Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Jerzy

w KRS

Jerzy Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1961 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Nowy Sącz (Małopolskie)
Przetargi:255 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brudzińska Magdalena, Chodubski Marek, Dąbrowski Krzysztof, Dobosz Grzegorz, Groński Leszek, Pandyra Ostrowska Paulina, Szczurek Grzegorz, Worobiow Andrzej, Worobiow Tomasz, Zieliński Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Racoń Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krynica-zdrój − KRS 0000036440
 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych S.A., Nowy Sącz − KRS 0000079696
 3. Stowarzyszenie Avalon, Nowy Sącz − KRS 0000182019
 4. Trans-beskid Sp. Z O.O., Nowy Sącz − KRS 0000220855
 5. Wranex Sp. Z O.O., Nowy Sącz − KRS 0000337509

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Asort Dystrybucja Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Nowy Sącz − KRS 0000299582
 2. Asort Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000161957
 3. Gns Sp. Z O.O., Nowy Sącz − KRS 0000575666
 4. Groński Management Poland Sp. Z O.O., Nowy Sącz − KRS 0000498287
 5. Groński Management Poland Sp. Z O.O. Spółka Komandytowo-akcyjna, Nowy Sącz − KRS 0000470738
 6. Mg Collection M.g.dobosz Sp. J., Nowy Sącz − KRS 0000292963
 7. Miejski Klub Sportowy Sandecja W Nowym Sączu, Nowy Sącz − KRS 0000198923
 8. Niwex Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000019355
 9. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Kraków − KRS 0000026162
 10. Sądeckie Towarzystwo Żeglarskie, Nowy Sącz − KRS 0000253294

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Zamierzenie obejmujące: 1. Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka w km 3+710 – 5+522 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka polegająca na budowie chodnika w km 5+535,14 – 5+730,60 3. Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka w km 5+522 – 6+030
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Nowy Sącz
  Zakres robót obejmuje: Zadanie nr 1 - Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka w km 3+710 – 5+522. Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka polegająca na budowie chodnika w km 5+535,14 – 5+730,60. Zadanie nr 3 - Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka w km 5+522 – 6+030 Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej, zawierającej: dokumentację projektową (projekt wraz z częścią graficzną) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do SIWZ. Wskazane roboty budowlane mają być
  wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną.
 2. Remont drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa – Bącza Kunina
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Nowy Sącz
  Remont drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa – Bącza Kunina w km 3+000 – 3+620 oraz w km 3+670 – 4+400. Zakres robót obejmuje rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna, uzupełnienie i wyrównanie warstwy podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną, regulację pionową studzienek dla kratek ściekowych, wykonanie warstwy ścieralnej,
  uzupełnienie poboczy.
 3. Remont drogi powiatowej nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w km 3+800 ÷ 5+001
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Nowy Sącz
  Remont drogi powiatowej nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w km 3+800 ÷ 5+001. Zakres robót obejmuje rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna, uzupełnienie i wyrównanie warstwy podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną, regulację pionową studzienek dla kratek ściekowych,
  wykonanie warstwy ścieralnej, uzupełnienie poboczy. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą przedmiaru robót, dokumentacji uproszczonej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do SIWZ. Wskazane roboty
  budowlane mają być wykonane zgodnie z przedmiarem robót
 4. „Remont drogi gminnej „Do Lorków” w miejscowości Brzezna” cz. I „Remont drogi gminnej Do Platy (Sołtystwo) w miejscowości Długołęka – Świerkla” cz. II „Remont drogi gminnej „Do Średniawy” w miejscowości Gostwica” cz. III „Remont drogi gminnej Stara Droga koło św. Anny w miejscowości Podegrodzie” cz. IV „Remont drogi gminnej Uliczka (koło Czerkowskiego w stronę Kościoła) w miejscowości Podegrodzie” cz. V „Remont przepustu i drogi gminnej w stronę Działów Dolnych w miejscowości Olszanka” cz. VI „Remont drogi gminnej Do Lasu (w kierunku Słomki) w miejscowości Rogi” cz. VII „Remont drogi gminnej Do Waligóry Potok w miejscowości Naszacowice i Remont drogi gminnej Rędziny w miejscowości Juraszowa” cz. VIII
  Zamawiający: Gmina Podegrodzie, Podegrodzie
  1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamówienie obejmuje 8 części:
  1) Część I: 1. „Remont drogi gminnej „Do Lorków” w miejscowości Brzezna” z zakresem robót:
  a) podbudowa górna z kruszywa łamanego,
  b) nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych,
  c) pobocza,
  d) odwodnienie przepust średnicy 40 cm,
  e) odwodnienie rów.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 10 a, 11 do SIWZ.
  2) Część II: 1. „Remont drogi gminnej Do Platy (Sołtystwo) w miejscowości Długołęka – Świerkla” z zakresem robót:
  a) podbudowa dolna z kruszywa naturalnego,
  b) podbudowa górna z kruszywa łamanego,
  c) nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych,
  d) pobocza,
  e) odwodnienie przepust średnicy 40 cm,
  f) odwodnienie korytka ściekowe,
  g) odwodnienie płyty ażurowe.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 10 b, 11 do SIWZ.
  3) Część III: 1. „Remont drogi gminnej „Do Średniawy” w miejscowości Gostwica” z zakresem robót: a) remont nawierzchni,
  b) pobocza,
  c) odwodnienie przepust średnicy 50 cm,
  d) odwodnienie remont przepustu średnicy 50 cm,
  e) odwodnienie korytka ściekowe półkręgi,
  f) odwodnienie korytka ściekowe 40x25.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 10 c, 11 do SIWZ.
  4) Część IV: 1. „Remont drogi gminnej Stara Droga koło św. Anny w miejscowości Podegrodzie” z zakresem robót:
  a) podbudowa górna z kruszywa łamanego,
  b) nawierzchnia,
  c) pobocza.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 10 d, 11 do SIWZ.
  5) Część V: 1. „Remont drogi gminnej Uliczka (koło Czerkowskiego w stronę Kościoła) w miejscowości Podegrodzie” z zakresem robót:
  a) wykonanie nawierzchni – odcinek I (dół),
  b) wykonanie nawierzchni – odcinek II (góra).
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 10 e, 11 do SIWZ.
  6) Część VI: 1. „Remont przepustu i drogi gminnej w stronę Działów Dolnych w miejscowości Olszanka” z zakresem robót:
  a) podbudowa górna z kruszyw łamanych,
  b) nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych,
  c) pobocza,
  d) remont przepustu.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 10 f, 11 do SIWZ.
  7) Część VII: 1. „Remont drogi gminnej Do Lasu (w kierunku Słomki) w miejscowości Rogi” z zakresem robót:
  a) podbudowa górna z kruszywa łamanego,
  b) nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych,
  c) pobocza.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 10 g, 11 do SIWZ.
  8) Część VIII: 1. „Remont drogi gminnej Do Waligóry Potok w miejscowości Naszacowice” – cz. A z zakresem robót:
  ODCINEK I
  a) roboty remontowe,
  b) nawierzchnia asfaltowa,
  c) pobocza.
