Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Jan

w KRS

Jan Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Świętochłowice (Śląskie)
Przetargi:72 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Buczek Anna Maria, Czernecki Alfred Gerard, Dziula Kazimierz, Glucksman Tadeusz Andrzej, Grzegorzak Janusz Stanisław, Kozioł Karolina Maria, Kozioł Wiesław Jacek, Kudłacik Ilona, Matlingiewicz Stanisław Tomasz, Małecki Tomasz Arnold, Skopal Tomasz Rafał, Stanek Stanisław, Stankiewicz Elżbieta, Trocer Stanisław Dionizy, Wesołowski Zbigniew Tadeusz, Zapatka Krzysztof Aleksander

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Małecki Tomasz Arnold, Wesołowski Zbigniew Tadeusz, Zapatka Krzysztof Aleksander

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Inwestprojekt-katowice Sp. Z O.O., Świętochłowice − KRS 0000359309
 2. Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim /niepełnosprawnym/, Katowice − KRS 0000054099
 3. Pure Energy Control Sp. Z O.O., Ustroń − KRS 0000697101
 4. Spółdzielnia Pracy Inwestprojekt-katowice, Świętochłowice − KRS 0000110859
 5. Stowarzyszenie Osób Wspierających Społeczny Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-oświatowy Dla Dzieci Niepełnosprawnych - Centrum Rozwoju Dziecka, Katowice − KRS 0000251568

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Katowice − KRS 0000053738
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe, Sosnowiec − KRS 0000155941
 3. Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice, Katowice − KRS 0000160142

Powiązane przetargi (72 szt.):
 1. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kuchni w Gimnazjum nr 4 przy ul. Śląskiej 3 w Chorzowie
  Zamawiający: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
  Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje: 1. Wykonanie koncepcji , 2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (SANEPID, kominiarskie itp.) wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego (z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót) , 3. Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie. Zamawiający oczekuje dokumentacji wielobranżowej (architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, technologicznej, instalacyjnej w zakresie cwu, wod-kan, gaz, ppoż, elektrycznej, oraz wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej), skoordynowanej międzybranżowo Planowana modernizacja ma na celu również dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik nr 8 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Projekt budowlany i wykonawczy muszą opisywać przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji.
 2. MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. MICKIEWICZA 11-19 W TARNOWSKICH GÓRACH
  Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 11-19 w Tarnowskich Górach. Nieruchomość położona jest na działce 3861/105, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o kubaturze 14.937,85m3. Budynek wybudowany został w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w technologii wielkoblokowej, podpiwniczony, pięciokondygnacyjny.

  Zakres robót:
  •Płukanie chemiczne wewnętrznej instalacji c.o.
  •Wykonanie obliczeń hydraulicznych oraz projektu regulacji instalacji c.o.
  •Wymiana zaworów podpionowych skośnych na zawory regulacyjno-pomiarowe
  •Montaż automatyki ciepłowniczej stabilizacji różnicy ciśnień
  •Montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
  - przedmiar robót – załącznik Nr 6 do SIWZ
 3. Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej 4 w Łaziskach Górnych
  Zamawiający: Gmina Łaziska Górne, Łaziska Górne
  1. Przedmiotem Zamówienia jest: 1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej 4 w Łaziskach Górnych. 2. Charakterystyka obiektu: Budynek Szkoły o powierzchni zabudowy ok. 730 m2 i kubaturze 7900 m3. Budynek o zwartej bryle prostopadłościennej w kształcie litery L, dwu piętrowy, częściowo podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Wykończenie budynku: tynki zewnętrzne i wewnętrzne tradycyjne. Dach drewniany, kryty papą. Budynek składa się z części szkoły oraz części domu nauczyciela, w którego skład wchodzi 7 mieszkań oraz miejska biblioteka. 3. Zakres prac projektowych, uzgodnienia: a. Inwentaryzacja budynku szkoły oraz domu nauczyciela objętego opracowaniem. b. Audyt energetyczny na etapie projektu jak również po wykonaniu zadania. c. Uzgodnienia dot. wykonania dwóch przyłączy gazowych do działki nr.: 553/84. d. Wykonanie Projektu dwóch przyłączy gazowych do budynku na działce nr.: 553/84. e. Termomodernizacja ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych i piwnicznych. f. Termomodernizacja dachu. g. Wymiana częściowa stolarki zewnętrznej. h. Wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z dachu budynku. i. Wygospodarowanie pomieszczenia w części piwnicy szkoły na salę dydaktyczną. j. Remont schodów zewnętrznych. k. Wymiana dwóch systemów grzewczych węglowych na gazowe z uwzględnieniem sali gimnastycznej. l. Wymiana wew. instalacji c.o. i c.w.u. z opomiarowaniem mieszkań oraz biblioteki. m. Wymiana instalacji wod-kan. z opomiarowaniem mieszkań. n. Wymiana oświetlenia wew. na LED w części szkoły. o. Rozbudowa istniejącego monitoringu. p. Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. q. Wykonanie instalacji ppoż. r. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę.
 4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i doposażenia warsztatów praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie .
  Zamawiający: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
  1. Aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych,
  2. Audyt energetyczny zgodny z:
  -Rozporządzeniem Ministra Spraw Wew. i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu,
  - wymaganiami WFOŚiGW w Katowicach,
  - wymaganiami RPO ,
  3. Koncepcja 2 egz.,
  4. Pełna inwentaryzacja wielobranżowa istniejącego budynku, terenu i zieleni (wraz z ekspertyzami stanu technicznego budynku istniejącego),
  5. Projekt budowlany wraz z projektem wnętrz pomieszczeń i ich wyposażeniem wymagających szczególnego potraktowania i projektem organizacji ruchu wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami (5 egz.),
  6. Projekt zagospodarowania terenu (wraz z placem zewnętrznym),
  7. Projekt wykonawczy wraz z projektem wnętrz pomieszczeń i ich wyposażeniem wymagających szczególnego potraktowania i projektem organizacji ruchu (po 3 egz. dla każdej branży),
