Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Bogusława Zofia

w KRS

Bogusława Zofia Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bogusława
Drugie imię:Zofia
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1946 r., wiek 74 lata
Miejscowości:Kielce (Świętokrzyskie)
Przetargi:11 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bielecka Mirosława Maria, Firmanty Jędrzejowska Grażyna, Galus Edward, Maj Zbigniew, Markowski Edward, Miszczyk Michał Artur, Ścipniak Andrzej, Włodarczyk Józef Błażej, Zwierzchowski Paweł

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ziach Wojciech

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Forum Komunalne, Chęciny − KRS 0000624369
 2. Fundacja Bratniej Pomocy, Warszawa − KRS 0000215337
 3. Fundacja Więź Pokoleń, Kielce − KRS 0000576126
 4. MigabaSp. Z O.O.., Kaniów − KRS 0000032270
 5. Nespol Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000124104
 6. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Spółki Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Kielce − KRS 0000327762
 7. Parytet Bn Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000220743
 8. Przedsiębiorstwo Remontowo-montażowe Remur S.A. Likwidacyjnej, Radom − KRS 0000091927
 9. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000056716
 10. Remur - Małogoszcz Sp. Z O.O., Małogoszcz − KRS 0000006829
 11. Remur-rudniki Sp. Z O.O., Rudniki − KRS 0000004671
 12. Stowarzyszenie Bezpieczna Kielecczyzna, Kielce − KRS 0000033299
 13. Stowarzyszenie Im. Księdza Stanisława Hieronima Konarskiego W Żarczycach Dużych, Żarczyce Duże − KRS 0000018186
 14. Stowarzyszenie Samorząd 2002, Kielce − KRS 0000165204
 15. Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa − KRS 0000203796

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Elektrownia W Kielcach S.A., Kielce − KRS 0000180539
 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. Z O.O. W Kielcach, Kielce − KRS 0000095798
 3. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Kielcach Radio Kielce - S.A., Kielce − KRS 0000124925
 4. Polskie Radio - S.A., Warszawa − KRS 0000017753
 5. Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Transportu Technologicznego i Składowania Techmatrans S.A. W Upadłosci Likwidacyjnej, Radom − KRS 0000048877
 6. Ready Food Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000105162
 7. Sovereign Capital S.A., Warszawa − KRS 0000263183
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek W Kielcach, Kielce − KRS 0000191815
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Domator, Kielce − KRS 0000086839
 10. Szkoła Zarządzania i Marketingu Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000134182
 11. Szpital Kielecki Św. Aleksandra Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000257864
 12. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa − KRS 0000054663
 13. Yu Long Construction Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000306693
 14. Zakłady Farb i Lakierów Polifarb Sp. Z O.O., Bliżyn − KRS 0000126009
 15. Zakłady Porcelany Ćmielów Sp. Z O.O., Ćmielów − KRS 0000126185

