Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Jan Tadeusz

w KRS

Jan Tadeusz Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Drugie imię:Tadeusz
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1940 r., wiek 80 lat
Miejscowości:Rzeszów (Podkarpackie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Michał Marek, Adamczyk Tadeusz Andrzej, Wencewicz Jan

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzoska Marta, Dubińska Naprawa Anna Antonina, Jeszkie Mirosław Zbigniew

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Struc Serghei

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Arealis Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000573770
 2. Barin International Sp. Z O.O., Biłgoraj − KRS 0000626073
 3. Barin Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000180832
 4. Biku Sp. Z O.O., Biłgoraj − KRS 0000802337
 5. Dmt International Logistics Sp. Z O.O., Zalesie − KRS 0000606713
 6. Dmt Sp. Z O.O., Zalesie − KRS 0000687397
 7. Firma G.r. Sp. Z O.O., Chmielek − KRS 0000624526
 8. Lajk Sp. Z O.O., Biłgoraj − KRS 0000841347
 9. Przedsiębiorstwo Badawczo - Wdrożeniowe Ochrony Środowiska i Inżynierii Wodnej Hydeko Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000186425
 10. Stowarzyszenie Dorzecza Wisły Wisła, Warszawa − KRS 0000096172
 11. Stowarzyszenie Poszkodowani Przez Organy Celne, Przeworsk − KRS 0000543127

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. New Industrial Technologies Sp. Z O.O., Zalesie − KRS 0000475997
 2. Przedsiębiorstwo Warcent S.A., Warszawa − KRS 0000074296
 3. Rodos Sp. Z O.O., Zalesie − KRS 0000395542

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Opracowanie oceny stanu technicznego przepompowni wód deszczowych miejscowościach Łęg , Rybitwy, Połaniec oraz jazu i zbiornika na rzece Wschodniej
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
  1. Ocena stanu technicznego przedmiotowych pompowni zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo budowlane powinna zawierać sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu i jego wyposażenia. Winna obejmować również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń.

  2. Załączony zakres rzeczowy zamówienia i mapa sytuacyjna - załącznik.
 2. OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO dla zadania pn.: Przebudowa jazu Krutyń na rz. Krutyni
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia położonego na terenie rezerwatu KRUTYNIA w Mazurskim Parku Krajobrazowym pn.:Przebudowa jazu Krutyń na rz. Krutyni, gm. Piecki, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie
 3. Remont śluzy Swoboda wraz z mostem, awanportem górnym i dolnym w km 47+400 Kanału Augustowskiego - projekt budowlany i wykonawczy
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanego i wykonawczego dla potrzeb przedsięwzięcia położonego na terenie objętym ochroną konserwatorską pn.: Remont śluzy Swoboda wraz z mostem, awanportem górnym i dolnym w km 47+400 Kanału Augustowskiego wraz z aktualnymi materiałami geodezyjnymi (mapą do celów projektowych), inwentaryzacją stanu istniejącego, badaniem stanu konstrukcji obiektu, koncepcją rozwiązań, materiałami do wniosku o decyzję lokalizacyjną, materiałami do wniosku o decyzję środowiskową z uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę
 4. Opracowanie operatu wodnoprawnego do projektu pn.: Zabezpieczenie brzegów potoku Mętny w km 0 + 600 - 0 + 800 w m. Nowotaniec, gm. Bukowsko, pow. sanocki, woj. podkarpackie..
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
  Opracowanie operatu wodnoprawnego do projektu pn.: Zabezpieczenie brzegów potoku Mętny w km 0 + 600 - 0 + 800 w m. Nowotaniec, gm. Bukowsko, pow. sanocki, woj. podkarpackie..
 5. Projekt budowlany i wykonawczy remontu śluzy Borki w km 19+250 Kanału Augustowskiego oraz projekt budowlany i wykonawczy remontu jazu Borki w km 19+350 Kanału Augustowskiego; gm. Augustów, pow. Augustów, województwo podlaskie
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla potrzeb dwóch przedsięwzięć położonych na terenie objętym ochroną konserwatorską: - Remont śluzy Borki z mostem w ciągu drogi lokalnej w km 19+250 Kanału Augustowskiego - Etap II, gm. Augustów, pow. Augustów, woj. podlaskie, - Remont jazu Borki z mostem w ciągu drogi lokalnej w km 19+350 Kanału Augustowskiego, - Etap II, gm. Augustów, pow. Augustów, woj. podlaskie wraz z aktualnymi materiałami geodezyjnymi, inwentaryzacją stanu istniejącego, koncepcją rozwiązań - materiałami do wniosku o decyzję lokalizacyjną, materiałami do wniosku o decyzję środowiskową z uzgodnieniami
 6. Opracowanie dokumentacji wykonawczej zadania pn. Wykonanie prac pogłębiarskich w kanale i basenie Portu Czerniakowskiego
  Zamawiający: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, Warszawa
  Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie obejmować w szczególności: 1. Wykonanie badań fizyko-chemicznych osadów dennych (w laboratorium akredytowanym) oraz interpretacja tych badań pod kątem zagospodarowania urobku pochodzącego z prac pogłębiarskich. 2. Ocenę stanu stateczności nabrzeża Portu pod kątem wykonania usunięcia osadów ze zbiornika, uwzględniająca stan techniczny zabezpieczeń i skarp z wypracowaniem wniosków dotyczących niezbędnych prac zabezpieczających. 3. Wykonanie dokumentacji technicznej sposobu zabezpieczenia nabrzeża Portu podczas wydobycia osadów dennych oraz po wykonaniu tych prac . 4. Opracowanie koncepcji wykonania prac pogłębiarskich w oparciu o dostępne metody oraz ocenę przedstawionych koncepcji: 5. Opracowanie dokumentacji wykonawczej, wraz z organizacją robót i placu budowy oraz sposobu zagospodarowania urobku dla wybranej koncepcji. 6. Wyliczenie przewidywanych kosztów wykonania wszystkich prac objętych zakresem robót 7. Wskazania w zakresie działań eksploatacyjnych i inwestycyjnych służących celowi utrzymania basenu portowego i przeciwdziałania jego zamuleniu
 7. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego na odbudowę i budowę urządzeń przeciwpowodziowych doliny Stężyckiej (z uwzględnieniem prawostronnego wału wstecznego rz.Wieprz w Dęblinie)
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego na odbudowę i budowę urządzeń przeciwpowodziowych doliny Stężyckiej (z uwzględnieniem prawostronnego wału wstecznego rz.Wieprz w Dęblinie)

Inne osoby dla Adamczyk Jan Tadeusz (98 osób):