Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Stefan

w KRS

Stefan Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stefan
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1942 r., wiek 78 lat
Miejscowości:Malbork (Pomorskie), Pruszcz Gdański (Pomorskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Augustyn Jan, Baczewski Henryk, Bartosiewicz Grzegorz, Kąkol Andrzej Edward, Knitter Benedykt Mariusz, Komornicki Jerzy, Kowalewska Anna, Lewandowski Bogdan, Lewandowski Feliks, Mondry Dombrowska Teresa, Mucha Łukasz Andrzej, Sawicki Andrzej Zbigniew, Wabik Dariusz Bronisław, Wiecki Roman

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zblewski Jan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bukowska Agnieszka, Bzdzikot Jadwiga, Błaszczyk Paweł Marek, Gdaniec Wiesława, Gogolińska Urszula Joanna, Goncerzewicz Piotr, Góźdź Jerzy, Grądkowski Wiesław, Janik Izabela Anna, Jerka Rafał Karol, Kaczmarek Edward Józef, Kitowski Piotr, Klukowski Mirosław Walenty, Kuźmicz Elżbieta Bogusława, Kuźniak Jolanta Elżbieta, Liedtke Zbigniew, Malinowska Maryla, Mik Sławomir Mikołaj, Niemiec Ewa, Pawluczuk Maria Jolanta, Piotrowski Adam, Płotka Marian, Samulak Wojciech, Ścisłowska Joanna, Stolecki Stanisław, Szeremeta Janina Maria, Szulist Irena, Wałdoch Anna Barbara, Wegner Jacek, Wojtoń Waldemar Aleksander, Wójtowicz Stanisław, Wójtowicz Wojciech, Zawadzka Pająk Żaneta Joanna, Łukaszewska Katarzyna Joanna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tymoszuk Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Gniewie, Gniew − KRS 0000080592
 2. Bank Spółdzielczy W Pruszczu Gdańskim, Pruszcz Gdański − KRS 0000097477
 3. Eko Elita Sp. Z O.O., Jawory − KRS 0000369557
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Gniew − KRS 0000062247
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Sobowidzu, Sobowidz − KRS 0000178600
 6. Gminne Towarzystwo Sportowe Pruszcz Gdański, Rusocin − KRS 0000097124
 7. Grupa Producentów Rolnych Wołowina Pomorska Sp. Z O.O., Lubań − KRS 0000581901
 8. Kółko Rolnicze W Rakowcu, Rakowiec − KRS 0000246675
 9. Kółko Rolnicze-koło Gospodyń Wiejskich W Lędowie, Lędowo − KRS 0000343877
 10. Kurkowe Bractwo Strzeleckie W Brusach, Brusy − KRS 0000058434
 11. Ochotnicza Straż Pożarna Konarzyny, Konarzyny − KRS 0000673132
 12. Polski Związek Owczarski, Warszawa − KRS 0000176268
 13. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz W Malborku, Malbork − KRS 0000058095
 14. Spółdzielnia Produkcyjno-handlowa Samopomoc Chłopska, Kolbudy − KRS 0000204291
 15. Stowarzyszenie Producentów Rolnych Ziemi Gniewskiej, Gniew − KRS 0000072097
 16. Stowarzyszenie Przyjaciół Sobącza, Sobącz − KRS 0000043019
 17. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki, Piaseczno − KRS 0000433050
 18. Stowarzyszenie Rolników Żuław Gdańskich, Pruszcz Gdański − KRS 0000111107
 19. Stowarzyszenie Rozwoju Agroturystycznego Gminy Tuchomskiej, Tuchomie − KRS 0000061348
 20. Towarzystwo Budownictwa Społecznego-abk Sp. Z O.O., Pruszcz Gdański − KRS 0000085352

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Blu Polska Sp. Z O.O., Pruszcz Gdański − KRS 0000299307
 2. Eltex Klaudiusz Rydlewski Sp. J., Gdańsk − KRS 0000582370
 3. Lbd Polska Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000209342
 4. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kwidzyńskiej Liwa, Kwidzyn − KRS 0000223125
 5. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Sierakowicach, Sierakowice − KRS 0000151092
 6. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Starej W Kiszewie, Stara Kiszewa − KRS 0000196928
 7. Spółdzielnia Mleczarska Polmlek - Maćkowy, Gdańsk − KRS 0000073370
 8. Spółdzielnia Producentów Mleka Pomorze, Kowale − KRS 0000324285
 9. Ziarn-pol Sp. Z O.O., Górki − KRS 0000092985

