Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Policht Beata Janina

w KRS

Beata Janina Adamczyk Policht

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Beata
Drugie imię:Janina
Nazwisko:Adamczyk Policht
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Kamienna Góra (Dolnośląskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antoł Iwona Urszula, Bielawska Marlena, Boroń Nikola Kamila, Buczek Alina, Buczek Edward, Ditterla Fryderyk, Dorobek Jan Tadeusz, Duda Henryk, Fedoruk Kazimierz, Filip Łukasz, Górzkowski Krzysztof Zygmunt, Kasprzyk Jan Stefan, Kiełbasa Grzegorz, Korejwo Daria Anna, Kubacka Sławomira, Kulon Tomasz, Kwiecień Paweł, Lechman Anna Karin, Miśkowicz Zygmunt, Mizera Roman, Olesiak Mariusz, Osiński Wiesław, Puchała Bernadeta Beata, Regner Roman, Siarkiewicz Katarzyna, Suchwałko Danuta, Świątek Krzysztof Józef, Szymiczek Jan, Tetłak Agnieszka Katarzyna, Thiel Kryrowicz Katarzyna Ewa, Tykierko Halina, Żmuda Bożena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wałendzis Bogusława

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antoł Iwona Urszula, Bielawska Marlena, Boroń Nikola Kamila, Buczek Alina, Buczek Edward, Ditterla Fryderyk, Dorobek Jan Tadeusz, Duda Henryk, Fedoruk Kazimierz, Filip Łukasz, Górzkowski Krzysztof Zygmunt, Kasprzyk Jan Stefan, Kiełbasa Grzegorz, Korejwo Daria Anna, Kubacka Sławomira, Kulon Tomasz, Kwiecień Paweł, Lechman Anna Karin, Miśkowicz Zygmunt, Mizera Roman, Olesiak Mariusz, Osiński Wiesław, Puchała Bernadeta Beata, Regner Roman, Siarkiewicz Katarzyna, Suchwałko Danuta, Świątek Krzysztof Józef, Szymiczek Jan, Tetłak Agnieszka Katarzyna, Thiel Kryrowicz Katarzyna Ewa, Tykierko Halina, Żmuda Bożena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wałendzis Bogusława

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Kamiennej Górze, Kamienna Góra − KRS 0000072140
 2. Fundacja Kryształowe Serce Jeleniej Góry, Jelenia Góra − KRS 0000299424
 3. Fundacja Rozwoju Miasta i Gminy Lubawka Brama Lubawska, Lubawka − KRS 0000051744
 4. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Kamienna Góra − KRS 0000091878
 5. Karkonoskie Stowarzyszenie Hodowców Bydła, Kamienna Góra − KRS 0000201144
 6. Miejski Klub Sportowy Orzeł W Lubawce, Lubawka − KRS 0000170758
 7. Międzyszkolny Uczniowski Klub Narciarski Pod Stróżą, Miszkowice − KRS 0000222760
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Leszczyńcu, Leszczyniec − KRS 0000073507
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Miszkowicach, Miszkowice − KRS 0000035108
 10. Pro Medici Veterinarii, Wrocław − KRS 0000247344
 11. Spółdzielnia Mleczarska Kamos W Kamiennej Górze, Kamienna Góra − KRS 0000132585
 12. Stowarzyszenia Nasza Gmina Lubawka - Kalwaria Lubawska, Lubawka − KRS 0000519618
 13. Stowarzyszenie Instruktorów i Wykładowców Kształcenia Kierowców, Jelenia Góra − KRS 0000095978
 14. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego Oraz Integracji Europejskiej Powiatu Kamienna Góra, Kamienna Góra − KRS 0000114039
 15. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Opawa, Opawa − KRS 0000418713
 16. Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich, Krzeszów − KRS 0000359195

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Dotex Sp. Z O.O., Poraj − KRS 0000041457
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Kamiennej Górze, Kamienna Góra − KRS 0000070988
 3. Grupa Producentów Mleka Kamienna Góra Sp. Z O.O., Świdnik − KRS 0000408803
 4. Grupa Producentów Mleka Karkonosze Sp. Z O.O., Kamienna Góra − KRS 0000467938
 5. Kamiennogórski Klub Sportowy Olimpia, Kamienna Góra − KRS 0000204860
 6. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Kamienna Góra − KRS 0000144485
 7. Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Dla Małych Podmiotów Gospodarczych W Kamiennej Górze Sp. Z O.O., Kamienna Góra − KRS 0000088177
 8. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., Kamienna Góra − KRS 0000072790
 9. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Kamiennej Górze, Kamienna Góra − KRS 0000136846
 10. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Lubawce, Lubawka − KRS 0000020835
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Szarotka, Kamienna Góra − KRS 0000175102
 12. Stowarzyszenie Lubaw - Ski, Lubawka − KRS 0000240658
 13. Stowarzyszenie Szczepanowski Grzbiet, Szczepanów − KRS 0000250279
 14. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dolnośląski, Wrocław − KRS 0000198933

