Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Stanisław

w KRS

Stanisław Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1964 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Rzeszów (Podkarpackie), Staszów (Świętokrzyskie)
Przetargi:31 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Józef Wiesław, Adamczyk Marian
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Janina, Adamczyk Józef Wiesław, Adamczyk Marian, Szczepański Paweł Edward
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Józef Wiesław, Adamczyk Marian
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Józef Wiesław, Adamczyk Marian
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Józef Wiesław, Adamczyk Marian, Szczepański Paweł Edward
 6. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Józef Wiesław, Adamczyk Marian
 7. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 8. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Jarosław, Adamczyk Tomasz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cuber Elżbieta, Figiel Ryszard, Kwiecień Zofia, Mazur Piotr, Skuza Jan, Sobieniak Jacek Andrzej, Wąsala Janusz, Wilk Marta, Zgrzywa Romuald

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Poczobut Agnieszka
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Janina, Adamczyk Józef Wiesław, Adamczyk Marian, Szczepański Paweł Edward

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Adma Development Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000590475
 2. Adma Development Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Rzeszów − KRS 0000608883
 3. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, Staszów − KRS 0000056837
 4. Cracovia Invest Park Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000775434
 5. Cracovia Invest Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością, Warszawa − KRS 0000313432
 6. Db Budownictwo Sp. Z O.O., Rytwiany − KRS 0000501642
 7. Dtks Budownictwo Sp. Z O.O., Sielec − KRS 0000738564
 8. Fundacja Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców, Kielce − KRS 0000768710
 9. Gminny Klub Sportowy Koniemłoty - Pogoń Staszów W Koniemłotach, Koniemłoty − KRS 0000047498
 10. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców, Kielce − KRS 0000090118
 11. Jsj Sp. Z O.O., Staszów − KRS 0000448071
 12. Jts Maszyny Sp. Z O.O., Staszów − KRS 0000802793
 13. Klub Sportowy Pogoń Staszów, Staszów − KRS 0000171746
 14. Mawat Developer Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000608954
 15. Mawat Developer Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kraków − KRS 0000614353
 16. Ochotnicza Straż Pożarna W Kurozwękach, Kurozwęki − KRS 0000100001
 17. Osiedle Słoneczny Stok Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000741061
 18. Osiedle Słoneczny Stok Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Rzeszów − KRS 0000786413
 19. Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne Adma Sp. Z O.O., Staszów − KRS 0000505186
 20. Przedsiębiorstwo Budowlano-handlowe Adma-bis Sp. J. Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk, Staszów − KRS 0000158602
 21. Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk, Kurozwęki − KRS 0000215886
 22. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Osiedla Oględowska, Staszów − KRS 0000392241

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Staszowie, Staszów − KRS 0000123618
 2. Spółdzielnia Rzemieślnicza W Staszowie, Staszów − KRS 0000198996

Powiązane przetargi (31 szt.):
 1. WI-01-2.271.2.9.2017 - Budowa żłobka przy ul. Lipskiej w Krakowie w formule zaprojektuj i wybuduj- postępowanie powtórzone
  Zamawiający: Gmina Miejska Kraków-Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest budowa żłobka przy ul. Lipskiej w Krakowie w
  formule zaprojektuj i wybuduj (Inwestycja). Niniejsze zamówienie jest powtórzeniem unieważnionego postępowania o tej samej nazwie, znak postępowania: WI-01-2.271.2.4.2017.
  Zamawiający oświadcza, że dla Inwestycji uzyskał decyzję nr 3160/2016 Prezydenta Miasta
  Krakowa z dnia 27.12.2016r. o pozwoleniu na budowę. Planowana Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 31/57, 31/36 obręb 19 jednostka ewidencyjna Podgórze, nr 124/9 obręb 18 jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i pozostającej w ewidencji Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, objętych księgami wieczystymi
  nr KR1P/00530009/2 oraz KR1P/00174264/3. Dane budynku (budynek dwukondygnacyjny,niepodpiwniczony):
  powierzchnia zabudowy- 547,50 m2;
  powierzchnia użytkowa- 816,82 m2;
  powierzchnia całkowita 1391 m2;
  kubatura-4581 m3;
  wysokość 11,43m.
  2.Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie (w zakresie wykonania projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót) oraz budowę budynku o funkcji żłobka dla 100 dzieci przy ul. Lipskiej w Krakowie wraz z wewnętrznymi instalacjami. Zakres zamówienia obejmuje również: a)zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego dla wszystkich branż w zakresie określonym w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ,
  b)zgłoszenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie odpowiednich pełnomocnictw,zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu budowy oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
  c)opracowanie dokumentacji powykonawczej, sporządzenie wykazu środków
  trwałych, przekazanie kompletu dokumentów gwarancyjnych elementów i urządzeń oraz instrukcji użytkowania budynku żłobka wraz z instrukcją serwisowania urządzeń i systemów zainstalowanych w budynku żłobka, d)dokonanie rozruchu urządzeń i przeprowadzanie procedur
  odbiorowych, w tym odbiorów Urzędu Dozoru Technicznego (winda osobowa), e)wykonanie
  wszelkich prac rozbiórkowych i demontażowych istniejącej infrastruktury uzbrojenia
  podziemnego kolidującego z Inwestycją - na obszarze wykonywanych robót - pod nadzorem
  przedstawicieli właścicieli lub zarządców demontowanych elementów infrastruktury, f)
  opracowanie i uzgodnienie z odpowiednią Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
  „Instrukcji postępowania na wypadek pożaru”, w tym: „Planu ewakuacji” i „Planu rozmieszczenia podręcznych środków gaśniczych” oraz wykonania i rozmieszczenia oznakowania ewakuacyjnego obiektu i wyposażenia obiektu w podręczne środki gaśnicze, w zakresie niezbędnym dla uzyskania pozytywnej opinii Straży Pożarnej w procedurze uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
  3.Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129). Zamawiający zwraca uwagę na § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia: Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego.
  Zamawiający wymaga zatem, aby projekt wykonawczy został opracowany i sprawdzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia oraz aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.
  4.Zamawiający oświadcza, że na realizację zamówienia planuje pozyskać również środki pochodzące z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „MALUCH”- edycja 2017.
