Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Stanisław Józef

w KRS

Stanisław Józef Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1965 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Limanowa (Małopolskie)
Przetargi:28 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bukowiec Antoni, Cudzich Ireneusz, Dudek Jacek, Dutka Bronisław, Faron Tadeusz, Gałysa Zbigniew, Górka Andrzej, Górka Genowefa, Grucel Jan, Malarz Wiesław, Palkij Zofia, Pytel Zbigniew, Raczek Antoni, Sułkowski Antoni, Trzeciak Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Rojowski Bohdan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gawron Wojciech, Pasyk Roman Michał, Pasyk Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aqua Tour Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000264743
 2. Kancelaria Administracji i Zarządzania Conslex Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000636043
 3. Megasped Pasyk Sp. J., Limanowa − KRS 0000457274
 4. Megasped Sp. Z O.O., Limanowa − KRS 0000412604
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Słopnicach Dolnych, Słopnice − KRS 0000023326
 6. Powiatowe Stowarzyszenie Konsumenckie W Limanowej, Limanowa − KRS 0000208266
 7. Protect Sp. Z O.O., Wisła − KRS 0000129797
 8. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Pasyk-gawron Sp. Z O.O., Limanowa − KRS 0000236061
 9. Sądecka Izba Gospodarcza, Nowy Sącz − KRS 0000043252
 10. Trans-vobis Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000222621

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Auto-moto-klub Limanowa, Limanowa − KRS 0000146544
 2. Bielskie Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych, Wadowice − KRS 0000204796
 3. Fundacja Edukacja Zawodowa, Tęgoborze − KRS 0000515721
 4. Jarecki S.A., Limanowa − KRS 0000527481
 5. Państwowy Ośrodek Maszynowy W Gorlicach, Gorlice − KRS 0000226446
 6. Pno Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000452514
 7. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Nowym Sączu S.A. Likwidacyjnej, Nowy Sącz − KRS 0000225415
 8. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej W Limanowej, Limanowa − KRS 0000056410
 9. Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych W Krzeszowicach, Krzeszowice − KRS 0000280350