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY TRĄBKI WIELKIE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH OD DNIA 16.11 2011 r. DO DNIA 15.11.2016.
  Zamawiający: Gmina Trąbki Wielkie, Trąbki Wielkie
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Gminy Trąbki Wielkie oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych w okresie od 16.11.2011 do 15.11.2016 roku przy uwzględnieniu zwiększenia jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej . Wybrany w drodze przetargu bank podpisze z każdą wymienioną jednostką odrębną umowę. Nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzanego postępowania. 1. Urząd Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12 83-034 Trąbki Wielkie 2. Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej 83-034 Trąbki Wielkie ul. Sportowa 19 3. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 83-033 Sobowidz ul. Kościuszki 18 4. Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego Czerniewo 9 83-042 Ełganowo 5. Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej 83-035 Kłodawa ul. Szkolna 10 6. Zespół Szkół im. Ks. Jana Pawła Altermanna 83-041 Mierzeszyn ul. Wolności 19 7. Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 83-034 Trąbki Wielkie ul. Sportowa 2 8. Przedszkole 83-034 Trąbki Wielkie ul. Parkowa 13 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Obsługa i prowadzenie rachunków bankowych 8 jednostek organizacyjnych b) Bankowość elektroniczna (HB) dla 8 stanowisk w jednostkach organizacyjnych c) Uruchomienie i obsługa kredytu w rachunku bieżącym d) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1. Na koszty obsługi i prowadzenia rachunków bieżących składają się: a) koszty prowadzenia 34 rachunków, b) roczne koszty prowadzenia 408 rachunków (12 miesięcy x 34 rachunków) c) koszty 1 857 wpłat gotówkowych w roku o średniej szacowanej wartości jednej wpłaty 55,00 zł d) koszty 320 wypłat gotówkowych w roku o średniej szacowanej wartości jednej wypłaty wynoszącej 1 200,00 zł e) koszty 45 przelewów w formie papierowej w ciągu roku f) inne koszty związane z otwarciem i obsługą rachunku 2. Na koszty prowadzenia i obsługi bankowości elektronicznej (HB) składają się: a) koszty instalacji 8 stanowisk bankowości elektronicznej b) koszty przeszkolenia pracowników do obsługi bankowości elektronicznej na 8 stanowiskach c) roczne koszty prowadzenia 96 stanowisk bankowości elektronicznej d) roczne koszty obsługi przy założeniu około 37 000 szt przelewów w formie elektronicznej e) inne koszty związane z bankowością elektroniczną 3. Na koszty uruchomienia i obsługę kredytu w rachunku bieżącym składają się: a) jednorazowe koszty uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym ( prowizja, opłaty przygotowawcze , itp.) o wartości 500 000,00 zł b) roczne koszty oprocentowania kredytu przy założeniu jego wykorzystania średnio w miesiącu w wysokości 50 000,00 zł liczone jako średnia wartość WIBOR 1 M w miesiącu poprzednim powiększony o marżę banku. Do oferty oprocentowanie należy obliczyć w następujący sposób: WIBOR 1M 31 października 2011r +marża banku odsetki płatne na koniec miesiąca 4. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bieżącym liczone jako średnia wartość WIBID O/N w miesiącu poprzednim x współczynnik banku. Do oferty oprocentowanie należy obliczyć w następujący sposób: WIBID O/N na dzień 31 październik 2011 roku x współczynnik banku Średnia dzienna wartość środków zgromadzonych na rachunkach bieżących wszystkich jednostek 457 000,00 zł Zamawiający wymaga od Wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia aby w dniu składania ofert posiadał oddział, filię lub ekspozyturę banku w granicach administracyjnych Gminy Trąbki Wielkie.
 2. Świadczenie usługi polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.
  Zamawiający: Urząd Gminy Trąbki Wielkie, Trąbki WIelkie
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł w walucie PLN ( słownie : jeden milion pięćset tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy wypłaconego w jednej transzy w dniu 30.12.2008 roku. Kwota kredytu będzie przeznaczona przez Zamawiającego na zakup autokaru , budowę boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach Wielkich, rozbudowę i modernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz budowę sali gimnastycznej w Mierzeszynie , kompleksowe skanalizowanie gminy. Zamawiający wymaga, aby kredyt był udzielony na okres 4 lat do 15 grudnia 2012 roku przy zastosowaniu zmiennego oprocentowania w ratach malejących, zastosowaniu kwartalnej spłaty raty kapitałowej oraz miesięcznego terminu spłaty rat odsetkowych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaakceptował spłatę rat kapitałowych na ostatni dzień roboczy miesiąca .Zamawiający wymaga, aby odsetki od kredytu były naliczone od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu - od dnia wpływu tej kwoty na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Odsetki będą przekazywane Wykonawcy w okresach miesięcznych w ostatnim-roboczym dniu miesiąca począwszy od dnia uruchomienia kredytu, pod warunkiem podania przez Bank kwoty odsetek, z wyprzedzeniem siedmiodniowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. W takiej sytuacji wszelkie opłaty wynikające z obsługi kredytu w tym odsetki będą naliczane nie do terminu określonego w umowie lecz do dnia, w którym nastąpiła spłata kredytu wraz z odsetkami. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanc, Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego, prowizję banku należy wykazać osobno. Do ustalenia stopy oprocentowania należy zastosować marżę banku oraz : - do oferty: według stawki WIBOR 1M na dzień 30.11.2008 roku (tj. 6,31%) , - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to stawka WIBOR 1M na ostatni dzień miesiąca poprzedzający dzień zawarcia umowy i marży Wykonawcy - ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego w którym zostanie zawarta umowa. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o marżę wykonawcy.

Inne osoby dla Adamczyk (1000 osób):