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego do wysokości 1 000 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Kamienna Góra, Kamienna Góra
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1 000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych. Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.Z kredytem objętym przedmiotem zamówienia związana jest karencja w spłacie rat kapitałowych. Okres karencji: od podpisania umowy kredytowej do 15 kwietnia 2017 r. – pierwsza spłata raty kapitałowej przypada na dzień 15 kwietnia 2017 roku.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 500.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Marciszów, Marciszów
  Przedmiotem zamówienia jest :
  • wykonanie do 31.12.2026 roku usługi bankowej polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego w wysokości 500 000 ,00 zł przeznaczonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Marciszów
  • termin wykorzystania kredytu do dnia 30.12.2016 r.
  • kredyt będzie wykorzystany w formie bezgotówkowej,
  • kredyt uruchomiony będzie w jednej transzy
  • oprocentowanie kredytu naliczane będzie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów złotowych 3 miesięcznych powiększonej o marżę banku,
  • stawka WIBOR 3M będzie ustalana na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie okresów rozliczeniowych
  • marża banku jest stała i nie podlega zmianom w okresie spłaty kredytu,
  • bank nie pobiera opłat i prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu
  • odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane od dnia podstawienia wymaganej kwoty na rachunek kredytobiorcy w okresach miesięcznych i płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca,
  • jeśli spłata ostatniej raty kredytu przypadnie przed końcem okresu odsetkowego , odsetki są płatne w dniu spłaty kredytu,
  • raty kapitałowe płatne będą do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od stycznia 2017 roku do grudnia 2026 roku,
 3. „Udzielenie Gminie Świebodzice w 2016 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”
  Zamawiający: Gmina Świebodzice, Świebodzice
  Przedmiot zamówienia jest udzielenie Gminie Świebodzice kredytu w wysokości 2.400.000,00 zł ( dwa miliony czterysta tysięcy zł) na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 4. Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Czarny Bór oraz jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Czarny Bór, Czarny Bór
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czarny Bór i jej jednostek organizacyjnych, przez którą rozumie się w szczególności: Część I. Obsługa bieżąca (C1): 1.Otwieranie, prowadzenie, modyfikacje i zamykanie rachunków bankowych, w tym: - rachunku bieżącego budżetu gminy, - rachunków bieżących oraz pomocniczych jednostek organizacyjnych gminy. Jednostki objęte obsługą bankową to: - Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX-Lecia PRL 18; 58-379 Czarny Bór, - Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Sportowa 44; 58-379 Czarny Bór, - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kamiennogórska 22; 58-379 Czarny Bór, - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. XXX-Lecia PRL 18; 58-379 Czarny Bór, - Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43; 58-379 Czarny Bór, - Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Sportowa 43; 58-379 Czarny Bór. 2.Realizacja elektronicznych poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) oraz poleceń przelewów na rachunki w innych bankach, z zastrzeżeniem, że przelewy złożone przez Zamawiającego winny być realizowane przez Bank (księgowane na rachunku Zamawiającego) w dniu ich przyjęcia; 3.Udostępnienie aplikacji dotyczącej bankowości elektronicznej, wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt, oprogramowaniem i przeszkoleniem personelu w ilości nie mniejszej, niż liczba osób upoważnionych do dysponowania rachunkami bankowymi gminy i jej jednostek organizacyjnych. Aplikacja winna umożliwiać w szczególności: a)składanie elektronicznych dyspozycji przelewu z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych i zagranicznych; b)składanie dyspozycji uruchomienia i modyfikacji lokat terminowych czasowo wolnych środków pieniężnych; c)uzyskiwanie informacji o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunkach jednostki, d)generowanie zestawień transakcji dokonywanych na rachunkach bankowych, e)importowanie zbiorczych paczek poleceń przelewu z posiadanych przez Zamawiającego systemów finansowo-księgowych w ustalonym przez obie strony formacie. 