  5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: programie funkcjonalno – użytkowym (zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ) dokumentacji projektowej (projekt budowlany zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę) stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, istotnych postanowieniach umowy (IPU) stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.;
 2. zamówienie uzupełniające do zadania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gruntowej i Rzeszowskiej - Bocznej I w Nisku.
  Zamawiający: Gmina Nisko, Nisko
  Zamówienie uzupełniające w robotach budowlanych polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzeszowskiej - Bocznej I w Nisku, od studni A1 do studni A10, oraz od studni A1 do studni B8, wraz z odgałęzieniami sieci na posesje, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: a)teren realizacji inwestycji obejmuje rejon ulicy Rzeszowskiej - Bocznej I w Nisku. Znaczna część kanalizacji będzie realizowana w drodze, w części o nawierzchni bitumicznej; b)sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC i z PE, o długości około 0,8km, w tym kolektory grawitacyjne z PVC d200 i z PE d225 i d180; w miejscach skrzyżowania z gazem wysokoprężnym; c)pozostałe roboty wynikające z dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gruntowej i Rzeszowskiej - Bocznej I w Nisku
  Zamawiający: Gmina Nisko, Nisko
  Teren realizacji inwestycji obejmuje rejon ulicy Gruntowej oraz Rzeszowskiej - Bocznej I w Nisku. Znaczna część kanalizacji będzie realizowana w drodze, w części o nawierzchni bitumicznej.
  Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC i z PE, o długości około 1,7 km, w tym:
  - kolektory grawitacyjne z PVC d250, d200 i d160 i z PE d225 i d280; w miejscach skrzyżowania z gazem wysokoprężnym;
  - przepompownia ścieków wraz z ogrodzeniem, z dojazdem oraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, oraz z rurociągiem tłocznym d90 z PE o długości około 0,4 km. w tym na długości około 99 m rurociąg tłoczny wykonywany będzie przewiertem sterowanym.
 4. budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenów przemysłowych usytuowanych w rejonie ulicy Inwestorów oraz skomunikowanie działek Obszaru przemysłowego na osiedlu Wojsław poprzez budowę ulicy Duńskiej
  Zamawiający: Gmina Miejska Mielec, Mielec
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenów przemysłowych usytuowanych w rejonie ulicy Inwestorów oraz skomunikowanie działek Obszaru przemysłowego na osiedlu Wojsław poprzez budowę ulicy Duńskiej.
  Zakres robót obejmuje:
  1) Skomunikowanie działek Obszaru przemysłowego na osiedlu Wojsław poprzez
  budowę ulicy Duńskiej w Mielcu, w tym: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne i podbudowa, elementy odwodnienia, krawężniki i chodniki, roboty nawierzchniowe, roboty wykończeniowe, elementy bezpieczeństwa, rury ochronne - kanał technologiczny, zabezpieczenie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych,
  2) Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenów przemysłowych usytuowanych w rejonie ulicy Inwestorów w Mielcu, w tym: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, montaż sieci kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie sieci gazowej.
 5. Udzielenia zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane realizowane w ramach Umowy o roboty budowlane pn.: Budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Miechów
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Miechów
  - Budowa nowych przyłączy do działek ew. 201/3 - Parkoszowice, 208/2, 338/1, 144/2 - Sławice Szlacheckie,
  - Montaż dodatkowych zasuw 184 - Parkoszowice, 262/2, 466 - Sławice Szlacheckie,
 6. Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ramach projektu pn.: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - 2015
  Zamawiający: Miasto i Gmina Połaniec, Połaniec
  1. Opis: 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 366067T wraz z chodnikami oraz budową placu manewrowego w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+140 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 366068T w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+078,5 3. Remont drogi gminnej nr 366097T ul. Kościelna w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+215 4. Przebudowa drogi gminnej nr 366066T ul. Orzeszkowej w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+329 5. Przebudowa drogi gminnej nr 366065T ul. Reymonta w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+336 6. Remont drogi gminnej ul. Sportowa Nr 366019T w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+300 7. Remont drogi gminnej nr 366070T ul. Sportowa w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+417 8. Remont drogi gminnej nr 366073T ul. Wyszyńskiego w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+227 9. Budowa drogi gminnej nr 366239T - od ulicy Mieleckiej w Połańcu do drogi gminnej nr 366116T - od km 0+000 do km 0+274 10. Przebudowa Kanalizacji Deszczowej na obwodnicy ul. Mieleckiej w Połańcu 11. Przebudowa drogi gminnej nr 366037T w Brzozowej od km 0+000 do km 0+645 12. Przebudowa drogi gminnej nr 366072T w Połańcu od km 0+000 do km 0+750 13. Przebudowa drogi gminnej nr 366102T w Połańcu - ul. Zrębińska od km 0+000 do km 0+368 14. Remont drogi gminnej nr 366104T w Połańcu - ul. Krakowska Mała od km 0+000 do km 0+708 15. Przebudowa drogi gminnej nr 366104T w Połańcu - ul. Krakowaka Mała od km 0+708 do km 1+524 16. Przebudowa drogi gminnej nr 366120T w Kamieńcu od km 0+000 do km 0+724 17. Przebudowa drogi gminnej nr 366160T w Rybitwach od km 0+000 do km 0+535 18. Przebudowa drogi gminnej nr 366185T w Połańcu - ul. Spacerowa od km 0+000 do km 0+333 19. Przebudowa drogi gminnej nr 366198T w Połańcu - ul. Kwiatowa od km 0+000 do km 0+283 20. Przebudowa drogi gminnej nr 366215T w Winnicy od km 0+000 do km 0+716 21. Przebudowa drogi gminnej nr 366217T w Połańcu - ul. Słoneczna od km 0+000 do km 0+075 22. Przebudowa drogi gminnej nr 366230T w Połańcu od km 0+000 do km 0+359 23. Przebudowa wodociągu w drodze gminnej nr 366072T w Połańcu 24. Przebudowa wodociągu w drodze gminnej nr 366104T w Połańcu 25. Przebudowa wodociągu w drodze gminnej nr 366160T w Rybitwach 26. Przebudowa wodociągu w drodze gminnej nr 366185T w Połańcu ul. Spacerowa. 27. Przebudowa wodociągu w drodze gminnej nr 366198T w Połańcu ul. Kwiatowa. 28. Przebudowa wodociągu w drodze gminnej nr 366217T w Połańcu ul. Słoneczna. 2.
  Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały i urządzenia odpowiadają opisanym przez Zamawiającego. 3. Załączony projekt - stanowi jedynie uzupełnienie do zakresu rzeczowego robót. 4. Załączony zakres rzeczowy robót - stanowi podstawę do oszacowania robót. 5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB, załącznik. 6. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na bazie załączonego zakresu rzeczowego robót i ma on charakter pomocniczy
 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej w Miechowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łukasińskiego w Miechowie
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Miechów
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej wraz z pompownią ścieków oraz wewnętrznej linii zasilającej pompownię od złącza oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łukasińskiego w Miechowie wraz z uzbrojeniem oraz budowa przyłączy kanalizacyjnych do granic działek.

  Zakres zadania obejmuje :

  Zadanie częściowe nr 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej w Miechowie
  1.1 Roboty przygotowawcze
  1.2 Roboty ziemne
  1.3 Roboty montażowe
  1.4 Odtworzenie nawierzchni
  1.5 Uziemienie ochronne
  1.6 Badania odbiorcze i pomiary
  1.7 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
  1.8 Inspekcja telewizyjna kanału
  1.9 Opracowanie projektu organizacji ruchu
  1.10 Koszty nadzoru instytucji towarzyszących

  Zadanie częściowe nr 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łukasińskiego w Miechowie
  1.1Roboty demontażowe nawierzchni i przygotowawcze
  1.2 Roboty ziemne
  1.3 Roboty budowlano - montażowe
  1.4 Renowacja nawierzchni
  1.5 Inspekcja telewizyjna kanału
  1.6 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
  1.7Opracowanie projektu organizacji ruchu
  1.8 Koszty nadzorów instytucji towarzyszących


  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ oraz załączonych do niej załącznikach przedmiarów robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 8. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wałkonowy Górne, Zakrzów i Lipiny
  Zamawiający: Gmina Secemin, Secemin
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wałkonowy Górne, Zakrzów i Lipiny o zakresie rzeczowym: sieć wodociągowa przesyłowa z rur PE Ø 160 - 110 o długości 3 894 mb, sieć wodociągowa rozprowadzająca z rur PE Ø 63 - 40 o długości 1166,00 mb, przyłącza 39 szt.
  Szczegółowy zakres robót określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2,3,4 SIWZ
 9. Budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Miechów
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Miechów
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej PE Ø110mm wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Sławice Szlacheckie i części miejscowości Parkoszowice i Pojałowice od węzła J do włączenia A w istniejącą sieć wodociągową zlokalizowanego na dz. 51/3 w miejscowości Parkoszowice oraz budowa sieci wodociągowej od węzła P do D zlokalizowanego na dz. 201/2 wraz z budową przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości i węzłów włączeniowych oraz budową komory redukcyjnej ciśnienia w miejscowości Szczepanowice na działce nr ew. 526 gmina Miechów.
  Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinków sieci wodociągowej wraz z rurociągami drugorzędnymi podłączonymi do rurociągu rozdzielczego - dla zasilania istniejących i ewentualnie w przyszłości budowanych budynków mieszkalnych i gospodarczych w/w miejscowościach.
  Zakres inwestycji nie obejmuje wykonania sieci i przyłączy od węzła R-P do J. Inwestycja obejmuje również budowę kolektora grawitacyjnego D kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupice odcinek od studni P2.1 do studni S82 wraz z budową przyłączy domowych do granic działek odbiorców.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ oraz załączonych do niej załącznikach przedmiarów robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 10. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowości Piaski Brzóstowskie
  Zamawiający: Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie, Ćmielów
  1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowości Piaski Brzóstowskie realizowanej w ramach operacji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowości Piaski Brzóstowskie wraz z modernizacją ujęć wód i pompowni ścieków oraz dostawą samochodu asenizacyjnego. Na zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski Brzóstowskie z rur PP o średnicy 250mm, sztywności obwodowej SN=8kPa i łącznej długości- 443m, oraz z rur PP o średnicy 200mm, sztywności obwodowej SN=8kPa - 1630,5m. Odejścia od kanałów (przyłącza) wykonane zostaną z rur PP fi 160mm o łącznej długości 75m. Na zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie następujących kanałów sanitarnych: - kanał sanitarny KS 3.5.1 od st. istn. S2/KS 3.5 do st S1 w miejscowości Piaski Brzóstowskie; - kanał sanitarny KS 3.5 od st. S4 do S6 w miejscowości Piaski Brzóstowskie; - kanał sanitarny KS 7 (od ist. S15 do S19) i KS 7.3 (od S16 na KS 7 do S4) w miejscowości Piaski Brzóstowskie; - kanał sanitarny KS 3.2 (od S4 na KS 3 do S6), KS 3.2.1 (od S4 na KS 3.2 do S3), KS 3.2.2 (od S5 na KS 3.2 do S2) w miejscowości Piaski Brzóstowskie; - kanał sanitarny KS 3.8 (od S31 na KS 3 do S3) w miejscowości Piaski Brzóstowskie; - kanał sanitarny KS 3 (od ist. S16 do S50) w miejscowości Piaski Brzóstowskie; - kanał sanitarny KS 3.7 (od S30 na KS 3 do S7) w miejscowości Piski Brzóstowskie; - kanał sanitarny KS 4 (od istn. S1/KS 3 - S10) w miejscowości Piaski Brzóstowskie; - kanał sanitarny KS 4.1 (ist. S3-S8) w miejscowości Piaski Brzóstowskie oraz inne roboty zgodne z przedmiarami robót, projektem budowlano - wykonawczym i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa: a) dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ; b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 2 do SIWZ; c) Przedmiary robót - stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Rurociągi kanalizacji sanitarnej będą przebiegać przez tereny nieutwardzone, w poboczach dróg, przez tereny zielone, ogródki przydomowe oraz w pasach drogowych. 4. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Dokumentacja projektowa obejmuje: a) projekty budowlane i wykonawcze; b) przedmiary robót; c) decyzje administracyjne; d) dokumentację geotechniczną. Zamawiający informuje, że dołączone przedmiary robót z uwagi na przyjętą ryczałtową formę wynagrodzenia dla wykonawcy należy traktować, jako materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją techniczną, a przedmiarami robót, wiążące są ilości wynikające z faktycznego rozmiaru prac do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną. Wykonawcy przed złożeniem oferty winni dokonać weryfikacji zgodności przedmiarów z dokumentacją techniczną i stanem faktycznym poprzez analizę ww. dokumentów i ewentualną wizję w terenie. Roboty nie ujęte w przedmiarach robót, a występujące w projekcie budowlano - wykonawczym lub z niego wynikające nie są robotami dodatkowymi. Wykonawca nie może żądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli na etapie realizacji inwestycji okaże się , iż nie uwzględnił on elementów opisanych w projekcie budowlano - wykonawczym. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się wykonać zamierzenie inwestycyjne opisane w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, decyzjach administracyjnych oraz niniejszej SIWZ. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (projekty budowlano wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, decyzje administracyjne oraz SIWZ) należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie - nadmienia się, że wszystkie użyte w projektach technicznych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy produktów jak i firm mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji ( materiały i urządzenia równoważne). Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na dokonanie zmiany zgodę Jednostki Projektowania, a koszty związane z przeprojektowaniem poniesie Wykonawca i zrealizuje roboty w nieprzekraczalnym terminie określonym przez Zamawiającego. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektów wykonawczych oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 6. Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady. Wykonawca udzieli Zamawiającemu: a) rękojmi za wady na wykonane roboty i zamontowane urządzenia oraz użyte materiały na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego; b) gwarancji jakości za wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia oraz użyte materiały na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Zawarta umowa będzie stanowiła dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja jakości udzielona przez wykonawcę będzie niezależna od gwarancji udzielonych przez innych gwarantów (producentów, dostawców, autoryzowanych przedstawicieli itp.) Realizacja czynności związanych z gwarantowaną jakością wykonanych robót będzie realizowane niezwłocznie na żądanie zamawiającego niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonanego zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia stwierdzonej wady fizycznej w wykonanych robotach, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Wykonawca w ramach gwarancji jest zobowiązany w okresie pierwszych trzech lat do realizacji corocznych przeglądów gwarancyjnych. Na dostarczone i zamontowane urządzenia wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z miejscem wykonania naprawy u zamawiającego chyba, że zostanie uzgodnione to w innej formie z zamawiającym. Czas reakcji w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym (czas reakcji serwisowej) wyniesie maksymalnie 48 godzin od pisemnego lub nadanego faxem zgłoszenia. Koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymianą części, w tym również wysyłką w okresie gwarancji ponosić będzie Wykonawca. 7. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze SIWZ, placem przeszłej budowy (zalecane), dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót tak aby złożona oferta dotyczyła wszystkich możliwych robót w sposób gwarantujący prawidłowe i kompletne wykonanie zamówienia. 8. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach: 8.1. Etap I z terminem wykonania do dnia: 28.11.2014 roku, obejmuje wykonanie: kanału sanitarnego KS 4 (od istn. S1/KS 3 - S10) i kanału sanitarnego KS 4.1 (ist. S3-S8) w miejscowości Piaski Brzóstowskie 8.2. Etap II z terminem wykonania do dnia: 15.04.2015 roku, obejmuje wykonanie pozostałych kanałów, tj.: - kanału sanitarnego KS 3.5.1 od st. istn. S2/KS 3.5 do st. S1; - kanału sanitarnego KS 3.5 od st. S4 do S6; - kanału sanitarnego KS 7 (od ist. S15 do S19) i KS 7.3 (od S16 na KS 7 do S4); - kanału sanitarnego KS 3.2 (od S4 na KS 3 do S6), KS 3.2.1 (od S4 na KS 3.2 do S3), KS 3.2.2 (od S5 na KS 3.2 do S2); - kanału sanitarnego KS 3.8 (od S31 na KS 3 do S3); - kanału sanitarnego KS 3 (od ist. S16 do S50); - kanału sanitarnego KS 3.7 (od S30 na KS 3 do S7); 9. Sposób wykonania zamówienia: a) roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną (projektową i wykonawczą) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzjami, warunkami technicznymi i wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego; b) przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca przedstawi projekt tymczasowej organizacji ruchu, który uzgodni z odpowiednim zarządcą drogi oraz wystąpi o zajęcie pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego obciążają wykonawcę; c) przed rozpoczęciem robót budowlanych na danym terenie Wykonawca zawiadomi skutecznie właścicieli nieruchomości, na co najmniej 7 dni przez rozpoczęciem robót o terminach prowadzenia robót i ograniczeniach w ruchu kołowym. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu terenu i nieruchomości do stanu pierwotnego; d) Wykonawca wykona odtworzenie ogrodzeń prywatnych posesji oraz nawierzchni terenów do stanu poprzedniego; e) Wykonawca wykona geodezyjne wytycznie robót oraz będzie je na bieżąco kontrolował w czasie ich trwania; f) przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca upewni się czy na ternie inwestycji nie występują urządzenia podziemne mogące ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót; g) Wykonawca ustali miejsca do odkładania ziemi urodzajnej, odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu itp.; h) Wykonawca opracuje szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 112); i) wykonane i zgłaszane do odbioru odcinki kanałów będą podlegały przeprowadzeniu prób szczelności i spadków wykonywanych techniką video oraz archiwizacji na nośniku cyfrowym (zgodnie z PN-EN 1610-2002). Z wykonanych prób przy udziale Zamawiającego i inspektora nadzoru wykonawca sporządzi kompletną dokumentację w podstacji protokołu na piśmie wraz z załącznikiem pełnego zobrazowania na płycie CD-R; j) wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia muszą być nowe. Nie dopuszcza się urządzeń prototypowych. Dostarczone urządzenia muszą posiadać wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności CE; k) Wykonawca zobowiązany jest używać do wykonania zamówienia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projektach i specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowane (wbudowane) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości; l) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących norm oraz o innych parametrach niż określono w dokumentacji technicznej; m) Wykonawca po wykonaniu robót przygotowuje wszelkie wymagane dokumenty do obioru robót, w tym również dokumentację geodezyjną powykonawczą oraz rysunki z naniesionymi zmianami, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji projektowej. Roboty będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami sztuki budowlanej, projektami budowlano - wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
 11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Warszawska, Koczargi Nowe oraz Bugaj, Aleksandrów (Etap - Zlewnia Pompowni Koczargi) - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o., Stare Babice
  1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa systemu kanalizacyjnego w miejscowości Koczargi Nowe, ul. Warszawska.
