Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Bożena Krystyna

w KRS

Bożena Krystyna Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bożena
Drugie imię:Krystyna
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1971 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Braniewo (Warmińsko-mazurskie), Pasłęk (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bendryn Roman, Bornus Jakub Grzegorz, Filipiak Leszek Roman, Fita Bartłomiej Adam, Gałan Ewa, Romanowska Danuta Maria, Telenga Andrzej, Tymosiewicz Barbara Karolina, Witkowski Jerzy

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łączyński Włodzimierz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bobrowicz Mirosław, But Dorota, Charydczak Marian, Chomnicki Paweł Maria, Julluk Zbigniew, Strzeliński Andrzej Hubert

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zieliński Zbyszko Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Małopolski Rynek Hurtowy S.A., Tarnów − KRS 0000045641
 2. Miejski Klub Sportowy Zatoka, Braniewo − KRS 0000130277
 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Braniewo − KRS 0000157476
 4. Przedsiębiorstwo Usług Wodno-kanalizacyjnych W Pasłęku-jednostka Operatorska-Sp. Z O.O.., Pasłęk − KRS 0000105752
 5. Reknica Sp. Z O.O., Kolbudy − KRS 0000115002
 6. Rolno-spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Elbląska S.A., Elbląg − KRS 0000064518
 7. Sportowy Klub Jeździecki Baskil Z Siedzibą W Rzecznej, Rzeczna − KRS 0000003206
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zatoka W Braniewie, Braniewo − KRS 0000138286
 9. Stowarzyszenie Pasłęczanie, Pasłęk − KRS 0000262280
 10. Towarzystwo Miłośników Pasłęka, Pasłęk − KRS 0000052712
 11. Warmińsko-mazurska Agencja Energetyczna Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000347827
 12. Wodociągi Miejskie-Sp. Z O.O.., Braniewo − KRS 0000041598
 13. Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Bohoniki − KRS 0000204972

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fabryka Cukru W Tucznie S.A., Tuczno − KRS 0000068262
 2. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Skarszewy − KRS 0000098289
 3. Grupa Producentów Rolnych Piotrowiec Sp. Z O.O., Piotrowiec − KRS 0000279387
 4. Klub Sportowy Polonia W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000029962
 5. Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa Atrium W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000223599
 6. Pasłęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Pasłęku - Sp. Z O.O., Pasłęk − KRS 0000023228
 7. Powiatowe Centrum Medyczne Sp. Z O.O. W Braniewie, Braniewo − KRS 0000287666
 8. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Pwik Sp. Z O.O., Orneta − KRS 0000120029
 9. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O. W Pieniężnie, Pieniężno − KRS 0000173971
 10. Sand Valley Company Sp. Z O.O., Rzeczna − KRS 0000266961
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa Warmia W Ornecie, Orneta − KRS 0000163135
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowapasłęczanka W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000136875
 13. Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. Z O.O., Rzeczna − KRS 0000052063
 14. Wodociągi Młynarskie Sp. Z O.O., Młynary − KRS 0000531339
 15. Zespół Rekreacyjno-wypoczynkowy Aqua-park Sp. Z O.O. W Braniewie, Braniewo − KRS 0000097288

