Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Rafał Władysław

w KRS

Rafał Władysław Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Rafał
Drugie imię:Władysław
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1971 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Krakuszowice (Małopolskie), Łężkowice (Małopolskie)
Przetargi:37 w aktualnych firmach, 1 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chwastek Artur Jan, Chwastek Rafał, Kądziela Józef Leszek
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chwastek Artur Jan, Chwastek Rafał, Kądziela Józef Leszek
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bielenko Oksana, Chwastek Artur Jan, Chwastek Rafał, Kądziela Józef Leszek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jankowska Patrycja
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chwastek Artur Jan, Chwastek Rafał, Kądziela Józef Leszek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jankowska Patrycja
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chwastek Rafał

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chwastek Artur Jan, Chwastek Rafał, Kądziela Józef Leszek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 4install Sp. Z O.O., Łężkowice − KRS 0000821939
 2. 4u Construction Sp. Z O.O., Krakuszowice − KRS 0000193369
 3. Komins Sp. Z O.O., Wieliczka − KRS 0000259348
 4. Kominus Polska Sp. Z O.O., Łężkowice − KRS 0000388949
 5. Kominus Serwis Polska Sp. Z O.O., Łężkowice − KRS 0000330553
 6. Kominus-serwis Sp. Z O.O., Łężkowice − KRS 0000308209
 7. Kominus-systemy Budowlane A.chwastek, R.chwastek, R.adamczyk Sp. J., Łężkowice − KRS 0000196682
 8. Kominy S.A., Wieliczka − KRS 0000602166
 9. Vevesk Sp. Z O.O., Wieliczka − KRS 0000599528

Powiązane przetargi (38 szt.):
 1. wykonywanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie GZNK SZB
  Zamawiający: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, Gdańsk
  I. Przedmiot zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich z rocznego przeglądu przewodów kominowych dla poszczególnych budynków gminnych na terenie Biur Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 4, 7, 8, 9.
  2. Przewidywany zakres zamówienia:
  Szacunkowa ilość do wykonania robót remontowych na przewodach kominowych to około 70 zestawów dla wsadów oraz kominów izolowanych (kwasoodpornych, żaroodpornych, wentylacyjnych),
  3. Zakres robót wynikający z opinii kominiarskich obejmuje :
  a) montaż wsadów kominowych kwasoodpornych blacha gat. 1.4404 gr. 0,5 mm do istniejących przewodów kominowych murowanych w celu uszczelnienia przewodu spalinowego,
  b) montaż wsadów kominowych żaroodpornych ze stali gat. 1.4828 gr. 1,00 mm do istniejących kominów murowanych,
  c) montaż wsadów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm, do przewodów wentylacyjnych w istniejących przewodach murowanych celem ich uszczelnienia,
  d) dobudowa przewodów wentylacyjnych z rur stalowych ocynkowanych gr. 0,5 mm o ø 150 mm ocieplonych wełną mineralną o grubości 50 mm i obudowanych rurą osłonową oraz prowadzonych po ścianie wewnętrznej lub zewnętrznej budynku z wyprowadzeniem ponad dach budynku,
  e) dobudowa przewodów spalinowych kwasoodpornych z blachy gat. 1.4404 gr. 0,5 mm o ø 150 mm ocieplonych wełną mineralną o grubości 50 mm i obudowanych rurą osłonową oraz prowadzonych po ścianie wewnętrznej lub zewnętrznej budynku z wyprowadzeniem ponad dach budynku,
  f) dobudowa przewodów dymowych żaroodpornych stal gat. 1.4828 gr. 1,0 mm o ø 150 mm ocieplonych wełną mineralną o grubości 50 mm i obudowanych rurą osłonową oraz prowadzonych po ścianie wewnętrznej lub zewnętrznej budynku z wyprowadzeniem ponad dach budynku,
  g) inne prace wynikające z zaleceń zawartych w opiniach kominiarskich (przyłączenia kanałów wentylacyjnych, spalinowych, dymowych, założenia daszków, nasad kominowych wspomagających ciąg, itp.)
  h) roboty budowlane towarzyszące robotom kominowym, tj.:
   przemurowanie kominów z naprawą główek kominowych,
   wykucia z zamurowaniem bruzd w ścianach,
   naprawa stropów, stropodachów, dachów, ścian po przejściach przewodami kominowymi,
   obsadzanie drzwiczek wyczystnych i kratek wentylacyjnych,
   inne niezbędne roboty towarzyszące budowlane konieczne do realizacji zadania.
  4. Wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej, która ma zawierać schemat przewodów kominowych istniejących w budynku z oznaczeniami i opisem wykonanych robót potwierdzających drożność, szczelność i właściwy ciąg w przewodach kominowych.
  5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
  a) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wymagania ogólne – wykonanie wsadów kominowych i wentylacji w budynkach mieszkalnych - załącznik nr 1A do siwz,
  b) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacja wsadów kominowych kwasoodpornych i żaroodpornych – załącznik nr 1B do siwz,
  c) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacja wentylacji grawitacyjnej – załącznik nr 1C do siwz,
  d) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty murowe – kominy - załącznik nr 1D do siwz.
 2. Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem kominów w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, zgodnie z zaleceniami z przeglądów kominiarskich
  Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Jaworzno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem kominów w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, zgodnie z zaleceniami z przeglądów kominiarskich.
  Zamówienie obejmuje następujące zadania:
  1) remont kominów w budynkach mieszkalnych - na terenie Biura Obsługi Mieszkańców I, zlokalizowanych w Jaworznie przy: ul. Grunwaldzkiej 188, ul. Słowackiego 19, ul. Lipowej 13 i ul. Lipowej 15/1,
  2) remont kominów w budynkach użytkowych - na terenie Biura Obsługi Mieszkańców I, zlokalizowanych w Jaworznie przy: ul. Waryńskiego 26, ul. Dąb 119 i ul. Pocztowej 4,
  3) remont trzonów kominowych ponad dachem wraz z naprawą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. 700 Lecia 12 w Jaworznie,
  4) dobudowa brakujących przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 62 w Jaworznie,
  5) dobudowa brakujących przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 19 w Jaworznie,
  6) budowa brakujących przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Sosnowej 3 w Jaworznie
 3. Modernizacja /wymiana/ instalacji odpylającej do kotła WR - 2,5 oraz wymiana komina kotłowni Zespołu Szkół Rolniczych CKP i CKU im. St. Staszica w Miętnem.
  Zamawiający: Powiat Garwoliński, Garwolin
  Zakres prac obejmuje:

  - demontaż starej instalacji odpylania i kolektora,
  - montaż konstrukcji wsporczej odpylaczy,
  - montaż instalacji odpylania spalin i kolektora,
  - prace antykorozyjne izolacyjne,
  - wymiana stalowego komina kotłowni.


  W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w dokumentacji technicznej. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji technicznej i należy je odczytać z dopiskiem lub równoważne.

  Szczegółowy zakres zamówienia stanowi przedmiar robót załączony do SIWZ na podstawie, którego Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego - uproszczonego.
 4. Wymiana przewodu komina spalarni odpadów medycznych z wykorzystaniem istniejącego fundamentu oraz montaż instalacji oświetlenia przeszkodowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól
  Wymiana przewodu komina spalarni odpadów medycznych z wykorzystaniem istniejącego fundamentu oraz montaż instalacji oświetlenia przeszkodowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
 5. Wykonywanie zaleceń kominiarskich w budynkach mieszkalnych Gminy Sosnowiec
  Zamawiający: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych - Zakład Budżetowy, Sosnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych dotyczących zaleceń kominiarskich w budynkach mieszkalnych Gminy Sosnowiec, a w szczególności: uszczelnianie przewodów kominowych dymowych rurami żaroodpornymi, przewodów wentylacyjnych i spalinowych rurami kwasoodpornymi, foliowanie przewodów, uszczelnianie przewodów masą silikatową oraz udrażnianie i poddekowanie przewodów kominowych, wymiana drzwiczek rewizyjnych, rur zapiecowych, montaż nasad kominowych wraz z towarzyszącymi robotami murarskimi. Zakres robót, szacunkowe ilości oraz wymagania ogólne i techniczne opisane są w specyfikacji technicznej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ
 6. Uszczelnienie przewodów kominowych w budynkach znajdujących się w zasobach MZB
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., Tarnów
  Przedmiotem zamówienia jest uszczelnienie lub dobudowa przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez MZB. Prace będą zlecane sukcesywnie na podstawie opinii kominiarskich. Przewody kominowe uszczelniane będą rurami stalowymi lub alufolem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji
 7. ZP/64/2014 na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości dla przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym ul. Berlińskiego 4 - strona wschodnia w Łodzi. Zadanie należy zrealizować w formule zaprojektuj i zbuduj..
  Zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych Łodź-Bałuty, Łodź
  Przedmiotem zamówienia jest usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości dla przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym ul. Berlińskiego 4 - strona wschodnia w Łodzi. Zadanie należy zrealizować w formule zaprojektuj i zbuduj. Projekt wykonany w 4 egzemplarzach łącznie z kosztorysem inwestorskim. Budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - dobudowa przewodów dymowych, wentylacyjnych oraz uporządkowanie już istniejących przewodów. Budynek ma 4 kondygnacje mieszkalne oraz poddasze użytkowe jako strych. Część poddasza zaadoptowana na cele mieszkalne. Istniejące kominy murowane z cegły pełnej. Prace będą wykonane w oparciu o aktualną inwentaryzację kominiarska z listopada 2014 (załącznik do SIWZ rysunek inwentaryzacji z października 2012r). W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z: - wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego. Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy: a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz przynależnych do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego wyznaczonych przez Zamawiającego; b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; c) okresu gwarancyjnego na wykonane projektu min. 24 miesięcy. d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401, ze zm.); e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją; f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż; g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót; h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w Sądach Powszechnych. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przy ul. Berlińskiego 4 - strona wschodnia w Łodzi.