4.Udostępnienie aplikacji (systemu) umożliwiającej elektroniczną identyfikację otrzymywanych płatności masowych, poprzez przekazanie pliku elektronicznego, z danymi umożliwiającymi dokonanie zbiorczego księgowania w systemach finansowo - księgowych Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby na rachunku bieżącym księgowanie otrzymanych wpływów odbywało się kwotą zbiorczą, nie rzadziej niż 1 raz dziennie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z ww. usługi u dotychczasowego banku w okresie przejściowym nie dłużej niż do 05.01.2017 r. Wykonawca rozpocznie świadczenie usług z dniem 01.01.2017 r. 5.Dostarczanie dziennych wyciągów bankowych w formie elektronicznej, na wskazaną skrzynkę poczty elektronicznej, lub w innej formie, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem do danych w nim zawartych przez osoby nieupoważnione. 6.Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe gminy i jej jednostek organizacyjnych. 7.Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych gminy i jej jednostek organizacyjnych. 8.Bank zobowiązuje się do uruchomienia punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego, lub na terenie miejscowości Czarny Bór. a)Przez punkt kasowy rozumie się: oddział, filię, placówkę, punkt obsługi klienta lub inaczej nazwane miejsce prowadzenia działalności umożliwiające właściwe wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. b)Punkt kasowy powinien pracować w godzinach zbliżonych do godzin pracy Urzędu, tj. w dni powszednie odpowiednio: -poniedziałki, środy, czwartki - w godzinach: 7:30 - 15:30, -wtorki - w godzinach: 7:30 - 16:30, -piątki - w godzinach: 7:30 - 14:30. c)W zakres obsługi kasowej wchodzi przyjmowanie wpłat gotówkowych od interesantów oraz pracowników, dokonywanych na wskazane rachunki gminy i jej jednostek oraz dokonywanie wypłat gotówkowych z tych rachunków. d)Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za przyjmowane wpłaty na rachunki i dokonywane wypłaty z rachunków bankowych gminy i jej jednostek organizacyjnych. e)Poza obsługą kasową świadczoną dla Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza świadczenie innych usług bankowych, nie stojących w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Usługi te mogą być świadczone pod warunkiem, że nie będą kolidować z obsługą kasową Zamawiającego. f)Zamawiający w celu uruchomienia punktu obsługi kasowej może udostępnić lokal składający się z 4 pomieszczeń na parterze Urzędu Gminy o łącznej powierzchni użytkowej 44 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych. Pomieszczenia wyposażone są w instalacje: elektryczną, alarmową, telefoniczną. Obecnie pomieszczenia przeznaczone na punkt obsługi kasowej i zajmowane są przez punkt kasowy banku prowadzącego obsługę bankową gminy. Warunki najmu pomieszczeń, wysokość czynszu oraz partycypacji w kosztach utrzymania budynku i zużycia mediów wraz z należnym podatkiem VAT, będą przedmiotem odrębnej umowy najmu zawartej między wybranym Wykonawcą a Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt wykonać prace adaptacyjne oraz zainstalować niezbędne wyposażenie do wykonywania usług prowadzenia punktu kasowego oraz zapewnić obsadę kadrową. Część II. Udzielenie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego (C2): 1.Kredyt zostanie uruchomiony na wniosek właściwego organu gminy w rachunku bieżącym Zamawiającego w kwocie, nie wyższej, niż corocznie określona w uchwale budżetowej. 2.Okres kredytowania nie może przekroczyć terminu, określonego jako dzień 31 grudnia danego roku budżetowego, w którym zaciągany będzie kredyt. 3.Warunkiem udzielenia przez bank kredytu w rachunku bieżącym gminy będzie wcześniejsze złożenie przez Zamawiającego stosownego wniosku wraz z wymaganymi przez Bank załącznikami. 4.Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem (np. opłata za niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości); Jedynym kosztem związanym z obsługą kredytu w każdym roku trwania umowy będą odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu. 5.Odsetki od uruchomionej kwoty kredytu będą płatne w okresach miesięcznych. 6.Zabezpieczeniem spłaty kredytu krótkoterminowego będzie weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową. 7.Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym gminy opierać się będzie na zmiennej stawce , której podstawę stanowić będzie stawka WIBOR 1M, notowana ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy +marża banku, ustalona w wartości procentowej. Marża banku pozostaje niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy. Część III. Oprocentowanie rachunków (C3): 1.Bank ustali oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na prowadzonych rachunkach, wg zmiennej stopy, której podstawę oprocentowania stanowić będzie stawka WIBID 1M z każdego ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc bieżący, za który naliczane są odsetki +/-/x marża banku wyrażona w wartości procentowej. 2.Marża banku pozostanie niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy. 3.Kapitalizacja odsetek następować będzie w okresach kwartalnych, tj. odsetki dopisywane będą do rachunku w ostatnim dniu każdego kwartału. Część IV. Lokowanie środków (C4): 1.Bank na wniosek Zamawiającego będzie dokonywał lokowania wolnych środków na lokatach terminowych (w tym lokatach: krótko- , średnio- i długoterminowych) na warunkach negocjowanych. 2.Bank na wniosek Zamawiającego uruchomi usługę automatycznego lokowania wolnych środków na lokatach typu O/N i weekendowych; a)podstawę oprocentowania lokat O/N w dniach od poniedziałku do piątku każdego dnia tygodnia stanowić będzie stawka WIBID O/N+/-/x marża banku wyrażona w wartości procentowej; b)lokata O/N będzie zakładana jeśli saldo na rachunku będzie wynosiło co najmniej 100.000,00 zł c)lokata powinna być tworzona wg stanu (salda) środków, nie wcześniej jak po terminie ostatniej sesji przychodzącej, obowiązującej w banku; d)likwidacja lokaty nastąpi w dniu następnym z jednoczesną kapitalizacją odsetek na rachunku lokaty i przeksięgowaniem środków na rachunek wskazany przez Zamawiającego, e)Zamawiający dopuszcza możliwość okresowego (miesięcznego lub kwartalnego) księgowania odsetek na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 1.Bank założy, będzie prowadził, modyfikował i zamykał rachunki bankowe dla gminy i jej jednostek organizacyjnych. Z tytułu prowadzenia rachunków bank pobierze miesięczną ryczałtową kwotę za prowadzenie każdego z rachunków. 2.Bank bezpłatnie będzie dokonywał przelewów złożonych elektronicznie z rachunków bankowych gminy i jej jednostek organizacyjnych na rachunki wewnętrzne (w tym samym banku). 3.Bank bezpłatnie będzie dokonywał przelewów złożonych elektronicznie z rachunków bankowych gminy i jej jednostek organizacyjnych na rachunki prowadzone w innych bankach. 4.Bank udostępni aplikację (system) umożliwiający elektroniczną dyspozycję środkami zgromadzonymi na rachunku, oraz wyposaży zamawiającego i jego jednostki organizacyjne w niezbędny sprzęt, oprogramowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dokonywanych transakcji bankowych, zgodnie z postanowieniami SIWZ. Za korzystanie z aplikacji/ systemu bank pobierze wyłącznie miesięczną ryczałtową kwotę abonamentu od jednostek organizacyjnych Zamawiającego, korzystających z usługi. 5.Bank na wniosek Zamawiającego dokonywał będzie lokowania czasowo wolnych ze wskazanych rachunków bankowych, w formie lokat negocjowanych, lokat typu: over night, weekendowych itp., zgodnie z SIWZ. 6.Bank udostępni aplikację (system) umożliwiający elektroniczną identyfikację otrzymywanych płatności masowych, w sposób opisany w SIWZ. Za korzystanie z aplikacji/ systemu bank pobierze wyłącznie miesięczną ryczałtową kwotę abonamentu od jednostek organizacyjnych Zamawiającego, korzystających z usługi. 7.Bank nieodpłatnie będzie przyjmował wpłaty na rachunki Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, zgodnie z SIWZ. 8.Bank nieodpłatnie będzie dokonywał wypłat z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, zgodnie z SIWZ. 9.Bank będzie dokonywał lokowania środków, na wniosek Zamawiającego, w sposób określony w SIWZ. 10.Bank przygotuje wzór umowy na świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ. 11.Zamawiający zastrzega sobie prawo otwierania i zamykania rachunków, które mogą wiązać się z prowadzoną działalnością, w okresie obowiązywania umowy, za warunkach określonych w ofercie banku. 12.Bank będzie potrącał należne mu prowizje i opłaty z rachunku wskazanego przez Zamawiającego lub jego jednostki organizacyjne. 13.Bank umożliwi tzw. automatyczne zerowanie kont wskazanych przez Zamawiającego w dniu 31 grudnia każdego roku.