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Dostawy wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania ścieków z tych obiektów
  Zamawiający: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie, Kętrzyn
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem do celów gospodarczych i zbiorowe odprowadzanie ścieków z tych obiektów.
  Wielkość: woda - 34 129 m3; ścieki - 56 448 m3.
 2. WYMIANA ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD BUD. 7/1132 DO BUD. NR 10/1132 W JW 2980 W BRANIEWIE
  Zamawiający: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, Elbląg
  WYMIANA ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD BUD. 7/1132 DO BUD. NR 10/1132 W JW 2980 W BRANIEWIE
 3. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Drenowo, gmina Frombork
  Zamawiający: Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o., Frombork
  3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV 45.23.13.00.8, 45.23.11.10.9 1.Materiały i uzbrojenie sieci i przyłączy Główne ciągi sieci projektuje się z rur i kształtek PE HD Ø110 mm, SDR 17, na ciśnienie robocze 1,0 MPa. Przyłącza do poszczególnych gospodarstw domowych z PE HD Ø32, Ø40 mm na ciśnienie robocze 1,0 MPa. Hydranty nadziemne, Żeliwne Ø80 mm z zasuwami Żeliwnymi, owalnymi, klinowymi, kołnierzowymi, z obudowami i skrzynkami ulicznymi. Zasuwy na sieci takiego samego typu jak dla hydrantów. Miejsca włączeń do istniejących sieci, przy zasuwach, oznakować tabliczkami typu Z. 2.Wytyczne układania i montażu sieci 2.1.Uwagi ogólne do prowadzenia robót ziemnych. Projektowana sieć w większości przebiega przez tereny urządzone. Wykopy w większości wykonać mechanicznie, natomiast w miejscach, w których niemożliwe jest zastosowanie koparki oraz przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym lub w miejscach urządzonych ręcznie z zachowaniem ostrożności. Zwraca się również uwagę na ustalenie dokładnej lokalizacji istniejących przewodów telekomunikacyjnych i energetycznych w terenie, poprzez wykonanie próbnych przekopów. Po zasypaniu wykopu grunt zagęścić do stopnia zagęszczenia ID 0,98. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej przejścia rurociągu we wskazanej trasie zgłosić konieczność przesunięcia lub innego rozwiązania do projektanta. 2.3. Wytyczne układania i montażu sieci wodociągowej Wykopy w większości wykonywać mechanicznie, a przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym ręcznie z zachowaniem ostrożności. Głębokość układania przewodów min 1,6 m p.p.t. W gruntach suchych piaszczystych, Żwirowo-piaszczystych i piaszczysto gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać ze Żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, Żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Montaż rurociągu z PE HD należy przeprowadzić w następujący sposób: rury PE HD produkowane w odcinkach mogą być łączone w dłuższe odcinki w wykopie lub poza nim, w pobliżu jego krawędzi, możliwość uginania się rur PE HD pozwala na opuszczenie do wykopów rurociągów już zmontowanych, w przypadkach dostarczania rur w zwojach należy je układać w wykopach pod takim kierunkiem ugięcia, pod jakim zostały pierwotnie zwinięte w produkcji, zmiany kierunku rury przez jej ugięcie można wykonać tylko ręcznie, niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowaniem sprzętu mechanicznego, jak również przez ich podgrzewanie, rury w wykopie powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadków, osiowość ułożenia rur najlepiej zapewnić układając je oznaczeniami do góry i w jednej linii, rury na całej długości powinny ściśle przylegać do podłoża na co najmniej 1 4 obwodu, Rury PE HD łączyć metodą zgrzewania doczołowego wg następujących zasad: 8 proces zgrzewania musi odbywać się przy dodatnich temperaturach otoczenia, nie wolno wykonywać zgrzewania przy występowaniu dużej wilgotności powietrza, np. mgły, przed rozpoczęciem zgrzewania zawsze należy zapoznać się z instrukcją zrzewarki, jeśli kolejne czynności podane w instrukcji zgrzewarki odbiegają od ogólnych wytycznych dotyczących zgrzewania, należy zastosować się do instrukcji urządzenia, posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg, wcisnąć bosy koniec do kielicha. 