Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Izabela Iwona

w KRS

Izabela Iwona Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Izabela
Drugie imię:Iwona
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1973 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Ruda Śląska (Śląskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Golicz Mateusz Jerzy, Grzywaczewski Arkadiusz Adrian, Moś Iwona Stefania, Piotrowska Grosse Izabela Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kalina Stanisław Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Log Projekt Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000518901
 2. Sfera Tv Sp. Z O.O., Ruda Śląska − KRS 0000236598
 3. Sileman Sp. Z O.O., Ruda Śląska − KRS 0000207875
 4. Stowarzyszenie Rekreacyjno-sportowe Gwiazda Ruda Śląska, Ruda Śląska − KRS 0000001693
 5. Top-med Sp. Z O.O., Bytom − KRS 0000308496

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Futsal Ekstraklasa Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000356170

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Przygotowanie koncepcji kreatywnej (scenariusza) i produkcja dwóch filmów informacyjno - promocyjnych prezentujących rozwój gospodarczy i potencjał inwestycyjny województwa opolskiego oraz współpracę w ramach Klubu 150
  Zamawiający: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole
  1. Wprowadzenie W związku z realizacją projektu pn. Opolska Platforma Innowacji, istnieje potrzeba realizacji działań o charakterze promocyjnym, mających na celu dotarcie z informacjami dotyczącymi dynamicznego rozwoju gospodarczego woj. opolskiego, współpracy firm w ramach Klubu 150 oraz potencjału inwestycyjnego oferowanego przez województwo dla nowych inwestorów - potencjalnych nowych członków Klubu 150. Klub 150 to inicjatywa realizowana w ramach projektu Opolska Platforma Innowacji, skupiająca przedsiębiorstwa o istotnym znaczeniu dla opolskiej gospodarki. Ma ona na celu stworzenie idealnych warunków do funkcjonowania firm w regionie oraz umożliwienie wdrożenia mechanizmu elastycznego reagowania na najważniejsze potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców. Poprzez wspólne wystąpienie firm kluczowych dla gospodarki Opolszczyzny oraz wymianę spostrzeżeń i doświadczeń możliwe jest zdiagnozowanie konkretnych potrzeb (np. w zakresie edukacji zawodowej) i znalezienie systemowych rozwiązań prowadzących do rozwoju firm oraz tworzenia nowych miejsc pracy. 2. Adresaci przekazu. Materiał skierowany będzie do ogółu społeczeństwa: kobiet i mężczyzn w wieku 18-65 lat, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli kadry managerskiej/zarządzającej firm - obecnych i potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych, osób decyzyjnych, odpowiedzialnych za rozwój i ekspansję firm. Wyprodukowany materiał musi być tak wykonany, aby przekaz był przejrzysty zarówno dla odbiorców polskich jak i zagranicznych, reprezentujących świat biznesu. 3. Hasło przewodnie - Potencjał inwestycyjny woj. opolskiego 4. Wymagania wobec koncepcji kreatywnej Koncepcje kreatywne dla obu filmów powinny mieć formę konkretnych w treści komunikatów, popartych adekwatnymi wizualizacjami, nastawionych na budowanie pozytywnego wizerunku dynamicznie rozwijającego się województwa opolskiego i jego oferty dla biznesu. Wskazane jest wzbudzenie pozytywnych reakcji emocjonalnych, tak, aby odbiorcy zostali przekonani, iż woj. opolskie jest idealnym miejscem do lokowania biznesu, jego rozwoju, ale również jako miejsca do zamieszkania i życia. Należy unikać stylu urzędowego, wyrażeń zawiłych i niezrozumiałych dla przeciętnego odbiorcy. Zaproponowana koncepcja powinna ujmować prezentowaną tematykę w sposób oryginalny, unikalny. Przekaz powinien być jasny i dynamiczny z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Całościowy przekaz ma być oparty na obrazie, a nie powinien skupiać się na słowie czytanym. 