 8. Roboty budowlano-montażowe w Brzegu przy ul. Sikorskiego 11F-J
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlano-montażowe w Brzegu przy ul. Sikorskiego 11F-J 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 nw. zadania: ZADANIE I Przebudowa 10 kominów spalinowo - wentylacyjnych w budynku przy ul. Sikorskiego 11 F-J w Brzegu ZADANIE II Drenaż międzyblokowy oraz wymiana 2 pomp w przepompowni przy ul. Sikorskiego 11F-J w Brzegu 3. Szczegółowy zakres zamówienia zawierają: 1) Dokumentacja techniczna (projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, projekt wykonawczy)- dla zadania nr 1 - załącznik nr 4a do SIWZ, dla zadania nr 2 - załącznik nr 4b do SIWZ 2) Przedmiary robót dla zadania nr 1 - załącznik nr 5a do SIWZ, dla zadania nr 2 - załącznik nr 5b do SIWZ 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - dla zadania nr 1 - załącznik nr 6a do SIWZ, dla zadania nr 2 - załącznik nr 6b do SIWZ 4) Wzór umowy dla zadania nr 1 - załącznik nr 3a do SIWZ, dla zadania nr 2 - załącznik nr 3b do SIWZ
 9. ZP/37/2014 NA Usunięcie nieprawidłowości dla przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zgodnie z projektem przy ul. Berlińskiego 4 w Łodzi
  Zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych Łodź-Bałuty, Łodź
  Przedmiotem zamówienia jest usunięcie nieprawidłowości dla przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zgodnie z projektem przy ul. Berlińskiego 4 w Łodzi.
  Szczegółowy zakres prac do zrealizowania określony został w przedmiarach robót stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji.
  W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z:
  - przedmiarami robót stanowiącymi załączniki do (SIWZ)
  - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
  - projektami technicznymi
  - wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego.
  Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy:
  a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających
  uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz przynależnych do
  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego
  wyznaczonych przez Zamawiającego;
  b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
  c) okresu gwarancyjnego na wykonane zamówienia - min. 36 miesiące
  d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy
  wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
  z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
  budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401, ze zm.);
  e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją;
  f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż;
  g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót;
  h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być
  rozstrzygane na drodze sądowej w Sądach Powszechnych.
  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 10. Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynkach gminy Legnica
  Zamawiający: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Legnica
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dobudów przewodów wentylacji grawitacyjnej w pięciu budynkach gminy Legnicy : 1) Część nr 1 - w kuchni w mieszkaniach nr 1, 4 , 5, 7, 8, 10, 11 i 12 w budynku przy ul.Daszyńskiego 19, 2) Część nr 2 -w kuchni w mieszkaniach nr 2, 3, 5, 6 i 7 w budynku przy ul.Daszyńskiego 3, 3) Część nr 3 - w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 4 , 6, 8, 9, 11, 12 i 13 w budynku przy ul. Daszyńskiego 6, 4) Część nr 4 - przy ul. Jordana 15 of., 5) Część nr 5 - w W.C. w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 w budynku przy ul. Rybackiej 1
 11. wykonanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie GZNK SZB
  Zamawiający: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich z rocznego przeglądu przewodów kominowych dla poszczególnych budynków gminnych na terenie Biur Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 4, 7, 8, 9. <br>
  2. Zakres robót wynikający z opinii kominiarskich:<br>