  8. Branżowe przedmiary robót z uwzględnieniem niezbędnych robót rozbiórkowych – w ujęciu kosztorysowym (2 egz.),
  9. Kosztorysy inwestorskie w formie szczegółowej umożliwiającej wyodrębnianie dla poszczególnych elementów opracowania pozycji kosztorysowych (2 egz.),
  10. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla każdej
  z branży (2 egz.),
  11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  12. Pozwolenie na budowę oraz wszystkie niezbędne opracowania zgodnie
  z Załącznikiem nr 1 do wzoru umowy. Wersja elektroniczna dokumentacji (dokumentacja skanowana i zapisana w formacie PDF) – 1 płyta CD:
  13. Rysunki jako pliki w formacie.dwg (AutoCad 2004)+.pdf
  14. Teksty jako pliki w formacie .doc, .docx +.pdf
  15. Kosztorysy i przedmiary jako pliki w formacie edytowalnym *.zuz, *ath (ZUZIA, NORMA) oraz w formacie do odczytu *.pdf
  16. Pełnienie funkcji technicznych nadzoru autorskiego na budowie.
  Zamawiający oczekuje dokumentacji wielobranżowej (skoordynowanej międzybranżowo) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
  Planowana adaptacja ma na celu również dostosowanie budynku do potrzeb osób
  niepełnosprawnych korzystających z oferty dydaktycznej Zespołu Szkół Budowlanych.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 5. Roboty uzupełniające dla zadania pn: Dostawa i wymiana wodomierzy zimnej wody, wodomierzy ciepłej wody użytkowej i ciepłomierzy dla lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, Rudzie Śląskiej i Knurowie
  Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 55 sztuki ciepłomierzy DN 15 wraz z montażem w lokalach położonych przy ul. Opolska w Zabrzu na potrzeby Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 w Tarnowskich Górach.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Zabudowane ciepłomierze średnicy 15mm spełniać muszą następujące wymagania:
  a) Typ ciepłomierza, ilość:
  - ciepłomierze kompaktowe, z przetwornikiem przepływu wirnikowym w 2 klasie dokładności wg normy EN1434, całkowicie odporne na silne pola magnetyczne, średnica montażowa 15mm,
  b) Wyświetlanie aktualnych danych: zużycia ciepła, objętości wody, temperatury zasilania
  i powrotu, różnicy temperatur,
  c) Ciepłomierz musi posiadać ocenę zgodności z dyrektywa MID wydana przez notyfikowana jednostkę certyfikująca, być oznakowany cecha ze znakiem CE i MID. Wymagane dostarczenie Certyfikatu Badania Typu WE (deklaracji zgodności) zgodnie z powyższym,
  d) Posiadać zasilanie bateryjne o okresie eksploatacji nie krótszym niż 5lat,
  e) Stopień ochrony obudowy nie mniejszy niż IP 54,
  f) Okres gwarancji minimum 60 miesięcy,
  g) Aktualna dokumentacja techniczno ruchowa (DTR) i karta katalogowa w języku polskim,
  h) Dostępność w handlu na terenie Polski i spełnianie wymagań niniejszych warunków technicznych,
  i) Zapewnione dokonywanie napraw i legalizacji w Polsce - podać punkty serwisowe,
  j) Dostarczone jako komplety ze śrubunkami i uszczelkami dla połączeń śrubunkowych,
  k) Przystosowany do nałożenia plomb zabezpieczających,
  l) Przyjęte rozwiązania techniczne w ciepłomierzu winne zapobiec świadomym lub przypadkowym zmianom wskazań przez osoby niepowołane,
  m) Zgodność z normami i przepisami:
  - Dyrektywa 2004 22 EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, a w szczególności załącznika MI-004 Ciepłomierze,
  - EN-1434 - Ciepłomierze. Część 1-6,
  - EN-61000 - kompatybilność elektromagnetyczna. Część 2-4,
  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2007 r. W sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowego zakresu sprawozdań wykonywanych podczas
  prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z dnia 04.01.2008r, Nr 2, poz. 2),
  - Ustawa z dnia 11.05.2001 r. - Prawo o miarach, z późniejszymi zmianami.
 6. DOSTAWA CIEPŁOMIERZY DLA MIĘDZYGMINNEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W TARNOWSKICH GÓRACH
  Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 1 sztuki ciepłomierza DN 65 oraz 2 sztuk ciepłomierza DN 40 na potrzeby Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 w Tarnowskich Górach.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Ciepłomierz DN 65
  Dostarczony ciepłomierz średnicy DN 65 spełniać musi następujące wymagania:
  a) Typ ciepłomierza: ciepłomierz kompaktowy, z przetwornikiem przepływu wirnikowym w 2 klasie dokładności wg normy EN1434, całkowicie odporne na silne pola magnetyczne średnica montażowa DN 65 mm,
  b) Wyświetlanie aktualnych danych: zużycia ciepła, objętości wody, temperatury zasilania i powrotu, różnicy temperatur,
  c) Ciepłomierz musi posiadać ocenę zgodności z dyrektywa MID wydana przez notyfikowana jednostkę certyfikująca, być oznakowany cecha ze znakiem CE i MID. Wymagane dostarczenie Certyfikatu Badania Typu WE (deklaracji zgodności) zgodnie z powyższym,
  d) Posiadać zasilanie bateryjne o okresie eksploatacji nie krótszym niż 5lat,
  e) Stopień ochrony obudowy nie mniejszy niż IP 54,
  f) Okres gwarancji minimum 24 miesiące (2 lata),
  g) Aktualna dokumentacja techniczno ruchowa (DTR) i karta katalogowa w języku polskim,
  h) Dostępność w handlu na terenie Polski i spełnianie wymagań niniejszych warunków technicznych,
  i) Zapewnione dokonywanie napraw i legalizacji w Polsce – podać punkty serwisowe,
  j) Dostarczone jako komplety ze śrubunkami i uszczelkami dla połączeń śrubunkowych,
  k) Przystosowany do nałożenia plomb zabezpieczających,
  l) Przyjęte rozwiązania techniczne w ciepłomierzu winne zapobiec świadomym lub przypadkowym zmianom wskazań przez osoby niepowołane,
  m) Zgodność z normami i przepisami:
  - Dyrektywa 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, a w szczególności załącznika MI-004 Ciepłomierze,
  - EN-1434 – Ciepłomierze. Część 1-6,
  - EN-61000 – kompatybilność elektromagnetyczna. Część 2-4,
  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2007 r. „W sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowego zakresu sprawozdań wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych ” (Dz. U. z dnia 04.01.2008r, Nr 2, poz. 2),
  - Ustawa z dnia 11.05.2001 r. – „Prawo o miarach”, z późniejszymi zmianami,
  n) Posiadania przepływu nominalnego na poziomie 25 m³/h,
  o) Posiadać możliwość montażu zarówno w pozycji horyzontalnej jak też wertykalnej,
  p) Posiadać możliwość pracy w temperaturze maksymalnej do 130 stopni Celsjusza,