  ODCINEK II
  a) roboty remontowe,
  b) nawierzchnia asfaltowa,
  c) pobocza.
  2. „Remont drogi gminnej Rędziny w miejscowości Juraszowa” – cz. B z zakresem robót:
  a) podbudowa górna z kruszyw łamanych,
  b) nawierzchnia asfaltowa,
  c) pobocza,
  d) odwodnienie przepust średnicy 40 cm,
  e) odwodnienie przepust średnicy 50 cm,
  f) odwodnienie rów.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 10 h, i, 11 do SIWZ.
  2. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:
  a) urządzić zaplecze robót,
  b) zabezpieczyć roboty pod względem BHP – dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,
  c) zorganizować i przeprowadzić niezbędne próby, badania i odbiory dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,
  d) pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich),
  e) przywrócić do stanu pierwotnego zajęte dla realizacji zamówienia tereny wraz z demontażem wszelkich urządzeń pomocniczych,
  f) oznakować roboty zgodnie z Instrukcją o oznakowaniu robót drogowych.
  3. Stosownie do art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, do tych, które zostały wskazane w dokumentacji pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom technicznym i jakościowym określonym w dokumentacji projektowej.
  4. Wymagany okres rękojmi i gwarancji na wykonane zamówienie wynosi minimum 36 miesięcy/ maksimum 60 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) i liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót.
  5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: pracowników fizycznych oraz operatorów maszyn i urządzeń, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, (z wyłączeniem osób samodzielnie wykonujących daną czynność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. „samozatrudnienie” lub prowadzących działalność w formie spółki cywilnej albo spółki osobowej i czynność będą wykonywały osoby będące wspólnikami tej spółki). Wymóg zatrudnienie na umowę o pracę nie dotyczy kierowników robót, którzy mogą wykonywać samodzielnie powierzone im funkcje.
  6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu świadczenia pracy.
  7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
  • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
  • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
  • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
  8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.7 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności.
  9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 5. REMONT DROGI „KSIĘŻY LAS-LEWA” W MOSZCZENICY
  Zamawiający: Gmina Moszczenica, Moszczenica
  REMONT DROGI „KSIĘŻY LAS-LEWA” W MOSZCZENICY
  - długość drogi 730 mb, szerokość- 2,9m polegający na:
  1/Wymiana podbudowy na głębokość do 0,6m-90m2 (likwidacja przełomów)
  2/ Profilowanie istniejącej podbudowy masą bitumiczną(wiążącą średnio 3 cm grubości 730*3=2190-164,25t)
  3/ Skropienie z oczyszczeniem emulsją asfaltową 730*3
  4/ Wykonanie nawierzchni ścieralnej grubość 4cm z betonu asfaltowego AC 11 S 730*2,9=2117
  5/ Wykonanie poboczy z pospółki grubość 5 cm 730*2*0,5=730
  6/ Odmulenie rowów 0,2 m3/mb w gruncie kat.IV z odwozem urobku do 5 km
  7/ Wykonanie progu zwalniającego przed szkołą z oznakowaniem pionowym A-17, A-11a
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót zał. Nr 1 do SIWZ, który stanowi podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego.
 6. REMONT DROGI „RSP” W STASZKÓWCE
  Zamawiający: Gmina Moszczenica, Moszczenica
  REMONT DROGI „RSP” W STASZKÓWCE - długość drogi 1122 mb, szerokość- 2,9m polegający na:
  1/Oczyszczenie i skropienie emulsją istniejącej podbudowy 1122*3+132 = 3498,00
  2/ Profilowanie masa bitumiczną (wiążącą średnio 3cm grubości 1122*3=3366-252,45t)
  3/ Wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 grubość 4cm, 1122*2,9+132(skrzyżowania)=3385,8
  4/ Wykonanie poboczy z pospółki grubość 5cm, 1130*2*0,5=1130
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót zał. Nr 1 do SIWZ, który stanowi podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego.
 7. Przebudowa dróg gminnych nr 291113K, 291276K, 291377K w miejscowościach Korzenna, Wojnarowa, Trzycierz”
  Zamawiający: Gmina Korzenna, Korzenna
 8. „Przebudowa dróg gminnych nr 291312K Lipnica Wielka Pustki- Zalesie Dolne, 291092K Miłkowa Porąbka – Jelna, nr 291171K Łyczana Rzeki - Jasienna Zagórze – Janczowa”
  Zamawiający: Gmina Korzenna, Korzenna
  1. Przedmiotem
  zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących dla części pierwszej: - Przebudowy drogi gminnej
  nr 291312K Lipnica Wielka Pustki - Zalesie Dolne 0+0,00 do 0+900,00 w miejscowości Lipnica Wielka, dla części
  drugiej: - Przebudowy drogi gminnej nr 291092K Miłkowa Porąbka - Jelna w km 0+0,00 do 0+ 745,00 w
  miejscowości Miłkowa. dla części trzeciej: - Przebudowy drogi gminnej nr 291171K Łyczana Rzeki - Jasienna
  Zagórze – Janczowa w km 0+0,00 do 0+999,00 w miejscowości Łyczana, zgodnie z dokumentacją projektową,
  oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zakres robót obejmuje w szczególności: - Poszerzenie
  istniejącej jezdni - Odwodnienie jezdni. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w opisie przedmiotu
  zamówienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej, stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ.
 9. Remont drogi gminnej Kąty do Wilków w miejscowości Wola Marcinkowska
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Chełmiec
  Remont drogi gminnej „Kąty do Wilków” w miejscowości Wola Marcinkowska Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: projekt techniczny (zał. nr 7 do SIWZ), pomocniczo przedmiar robót (zał. nr 5 do SIWZ), oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zał. nr 6 do SIWZ) będące załącznikami do niniejszej specyfikacji. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia w stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
 10. Remont drogi gminnej nr 294128K Roztoka Ryterska Mała na odcinku od km 0+000 do km 1+746 w m. Rytro i Roztoka Ryterska
  Zamawiający: Urząd Gminy Rytro, Rytro
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem drogi gminnej nr 294128K Roztoka Ryterska Mała na odcinku od km 0+000 do km 1+746 w m. Rytro i Roztoka Ryterska w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarze robót, STWiORB oraz dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 2. Zakres robót obejmuje remont drogi gminnej, w tym:  Remont istniejącej nawierzchni jezdni warstwy ścieralnej,  Remont nawierzchni wraz z podbudową,  remont barier,  remont korytek ściekowych,  remont pobocza, remont chodnika. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacja projektowa - Załącznik nr 6. 3. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 4. Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest przedstawienie przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu. 5. Wykonawca robót zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu pozytywnych protokołów potwierdzających bezusterkowy odbiór przez każdego zarządcę ew. wbudowanych w pasie drogowym mediów przebudowanych w ramach przedmiotowego zamówienia elementów infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym. 6. Okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia – minimum 36 miesięcy, liczone od dnia podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 7. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również: a) organizacja placu budowy, b) zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich, c) prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, d) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, e) pokrycie kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie prowadzonych robót budowlanych, f) pokrycie kosztów związanych z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, g) pokrycie kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru technicznego robót budowlanych, 8. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty pośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi. 2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, o których mowa w pkt 1, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany Wykaz pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, o których mowa w pkt 1 z uwzględnieniem zapisów SIWZ i umowy. W każdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest posiadać pisemną listę obecności pracowników. 3) Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Zamawiający ma prawo również żądać przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie, w tym zanonimizowanych kopii umów o pracę. Ponadto Zamawiający jest uprawniony do odebrania od pracowników oświadczeń w przedmiocie posiadania zawartych umów o pracę. Zamawiający może zwracać się także do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4) Opis sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga: 1. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej opisując przedmiot zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 2. Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji przyszłego terenu budowy. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
 11. Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa – etap I
  Zamawiający: Gmina Bobowa, Bobowa
  Część I:
  Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 270093K Bobowa – ul. Św. Wawrzyńca – Pułankiw miejscowości Bobowa w km 0+000 – 1+180 wraz z przebudową pobocza na ciąg pieszy na działkach nr 916, 868/17, 868/13, 869/20, 868/15, 869/14, 869/18.
