Kogo reprezentuje osoba

Antczak Aleksander

w KRS

Aleksander Antczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Aleksander
Nazwisko:Antczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Aleksandrów Kujawski (Kujawsko-pomorskie), Włocławek (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antczak Elżbieta, Tyrjan Halina, Tyrjan Sławomir Wojciech

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Zakład Ogólnobudowlany Hatterm Sp. Z O.O., Aleksandrów Kujawski − KRS 0000203258

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Włocławek w systemie zaprojektuj i wybuduj obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.
  Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, Włocławek
  Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i realizację termomodernizacji z podziałem na 2 zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj:

  ZADANIE I - Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, ul. Urocza 3 we Włocławku.

  ZADANIE II - Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Włocławskiej Informacji Turystycznej, ul. Warszawska 11/13 we Włocławku

  Fazy opracowań projektowych oraz realizację wielobranżowych robót budowlanych należy wykonać w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), opracowany przez Panią Małgorzatę Głodek, współwłaścicielkę firmy Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji, Małgorzata i Wiesław Głodek
  z siedzibą przy ul. Kruszyńskiej 5 we Włocławku oraz zgodnie z audytem energetycznym, opracowanym przez Pana Zbigniewa Grabarkiewicza, właściciela firmy Projektowanie, Doradztwo Techniczne z siedzibą
  w Poznaniu, Oś. Rusa 45 m 1.

  Zakres zamówienia ZADANIA I i ZADANIA II :
  - sporządzenia, wielobranżowych inwentaryzacji dla potrzeb opracowań projektowych,
  - opracowania wielobranżowego projektu budowlanego, w tym opracowania kolorystyki elewacji,
  - opracowania wielobranżowego projektu wykonawczego,
  - wykonania wielobranżowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
  - sporządzenia wielobranżowych przedmiarów robót,
  - wykonania kosztorysów (niezbędnych do rozliczeń cząstkowych zadania) na podstawie opracowanej dokumentacji budowlanej,
  - wykonania robót budowlanych wielobranżowych polegających na zrealizowaniu termomodernizacji,
  - opracowania świadectwa energetycznego, w sytuacji przewidzianych przepisami prawa,
  - uzyskania wszelkich stosownych uzgodnień wymaganych do projektu budowlanego.

  ZADANIE I - budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika:
  Budynek szkolny z dwiema salami gimnastycznymi wraz z zapleczem socjalnym. Budynek główny trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony połączony z halami sportowymi przez dwa łączniki jednokondygnacyjne, jeden z łączników jest podpiwniczony.

  Ogólny zakres prac budowlanych:
  - termoizolacja budynku, tj. docieplenie ścian zewnętrznych wraz z podpiwniczeniem, wymiana starych okien na okna o U<= 1,5 wraz z nawiewnikami wraz z niezbędnymi przebudowaniami otworów okiennych, wymiana drzwi zewnętrznych na szczelne, ocieplenie stropodachów,
  - remont wewnętrznej instalacji c.o. w zakresie wyposażenia instalacji w zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi, wymiana zaworów odcinających na podejściach pod piony oraz chemiczne płukanie instalacji, wymiana grzejników rurowo-żebrowych w dużej Sali gimnastycznej,
  - remont instalacji elektrycznej wewnętrznej i oświetlenia zewnętrznego w zakresie opisanym w PFU
  - wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynku małej sali gimnastycznej z łącznikiem
  i dostosowanie istniejącej do nowych warunków po dociepleniu ścian na budynku głównym i dużej sali gimnastycznej,
  - ukrycia dla ptaków i nietoperzy zgodnie ze standardami montowania ukryć dla ptaków i nietoperzy jako element prac dociepleniowych - 4 szt,
  - elewacja-kolorystyka,
  - roboty odtworzeniowe po wykopach związanych z dociepleniem piwnic (utwardzenie terenu, odwodnienie terenu, rynny i opaski betonowe zieleń),
  - Montaż 6 szt. ukryć dla ptaków i nietoperzy zgodnie ze standardami montowania ukryć dla ptaków i nietoperzy jako element prac dociepleniowych na budynku Zespołu Szkół Elektrycznych, ul. Toruńska 77/83 we Włocławku.