Powiązane przetargi (28 szt.):
 1. Dowóz uczniów
  Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych, Mszana Górna 589
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do siedziby Zamawiającego na zajęcia lekcyjne oraz odwóz ich po zajęciach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
 2. Przewóz dzieci (wynajem autokaru z kierowcą)
  Zamawiający: Dom Wczasów Dziecięcych, Poręba Wielka
  Przewóz dzieci (wynajem autokaru z kierowcą). Szczegółowy przedmiot zamówienia określony w formularzu ofertowym.
 3. Dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Limanowa
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
  Dowozy uczniów do szkół na kierunkach: Męcina I, Pisarzowa, Mordarka, Pasierbiec,
  Stara Wieś II, ZSS nr 3 Limanowa, Młynne, Rupniów, Nowe Rybie w roku szkolnym 2015/2016.
 4. ORGANIZACJA I WYKONANIE STAŻY, WIZYT ZAWODOZNAWCZYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W SZCZYRZYCU, UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MSZANIE DOLNEJ ORAZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH W MSZANIE DOLNEJ
  Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja 9 staży-wizyt zawodoznawczych w ramach realizacji projektu systemowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
  Staże, wizyty zawodoznawcze są formą organizacyjną umożliwiającą nabycie doświadczenia i wiedzy o przyszłym miejscu pracy. Pomagają uczniom poznać środowisko lokalne i strukturę zatrudnienia. Staże, wizyty zawodoznawcze ułatwiają włączanie firm i zakładów pracy w proces rozwoju zawodowego uczniów oraz pomagają uzyskać praktyczną wiedzę zawodoznawczą. Szczegółowy opis realizacji zadania został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
 5. organizacja staży - wizyt zawodoznawczych
  Zamawiający: Powiat Krakowski, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji staży - wizyt zawodoznawczych dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Krakowskiego zgodnie ze specyfikacją szczegółową stanowiącą załącznik nr 1 do siwz
 6. Przewóz dzieci(wynajem autokaru z kierowcą).
  Zamawiający: Dom Wczasów Dziecięcych, Poręba Wielka
  Przewóz dzieci(wynajem autokaru z kierowcą).
 7. Dowóz/odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2014/2015
  Zamawiający: Wójt Gminy Dobra, Dobra
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz/odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2014/2015. Usługa objęta zamówieniem ma być świadczona środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych kursu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów. Wykonawca zapewni opiekuna nad dziećmi w czasie przewozu do i ze szkoły posiadającego wykształcenie co najmniej średnie i ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj: a/ utrzymywać w czystości i porządku pojazdy b/ przestrzegać przepisy P. Poż. i BHP c/ ubezpieczyć pojazdy i dzieci na czas przewozu z tytułu szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia d/ oznaczyć pojazd, na czas przewozu że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz.
 8. Organizacja i wykonanie staży, wizyt zawodoznawczych dla uczniów ZS nr 1 w Limanowej oraz ZSTI w Mszanie Dolnej
  Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na organizacji i wykonaniu 6 stażów, wizyt zawodoznawczych dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej oraz Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej. Szczegółowy opis realizacji zadania został zawarty w załączniku do siwz pn.: Opis przedmiotu zamówienia.
 9. Dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Limanowa
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
  Dowozy uczniów do szkół na kierunkach: Męcina I, Pisarzowa, Mordarka, Pasierbiec,
  Stara Wieś II, ZSS nr 3 Limanowa, Młynne w roku szkolnym 2014/2015.
 10. Przewóz dzieci.
  Zamawiający: Dom Wczasów Dziecięcych, Poręba Wielka
  Przewóz dzieci (wynajem autokaru z kierowcą).
 11. Organizacja i wykonanie staży, wizyt zawodoznawczych dla uczniów
  Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na organizacji i wykonaniu staży, wizyt zawodoznawczych dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Mszanie Dolnej oraz uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej kształcących się w zawodzie: Technik Informatyk
 12. Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014 na terenie Gminy Tymbark
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tymbarku, Tymbark
  Przedmiotem zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja usługi pn.: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014 na terenie Gminy Tymbark wraz z zapewnieniem opiekunów podczas przewozu dzieci.
  Zamówienie obejmuje dowiezienie uczniów (z ustalonych przez Zamawiającego w każdej miejscowości przystanków) do szkół podstawowych w miejscowościach: Zawadka, Tymbark i do gimnazjum w Tymbarku oraz ich odwiezienie (do ustalonych przez Zamawiającego w każdej miejscowości przystanków) wg ustalonego harmonogramu, przy pomocy dwóch autobusów, z których jeden musi posiadać 54 miejsca siedzące dla dzieci, a drugi autobus musi mieć ok. 40 miejsc siedzących dla dzieci.
  Zamówienie obejmuje także zapewnienie przez Wykonawcę opieki podczas wsiadania, wysiadania oraz przewozu dzieci przez osobę inną niż kierowca autobusu -w każdym autobusie co najmniej jeden opiekun. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek poinformowania opiekuna o jego obowiązkach i odpowiedzialności.