  W zakres robót wchodzi wykonanie:
  - Roboty przygotowawcze
  - Roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej)
  - Roboty ziemne
  - Wymiana nawierzchni bitumicznej na betonową
  - Przebudowa pobocza na chodnik z kostki betonowej
  - Przebudowa zjazdów do posesji przez chodnik (z kostki betonowej)
  - Przebudowa zjazdów do posesji z wymianą nawierzchni żwirowej na betonową
  - Roboty wykończeniowe (czyszczenie rowów i humusowanie skarp)
  - Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami

  Część II:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 270100 K Bobowa – Stadion Sportowy w miejscowości Bobowa w km 0+000 – 0+255 wraz z przebudową pobocza na ciąg pieszo-rowerowy na działkach nr 389/2, 388/2, 385/2.
  W zakres robót wchodzi wykonanie :
  - Roboty przygotowawcze
  - Roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej)
  - Roboty ziemne
  - Wymiana nawierzchni bitumicznej
  - Przebudowa odcinka pobocza na ciąg pieszo – rowerowy – nawierzchnia z kostki betonowej
  - Przebudowa zjazdów do posesji (nawierzchnia z kostki betonowej)
  - Regulacja wysokościowa zjazdów warstwą żwirową
  - Roboty wykończeniowe (uzupełnienia poboczy i humusowanie skarp)
  - Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami

  Część III:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 270090K Bobowa – ul. 650-lecia w miejscowości Bobowa w km 0+000 - 0+ 689 wraz z przebudową pobocza na ciąg pieszy na działkach nr 1179, 1255, 850/1, 850/4, 823/4, 831/1, 851/4, 853/2, 796/21, 843/1, 824/2, 825/2, 826/6, 827/10, 827/7, 828/7, 830/6, 830/5, 839/2, 857, 797/1, 914.
  W zakres robót wchodzi wykonanie :
  - Roboty przygotowawcze
  - Roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej)
  - Roboty ziemne
  - Wymiana nawierzchni bitumicznej
  - Przebudowa odcinka pobocza na ciąg pieszy – nawierzchnia z kostki betonowej
  - Przebudowa zjazdów do posesji (nawierzchnia z kostki betonowej)
  - Regulacja wysokościowa zjazdów
  - Roboty wykończeniowe (uzupełnienia poboczy i humusowanie skarp, oczyszczenie rowów)
  - Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami

  Część IV:
  Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 270082K Bobowa – Szkoła – Pułanki w miejscowości Bobowa w km do 0+515 do 1+017 wraz z zabezpieczeniem rowu na działce nr 914.
  W zakres robót wchodzi wykonanie :
  - Roboty przygotowawcze (pomiary, obsługa geodezyjna)
  - Roboty rozbiórkowe i ziemne (rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej, rozbiórka istniejącego umocnienia rowów z korytek betonowych i płyt ażurowych)
  - Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych
  - Wykonanie nawierzchni betonowej
  - Regulacja wysokościowa zjazdów
  - Zabezpieczenie rowów przydrożnych korytkiem ściekowym z umocnieniem płytami ażurowymi
  - Roboty wykończeniowe (uzupełnienia poboczy, oczyszczanie rowów z namułu)
  - Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami

  Część V:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 270092K Bobowa – Rynek w miejscowości Bobowa w km 0+000 – 0+060 na działce nr 1240.
  W zakres robót wchodzi wykonanie :
  - Roboty przygotowawcze ( pomiary, organizacja ruchu)
  - Roboty rozbiórkowe i ziemne (rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej)
  - Wykonanie wzmocnienia podbudowy
  - Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne
  - Wykonanie nawierzchni bitumicznej
  - Wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki kamiennej
  - Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami

  Część VI:
  Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 270120K Brzana – Piekło – Jankowa /Dół/ w miejscowości Brzana w km 0+000 – 0+850 na działce nr 691.
  W zakres robót wchodzi wykonanie :
  - Roboty przygotowawcze
  - Roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej i przepustów rurowych)
  - Roboty ziemne
  - Wymiana przepustu pod drogą
  - Wymiana nawierzchni betonowej na bitumiczną
  - Przebudowa zjazdów do posesji (nawierzchnia bitumiczna)
  - Regulacja wysokościowa zjazdów
  - Roboty wykończeniowe (uzupełnienia poboczy i humusowanie skarp)
  - Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami

  Część VII:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 270166K Siedliska – Tłoki w miejscowości Siedliska w km 0+000 – 1+080 na działkach nr 670, 675.
