Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Wiesław Andrzej

w KRS

Wiesław Andrzej Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wiesław
Drugie imię:Andrzej
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:18 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Białek Janusz, Bryczek Tomasz, Celińska Elżbieta, Dróżdż Marek, Karczewski Zygmunt Józef, Kopron Mieczysław Tadeusz, Kołodziej Maria, Kukiełka Jan, Lis Tomasz, Marek Tadeusz, Mazur Renata Iwona, Mroczkowski Jerzy Wiesław, Oleszczuk Marek, Podstawka Jerzy Adam, Pyszniak Marcin Zygmunt, Rybak Witalis, Skrzyński Bogdan, Sobiński Sławomir Michał, Sobol Sławomir Bogumił, Sochal Jerzy Tomasz, Tycyk Konstanty, Urban Eugeniusz Henryk, Wawruch Kazimierz Andrzej, Żak Anna Halina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Urban Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Drogbud Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O., Świebodzin − KRS 0000246350
 2. Fxt Sp. Z O.O., Szerokie − KRS 0000653637
 3. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O. W Lublinie, Lublin − KRS 0000033117
 4. Korporacja Finansowo - Kapitałowa S.A., Warszawa − KRS 0000166109
 5. Polskie Stowarzyszenie Dom Europejski, Warszawa − KRS 0000152196
 6. Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego Sp. Z O.O., Mińsk Mazowiecki − KRS 0000154818
 7. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Melbud Sp. Z O.O., Siedlce − KRS 0000074257
 8. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bitum Sp. Z O.O., Zambrów − KRS 0000047065
 9. Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. Z O.O., Ostrów Mazowiecka − KRS 0000123698
 10. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Włodawa Sp. Z O.O. Z Siedzibą W Strupinie Dużym, Strupin Duży − KRS 0000130599
 11. Przedsiębiorstwo Drogowo-mostowe Międzyrzec Podlaski S.A., Międzyrzec Podlaski − KRS 0000042600
 12. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-budowlanych S.A., Gostynin − KRS 0000184020
 13. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych Parczew S.A., Parczew − KRS 0000043865
 14. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych Sp. Z O.O. W Janowie Lubelskim, Borownica − KRS 0000195677
 15. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., Lubartów − KRS 0000029566
 16. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. Z O.O., Siedlce − KRS 0000048277
 17. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-transportowych Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Rozdroże − KRS 0000214148
 18. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Miechów − KRS 0000199855
 19. Stowarzyszenie Wschodni Klaster Doradczo-usługowy, Lublin − KRS 0000308561
 20. Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O., Nowa Wieś − KRS 0000161305
 21. Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego Tomar-drog Tomasz Lis, Marek Oleszczuk- Sp. J., Lublin − KRS 0000236076
 22. Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów Mosty Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000258401
 23. Związek Zawodowy Unia Profesorów Polskich Przy Politechnice Lubelskiej, Lublin − KRS 0000223351

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agmar Sp. Z O.O., Gdyni − KRS 0000409508
 2. Browar Łomża Sp. Z O.O., Łomża − KRS 0000011751
 3. Centrum Badań Laboratoryjnych Cebel Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000343154
 4. Korporacja Piwowarska Sp. Z O.O., Łomża − KRS 0000025429
 5. Lubelska Korporacja Finansowa Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000004764
 6. Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości i Edukacji Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000127321
 7. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Lublin − KRS 0000023536
 8. Łukbut Serwis Sp. Z O.O., Łuków − KRS 0000023350
 9. Łukbut Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000039383
 10. Łukowskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Łukbut S.A., Łuków − KRS 0000036025
 11. Oko-medica S.A., Warszawa − KRS 0000062926
 12. Parster Sp. Z O.O., Parczew − KRS 0000062548
 13. Perła-browary Lubelskie S.A., Lublin − KRS 0000016008
 14. Prefabet-puławy Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000040272
 15. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Drog-most Sp. Z O.O., Włodawa − KRS 0000142193
 16. Przedsiębiorstwo Drogowo-mostowe We Włodawie, Włodawa − KRS 0000066101
 17. Przedsiębiorstwo Produkcyjne Spin Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000001153
 18. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees S.A., Łomża − KRS 0000038455
 19. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych W Lublinie S.A., Kraków − KRS 0000120497
 20. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O., Zamość − KRS 0000059284
 21. Społdzielnia Pracy Ekspertyz i Wdrożeń Budowlanych Budoekspert Przy Politechnice Lubelskiej W Lublinie, Lublin − KRS 0000129037

