Kogo reprezentuje osoba

Adamczyk Zdzisław

w KRS

Zdzisław Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zdzisław
Nazwisko:Adamczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1946 r., wiek 74 lata
Miejscowości:Koszalin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:13 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chudzik Zbigniew, Czesnowski Bogusław Daniel, Lipski Włodzimierz Kazimierz, Misiewicz Danuta, Osoś Oktawiusz Leszek, Śliwiński Czesław, Sośnicka Alicja Helena, Wojciechowski Lech, Ziuko Tadeusz Kazimierz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Puchalska Katarzyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Amber Gaz Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000372044
 2. Centrum Innowacyjnych Technologii Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000476191
 3. Ekowodrol Armatura Systemy Pompowe Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000476091
 4. Gminny Zakład Komunalny Sp. Z O.O. W Bobolicach, Bobolice − KRS 0000830109
 5. Kancelaria Sośniccy Adwokacko-radcowska Spółka Partnerska, Koszalin − KRS 0000132067
 6. Polskie Składy Armatury Sp. Z O.O., Chwaszczyno − KRS 0000206932
 7. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Ekowodrol Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000097981
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa Irys, Bonin − KRS 0000137095
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyszłość, Koszalin − KRS 0000181533
 10. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej, Koszalin − KRS 0000163869

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Biuro Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-księgowego Fin-ekspert Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000059713
 2. Koszalińska Izba Przemysłowo-handlowa, Koszalin − KRS 0000057334
 3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. Z O.O., Krupy − KRS 0000053219
 4. Składy Budowlane Klein Spółka Komandytowa, Koszalin − KRS 0000391473
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Bankowiec, Koszalin − KRS 0000211589
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa Przymorze, Tymień − KRS 0000169504

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino.
  Zamawiający: Gmina Karlino, Karlino
  Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
  1) Świetlica w Lubiechowie,
  - docieplenie ścian fundamentowych,
  - docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji,
  - docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia,
  - wykonanie płyty fundamentowej pod pompę ciepła,
  - wykonanie odwodnienia dachu,
  - wykonanie węzła cieplnego z pompą ciepła,
  - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
  - wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej,
  - dostosowanie instalacji elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego wraz z przyłączeniem węzła do instalacji w budynku.
  - wykonanie kompleksowego remontu pomieszczenia w którym będzie znajdował się węzeł cieplny.
  2) Świetlica w Zwartowie,
  - docieplenie ścian fundamentowych,
  - docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji,
  - docieplenie stropodachu wraz z wymiana pokrycia,
  - wykonanie płyty fundamentowej pod pompę ciepła,
  - wykonanie odwodnienia dachu,
  - wykonanie węzła cieplnego z pompą ciepła,
  - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
  - wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej,
  - wymiana instalacji elektrycznej,
  -dostosowanie instalacji elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego wraz z przyłączeniem węzła do instalacji w budynku.
  - wykonanie kompleksowego remontu pomieszczenia w którym będzie znajdował się węzeł cieplny.
  3) Świetlica w Krukowie,
  - docieplenie ścian zewnętrznych,
  - docieplenie stropu piwnic,
  - wykonanie płyty fundamentowej pod pompę ciepła,
  - wykonanie węzła cieplnego z pompą ciepła,
  - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
  - wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej,
  - wymiana instalacji elektrycznej,
  - dostosowanie instalacji elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego wraz z przyłączeniem węzła do instalacji w budynku.
  - wykonanie kompleksowego remontu pomieszczenia w którym będzie znajdował się węzeł cieplny.
 2. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ NOWYCH ELEMENTÓW OCZYSZCZALNI DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE
  Zamawiający: Powiat Koszaliński, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie Qśrd = 22,2 m3/d, Qmaxh = 3,2 m3/h.