  a) montaż wkładów kominowych kwasoodpornych do istniejących przewodów kominowych murowanych w celu uszczelnienia przewodu spalinowego,<br>

  b) montaż wkładów kominowych żaroodpornych do istniejących kominów murowanych,<br>

  c) montaż wkładów kominowych z blachy ocynkowanej, spiro Alu-fol, itp. do przewodów wentylacyjnych w istniejących przewodach murowanych celem ich uszczelnienia,<br>

  d) dobudowa wewnątrz budynku przewodów wentylacyjnych (w lokalach, po klatce schodowej, przez strych) z rur stalowych ocynkowanych ocieplonych o średnicach 160 mm i 200 mm z obudową z płyt gipsowo-kartonowych z wyprowadzeniem ponad dach,<br>

  e) dobudowa przewodów spalinowych od urządzeń gazowych z rur ze stali kwasoodpornej wewnątrz budynku (przez lokale, klatkę schodową, przez strych, itp.),<br>

  f) dobudowa przewodów dymowych od urządzeń na paliwo stałe z rur ze stali żaroodpornej wewnątrz budynku (przez lokale, klatkę schodową, przez strych, itp.),<br>

  g) dobudowa przewodów wentylacyjnych z rur stalowych ocynkowanych o średnicach 160 mm, 200 mm po ścianie zewnętrznej budynku z wyprowadzeniem ponad dach budynku, ocieplonych wełną mineralną o grubości 50 mm i obudowanych rurą stalową ocynkowaną,<br>

  h) dobudowa przewodów spalinowych z rur stalowych kwasoodpornych o średnicach 130 i 150 mm po ścianie zewnętrznej budynku z wyprowadzeniem ponad dach budynku, ocieplonych wełną mineralną o grubości 50 mm i obudowanych rurą stalową ocynkowaną,<br>

  i) dobudowa przewodów dymowych żaroodpornych o średnicy 150 mm po ścianie zewnętrznej budynku z wyprowadzeniem ponad dach budynku, ocieplonych wełną mineralną o grubości 50 mm i obudowanych rurą stalową ocynkowaną,<br>

  j) inne prace wynikające z zaleceń zawartych w opiniach kominiarskich (przyłączenia kanałów wentylacyjnych, spalinowych, dymowych, założenia daszków, nasad kominowych wspomagających ciąg, itp.)<br>

  k) roboty budowlane towarzyszące robotom kominowym, tj.:<br>

  - przemurowanie kominów z naprawą główek kominowych,
  <br>
  - wykucia z zamurowaniem bruzd w ścianach,
  <br>
  - naprawa stropów, stropodachów, dachów, ścian po przejściach przewodami kominowymi,<br>

  - obsadzanie drzwiczek wyczystnych i kratek wentylacyjnych,<br>

  - inne niezbędne roboty towarzyszące budowlane konieczne do realizacji zadania.<br>

  3. Wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej, która ma zawierać schemat przewodów kominowych istniejących w całym budynku z oznaczeniami i opisem wykonanych robót potwierdzający drożność, szczelność i właściwy ciąg w przewodach kominowych. <br>