Powiązane przetargi (18 szt.):
 1. Zaprojektowanie i wykonanie remontu al. Smorawińskiego w Lublinie odcinek od skrzyżowania z ul. Chodźki do wiaduktów drogowych o łącznej długości 400m
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Lublin
  Zakres zamówienia obejmuje: 1.Sporządzenie dokumentacji w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy: 1.1.Opracowanie projektu wykonawczego, zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie. - 6 egz. 1.2.Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (sporządzonych na podstawie wydawanych przez GDDKiA Ogólnych Specyfikacji Technicznych) na wykonanie i odbiór wszystkich realizowanych robót - po 3 egz. 1.3.Opracowanie Projektu czasowej organizacji ruchu -4 egz. 1.4.Opracowanie projektu /zieleń/ - 2 egz. 1.5.Opracowanie harmonogramu realizacji prac - 2 egz. 1.6.Opracowanie i zatwierdzenie planu zagospodarowania terenu budowy - 2 egz. 1.7.Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 2 egz. 1.8.Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jej na nośniku CD (1 egz.)oraz w formie papierowej - 2 egz. 2.Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym: 2.1.Uzgodnienie projektu wykonawczego branży drogowej. 2.2.Uzgodnienie harmonogramu prac. 2.3.Uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu. 3.Nadzór autorski: 3.1.Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określanych w art. 20 ust.1, pkt4, ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.r. (Dz. U. 2010r., nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami). 3.2.Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji. 3.3.Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji. 3.4.Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. 3.5.Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 3.6.Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego. 3.7.Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 4.Realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji: 4.1.Remont nawierzchni bitumicznej jezdni, lokalne frezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie nowych warstw bitumicznych. 4.2.Wymiana istniejących krawężników i obrzeży betonowych. 4.3.Remont chodników: - strona południowa - remont nawierzchni. - strona północna - remont całej konstrukcji chodnika. 4.4.Remont ścieżki rowerowej z wymiana konstrukcji. 4.5.Regulacja wysokościowa zjazdów do posesji. 4.6.Wykonanie oznakowania drogowego: - oznakowanie poziome: strukturalne grubowarstwowe - oznakowanie pionowe: uzupełnienie braków w stosunku do projektu stałej organizacji ruchu oraz dostosowanie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu do wymogów obowiązujących przepisów. 4.7.Wykonanie pętli indukcyjnych. 4.8.Regulacja elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego, z wymianą włazów oraz krat. 4.9.Odtworzenie trawników. 4.10.Uporządkowanie terenu robót. 5.Wykonanie niezbędnych prób i badań. 6.Przygotowanie rozliczania końcowego robót i sporządzenie i sporządzenie operatu kolaudacyjengo. 7.Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi
 2. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. M. Koryznowej w Lublinie na odcinku od Ronda Gen. Berbereckiego do ul. Niepodległości o długości 442,00 mb oraz zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ciągu komunikacyjnego na działce miejskiej zlokalizowanego przy posesji Koryznowej 2 F w Lublinie o długości 70,00 mb oraz pełnienie nadzoru autorskiego
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Lublin
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. M. Koryznowej w Lublinie na odcinku od Ronda Gen. Berbereckiego do ul. Niepodległości o długości 442,00 mb oraz zaprojektowanie i wykonanie przebudowy
  ciągu komunikacyjnego na działce miejskiej zlokalizowanego przy posesji Koryznowej 2 F w Lublinie o długości 70,00 mb oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

  2.Zakres zamówienia obejmuje:

  2.1.Sporządzenie dokumentacji:
  a) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
  b) projektu wykonawczego - branża drogowa,
  c) projektu czasowej organizacji ruchu - branża inżynieria ruchu,
  d) projektu stałej organizacji ruchu - branża inżynierii ruchu,
  e) projektu w branży zieleniarskiej,
  f) informacji dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ),

  2.2. Przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót w Urzędzie Miasta Lublin.

  2.3. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego w zakresie zgodności projektów z
  Programem funkcjonalno - użytkowym:
  a) uzgodnienie projektu wykonawczego w branży drogowej przez
  Zamawiającego,
  b) zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu przez Zamawiającego,
  c) zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu przez Zamawiającego.

  2.4. Nadzór autorski:
  a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20, ust. 1, pkt 4, ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.r. (Dz. U. 2010r., nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami),
  b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
  c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie
  wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
  d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
  e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
  f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego,
  g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na plac
  budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia
  - fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

  2.5. Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji:
  a) remontu nawierzchni bitumicznej jezdni, lokalne frezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie nowych warstw bitumicznych
  b) wymiana istniejących krawężników i obrzeży na betonowe,
  c) remont nawierzchni chodników i wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki
  betonowej brukowej,
  d) wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym,
  e) remont dwóch zatok postojowych i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
  f) remont zjazdów i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
  g) wykonanie azyli dla pieszych,
  h) wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego,
  i) zamontowanie wygrodzeń ulicznych,
  j) odtworzenie trawników
  k) wykonanie jednostronnego chodnika z kostki betonowej brukowej
  l) uporządkowanie terenu budowy i terenów przyległych.

  2.6. Wykonanie niezbędnych prób i badań.

  2.7.Przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem i przyjęciem powyższych ulic w użytkowanie
 3. Zaprojektowanie i wykonanie remontu al. Smorawińskiego w Lublinie odcinek od rejonu skrzyżowania z ul. Chodźki do skrzyżowania z al. Spółdzielczości Pracy o łącznej długości 670,00 m
  Zamawiający: Gmina Miasto Lublin, Lublin
  Zakres zamówienia obejmuje: 1. Sporządzenie Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 1.1. projekt wykonawczy - branża drogowa, 1.2. czasowa organizacja ruchu na czas remontu - branża inżynieria ruchu, 1.3. stała organizacja ruchu - branża inżynieria ruchu, 1.4. branża zieleń 1.5. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), 1.6. uzyskanie przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji, 1.7. uzyskanie przez wykonawcę akceptacji tej dokumentacji w zakresie zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym, 2. Nadzór autorski: 2.1.wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20, ust. 1, pkt 4, ppkt a) i b) ustawy prawo budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz 414, z 1994 r., z późniejszymi zmianami), 2.2. dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz 414, z 1994 r., z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, Nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami), 2.3. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 2.4. uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 2.5. ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 2.6. udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 2.7.wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, 2.8. bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na plac budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie), 3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji: 3.1. remont nawierzchni bitumicznej jezdni, frezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie nowych warstw bitumicznych, 3.2. remont nawierzchni chodników i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej, 3.3. remont nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego i wykonanie nowej nawierzchni ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej i chodnika o nawierzchni z kostki betonowej brukowej, 3.4. remont nawierzchni zatok postojowych i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej, 3.5. wymiana istniejących krawężników i obrzeży na krawężniki i obrzeża betonowe, 3.6. odtworzenie trawników i zieleni, 3.7. wykonanie oznakowanie drogowego: poziomego i pionowego, 3.8. regulacja wysokościowa elementów uzbrojenia podziemnego. 3.9. regulacja wysokościowa studni oraz wpustów kanalizacji deszczowej, 4. przeprowadzenie wymaganych prób i badań, 5. przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem remontowanych ulic w użytkowanie
 4. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Kuronia (dawniej ul. Proletariuszy) w Lublinie.
  Zamawiający: Gmina Miasto Lublin, Lublin
  Zakres zamówienia obejmuje:

  1. sporządzenie Projektu wykonawczego i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