  Ciepłomierze DN 40
  Dostarczone ciepłomierze średnicy DN 40 spełniać muszą następujące wymagania:
  a) Typ ciepłomierza: ciepłomierz kompaktowy, z przetwornikiem przepływu wirnikowym w 2 klasie dokładności wg normy EN1434, całkowicie odporne na silne pola magnetyczne średnica montażowa DN 40 mm, połączenie śrubunkowe,
  b) Wyświetlanie aktualnych danych: zużycia ciepła, objętości wody, temperatury zasilania i powrotu, różnicy temperatur,
  c) Ciepłomierz musi posiadać ocenę zgodności z dyrektywa MID wydana przez notyfikowana jednostkę certyfikująca, być oznakowany cecha ze znakiem CE i MID. Wymagane dostarczenie Certyfikatu Badania Typu WE (deklaracji zgodności) zgodnie z powyższym,
  d) Posiadać zasilanie bateryjne o okresie eksploatacji nie krótszym niż 5lat,
  e) Stopień ochrony obudowy nie mniejszy niż IP 54,
  f) Okres gwarancji minimum 24 miesiące (2 lata),
  g) Aktualna dokumentacja techniczno ruchowa (DTR) i karta katalogowa w języku polskim,
  h) Dostępność w handlu na terenie Polski i spełnianie wymagań niniejszych warunków technicznych,
  i) Zapewnione dokonywanie napraw i legalizacji w Polsce – podać punkty serwisowe,
  j) Dostarczone jako komplety ze śrubunkami i uszczelkami,
  k) Przystosowany do nałożenia plomb zabezpieczających,
  l) Przyjęte rozwiązania techniczne w ciepłomierzu winne zapobiec świadomym lub przypadkowym zmianom wskazań przez osoby niepowołane,
  m) Zgodność z normami i przepisami:
  - Dyrektywa 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, a w szczególności załącznika MI-004 Ciepłomierze,
  - EN-1434 – Ciepłomierze. Część 1-6,
  - EN-61000 – kompatybilność elektromagnetyczna. Część 2-4,
  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2007 r. „W sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowego zakresu sprawozdań wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych ” (Dz. U. z dnia 04.01.2008r, Nr 2, poz. 2),
  - Ustawa z dnia 11.05.2001 r. – „Prawo o miarach”, z późniejszymi zmianami,
  n) Posiadania przepływu nominalnego na poziomie 10 m³/h,
  o) Posiadać możliwość montażu zarówno w pozycji horyzontalnej jak też wertykalnej,
  p) Posiadać możliwość pracy w temperaturze maksymalnej do 130 stopni Celsjusza,
 7. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pięciu budynkach przy ul. Kościuszki 13B-13C, Okrzei 32-32A, Bończyka 24-24B, Wojska Polskiego 3-3A oraz Kościuszki 11-11B w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pięciu użytkowanych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kościuszki 13b-13c, ul. Okrzei 32-32a, ul. Bończyka 24-24b, ul. Wojska Polskiego 3-3a oraz Kościuszki 11-11b (tylko w lokalach użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku) w Tarnowskich Górach. Mieszkania oraz lokale użytkowe w ww. budynkach ogrzewane są w sposób indywidualny, w większości piecami węglowymi kaflowymi lub elektrycznymi piecami akumulacyjnymi. Część mieszkań oraz lokali użytkowych posiada indywidualne etażowe instalacje centralnego ogrzewania zasilane kotłami gazowymi lub węglowymi.
  2.Podział zamówienia na części:
  CZĘŚĆ I: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Bończyka 24-24B oraz Kościuszki 13B-13C w Tarnowskich Górach.
  I.Charakterystyka techniczna budynku:
  Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Bończyka 24-24B oraz Kościuszki 13B-13C w Tarnowskich Górach trzykondygnacyjne, całkowicie podpiwniczone zrealizowane w technologii tradycyjnej. Budynek przy ul. Bończyka 24-24B składa się z trzech segmentów (klatki: 24, 24A, 24B) o łącznej ilości mieszkań 26 stanowią własność Międzygminnego TBS Sp. z o. o. i wchodzą w przedmiot zamówienia. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 1.210,81 m2 (jeden tysiąc dwieście dziesięć 81/100 metrów kwadratowych). Budynek przy ul. Kościuszki 13B-13C składa się z dwóch segmentów (klatki: 13B, 13C) o łącznej ilości mieszkań 18 stanowiących własność Międzygminnego TBS Sp. z o. o. i wchodzą w przedmiot zamówienia. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 836,64 m2 (osiemset trzydzieści sześć 64/100 metrów kwadratowych).
  Źródłem ciepła dla nowej instalacji centralnego ogrzewania w przedmiotowych budynkach będą projektowane stacje wymienników zlokalizowane w piwnicach budynków. Jest ona przedmiotem odrębnego opracowania.
  Istnieje możliwość częściowego wykorzystania istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz projektantem.
  II.W zakres prac objętych zamówieniem wchodzi między innymi:
  •Likwidacja w mieszkaniach źródeł ciepła, które są własnością Zamawiającego. Każdorazowo z likwidacji źródła ciepła należy spisać protokół demontażu, przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy (według wzoru podanego przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia),
  •Ułożenie rurociągów,
  •Regulacja hydrauliczna instalacji,
  •Montaż grzejników,
  •Montaż zaworów termostatycznych,
  •Montaż nastaw zaworów z nastawa ręczną – montowanych na rurociągu powrotnym w szafkach licznikowych,
  •Montaż liczników ciepła,
  •Montaż zaworów z nastawą ręczną pod pionami,
  •Montaż regulatorów różnic ciśnienia z zaworami.
  CZĘŚĆ II: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Okrzei 32-32A oraz Wojska Polskiego 3-3A w Tarnowskich Górach.
  I.Charakterystyka techniczna budynku:
  Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Okrzei 32-32A oraz Wojska Polskiego 3-3A w Tarnowskich Górach trzykondygnacyjne, całkowicie podpiwniczone zrealizowane w technologii tradycyjnej. Budynek przy ul. Okrzei 32-32A składa się z dwóch segmentów (klatki: 32, 32A) o łącznej ilości mieszkań 18 stanowią własność Międzygminnego TBS Sp. z o. o. i wchodzą w przedmiot zamówienia. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 836,64 m2 (osiemset trzydzieści sześć 64/100 metrów kwadratowych). Budynek przy ul. Wojska Polskiego 3-3A składa się z dwóch segmentów (klatki: 3, 3A) o łącznej ilości mieszkań 18 stanowiących własność Międzygminnego TBS Sp. z o. o. i wchodzą w przedmiot zamówienia. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 836,75 m2 (osiemset trzydzieści sześć 75/100 metrów kwadratowych).
  Źródłem ciepła dla nowej instalacji centralnego ogrzewania w przedmiotowych budynkach będą projektowane stacje wymienników zlokalizowane w piwnicach budynków. Jest ona przedmiotem odrębnego opracowania.
  Istnieje możliwość częściowego wykorzystania istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz projektantem.
  II.W zakres prac objętych zamówieniem wchodzi między innymi:
  Likwidacja w mieszkaniach źródeł ciepła, które są własnością Zamawiającego. Każdorazowo z likwidacji źródła ciepła należy spisać protokół demontażu, przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy (według wzoru podanego przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia),
  •Ułożenie rurociągów,
  •Regulacja hydrauliczna instalacji,
  •Montaż grzejników,
  •Montaż zaworów termostatycznych,
  •Montaż nastaw zaworów z nastawa ręczną – montowanych na rurociągu powrotnym w szafkach licznikowych,
  •Montaż liczników ciepła,
  •Montaż zaworów z nastawą ręczną pod pionami,
  •Montaż regulatorów różnic ciśnienia z zaworami.
  CZĘŚĆ III: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Kościuszki 11-11B w Tarnowskich Górach.
  I.Charakterystyka techniczna budynku:
  Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 11-11B w Tarnowskich Górach czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony zrealizowany w technologii tradycyjnej. Trzy segmenty (klatki: 11, 11A, 11B) o łącznej ilości lokali użytkowych 8 stanowiących własność Międzygminnego TBS Sp. z o. o. i wchodzą w przedmiot zamówienia. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 1.210,81 m2 (jeden tysiąc dwieście dziesięć 81/100 metrów kwadratowych).
  Źródłem ciepła dla nowej instalacji centralnego ogrzewania w przedmiotowym budynku będzie projektowana stacja wymienników zlokalizowana w piwnicy budynku. Jest ona przedmiotem odrębnego opracowania.
  W zakres prac objętych zamówieniem wchodzi między innymi:
  •Likwidacja w lokalach użytkowych źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania. Każdorazowo z likwidacji źródła ciepła należy spisać protokół demontażu, przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy (według wzoru podanego przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia),
  •Ułożenie rurociągów,
  •Regulacja hydrauliczna instalacji,
  •Montaż grzejników,
  •Montaż zaworów termostatycznych,
  •Montaż nastaw zaworów z nastawa ręczną – montowanych na rurociągu powrotnym w szafkach licznikowych,
  •Montaż liczników ciepła,
  •Montaż zaworów z nastawą ręczną pod pionami,
  •Montaż regulatorów różnic ciśnienia z zaworami.
  UWAGA! W przypadku wykonywania instalacji centralnego ogrzewania w lokalach użytkowych obowiązuje 23% podatek VAT.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w:
  - projekcie budowlano-wykonawczym wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Bończyka 24-24B – załącznik nr 4
  - projekcie budowlano-wykonawczym wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Kościuszki 13B-13C – załącznik nr 5
  - projekcie budowlano-wykonawczym wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Okrzei 32-32A – załącznik nr 6
  - projekcie budowlano-wykonawczym wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Wojska Polskiego 3-3A – załącznik nr 7
  - projekcie budowlano-wykonawczym wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Kościuszki 11-11B – załącznik nr 8
  - przedmiarach robót budowlanych dla budynku przy ul. Bończyka 24-24B – załącznik nr 9
  - przedmiarach robót budowlanych dla budynku przy ul. Kościuszki 13B-13C – załącznik nr 10
  - przedmiarach robót budowlanych dla budynku przy ul. Okrzei 32-32A – załącznik nr 11
  - przedmiarach robót budowlanych dla budynku przy ul. Wojska Polskiego 3-3A – załącznik nr 12
  - przedmiarach robót budowlanych dla budynku przy ul. Kościuszki 11-11B – załącznik nr 13
  - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budynku przy ul. Bończyka 24-24B – załącznik nr 14
  - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budynku przy ul. Kościuszki 13B-13C – załącznik nr 15
  - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budynku przy ul. Okrzei 32-32A – załącznik nr 16
  - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budynku przy ul. Wojska Polskiego 3-3A – załącznik nr 17
  - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budynku przy ul. Kościuszki 11-11B – załącznik nr 18
 8. Roboty uzupełniające dla zadania pn: Dostawa i wymiana wodomierzy zimnej wody, wodomierzy ciepłej wody użytkowej i ciepłomierzy dla lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, Rudzie Śląskiej i Knurowie
  Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
  Dostarczenie wraz z montażem 22 ciepłomierzy DN 15 oraz 20 wodomierzy DN15 na potrzeby zasobów MTBS Sp. z o.o
  Zakres rzeczowy robót stanowić będzie:
  a) wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynkach informacji o wykonywanych robotach oraz uzgodnienie z administracją budynku terminu realizacji robót,
  b) dostawa wraz z wymianą następujących urządzeń pomiarowych oraz akcesoriów:
  -Wodomierze ciepłej wody w ilości 20 sztuki
  -Ciepłomierze średnicy 15mm w ilości 22 sztuk
  c) dokonanie odczytu demontowanych urządzeń pomiarowych
  d) wymiana uszczelek, ,
  e) dokonanie odczytu (numer urządzenia i ilość zarejestrowanych jednostek) urządzeń pomiarowych po zamontowaniu,
  f) oplombowanie urządzeń pomiarowych plombami z niepowtarzalnymi numerami na śrubunkach za urządzeniami pomiarowymi,
  g) wykonanie kontroli szczelności instalacji, sprawdzenie czy każdy punkt poboru wody jest opomiarowany
  h) sporządzenie protokołu demontażu i montażu urządzenia pomiarowego, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,
  i) przygotowanie, w formie papierowej i elektronicznej, tabelarycznego zestawienia wykonanych prac i przekazanie Zamawiającemu wraz z oryginałami protokołów wymiany jako załącznik zgłoszenia do odbioru
  Zabudowane wodomierze ciepłej i zimnej wody posiadać muszą co najmniej następujące parametry:
  a) nominalnym strumieniu objętości (ciągłym strumieniu objętości) Q3 = 2,5 m³h, średnica 15 mm, długość montażowa 110 mm,
  b) suchobieżny (z zabezpieczeniem na działanie zewnętrznego pola magnetycznego), mokrobieżny lub hybrydowy,
  c) klasa metrologiczna minimum R większe lub równe 160 dla wodomierzy zimnej i ciepłej wody, z zachowaniem jak najlepszej dokładności pomiaru w każdej pozycji montażu
  d) zatwierdzenie typu wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r., nr 5, poz. 29) lub ocenę zgodności (badanie typu CE zgodnie z MID) oraz odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r., nr 3, poz. 27) i atesty higieniczne wydane przez Państwowy Instytut Higieny,
  e) posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego,
  f) zabezpieczenie przed tworzeniem się skroplin na wewnętrznej stronie okna odczytowego,
  g) zabezpieczenie osłony licznika przed zewnętrzną ingerencją (ściskanie, możliwość oddzielenia liczydła od korpusu itp.),
  h) wysoka wytrzymałość i trwałość zastosowanych materiałów
  i) Zamawiający oczekuje zapewnienia udzielenia gwarancji na wodomierze na okres minimum 24 miesięcy,
  Zabudowane ciepłomierze średnicy 15mm spełniać musza następujące wymagania:
  a) Typ ciepłomierza, ilość:
  - ciepłomierze kompaktowe, z przetwornikiem przepływu wirnikowym w 2 klasie dokładności wg normy EN1434, całkowicie odporne na silne pola magnetyczne, średnica montażowa 15mm
  b) Wyświetlanie aktualnych danych: zużycia ciepła, objętości wody, temperatury zasilania
  i powrotu, różnicy temperatur,
  c) Ciepłomierz musi posiadać ocenę zgodności z dyrektywa MID wydana przez notyfikowana jednostkę certyfikująca, być oznakowany cecha ze znakiem CE i MID. Wymagane dostarczenie Certyfikatu Badania Typu WE (deklaracji zgodności) zgodnie z powyższym.
  d) Posiadać zasilanie bateryjne o okresie eksploatacji nie krótszym niż 5lat.
  e) Stopień ochrony obudowy nie mniejszy niż IP 54.
  f) Okres gwarancji minimum 24 miesiące,
  g) Aktualna dokumentacja techniczno ruchowa (DTR) i karta katalogowa w języku polskim,
  h) Dostępność w handlu na terenie Polski i spełnianie wymagań niniejszych warunków technicznych.
  i) Zapewnione dokonywanie napraw i legalizacji w Polsce - podać punkty serwisowe.
  j) Dostarczone jako komplety ze śrubunkami i uszczelkami dla połączeń śrubunkowych,
  k) Przystosowany do nałożenia plomb zabezpieczających,
  l) Przyjęte rozwiązania techniczne w ciepłomierzu winne zapobiec świadomym lub przypadkowym zmianom wskazań przez osoby niepowołane.
  m) Zgodność z normami i przepisami:
  - Dyrektywa 2004 22 EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, a w szczególności załącznika MI-004 Ciepłomierze,
  - EN-1434 - Ciepłomierze. Część 1-6,
  - EN-61000 - kompatybilność elektromagnetyczna. Część 2-4,