  W zakres robót wchodzi wykonanie :
  - Roboty przygotowawcze
  - Roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej)
  - Wymiana nawierzchni bitumicznej
  - Przebudowa zjazdów do posesji (nawierzchnia bitumiczna)
  - Regulacja wysokościowa zjazdów warstwą żwirową
  - Oczyszczenie rowów
  - Roboty wykończeniowe (uzupełnienia poboczy i humusowanie skarp, oczyszczenie rowów)
  - Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami
 12. Modernizacja drogi gminnej nr 291841K "Jazowsko- Na Szczereż" w m. Jazowsko i Szczereż
  Zamawiający: Gmina Łącko, Łącko
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją drogi gminnej nr 291841K "Jazowsko- Na Szczereż" w m. Jazowsko i Szczereż", na odcinku w km 0+444 – 0+651 oraz 4+720 – 6+420 w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarze robót, STWiORB oraz dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2. Zakres robót obejmuje modernizację drogi gminnej w tym: - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, - wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie geosiatki, - remont elementów odwodnienia; - uzupełnienie poboczy; - wykonanie lewostronnego chodnika; - wykonanie zatoki postojowej dla samochodów osobowych; - wykonanie zabudowy istniejącego rowu kanałem z rur PP SN8 spiralnie karbowanych; - wykonanie wpustów ulicznych Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacja projektowa - Załącznik nr 6. 3. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest przedstawienie przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu. 4. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 5. Wykonawca robót zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu pozytywnych protokołów potwierdzających bezusterkowy odbiór przez każdego zarządcę ew. wbudowanych w pasie drogowym mediów przebudowanych w ramach przedmiotowego zamówienia elementów infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym. 6. Okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia – minimum 36 miesięcy, liczone od dnia podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 7. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również: a) organizacja placu budowy, b) zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich, c) prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, d) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, e) pokrycie kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie prowadzonych robót budowlanych, f) pokrycie kosztów związanych z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, g) pokrycie kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. h) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 8. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty pośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi. 2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, o których mowa w pkt 1, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany Wykaz pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, o których mowa w pkt 1 z uwzględnieniem zapisów SIWZ i umowy. W każdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest posiadać pisemną listę obecności pracowników. 3) Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Zamawiający ma prawo również żądać przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie, w tym zanonimizowanych kopii umów o pracę. Ponadto Zamawiający jest uprawniony do odebrania od pracowników oświadczeń w przedmiocie posiadania zawartych umów o pracę. Zamawiający może zwracać się także do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Opis sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Uwaga: 1. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej opisując przedmiot zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 2. Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji przyszłego terenu budowy. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
 13. Przebudowa drogi gminnej nr 291831 K Kadcza - Stara Droga na odcinku w km 0+016-0+260 w m. Kadcza
  Zamawiający: Gmina Łącko, Łącko
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 291831 K Kadcza - Stara Droga na odcinku w km 0+016-0+260 w m. Kadcza w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarze robót. 2. Zakres robót obejmuje modernizację drogi gminnej w tym: - wymiana konstrukcji jezdni; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, - wykonanie chodnika z kostki brukowej, - przebudowa odwodnienia drogi; - przebudowę oświetlenia ulicznego; Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna, w tym projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 6. 3. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest przedstawienie przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu. 4. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 5. Wykonawca robót zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu pozytywnych protokołów potwierdzających bezusterkowy odbiór przez każdego zarządcę ew. wbudowanych w pasie drogowym mediów przebudowanych w ramach przedmiotowego zamówienia elementów infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym. 6. Okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia – minimum 36 miesięcy, liczone od dnia podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 7. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również: a) organizacja placu budowy, b) zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich, c) prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, d) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, e) pokrycie kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie prowadzonych robót budowlanych, f) pokrycie kosztów związanych z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, g) pokrycie kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. h) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 8. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty pośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi. 2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, o których mowa w pkt 1, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany Wykaz pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, o których mowa w pkt 1 z uwzględnieniem zapisów SIWZ i umowy. W każdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest posiadać pisemną listę obecności pracowników. 3) Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Zamawiający ma prawo również żądać przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie, w tym zanonimizowanych kopii umów o pracę. Ponadto Zamawiający jest uprawniony do odebrania od pracowników oświadczeń w przedmiocie posiadania zawartych umów o pracę. Zamawiający może zwracać się także do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Opis sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Uwaga: 1. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej opisując przedmiot zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 2. Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji przyszłego terenu budowy. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
 14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa – Składziste w km 0+146 – 1+100
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Nowy Sącz
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa – Składziste w km 0+146 – 1+100.
  Zakres robót obejmuje: 1. Przebudowę konstrukcji drogi i nawierzchni w km 0+146 ÷ 0+360 wraz z wymianą nawierzchni na moście polegającą na: - rozebraniu nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna i wiążąca, - uzupełnieniu i wyrównaniu warstwy podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną, - wykonaniu warstwy wiążącej gr. 6 cm z betonu asfaltowego, - wykonaniu warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego, - uzupełnienie poboczy pospółką gr. 15 cm. 2. Przebudowę konstrukcji drogi i nawierzchni w km 0+360 ÷ 1+100 polegającą na: - rozebraniu nawierzchni z mas
  mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna i wiążąca, - uzupełnieniu i wyrównaniu warstwy podbudowy zestawem i środkiem do stabilizacji gr. 35 cm, - uzupełnieniu i wyrównaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - uzupełnieniu i wyrównaniu warstwy podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną, - wykonaniu warstwy wiążącej gr. 6 cm z betonu asfaltowego, -
  montażu geosiatki międzywarstwowej wzmacniającej, - wykonaniu warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego, - udrożnieniu i odtworzeniu rowów przydrożnych, - uzupełnienie poboczy pospółką gr. 15 cm. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą przedmiaru
  robót, dokumentacji uproszczonej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do SIWZ. Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z przedmiarem robót.
 15. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z podziałem na części: Część nr 1 Remont drogi powiatowej Ciężkowice - Jastrzębia – Zdonia nr 1393K, nr dz. ewid. 106/13, 106/15, 106/16, 106/4, 106/35,46,230, 21, 230 w miejscowości Jastrzębia, Słona, Bieśnik, Zdonia w km 11+800-12+000, 12+878-14+530, 16+078-17+092, 17+292-17+398. Część nr 2 Remont drogi powiatowej Lubinka – Rychwałd – Tuchów nr 1399K, nr dz. ewid. 1130/1, 1195/2 w miejscowości Tuchów w km 10+460-11+160.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach, Zgłobice
  Części nr 1 zamówienia pn. Remont drogi powiatowej Ciężkowice - Jastrzębia – Zdonia nr 1393K, nr dz. ewid. 106/13, 106/15, 106/16, 106/4, 106/35,46,230, 21, 230 w miejscowości Jastrzębia, Słona, Bieśnik, Zdonia w km 11+800-12+000, 12+878-14+530, 16+078-17+092, 17+292-17+398.
  Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralna asfaltowo- grysową z mechanicznym wbudowaniem i zagęszczeniem oraz dowozem masy do miejsca wbudowania w ilość 1 676,00 t, Wykonanie warstwy ścieralnej gr.4 cm z mieszanki mineralnej asfaltowo- grysowej / KR-3 /) z mechanicznym wbudowaniem i zagęszczeniem oraz dowozem masy w miejsce wbudowania w ilość 13 605 m²; Uzupełnienie poboczy do niwelety jezdni kruszywem łamanym śr. gr. 15 cm z powierzchniowym utrwalaniem nawierzchni emulsją i grysem 5-8 w ilości 2972,00 m².
  Część nr 2 Remont drogi powiatowej Lubinka – Rychwałd – Tuchów nr 1399K, nr dz. ewid. 1130/1, 1195/2 w miejscowości Tuchów w km 10+460-11+160.
  Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralna asfaltowo- grysową z mechanicznym wbudowaniem i zagęszczeniem oraz dowozem masy do miejsca wbudowania w ilość 394 t, Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5 cm z mieszanki mineralnej asfaltowo- grysowej / KR-3 /) z mechanicznym wbudowaniem i zagęszczeniem oraz dowozem masy w miejsce wbudowania w ilość 3360 m²; Uzupełnienie poboczy do niwelety jezdni kruszywem łamanym śr. gr. 15 cm w ilości 1050 m².