5. Zakres realizacji usługi Zamówienie obejmuje pełny pakiet usług w zakresie przygotowania i produkcji filmów, w szczególności: opracowanie scenariuszy, tłumaczenie treści, wykonanie zdjęć, montaż, przygotowanie oprawy graficznej, podkładu dźwiękowego oraz usługi lektora w trzech wersjach językowych (j. polski, j. angielski, j. niemiecki). Zakres usług w ramach niniejszego zamówienia obejmować będzie co najmniej: I. Opracowanie scenariusza Film Nr 1 ( 8 do 10 minut ) Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie scenariusza zawierającego co najmniej następujące zagadnienia: -Lokalizacja woj. opolskiego na mapie świata, Europy -Ludność województwa opolskiego, wielokulturowość, aktywność i dynamizm -Dostępność wykwalifikowanej kadry -Dostępność uczelni wyższych i szkół technicznych oraz zawodowych -Dostępność jednostek badawczo-rozwojowych -Znajomość języków obcych wśród mieszkańców -Dostępność w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych -Dostępna i rozwinięta infrastruktura drogowa, kolejowa, rzeczna -Pozytywny klimat inwestycyjny - wypowiedzi przedstawicieli firm w ramach K150 Projekt scenariusza musi być Zaakceptowany przez Zamawiającego. W oparciu o zaakceptowany scenariusz (skrót scenariusza nr 1) zostanie zrealizowany materiał filmowy. Koncepcja scenariusza powinna mieć formę komunikatów popartych adekwatnym obrazem, nastawionych na budowanie pozytywnego wizerunku województwa opolskiego jako miejsca do lokowania i rozwijania biznesu, inwestowania, ale również do życia. Film Nr 2 ( 2 do 4 minut ) - skrót filmu nr. 1 Projekt scenariusza musi być Zaakceptowany przez Zamawiającego. Materiał będzie skrótem filmu nr 1 z wybranymi najważniejszymi elementami w uzgodnieniu z Zamawiającym. Nie będzie zawierał wypowiedzi przedstawicieli firm. Scenariusz powinien być skonstruowany w ten sposób, żeby mógł on funkcjonować jako samodzielny materiał. W oparciu o zaakceptowany scenariusz (skrót scenariusza nr 1) zostanie zrealizowany materiał filmowy. II. Realizacja filmów. Filmy Nr 1 oraz Nr 2 zostaną zrealizowane na podstawie opracowanych przez Wykonawcę scenariuszy. Zarówno scenariusze, jak i projekty filmów wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego. W stosunku do przedstawionych scenariuszy i projektów filmów Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi lub zastrzeżenia w terminie do 3 dni roboczych od zaprezentowanego materiału, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić każdorazowo w terminie 3 dni roboczych, a także na żądanie Zamawiającego przedstawić nowe elementy, aż do uzyskania ich ostatecznej akceptacji Zamawiającego. Formuła filmów ma być oparta na zasadzie przekazu dynamicznie zmieniających się obrazów ( w tym m.in. zdjęć zakładów produkcyjnych, linii technologicznych, nowoczesnych powierzchni biurowych z udziałem pracowników, etc.) wzbogaconych o komentarz lektora i grafikę. Główne treści wypowiadane przez lektora mają być poparte krótkimi hasłami wyświetlanymi na tle filmu. W filmie nr 1 Zamawiający wskazuje na konieczność zamieszczenia w materiale, oprócz ewentualnych wypowiedzi lektora, min. 2-3 krótkich wywiadów/wypowiedzi czołowych reprezentantów firm działających w woj. opolskim o pozytywnym przekazie, zachęcającym inne podmioty do inwestowania. Propozycje tematów wypowiedzi przedstawicieli firm: -pozytywny klimat inwestycyjny w woj. opolskim - powody wyboru lokalizacji terenu w woj. opolskim pod nową inwestycję - dostępność pracowników - wykwalifikowanej kadry (zarówno na stanowiska produkcyjne oraz stanowiska średniego i wyższego szczebla) - doświadczenia we współpracy w ramach Klubu 150 Propozycje osób do wypowiedzi Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 7 dni od podpisania umowy. Wymaga się wykonania wysokiej jakości co najmniej trzech zdjęć/ujęć z lotu ptaka terenów inwestycyjnych i obecnych w sąsiedztwie zakładów w następujących lokalizacjach SSE: Skarbimierz, Opole, Ujazd. Uszczegółowienie w/w lokalizacji nastąpi po podpisaniu Umowy z Wykonawcą. Dopuszcza się zmianę lokalizacji na inną alternatywną po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wymaga się wykonania wysokiej jakości co najmniej trzech zdjęć/ujęć z lotu ptaka ukazujących w woj. opolskim: rozwiniętą infrastrukturę