  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2007 r. W sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowego zakresu sprawozdań wykonywanych podczas
  prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z dnia 04.01.2008r, Nr 2, poz. 2),
  - Ustawa z dnia 11.05.2001 r. - Prawo o miarach, z późniejszymi zmianami,
 9. DOKUMENTACJA TECHNICZNA DLA ZADANIA: SZOPIENICE-CENTRUM. REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. BEDNORZA 14 W KATOWICACH NA POTRZEBY REALIZACJI DZIAŁAŃ SENIORALNYCH WRAZ Z PEŁNIENIEM KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 w Katowicach na potrzeby realizacji działań senioralnych wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego. Roboty obejmować będą parter budynku - należy dokonać zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń oraz dostosować je do obowiązujących przepisów, zgodnie z ich przeznaczeniem.
  Zamówienie obejmuje:
  1) Wykonanie dokumentacji technicznej (A-D), obejmującej:
  a) projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi, zawierający ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w tym także uzyskanie postanowienia Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach) (A)
  b) przedmiar robót (B)
  c) kosztorys inwestorski (C)
  d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (D)
  2) Wykonanie studium wykonalności (E)
  3) Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową (F)
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Wzór umowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 7 do SIWZ - w szczególności Załącznik nr 1 do Umowy).
  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 104.183,45 zł brutto.
  UWAGA!!! W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Zakres minimalny zamówienia - gwarantowany zakres zamówienia, który na pewno zostanie zrealizowany obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności. Prawo opcji polega na możliwości rezygnacji z pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją. Zamawiający planuje nie więcej niż 10 pobytów na budowie w ramach nadzoru autorskiego. Zamawiający przewiduje rezygnację z nadzoru autorskiego w przypadku rezygnacji z wykonywania robót budowlanych. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu. W przypadku braku pisemnego zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego do pełnienia nadzoru autorskiego wynagrodzenie zostanie obniżone odpowiednio o wartość nadzoru wynikającą z oferty Wykonawcy.
  Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, priorytet na infrastrukturę społeczną.
 10. Projekt budowlano-wykonawczy wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem zezwoleniami - modernizacji budynku w Chorzowie ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej
  Zamawiający: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
  : Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Projektu budowlano-wykonawczy wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem zezwoleniami - modernizacji budynku w Chorzowie ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje: 1. projekt budowlany i wykonawczy, 2. kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami, 3. specyfikacje techniczne, 4. uzgodnienia oraz wymagane pozwolenia, 5. pełnienie nadzoru autorskiego . Na dokumentację składają się: 1. Koncepcja ( 2 warianty) wraz z szacunkiem kosztów - 1 egz. 2. Projekt budowlano-wykonawczy, z uzyskaniem pozwolenia na budowę - 5 egz. 3. Kosztorysy inwestorskie - 3 egz. 4. Przedmiary - 2 egz. 5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz. Wersja elektroniczna dokumentacji (dokumentacja skanowana i zapisana w formacie PDF) - 2 płytki CD: 1. Dokumenty tekstowe w formacie -.doc i -.pdf 2. Projekty z rysunkami jako pliki w formacie -.dwg (AutoCad 2004) oraz -.pdf 3. Kosztorysy, przedmiary i STWiR jako pliki w formacie edytowalnym -.zuz, -ath (Zuzia, Norma) oraz w formacie do odczytu -.pdf Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Projekt budowlany i wykonawczy muszą opisywać przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Projekt budowlany i wykonawczy muszą uwzględnić przepisy ustawy Pzp uwzględniające nowelizację z 2016 r. dostosowującą przepisy krajowe do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE). W cenie ofertowej należy również uwzględnić: - aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji; przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane; (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), - przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, (w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. zadawane pytania przez wykonawców przygotowujących się do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane w oparciu o przedmiotową dokumentację).
 11. DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZY UL. SŁUPSKIEJ 22 W KATOWICACH
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej termomodernizację budynku przy ul. Słupskiej 22 w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.
  Zamówienie obejmuje:
  1) Wykonanie dokumentacji technicznej, na którą składa się:
  a) projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi
  b) przedmiar robót
  c) kosztorys inwestorski
  d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Wzór umowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 7 do SIWZ) - w szczególności Załącznik nr 1 do Umowy.
  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 12.411,40 zł.
 12. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Pocztowej nr 3 w Chorzowie
  Zamawiający: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
  Wykonanie projektu zagospodarowania terenu Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Pocztowej nr 3 w Chorzowie Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. opracowanie koncepcji, 2. projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi, 3. przedmiar robót - w ujęciu kosztorysowym, 4. kosztorysy inwestorskie w formie szczegółowej, 5. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 6. niezbędne uzgodnienia, pozwolenia, 7. pełnienie nadzoru autorskiego, 8. obowiązek uzyskania wszelkich map spoczywa na wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zakres prac stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Projekt budowlany i wykonawczy muszą opisywać przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Projekty budowlany i wykonawczy muszą uwzględnić przepisy ustawy Pzp uwzględniające zmiany po 18 kwietnia 2016 r. W cenie ofertowej należy również uwzględnić: - aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji; przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane; (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), - przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, (w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. zadawane pytania przez wykonawców przygotowujących się do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane w oparciu o przedmiotową dokumentację).
 13. TERMOMODERNIZACJA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY PRZY AL. BIELSKIEJ 30 -34
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Tychy
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania
  inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy
  przy al. Bielskiej 30-34 w Tychach
  2. Zakres zamówienia obejmuje:
  2.1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej:
  - opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku
  - sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz ze świadectwem charakterystyki
  energetycznej budynku;