  2. uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym,

  3. wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższego projektu,

  4. przeprowadzenie wymaganych prób i badań,

  5. przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem remontowanej ulicy w użytkowanie
 5. Wykonanie remontu ul. Związkowej w Lublinie odcinek od ul. Choiny do ul. Bursaki
  Zamawiający: Gmina Miasto Lublin, Lublin
  Zakres zamówienia obejmuje: 1) pozostawienie istniejącej geometrii ulicy, z jednoczesnymi korektami zatok dla pojazdów komunikacji miejskiej, zatok postojowych dla samochodów osobowych (zatoki te będą posiadały nawierzchnie z kostki betonowej) oraz zjazdów publicznych na sąsiadujące z ulicą posesje, wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej jezdni, za wyjątkiem odcinka jezdni o długości 324,00 m remontowanego w 2001r., wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej, wykonanie nowego ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej, wykonanie oznakowania drogowego, ustawienie nowych krawężników i obrzeży, odtworzenie zieleni i uporządkowanie terenów przylegających do rejonu robót, 2) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, 3) przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem remontowanych skrzyżowań i remontowanej ulicy w użytkowanie
 6. Likwidacja skutków powodzi dr. kraj. nr 19 m. Borki km 249+650 do km 249+933 oraz od km 249+979 do km 250+070
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
  warstwa wiążąca- 3929 m2,
  warstwa ścieralna - 4150 m2,
  oznakowanie poziome grubowarstwowe - 216 m2
 7. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dr. kraj. nr 19 m. Ciecierzyn km 301+300 do km 301+910
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
  warstwa wiążąca - 8018 m2 ,
  warstwa ścieralna SMA - 7828 m2 ,
  oznakowanie poziome grubowarstwowe - 868 m2
 8. Remont nawierzchni drogi Nr 2256L Wierzchowiska Górne - Czółna długości 1428mb
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, Bełżyce
  Remont nawierzchni drogi Nr 2256L Wierzchowiska Górne - Czółna długości 1428mb.

  Remont obejmuje:
  I ELEMENT: Roboty porządkowe (czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej, mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi).

  II ELEMENT: Nawierzchnia (wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową, nawierzchnia z mieszanek min.-asf., grysowych - w-wa ścieralna po zagęszczeniu o gr. 4 cm).

  Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania, zawiera przedmiar robót i kosztorys ofertowy.
  Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
 9. Modernizacja drogi gminnej nr 106054 L w m. Ludwinów odc. A-B-C od km 0+000 do km 0+375,00 odc. D-B ok. km 0+000 do km 0+239,70
  Zamawiający: Wójt Gminy Niemce, Niemce
  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi gminnej nr 106054 L w m. Ludwinów odc. A-B-C od km 0+000 do km 0+375,00 odc. D-B ok. km 0+000 do km 0+239,70.

  Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia zadania inwestycyjnego jest wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 106054 L w m. Ludwinów odc. A - B - C od km 0+000 do km 0 + 375,00 odc. D - B ok. km 0+000 do km 0+239,70. W zakres prac wchodzą: - roboty ziemne, - obiekty, - roboty nawierzchniowe ,warstwa odsączająca, podbudowa, nawierzchnia, - umocnienie poboczy, - urządzenia drogowe..

  Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9.

  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.
 10. Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni północnej ul. Mełgiewskiej od al. Andersa do al. Tysiąclecia w Lublinie.
  Zamawiający: Gmina Miasto Lublin, Lublin
  Zakres zamówienia obejmuje:

  1. sporządzenie Projektu wykonawczego i Specyfikacji Technicznych
  Wykonania i Odbioru Robót oraz uzyskanie akceptacji tego projektu
  w zakresie zgodności z Programem funkcjonalno-użytkowym,