drogową, miasto Opole oraz atrakcję turystyczną. Wybór miejsc nastąpi po uzgodnieniu z Zamawiającym. Nagranie na odpowiednie nośniki ostatecznej wersji filmów nastąpi po mailowym lub pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego scenariuszy i ostatecznych wersji filmów. III. Opracowanie podkładów muzycznych. Podkład muzyczny dopasowany stylem do całej formuły filmu dodatkowo podkreślający skalę prezentowanych osiągnięć, nowoczesność i dynamikę samego przekazu. Wykonawca zaproponuje jako podkłady muzyczne adekwatne do scenariuszy i formuły filmu linie melodyczne oraz uzyska od Zamawiającego ich akceptację. Zamawiający wymaga, aby zgranie ścieżek dźwiękowych, nagranie lektora, mastering zrealizowane zostały w profesjonalnym studiu dźwiękowym. Podkłady muzyczne muszą być spójne z prezentowanym obrazem, ukazującym rozwój i dynamizm rozwoju gospodarczego. Linie melodyczne nie mogą zagłuszać wypowiedzi lektora. Wykonawca zobowiązuje się do dołączenia na etapie przygotowywania scenariuszy propozycji podkładów muzycznych do wykorzystania w filmach wraz z licencją na ich wykorzystanie. IV. Tłumaczenia. Wszystkie treści prezentowane w formie słownej jak i pisanej na filmach muszą zostać przetłumaczone na j. angielski i j. niemiecki przez tłumaczy przysięgłych odpowiednio j. angielskiego oraz j. niemieckiego. Oryginalna dokumentacja tłumaczeń przysięgłych musi być dołączona do finalnej wersji filmów dostarczonych Zamawiającemu. V. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w stan prac nad produkcją filmów na każdym etapie ich realizacji. 6. Wymagania wobec wykonawcy 1. Do obowiązku Wykonawcy należy pozyskanie we własnym zakresie i zapoznanie się z warunkami technicznymi, wymaganiami dot. nośników itp., jakie powinny spełniać materiały dopuszczone do emisji w telewizji i w Internecie (telewizja, w tym TV internetowa, kino cyfrowe, portale internetowe, w tym VOD), a następnie dostosowanie wykonanych filmów do wymogów technicznych nadawców. 2. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za jakość filmów i ich zgodność z ogólnie dostępnymi wymaganiami technicznymi i standardami określonymi przez nadawców. 3. Wykonawca ma dysponować profesjonalnym sprzętem niezbędnym do realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem pozycji, które mają bezpośrednie przełożenie na uzyskanie możliwie najlepszego, dynamicznego przekazu w efekcie końcowym, czyli: - kamera Full HD lub UHD klasy professional, - zestaw obiektywów filmowych stałoogniskowych, - akcesoria: follow focus, kompendium, filtry, monitory podglądowe, - ramię kamerowe o długości minimalnej 12 m z elektroniczną głowicą obrotową, - Steadicam z osprzętem, - oświetlenie filmowe. 4. Realizacja zdjęć lotniczych musi być zrealizowana w rozdzielczości Full HD (1920/1080) lub UHD z wykorzystaniem profesjonalnej kamery (z wyłączeniem półprofesjonalnych) z odpowiednią optyką. Śmigłowiec/dron musi być wyposażony w żyroskopowy, wieloosiowy system stabilizacji obrazu. 5. Wykonawca ma dysponować profesjonalnym zapleczem technicznym w zakresie postprodukcji - montaż i koloryzacja. 6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić profesjonalną obsługę planu. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dołączenia na etapie przygotowywania scenariuszy propozycji podkładów muzycznych do wykorzystania w filmach wraz z licencją na ich wykorzystanie. 8. Dźwięk: stereofoniczny, mastering dźwięku emisyjnego: próbkowanie co najmniej 192 kHZ, rozdzielczość min. 32 bity, kompresory klasy masteringowej, EQ klasy masteringowej, Konwerter AD/DA klasy masteringowej, przygotowanie dźwięku do TV wg normy EBU (-23 LUFS). 