2.4.Wytyczne wykonania przewiertu sterowanego. Przewiduje się wykonanie przewiertu sterowanego pod drogą gminną. Przewiert wykonać należy maszyną do wierceń poziomych. Następnie do wykonanego otworu wprowadzić należy rurę ochronną z PE. 3. Próby szczelności i dezynfekcja Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz rurociągu ciśnieniowego z PE-HD, należy przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną jak dla przewodów wodociągowych z PE wg PN 81 B 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Próbę należy wykonać po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesunięciem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku. Napełnia się odcinek przewodu wodą i ustala się ciśnienie próbne równe ciśnieniu nominalnemu i utrzymuje się je przez 2 godz. przez ewentualne dopompowanie wody. Następnie ciśnienie próbne zwiększa się do wartości 1,5 ciśnienia nominalnego i utrzymuje przez 2 godz. jw. Po tym czasie obniża się ciśnienie próbne do ciśnienia nominalnego i utrzymuje się przez 1 godz. jw. Ilość dopompowanej wody nie może przekroczyć wartości maksymalnej. Na złączach poddanych próbie ciśnieniowej nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody oraz nie może pojawić się rosa. W razie stwierdzenia przecieków na złączach, należy dokonać naprawy. Dezynfekcję przeprowadza się wodą chlorowaną powstałą z rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zawierającą co najmniej 50 mg Cl2 dm3 przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu przewodu. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosić 10 mg Cl2 dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji sieć należy ponownie przepłukać wodą wodociągową. 4. Długość sieci Sieć wodociągowa PE Ø110 mm 554,7 m, 5. Uwagi końcowe. W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem należy zachować szczególną ostrożność, należy stosować się do zaleceń z uzgodnień. Przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne przeprowadzać ręcznie. Przy skrzyżowaniach na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych stosować należy rury ochronne typu AROT. Przed zasypaniem wykopów należy dokonać pomiaru geodezyjnego powykonawczego. Po zasypaniu wykopów teren doprowadzić do stanu pierwotnego. Rurociągi prowadzić na głębokości nie mniejszej niż 1,6 m poniżej poziomu terenu. Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe , a także zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentów materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich warunków zawartych w uzgodnieniach, warunkach technicznych, oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych..
 4. Dostawy wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania ścieków z tych obiektów
  Zamawiający: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie, Kętrzyn
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem do celów gospodarczych i zbiorowe odprowadzanie ścieków z tych obiektów.
  Wielkość: woda - 44 247 m3; ścieki - 73 333 m3.
 5. Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku, etap II - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzenia
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy, Frombork
  Odwodnienie, stadionu:
  Uproszczona dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie jednej oraz remont dwóch studni Ø 1200 mm na rurociągach drenarskich polegający na wymianie uszkodzonych kręgów i pokryw oraz udrożnieniu i oczyszczeniu z namułu odcinka rurociągu Ø 20 cm.
  Dla odprowadzenia wód roztopowych spływających powierzchniowo na płytę boiska od strony południowej wykonany zostanie system odwodnienia liniowego długości 129,3 m z korytek betonowych o z rusztem żeliwnym zlokalizowany w pasie między bieżną a istniejącym ogrodzeniem wewnętrznym.
  System odwodnienia liniowego wyposażony jest ponadto w dwie studnie przelotowe które odprowadzają wodę do odcinków rurociągów Ø 110 mm następnie poprzez studnie Ø 50 cm i 120 cm rurociągiem Ø 20 cm do studni 120 cm która posiada wylot do istniejącego rurociągu Ø 25 cm . Ponadto w zachodniej części boiska do studni Ø 120 cm podłączona zostanie poprzez odcinek rurociągu Ø 110 mm studnia Ø 50 cm z kratką ściekową po wewnętrznej stronie bieżni. Odbiornikami wód z przedmiotowego systemu będą istniejące rurociągi drenarskie.
  Po wykonaniu systemu korytkowego zgodnie z projektowanymi spadkami na tych odcinkach pas zieleni między bieżnią a ogrodzeniem wewnętrznym należy wyprofilować ze spadkami w kierunku powierzchni rusztu i po zahumusowaniu warstwą ziemi
  urodzajnej obsiać mieszanką traw do boisk. Kratkę ściekową przy wewnętrznej stronie bieżni należy obrukować ze spadkami w kierunku odpływu wody.
  Zasadnicze zakres obejmuje :
  studnie rewizyjne Ø 1200mm H= 2 m - 3 szt
  studnie ściekowe Ø 50cm H=1 m - 2 szt
  rurociąg PVC Ø 200 mm - 89,5 m
  rurociąg PVC Ø 110 mm - 10,5 m
  korytka betonowe z rusztem żeliwnym o wym. 10 cm x 31,5 cm - 129,3 m
  studnie przelotowe H= 1 m pomiędzy korytkami - 2 szt.
  Ogrodzenie:
  Zakres robót obejmuje :
  - ogrodzenie zewnętrzne z paneli siatkowych wysokości 1,76 m i rozstawie słupków 2,505 m , 2 bramy szerokości 5,4 m,
  2 furtki szerokości 1,1 m,
  - ogrodzenie wewnętrzne kortów siatką na istniejących słupach
  - ogrodzenie wewnętrzne boiska panelami z siatki o wysokości 1,36,m,
  i rozstawie słupków 2,505 m , brama wjazdowa o szerokości 13,6 m i
  wyjazdowa szer. 5,4 m.,
  - ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3 m. (montaż siatki na istniejących słupkach stalowych do wymiany na całym korcie, siatka powlekana 50 x5 0 x 3 mm. powierzchnia 432 m2, słupki do oczyszczenia i malowania.)

Inne osoby dla Adamczyk Bożena Krystyna (37 osób):