 16. Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w km 9+068 – 9+879 i nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów w km 0+007 – 0+041
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Nowy Sącz
  Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w km 9+068 – 9+879 i nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów w km 0+007 – 0+041 Zakres robót obejmuje:
  1. Przebudowę drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w km 9+068 ÷ 9+879:
  a) budowę chodników: prawostronnego w km 9+654 ÷ 9+699, 9+763 ÷ 9+858 i lewostronnego w km 9+603 ÷ 9+693, 9+761 ÷ 9+859
  b) budowę zatoki autobusowej w km 9+592 ÷ 9+654
  c) przebudowę jezdni w km 9+068 ÷ 9+568
  d) przebudowę jezdni w km 9+568 ÷ 9+693 oraz 9+761 ÷ 9+879
  e) przebudowę mostu w km 9+699 polegającą na odtworzeniu stanu pierwotnego przy zastosowaniu wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym
  f) utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym w km 9+568 ÷ 9+593 po lewej stronie drogi i w km 9+568 ÷ 9+600, 9+615 ÷ 9+654, 9+858 ÷ 9+879 po prawej
  stronie drogi;
  g) montażu korytek muldowych w km 9+858 ÷ 9+879 po lewej stronie drogi;
  h) wykonaniu przykrawężnikowych ścieków z kostki betonowej w km 9+654 ÷ 9+699, 9+763 ÷ 9+858 po prawej stronie drogi i w km 9+592 ÷ 9+693, 9+761 ÷ 9+858 po lewej stronie drogi;
  i) utwardzeniu istniejących zjazdów kruszywem łamanym w km 9+600 i 9+841 po lewej stronie drogi;
  j) budowie schodów terenowych w km 9+660 po prawej stronie drogi
  k) przebudowie odwodnienia drogi
  l) przebudowie jezdni w km 9+693 ÷ 9+699
  m) wykonaniu obrukowania i umocnieniu skarpy drogowej narzutem kamiennym w rejonie mostu w km 6+699.
  2. Przebudowę drogi powiatowej nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów w km 0+007 ÷ 0+041 obejmującą:
  a) budowę chodników prawostronnego i lewostronnego w km 0+007 ÷ 0+039
  b) przebudowę jezdni w km 0+007 ÷ 0+041
  c) utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym w km 0+039 ÷ 0+041 po prawej i
  lewej stronie drogi,
  d) wykonaniu przykrawężnikowych ścieków z kostki betonowej w km 0+007 ÷ 0+039 po prawej i lewej stronie drogi,
  e) utwardzeniu istniejącego zjazdu kruszywem łamanym w km 0+018 po lewej
  stronie drogi,
  f) przebudowie odwodnienia drogi Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą przedmiaru robót, dokumentacji uproszczonej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do SIWZ. Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z przedmiarem robót.
 17. Przebudowa drogi gminnej POTOKI w miejscowości Paszyn oraz Budowa chodnika w miejscowości Paszyn
  Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, Chełmiec
  Nazwa nadana przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej POTOKI w miejscowości Paszyn oraz Budowa chodnika w miejscowości Paszyn. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej POTOKI w miejscowości Paszyn oraz Budowa chodnika w miejscowości Paszyn. 3.2. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej, zawierającej: dokumentację projektową (projekt wraz z częścią graficzną) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do SIWZ. Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: a) wykonania i wdrożenia przed przystąpieniem do robót: projektu organizacji ruchu w wersji papierowej i elektronicznej (zatwierdzonego,z opinią właściwej KMP), zawierającego istniejącą, oraz proponowaną na czas prowadzenia robót organizację ruchu, przedstawiony Zamawiającemu w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy - (znaki drogowe ustawione na czas wykonywania robót zgodnie z projektem organizacji ruchu powinny być min. II generacji); oznakowania robót przy użyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego (znaki drogowe ustawione na czas wykonywania robót zgodnie z projektem organizacji ruchu powinny być min. II generacji) o parametrach funkcjonalnych, o wymiarach i parametrach technicznych zgodnych z rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.) lub wyższych; planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290); b) wykonania dodatkowych usług: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, ogrodzenie tymczasowe, dozorowanie budowy itp.), Miejsce realizacji robót budowlanych: Paszyn, Gmina Chełmiec Materiały z rozbiórki przebudowywanej drogi nadające się do ponownego wbudowania należy posegregować, załadować i odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 60 km. Zasady organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.). Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach i powinien to uwzględnić w cenie ofertowej. Pozostałe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: W dokumentacji technicznej, we wszystkich pozycjach, w których występuje znak towarowy i/lub nazwa producenta zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produktów równoważnych tzn. o niegorszych parametrach technicznych niż te, które posiadają produkty wskazane za pomocą znaku towarowego czy pochodzenia. W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający umożliwia dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia w stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego zatem zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
 18. Zagospodarowanie centrum wsi Chełmiec ul. Słoneczna i ul. Batalionów Chłopskich wraz z budową kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę Słoneczną i Batalionów Chłopskich
  Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, Chełmiec
  Nazwa nadana przez zamawiającego: Zagospodarowanie centrum wsi Chełmiec ul. Słoneczna i ul. Batalionów Chłopskich wraz z budową kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę Słoneczną i Batalionów Chłopskich. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: a) Zaprojektowanie systemu kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę Słoneczną i Batalionów Chłopskich. b) Wybudowanie systemu kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę Słoneczną i Batalionów Chłopskich. c) Zagospodarowanie centrum wsi Chełmiec ul. Słoneczna i ul. Batalionów Chłopskich poprzez budowę chodników oraz przebudowę dróg. 3.2. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą PFU oraz dokumentacji technicznej, zawierającej: dokumentację projektową (projekt wraz z częścią graficzną) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do SIWZ. Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: a) wykonania i wdrożenia przed przystąpieniem do robót: projektu organizacji ruchu w wersji papierowej i elektronicznej (zatwierdzonego, z opinią właściwej KMP), zawierającego istniejącą, oraz proponowaną na czas prowadzenia robót organizację ruchu, przedstawiony Zamawiającemu w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy - (znaki drogowe ustawione na czas wykonywania robót zgodnie z projektem organizacji ruchu powinny być min. II generacji); oznakowania robót przy użyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego (znaki drogowe ustawione na czas wykonywania robót zgodnie z projektem organizacji ruchu powinny być min. II generacji) o parametrach funkcjonalnych, o wymiarach i parametrach technicznych zgodnych z rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.) lub wyższych; planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290); b) wykonania dodatkowych usług: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, ogrodzenie tymczasowe, dozorowanie budowy itp.), Miejsce realizacji robót budowlanych: Chełmiec ul. Słoneczna oraz Batalionów Chłopskich, Gmina Chełmiec Materiały z rozbiórki przebudowywanej drogi nadające się do ponownego wbudowania należy posegregować, załadować i odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 60 km. Zasady organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.). Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach i powinien to uwzględnić w cenie ofertowej. Pozostałe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: W dokumentacji technicznej, we wszystkich pozycjach, w których występuje znak towarowy i/lub nazwa producenta zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produktów równoważnych tzn. o niegorszych parametrach technicznych niż te, które posiadają produkty wskazane za pomocą znaku towarowego czy pochodzenia. W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający umożliwia dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia w stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego zatem zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
 19. „Remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”
  Zamawiający: Gmina Gromnik, Gromnik
  1.Przedmiotem zamówienia jest remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: 1)Remont drogi gminnej nr 200033K Golanka – Cisie – Rzepiennik w miejscowości Golanka i Rzepiennik Marciszewski w km 0+700-1+215 i 4+700-5+300, 2)Remont drogi gminnej nr 200024K Chojnik – Baboniówka w miejscowości Chojnik w km 1+700-2+300, 3)Remont drogi gminnej nr 203804K Siemiechów (koło Piech) – Małe Góry w miejscowości Siemiechów w km 1+200-1+450, 4)Remont drogi gminnej nr 203810K Siemiechów Pogórze – Małe Góry w miejscowości Siemiechów w km 0+100-0+650, 5)Remont drogi gminnej nr 200028K Siemiechów Kamionka Dolna w miejscowościach Siemiechów i Brzozowa w km 1+050-1+800, 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych /STWiORB/ oraz przedmiary robót. 3.Uwagi końcowe: 1)Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót, 6)W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt, 7)Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót, 8)Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty, 9)We wszystkich miejscach SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis „lub równoważne o porównywalnych parametrach”. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Produkt równoważny to taki, który posiada te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. 4.Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP: 1)Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z poźn. zm.), dotyczących wykonania: •robót przygotowawczych, •nawierzchni bitumicznych, poboczy, w ilości osób zapewniającej terminową i zgodną z warunkami niniejszej SIWZ realizację przedmiotowego zamówienia.