  1) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
  a) Rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, klasa Sn 8 z litą ścianką Ø200 o długości ok. 72,5 m na odcinkach:
  - S4.26-S4.29
  - S4.11.A.1- S4.11.A.2
  b) Przewiertu poziomego sterowanego w rurze ochronnej stalowej (metoda bezwykopowa) o długości ok. 24,5 m
  c) Przegłębienia kanału sieci grawitacyjnej z rur Ø200 o długości ok. 28,50 m (odcinek S4.11A-S4.11.A1)
  d) Odrzutów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U klasa Sn 8 z litą ścianką Ø160 o długości ok. 3 m
  e) Studni kanalizacyjnych Ø 425 - 3 szt.
  2. Przedmiot zamówienia opisuje:
  1) Projekt budowlany - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie zlewni pompowni Koczargi oraz przebudowa wodociągu Ø160
  2) Rysunki zamienne - Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie zlewni pompowni Koczargi Nowe
  3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  4) Instrukcja Wójta Gminy Stare Babice w sprawie odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego
  5) Uchwała Zarządu Nr 3/2013 Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w sprawie ustalenia cen za zamykanie i otwieranie zasuw na sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice.
  3. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:
  1) Odtworzenia nawierzchni dróg (zgodnie z Instrukcja Wójta Gminy Stare Babice w sprawie odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego) i terenów na których prowadzone będą roboty ze szczególnym uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych.
  Przed każdorazowym rozpoczęciem prowadzenia robót na terenie prywatnym Wykonawca sporządzi protokół wejścia na działkę prywatną przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. Protokół powinien zawierać wszystkie elementy opisujące stan istniejący niezbędne do odebrania odtworzenia terenu po przeprowadzeniu robót budowlanych wraz z dokumentacją fotograficzną. Odbiór odtworzenia terenu następuje protokólarnie przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji.
  a) Odtworzenia w całości betonowego wjazdu na posesji przy ul. Warszawskiej 461 w miejscowości Koczargi Nowe.
  2) Kompleksowej obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia.
  4. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami
 12. REWITALIZACJA OSADY GMINNEJ WAŚNIÓW
  Zamawiający: Urząd Gminy w Waśniowie, Waśniów
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
  1. Budowa muszli koncertowej wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan i co, energii elektrycznej, przyłączami wod-kan, oraz drogą dojazdową i parkingiem na 20 miejsc postojowych na działkach ew. nr.: 232/4; 78/23; 78/24; 78/2;
  2. Budowa parkingu przy GZOZ na 30 miejsc postojowych na działkach ew. nr: 4, 3/4 - 1280m2 w tym 728 m2 powierzchni utwardzonej asfalto - betonem + 552m2 opaski ziemnej z zielenią;
  3. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum na 52 miejsca postojowe, oświetleniem i odprowadzeniem wód opadowych na działce ew. nr.5/4, 6/2, 7/1 - 4275m2 w tym 2900m2 powierzchni utwardzonej kostką + 1375m2 opasek ziemnych z zielenią;
  4. Budowa parkingu przy Cmentarzu na 92 miejsc postojowych na działce ew. nr. 24/2 - 1834 m2 powierzchni utwardzonej ażurowymi elementami z betonu;
  5. Budowa ul Wiprzka jednokierunkowej drogi dojazdowej do posesji wzdłuż cieku wodnego Wiprzka na działce ew. nr. 78/19 - droga jednokierunkowa, długość - 142mb, szerokość 3,00m, obustronne pobocze utwardzone powierzchniowo o szerokości 1,0m;
  6. Budowa boiska sportowego na działce ew. nr. 78/24;
  7. Budowa placu zabaw dla dzieci na działce ew. nr. 78/20;
  8. Wymiana ogrodzenia zieleńca, nawierzchni alejek, wykonanie elementów drobnej architektury obudowa studni, wymiana ogrodzenia i konserwacja figurki, wiata przystankowa) na działce ew. nr. 23/2; 22; wymiana ogrodzenia przed budynkiem Urzędu Gminy na działkach ew.nr 224/4; 30/4;
  9. Przebudowa ciągu pieszo jezdnego ul Zielonej w Waśniowie wraz z budową linii oświetleniowej na działkach ew. nr. 78/21; 78/24; 78/31; 78/32; 78/35; 78/38. Długość - 540mb; szerokość zmienna od 5,00m do 6,00m, powierzchnia jezdni 3540m2, chodnik o pow.1932m2;
  10. Przebudowa ciągu pieszo jezdnego ul Zielonej Rzecznej w Waśniowie wraz z budową linii oświetleniowej na działkach ew. nr: 78/26; 78/28; 78/29; 78/39; 179. Długość - 230mb; szerokość 4,50m; obustronne krawężniki; powierzchnia jezdni 1075m2;
  11. Przebudowa drogi powiatowej w Waśniowie wraz z oświetleniem drogi na działce ew. nr.178, długość 380 mb., pow. jezdni 1940 m2, pow. chodnika do cmentarza 862m2, 380 mb;
  12. Przebudowa ciągu pieszo jezdnego ul Polnej na działce ew. nr. 182. długość - 230 mb; szerokość 4,50m, obustronne krawężniki;
  13. Przebudowa ulicy Młyńskiej na działce nr 222, pow. utwardzona 850m2, długość - 170mb, szerokość 4,50m, pobocze asfaltowe o szerokości 0,25m, z pobocze gruntowe o szerokości 0,5m.
  Wszystkie zadania należy wykonać w oparciu o przedmiary robót (załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), oraz dokumentację projektową (załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

  Wykonawcy zobowiązani będą do zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji (tyczenie, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza).
  Wymagania dotyczące robót i materiałów:
  -Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż.
  -Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pozostałymi wymogami niniejszej specyfikacji.
  -Wszystkie materiały zastosowane podczas budowy powinny posiadać obowiązujące świadectwa stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie.
  -Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt realizacji zamówienia
  -Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia na okres 5 lat licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia tj. od dnia odbioru końcowego.
  Zawarta umowa będzie stanowiła dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja jakości udzielona przez wykonawcę będzie niezależna od gwarancji udzielonych przez innych gwarantów (producentów, dostawców, autoryzowanych przedstawicieli itp.)