 5. Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pn. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku portierni z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe i administracyjne w Legnicy, przy ul. Makuszyńskiego, dz. nr 28, 2/92, 2/93 obręb Legnicki Dwór.
  Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" Sp. z o.o., Kamienna Góra
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego TBS Sp. z o.o.
  Wysokość kredytu - 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych).
  Przeznaczenie - finansowanie i refinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pn. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku portierni z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe i administracyjne w Legnicy, przy ul. Makuszyńskiego, dz. nr 28, 2/92, 2/93 obręb Legnicki Dwór.
  Sposób wypłaty kredytu - kredyt stawiany będzie do dyspozycji Zamawiającego jednorazowo, po podpisaniu umowy kredytowej, na podstawie dyspozycji przedstawionej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania dyspozycji.
  Termin uruchomienia - do 30 czerwca 2016 r.
  Oprocentowanie kredytu - stopa procentowa oparta o WIBOR 3M plus stała marża banku. Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej. Stawka WIBOR_3M ustalana na okres 1 miesiąca wyznaczona na dwa dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązująca od 1-go dnia następnego miesiąca.
  Oprocentowanie kredytu jest dla Zamawiającego (Kredytobiorcy) jedynym kosztem, co oznacza, że nie występują prowizje i inne opłaty.
  Przewiduje się karencje w spłacie kapitału do 19 sierpnia 2016 r.
  Spłata kredytu - spłata kredytu będzie następowała w ratach miesięcznych, płatnych w okresie od 20.08.2016 do 20.07.2031 r. Na ratę miesięczną składa się rata kapitałowa (1/180 kwoty kredytu) oraz odsetki miesięczne liczone od niespłaconego kapitału. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do 20 dnia każdego miesiąca (kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna). W przypadku okresu płatności przypadającego na dzień wolny terminem płatności staje się następny dzień roboczy.
  Zamawiający w następujący sposób definiuje okres odsetkowy: rok kalendarzowy - 365 dni, miesiąc - rzeczywista liczba dni w miesiącu.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w mniejszej wysokości niż jest to zakładane bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla Zamawiającego. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości odmiennej (mniejszej) od zakładanej, raty kapitałowe przypadające do spłaty w poszczególnych latach ulegną zmianie w stosunku do zakładanych, zgodnie z zasadą 1/180 kwoty kredytu, a wysokość odsetek będzie wynikała z wartości faktycznie wykorzystanego kredytu.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat, a Wykonawca obowiązany jest wyrazić na to zgodę. W przypadku wcześniejszej spłaty całego kredytu, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej, przynajmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem dokonania spłaty kredytu.
  Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego przejęcia rachunku bieżącego (umowa kredytowa nie może być łączona z umową o prowadzeniu rachunku bieżącego).
