Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Benedykt

w KRS

Benedykt Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Benedykt
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Czersk (Pomorskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Babiński Lech Władysław, Bonin Barbara, Borowska Magdalena Irena, Borowski Grzegorz, Borzyszkowska Urszula Maria, Czajor Tomasz Tadeusz, Czapiewski Tomasz Jan, Dembek Lucyna Anna, Dobek Jadwiga Regina, Drewek Jan Roman, Fierek Jolanta Maria, Fryca Helena Łucja, Gierszewska Grażyna Anna, Gliński Alfred, Gliwiński Eugeniusz, Gnyba Bożena, Hering Elżbieta, Janikowska Paulina, Knop Aleksandra Magdalena, Kotowska Anna Agnieszka, Kotłowska Dominika, Kozakiewicz Patrycja Beata, Meszka Hanna Teresa, Metlicka Magdalena Ewa, Minikowski Henryk, Narloch Bernard, Narloch Iwona, Nierzwicki Czesław, Odya Czesław, Pestka Mateusz, Półczyńska Karolina, Reszka Józef, Sabiniarz Iwona, Sabiniarz Łukasz Michał, Semrau Małgorzata Maria, Skurcz Joanna Alicja, Sobieraj Joanna, Sontowski Dominik, Suchomska Małgorzata Monika, Światowa Katarzyna Elżbieta, Światowa Zofia Maria, Trzebiatowska Krystyna Jadwiga, Turzyński Wojciech Dariusz, Wanta Maria, Witkowska Karolina Andżelika, Wojciechowska Joanna, Zielińska Anna, Łosińska Anna Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Czersku, Czersk − KRS 0000204061
 2. Polska Federacja Związków Hodowców Świń Zarodowych, Poznań − KRS 0000163594
 3. Pomorskie Stowarzyszenie Hodowców Bydła Ras Mięsnych, Lubań − KRS 0000242447
 4. Pomorskie Stowarzyszenie Hodowców Bydła Rasy Limousine, Gdańsk − KRS 0000057977
 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego W Czersku, Czersk − KRS 0000329076

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Karsinie, Karsin − KRS 0000026754
 2. Hlb M2 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000265086