 3. węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich przy ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 15 w Kołobrzegu
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa węzłów sanitarnych, która obejmuje: 1.Roboty budowlane: a)roboty rozbiórkowe; b)roboty murowe, tynkarskie; c)powiększenie otworów wejściowych; d)okładziny i posadzki; e)strop podwieszany; f)stolarka drzwiowa, ścianki z laminatu HPL; g)wyposażenie łazienek;2.Roboty instalacyjne: a)demontaż starej instalacji wodno-kanalizacyjnej; b)instalacja wodociągowa; c)instalacja kanalizacji sanitarnej; d)instalacja wentylacji mechanicznej; e)instalacja centralnego ogrzewania; 3.Roboty elektryczne: a)demontaż instalacji elektrycznej; b)linia zasilająca, tablca T-WS; c)wewnętrzna instalacja elektryczna; d)badania i pomiary.
 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Żółtnica wraz z przesyłem do m. Omulna wraz z przepompowniami P1, P2, PG1, PG2, PG3, PPZ, punktem zlewnym i zasilaniem energetycznym.
  Zamawiający: Gmina Szczecinek, Szczecinek
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Żółtnica wraz z przesyłem do m. Omulna wraz z przepompowniami P1, P2, PG1, PG2, PG3, PPZ, punktem zlewnym i zasilaniem energetycznym.. Szczegółowy zakres określa przedmiar robót (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz dokumentacja projektowa, stanowiące załączniki do SIWZ.
 5. Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Sławnie wraz z budową systemu ochrony elektronicznej
  Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Sławnie, Sławno
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody o wydajności Qśr = 180m3/h w Sławnie wraz z budową systemu ochrony elektronicznej, na podstawie dokumentacji projektowej w tym:
  PRZEBUDOWA UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY
  1) Roboty i instalacje technologiczne
  1. Przebudowa stacji uzdatniania wody z całkowitą wymianą rurociągów technologicznych z armaturą i automatyką procesów technologicznych, z zastosowaniem rur i kształtek ze stali nierdzewnej oraz przepustnic ze sterownikami pneumatycznymi i elektromagne- tycznymi.
  2. Oczyszczenie powierzchni zewnętrznych filtrów d= 2400mm, szt 8, przez piaskowanie i pomalowanie farbą chlorokauczukową .
  3. Wymiana złóż filtracyjnych w istniejących filtrach d= 2400 mm szt 8, z równoczesną wymianą grzybków filtracyjnych i wzmocnieniem płyt drenażowych w 8 filtrach.
  4. Pompownia II stopnia
  Przebudowa pompowni II stopnia poprzez demontaż pomp i armatury demontaż istniejących rurociągów. Montaż zestawów pompowych. Montaż armatury i rurociągów ze stali nierdzewnej.
  5. Komory zasuw K-1, K-2, K-3, K-4
  Wykonanie komór z kręgów betonowych d=1200mm, montaż zasuw kołnierzowych d=250mm z napędem elektrycznym, montaż armatury.
  6. Sieć wodociągowa ze studni Nr 6
  Montaż z włączenie do istniejącego rurociągu sieci z rur PE d=160mm, o długości 21,00m.
  7. Sieć wodociągowa od komory K1 do pompowni II st.
  Montaż rurociągu z rur PE d=250 mm o długości 23,00 m.
  8. Sieć wodociągowa od komory K1 do pompowni II st.
  Montaż rurociągu z rur PE d=250 mm o długości 23,00 m.
  9. Sieć wodociągowa z pompowni II st. Do sieci do miasta
  Montaż rurociągu z rur PE d=250 mm i rur stalowych d=200 mm włączeniem do rurociągu istniejącego, o łącznej długości 47,50 m.
  10. Studnia pomiarowa
  Montaż przepływomierza PROMAG 50LIF DN150 lub równoważnego z wykonaniem podejścia.
  11. Zbiornik wyrównawczy
  Montaż ultradźwiękowego przetwornika poziomu PROSONIC MFMU 41 lub równoważnego.