  Zabezpieczenie kredytu: a) Hipoteka na kredytowanej nieruchomości, przez cały okres kredytowania (nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0655 ha położona w Legnicy, w obrębie Legnicki Dwór, dz. nr 2/92, zabudowana budynkiem usługowo-administracyjnym, KW LE1L/00074392/9). Po podpisaniu umowy o kredyt, przed uruchomieniem kredytu, Zamawiający dostarczy potwierdzenie złożenia opłaconego wniosku o ustanowienie hipoteki do sądu. Zamawiający dostarczy operat szacunkowy nieruchomości sporządzony pod zabezpieczenie kredytu wyłonionemu Wykonawcy po zawarciu umowy kredytowej. b) Cesja praw z umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości. c) Weksel własny in blnco wraz z deklaracją wekslową.
  Umowa na realizację przedmiotu zamówienia (umowa kredytowa) zawarta zostanie według wzoru przygotowanego przez wyłonionego Wykonawcę. Umowa ta musi uwzględniać zapisy istotnych postanowień umowy (załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji) i nie może ich w niekorzystny dla Zamawiającego sposób zmieniać ani ograniczać. Wzór umowy należy bezwzględnie dołączyć do składanej oferty.
  Uwaga! Z uwagi na zrealizowane dotychczas inwestycje, na które Zamawiający uzyskał kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego, warunkiem niezbędnym do zaciągnięcia kredytu będącego przedmiotem zamówienia jest uzyskanie z w/w Banku zgody na zaciągnięcie kredytu w innym Banku (u Wykonawcy, którego oferta po rozstrzygnięciu niniejszego przetargu okaże się najkorzystniejsza i uzyska najwyższą ocenę punktową). W przypadku braku uzyskania przedmiotowej zgody, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy na zamówienie (przed uruchomieniem transzy kredytu) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów wobec Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym.
  Sposób wyliczenia ceny oferty podany w pkt. 16 niniejszej specyfikacji służy ujednoliceniu ofert i wybraniu oferty najkorzystniejszej.
  Zamawiający informuje, że na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania przetargowego nie ma zalęgłości w opłacaniu składek w ZUS i podatków w US.
  Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: a) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. B) Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP. c) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17.11.2015. d) Bilans i Rachunek Zysków i Strat za rok 2012 i 2013. e) Bilans i Rachunek Zysków i Strat za rok 2014. f) Bilans i Rachunek Zysków i Strat za I półrocze 2015. g) Uchwała Nr 14/I/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego TBS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 16.06.2015 roku w sprawie zaciągnięcia przez spółkę kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa z p[przebudową istniejącego budynku portierni z przeznaczeniem na cele usługowo - handlowe i administracyjne w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 1. h) Odpis księgi wieczystej KW LE1L/00074392/9 dla działki nr 2/92 w Legnicy, przy ul. Makuszyńskiego, obręb Legnicki Dwór. i) Pozwolenie na budowę dla zadania pn. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku portierni z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe i administracyjne w Legnicy, przy ul. Makuszyńskiego, dz. nr 28, 2/92, 2/93 obręb Legnicki Dwór
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych w wysokości 1 000 000,00 PLN.
