Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Krzysztof Waldemar

w KRS

Krzysztof Waldemar Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Waldemar
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1962 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojcieszak Gabriel Jan, Wojcieszak Mariola, Wojcieszak Baszkiewicz Marta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łachut Tomasz Wojciech

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000028899
 2. Alameda Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000223732
 3. Bukowianka S.A., Buk − KRS 0000116978
 4. Huzar Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000031989
 5. Joker - Security Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000063429
 6. Joker Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000083567
 7. Olimpia - Konwój Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000109316
 8. Stowarzyszenie Absolwentów Wielkopolskiej Szkoły Biznesu Mba Club, Poznań − KRS 0000103020

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Biuro Ochrony Abis Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000105712
 2. Iwb Investment Sp. Z O.O., Siedlce − KRS 0000195983

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze: Zadanie I - całodobowa ochrona siedziby MOPS w Jeleniej Górze, przy al. Jana Pawła II 7, konwojowanie i przewóz wartości pieniężnych wraz z kasjerkami na terenie Jeleniej Góry, Zadanie II - ochrona obiektu - Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, przy ul. Kilińskiego 16.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
  Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy przedmiotu zamówienia usługę złożoną z:
  Zadania I polegającego na:
  1) całodobowej ochronie (realizowanej przez jednego pracownika na zmianie) siedziby Zamawiającego i mienia znajdującego się w granicach chronionych obszarów (w godzinach nocnych obchód obiektów na zewnątrz siedziby - minimum 1 raz na 2 godziny);
  2) zapewnieniu bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych obszarów i obiektów Zamawiającego;
  3) ochronie obiektów, pomieszczeń i urządzeń Zamawiającego przed dostępem do nich osób nieuprawnionych;
  4) zapobieganiu zakłóceniom porządku na terenie należącym do Zamawiającego, ujawnianiu faktów dewastacji mienia Zamawiającego i w razie potrzeby reagowaniu odpowiednio do sytuacji oraz powiadamianiu Zamawiającego;
  5) osobistej interwencji w przypadku zadziałania urządzenia alarmowo-przywoławczego w miejscu wskazanym przez centralkę lub w przypadku zgłoszenia przez osobę przebywającą na terenie Ośrodka;
  6) niezwłocznym powiadamianiu organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania;
  7) stosowaniu wewnętrznych procedur i instrukcji funkcjonujących u Zamawiającego;
  8) stałej obsłudze istniejących systemów kontrolnych i zabezpieczających - nadzorowanie sprawności sygnalizacji alarmowych i ppoż. oraz obsługa monitoringu wizyjnego;
  9) stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemie alarmowym Zamawiającego;
  10) przewożeniu i konwojowaniu dwóch kasjerek z wartościami pieniężnymi na trasie: siedziba MOPS - bank obsługujący Zamawiającego w Jeleniej Górze - siedziba MOPS, w okresie od poniedziałku do piątku jeden raz dziennie - wyjazd o godzinie 800 z siedziby MOPS;
  11) natychmiastowej reakcji grupy interwencyjnej własnej w razie konieczności;
  12) zobowiązaniu się Wykonawcy do kontroli podległych pracowników w godzinach nocnych nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
  Zadania II polegającego na:
  ochronie poprzez świadczenie usługi transmisji alarmów inicjowanych przez dwa odrębne systemy alarmowe zainstalowane w obiekcie - Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, przy ul. Kilińskiego 16. W przypadku odebrania przez Alarmowe Centrum Monitorowania stanu alarmowego z monitorowanego obiektu Wykonawca uruchomi własną grupę interwencyjną, mającą na celu szybkie dotarcie do w/w obiektu, sprawdzenie przyczyny alarmu i zabezpieczenie go w przypadku stwierdzenia śladów napadu do momentu przybycia osoby uprawnionej przez Zamawiającego lub w razie konieczności do momentu przybycia funkcjonariuszy policji.
  Zakres monitorowania powinien obejmować: włamanie, napad, sabotaż, usterki techniczne, test łączności, uzbrojenia, rozbrojenia. Wykonawca w ramach abonamentu wydzierżawi Zamawiającemu odpowiedni sprzęt łączności do realizacji transmisji.
  Harmonogram czasu pracy ochrony pierwszego systemu:
  a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 1600 do 800 dnia następnego - (zastrzega się możliwość zmiany przedziału godzin w przypadku zmian godzin pracy DzDPS);
  b) w soboty, niedziele i święta oraz w dni wolne od pracy - całodobowo.
  Harmonogram czasu pracy ochrony drugiego systemu:
  a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 1800 do 1200 dnia następnego - (zastrzega się możliwość zmiany przedziału godzin w przypadku zmian godzin pracy DzDPS);
  b) w soboty, niedziele i święta oraz w dni wolne od pracy - całodobowo.

Inne osoby dla Adamczyk Krzysztof Waldemar (53 osoby):