  12. Studnie nr 2B, 5A, 6,SHUiZ
  Wykonanie studni pomiarowych z kręgów betonowych d 1200mm, Wymiana pomp głębinowych, montaż hydrostatycznych sond głębokości, przepływomierzy elektrodynamicznych , zasuw z napędem elektrycznym.
  13. Studnia SHUiZ
  Wykonanie studni pomiarowych z kręgów betonowych d 1200mm.
  4
  Montaż hydrostatycznych sond głębokości, przepływomierzy elektro- dynamicznych, zasuw z napędem elektrycznym.
  14. Próby szczelności, dezynfekcja i uruchomienie sieci i stacji uzdatniania wody po wykonaniu robót.
  2) Instalacje elektryczne zalicznikowe
  1. Wymiana rozdzielnicy głównej w stacji transformatorowej typu XL4000 siedmiocelowa do zasilania z istniejącego transformatora lub agregatu prądotwórczego.
  2. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 200 kVA.
  3. Instalacje do odbiorów technologicznych.
  4. Instalacje zasilające urządzenia i sterownicze.
  5. Połączenia wyrównawcze i ochrona przeciwporażeniowa.
  3) Automatyka procesów technologicznych
  1. Praca stacji uzdatniania całkowicie automatyczna z zastosowaniem sterownika mikroprocesorowego zapewniającego automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania filtrów , zarządzanie pracą studni, dozowanie reagentów. Sterownik ma zapewnić również komunikację cyfrową z urządzeniami pomiarowymi typu przepływomierze elektromagnetyczne, analizator zawartości tlenu, elektroniczne moduły zabezpieczeń silników pomp.
  4) Roboty budowlane towarzyszące, w tym roboty termomodernizacyjne:
  1. Budynek stacji uzdatniania wody
  Wymiana pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, wykonanie izolacji dachu z płyt styropianowych i wykonanie nowego pokrycia z papy termo-zgrzewalnej z wykonaniem nowych obróbek, rynien i rur spustowych. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku części socjalnej wraz z wyprawą tynkarską kolorową. W części technologicznej budynku wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana posadzek z płytek lastrykowych na płytki Gres. Wykonanie licowania ścian płytkami w pomieszczeniach technologicznych.
  2. Zbiornik wody czystej
  Rozebranie komory wejściowej do zbiornika. Wykonanie nowego wejścia z odwzo-rowaniem stanu istniejącego. Usunięcie pęknięć w ścianie dzielącej komorę zbiornika z zastosowaniem uszczelnień w technologii SIKA lub DITERMANN lub równoważnej.
  3. Budynek pompowni II stopnia
  Wymiana pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, wykonanie izolacji dachu z płyt styropianowych i wykonanie nowego pokrycia z papy termo-zgrzewalnej z wykonaniem nowych obróbek, rynien i rur spustowych. Wykonanie nowych tynków ścian zewnętrznych wraz z wyprawą tynkarską kolorową. W części technologicznej budynku wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana posadzek z płytek lastrykowych na płytki Gres. Wykonanie licowania ścian płytkami w pomieszczeniach technologicznych.
  4. Osadnik popłuczyn
  Wykonanie barierki stalowej z rur ze stali nierdzewnej wzdłuż zewnętrznych ścian osadnika.
  BUDOWA SYSTEMU OCHRONY ELEKTRONICZNEJ
  5) Budowa systemu ochrony elektronicznej, w tym systemu sygnalizacji włamania i systemu telewizji przemysłowej, obejmująca:
  1. Dostawę i montaż elementów systemu alarmowego i systemu telewizji przemysłowej, w tym:
  a) instalację systemu sygnalizacji włamania,
  5
  b) montaż systemu telewizji przemysłowej,
  c) wykonanie wizualizacji zabezpieczenia,
  2. Prowadzenie, w okresie gwarancyjnym przeglądów okresowych urządzeń i instalacji oraz dokonywania zabiegów konserwacyjnych.
