Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Barbara

w KRS

Barbara Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1946 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Mierzęcice (Śląskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bara Wanda, Całka Helena, Cichoń Mariola, Filipek Maria Grażyna, Grochowska Anna, Jachemczyk Wiesława, Kensy Henryk, Kocot Jolanta Janina, Kruk Agata, Kyrcz Genowefa, Nobis Honorata, Przewoźniak Mieczysława, Sarnik Danuta, Skibińska Halina, Sobczyk Władysław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Nowak Teresa Krystyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Siewierzu, Siewierz − KRS 0000120780
 2. Bank Spółdzielczy W Świerklańcu, Świerklaniec − KRS 0000121333
 3. Ochotnicza Straż Pożarna Mierzęcice Ii, Mierzęcice − KRS 0000242938

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Mierzęcicach, Mierzęcice − KRS 0000150910

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 450 000 złotych na dotację celową na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu pożarniczego dla OSP w Nakle Śląskim.
  Zamawiający: Wójt Gminy Świerklaniec, Świerklaniec
  Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pod nazwą:Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 450 000 złotych na dotację celową na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu pożarniczego dla OSP w Nakle Śląskim. Umowa kredytowa w sprawie realizacji zamówienia powinna uwzględniać następujące wymagania Zamawiającego: 1. kwota kredytu powinna być postawiona do dyspozycji zamawiającego w terminie 7 dni od pisemnego wezwania zamawiającego. Planowana wypłata 31.10.2012 r. 2. karencja spłaty kredytu do 31.12.2012 r. 3. spłata kredytu nastąpi w latach 2013-2017 w ratach miesięcznych w kwocie 7500,00 zł. 4. odsetki będą płacone przez Zamawiającego od dnia otrzymania kredytu 5. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne. 6. Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania - do oferty: wg stawki WIBOR 1M na dzień 28.09.2012 r. (tj.4,89%) - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1Mz ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży wykonawcy. 7. umowa winna dopuszczać możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów 8. jedyną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel. Przygotowanie projektu umowy pozostaje po stronie Wykonawcy.
 2. udzielenie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 684.512,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Mierzęcice - Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych oraz odnowienie i utwardzenie terenu wokół budynku GOK
  Zamawiający: Urząd Gminy Mierzęcice, Mierzęcice
  dzielenie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 684.512,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Mierzęcice - Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych oraz odnowienie i utwardzenie terenu wokół budynku GOK. Pozytywną opinię RIO zamawiający przedstawi przed podpisaniem umowy.

  1.Wielkość kredytu - 684.512,00 zł
  2. Rodzaj kredytu - długoterminowy, inwestycyjny
  3.Okres kredytowania - 24.12.2009 r. do 31.12.2016 r.
  4.Karencja w spłacie rat - do 15 kwietnia 2010 r.
  5.Terminy uruchomienia kredytu - do 28 grudnia 2009 r. kwota 684.512 zł
  6.Sposób uruchamiania kredytu: przelewem na rachunek w Banku Spółdzielczym Mierzęcice, nr rachunku 80 8443 0009 0000 0000 0260 0001
  7. Spłata zaciągniętego kredytu - w ratach począwszy od 15.04.2010 r.
  8.Oprocentowanie zmienne obliczone dla każdego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o wskaźnik średniego procentowania depozytów międzybankowych WIBOR 3M z dziesięciu dni poprzedzających termin rozpoczęcia kolejnych okresów.
  9. Naliczenie odsetek od faktycznego stanu zadłużenia.
  10.Spłata odsetek miesięcznie w terminie do końca miesiąca za dany miesiąc.
  11.Zabezpieczenie kredytu: weksel własny In blanco kredytobiorcy.
  12.Warunki dodatkowe - Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu i w tym wypadku bank nie będzie pobierał prowizji od przedterminowej spłaty kredytu.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego w banku komercyjnym w kwocie 2 266 000,00 zł z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Urząd Gminy Mierzęcice, Mierzęcice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 2 266 000,00 zł z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Pozytywną opinię RIO zamawiający przedstawi przed podpisaniem umowy.

Inne osoby dla Adamczyk Barbara (37 osób):