9. W ciągu 10 dni roboczych od dnia ostatecznej akceptacji filmów Wykonawca przekaże Zamawiającemu filmy będące przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą specyfikacją: a. Film Nr 1 ( 8 do 10 minut ) w formatach, standardach i na nośnikach wymaganych przez emitentów (telewizja, w tym TV internetowa, kino cyfrowe, portale internetowe, w tym VOD) - 3 sztuki CD/DVD b. Film Nr 2 ( 2 do 4 minut ) w formatach, standardach i na nośnikach wymaganych przez emitentów (telewizja, w tym TV internetowa, kino cyfrowe, portale internetowe, w tym VOD) - 3 sztuki CD/DVD c. Przekazanie Zamawiającemu zapisu łącznie obu filmów na nośniku CD/DVD w formacie umożliwiającym odczyt pliku w powszechnie dostępnych komputerowych odtwarzaczach multimedialnych w następujących ilościach: -Wersja polskojęzyczna: 100 sztuk -Wersja angielskojęzyczna: 500 sztuk -Wersja niemieckojęzyczna: 500 sztuk 10. Wszystkie filmy wymienione w pkt. 8 c) muszą być dostarczone w opakowaniu na płyty CD/DVD o wymiarach: 190x135x14mm, z obustronnie nadrukowaną okładką oraz profesjonalnym nadrukiem na powierzchni płyty odpowiednio do wersji językowej. Projekt okładki i nadruku na płytę musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 11. Logotypy oraz informacja o współfinansowaniu filmów ze środków UE znajdzie się na początku i na końcu każdego z filmów w postaci slajdów i musi być zgodna z Księgą Identyfikacji Wizualnej w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, dostępnej na stronie www.rpo.ocrg.opolskie.pl oraz logotypami projektu Opolska Platforma Innowacji oraz K150. Ologowanie zastosowanie w filmach musi zostać uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. 12. Autorskie prawa majątkowe do opracowanych materiałów (opracowanej koncepcji kreatywnej i wyprodukowanych spotów) wraz z prawami zależnymi zostaną przeniesione na Zamawiającego na czas nieokreślony bez żadnych ograniczeń terytorialnych i ilościowych odnośnie liczby emisji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: - trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; - tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany), modyfikacja, opracowanie; - publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, a także nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity (w tym m.in. emisja i reemisja w telewizji i w kinie) - rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, w tym za pomocą poczty elektronicznej, telewizji internetowej, portali internetowych; - prawo do wykorzystywania materiałów dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, a także do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych organizowanych przez lub dla Zamawiającego (w tym festiwali, targów, konkursów itp.); 13. Do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie zgody wypowiadających się osób (przedstawicieli firm) biorących udział w filmach na wykorzystanie ich wizerunku na czas nieokreślony, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i ilościowych odnośnie liczby emisji, na ww. polach eksploatacji. 14. Wykonawca i Zamawiający będą wymieniać informacje, materiały oraz uwagi do materiałów drogą elektroniczną i telefoniczną. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo organizowania maks. 5 spotkań roboczych z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego w Opolu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na każdym etapie realizacji zamówienia, a Wykonawca ma każdorazowo obowiązek stawić się na te spotkania na własny koszt.
 2. Obsługa wydawnicza gazety o charakterze miesięcznika samorządowego Kurier Rudzki
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
  Obsługa wydawnicza gazety o charakterze miesięcznika samorządowego Kurier Rudzki. Miesięcznik ma być nowoczesnym i przystępnym medium informującym mieszkanców o najważniejszych wydarzeniach miejskich. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązny będzie do: - przygotowania harmonogramu każdego wydania zaakceptowanego przez osobę reprezentującą Zamawiającego,
  - przygotowania szpigla wydania,
  - przygotowania zamówionych tekstów i zdjęć zgodnie z harmonogramem wydania,
  - przesłania tekstów do akceptacji Zmawiającemu w terminie ujętym w harmonogramie,
  - korekty tekstów,
  - koordynacji realizacji wydania,
  - nadzoru redakcyjnego,
  - składu,
  - dostarczenia 8 000 szt. gazety do siedziby Zamawiającego.
  - nakład 8 000 szt. na półmatowym papierze kredowym 115 gr, o formacie A 4 w pełnym kolorze,liczba wydań 12- styczeń-grudzień 2010.