  2.1.2. Wykonanie zaprojektowanych robót:
  Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do wzoru umowy.
 14. TERMOMODERNIZACJA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY PRZY AL. BIELSKIEJ 66 -70
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Tychy
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania
  inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy
  przy al. Bielskiej 66 -70 w Tychach
  2. Zakres zamówienia obejmuje:
  2.1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej:
  - opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku
  - sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz ze świadectwem charakterystyki
  energetycznej budynku;

  2.1.2. Wykonanie zaprojektowanych robót:
  Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do wzoru umowy.
 15. Dostawa i wymiana wodomierzy zimnej wody, wodomierzy ciepłej wody użytkowej i ciepłomierzy dla lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, Rudzie Śląskiej, Zabrzu i Knurowie
  Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
  Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Zakres rzeczowy robót stanowić będzie:
  a) wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynkach, informacji o wykonywanych robotach oraz uzgodnienie z administracją budynku terminu realizacji robót,
  b) dostawę wraz z wymianą następujących urządzeń pomiarowych oraz akcesoriów:
  -Wodomierze zimnej wody w ilości 100 sztuk ( z czego 38 sztuk bez montażu), w tym 20 sztuk wodomierzy przedpłatowych,
  -Wodomierze ciepłej wody w ilości 154 sztuk (w tym 20 sztuk wodomierzy przedpłatowych),
  -Ciepłomierze średnicy 15 mm w ilości 291 sztuk (w tym 20 sztuk. ciepłomierzy przedpłatowych),
  -Ciepłomierze średnicy 31,75 mm (gwint) w ilości 3 sztuk,
  -Zawory kulowe średnicy 15 mm -186 sztuk.
  c) dokonanie odczytu demontowanych urządzeń pomiarowych,
  d) wymiana uszczelek,
  e) dokonanie odczytu (numer urządzenia i ilość zarejestrowanych jednostek) urządzeń pomiarowych po zamontowaniu,
  f) oplombowanie urządzeń pomiarowych plombami z niepowtarzalnymi numerami na śrubunkach za urządzeniami pomiarowymi,
  g) wykonanie kontroli szczelności instalacji, sprawdzenie czy każdy punkt poboru wody jest opomiarowany,
  h) sporządzenie protokołu demontażu i montażu urządzenia pomiarowego, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,
  i) przygotowanie, w formie papierowej i elektronicznej, tabelarycznego zestawienia wykonanych prac i przekazanie Zamawiającemu wraz z oryginałami protokołów wymiany jako załącznik zgłoszenia do odbioru.
  2.Zabudowane wodomierze ciepłej i zimnej wody posiadać muszą co najmniej następujące parametry:
  a) nominalnym strumieniu objętości (ciągłym strumieniu objętości) Q3 = 2,5 m³ h, średnica 15 mm, długość montażowa 110 mm,
  b) suchobieżny (z zabezpieczeniem na działanie zewnętrznego pola magnetycznego), mokrobieżny lub hybrydowy,
  c) klasa metrologiczna minimum R równy lub większy 160 dla wodomierzy zimnej i ciepłej wody, w pozycji horyzontalnej.
  d) zatwierdzenie typu wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r., nr 5, poz. 29) lub ocenę zgodności (badanie typu CE zgodnie z MID) oraz odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r., nr 3, poz. 27) i atesty higieniczne wydane przez Państwowy Instytut Higieny,
  e) posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego,
  f) zabezpieczenie przed tworzeniem się skroplin na wewnętrznej stronie okna odczytowego,
  g) zabezpieczenie osłony licznika przed zewnętrzną ingerencją (ściskanie, możliwość oddzielenia liczydła od korpusu itp.),
  h) wysoka wytrzymałość i trwałość zastosowanych materiałów,
  i) Zamawiający oczekuje zapewnienia udzielenia gwarancji na wodomierze na okres minimum 60 miesięcy.
  2.1 Zabudowane wodomierze ciepłej i zimnej wody - przedpłatowe posiadać muszą co najmniej następujące parametry.
  a) nominalnym strumieniu objętości (ciągłym strumieniu objętości) Q3 = 2,5 m³ h, średnica 15 mm, długość montażowa 110 mm,
  b) suchobieżny (z zabezpieczeniem na działanie zewnętrznego pola magnetycznego), mokrobieżny lub hybrydowy,
  c) klasa metrologiczna minimum R równy lub większy 160 dla wodomierzy zimnej i ciepłej wody, w pozycji horyzontalnej.
  d) zatwierdzenie typu wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r., nr 5, poz. 29) lub ocenę zgodności (badanie typu CE zgodnie z MID) oraz odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r., nr 3, poz. 27) i atesty higieniczne wydane przez Państwowy Instytut Higieny,
  e) posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego,
  f) zabezpieczenie przed tworzeniem się skroplin na wewnętrznej stronie okna odczytowego,
  g) zabezpieczenie osłony licznika przed zewnętrzną ingerencją (ściskanie, możliwość oddzielenia liczydła od korpusu itp.),
  h) wysoka wytrzymałość i trwałość zastosowanych materiałów,
  i) Zamawiający oczekuje zapewnienia udzielenia gwarancji na wodomierze na okres minimum 60 miesięcy,
  j) System musi posiadać zestaw unikalnych 6-cyfrowych kodów przedpłatowych pozwalających na jego funkcjonowanie przez minimum 5 lat (licząc że 1 kod wystarcza na rozliczenie 1 miesiąca pracy),
  k) Minimalna żywotność baterii musi wynosić 6 lat,
  l) System powinien informować o zużyciu baterii.
  3.Zabudowane ciepłomierze średnicy 15mm spełniać muszą następujące wymagania:
  a) Typ ciepłomierza, ilość:
  - ciepłomierze kompaktowe, z przetwornikiem przepływu wirnikowym w 2 klasie dokładności wg normy EN1434, całkowicie odporne na silne pola magnetyczne, średnica montażowa 15mm,
  b) Wyświetlanie aktualnych danych: zużycia ciepła, objętości wody, temperatury zasilania
  i powrotu, różnicy temperatur,
  c) Ciepłomierz musi posiadać ocenę zgodności z dyrektywa MID wydana przez notyfikowana jednostkę certyfikująca, być oznakowany cecha ze znakiem CE i MID. Wymagane dostarczenie Certyfikatu Badania Typu WE (deklaracji zgodności) zgodnie z powyższym,
  d) Posiadać zasilanie bateryjne o okresie eksploatacji nie krótszym niż 5lat,
  e) Stopień ochrony obudowy nie mniejszy niż IP 54,
  f) Okres gwarancji minimum 60 miesięcy,
  g) Aktualna dokumentacja techniczno ruchowa (DTR) i karta katalogowa w języku polskim,
  h) Dostępność w handlu na terenie Polski i spełnianie wymagań niniejszych warunków technicznych,
  i) Zapewnione dokonywanie napraw i legalizacji w Polsce - podać punkty serwisowe,
  j) Dostarczone jako komplety ze śrubunkami i uszczelkami dla połączeń śrubunkowych,
  k) Przystosowany do nałożenia plomb zabezpieczających,
  l) Przyjęte rozwiązania techniczne w ciepłomierzu winne zapobiec świadomym lub przypadkowym zmianom wskazań przez osoby niepowołane,
  m) Zgodność z normami i przepisami:
  - Dyrektywa 2004 22 EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, a w szczególności załącznika MI-004 Ciepłomierze,
  - EN-1434 - Ciepłomierze. Część 1-6,
  - EN-61000 - kompatybilność elektromagnetyczna. Część 2-4,
  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2007 r. W sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowego zakresu sprawozdań wykonywanych podczas
  prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z dnia 04.01.2008r, Nr 2, poz. 2),
  - Ustawa z dnia 11.05.2001 r. - Prawo o miarach, z późniejszymi zmianami.
  3.1. Zabudowane ciepłomierze średnicy 15mm- przedpłatowe spełniać muszą następujące wymagania:
  a) Typ ciepłomierza, ilość:
  - ciepłomierze kompaktowe, z przetwornikiem przepływu wirnikowym w 2 klasie dokładności wg normy EN1434, całkowicie odporne na silne pola magnetyczne średnica montażowa 15mm,
  b) Wyświetlanie aktualnych danych: zużycia ciepła, objętości wody, temperatury zasilania
  i powrotu, różnicy temperatur,
  c) Ciepłomierz musi posiadać ocenę zgodności z dyrektywa MID wydana przez notyfikowana jednostkę certyfikująca, być oznakowany cecha ze znakiem CE i MID. Wymagane dostarczenie Certyfikatu Badania Typu WE (deklaracji zgodności) zgodnie z powyższym,
  d) Posiadać zasilanie bateryjne o okresie eksploatacji nie krótszym niż 5lat,
  e) Stopień ochrony obudowy nie mniejszy niż IP 54,
  f) Okres gwarancji minimum 60 miesięcy,
  g) Aktualna dokumentacja techniczno ruchowa (DTR) i karta katalogowa w języku polskim,
  h) Dostępność w handlu na terenie Polski i spełnianie wymagań niniejszych warunków technicznych,
  i) Zapewnione dokonywanie napraw i legalizacji w Polsce - podać punkty serwisowe,
  j) Dostarczone jako komplety ze śrubunkami i uszczelkami dla połączeń śrubunkowych,
  k) Przystosowany do nałożenia plomb zabezpieczających,
  l) Przyjęte rozwiązania techniczne w ciepłomierzu winne zapobiec świadomym lub przypadkowym zmianom wskazań przez osoby niepowołane,
  m) System musi posiadać zestaw unikalnych 6-cyfrowych kodów przedpłatowych pozwalających na jego funkcjonowanie przez minimum 5 lat (licząc że 1 kod wystarcza na rozliczenie 1 miesiąca pracy),
  o) System powinien informować o zużyciu baterii,
  p) Zgodność z normami i przepisami:
  - Dyrektywa 2004 22 EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, a w szczególności załącznika MI-004 Ciepłomierze,
  - EN-1434 - Ciepłomierze. Część 1-6,
  - EN-61000 - kompatybilność elektromagnetyczna. Część 2-4,
  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2007 r. W sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowego zakresu sprawozdań wykonywanych podczas,
  prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z dnia 04.01.2008r, Nr 2, poz. 2),
  - Ustawa z dnia 11.05.2001 r. - Prawo o miarach, z późniejszymi zmianami.
  3.2 Zabudowane ciepłomierze średnicy 31,75 mm (gwint) spełniać musza następujące wymagania:
  a) Typ ciepłomierza, ilość:
  - ciepłomierze kompaktowe, z przetwornikiem przepływu wirnikowym w 2 klasie dokładności wg normy EN1434, całkowicie odporne na silne pola magnetyczne średnica montażowa 31,75 mm,
  b) Wyświetlanie aktualnych danych: zużycia ciepła, objętości wody, temperatury zasilania
  i powrotu, różnicy temperatur,
  c) Ciepłomierz musi posiadać ocenę zgodności z dyrektywa MID wydana przez notyfikowana jednostkę certyfikująca, być oznakowany cecha ze znakiem CE i MID. Wymagane dostarczenie Certyfikatu Badania Typu WE (deklaracji zgodności) zgodnie z powyższym,
  d) Posiadać zasilanie bateryjne o okresie eksploatacji nie krótszym niż 5lat,
  e) Stopień ochrony obudowy nie mniejszy niż IP 54,
  f) Okres gwarancji minimum 60 miesięcy,
  g) Aktualna dokumentacja techniczno ruchowa (DTR) i karta katalogowa w języku polskim,
  h) Dostępność w handlu na terenie Polski i spełnianie wymagań niniejszych warunków technicznych,
  i) Zapewnione dokonywanie napraw i legalizacji w Polsce - podać punkty serwisowe,
  j) Dostarczone jako komplety ze śrubunkami i uszczelkami dla połączeń śrubunkowych,
  k) Przystosowany do nałożenia plomb zabezpieczających,
  l) Przyjęte rozwiązania techniczne w ciepłomierzu winne zapobiec świadomym lub przypadkowym zmianom wskazań przez osoby niepowołane,
  m) Zgodność z normami i przepisami:
  - Dyrektywa 2004 22 EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, a w szczególności załącznika MI-004 Ciepłomierze,
  - EN-1434 - Ciepłomierze. Część 1-6,
  - EN-61000 - kompatybilność elektromagnetyczna. Część 2-4,
  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2007 r. W sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowego zakresu sprawozdań wykonywanych podczas
  prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z dnia 04.01.2008r, Nr 2, poz. 2),
  - Ustawa z dnia 11.05.2001 r. - Prawo o miarach, z późniejszymi zmianami,