  Zamówienie podzielone zostało na 7 tras, których szacunkowa dzienna długość tras ustalona na dzień opracowania dokumentacji przetargowej jest następująca: Trasa nr1 - 9 km, trasa nr 2 - 5 km, trasa nr 3 - 33 km, trasa nr 4 - 14 km, trasa nr 5 - 10 km, trasa nr 6 - 4 km, trasa nr 7 - 4 km. Łączna szacunkowa dzienna długość 7-iu tras wynosi 79 km, co w skali roku szkolnego 2013/2014 stanowi 14 694 km.
  Do obsługi trasy nr 3 należy uwzględnić autobus o liczbie miejsc siedzących dla dzieci nie mniejszej niż 54.
  Przewidywany zakres rzeczowy dotyczący tras przejazdu autobusów na rok szkolny 2013/2014 stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ będzie załącznikiem do umowy, a jego treść w zakresie ustalenia godzin przywozu i odwozu dzieci, tras przejazdu autobusów oraz liczby dzieci dowożonych może ulec zmianom na początku roku szkolnego 2013/2014, po dokładnym ustaleniu rozkładu zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach oraz po dokładnym ustaleniu liczby uczniów dowożonych i odwożonych.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia tras przewozu dzieci określonych w załączniku Nr 9 do SIWZ, rozliczanie następować będzie po cenie jak za 1 km określonej w ofercie przetargowej.
  Długości tras poszczególnych tras nie obejmują dojazdu autobusów do przystanków rozpoczynających trasy z siedziby Wykonawcy oraz odjazdu autobusów z przystanków kończących trasy przejazdu,
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia realizacji przewozów na inne dni wolne od nauki w szkole (np. sobota), w przypadku przeniesienia na te dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie z kalendarzem organizacji roku szkolnego 2013/2014, po uprzednim co najmniej 30-dniowym pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Ponadto w uzasadnionych przypadkach wynikających z nieprzewidzianych zmian w organizacji pracy szkoły, np. konieczność skrócenia lub wydłużenia zajęć lekcyjnych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w uzgodnieniu z dyrektorem danej szkoły dostosował organizację dowozu lub odwozu dzieci, zgodnie z zaistniałą potrzebą.
 13. Dowóz/odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2013/2014
  Zamawiający: Wójt Gminy Dobra, Dobra
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz/odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2013/2014. Usługa objęta zamówieniem ma być świadczona środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych kursu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów. Wykonawca zapewni opiekuna nad dziećmi w czasie przewozu do i ze szkoły posiadającego wykształcenie co najmniej średnie i ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj: a/ utrzymywać w czystości i porządku pojazdy b/ przestrzegać przepisy p.poż. i BHP c/ ubezpieczyć pojazdy i dzieci na czas przewozu z tytułu szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia d/ oznaczyć pojazd, na czas przewozu że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych
 14. Regularny przewóz młodzieży do Gimnazjum w Łukowicy i Zespołu Szkół w Przyszowej - Gmina ŁUKOWICA
  Zamawiający: Urząd Gminy Łukowica, Łukowica
  Wykonywanie regularnego przewozu młodzieży do Gimnazjum w Łukowicy i Zespołu Szkół w Przyszowej.Zakres usługi - rejon działania - Gmina Łukowica.
  Szacunkowy dzienny kilometraż do przebycia przez środki transportu na terenie Gminy: średnio 300km, transport około 250 osób do 2-ch placówek gimnazjalnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
  1/ regularny przewóz młodzieży do Zespołu Szkół w Przyszowej /tam i z powrotem/ z miejscowości:
  a/Berdychów - orientacyjna liczba pasażerów - średnio 38 osób,
  b/Stronie - orientacyjna liczba pasażerów - średnio 40 osób
  2/ regularny przewóz młodzieży do Gimnazjum w Łukowicy /tam i z powrotem/ z miejscowości:
  a/Świdnik - orientacyjna liczba pasażerów - średnio 43 osoby,
  b/Roztoka - orientacyjna liczba pasażerów - średnio 27 osób,
  c/Młyńczyska - orientacyjna liczba pasażerów- średnio 63 osoby,
  d/Jastrzębie - orientacyjna liczba pasażerów - średnio 20 osób,
  e/Jadamwola - orientacyjna liczba pasażerów - średnio 27 osób.
  3/ Zamawiający żąda zabezpieczenia opieki młodzieży w czasie wykonywania przewozów, zgodnie z obowiązkiem jaki wynika z ustawy o systemie oświaty art.17 ust.3.
  4/ Zamawiający żąda przyjęcia warunków określonych w projekcie umowy dzierżawy autobusu szkolnego, który posiada do celów przewozu młodzieży szkolnej na terenie Gminy Łukowica.
 15. Dowóz/odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2012/2013
  Zamawiający: Wójt Gminy Dobra, Dobra
  Usługa objęta zamówieniem ma być świadczona środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych kursu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj:
  a/ utrzymywać w czystości i porządku pojazdy
  b/ przestrzegać przepisy P.Poż. i BHP
  c/ ubezpieczyć pojazdy i dzieci na czas przewozu z tytułu szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia
  d/ oznaczyć pojazd, na czas przewozu że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych
 16. Dostawa paliw silnikowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej , w okresie 6 miesięcy, obejmujących II półrocze 2012 r.
  Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw silnikowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej , w okresie 6 miesięcy, obejmujących II półrocze 2012 r., w postaci :
  ON (olej napędowy) około 6700 ltr oraz
  ET 95 Pb (etylina bezołowiowa 95) w ilości około 760 ltr.
 17. Dowozy dzieci do szkół na terenie Gminy Limanowa
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
  Dowozy dzieci do szkół na kierunkach: Męcina I, Pisarzowa, Mordarka, Pasierbiec,
  Stara Wieś II, ZSS nr 3 Limanowa w roku szkolnym 2012/2013.