  2. wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższego Projektu,

  3. przeprowadzenie wymaganych prób i badań,

  4. przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem remontowanej ulicy
  w użytkowanie
 11. Oznakowanie poziome dróg krajowych województwa wielkopolskiego
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Oznakowanie poziome dróg krajowych województwa wielkopolskiego
 12. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na terenie bazy WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17
  Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest ułożenie nawierzchni asfaltowej na terenie bazy WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 13. utrwalenie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Szastarka oraz modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Wojciechów - Michałówka w miejscowości Wojciechów
  Zamawiający: Gmina Szastarka, Szastarka
  Wyrównanie profilu istniejących nawierzchni bitumicznych mieszanką bitumiczną grysową o łącznej ilości 173,25 Mg Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm o łącznej powierzchni 10 098,40 m2 1. Droga gminna nr 108633 L Majdan Obleszcze - Polichna IV poprzez wykonanie wyrównania profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką bitumiczną grysową, warstwa wyrównawcza asfaltowa - w ilości 50 kg/m² - 96,25 Mg . Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm - 1925 m² 2. Droga gminna nr 108640 L Rzeczyca Kolonia - Polichna I poprzez wykonanie Wyrównanie profilu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym do 10cm grubości po zagęszczeniu w ilości 145,53 m3 oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm w ilości 1363,5 m2 3. Droga gminna nr 108624 L Blinów II - Jesionki poprzez wyrównanie profilu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym do 10cm grubości po zagęszczeniu w ilości 176,55 m3 oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm w ilości 1671,5 m2 4. Droga gminna nr 108622 L Blinów I - Blinów II poprzez wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką bitumiczną - grysową w ilości 77 Mg oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, grysowych- warstwa poprzez wyrównanie profilu ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm w ilości 1540 m2 5 Droga gminna nr 108627 L Brzozówka Kolonia - Brzozówka Wieś istniejącej podbudowy materiałem kamiennym do 10cm grubości po zagęszczeniu w ilości 27,88 m3 oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm w ilości 258,75 m2 6. Droga gminna nr 108654 L Majdan Obleszcze - Folwark poprzez wyrównanie profilu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym do 10cm grubości po zagęszczeniu w ilości 68,5 m3 oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm w ilości 635 m2 7. Droga gminna nr 108639 L Huta Józefów - Polichna I poprzez wyrównanie profilu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym do 10cm grubości po zagęszczeniu w ilości 83,2 m3 oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm w ilości 780 m2. 8. Modernizacja drogi gminnej nr 108635 L Wojciechów - Michałówka dojazdowej do gruntów rolnych poprzez wyrównanie profilu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym do 10cm grubości po zagęszczeniu w ilości 203,5 m3 oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm w ilości 1925 m2.
 14. Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Łuszczów Drugi na działce nr 920 i 903 i drogi nr 106095L w miejscowości Rudnik na działce nr 402 odcinek 300m
  Zamawiający: Gmina Wólka, Lublin
  Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Łuszczów Drugi na działce nr 920 i 903
  i drogi nr 106095L w miejscowości Rudnik na działce nr 402 odcinek 300m.</p>
  <p><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> roboty budowlane.</p>
  <p><b>II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b> <br />1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łuszczów Drugi na działce nr 920 i 903 odcinek od km rob. 0+000 do 1+327 obejmująca między innymi:
  <br />  - roboty pomiarowe 1,33km
  <br />  - mechaniczne usuniecie humusu 2584m2
  <br />  - rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15cm - 97m2
  <br />  - rozebranie nawierzchni bitumicznej gr.4cm - 97m2
  <br />  - rozebranie przepustów betonowych rurowych - 5m