 20. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi w Gminie Ciężkowice
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ciężkowicach, Ciężkowice
  Zadanie nr 1 - Remont drogi gminnej K 200002 Jastrzębia – Kąśna Górna – Kipszna w miejscowości Jastrzębia i Kipszna w km 0 + 000 – 0 + 380 , 0 + 535 – 0 + 980 , 3 + 500 – 4 + 200.
  Zadanie nr 2 - Remont drogi gminnej Jastrzębia koło Kaplicy , dz. nr 489 w miejscowości Jastrzębia w km 0 + 000 – 0 + 730 .
  Zadanie nr 3 - Remont drogi gminnej Siekierczyna – Bukowiec , dz. nr 553 w miejscowości Siekierczyna w km 0+000 – 0 +800 .
  Zadanie nr 4 - Remont drogi gminnej Siekierczyna na Olchówkę , dz. nr 36 w miejscowości Siekierczyna w km 0+000 – 0 + 800.
  Zadanie nr 5 - Remont drogi gminnej Kąśna Górna Łąki , nr dz. 7 i 108/1 w miejscowości Kąśna Górna w km 0+000 – 0 + 280 i 2 + 100 – 3 + 400. Roboty dla zadań 1 i 3 oraz pierwszy odcinek zadania 5 polegają na: wyczyszczeniu istniejącej nawierzchni asfaltowej skropieniu emulsją asfaltową wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej średniej gr. 5 cm ,skropienie emulsja oraz położenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej grubości 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym wraz z uzupełnieniem poboczy mieszanką kamienną gr. 10 cm szer. 0,5 m po obydwóch stronach drogi i utrwalenie powierzchniowe poboczy emulsja asfaltowa i grysem kamiennym. Roboty dla zadań 2 i 4oraz drugi odcinek zadania 5 polegają na: wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10 lub 20 cm tłuczeń frakcji 63 na tak
  przygotowanej warstwie położenie warstwy z kruszywa łamanego frakcji 0 -63 grubości 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym na przygotowanej podbudowie położenie wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej gr. 5 cm skropienie emulsja oraz położenie warstwy
  ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej grubości 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanych szerokości 0,5m po obydwóch stronach drogi i utrwalenie powierzchniowe poboczy emulsja asfaltową i grysem kamiennym . Skropienie emulsją
  pomiędzy warstwą wiążącą a warstwą ścieralną należy wliczyć w cenę mieszanki asfaltowej.
  3. Przy odbiorze końcowym robót Zamawiający będzie wymagał wykonania odwiertów kontrolnych na koszt Wykonawcy.
  4. Szczegółowy opis robót zawierają: Przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące integralną część SIWZ.
  5. Do wykonania robót należy użyć wyłącznie materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
  6. Do realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, lecz o parametrach nie gorszych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest
  zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  7. UWAGA: W uzasadnionych ekonomicznie i technologicznie przypadkach, wyłącznie za zgodą Zamawiającego - na etapie realizacji zamówienia – w przypadku ukazania się na rynku materiałów nowocześniejszych, o lepszych właściwościach i parametrach, Zamawiający dopuszcza możliwość ich zastosowania w zamian za materiały zaproponowane w ofercie. Jednak zmiana ta nie może wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia, przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 10 do SIWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako kosztorysowe, a wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia ceny
  oferty na podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac opisano dalej. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie określonym w umowie. W okresie trwania umowy cena oferty jest stała. Zamawiający nie przewiduje możliwości waloryzacji ceny ofertowej.
  8. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP:
  1) Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.) - wykonanie nawierzchni bitumicznych. 2) Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności będzie polegało na: a. Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z
  treścią Załącznika 3 do SIWZ,
  b. Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji
  robót - Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia osób wykonujących ww. czynności, potwierdzające
  że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z
  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.
  c. Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, oraz będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób.
  d. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.
  e. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt. 7 ust. 2) lit b) SIWZ Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 2 000,00 zł. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji
  wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy.
