Kogo reprezentuje osoba

Adamiak-lewandowska Mirosława Anna

w KRS

Mirosława Anna Adamiak-lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mirosława
Drugie imię:Anna
Nazwisko:Adamiak-lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1966 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Kramsk (Wielkopolskie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antoniewicz Ryszard, Guźniczak Marcin Tomasz, Kmiecik Małgorzata Teresa, Nowakowski Paweł Przemysław, Oszywa Grzegorz, Łukaszewski Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Kramsk − KRS 0000146239
 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O. W Wierzbinku, Wierzbinek − KRS 0000386570
 3. Trans-dróg Pt Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000804375
 4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W Golinie Sp. Z O.O., Golina − KRS 0000374910

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Konińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. W Koninie, Konin − KRS 0000055773
 2. Magne Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000261610
 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000084967
 4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Kleczew − KRS 0000379279

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Kramsk
  Zamawiający: Gmina Kramsk, Kramsk
  Kramsk, polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych obejmujących wszystkie miejscowości w gminie Kramsk w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250 ze zm.), a także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017.

  Odebrane odpady komunalne należy przekazywać zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250 ze zm.)

  Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych) do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, tj. do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13 (RIPOK w Koninie).
  Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Kramsk na nieruchomościach zamieszkałych w roku 2016r.:
  Odpady komunalne zmieszane: 1775,88 Mg,
  Odpady segregowane:
  1. papier i tektura: 13,56 Mg;
  2. szkło: 207,05 Mg;
  3. tworzywa sztuczne: 227,64 Mg;
  4. odpady ulegające biodegradacji: 258,48 Mg;
  5. popiół z palenisk domowych (z miesięcy X, XI, XII 2016r.: 273,50 Mg
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ.