  <br />  - roboty ziemne: wykopy 169m3, nasypy łącznie 427m3, plantowanie łącznie 1112m2
  <br />  - wykonanie przepustu z rur żelbetowych śr. 50cm na ławie betonowej 9m
  <br />  - zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego rurami osłonowymi dwudzielnymi 16m
  <br />  - profilowanie koryta drogi 4928m2
  <br />  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31mm grubości 12cm - 4928m2
  <br />  - wykonanie poszerzenia z kruszywa łamanego 0/31mm grubości 20cm - 479m2
  <br />  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31mm grubości 26cm - 217m2
  <br />  - wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym grubości 10cm - 572m3
  <br />  - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 6cm - 4690m2
  <br />  - humusowanie i obsianiem skarp mieszanką traw 1112m2
  <br />  - uzupełnienie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym gr. warstwy 15cm - 2208m2
  <br />  - ustawienie 7 słupków i 12 tablic znaków drogowych
  <br />  - ustawienie stalowych barier ochronnych SP04/2 - 96m
  <br />2. Modernizacja drogi nr 106095L w miejscowości Rudnik na działce nr 402 od km rob. 0+000 do 0+300 obejmująca między innymi:
  <br />  - roboty pomiarowe 0,3km
  <br />  - rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15cm - 25m2
  <br />  - rozebranie nawierzchni bitumicznej gr.4cm - 73m2
  <br />  - roboty ziemne wykonywane koparkami łącznie 406m3,
  <br />  - ręczne formowanie nasypów i zagęszczanie walcami 74m3
  <br />  - regulacja pionowa studzienek betonem 0,4m3
  <br />  - ułożenie rur osłonowych 20m
  <br />  - profilowanie koryta drogi 1820m2
  <br />  - wykonanie podbudowy piasku stabilizowanego cementem grubości 12cm - 1820m2
  <br />  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20cm - 1820m2
  <br />  - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego grubości 10cm - 120m2
  <br />  - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm - 1380m2
  <br />  - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm - 1319m2
  <br />  - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm na podsypce 75m2
  <br />  - wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego gr 10cm - 72m2
  <br />  - ułożenie krawężników betonowych 15x30cm na ławach betonowych - 345m
  <br />  - plantowanie powierzchni skarp 345m2
  <br />  - umocnienie skarp płytami ażurowymi 5m2
  <br />3. Obsługa geodezyjna prowadzonych robót i wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
  <br />4. Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz uiszczenie ewentualnych opłat związanych z zajęciem pasa drogowego.
  <br />5. Minimalna wymagana gwarancja 36 miesięcy.
  <br />6. Wymagane jest wykonanie co najmniej połowy wartości inwestycji (podbudowy) w roku 2009r.
  <br />7. Przewidywana płatność za wykonanie zadania nie wcześniej niż po żądanym terminie wykonania całości zamówienia tj. po 15-05-2010r
 15. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łuszczów Pierwszy na działce nr 991 i w miejscowości Turka - ul. Wrzosowa, Konwaliowa, Jaśminowa
  Zamawiający: Gmina Wólka, Lublin
  <br />1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łuszczów Pierwszy na działce nr 991 odcinek od km rob. 0+006,5 do 0+386 obejmująca między innymi:
  <br />  - roboty pomiarowe 0,39km
  <br />  - mechaniczne usuniecie humusu 1888m2
  <br />  - roboty ziemne: wykopy łącznie 206m3, nasypy 13m3, plantowanie 117m2
  <br />  - zabezpieczenie ziemnego kabla energetycznego rurami osłonowymi dwudzielnymi 5m
  <br />  - profilowanie koryta drogi 1627m2
  <br />  - wykonanie warstwy odsączającej gr. 7cm z piasku 1432m2
  <br />  - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubości 15cm - 1432m2
  <br />  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31mm grubości 16cm - 1271m2
  <br />  - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 6cm - 1211m2
  <br />  - humusowanie i obsianiem skarp mieszanką traw 117m2
  <br />  - ułożenie ścieków korytkowych z elementów prefabrykowanych na ławie betonowej 91m
  <br />  - uzupełnienie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym gr. warstwy 15cm - 764m2
  <br />  - ustawienie 3 słupków i 8 tablic znaków drogowych