  Realizacja czynności związanych z gwarantowaną jakością wykonanych robót będzie realizowane niezwłocznie na żądanie zamawiającego niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia stwierdzonej wady fizycznej w wykonanych robotach, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Wykonawca w ramach gwarancji będzie zobowiązany w okresie pięciu lat do realizowania corocznych przeglądów gwarancyjnych. Na dostarczone i zamontowane urządzenia wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z miejscem wykonania naprawy u Zamawiającego, chyba że zostanie uzgodnione to w innej formie z Zamawiającym.
  Czas reakcji w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym (czas reakcji serwisowej) wyniesie maksymalnie 48 godzin od pisemnego lub nadanego faxem zgłoszenia.
  Koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymianą części, w tym również wysyłką w okresie gwarancji ponosić będzie Wykonawca.
  Zgodnie z SIWZ oferta ma stanowić cenę ryczałtową i winna obejmować wszelkie roboty objęte dokumentacją projektową oraz uwzględniać w szczególności:
  -wykonanie zadania zgodnie z warunkami technicznymi, wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, pozwoleniem na budowę oraz warunkami umowy i SIWZ,
  -wykonanie zadania w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone, w tym w szczególności, w zakresie niezbędnym do oddania inwestycji do użytkowania, rozliczenia zadania, należytego bieżącego funkcjonowania,
  Zamawiający informuje, że dołączone przedmiary robót z uwagi na przyjętą ryczałtową formę wynagrodzenia dla wykonawcy należy traktować, jako materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją techniczną, a przedmiarami robót, wiążące są ilości wynikające z faktycznego rozmiaru prac do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną. Wykonawcy przed złożeniem oferty winni dokonać weryfikacji zgodności przedmiarów z dokumentacją techniczną i stanem faktycznym poprzez analizę ww. dokumentów i ewentualną wizję w terenie przyszłej budowy.
  -Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się wykonać zamierzenie inwestycyjne opisane w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w SIWZ. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz SIWZ) należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie - nadmienia się, że wszystkie użyte w projektach technicznych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy produktów jak i firm mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały i urządzenia równoważne). Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na dokonanie zmiany zgodę Jednostki Projektowania, a koszty związane z przeprojektowaniem poniesie Wykonawca i zrealizuje roboty w nieprzekraczalnym terminie określonym przez Zamawiającego. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektów wykonawczych oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków Wykonawca przekaże Zamawiającemu
 13. Budowa sieci wodociągowej w msc. Krzcin, wymiana rurociągu azbestowego na rurociąg PE- ul. Osiecka w Koprzywnicy oraz dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Koprzywnica
  Zamawiający: Gmina Koprzywnica, Koprzywnica
  1. Sieć wodociągowa z przyłączami dla miejscowości Krzcin wymiana rurociągów azbestowych na PE Gmina Koprzywnica- wykonanie wymiany wodociągu z azbestu na wodociąg PE w miejscowości Krzcin z włączeniem do istniejącego wodociągi w msc. Koprzywnica SIECI WODOCIĄGOWE - Wykonanie sieci wodociągowych PE160mm - 3940m -Wykonanie sieci wodociągowych PE110mm - 5858m -Wykonanie uzbrojenia sieci wodociągowych: -Hydranty nadziemne 80mm - 41szt -Zasuwy sekcyjne 150mm - 8szt -Zasuwy sekcyjne 100mm - 19szt -Zasuwy hydrantowe 80mm - 41szt -Wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia -Wykonanie przejść pod przeszkodami: -Przewiert sterowany rurami PE225mm - 14m -Przewiert sterowany rurami PE160mm - 41m -Przewierty rurami stalowymi 219mm - 151m -Przyłącza wodociągowe - 1172/56m/szt -Montaż nawiertek 160/40mm - 77kpl. -Montaż nawiertek 110/40mm - 147kpl. -Montaż wodomierzy - 56 kpl. Przewiduje się wykonanie robót w trzech etapach: 1. Od włączenia do istniejącej sieci wodociągowej do Hp10. W etapie tym należy wykonać nowy odcinek sieci wodociągowej z PE, a po pozytywnej próbie ciśnieniowej, płukaniu i dezynfekcji oraz wykonaniu badań bakteriologicznych wykonać przełączenia istniejących przyłączy do nowych nawiertek oraz przełączenia istniejących sieci bocznych. 2. Od Hp10 do Hp11. W etapie tym należy wykonać nowy odcinek sieci wodociągowej z PE, a po pozytywnej próbie ciśnieniowej, płukaniu i dezynfekcji oraz wykonaniu badań bakteriologicznych wykonać nowe przyłącza. 3. Pozostała część sieci wodociągowej w Krzcinie. W etapie tym należy wykonać nowy odcinek sieci wodociągowej z PE, a po pozytywnej próbie ciśnieniowej, płukaniu i dezynfekcji oraz wykonaniu badań bakteriologicznych wykonać nowe przyłącza. 2. Wymiana rurociągu wodociągowego z azbestu śr. 200 mm na rurociąg wodociągowy PE śr. 200mm w Koprzywnicy ul. Osiecka przyłącza z rur PE100 , SDR 11, PN 12,5 dn 32 x 3,0 mm L= 1100,0 m SIECI WODOCIĄGOWE - Wykonanie sieci wodociągowych PE200mm w ramach wymiany starych sieci z azbestu śr.200mm - 386m - Wykonanie sieci wodociągowych PE160mm w ramach wymiany starych sieci z azbestu śr.150mm - 13m - Wykonanie uzbrojenia na wymienionych sieciach wodociągowych: - Hydranty nadziemne 80mm z zasuwą 80mm - 3szt - Zasuwy sekcyjne 200mm - 1szt - Zasuwy sekcyjne 150mm - 2szt - Zasuwy sekcyjne 100mm - 2szt - Zasuwy sekcyjne 80mm - 1szt - Montaż nawiertek 200mm z przepięciem do istniejącego przyłącza- 12kpl ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE - Rozbiórka nawierzchni jezdni drogowej - 400m2 - Rozbiórka chodników - 650m2 - Odbudowa nawierzchni jezdni drogowej 400m2 - Odbudowa chodników - 650m2 3. Sieć kanalizacji sanitarnej w Koprzywnicy ul. Czynowa, Sportowa, Rzeczna SIECI KANALIZACYJNE -Roboty ziemne przy wykonaniu kanalizacji grawitacyjnej: 424,7m3 -Wykonanie sieci sanitarnej PVC grawitacyjnej: -PVC160mm - 239m -Studzienki kanalizacyjne systemowe 600mm - 11szt. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE - Rozbiórka nawierzchni jezdni drogowej - 163,5m2 - Odbudowa nawierzchni jezdni drogowej 163,5m2 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koprzywnicy ul. Piaskowa, Floriańska , Żeromskiego, Tarnobrzeska SIECI KANALIZACYJNE -Roboty ziemne przy wykonaniu kanalizacji grawitacyjnej: 958,55 m3 -Wykonanie sieci sanitarnej PVC200:- 440m -Wykonanie sieci sanitarnej PVC160:- 244m Wykonanie studni systemowych 600mm - 21szt. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE - Rozbiórka nawierzchni jezdni drogowej - 129.5m2 - Odbudowa nawierzchni jezdni drogowej - 129.5m2 Szczegółowy zakres robót znajduje się w: projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany z materiałów i surowców własnych wykonawcy. Materiały i surowce, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom oraz dokumentacji projektowej, co do jakości (w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót). Na każde żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne. Wskazane jest zapoznanie się oferenta z terenem. Wszystkie wymienione w SIWZ i załącznikach znaki towarowe, patenty i nazwy producentów są podane przykładowo i należy je traktować jako równoważne.