  3) Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 21. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z podziałem na części: Część nr 1 pn. Remont drogi powiatowej Rzuchowa – Pleśna – Siedliska nr 1398K nr dz. ewid. 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 127/7, 127/8, 127/9, 127/10, 127/11, 127/12, 127/13, 127/14, 127/15,127/16,127/17,127/18 w miejscowości Lichwin w km 8+590 – 10+090. Część nr 2 pn. Remont drogi powiatowej Gromnik – Polichty – Bogoniowice, nr 1394K nr dz. ewid. 641, 164 w miejscowości Gromnik, Kipszna w km 1+300-1+980 i w km 8+860-9+260. Część nr 3 pn. Remont drogi powiatowej Łęki Górne – Zwiernik- Zalasowa nr 1382K nr dz. ewid. 1068/5 w miejscowości Zalasowa w km 6+700 – 7+542.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach, Zgłobice
 22. Przebudowa drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 23. Remont drogi gminnej „Surmówka - Porębówka” nr dz. ewid. 969 w miejscowości Królowa Górna w km 0+443 – 0+943
  Zamawiający: Gmina Kamionka Wielka, Kamionka Wielka
 24. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 K Krynica: ul. Pułaskiego – Tylicz
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 25. Remont drogi powiatowej nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 26. Remont drogi powiatowej nr 1526 K Frycowa – Złotne
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 27. Remont drogi gminnej ul. Turystyczna, droga gminna nr K290762 dz. nr 42, 617 w obr. 2 m. Grybowa w km 0+000-0+060 oraz w km 1+520-1+820
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Grybów, Grybów
 28. Remont dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Iwkowa, Iwkowa
 29. Remont drogi gminnej nr K203392 „Koło Szkoły” dz. nr 533, 534 w km 0+000 – 0+460, 0+640 – 0+980 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz asfaltowanie drogi (G62) w km 0+460 – 0+640 w miejscowości Wróblowice
  Zamawiający: Gmina Zakliczyn, Zakliczyn
 30. Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakliczyn - zadania realizowane częściowo w ramach funduszu sołeckiego etap III
  Zamawiający: Gmina Zakliczyn, Zakliczyn
 31. Remont drogi gminnej "Tropie-Habalina" (nr 290613K) w Tropiu w km 0+250 - 0+850
  Zamawiający: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem
 32. Remont drogi gminnej „Jelna – Niwy – Kawiory” (nr 290692K) w Jelnej w km 0+000 – 0+200, 0+485 – 1+000, 1+000 – 1+100 i 1+100 0 1+460
  Zamawiający: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem
 33. Remont drogi gminnej nr 290990K „Zalesie II” nr dz. ewid. 599 w miejscowości Mszalnica w km 0+000 – 0+450
  Zamawiający: Gmina Kamionka Wielka, Kamionka Wielka
 34. Zadanie nr 1 Remont drogi powiatowej 1507K Szymbark - Bystra - Szalowa w miejscowości Bieśnik i Szalowa w km 8+200 - 8+440, 8+640-9+060 i 9+095 - 9+550 Zadanie nr 2 Remont drogi powiatowej 1506K Jankowa - Stróżna - Szalowa w miejscowości Stróżna w km 3+900 - 4+700.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach, Gorlice
 35. Remont drogi powiatowej nr 1546 K Stadła - Długołęka-Świerkla - Przyszowa
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 36. Remont dróg na terenie Miasta Grybów.
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Grybów, Grybów
 37. Modernizacja dróg transportu rolnego
  Zamawiający: Gmina Czchów, Czchów
 38. Modernizacja odcinka drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych Na Groń w km 0+215-0+575 w miejscowości Zabrzeż
  Zamawiający: Gmina Łącko, Łącko
 39. Remont drogi gminnej ul.Zakładników nr 293401K w km 0+550-0+650 i drogi gminnej ul.Leśnej nr 293178K w km 0+750-1+250 wraz z odbudową przepustu w km 1+064 w Nowym Sączu w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Nowy Sącz
 40. Remont dróg gminnych - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Kamionka Wielka, Kamionka Wielka
 41. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chełmiec poprzez realizację zadania: Remont drogi gminnej nr 290418 Wola Kurowska - Ubiad w miejscowości Wola Kurowska i Ubiad w km 0+082-0+330; 0+860-3+086 oraz przebudowa drogi gminnej nr 290418 Wola Kurowska - Ubiad w miejscowości Wola Kurowska i Ubiad w km 0+330-0+860
  Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, Chełmiec
 42. Modernizacja dróg dojazdowych do pól w m. Olszowa, Stróże, Wesołów, Faściszowa i Kończyska
  Zamawiający: Gmina Zakliczyn, Zakliczyn
 43. Odbudowa drogi powiatowej nr 1510 K Berest - Mochnaczka Wyżna w km 0+800 - 1+400
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 44. Remont po powodzi dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Kamionka Wielka, Kamionka Wielka
 45. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (odbudowa dróg gminnych).
  Zamawiający: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Muszyna
 46. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wykonanie nawierzchni bitumicznej, remont drogi gminnej Za plebanią (nr drogi 294350K nr dz. ewid. 825/12, 453) w miejscowości Ptaszkowa w km 0+000 - km 0+480.
  Zamawiający: Wójt Gminy Grybów, Grybów
 47. Remont drogi gminnej Kwasowiec Wysokie i Góry (kierunek Burdok - Góry) w miejscowości Długołęka Świerkla; Remont drogi gminnej Łąkta Rogi w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Do Orła w miejscowości Rogi
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, Podegrodzie
 48. Remont dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Iwkowa, Iwkowa
 49. Remont po powodzi dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Kamionka Wielka, Kamionka Wielka
 50. Remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: 1. Remont drogi gminnej - droga koło Starej Świetlicy, nr drogi K290799, dz. nr 268 obr. 3 m. Grybowa w km 1+100-1+300. 2. Remont drogi gminnej - droga koło Pana Krzysztofa Grucy, nr drogi K290864, dz. nr 2216 obr. 4 m. Grybowa w km 0+250-0+400. 3. Remont drogi gminnej - droga w kierunku Pana Podwiki, nr drogi K290800, dz. nr 178 obr. 3 m. Grybowa w km 0+350-0+750.
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Grybów, Grybów
 51. Przebudowa dróg oraz przebudowa i położenie nakładki.
  Zamawiający: Gmina Pleśna, Pleśna
 52. Remont drogi gminnej nr 290253 K Sportowa w miejscowości Świniarsko w km 0+000-0+300 zakres powodziowy oraz w km 0+300-0+490 zakres własny
  Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, Chełmiec
 53. Modernizacja DW 993 na odcinku Gorlice - Bednarka granica województwa - z podziałem na zadania.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, Tarnów
 54. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2016 r.
  Zamawiający: Gmina Bobowa, Bobowa
 55. Remont dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Kamionka Wielka, Kamionka Wielka
 56. Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska (w km 9+033,96 - 9+480,55) i nr 1562 K Podole Górowa - Łęka (w km 11+284,25 - 11+299,47)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 57. ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 364065K W ROKICINACH PODHALAŃSKICH OD KM 0+018,20 DO KM 2+143,31.
  Zamawiający: Gmina Raba Wyżna, Raba Wyżna
 58. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 971: Etap I: Modernizacja w m. Zubrzyk.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Kraków
 59. Remont dróg gminnych 8 zadań .
  Zamawiający: Urząd Gminy Gorlice, Gorlice
 60. Remont dróg gminnych 9 zadań
  Zamawiający: Urząd Gminy Gorlice, Gorlice
 61. Remont drogi gminnej Makarówka w Boguszy, w km 0+000 - 0+445
  Zamawiający: Gmina Kamionka Wielka, Kamionka Wielka
 62. Odbudowa drogi gminnej nr 291201K Siedlce- Trzycierz - Korzenna
  Zamawiający: Gmina Korzenna, Korzenna
 63. Odbudowa drogi gminnej nr 291276K Wojnarowa Mosteczna - Korzenna Pogwizdów w miejscowości Wojnarowa - nawierzchnia z betonu asfaltowego
  Zamawiający: Gmina Korzenna, Korzenna
 64. Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych
  Zamawiający: Gmina Iwkowa, Iwkowa
 65. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana
  Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana
 66. Wykonanie nawierzchni mineralno- bitumicznej na drodze gminnej nr 290681 K Lipie, Zbęk, Miłkowa (w ramach odbudowy po powodzi).