  3. Przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli oraz przekazanie wszelkich informacji niezbędnych dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i bieżącej eksploatacji urządzeń,
  4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu alarmowego i systemu telewizji przemysłowej zawierającej:
  - opis działania systemu;
  - szczegółową organizację systemu;
  - organizację zasilania i bilansu rezerwowego zasilania systemu alarmowego i telewizji przemysłowej;
  - schemat blokowy systemu i schemat jego zasilania;
  - rysunki instalacji kablowych i sposobów montażu;
  - rysunki rozmieszczenia urządzeń lokalnych i dokładnej ich lokalizacji;
  - rysunki rozmieszczenia urządzeń centralnych i operatorskich oraz dokładnej ich lokalizacji;
  - zestawienie urządzeń i materiałów;
  - atesty urządzeń i materiałów;
  - dokumentację oprogramowania systemu;
  - instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiono w Przedmiarach robót.
 6. Wał nad jeziorem Jamno polder Łabusz - likwidacja szkód powodziowych w km 0+340 - 0 + 600, umocnienie odcinka wału
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy szkód powstałych na wale przeciwpowodziowym nad jeziorem Jamno na polderze Łabusz. Na skutek silnego falowania wody i zaniku roślinności w jeziorze nastąpiło rozmycie skarpy odwodnej wału. Ponadto nastąpiło znaczne osiadanie odcinka wału poniżej projektowanej rzędnej tj. 1,70 m.
  Naprawa wału polegać będzie na:
  nadsypaniu gruntem mineralnym korpusu wału na długości na odcinku obniżenia do projektowanej rzędnej 1,70 m,
  wyprofilowaniu korony i skarp wału wraz z obsianiem mieszanka traw,
  umocnieniu skarpy wału od strony odwodnej gabionami o grubości 0,2
  Dla usprawnienia dowozu gruntu na miejsce budowy przewidziano budowę drogi z płyt betonowych typu IOMB B o długości 400 m. Płyty drogowe przekaże Wykonawcy robót Inwestor. Dodatkowo dla manewrów przewidziano budowę placu manewrowego z w/w płyt.
  Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w przedmiarze robót ( załącznik nr 3 do SIWZ), kosztorysie nakładczym ( załącznik nr 4 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej ( załącznik nr 9 do SIWZ).
 7. Budowa wodociągu zbiorowego wraz z przyłączami dla miejscowości Boleszewo, gm. Sławno
  Zamawiający: Gmina Sławno, Sławno
  zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi odpowiednio załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 8. Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Dobiesław na dz. nr 49 realizowana w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013..
  Zamawiający: Urząd Gminy Darłowo, Darłowo
  Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Dobiesław na dz. nr.49 w gminie Darłowo w zakresie: - roboty budowlane, - roboty elektryczne, - branża sanitarna i technologiczna..
 9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko - obszar C i D
  Zamawiający: Gmina Resko, Resko
  Przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Resko. Teren inwestycji został podzielony na następujące główne obszary: 3.1 Obszar C - zlewnia w zachodniej części miasta w ulicach Wolności, Leśnej Zachodniej i Buczka oraz odcinek w ul. Jedności Narodowej, który obejmuje wykonanie : a) pompowni ścieków PW ul. Wolności z kanałami grawitacyjnymi i przyłączami oraz rurociągiem tłocznym na odcinku komora ścieków KŚW - komora rozprężna KRW przy ul. Zachodniej, b) pompowni ścieków PZ ul. Zachodnia z kanałami grawitacyjnymi i przyłączami oraz rurociągiem tłocznym na odcinku komora ścieków KŚZ - komora rozprężna KRO na terenie oczyszczalni, c) pompowni ścieków PL ul. Leśna z kanałami grawitacyjnymi i przyłączami oraz rurociągiem tłocznym na odcinku komora ścieków KŚL - komora rozprężna KRC przy ul. Leśnej 64, d) kanalizację deszczową w ul. Buczka od studni DC1. 