  Zamawiający: Gmina Kamienna Góra, Kamienna Góra
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 2. Wypłata kredytu w dniu 20.12.2015 roku. 3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową kontrasygnowany przez Skarbnika Gminy. Jeżeli Wykonawcy będzie to niezbędne na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy. Zamawiający złoży również oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa Bankowego. 4. Oprocentowanie wg stawki zmiennej obowiązującej w okresie naliczania w wysokości zmiennej stopy podstawowej równej stawce ustalanej przez : WIBOR 3M ( 15 III, 15 VI, 15 IX, 15 XII) dla każdego roku w okresie kredytowania powiększonej o marżę banku ( stała dla całego okresu ), 5. Marża banku nie może mieć wartości ujemnej. Prowizja banku wynosi 0%. 6. Spłata odsetek w okresach kwartalnych płatnych do 15 - go dnia ostatniego miesiąca danego kwartału począwszy od 15-go marca 2016 roku do dnia 15-go grudnia 2023 roku. 7. Kredyt będzie spłacany w okresach kwartalnych płatnych do 15 - go dnia ostatniego miesiąca danego kwartału począwszy od 15-go marca 2016 roku do dnia 15-go grudnia 2023 roku. 8. W przypadku, gdy termin płatności wypada na dzień wolny od pracy spłata następować będzie w następnym dniu roboczym przypadającym po dniu upływu terminu płatności. Odsetki liczone za rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym przy założeniu, że rok liczy 365 dni. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaciągnięcia mniejszej kwoty kredytu niż jest to zakładane bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla Zamawiającego (ponoszenia dodatkowych kosztów). 10. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości (mniejszej) odmiennej od zakładanej, raty kapitałowe przypadające do spłaty w poszczególnych latach ulegają zmianie w stosunku do zakładanych. Tym samym zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy kredytu w przypadku zaistnienia w trakcie okresu kredytowania okoliczności, których nie można było przewidzieć, oraz w przypadku wykorzystania kredytu w wysokości mniejszej niż pierwotnie przewidywano. 11. Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt umowy wraz z harmonogramem, który zostanie przedłożony Zamawiającemu przez Wykonawcę po wyborze najkorzystniejszej oferty na co najmniej 3 dni robocze przed podpisaniem umowy. 12. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki będą naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty
 7. Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Lubawka, Lubawka
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu złotowego długoterminowego dla Gminy Lubawka. 2. Wysokość kredytu - 900 000,00 zł. 3. Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
  Lubawka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 4. Kredyt stawiany będzie do dyspozycji Zamawiającego w transzach, w zależności od potrzeb przez niego zgłaszanych. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w mniejszej wysokości niż jest to zakładane bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla Zamawiającego. 6. Z kredytem związana jest karencja w spłacie rat kapitałowych. Okres karencji: od podpisania umowy kredytowej do 12 maja 2016 r. - pierwsza spłata raty kapitałowej przypada na dzień 12 maja 2016 roku. 7. Spłata rat kapitałowych będzie przebiegać zgodnie z poniższym harmonogramem: Rok Dzień, miesiąc Kwota 2016 12 maja 70.000,00 2017 12 lipca 70.000,00 2018 12 lipca 70.000,00 2019 12 lipca 70.000,00 2020 12lipca 70.000,00 2021 12 lipca 70.000,00 2022 12 maja 130.000,00 12 września 150.000,00 2023 12 marca 100.000,00 12 maja 100.000,00 8. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości odmiennej
  (mniejszej) od zakładanej, raty kapitałowe przypadające do spłaty w poszczególnych latach ulegną zmianie w stosunku do zakładanych. 9. Odsetki spłacane są w okresach kwartalnych, tj. na koniec każdego kwartału, przy czym pierwsza spłata odsetek przypada na ostatni dzień kwartału, w którym
  uruchomiona zostanie pierwsza transza kredytu. 10. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej wynoszącej WIBOR 1M + marża banku. 11. Stawka WIBOR 1M odpowiada WIBOR-owi dla depozytów 1-miesięcznych ustalanej na zasadach obowiązujących u wykonawcy. 12. Marża Banku,
  zaproponowana w ofercie będzie niezmienna w całym okresie umowy. 13. Oprocentowanie kredytu jest dla Zamawiającego (Kredytobiorcy) jedynym kosztem, co oznacza, że nie występują prowizje i inne koszty. 14. Sposób wyliczenia ceny oferty podany w pkt.13, Część I specyfikacji, służy ujednoliceniu ofert i wybraniu oferty najkorzystniejszej. 15. Umowa na realizację przedmiotu zamówienia (umowa kredytowa) zawarta zostanie według wzoru przygotowanego przez wyłonionego Wykonawcę. Umowa ta musi uwzględniać zapisy istotnych postanowień umowy (Część III niniejszej specyfikacji) i nie może ich w
  niekorzystny dla Zamawiającego sposób zmieniać ani ograniczać. 16. Zaciągnięty kredyt zabezpieczony będzie wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy Lubawka. 17. Gmina Lubawka wraz z podpisaniem umowy podpisze oświadczenie o poddaniu się
  egzekucji, zgodnie z przepisami Prawa Bankowego

Inne osoby dla Adamczyk Policht Beata Janina (35 osób):