 18. Organizacja staży - wizyt zawodoznawczych dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej w ramach projektu systemowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Limanowskim
  Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja staży - wizyt zawodoznawczych dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej kształcących się w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, technik budownictwa w ramach realizacji projektu systemowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. staż, wizyta zawodoznawcza nr 1 - ELEKTROWNIA CIEPLNA TURÓW oraz KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO w Bogatyni - 29 uczniów, 3 opiekunów, 10-11 maj 2012 r. staż, wizyta zawodoznawcza nr 2 - LINCOLN-ELECTRIC BESTER - Bielawa, HARRIS CALORIFIC INTERNATIONAL - Dzierżoniów oraz staż, PREMIUM SOLUTIONS - Wrocław - 22 uczniów, 3 opiekunów, 31 maj - 1 czerwiec 2012 r. staż, wizyta zawodoznawcza nr 3 - Zakład Prefabrykatów Dachowych SAWE Niechobrz oraz PGE Energia Odnawialna SA Oddział ZEW Solina-Myczkowce w Solinie - 38 uczniów, 3 opiekunów, 30-31 maj 2012 r
 19. Usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Limanowskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą - Prawo o ruchu drogowym
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Limanowej, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowego usuwania i przechowywania pojazdów na terenie Powiatu Limanowskiego zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908 ze zm.) Zakres czynności wchodzących w skład usługi obejmuje: 1. Czynności wchodzące w zakres usługi transportowej a) przyjęcie zlecenia przyjazdu pojazdu holującego, b) dojazd do wskazanego, przez upoważnioną osobę wydającą dyspozycję usunięcia pojazdu, miejsca pojazdu w czasie nie dłuższym niż 1 godzinę, c) przygotowanie pojazdu lub pojazdu i jego elementów do załadunku (wszelkie prace towarzyszące przygotowaniu pojazdu do transportu), d) załadunek pojazdu (części pojazdu) na zestaw holujący, e) dojazd z pojazdem transportowanym na wyznaczony parking, f) rozładunek i parkowanie pojazdu na parkingu Wykonawcy g) przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części lub innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu przechowywania pojazdów h) wydanie i przekazanie pojazdu i) przedstawianie w Starostwie Powiatowym w Limanowej (Wydział Komunikacji i Transportu) do 5 dnia każdego miesiąca wykazu pojazdów umieszczonych na parkingu strzeżonym w miesiącu poprzednim w podziale na tryb usunięcia, zawierającego datę umieszczenia, markę pojazdu, numer rejestracyjny, datę odbioru przez właściciela j) w przypadku nie odebrania pojazdu z parkingu Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Starostwo Powiatowe (Wydział Komunikacji i Transportu) oraz podmiot, który wydał dyspozycję nie później niż 3 dnia od dnia upływu 3 miesięcy od umieszczenia na parkingu pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. 2. Parkowanie pojazdu na parkingu: a) strzeżonym oświetlonym z całodobowym dozorem b) ogrodzenie parkingu trwałe - betonowe lub metalowe c) nawierzchnia parkingu powinna być utwardzona d) parking powinien mieć miejsce wydzielone do przechowywania pojazdów z wyciekiem oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych oraz miejsce zabudowane do celów oględzin i zabezpieczenia przeciwko działaniom warunków atmosferycznych, e) zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozorującej. Zakładana ilość pojazdów przeznaczonych do holowania (przez okres 36 miesięcy) 1) Rower lub motorower - (szacunkowa ilość) 18 2) Motocykl - (szacunkowa ilość) 30 3) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej (dalej dmc) do 3,5t - (szacunkowa ilość) 120 4) Pojazd o dmc powyżej 3,5 t do 7,5 t - (szacunkowa ilość) 30 5) Pojazd o dmc powyżej 7,5 t do 16 t - (szacunkowa ilość) 15 6) Pojazd o dmc powyżej 16 t - (szacunkowa ilość) 3 Zakładana ilość pojazdów przeznaczonych do przechowywania na parkingu strzeżonym oraz szacunkowy czas ich przechowywania (przez okres 36 miesięcy) 1) Rower lub motorower - (szacunkowa ilość) 18 (szacunkowy czas przechowywania (w dobach) -2 2) Motocykl - (szacunkowa ilość) 30 - (szacunkowy czas przechowywania (w dobach) 2 3) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej (dalej dmc) do 3,5t (szacunkowa ilość) 120 - (szacunkowy czas przechowywania (w dobach) 2 4) Pojazd o dmc powyżej 3,5 t do 7,5 t -(szacunkowa ilość) 30 - (szacunkowy czas przechowywania (w dobach) 2 5) Pojazd o dmc powyżej 7,5 t do 16 t - (szacunkowa ilość) 15 - (szacunkowy czas przechowywania (w dobach) 2 6) Pojazd o dmc powyżej 16 t - (szacunkowa ilość) 3 - (szacunkowy czas przechowywania (w dobach) 2 Zakładana ilość usuniętych pojazdów oraz zakładany średni czas przechowywania pojazdów służą jedynie do celów porównania ofert. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w przypadku gdy rzeczywiste wartości tych danych będą mniejsze od zakładanych. Termin wykonania zamówienia - 36 miesięcy od daty udzielenia zamówienia - wg potrzeb zgłaszanych przez podmioty wydające dyspozycję usunięcia pojazdu wymienione w art. 130a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym
 20. Dostawa paliw silnikowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej , w okresie 6 miesięcy, obejmujących I półrocze 2012 r.
  Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw silnikowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej , w okresie 6 miesięcy, obejmujących I półrocze 2012 r., w postaci :
  ON (olej napędowy) około 7614 ltr oraz
  ET 95 Pb (etylina bezołowiowa 95) w ilości około 765 ltr.

  Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:

  Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy :
  Dostawy oleju napędowego (ON) oraz etyliny bezołowiowej (Et 95 Pb) realizowane w postaci tankowania pojazdów KP PSP Limanowa na stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej w granicach terytorialnych miasta Limanowa , w ilości około:
  olej napędowy - około 6562 ltr.
  etylina 95 PB - około 765 ltr.

  Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy :

  Dostawa oleju napędowego (ON) realizowana w postaci tankowania pojazdów KP PSP Limanowa na stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej w granicach terytorialnych miasta Mszana Dolna lub w odległości do 5 km od granic terytorialnych miasta Mszana Dolna, w ilości około:
  olej napędowy - około 1052 ltr.

  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań - części zamówienia - zadania od 1 do 2.
 21. Przewóz uczniów do szkół w Gminie Dobra w roku szkolnym 2011/2012.
  Zamawiający: Wójt Gminy Dobra, Dobra
 22. Dowozy dzieci do szkół na terenie Gminy Limanowa
  Zamawiający: Wójt Gminy Limanowa, Limanowa
 23. Dostawa paliw silnikowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej w okresie 01.08.2011 do 31.12.2011.
  Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, Limanowa
 24. Dostawa paliw silnikowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej w okresie 01.02.2011 do 31.07.2011
  Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, Limanowa
 25. Dowozy dzieci do szkół na terenie Gminy Limanowa
  Zamawiający: Wójt Gminy Limanowa, Limanowa
 26. Przewóz uczniów do szkół w Gminie Dobra w roku szkolnym 2009/2010
  Zamawiający: Wójt Gminy Dobra, Dobra
 27. DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ W GMINIE KAMIENICA
  Zamawiający: Urząd Gminy Kamienica, Kamienica
 28. Regularny przewóz młodzieży do Gimnazjum w Łukowicy i Zespołu Szkół w Przyszowej - Gmina ŁUKOWICA
  Zamawiający: Urząd Gminy Łukowica, Łukowica

Inne osoby dla Adamczyk Stanisław Józef (87 osób):