  <br />2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Turka Osiedle Borek: ul. Wrzosowa, Konwaliowa i Jaśminowa odcinek od km rob. 0+000 do 0+298,45 obejmująca między innymi:
  <br />  - roboty pomiarowe 0,3km
  <br />  - mechaniczne usuniecie humusu 1156m2
  <br />  - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 1x3x0,15m (materiał do wykorzystania) 56m2
  <br />  - rozebranie krawężników betonowych (materiał do wykorzystania) 394m
  <br />  - roboty ziemne: wykopy łącznie 64m3, nasypy łącznie 128m3, plantowanie 508m2
  <br />  - regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej 7szt.
  <br />  - profilowanie koryta drogi 770m2
  <br />  - wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm z piasku 714m2
  <br />  - wykonanie podbudowy z chudego betonu B15 grubości 20cm - 633m2
  <br />  - wyrównanie nawierzchni z płyt i z chudego betonu kruszywem łamanym - 192m3
  <br />  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31mm grubości 10cm - 56m2
  <br />  - wykonanie nawierzchni z płyt drogowych materiałem z rozbiórki 56m2
  <br />  - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm - 1629m2
  <br />  - humusowanie i obsianiem skarp mieszanką traw 508m2
  <br />  - ułożenie krawężników betonowych 15x30cm (częściowo materiał z rozbiórki) - 644m
  <br />  - przebrukowanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej 159m2
  <br />  - przebrukowanie obrzeży chodnikowych 31m
  <br />  - przebrukowanie nawierzchni zjazdu z płyt ażurowych 36m2
  <br />3. Obsługa geodezyjna prowadzonych robót i wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
  <br />4. Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz uiszczenie ewentualnych opłat z tym związanych.
  <br />5. Minimalna wymagana gwarancja 36 miesięcy.
  <br />6. Wymagany jest opóźniony termin płatności za wykonanie zamówienia.
  <br />Przewidywana wartość faktur do zapłaty w roku bieżącym - 80 000zł brutto.
  <br />Pozostała płatność do 31-03-2010r. z tym, że dopuszczalna jest wcześniejsza zapłata części lub całości wynagrodzenia w przypadku wcześniejszego pozyskania przez Gminę środków finansowych
 16. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Żywnego długości 677,00mb w Lublinie
  Zamawiający: Gmina Miasto Lublin, Lublin
  Zakres zamówienia obejmuje:
  - sporządzenie Projektu wykonawczego i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodnych z programem funkcjonalno użytkowym,
  - wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji,
  - przeprowadzenie wymaganych prób i badań,
  - przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem remontowanej ulicy w użytkowanie
 17. zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Uroczej od skrzyżowania z al. Warszawską do ul. Skalistej.
  Zamawiający: Gmina Miasto Lublin, Lublin
  1.Zakres zamówienia obejmuje:
  - sporządzenie Projektu wykonawczego i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
  - uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodności z programem funkcjonalno użytkowym (załącznik nr 1 do SIWZ)
  - wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższego projektu,
  - przeprowadzenie wymaganych prób i badań,
  - przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem remontowanej ulicy w użytkowanie.
 18. przebudowa drogi gminnej Nr 107082L (dr. pow. 2253L - Niedrzwica Kościelna ul. Lipowa - (w tym łącznik od skrzyżowania z ul. Lipową - Załucze - do drogi kraj. 19) - Sobieszczany - Sobieszczany Kolonia - dr. pow. 2253L) na odcinku miejscowości Sobieszczany i Sobieszczany Kolonia o dł. 1 743,5 mb
  Zamawiający: Gmina Niedrzwica Duża, Niedrzwica Duża
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 107082L (dr. pow. 2253L - Niedrzwica Kościelna ul. Lipowa - (w tym łącznik od skrzyżowania z ul. Lipową - Załucze - do drogi kraj. 19) - Sobieszczany - Sobieszczany Kolonia - dr. pow. 2253L) na odcinku miejscowości Sobieszczany i Sobieszczany Kolonia o dł. 1 743,5 mb

  Zakres robót, który należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia obejmuje:
  - roboty pomiarowe
  - roboty rozbiórkowe
  - wykonanie przepustów
  - remont chodnika
  - roboty ziemne
  - podbudowę
  - wykonanie nawierzchni
  - roboty wykończeniowe
  - oznakowanie dróg i zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Inne osoby dla Adamczyk Wiesław Andrzej (84 osoby):