 2. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Kramsk"
  Zamawiający: Gmina Kramsk, Kramsk
  : Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Kramsk, polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych obejmujących wszystkie miejscowości w gminie Kramsk w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250 ze zm.), a także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017. Odebrane odpady komunalne należy przekazywać zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250 ze zm.) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych) do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, tj. do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13 (RIPOK w Koninie). Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Kramsk na nieruchomościach zamieszkałych w roku 2015r.: Odpady komunalne zmieszane: 1954,5 Mg, Odpady segregowane: 1. papier i tektura: 4,7 Mg; 2. szkło: 207,0 Mg; 3. tworzywa sztuczne: 162,3 Mg; 4. odpady ulegające biodegradacji: 216,2 Mg; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ.
 3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Kramsk
  Zamawiający: Gmina Kramsk, Kramsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Kramsk, polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu  nieruchomości zamieszkałych obejmujących wszystkie miejscowości w gminie Kramsk w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.), a także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017.
 4. Odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Kramsk
  Zamawiający: Gmina Kramsk, Kramsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Kramsk, polegających na odbieraniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych obejmujących następujące miejscowości: Anielew, Barce, Kuźnica, Marysin, Bilczew, Borki, Stanisławów, Tury, Brzózki, Chmielnik, Niwka, Stawisko, Dębicz, Ksawerów, Podbór, Ranna, Stukol, Drążek, Grąblin, Grąblinek, Dąbrówka, Helenów Drugi, Trzy Borki, Wiązowa, Helenów Pierwszy, Izabelin, Lutnia, Jabłków, Konstantynów, Kramsk, Kramsk-Łazy, Kramsk-Łęgi, Strumyk, Kramsk-Pole, Księży Ostrów, Ksawerów, Biechowy, Pogorzałki, Lichnowo, Kedziorki, Górka, Grabowe, Grabczyna, Milin, Osowce, Sakłak, Tobułka, Polic, Pąchów, Patrzyków, Nowy Czarków, Podgór, Podgórz, Rudzica, Morzysław-Kolonia, Rudzica - Długa Łąka, Rudzica - Leśniczówka, Świete, Żrekie, Święciec, Wielany, Winnica, Rysiny, Wola Podłężna, Wysokie, Wacławów. Odebrane odpady komunalne należy przekazywać do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13 (RIPOK w Koninie). 2. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Kramsk na nieruchomościach zamieszkałych w roku 2014r.: Odpady komunalne zmieszane: 2063,79 Mg, Odpady segregowane: a) papier i tektura: 20,05 Mg; b) szkło: 198,61 Mg; c) tworzywa sztuczne: 157,42 Mg; d) odpady ulegające biodegradacji: 195,76 Mg;.
 5. Dostawa wody do budynku PP w Kramsku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Poznań
  Dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej do budynku Posterunku Policji w Kramsku
 6. Odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Kramsk
  Zamawiający: Gmina Kramsk, Kramsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Kramsk, polegających na odbieraniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych obejmujących następujące miejscowości: Anielew, Barce, Kuźnica, Marysin, Bilczew, Borki, Stanisławów, Tury, Brzózki, Chmielnik, Niwka, Stawisko, Dębicz, Ksawerów, Podbór, Ranna, Stukol, Drążek, Grąblin, Grąblinek, Dąbrówka, Helenów Drugi, Trzy Borki, Wiązowa, Helenów Pierwszy, Izabelin, Lutnia, Jabłków, Konstantynów, Kramsk, Kramsk-Łazy, Kramsk-Łęgi, Strumyk, Kramsk-Pole, Księży Ostrów, Ksawerów, Biechowy, Pogorzałki, Lichnowo, Kedziorki, Górka, Grabowe, Grabczyna, Milin, Osowce, Sakłak, Tobułka, Polic, Pąchów, Patrzyków, Nowy Czarków, Podgór, Podgórz, Rudzica, Morzysław-Kolonia, Rudzica - Długa Łąka, Rudzica - Leśniczówka, Świete, Żrekie, Święciec, Wielany, Winnica, Rysiny, Wola Podłężna, Wysokie, Wacławów. Odebrane odpady komunalne należy przekazywać do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13 (RIPOK w Koninie).
  2.Określenie dokładnej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Kramsk na nieruchomościach zamieszkałych jest niemożliwe. Jako szacunkowe dane należy przyjąć wyliczenia ilości odpadów komunalnych w przeliczeniu na rok na podstawie założeń własnych wyliczonych przez Gminę Kramsk:
  Odpady komunalne zmieszane: 2000,0 Mg, Odpady segregowane:
  a)papier i tektura: 50 Mg;
  b)szkło: 250 Mg;
  c)tworzywa sztuczne: 310 Mg;
  d)odpady ulegające biodegradacji: 140 Mg;
  e)odpady wielkogabarytowe: 50 Mg;
 7. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym 2013/2014
  Zamawiający: Gmina Kramsk, Kramsk
  Do czynności należy :
  a)Odśnieżanie oraz posypywanie piaskiem i mieszaniną solno-piaskową, w okresie występowania gołoledzi, dróg gminy Kramsk, a w szczególności :
  -ostrych zakrętów i stromych podjazdów
  -skrzyżowań z drogami wojewódzkimi i powiatowymi,
  -skrzyżowań z koleją,
  -na przystankach autobusowych,
  -w innych miejscach wskazanych przez Gminę- zgodnie z załącznikiem nr 7
  b)Odśnieżanie oraz posypywanie piaskiem i mieszanką solno-piaskową, w okresie występowania gołoledzi, parkingów i chodników przy Urzędzie Gminy w Kramsku.
 8. Usuwanie osadów dennych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębicz Gm. Kramsk
  Zamawiający: Gmina Kramsk, Kramsk
  Zgodnie z przetargiem nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: usuwanie osadów dennych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębicz Gm. Kramsk
  Do czynności należy :
  _ demontaż i montaż dyfuzorów napowietrzających
  - usuwanie osadów ściekowych ze stawu doczyszczającego
  - transport usuniętych osadów na wyznaczone działki ( pola ) w odległości do 10 km
  - rekultywacja osadów na wyznaczone przez Wykonawcę -0ferenta pola, które odpowiadają wymogom badania grunty na możliwość ich rekultywacji
  - uzupełnienie wodą czystą poziomu ścieków na oczyszczalni do rzędnej projektowej
 9. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3251P w m. Żychlin ul. Parkowa
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Konin
  Zadanie obejmuje budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3251P w m. Żychlin
  ul. Parkowa:
  1)Roboty rozbiórkowe;
  2)Ułożenie krawężnika i kostki brukowej betonowej;
  3)Regulacja studni ściekowych i rewizyjnych;
  4)Roboty wykończeniowe.

Inne osoby dla Adamiak-lewandowska Mirosława Anna (206 osób):