3.2 Obszar D - zlewnia w południowej części miasta, ulice Jedności Narodowej, Szpitalna, Żeromskiego, Prusa, Polna, Kolejowa, Browarna i który obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla odprowadzenia ścieków z budynków w następujących zlewniach: a) pompowni ścieków PJN ul. Jedności Narodowej zaprojektowaną na terenie istniejącej przepompowni z kanałami grawitacyjnymi i przyłączami oraz rurociągiem tłocznym na odcinku komora ścieków KŚJ - włączenie do istniejącego rurociągu tłocznego w p. J2, b) pompownię ścieków PP ul. Polna z kanałami grawitacyjnymi i przyłączami oraz rurociągiem tłocznym na odcinku komora ścieków KŚP - komora rozprężna KRP przy ul. Polnej, c) kanalizacja deszczową w ul. Buczka. Planowana inwestycja zakłada system rozdzielczy, który obejmuje, wydzielenie z kanalizacji ogólnospławnej - w przeważającej większości kanalizacji deszczowej i wykonanie nowych krótkich odcinków kanalizacji deszczowej. Przewiduje się modernizację jednej i budowę pięciu nowych pompowni. W tym celu należy wykorzystać istniejące obiekty, które zostaną poddane modernizacji tj. wymiana pomp, instalacji , wprowadzenie centralnego sterowania i monitoringu drogą radiową dla całego systemu pompowni. Zakres ten pozwala na czynnym organizmie miejskim, z najmniejszym ujemnym skutkiem dla środowiska i mieszkańców przeprowadzić rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną. Dla odprowadzenia ścieków sanitarnych przewidziano nową kanalizację sanitarną, z wykorzystaniem istniejących odcinków kanalizacji ogólnospławnej. Zadanie przewiduje wykorzystanie zmodernizowanych istniejących pompowni ( po wymianie pomp i instalacji na nowe ) do przetłoczenia większych ilości ścieków sanitarnych. Dla nowych kanalizowanych obszarów miasta przewidziano nowe pompownie. 3.3 Zakres rzeczowy robót budowlanych 3.3.1 Obszar C 1) Kanalizacja główna obejmuje wykonanie : a) sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicach Dn 160-4,7PCV o łącznej długości L= 1401.50 m, b) sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicach Dn 200-5,9 PCV o łącznej długości L = 1164.00 m, c) sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicach Dn 250-7,30 PVC o łącznej długości L = 3.50 m 2) Kanalizacja rozdzielcza obejmuje wykonanie sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicach Dn 160-4,0 PCV o łącznej długości L = 1678.0 m 3) Rurociągi tłoczne obejmują : a) sieci rurociągów tłocznych kanalizacji sanit. o średnicach Dn 90-4,3 PVC o łącznej długości L = 670,0 m, b) sieci rurociągów tłocznych kanalizacji sanit. o średnicach Dn 160PE80 SDR11 o łącznej długości L = 144,0 m, c) pompownię ścieków PW ul. Wolności z kanałami grawitacyjnymi i przyłączami oraz rurociągiem tłocznym na odcinku komora ścieków KŚW - komora rozprężna KRW przy ul. Zachodniej, d) pompownię ścieków PZ ul. Zachodnia z kanałami grawitacyjnymi i przyłączami oraz rurociągiem tłocznym na odcinku komora ścieków KŚZ - komora rozprężna KRO na terenie oczyszczalni, e) pompownię ścieków PL ul. Leśna z kanałami grawitacyjnymi i przyłączami oraz rurociągiem tłocznym na odcinku komora ścieków KŚL - komora rozprężna KRC przy ul. Leśnej 64, f) sieć