  Zamawiający: DUNAJEC sp. z o.o., Gródek nad Dunajcem
 67. Odbudowa drogi gminnej w miejscowościach Siedlce i Trzycierz - nawierzchnia z betonu asfaltowego
  Zamawiający: Gmina Korzenna, Korzenna
 68. Remont drogi gminnej nr 290165 K Nowa Wieś w miejscowości Krasne Potockie w km 0+000-0+050 i 0+120-0+250 zakres powodziowy, oraz w km 0+050-0+120 i 0+250-0+550 zakres własny
  Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, Chełmiec
 69. Remont drogi gminnej Połom Wyżna - Rytro 294120K w Rytrze w km 0+475-0+990 i 1+480-1+600
  Zamawiający: Urząd Gminy Rytro, Rytro
 70. Remont drogi gminnej nr 290305 K Góry w miejscowości Paszyn w km 0+000-1+300 zakres powodziowy, oraz w km 1+300-1+650 zakres własny
  Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, Chełmiec
 71. Przebudowa dróg w podziale na części
  Zamawiający: Gmina Pleśna, Pleśna
 72. Remont dróg gminnych
  Zamawiający: Urząd Gminy, Kamionka Wielka
 73. Remont drogi gminnej Od drogi powiatowej w kierunku Kozieńca nr K290828 dz. nr 688 w obr. 4 miasta Grybowa w km 0+000 - 0+500
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Grybów, Grybów
 74. Przebudowa drogi powiatowej nr 1554 K Żbikowice - Stańkowa
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 75. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1571 K Ptaszkowa - Wojnarowa w m. Stara Wieś (w km 2+080 - 2+380 i 2+840 - 3+046)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 76. Remont drogi gminnej Koło Żelaska i Wyglanowice Poświątne w miejscowości Stadła, Remont drogi gminnej Podulica Słotwiny (od Zofii Kubackiej w kierunku Kostrzewy) w m. Chochorowice, Remont drogi gminnej Do Kubackiego w miejscowości Brzezna
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, Podegrodzie
 77. Odbudowa drogi gminnej Łużna-Podlesie II w kier.P.Rzepki
  Zamawiający: Gmina Łużna, Łużna
 78. Remont drogi gminnej nr 290024 K ul. Zielona w miejscowości Chełmiec w km 0+000-0+380
  Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, Chełmiec
 79. Wykonanie remontu i przebudowy dróg dojazdowych do głównej trasy Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr na terenie Gminy Czarny Dunajec
  Zamawiający: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu, Czarny Dunajec
 80. Remont drogi i gminnej nr 293731K Podroga Osowie w miejscowości Rogi w km. 0+000,00 do 1+125,60
  Zamawiający: Gmina Podegrodzie, Podegrodzie
 81. Remont drogi gminnej Piwniczna-Wierchomla Mała nr K 293601 w km 1+630 do km 1+900 zadanie realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Piwniczna-Zdrój
 82. WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ ULICA HALLERA W GORLICACH
  Zamawiający: Miejski Zakład Usług Komunalnych, Gorlice
 83. Remont drogi powiatowej nr 1548 K Trzetrzewina - Podrzecze
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 84. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Padoły w km 0+000-0+606 w miejscowości Jazowsko
  Zamawiający: Gmina Łącko, Łącko
 85. Modernizacja drogi rolniczej Przydonica dz. ew. nr 866 w kier. Sadłoń w km 0+000 - 0+560 w miejscowości Przydonica
  Zamawiający: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem
 86. Remont drogi gminnej nr K 292987 ,,Frycowa - Rybień (Do Cyconia) we Frycowej w km 0+995 do 1+315
  Zamawiający: Wójt Gminy Nawojowa, Nawojowa
 87. Remont drogi gminnej nr K 293003 ,,Do osiedla Sikornik w Nawojowej w km 0+000 do 0+640 oraz ściany czołowej wlotowej przepustu w km 0+000
  Zamawiający: Wójt Gminy Nawojowa, Nawojowa
 88. Remont drogi gminnej nr K 293004 ,,Moczurki - Stajanie w Żeleźnikowej Małej w km 0+690 do 1+020
  Zamawiający: Wójt Gminy Nawojowa, Nawojowa
 89. Poprawa warunków komunikacyjnych ciągu dróg powiatowych nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska (na odcinku Nowy Sącz - Łęka) w km 3+427 - 9+317 i nr 1562 K Podole Górowa - Łęka w km 0+000 - 11+310 - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 90. Remont dróg gminnych - 9 zadań.
  Zamawiający: Urząd Gminy Gorlice, Gorlice
 91. Remont drogi gminnej Do Cabały w miejscowości Długołęka-Świerkla, Remont drogi gminnej Krawcówka w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Na Juraszową w miejscowości Podegrodzie, Remont drogi gminnej Do Drapki (obok Waligóry) w miejscowości Naszacowice, Remont drogi gminnej Przez Wieś do Rzeki w miejscowości Naszacowice, Remont drogi gminnej Piekielna w miejscowości Podegrodzie, Remont drogi gminnej Do Szyszki w miejscowości Rogi i Owieczka
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, Podegrodzie
 92. Odbudowa drogi gminnej Osowie nr 293770 K w miejscowości Podegrodzie w km 2+700-3+000 - odcinek powodziowy oraz odcinek niepowodziowy km 3+000-3+070 oraz przebudowa drogi w km 3+070-3+170 Odbudowa drogi gminnej Słonka Łącki nr 293964 K w miejscowości Chochorowice w km 0+250-0+750 - odcinek powodziowy oraz odcinek niepowodziowy km 0+000-0+250, 0+750-1+090 Chochorowice
  Zamawiający: Gmina Podegrodzie, Podegrodzie
 93. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (odbudowa dróg gminnych).
  Zamawiający: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Muszyna
 94. Remont drogi gminnej nr 293924K Strzyganiec - Litacz w km.0+000,00-1+635,00 i nr 293937K Strzyganiec - Chochorowice w km. 0+915,00- 2+310,00 w miejscowości Brzezna.
  Zamawiający: Gmina Podegrodzie, Podegrodzie
 95. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chełmiec poprzez remont ciągu drogowego nr 290108 K Cmentarz - Niwy w miejscowości Trzetrzewina i Biczyce Górne w km 0+000 - 2+900; 0+000 - 0+420
  Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, Chełmiec
 96. Poprawa warunków komunikacyjnych ciągu dróg powiatowych nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska (na odcinku Nowy Sącz - Łęka) w km 3+427 - 9+317 i nr 1562 K Podole Górowa - Łęka w km 0+000 - 11+310
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 97. Łososina Dolna: Remont korpusu drogi gminnej Bilsko - Szewczyk - Kulig Nr 292413 K w miejscowości Bilsko w km 1+270 - 1+500.
  Zamawiający: Gmina Łososina Dolna, Łososina Dolna
 98. Przebudowa drogi leśnej nr 50 (220/136) w L-ctwie Roztoka
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nawojowa, Nawojowa
 99. Odbudowa drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa -Łososina Dolna w km 7+600-7+675 oraz 7+755-8+600
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku, Brzesko
 100. Remont drogi leśnej 242/140/21Kramarka
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piwniczna, Piwniczna-Zdrój
 101. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego - 2 zadania
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu, Nowy Wiśnicz

Inne osoby dla Adamczyk Jerzy (33 osoby):