  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:<br>

  a) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania ogólne - wykonanie wsadów kominowych i wentylacji w budynkach mieszkalnych - załącznik nr 1A do siwz<br>

  b) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - instalacja wsadów kominowych kwasoodpornych i żaroodpornych - załącznik nr 1B do siwz<br>

  c) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - instalacja wentylacji grawitacyjnej - załącznik nr 1C do siwz<br>

  d) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - roboty murowe - kominy - załącznik nr 1D do siwz
 12. Uszczelnienie przewodów kominowych w budynkach znajdujących się w zasobach MZB
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., Tarnów
  Przedmiotem zamówienia jest uszczelnienie lub dobudowa przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez MZB. Prace będą zlecane sukcesywnie na podstawie opinii kominiarskich. Przewody kominowe uszczelniane będą rurami stalowymi lub alufolem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji
 13. Udrożnienie i uszczelnienie przewodów kominowych oraz dobudowa przewodów wentylacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 13a
  Zamawiający: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, Chrzanów
  Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie i uszczelnienie przewodów kominowych oraz dobudowa przewodów wentylacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 13a.
  Przedmiotowy budynek jest budynkiem o charakterze mieszkalnym znajdującym się w Chrzanowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1 do SIWZ.
 14. Uszczelnienie przewodów kominowych w budynkach znajdujących się w zasobach MZB
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., Tarnów
  Przedmiotem zamówienia jest uszczelnienie lub dobudowa przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez MZB. Prace będą zlecane sukcesywnie na podstawie opinii kominiarskich. Przewody kominowe uszczelniane będą rurami stalowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji
 15. Usuwanie usterek i wykonanie zaleceń po kontrolach przewodów kominowych-BOM1, BOM2, BOM5
  Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznań
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na usuwaniu usterek po przeglądach przewodów kominowych w nieruchomościach komunalnych znajdujących się na terenie miasta Poznania, zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę Akcyjną, z siedzibą przy ul. Rybaki 18a, w Poznaniu, Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1, Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 2 oraz Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 5. Zamówienie zostało podzielone na trzy części: część I-usuwanie usterek i wykonanie zaleceń po kontrolach stanu technicznego przewodów kominowych w nieruchomościach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1; część II-usuwanie usterek i wykonanie zaleceń po kontrolach stanu technicznego przewodów kominowych w nieruchomościach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 2; część III-usuwanie usterek i wykonanie zaleceń po kontrolach stanu technicznego przewodów kominowych w nieruchomościach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 5. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla I części zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załączniki nr 7,8 i 9 do SIWZ) składająca się z: 1)Przedmiaru robót+Nakładów dla I części zamówienia (załącznik nr 7); 2)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla I części zamówienia (załącznik nr 8); 3)Listy budynków wraz z 27 opiniami technicznymi z przeprowadzonych kontroli dla I części zamówienia (załącznik nr 9). 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla II części zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załączniki nr 10 i 11 do SIWZ) składająca się z: 1)Kosztorysu ofertowego ślepego+Listy budynków (załącznik nr 10); 2)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Bud. dla II części zamówienia (załącznik nr 11). 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla III części zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załączniki nr 12, 13 i 14 do SIWZ) składająca się z: 1)Przedmiaru robót+Nakładów+Listy budynków dla III części zamówienia (załącznik nr 12); 2)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla III części zamówienia (załącznik nr 13); 3)11 opinii technicznych z przeprowadzonych kontroli dla III części zamówienia (załącznik nr 14). 5.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 6.W przypadku pojawienia się nazw własnych materiałów należy przyjąć, iż są to przykładowe materiały i mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 7.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określonego przez jego producenta. 8.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 9.Wywóz gruzu i odpadów z placu budowy nastąpi przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami: 1)Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 21 czerwca 2001 z późniejszymi zmianami); 2)Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 20 listopada1996r. z późniejszymi zmianami); 3)Uchwały Nr XXXI/449/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22.05.2012r. zmieniającej Uchwałę Nr LVIII/780/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania (Dz.U. z 2009r. Nr 164 poz.2799). 10.Istnieje możliwość aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. 11.Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił: 1)w przypadku I części zamówienia-przynajmniej 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego prac. 2)w przypadku II i III części zamówienia-przynajmniej 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego prac
 16. Remont wentylacji mechanicznej w części podziemnej Miejskiej Hali Targowej pod halą płaską i łukową w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 36 38, 40
  Zamawiający: Administracja Budynków Komunalnych nr 4 Zakład Budżetowy, Gdynia
  Zakres prac remontowych obejmuje:
  1. Wymiana zniszczonych elementów na nowe i uzupełnienie brakujących.
  2. Uzupełnienie brakujących przewodów i anemostatów.
  4. Demontaż istniejącego wentylatora dachowego układu wywiewnego pomieszczeń technicznych i socjalnych hali łukowej.
  5. Wymiana uszkodzonych elementów czerpni i wyrzutni dachowej.
 17. Dobudowa kominów wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami po kontrolach przewodów kominowych - BOM6
  Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznań
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na dobudowie kominów wentylacyjnych w budynkach komunalnych znajdujących się w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 55B7, ul. Grunwaldzkiej 55B18-19 i ul. Grunwaldzkiej 55B20, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z kontroli przewodów kominowych. Wymienione nieruchomości są zarządzane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 6, Poznań, ul. Brzask 3.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załączniki nr 7 i 8 do SIWZ) składająca się z:
  1)Przedmiaru opisującego przedmiot zamówienia (załącznik nr 7)
  2)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 8)
  3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną,obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
  4.W przypadku pojawienia się nazw własnych materiałów należy przyjąć, iż są to przykładowe materiały i mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.
  5.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określonego przez jego producenta.
  6.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
  7.Wywóz gruzu i odpadów z placu budowy nastąpi przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami:
  1)Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 21 czerwca 2001 z późniejszymi zmianami);
  2)Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 20 listopada1996r. z późniejszymi zmianami);
  3)Uchwały Nr XXXI/449/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22.05.2012r. zmieniającej Uchwałę Nr LVIII/780/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania (Dz.U. z 2009r. Nr 164 poz.2799).
  8.Istnieje możliwość aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia.
  9.Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił przynajmniej 36 miesięcznej gwarancji na prace będące przedmiotem zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego prac
 18. Uszczelnienie przewodów kominowych w budynkach znajdujących się w zasobach MZB
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., Tarnów
  Przedmiotem zamówienia jest uszczelnienie lub dobudowa przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez MZB. Prace będą zlecane sukcesywnie na podstawie opinii kominiarskich. Przewody kominowe uszczelniane będą rurami stalowymi lub alufolem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji
 19. Remont przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest remont przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy, w tym:

  dla części 1 zamówienia (Kobielska 86) remont przewodów kominowych, polegających m.in. na:
  -uszczelnieniu przewodów kominowych,
  -udrożnieniu niedrożnych przewodów kominowych,
  -zaślepieniu istniejących otworów wentylacyjnych,
  -wykonaniu zaprojektowanych kanałów wentylacyjnych,
  -adaptacji przewodów spalinowych,
  -montażu nawiewników okiennych,
  -odłączeniu urządzeń (okapy kuchenne podłączone do wentylacji grawitacyjnej, elektryczne wentylatory łazienkowe instalowane na kratkach wentylacyjnych) od kratek wentylacyjnych.

  dla części 2 zamówienia (Kawcza 29) remont przewodów kominowych, polegających m.in. na:
  -uszczelnieniu przewodów kominowych,
  -udrożnieniu niedrożnych przewodów kominowych,
  -wykonaniu nawiewu dla potrzeb kotłów C.O.,
  -zaślepieniu istniejących otworów wentylacyjnych,
  -wykonaniu zaprojektowanych kanałów wentylacyjnych ,
  -montażu nawiewników okiennych,
  -remoncie kominów ponad dachem.

  dla części 3 zamówienia (Czapelska 44) remont przewodów kominowych, polegających m.in. na:
  -uszczelnieniu przewodów kominowych ,
  -udrożnieniu niedrożnych przewodów kominowych,
  -zaślepieniu istniejących otworów wentylacyjnych,
  -wykonaniu zaprojektowanych kanałów wentylacyjnych.

  dla części 4 zamówienia (Targowa 12) remont przewodów kominowych, polegających m.in. na:
  -uszczelnieniu przewodów kominowych,
  -udrożnieniu niedrożnych przewodów kominowych,
  -zaślepieniu istniejących otworów wentylacyjnych,
  -wykonaniu zaprojektowanych kanałów wentylacyjnych,
  -montażu nawiewników okiennych.
  -odłączeniu urządzeń (okapy kuchenne podłączone do wentylacji grawitacyjnej, elektryczne wentylatory łazienkowe instalowane na kratkach wentylacyjnych) od kratek wentylacyjnych.