grawitacyjną kanalizacji deszczowej o średnicach Dn 0,2 i przyłącza do wpustów deszczowych- Dn160mm w ul. Buczka o łącznej długości (123,5+13.0) L=136,5m 3.3.2 Obszar D 1) Kanalizacja grawitacyjna sanitarna dla odprowadzenia ścieków z budynków obejmuje : a. pompownię ścieków PJN ul. Jedności Narodowej zaprojektowaną na terenie istniejącej przepompowni z kanałami grawitacyjnymi i przyłączami oraz rurociągiem tłocznym na odcinku komora ścieków KŚJ - włączenie do istniejącego rurociągu tłocznego w p. J2, b. pompownię ścieków PP ul. Polna z kanałami grawitacyjnymi i przyłączami oraz rurociągiem tłocznym na odcinku komora ścieków KŚP - komora rozprężna KRP przy ul. Polnej, c. pompownię ścieków przy ul. Szpitalnej. 2) Kanalizacja sanitarna główna obejmuje wykonanie : a) sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicach Dn 160-4,7PCV o łącznej długości L = 921.50 m, b) sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicach Dn 200-5,9 PCV o łącznej długości L = 980.00 m, c) sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicach Dn 250-7,30 PVC o łącznej długości L = 5.50 m, 3) Kanalizacja rozdzielcza obejmuje wykonanie : a) sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicach Dn 160-4,0PCV o łącznej długości L = 380.50 m, b) sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicach Dn 200-5,9 PCV o łącznej długości L = 3.0 m 4) Rurociągi tłoczne obejmują : a) sieci rurociągów tłocznych kanalizacji sanit. o średnicach Dn 160 PVC o łącznej długości L = 101,50 m, b) sieci rurociągów tłocznych kanalizacji sanit. o średnicach Dn 63PE80 SDR11 o łącznej długości L = 78,0 m.
 10. Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleszczynie
  Zamawiający: Gmina Złotów, Złotów
  1. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o Qśr=300m3/d, a w szczególności: - budynek technologiczno-socjalny, - reaktor biologiczny SBR o Vcał=910m3 i Vcz=701m3, - komora spustowa ścieków oczyszczonych, - pompownia ścieków zakładowych, - wiata na osad, - agregat prądotwórczy, - wylot ścieków oczyszczonych, - sieci zewnętrzne wod-kan. i elektryczne, - drogi i place, - ogrodzenie i oświetlenie terenu. 2. Budowa rurociągu tłocznego ścieków z rur PEØ90 długości 3.672m. 3. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PCVØ200 długości 3.142m. 4. Budowa sieci wodociągowej z rur PEØ110 długości 5.656m. 5. Budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCVØ160 długości 430m. 6. Budowa przyłączy wodociągowych z rur PEØ32 długości 1.559m.
 11. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków - miejscowość Krzeczów
  Zamawiający: Gmina Wierzchlas, Wierzchlas
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków - miejscowość Krzeczów.
  W zakres zadania wchodzą :
  I. Budowa oczyszczalni ścieków w Krzeczowie.
  W ramach zadania wykonane zostaną:
  1. Oczyszczalnia ścieków mechaniczno - biologiczna Qd = 360 m3/d, zaprojektowana jako reaktor SBR dwukomorowy na działkach nr ewid. 1 i 2 w miejscowości Krzeczów.
  Na oczyszczalnię składają się następujące obiekty:

  1.1 Budynek główny oczyszczalni zaprojektowany na płycie zapuszczanego zbiornika - z budynkiem połączono : garaż, wiatę garażową, zadaszone przejście.
  W budynku znajdują się:
  a. oczyszczalnia mechaniczna
  b. pomieszczenie techniczne
  c. stacja odwadniania osadu
  d. pomieszczenie sterowni
  e. pomieszczenie socjalne
  f. agregatownia
  g. magazyn osadu
  W zbiorniku pod budynkiem są:
  a. komory biologiczne
  b. komory stabilizacji