  ZADANIE II - budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej i Włocławskiej Informacji Turystycznej:
  Budynek wolnostojący w zabudowie ulicznej, rozproszonej, dwupiętrowy, całkowicie podpiwniczony. Budynek jest w konstrukcji szkieletowej, ramowej.

  Ogólny zakres robót budowlanych:
  - termoizolacja budynku, tj. docieplenie ścian zewnętrznych, częściowe zamurowanie okien w piwnicy wraz z przebudową studzienek okiennych - okna o U<= 1,5 wraz
  z nawiewnikami, wymiana drzwi zewnętrznych na szczelne , ocieplenie stropodachów oraz tarasu na I piętrze,
  - remont wewnętrznej instalacji c.o. w zakresie wyposażenia instalacji w zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi, wymiana zaworów odcinających na podejściach pod piony oraz chemiczne płukanie instalacji,
  - remont instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego z montażem opraw energooszczędnych - ledowych,
  - wykonanie nowej instalacji odgromowej,
  - montowanie ukryć dla ptaków i nietoperzy zgodnie ze standardami montowania ukryć dla ptaków i nietoperzy, jako element prac dociepleniowych - 2 szt.,
  - elewacja-kolorystyka.
 2. Wykonanie termomodernizacji 7 budynków przy ul. Dolne Miasto Nr 15, ul. Chopina Nr 56, 58, 60, 62, 64, 66 będących w zasobach Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Wałczu
  Zamawiający: Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Wałczu, Wałcz
  2.1 Zakres rzeczowy termomodernizacji budynków przy ul. Chopina 56, 58, 60, 62, 64, 66 obejmuje : 1. Ściany zewnętrzne Budynki ocieplane płytami styropianu grub. 14 cm. Do wysokości parapetów okien parteru należy zastosować styropian EPS 100, powyżej styropian EPS 70. Ościeża okien docieplone styropianem EPS 70 grub. 3 cm z uprzednim skuciem tynków ościeży. Po wyschnięciu masy podtynkowej, wykonać tynki strukturalne 2mm (baranek) w kolorze białym. Ściany boczne wiatrołapów docieplone płytami styropianu EPS 100 grub. 14cm. Docieplenie wykonać metodą lekką mokrą. 2. Stropodachy wentylowane Docieplenie stropodachów należy przeprowadzić przez wykonanie i zabezpieczenie otworów zasypowych, ułożenie warstwy wełny mineralnej granulowanej grub. 16cm przy pomocy aparatów wdmuchujących, wywiercenie otworów w kominkach wentylacyjnych na dachu. 3. Remont loggi Naroża ścianek zabezpieczyć narożnikami aluminiowymi, naroże spodu płyty loggi zabezpieczyć okapnikiem aluminiowym. Posadzki istniejące wraz z izolacją podlegają rozbiórce. Izolację płyty wykonać z mas polimerowo - bitumicznych. Hydroizolacja winna zachodzić na obróbki blacharskie. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, wysunąć na 4 cm od krawędzi płyty, a kapinos wys. 5cm. Obróbki blacharskie wykonać przed ułożeniem hydroizolacji, po czym wykonać nowe posadzki cementowe. Istniejące balustrady podwyższyć do wys. 1,10 m od posadzki. 4. Remont klatek schodowych Do likwidacji przeznaczono okna klatek (1, 3, 5) o wym. 1,50x0,90 a pozostałe przewidziano do wymiany na nowe z PCV. Otwory po oknach zamurować bloczkami z betonu komórkowego 24x24x49, wykonać tynki wewnętrzne i zewnętrzne z zaprawy wapienno - cementowej. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym. 5. Remont wiatrołapów W robotach remontowych wiatrołapów wykonać docieplenie ścian bocznych, wymiany obróbek blacharskich, wymiany okien na nowe PCV, daszki wiatrołapów pokryć papą termozgrzewalną jednokrotnie. Na ścianie czołowej wykonać tynki mozaikowe. 6. Remont podestów Istniejące podesty wejściowe wymagają gruntownego remontu. Na podestach ułożyć płytki gresowe w kolorze brązowym na kleju mrozoodpornym. Podesty w budynkach 58-64 są jedno i dwustopniowe, a w budynku 66 podest jest zrównany z chodnikiem. 7. Roboty blacharskie Z uwagi na docieplenie budynku do wymiany przewidziano obróbki blacharskie na nowe z blachy powlekanej w kolorze brązowym. Wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych (na kondygnacjach i piwnicznych). 8. Remont opasek Istniejące opaski wokół budynku w całości należy rozebrać i wykonać nowe wylewane szer. 30 cm z betonu B20, z wykonaniem dylatacji co 4 m. 9. Modernizacja instalacji wewnętrznej CO Modernizacja instalacji grzewczych w docieplanych budynkach polega na wymianie istniejących zaworów odcinających na automatyczne zawory podpionowe, chemicznym oczyszczeniu instalacji, sprawdzeniu szczelności i regulacji hydraulicznej. 2.2 Zakres rzeczowy termomodernizacji budynku przy ul. Dolne Miasto Nr 15 obejmuje : 1. Docieplenie ścian zewnętrznych Wykonać metodą bezpoinową ze styropianu EPS 70-040 gr. 14 cm do wysokości 25 m, a powyżej 25 m wykonać ocieplenie w systemie ociepleniowym ROKER na bazie wełny mineralnej o tych samych grubościach podanych, jak dla styropianu. Wszystkie narożniki wykonać na bazie kątowników aluminiowych z siatką z włókna szklanego. Uwaga : przed dociepleniem ścian zewnętrznych należy warstwowe płyty izolacyjne ( fakturowe ) przymocować do ściany z betonu za pomocą prętów gwintowanych wg systemu np. Fischer FWS - zgodnie z projektem. Stropy loggii należy poddać renowacji i uzupełnić ubytki tynku. Ściany maszynowni nad klatką schodową ocieplić wełną mineralną o gr. 5 cm, a po ociepleniu i uzbrojeniu powierzchni pokryć tynkiem mineralnym typu baranek 1,5 mm i pomalować farbą silikonową. Przewiduje się także docieplenie przegród zewnętrznych parterowych, przybudówek przy wejściach do klatek schodowych oraz budynku przylegającego do szczytu obiektu ( docieplenie należy wykonać w ramach analogicznego systemu do użytego dla budynku głównego - ściany styropian EPS 70-040 gr. 12cm; dach płaski wełna mineralna gr. 20cm. Na ocieplonym od zewnątrz dachu należy ułożyć warstwy wykończeniowe tj.: folia PE, wylewka cementowa gr.5cm, pokrycie dachowe - 2x papa termozgrzewalna ). 2. Docieplenie stropodachu Wykonać poprzez wprowadzenie dodatkowej warstwy ocieplającej w postaci granulatu z wełny mineralnej do wnętrza stropodachu o gr. 16. Należy wykonać otwory technologiczne ułatwiające umieszczanie ocieplenia, a po zakończeniu robót uzupełnić z pozostawieniem nawietrzaków - wg obowiązujących normatyw. 