Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Tomasz Henryk

w KRS

Tomasz Henryk Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Drugie imię:Henryk
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Zawiercie (Śląskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jung Dagmara Krystyna, Jung Krystyna Stanisława

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Eltem Sp. Z O.O., Zawiercie − KRS 0000441619

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Dagmark Sp. Z O.O., Zawiercie − KRS 0000172798

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia wybranych przejść dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zawiercie, w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego
  Zamawiający: Prezydent Miasta Zawiercie, Zawiercie
  Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i budowa oświetlenia wybranych przejść dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zawiercie, w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego. 1. Zakres prac projektowych obejmuje: a) wykonanie projektów budowlano - wykonawczych w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, b) wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, dotyczących: 1) oświetlenia przejść dla pieszych: przez ul. Piłsudskiego - do ul. Krótkiej, przez ul. Piłsudskiego - koło budynku ZUS , przez ul. Piłsudskiego - koło budynku MOPS, przez ul. Piłsudskiego - przy skrzyżowaniu z ul. Parkową, przez ul. Kościuszki - przy skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Westerplatte, przez ul. Sikorskiego - przy posesji nr 22 (pawilon PSS Społem), przez ul. Blanowską - przy skrzyżowaniu z ul. Piwną, 2) oświetlenia ulicznego: działka nr ew. 11/6 - łącznik ul. Krzywej i Wiśniowieckiego, działka nr ew. 61 - łącznik ul. Surowej i Orzeszkowej, działki nr ew. 718, 715/5 - boczna od ul. Olendry, działki nr ew. 93/6, 37/1, 35/1, 32/2, 109/2 - ul. Wronia i ul. Pułaskiego, działka nr ew. 7 - plac zabaw przy ul. 11 Listopada. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: Uzyskanie warunków technicznych zabudowy oświetlenia przejść dla pieszych i oświetlenia ulicznego uzyskane od TAURON Dystrybucja SA, Wykonanie projektów wykonawczych zasilania i zabudowy urządzeń oświetlenia ulicznego, Uzyskanie odpowiednich opinii, zgód i warunków technicznych umieszczenia urządzeń oświetlenia ulicznego. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje : a) dobudowę 22. szt opraw oświetlenia ulicznego: zabudowa oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych betonowych - 4szt opraw LED; zabudowa oświetlenia ulicznego na projektowanych słupach stalowych - 15 szt opraw LED; zabudowa oświetlenia ulicznego na projektowanych słupach betonowych - 3 szt opraw LED, b) dobudowę oświetlenia przejść dla pieszych : 14 szt. opraw metalohalogenkowych lub wysokoprężne lampy sodowe na słupach stalowych lub aluminiowych wraz z zasilaniem kablowym. Ponadto: montaż napowietrznych linii kablowych, montaż wysięgników, montaż opraw oświetlenia ulicznego, wykonanie pomiarów kontrolnych, podłączenie przewodów zasilających, uruchomienie oświetlenia, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) oraz wzór umowy, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz). Wykonawca obowiązany jest do udzielenia 36-miesięcznej gwarancji oraz 36-miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. Tam, gdzie w SIWZ w tym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w SIWZ (w tym w PFU) pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ (w tym PFU) oraz będą zgodne pod względem: a. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c. charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e. parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f. standardów emisyjnych.
 2. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Kmicica oraz przy budynku nr 14 w ulicy Dożynkowej, w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego
  Zamawiający: Prezydent Miasta Zawiercie, Zawiercie
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Kmicica oraz przy budynku nr 14 w ulicy Dożynkowej, w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego Zakres robót obejmuje (ul. Kmicica) : - montaż i stawianie słupów oświetleniowych 7 szt. - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 7 szt. - układanie kabli 274,00 m - układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka ocynkowana 290m oraz pozostałe roboty ujęte w przedmiarze robót. Zakres robót obejmuje (ul. Dożynkowa przy nr 14) : - montaż i stawianie słupów oświetleniowych 1 szt. - montaż opraw ulicznych 2 szt. - układanie kabli 24,00m; - układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka ocynkowana 34m oraz pozostałe roboty ujęte w przedmiarze robót. Wykonawca obowiązany jest do udzielenia 36-miesięcznej gwarancji oraz 36-miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz). Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiOR pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiOR oraz będą zgodne pod względem: a. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c. charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e. parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f. standardów emisyjnych.

Inne osoby dla Adamczyk Tomasz Henryk (62 osoby):