  Uwaga Nr 1 Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie urządzeń o innych parametrach niż podane w opisie zamówienia pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w przedmiocie zamówienia opisanym w niniejszej SIWZ. Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 30 ust. 3 Ustawy Pzp Wykonawca winien wykazać, że oferowane materiały, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez komisję przetargową, która sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego ewentualnej decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nie równoważności zaproponowanych zamienników.
  4. Zamawiający informuje, że wodomierze jak też ciepłomierze znajdują się w zewnętrznych szachtach na klatkach schodowych budynków, w przypadku ul. Towarowa 1 dostęp do ciepłomierzy zapewnią pracownicy Zamawiającego.
  Ciepłomierze śr. 15mm: ul. Kokota w Rudzie Śląskiej- 86szt.; ul. Ułanów w Knurowie - 118szt.; ul. Francuska w Tarnowskich Górach- 62szt.; ul. Janika oraz Opolska w Zabrzu - 25 sztuk.
  Ciepłomierze śr. 31,75mm: ul. Towarowa 1 - 3 szt.
  Wodomierze ciepłej wody użytkowej: ul. Ułanów w Knurowie - 92szt.; ul. Francuska w Tarnowskich Górach - 62szt.
  Wodomierze zimnej wody: ul. Francuska w Tarnowskich Górach - 62 szt. (38 szt. bez montażu).
  5. Szczegółowe zestawienie adresów, a jednocześnie kolejność wykonywania zamówienia, pod którymi montowane będą wodomierze, oraz ciepłomierze należy ustalić z Administracją Domów Mieszkalnych w Tarnowskich Górach dla budynków znajdujących się w tym mieście i Administracją Domów Mieszkalnych w Zabrzu dla budynków znajdujących się w Rudzie Śląskiej, Zabrzu i Knurowie. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego informowania lokatorów (minimum 3 razy) jak również administrację o terminie wymiany wodomierzy na poszczególnych budynkach.
  6. Miejsce wykonywania zamówienia: Tarnowskie Góry ul. Francuska 15 oraz Francuska 17, Tarnowskie Góry ul. Towarowa 1, Ruda Śląska ul. Kokota 22, Kokota 24, Kokota 26 oraz Kokota 28, Zabrze, ul. Janika 30 oraz Opolska 15, Knurów ul. Ułanów 15 oraz Ułanów 17.
  7. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania wszelkich nieprawidłowości liczników niezwłocznie po podjęciu takiej wiedzy do ADM Zabrze(tel. 32271-94-21), ADM Tarnowskie Góry (tel. 32285-22-13) bez naliczania dodatkowych kosztów.
 16. Wykonanie koncepcji i projektu budowlanego dróg i ukształtowania terenu na osiedlu przy ul. Kruczej w Siemianowicach Śląskich
  Zamawiający: Gmina Siemianowice Śląskie, Siemianowice Śląskie
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej układu drogowego dla powstającego nowego osiedla domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Kruczej w Siemianowicach Śląskich. Dokumentacja powinna obejmować drogi oznaczone na załączniku mapowym do SIWZ (Dodatek nr 9 ) jako KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, KDW1, KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KDW6, o łącznej długości ok. 1,7 km. wraz z: uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o Ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych lub uzyskaniem prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt i zezwalającej na wykonanie robót budowlanych w oparciu o Ustawę prawo budowlane, poprzedzone wykonaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją tego zadania inwestycyjnego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatku nr 10 do SIWZ. 3. Dokumentacja projektowa opracowana w ramach tego zamówienia publicznego powinna posiadać uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa na dzień przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji tego zadania inwestycyjnego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zmniejszeniu lub wyłączeniu usług związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od realizacji robót budowlanych lub gdy nie wezwie Wykonawcy do sprawowania nadzoru autorskiego, wówczas Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w wysokości podanej w ofercie. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy, to wartość podana w ofercie Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1 Formularza cenowego - Załącznik nr 7 do Oferty, Dodatek nr 8 do SIWZ)
 17. Wykonanie projektów instalacyjnych i wykonawczych w wraz z uzgodnieniami w zakresie budowy centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn: REWITALIZACJA DZIELNICY OSADA W TYCHACH
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Tychy
  1. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w obszarze rewitalizacji dzielnicy OSADA w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja dzielnicy OSADA w Tychach.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektów instalacyjnych oraz wykonawczych wraz z uzgodnieniami w zakresie budowy wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Katowickiej 223, 225, 227 , 229, 231,233, 235, 237, 207, 209;
  - Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: REWITALIZACJA DZIELNICY OSADA W TYCHACH
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy.
 18. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji z likwidacją niskiej emisji dla budynków
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
  Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji z likwidacją niskiej emisji dla budynków:
  Zadanie 1 - ul. Wolności 60
  Zadanie 2 - ul. Wolności 90
  Zadanie 3 - ul. Urbanowicza 39
  Zadanie 4 - ul. Powstańców 77-93
  Zadanie 5 - ul. Powstańców 51a
  Zadanie 6 - ul. Raciborska 2 i ul. Strzelców Bytomskich 27
 19. Wykonanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. : REWITALIZACJA DZIELNICY OSADA W TYCHACH
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Tychy
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytów energetycznych oraz realizacja
  usług projektowych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych w obszarze
  rewitalizacji dzielnicy OSADA, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja dzielnicy
  OSADA w Tychach