3. Elementy dekarskie i ślusarskie Usunięte opierzenia i parapety wykonać na nowo z blachy tytanowej powlekanej gr. 0.70mm. Istniejące rynny i rury spustowe wymienić na ocynkowane lub zastosować te same, jeśli stan ich pozwala na ponowne użytkowanie. Nad terenem dla wszystkich rur spustowych powinny być wykonane czyszczaki żeliwne lub podobne trwałe. Przy montażu opierzenia, parapetów, i kotwieniu uchwytów do orynnowania budynku oraz w przypadku konieczności zdemontowaniu istniejących anten należy uwzględnić gr. ocieplenia. Kratki wentylacyjne stropodachu wykonać na nowo z blachy tytanowo - cynkowej lub PVC o wymiarach, jak w stanie istniejącym. Należy uwzględnić umocowanie elementów zabezpieczających przed siadaniem ptaków na opierzeniu gzymsu balkonów i murku ogniowym. Balustrady balkonowe należy oczyścić, uzupełnić elementy uszkodzone i przemalować na kolor RAL 9006 odpowiadający kolorystyce parapetów i opierzeń. Istniejące szafki instalacyjne przemalować na kolor RAL 9006 zgodny z kolorystyką elewacji, umieszczając na nich wymagane oznaczenia. Płyty azbestowe ozdabiające elewacje frontową umieszczone na elewacji podłużnej od strony klatek schodowych należy oczyścić i pomalować emulsją. Wykonać demontaż wszystkich anten na elewacji. Co do miejsca ich ponownego montażu na elewacji, należy dokonać ustaleń z Administracją budynku w czasie realizacji remontu. 4. Instalacja odgromowa. Instalacja odgromowa nawierzchniowa powinna być zdemontowana i mocowana na elementach dystansowych bezpośrednio do ściany, prowadzona na zewnątrz, poza warstwą ocieplenia. 5. Stolarka drzwiowa i okienna. Stolarka okienna wymieniana będzie sukcesywnie w części mieszkaniowej. Nie obejmuje tego zakres rzeczowy zamówienia. 6. Stropy balkonowe. Istniejące stropy balkonowe - należy usunąć istniejące płytki na posadzce, odbić skruszałą i uszkodzoną wylewkę betonową, uzupełnić ubytki zaprawą wyrównującą, nałożyć izolację przeciwwilgociową i pokryć ją warstwą zaprawy samopoziomującej gr. 3-5 cm ze spadkiem 2% z wyszpachlowaniem powierzchni posadzki gładzią cementową. Natomiast spody stropów balkonowych oczyścić i uzupełnić ubytki podkładowa masą tynkarską, a następnie położyć tynk cienkowarstwowy malowany farbą silikonową. 7. Roboty uzupełniające. Przełożyć numery policyjne, tablice informacyjne, lampy, pamiętając o zastosowaniu długiego mocowania przez warstwę ocieplenia. 8. Opaski. Dookoła budynku należy wykonać opaskę z otoczaków szer. 30 cm wykończoną krawężnikiem, po uprzednim rozebraniu istniejącej opaski z płyt chodnikowych. 9. Modernizacja instalacji wewnętrznej CO Modernizacja instalacji grzewczych w docieplanym budynku polega na wymianie istniejących zaworów odcinających na automatyczne zawory podpionowe, chemicznym oczyszczeniu instalacji, sprawdzeniu szczelności i regulacji hydraulicznej. Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący, składa się z trzech oddylatowanych między sobą części o różnych wysokościach: dwuklatkowy segment o wys. 10-ciu kond. mieszkalnych + kond. techniczna, trzyklatkowy segment o wys. 11-tu kond. mieszkalnych + kond. techniczna, dwuklatkowy segment o wys. 9-ciu kond. mieszkalnych + kond. techniczna Każde mieszkanie wyposażone w loggię. System realizacji uprzemysłowiony, wielkopłytowy OWT-67 z elementami OWT- 67N, kryty stropodachem płaskim, dwuspadowym do środka. Ściany dylatacyjno-szczytowe ocieplone.
 3. ocieplenie elewacji frontowej - budynek mieszkalny przy ul. Bracka 5 we Włocławku
  Zamawiający: Zarządzanie i Obrót Nieruchomości Zarządca Spółka z o.o., Włocławek
  ocieplenie elewacji frontowej - budynek mieszkalny przy ul. Bracka 5 we Włocławku - ok 330 m2

Inne osoby dla Antczak (363 osoby):