  dla części 5 zamówienia (Zamieniecka 83) remont przewodów kominowych, polega-jących m.in. na:
  -uszczelnieniu przewodów kominowych,
  -udrożnieniu niedrożnych przewodów kominowych,
  -zaślepieniu istniejących otworów wentylacyjnych,
  -wykonaniu zaprojektowanych kanałów wentylacyjnych,
  -montażu nawiewników okiennych.
  dla części 6 zamówienia (Zamieniecka 85) remont przewodów kominowych, polega-jących m.in. na:
  -uszczelnieniu przewodów kominowych,
  -wykonaniu nawiewu dla potrzeb kotłów C.O.,
  -zaślepieniu istniejących otworów wentylacyjnych,
  -wykonaniu zaprojektowanych kanałów wentylacyjnych ,
  -montażu nawiewników okiennych.
 20. REALIZACJA, W STSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ, ZADANIA PN.: REMONT KOMINA STALOWEGO PRZY KOTŁOWNI nr II W RYMANOWIE ZDROJU - DESZNIE
  Zamawiający: "Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna, Rymanów-Zdrój
  Wykonanie projektu technicznego i robót budowlano-montażowych w zakresie wymiany komina stalowego wys. 40m przy kotłowni nr II w Rymanowie Zdroju-Desznie. Szczegółowy zakres prac obejmujących przedmiot zamówienia został określony w Wytycznych zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ i w Ocenie stanu technicznego komina stalowego o wys. 40m przy kotłowni nr II w Desznie stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ.
 21. Remont przewodów kominowych: wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. P.O.W. 24
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o., Częstochowa
 22. Wykonanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie GZNK
  Zamawiający: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, Gdańsk
 23. 115/P/2011
  Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., Bydgoszcz
 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie, dostawę i montaż ocieplonych nasad kominowych na przewodach wentylacji grawitacyjnej lokali mieszkalnych ostatnich kondygnacji mieszkalnych w budynkach przy ul.: Folwarcznej, Roboczej-Sikorskiego, Naramowickiej, Milczańskiej- Bobrzańskiej, Katowickiej w Poznaniu i przy ul. K.S. Marciniaka 1-10 w Lesznie.
  Zamawiający: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Poznań
 25. Remont przewodów kominowych: wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. P.O.W. 24
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o., Częstochowa
 26. Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła pomieszczeń archiwum w piwnicy Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Zamawiający: Gmina Prudnik, Prudnik
 27. Wykonanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie GZNK
  Zamawiający: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, Gdańsk
 28. Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będacych w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku - zamówienie uzupełniające - znak sprawy: MZB/KOMINY/ 2010/2011U
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach, Kielce
 29. Uszczelnienie przewodów kominowych w budynkach znajdujących się w zasobach MZB
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., Tarnów
 30. Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach, Kielce
 31. Remont przewodów kominowych: wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. P.O.W. 24
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o., Częstochowa
 32. Uszczelnienie przewodów kominowych w budynkach znajdujących się w zasobach MZB
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., Tarnów
 33. Budowa komina o konstrukcji stalowej z trzema przewodami spalinowymi w kotłowni OZEC Sp. z o.o. w Otwocku przy ul. Andriolliego 64.
  Zamawiający: Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Otwock
 34. Wykonanie robót remontowych kominów
  Zamawiający: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Zakład Budżetowy, Gdańsk
 35. Remont zespołu 3 kominów kotłowni Wrocławki ,gmina Papowo Biskupie.
  Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa ZEGARTOWICE, Papowo-Biskupie
 36. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa - ćwiczenia z przedmiotu matematyka w ramach projektu pt.: Program Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczący zwiększenia liczby absolwentów kierunków przyrodniczo-technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy w ramach PO Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.2.
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 37. Wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni w Zespole Szkół w Starym Wiśniczu
  Zamawiający: Gmina Nowy Wiśnicz, Nowy Wiśnicz
 38. Remont przewodów kominowych: wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. P.O.W. 24
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o., Częstochowa

Inne osoby dla Adamczyk Rafał Władysław (33 osoby):