  2. Zamówienie składa się z 2 zadań.


  2.1. ZADANIE NR 1
  Opracowanie audytów energetycznych oraz projektów termomodernizacji 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w dzielnicy OSADA, przy ul. Katowickiej 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237.


  2.2. ZADANIE NR 2
  Opracowanie audytów energetycznych oraz projektów termomodernizacji budynków położonych przy ul. Katowickiej 207 i 209 w Tychach Czułowie.

  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość
  odstąpienia od realizacji części przedmiotu zamówienia w odniesieniu do sprawowania nadzoru
  autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych oraz opracowanie dokumentacji
  powykonawczej.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do projektu umowy.
 20. Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Wydziału Nauk o Ziemi przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu w zakresie nawodnionych pionów ppoż wraz z zasilaniem i sterowaniem układu hydroforowego oraz przebudową istniejącej instalacji zasilania obwodów ppoż
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji przeciwpożarowej w budynku Wydziału Nauk o Ziemi przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu w zakresie nawodnionych pionów ppoż. wraz z zasilaniem i sterowaniem układu hydroforowego oraz przebudową istniejącej instalacji zasilania obwodów ppoż.<BR>
  2) Zakres prac obejmuje:<BR>
  a) Budowę trzech nowych pionów instalacji ppoż. hydrantowej;
  b) Montaż hydrantów i zaworów hydrantowych na każdej kondygnacji; (Zamawiający wymaga, aby instalowane przez Wykonawcę skrzynki hydrantowe były koloru czerwonego).
  c) Przebudowę układu podnoszenia ciśnienia wody dla potrzeb przeciwpożarowych;
  d) Demontaż części istniejącej instalacji hydrantowej;
  e) Prace budowlane związane z przebudową instalacji;
  f) Zasilanie n.N. napędów hydroforowych ppoż. kpl. 3, kable i przewody z certyfikatem CNBOP lub innym równoważnym, wydanym przez równoważną jednostkę certyfikującą, posiadającą uprawnienia do wydawania certyfikatów w zakresie ochrony pożarowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. (Dz. U. Nr 143, poz.1002 z późn. zm.);
  g) Budowę rozdzielni n.N odbiorów przeciw pożarowych RPP;
  h) Przełączenie istniejących odbiorów n.N w istniejącej rozdzielni n.N;
  i) Przejścia ppoż. przez strefy pożarowe z certyfikatem CNBOP lub innym równoważnym, wydanym przez równoważną jednostkę certyfikującą, posiadającą uprawnienia do wydawania certyfikatów w zakresie ochrony pożarowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. (Dz. U. Nr 143, poz.1002 z późn. zm.);
  j) Wykonanie prac kontrolno-pomiarowych;
  k) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.<BR>
  3) Wszystkie urządzenia pożarowe muszą posiadać świadectwa dopuszczenia zgodnie z Rozporządzeniem, o którym mowa w poprzednim punkcie (m.in. hydranty, zawory hydrantowe, hydrofory, rury, kable, przewody, węże, zawory redukcyjne i docinające, główny wyłącznik pożarowy). <BR>
  4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2a-2f do SIWZ pn.: dokumentacja techniczna
 21. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji i modernizacji wraz z zagospodarowaniem terenu dla placówek oświatowych na terenie miasta Tychy
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tychy, Tychy
 22. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. WYCISKA 12 W ZABRZU
  Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
 23. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA WYMIANĘ ELEMENTÓW BUDYNKÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO - 3 CZĘŚCI
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
 24. Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z podłączeniem do miejskiej sieci c.o. w budynkach przy ul. Kościuszki 13,13 A oraz w budynku przy ul. Okrzei 30,30A,30B w Tarnowskich Górach.
  Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
 25. Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z podłączeniem do miejskiej sieci c.o. w budynkach przy ul. Kościuszki 13,13 A oraz w budynku przy ul. Okrzei 30,30A,30B w Tarnowskich Górach.
  Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
 26. Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z podłączeniem do miejskiej sieci c.o. w budynkach przy ul. Kościuszki 13,13 A oraz w budynku przy ul. Okrzei 30,30A,30B w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
 27. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej sieci c.o. w budynku przy ul. Tysiąclecia 2,4,6 w budynku przy ul. Bończyka 29-29A, w budynku przy ul. Jana Opolskiego 1,3,5,7,9 oraz w budynku przy ul. Jana Opolskiego 2,4,6,8,10 w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
 28. Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami - opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 18 w Katowicach przy ul. Wantuły 11.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, Katowice
 29. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej sieci c,o, w budynku przy ul. Kościuszki 13,13A oraz w budynku przy ul. Okrzei 30,30A,30B w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
 30. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych w budynku przy Ul. Raciborskiej 14a w Katowicach
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
 31. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Hołdunowskiej i ul. Murckowskiej w Lędzinach z zastosowaniem cichych asfaltów
  Zamawiający: Powiat Bieruńsko-Lędziński, Bieruń
 32. KP IV w Krakowie, ul. Królewska 4 - remont kompleksowy: wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Kraków
 33. Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej i instalacyjnej 11 budynków wspólnotowych, w podziale na 11 części.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków
 34. Zamówienie uzupełniające: Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie wzmocnienia fundamentów w lewej oficynie budynku przy ul. 3 Maja 36 w Katowicach
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
 35. Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 26-26A w Sosnowcu
  Zamawiający: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych - Zakład Budżetowy, Sosnowiec
 36. Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych lewej oficyny budynku przy ul. 3 Maja 36 w Katowicach
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
 37. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj Termomodernizacji budynków Pediatrii - 4 zadania
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze
 38. Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy Tychy, przy Al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Tychy
 39. Opracowanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem zaprojektowanych robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność Gminy, przy Al. Bielskiej 69-71
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Tychy
 40. Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łącznej 19 w Dąbrowie Górniczej - w ramach zadania przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21 i 25
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
 41. Wprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania do budynku przy ulicy Kowalskiego 6-6a-6b w Sosnowcu
  Zamawiający: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych - Zakład Budżetowy, Sosnowiec
 42. Wprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania do budynku przy ulicy Kowalskiego 4-4a-4b w Sosnowcu
  Zamawiający: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych - Zakład Budżetowy, Sosnowiec
 43. Wykonanie usług projektowych pn: Budownictwo mieszkaniowe, komunalne przy ul. Obrońców Westerplatte 42, 44 w Katowicach.
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
 44. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy Al. Niepodległości od ul. Grota Roweckiego do ul. Wyszyńskiego w Tychach
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Tychy
 45. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - SPRAWA NR 16/Rb/2010
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", Katowice
 46. Nadzory autorskie dla zadania: Budowa Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza- Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA- Etap I
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
 47. Wykonanie kotłowni gazowej wraz z robotami towarzyszącymi (doprowadzenie gazu, instalacja elektryczna) w budynku przychodni przy ul. Prusa 7 w Chorzowie
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
 48. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. I. J. PADEREWSKIEGO PRZY UL. SZPITALNEJ 25 W KNUROWIE W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWY INSTALACJI C.O.
  Zamawiający: Powiat Gliwicki, Gliwice
 49. Wprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania do budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 8 w Sosnowcu
  Zamawiający: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych - Zakład Budżetowy, Sosnowiec
 50. Wprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania do budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 10 w Sosnowcu
  Zamawiający: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych - Zakład Budżetowy, Sosnowiec
 51. Wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne w Gimnazjum nr 2 w Katowicach przy ul. Głowackiego 4
  Zamawiający: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, Katowice
 52. Wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - Ficka 2 - 4, Morcinka 18 - 20, Szybowa 2 - 8 w Chorzowie
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
 53. Wymiana pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 39/V w Tychach, przy ul. Cichej 6 - 14
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Tychy
 54. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Warszawskiej 6 i ul. Teatralnej 9 w Katowicach.
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
 55. Nadzór autorski nad budową Rewitalizacja centrum Krzeszowic z przywróceniem funkcji obsługi turystyki uzdrowiskowej i kulturowej.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Krzeszowicach, Krzeszowice
 56. Wymiana wewnętrznej instalacji wodnej wraz z wymianą urządzeń sanitarnych Nr 09/DZP/2010
  Zamawiający: Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o., Żory
 57. Nadzory autorskie dla zadania Przebudowa ścieżek rowerowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
 58. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie zagospodarowania terenu z pozyskaniem miejsc parkingowych dla dzielnicy OSADA w Tychach, przy ul. Katowickiej
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Tychy
 59. Modernizacja systemu grzewczego - wyeliminowanie strat ciepła.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza
 60. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji pawilonu handlowego przy ul. Kotlarza 10B w Katowicach.
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
 61. DODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO NR ZP/AM/1/2009 W BUDYNKU DOMU STUDENTA I W PAWILONIE DYDAKTYCZNYM PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 27 W KATOWICACH.
  Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice
 62. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja wymiennikowni oraz remont pomieszczeń parteru budynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Katowice
 63. Przebudowa systemu grzewczego w Gimnazjum Nr 2 w Jaworznie.
  Zamawiający: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie, Jaworzno
 64. Roboty budowlane w zakresie modernizacji węzła cieplnego (wymiennikowego wielofunkcyjnego) w budynku Domu Studenta oraz w Pawilonie Dydaktycznym przy ul. Krasińskiego 27 w Katowicach
  Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice
 65. Wykonanie usług projektowych - Budownictwo mieszkaniowe, komunalne przy ul. Techników w Katowicach III etap.
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 66. Modernizacja systemu grzewczego- wyeliminowanie strat ciepła- dostawa grzejników wraz z montażem dla Szpitala Specjalistycznego
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza
 67. Modernizacja hydroforni Szpitala Specjalistycznego -roboty dodatkowe
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza
 68. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z likwidacja niskiej emisji w budynku zlokalizowanym przy ul. Narutowicza 3-7a w Katowicach
  Zamawiający: Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, Katowice
 69. Modernizacja hydroforni Szpitala Specjalistycznego
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza
 70. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański
  Zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu, Zawiercie
 71. Nadzór autorski w ramach inwestycji pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska JANTOR
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 72. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA wraz z budową i przebudową ścieżek rowerowych w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji-Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - etap I
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza

Inne osoby dla Adamczyk Jan (62 osoby):