 14. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ul. Długiej - uzupełnienia III etapu
  Zamawiający: Gmina Nisko, Nisko
  1. Przedmiotem zamówienia jest :
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ul. Długiej - uzupełnienia III etapu.
  2. Zakres robót do wykonania:
  1) sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 mm - około 3,3 km,
  2) budowa jednej pompowni ścieków z dojazdem, ogrodzeniem, zagospodarowaniem placu oraz wewnętrzną instalację elektryczną z systemem monitoringu i wizualizacji zgodnym z systemem używanym w gminie Nisko,
  3) rurociąg tłoczny Ø 90 mm - 0,15 km.
  4. Uwaga: Oferent, wyłoniony w drodze przetargu, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorysy szczegółowe. Kosztorysy te, zaakceptowane przez Zamawiającego, będą stanowiły załącznik do umowy na realizację zamówienia.
  Istotne uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia:
  5. Roboty dodatkowe:
  a) Roboty dodatkowe mogą być realizowane tylko za pisemną zgodą Zamawiającego na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. Za roboty dodatkowe mogą być uznane te prace, które na etapie składania oferty nie można było przewidzieć przy dokonaniu aktu należytej staranności przez Oferenta.
  b) Roboty, które błędnie nie zostały ujęte w przedmiarze, a należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami lub sztuką budowlaną, aby przedmiotowe dzieło zostało wykonane, odebrane i spełniało swoje funkcje nie zostaną zapłacone.
  c) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, w tym przedmiar robót jako materiał pomocniczy do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej przy ustaleniu ceny umownej, stanowią część zadania, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Oferenta (Wykonawcy) tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: ST, projekt budowlany, przedmiary robót, umowa oraz siwz.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 15. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie - I etap
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie: jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem ulicznym na Osiedlu Małopolskie w Staszowie-I etap obejmujący ulice: Sandomierska, Świętokrzyska, Słowiańska, Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 5.
  Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie m.in.:
  1. Robót przygotowawczych,
  2.Robót ziemnych,
  3.Robót w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych,
  4.Robót w zakresie odwodnienia korpusu drogowego,
  5.Robót w zakresie podbudowy,
  6.Robót w zakresie oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  7.Robót w zakresie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej,
  8.Robót w zakresie zieleni drogowej,
  9.Robót wykończeniowych,
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi dokumentami, stanowi załącznik Nr 10 SIWZ.
  Zamówienie będzie objęte dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.
  Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres minimum 3 lat od daty ich odbioru końcowego.
  Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.
 16. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Warszawska, Koczargi Nowe oraz Bugaj, Aleksandrów (Etap - Zlewnia Pompowni Koczargi)
  Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o., Stare Babice
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu kanalizacyjnego w zachodniej części Gminy Stare Babice obejmującego zakresem miejscowości Koczargi Nowe i Wojcieszyn. 1) System kanalizacji składa się z: a) Rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur kielichowych, litych PVC - U typu SN 8 firmy Wavin lub równoważnych Ø 250 o długości około 559 m, przy czym należy uwzględnić przewierty sterowane na działkach prywatnych; b) Rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur kielichowych, litych PVC - U typu SN 8 firmy Wavin lub równoważnych Ø 200 o długości około 1273 m, przy czym należy uwzględnić przewierty sterowane na działkach prywatnych; c) Przewodu kanalizacji ciśnieniowej z rur Dz 114,3/2,0 o długości L=1,5 m. d) Pompowni sieciowej Koczargi Nowe, ze studnią rozprężną i przyłączem energetycznym; e) Studni kanalizacyjnych typu Tegra 425, Tegra 600 i Tegra 1000 firmy Wavin lub równoważnych; f) Studni betonowych z monolitycznym dnem Ø1200 firmy Wifabet lub równoważnych; g) Przewiertów pod droga wojewódzką w ilości 5 szt. o łącznej długości ok.100 m. 2) Studnie betonowe należy zabezpieczyć żywicą epoksydową Reckli BT lub równoważną. Wszystkie przewierty sterowane należy wykonać w rurach ochronnych stalowych bezszwowych, należy zastosować płozy dystansowe INTEGRA Gliwice lub równoważne. Zakończenie rur ochronnych należy zabezpieczyć manszetami typu N INTEGRA Gliwice lub równoważnymi. Na łukach przewodów tłocznych zastosować kształtki doczołowe firmy Plasson lub równoważne. 2. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 1) Utworzenia zaplecza budowy w pobliżu terenu budowy, na którym zlokalizowane będzie biuro budowy - czynne w godzinach trwania prac budowlanych. a) Biuro budowy ma się składać z pomieszczenia umożliwiającego prowadzenie narad koordynacyjnych dla co najmniej 4 osób; b) Biuro budowy ma być oznakowane (tablica budowy zgodnie ze wzorem przewidzianym przez prawo budowlane) i zlokalizowane w sposób umożliwiający swobodny dostęp z drogi publicznej; c) Lokalizacja biura budowy podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 2) Uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, zezwoleń, uzgodnień, opinii i innych czynności związanych z pracami archeologicznymi i wykopaliskowymi. 3) Przeprowadzenia rozruchu przepompowni ścieków. 