  1.2 Blok odbioru ścieków dowożonych.
  1.3 Biofiltr.
  1.4 Przepompownia główna z komorą retencyjną
  1.5 Przepompownia ścieków oczyszczonych
  1.6 Wylot ścieków oczyszczonych,
  1.7 Instalacje i sieci zewnętrzne i wewnętrzne - sieci technologiczne, kanalizacja sanitarna lokalna, sieć wodociągowa, sieć dopływowa ścieków surowych, kanał odpływowy ścieków oczyszczonych, odcinek linii napowietrznej SN do stacji trafo, kable energetyczne (zasilające, sterowniczo - pomiarowe, oświetlenia terenu),
  1.8 Zagospodarowanie terenu oczyszczalni (układ dróg i placów na terenie oczyszczalni, nasadzenie drzew i krzewów, ogrodzenie terenu),
  Zamówienie obejmuje również:
  1.9 Rozruch oczyszczalni
  2. Inwentaryzację powykonawczą, obsługę geodezyjną, uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni.
  3. Wywóz materiałów rozbiórkowych.
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej obsługującej 171 gospodarstw domowych.
  W ramach zadania wykonane zostaną:
  2.1 Łączna długość kanalizacji grawitacyjnej wynosi 4739 m (Ø 200 mm PVC - 2226,5 m, Ø 250 mm PVC - 1525 m, Ø 315 mm PVC - 987,5 m)
  2.2 Łączna długość kanalizacji ciśnieniowej wynosi 1334,5 m (Ø 75 x 6,8 mm TS SDR - 11 - 157 m, Ø 90 x 8,2 mm TS SDR - 11 - 370 m, Ø 160 x mm TS SDR - 11 - 157 m )
  2.3 Przepompownie ścieków- PS.I (GŁÓWNA), PS.II, PS.III, PS. IV - zbiorniki pompowni wykonane będą z polimerobetonu o średnicy Ø 2,0 m ( PS.IV o średnicy Ø 1,5 m), pompownie wyposażone będą w drabinkę i pomost oraz żurawik, dobrano pompy zatapialne HOMA V1333-T62-2 szt.(pracująca i rezerwowa) z silnikiem o mocy : PS.I - 6,4 kW/2900 obr./min, PS.II, PS.III, PS. IV - z silnikami o mocy 2,6 kW/1450 obr./min. Na przepompowniach zamontowane zostaną kominki wentylacyjne Ø 160 ze stali nierdzewnej z biofiltrami REBF - 150 wraz z wykonaniem instalacji zasilania.
  2.4 Przepompownie przydomowe - PP.1, PP.2, PP.3. - Zbiornik pompowni wykonany będzie z laminatu poliestrowo - szklanego o średnicy Ø 0,8 m. Dobrano pompy zatapialne HOMA TCV 513 D - 1 szt. z silnikiem o mocy 0,8 kW/2900 obr./min wraz z wykonaniem instalacji zasilania.
  2.5 Przyłącza - 171 szt. , długość - 2362,5 m , średnica 150 mm, PVC
  2.6 Przejście przez rzekę Wartę - zlokalizowane w km 584+980, wykonane zostanie metodą przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Warty, rurociąg tłoczny wykonany zostanie z rur TS Dz = 90 x 8,2 mm na głębokości 2,11 m, licząc od rzędnej dna cieku do górnej ścianki rury przewodowej.
  2.7 Roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg.
  2.8. Wywóz materiałów rozbiórkowych.
 12. rurociąg/dobrowo/9/2009
  Zamawiający: Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo-Budowlany przy Areszcie Śledczym w Koszalinie, Koszalin
  dostawa materiałów do wykonania rurociągu tłocznego ścieków bytowych
 13. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Przytoczna wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji -I etap
  Zamawiający: Gmina Przytoczna, Przytoczna
  Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Przytoczna wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji -I etap. Zadanie 1-Rozbudowa oczyszczalni ścieków 270 m3/ddo 773,4 m3/d, obejmująca modernizację istniejącej części technologicznej i budynków oraz budowę części technologicznej o przepustowości ok. 503,4 m3/dobę; Zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - tłocznej PP O 200 - 1964m, PP O 160 -1518m, PE 90 - 611 m. Zadanie 3 - Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - tłocznej PP O 200 - 118,1m, PP O 160 - 152,5m