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Remonty bieżące ulic położonych na terenie miasta Kielce w zakresie robót niebitumicznych w latach 2011-2013.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
  Remonty bieżące ulic położonych na terenie miasta Kielce w zakresie robót niebitumicznych w latach 2011-2013.
 2. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny - etap D w km od 0+000 do km 1+585 i etap A od km 0+263 do km 0+330 - odcinek ul. Klonowej w Kielcach
  Zamawiający: Gmina Kielce, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: remont nawierzchni gruntowej ok. 3930 m2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- 165 m2, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz poprowadzenie obsługi geodezyjnej
 3. Wykonanie prac pielęgnacyjnych w ogrodzie botanicznym, parku Kadzielnia i okolicach rezerwatu Ślichowice w Kielcach
  Zamawiający: GEOPARK Kielce, Kielce
  1.Podlewanie drzew w obrębie kwater na terenie ogrodu botanicznego (ok. 80 szt.)
  szacowana ilość-24 razy
  2.Podlewanie krzewów przed ogrodzeniem ogrodu botanicznego od ul. Karczówkowskiej (ok. 1 050 szt.)- szacowana ilość - 24 razy
  3.Oprysk herbicydem uprawionego terenu ogrodu botanicznego, tak by utrzymać go w ugorze oprysk herbicydem Rundap Energy 450 SL - lub równoważnym- (pow. ok.20 000 m2.) - szacowana ilość -3 razy
  4.Podlewanie dębów w Parku Kadzielnia (-30 szt.)- szacowana ilość- 3 razy
  5.Przycinka odmłodzenie krzewów - park Kadzielnia, okolice rezerwatu Ślichowice- na pow. ok. 500 m2.
 4. Eksploatacja Zalewu Kieleckiego, urządzenia piętrzącego, aeratora pulweryzacyjnego oraz rzeki Silnicy na odcinku od ul. Jesionowej do rzeki Bobrzy.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
  Eksploatacja Zalewu Kieleckiego, urządzenia piętrzącego, aeratora pulweryzacyjnego oraz rzeki Silnicy na odcinku od ul. Jesionowej do rzeki Bobrzy.
 5. Przedmiotem zamówienia są roboty porządkowe wykonywane na terenie obiektów parkowych, zlokalizowanych na terenie miasta Kielce.
  Zamawiający: Gmina Kielce, Kielce
  Przedmiotem umowy są roboty porządkowe wykonywane na terenie obiektów parkowych, zlokalizowanych na terenie miasta Kielce.
 6. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w ogrodzie botanicznym w Kielcach
  Zamawiający: GEOPARK Kielce, Kielce
  1.Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV:
  picea abies wys. 2-3 m - 2 szt., abies alba wys. 2-3 m - 14 szt., Larix decidua ssp. Polonica - wys.2-3 m -14 szt
  2.Sadzenie drzew i krzewów liściastych na terenie płaskim kat. IV: Quercus robur wys. 2-3 m -
  1 szt., Acer pseudoplatanus - wys.2-3 - 3 szt., Sorbus auceparia - wys.2-3 m - 2 szt., Fagus sylvtica - wys. 2-3 m - 14 szt., Sorbus aucuparia - wys. 2-3 m - 2 szt., Acer platanoides- wys. 2-3 m - 1 szt.,
  3.Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV. z całkowita zaprawą dołów: cotoneaster horizontalis - 300 szt., Rosa rugosa - 150 szt., Spiraea cinerama - 150 szt., Potentilla fruticosa - 150 szt., Spiraea japonica Macrophylla 150 szt., Berberis thunbergii Atropurpurea Nana- 150 szt.
  4.Opryskiwanie trawników środkami chwastobójczymi- dwukrotne na pow. 286 m2.
  5.Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi - 286 m2.
  6.Bronowanie mechaniczne przed orką, orka mechaniczna pługiem przyczepnym- 286 m2.
  Szczegółowy zakres nasadzeń określa przedmiar robót nasadzeń- zał.- nr 7,
  oraz oczyszczenie terenu pod przyszłe nasadzenia z następującym zakresem robót:
  7.Mechaniczne karczowanie zarośli i gęstych krzaków ( pow.500 m2)
  8.Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu (gałęzi, karpiny, dłużyc, korzeni i kory)
  ( pow. 500 m2)
  9.Dwukrotne dokonanie oprysku środkami chwastobójczymi (1 000 m2).
  10.Kultywatorowanie (1 000 m2).
  11.Wyplantowanie terenu ( 1 000m2).
 7. Przygotowanie terenu o powierzchni 1500 m2 pod nasadzenia drzew w ogrodzie botanicznym w Kielcach
  Zamawiający: GEOPARK Kielce, Kielce
  1.Mechaniczne karczowanie zarośli i gęstych krzaków ( pow.500 m2)
  2.Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu (gałęzi, karpiny, dłużyc, korzeni i kory)
  ( pow. 500 m2)
  3.Dwukrotne dokonanie oprysku środkami chwastobójczymi (1 500 m2).
  4.Kultywatorowanie (1 500 m2).
  5.Wyplantowanie terenu ( 1 500m2).
 8. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Oczyszczanie chodników i schodów oraz usuwanie odpadów komunalnych z pasów drogowych na terenie miasta kielce w latach 2009-2011
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
  Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Oczyszczanie chodników i schodów oraz usuwanie odpadów komunalnych z pasów drogowych na terenie miasta kielce w latach 2009-2011
 9. Konserwacja oczyszczalni wód deszczowych w Kielcach w latach 2010- 2011.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
  Konserwacja oczyszczalni wód deszczowych w Kielcach w latach 2010- 2011.
 10. Remont chodnika przed budynkiem UM Kielce od strony parkingu wielopoziomowego
  Zamawiający: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodnika przed budynkiem UM ul. Rynek 1 od strony wejścia od strony zachodniej (Pl. Konstytucji 3-go Maja):
  1) Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej,
  2) Wyburzenie istniejącego muru oporowego,
  3) Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej,
  4) Dostawa i montaż masztów flagowych,
  5) Dostawa i montaż donic kwiatowych.
  2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają:
  1) kosztorys ślepy z przedmiarem robót, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ,
  2) wzór umowy, stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ.
  3. Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy.
 11. Eksploatacja Zalewu Kieleckiego, urządzenia piętrzącego, aeratora pulweryzacyjnego oraz rzeki Sinicy na odcinku od ul. Jesionowej do rzeki Bobrzy.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
  Eksploatacja Zalewu Kieleckiego, urządzenia piętrzącego, aeratora pulweryzacyjnego oraz rzeki Sinicy na odcinku od ul. Jesionowej do rzeki Bobrzy.