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 430 500 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Karsinie, Karsin
  1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu w wysokości 430 500 zł, który zgodnie z Uchwałą Nr VIII/60/11 Rady Gminy w Karsinie z dnia z dnia 29 czerwca 2011 r. zostanie przeznaczony na: - Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa remizy OSP w Przytarnia - 130.000 zł - Poprawa infrastruktury w świetlicach wiejskich w Zamościu i Wdzydzach Tuch. - 167.000 zł. - Z tańcem radośniej w życiu Organizacja warsztatów Tanecznych wraz z remontem Domu Kultury w Wielu - 77.000 zł. - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osowie. Radosna szkoła - 56.500 zł 2. Sposób zaciągnięcia kredytu: a) Wykonawca przedstawi do dyspozycji Zamawiającego kwoty kredytu w następujących terminach: - 77 000,00 do 15 sierpnia 2011 r. - 353 500,00 zł do 30 września 2011 r. b) Zamawiający oczekuje, iż uruchomienie kredytu nie będzie wymagało składania odrębnych wniosków kredytowych. c) Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca nie będzie wymagał zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania, a jedyną dopuszczalna przez Zamawiającego formą takiego zabezpieczenia będzie weksel własny in blanco. d) Kwoty poszczególnych transz kredytu zostaną wpłacone na wskazany rachunek bankowy w banku obsługującym budżet gminy. 3. Warunki spłaty kredytu: a) Zobowiązanie Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą miesięcznie jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotówkowych depozytów 1 - miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki powiększonej o (ewentualną) stała marżę banku. b) O wysokości stawki bazowej WIBOR 1M w kolejnych miesiącach Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego powiadamiania Zamawiającego. c) Do wyliczenia odsetek przy sporządzaniu oferty cenowej należy przyjąć, że rok ma 365 dni. d) Wykonawca udzieli Zamawiającemu karencji w spłacie zaciągniętego kredytu do dnia 30 grudnia 2012 r. Karencja w spłacie kredytu dotyczyć będzie tylko kapitału. e) W okresie obsługi kredytu, spłata należnych odsetek będzie następować miesięcznie. f) Terminy spłaty kredytu: spłata nastąpi w pięciu latach w terminie do 30 grudnia 2016 r. Poszczególne raty winny przedstawiać się następująco: - 30 500 zł w terminie do 30 grudnia 2012 r. - 30 000 zł w terminie do 30 grudnia 2013 r. - 30 000 zł w terminie do 30 grudnia 2014 r. - 70 000 zł w terminie do 30 września 2015 r. - 70 000 zł w terminie do 30 grudnia 2015 r. - 100 000 zł w terminie do 30 września 2016 r. - 100 000 zł w terminie do 30 grudnia 2016 r. g) Wykonawca winien zagwarantować przyjęcie każdej wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty. h) Ewentualna jednorazowa prowizja przygotowawcza płatna będzie jednorazowo w terminie do 30 września 2011 r..
 2. Udzielenie bankowego kredytu krótkoterminowego w kwocie 488 000 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Karsinie, Karsin
  1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu w wysokości 488 000 zł, który zgodnie z Uchwałą Nr VIII/61/11 Rady Gminy w Karsinie z dnia z dnia 29 czerwca 2011 r. zostanie przeznaczony na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - inwestycji finansowanych z Unii Europejskiej: - Poprawa infrastruktury w świetlicach wiejskich w Zamościu i Wdzydzach Tuch. - 160.000 zł. - Z tańcem radośniej w życiu Organizacja warsztatów Tanecznych wraz z remontem Domu Kultury w Wielu - 328.000 zł. 2. Sposób zaciągnięcia kredytu: a) Wykonawca przedstawi do dyspozycji Zamawiającego kwoty kredytu w następujących terminach: - 328 000,00 do 15 sierpnia 2011 r. - 160 000,00 zł do 30 września 2011 r. b) Zamawiający oczekuje, iż uruchomienie kredytu nie będzie wymagało składania odrębnych wniosków kredytowych. c) Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca nie będzie wymagał zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania, a jedyną dopuszczalna przez Zamawiającego formą takiego zabezpieczenia będzie weksel własny in blanco. d) Kwoty poszczególnych transz kredytu zostaną wpłacone na wskazany rachunek bankowy w banku obsługującym budżet gminy. 3. Warunki spłaty kredytu: a) Zobowiązanie Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą miesięcznie jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotówkowych depozytów 1 - miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki powiększonej o (ewentualną) stała marżę banku. b) O wysokości stawki bazowej WIBOR 1M w kolejnych miesiącach Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego powiadamiania Zamawiającego. c) Do wyliczenia odsetek przy sporządzaniu oferty cenowej należy przyjąć, że rok ma 365 dni. d) Wykonawca udzieli Zamawiającemu karencji w spłacie zaciągniętego kredytu do dnia 31 marca 2012 r. Karencja w spłacie kredytu dotyczyć będzie tylko kapitału. e) W okresie obsługi kredytu, spłata należnych odsetek będzie następować miesięcznie. f) Terminy spłaty kredytu: spłata nastąpi jednorazowo w terminie do 31 marca 2011 r. g) Wykonawca winien zagwarantować przyjęcie każdej wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty. h) Ewentualna jednorazowa prowizja przygotowawcza płatna będzie jednorazowo w terminie do 30 września 2011 r.
 3. Udzielenie kredytu bankowego na dofinansowanie oświaty w kwocie 220 000 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy w Karsinie, Karsin
  1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu w wysokości 220 000 zł, który zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/194/09 Rady Gminy w Karsinie z dnia 29 października 2009 r. zostanie przeznaczony na dofinansowanie oświaty. 2. Sposób zaciągnięcia kredytu: a) Wykonawca przedstawi do dyspozycji Zamawiającego kwotę kredytu w pełnej wysokości nie później niż do dnia 23 grudnia 2009 r. b) Zamawiający oczekuje, iż uruchomienie kredytu nie będzie wymagało składania odrębnych wniosków kredytowych. c) Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca nie będzie wymagał zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania, a jedyną dopuszczalna przez Zamawiającego formą takiego zabezpieczenia będzie weksel własny in blanco. d) Kwota 220 000 zł zostanie wpłacona na wskazany rachunek bankowy w banku obsługującym budżet gminy. 3. Warunki spłaty kredytu: a) Zobowiązanie Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą miesięcznie jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotówkowych depozytów 1 - miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki powiększonej o (ewentualną) stała marżę banku. b) O wysokości stawki bazowej WIBOR 1M w kolejnych miesiącach Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego powiadamiania Zamawiającego. c) Do wyliczenia odsetek przy sporządzaniu oferty cenowej należy przyjąć, że rok ma 360 dni. d) Wykonawca udzieli Zamawiającemu jednorocznej karencji w spłacie zaciągniętego kredytu. Karencja w spłacie kredytu dotyczyć będzie tylko kapitału. e) W okresie obsługi kredytu, spłata należnych odsetek będzie następować kwartalnie. f) Terminy spłaty kredytu: spłata nastąpi w pieciu ratach w terminie do 30 grudnia 2012. Poszczególne raty winny przedstawiać się następująco: - 20 000 zł w terminie do 30.09.2010 r. - 30 000 zł w terminie do 30.06.2011 r. - 30 000 zł w terminie do 30.09.2011 r. - 40 000 zł w terminie do 30.12.2011 r. - 30 000 zł w terminie do 30.06.2012 r. - 30 000 zł w terminie do 30.09.2012 r. - 40 000 zł w terminie do 30.12.2012 r. g) Wykonawca winien zagwarantować przyjęcie każdej wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania zamawiającego dodatkowymi kosztami, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty. h) Ewentualna jednorazowa prowizja przygotowawcza płatna będzie jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2010 r. 4. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 23 grudnia 2009 r

Inne osoby dla Adamczyk (1000 osób):