4) Odtworzenia nawierzchni dróg (zgodnie z Instrukcja Wójta Gminy Stare Babice w sprawie odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego) i terenów na których prowadzone będą roboty ze szczególnym uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych. Przed każdorazowym rozpoczęciem prowadzenia robót na terenie prywatnym Wykonawca sporządzi protokół wejścia na działkę prywatną przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. Protokół powinien zawierać wszystkie elementy opisujące stan istniejący niezbędne do odebrania odtworzenia terenu po przeprowadzeniu robót budowlanych wraz z dokumentacją fotograficzną. Odbiór odtworzenia terenu następuje protokólarnie przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. 5) Kompleksowej obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia. 6) Uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 3. Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia: 1) Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisuje: a) Projekt budowlany - Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie zlewni Pompowni Koczargi b) Projekt budowlany - Pompowni ścieków w rejonie zlewni 04 Koczargi Nowe c) Projekt budowlany - Pompowni ścieków w rejonie zlewni 04 Koczargi Nowe - Instalacje elektryczne i AKPiA d) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Koczargi Nowe - Zielonki Wieś, Przejścia poprzeczne (przeciski) pod drogą wojewódzką nr 580 e) Dokumentacja geotechniczna dla projektowanych kolektorów sanitarnych na terenie wsi: Borzęcin Duży, Zalesie , Wierzbin, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Koczargi Nowe, ZielonkiWieś i Stare Babice, gm. Stare Babice f) Inwentaryzacja zieleni - rejon Koczargi Nowe - Zielonki Wieś g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, h) Instrukcja Wójta Gminy Stare Babice w sprawie odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego. i) Uchwała Zarządu Nr 3/2013 Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE sp. z o.o. w sprawie ustalenia cen za zamykanie i otwieranie zasuw na sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice. 2) Zamówienie w pierwszej kolejności musi być wykonane zgodnie z SIWZ, umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami
 17. Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest budowa I etapu drogi gminnej łączącej ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) w Rzeszowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Bielecką
 18. Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zagospodarowanego terenu na zadaniu: ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIMNE WODY ORAZ TERENU PRZY UL. STAWOWEJ W BUSKU-ZDROJU
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
  1. Remont drogi gminnej - ul. Stawowa w Busku-Zdroju na długości ok. 240m i szerokości zmiennej od 1,6-2,7[m]- dz. nr 319 obr 03.
  Przedmiotowy remont polegać będzie na:
  - mechanicznym profilowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne;
  - ułożeniu geowłókniny seperacyjno-filtracyjnej na odcinku o długości ok. 130, szerokości ok. 2,5m;
  - wykonaniu warstwy odcinającej z piasku zagęszczonej mechanicznie o gr. 10cm na długości ok. 130m , szerokości ok. 2,5m;
  - wykonaniu nawierzchni żwirowej o grubości po zagęszczeniu 10cm- frakcja 4-31,5mm na długości ok. 240m;
  - wykonaniu nawierzchni żwirowej - o grubości po zagęszczeniu 5cm - górna warstwa frakcja 2-8mm na długości ok. 240m;
  2. Wykonanie nawierzchni placu przy koszu do koszykówki o powierzchni 5x5[m] - dz. 167/2 - jako nawierzchni z mączki ceglanej z dodatkiem gliny na podbudowie z kruszywa, obrzegowanej obrzeżem betonowym
 19. Wykonanie dodatkowych robót budowlanych do zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Czernichów-Czernichówek - etap III, objętych protokołem konieczności z dnia 30.05.2012 r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Czernichów, Czernichów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dodatkowych robót budowlanych do zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Czernichów-Czernichówek - etap III, objętych protokołem konieczności z dnia 30.05.2012 r., w szczególności wykonanie przewiertu horyzontalnego pod drogą powiatową Czernichów-Liszki.
 20. Budowa stałego placu targowego w miejscowości Krzeszów i dostawa namiotów handlowych
  Zamawiający: Gmina Krzeszów, Krzeszów
  Część 1.
  - Budowa stałego targowiska w miejscowości Krzeszów - roboty budowlane, elektryczne, instalacyjne - wodnokanalizacyjne:
  Część 2
  - Dostawa namiotów handlowych szt 47
 21. Uzbrojenie terenu w rejonie Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej - budowa zjazdu indywidualnego do pompowni ścieków
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszów
 22. -ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIMNE WODY ORAZ TERENU PRZY UL. STAWOWEJ W BUSKU-ZDROJU- w ramach zadania -Zagospodarowanie terenu Zimne Wody-
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
 23. PRZEBUDOWA DRÓG LEŚNYCH nr 94-95, 86 i ppoż SP-2710-6/12.
  Zamawiający: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów, Staszów
 24. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz
  Zamawiający: Gmina Przedbórz, Przedbórz
 25. Budowa kanalizacji sanitarnej Czernichów-Czernichówek - etap III
  Zamawiający: Urząd Gminy Czernichów, Czernichów
 26. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Falęcinie Starym
  Zamawiający: Gmina Stopnica, Stopnica
 27. Remont dróg gminnych nr 373089 T Janowice-Górka, nr 373086 T Bogoria Skotnicka-Pułanki, nr 373071 T Szewce-Zbiorniki
  Zamawiający: Gmina Samborzec, Samborzec
 28. Budowa boiska sportowego w Łagowie Moje Boisko - Orlik 2012
  Zamawiający: Gmina Łagów, Łagów
 29. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Kije - II etap dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek
  Zamawiający: Gmina Kije, Kije
 30. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, budowa przyłącza energetycznego i linii zalicznikowej do pompowni ścieków w miejscowości Polanów, gm. Samborzec.
  Zamawiający: Gmina Samborzec, Samborzec
 31. Renowacja parku miejskiego wraz z terenem Zalewu nad Czarną w Staszowie
  Zamawiający: Gmina Staszów, Staszów

Inne osoby dla Adamczyk Stanisław (57 osób):