Kogo reprezentuje osoba

Arndt Barbara

w KRS

Barbara Arndt

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Arndt
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:435 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Arndt Grzegorz, Pawlak Hanna, Pawlak Władysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Medan Sp. J., W.pawlak i S-ka, Bydgoszcz − KRS 0000010355

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
  Dostawa środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej.
 2. 20/PN/2015
  Zamawiający: Szpitale Tczewskie S. A., Tczew
  DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH, RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH ORAZ DIAGNOSTYCZNYCH NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO  Zamawiający do przedmiotowego zamówienia przewidział 6 pakietów przedstawionych poniżej:


  Pakiet nr 1. Produkty farmaceutyczne. CPV 33600000-6.
  Pakiet nr 2. Produkty farmaceutyczne. CPV 33600000-6
  Pakiet nr 3. Produkty farmaceutyczne. CPV 33600000-6
  Pakiet nr 4. Produkty farmaceutyczne. CPV 33600000-6
  Pakiet nr 5. Produkty farmaceutyczne. CPV 33600000-6
  Pakiet nr 6. Rękawice chirurgiczne i diagnostyczne. CPV 33141420-0

  Przedmiot zamówienia i jego zakres został szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do SIWZ, w tabelach dotyczących pakietów od 1 do 6
 3. Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego dla UCK w Gdańsku.
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę preparatów do żywienia dojelitowego UCK w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ.
  2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze pozycje ustalone w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka pozycji.
  3.Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmiany Załączniku nr 6 do SIWZ - formularz asortymentowo - cenowy pod rygorem odrzucenia.
  4.Zamawiający w formularzu asortymentowo-cenowym określił sposób pakowania. W pozycjach, w których brak jest takiego opisu Wykonawca może zaoferować dowolny sposób pakowania. Wykonawca musi wycenić zaproponowany sposób pakowania przy odpowiednim przeliczeniu. W powyżej opisanym przypadku Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie zmian w Załączniku nr 6 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy w kolumnie ilości.
 4. Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
  Roztwór pierwiastków śladowych, Roztwór aminokwasów i elektrolitów, Roztwór aminokwasów, Aminokwasy, elektrolity, glukoza, emulsja tłuszczowa, Aminokwasy, glukoza, emulsja tłuszczowa, Aminokwasy, elektrolity, glukoza, emulsja tłuszczowa, Natrii glycerophosphas, N(2)-L-alanyl-L-glutaminum, Emulsje tłuszczowe zawierające długołańcuchowe nienasycone kwasy omega-3, Preparat witaminowy ( witaminy rozpuszcz. w wodzie ), Preparat witaminowy ( dorośli ), Roztwór aminokwasów , Emulsja tłuszczowa LCTdo odżyw. Pozajelitowego, Osłonka na port injekc. worka żywieniowego
 5. DOSTAWA LEKÓW DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej ZOZ Chełmno. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały nakreślone w Projekcie umowy.
  Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane przepisami prawa właściwe pozwolenia na dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski wydane przez uprawniony organ.
  Oferty równoważne: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy - Prawo zamówienia publicznych dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych pod warunkiem, że oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego pod względem składu chemicznego dawki oraz wskazań terapeutycznych zgodnych z kartą charakterystyki lecz różniących się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania w przypadku (tabletek, drażetek, kapsułek, krem, żel, maść) natomiast na zamianę postaci iniekcyjnych Zamawiający może wyrazić zgodę jedynie po zadaniu pytania do konkretnej, wskazanej pozycji w pakiecie.
 6. DZP/75/2015, Dostawa produktów leczniczych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku licząc od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2016 r.
  Zadanie nr 1.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa międzynarodowa (skład) Postać farmaceutyczna / Dawka Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary do dnia 31.07.2016r. 1. ALTEPLASE inj.10mg 1 amp + rozp 12 2. ALTEPLASE inj. 20mg 1 amp + rozp 15 3. ALTEPLASE inj. 50mg 1 amp + rozp 30.
  Zadanie nr 2.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa międzynarodowa (skład) Postać farmaceutyczna / Dawka Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary do dnia 31.07.2016r. 1. Cyanocobalaminum inj.1000mcg/2ml 5 amp 90 2. Ferri hydroxydi polysomaltosum syrop 0,05 g/ 5 ml fl. 100 ml 5 3. Ferrosi sulfas + acidum ascorbicum tabl.powl.100mg + 60mg 50 tabl.powl. 5 4. Ferrum draż.0,105g Fe++ 30 draż. 80 5. Ferrum inj. dom. 0,1g/2ml 1 amp 50 6. Folic acid tabl.15mg 30 tabl. 15 7. Folic acid tabl. 5mg 30 tabl. 30.
  Zadanie nr 3.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa międzynarodowa (skład) Postać farmaceutyczna / Dawka Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary do dnia 31.07.2016r. 1. GENTAMICIN inj.1mg/ml 80 mg/80ml 1 fl. 80 ml 5 2. GENTAMICIN inj.3mg/ml 240mg/80ml 1 fl. 80 ml 5 3. Tobramycin inj.3 mg/ml - 240mg 10 butelek 80 ml 5 4. Tobramycin inj.3 mg/ml - 360 mg 10 butelek 120 ml 5.
  Zadanie nr 4.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa międzynarodowa (skład) Postać farmaceutyczna / Dawka Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary do dnia 31.07.2016r. 1. Ciprofloxacin 500 mg tabletki powlekane 10 tabl.powl. 500.
  Zadanie nr 5.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa międzynarodowa (skład) Postać farmaceutyczna / Dawka Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary do dnia 31.07.2016r. 1. Benzylpenicillin inj.3000000j.m. 1 fiol. 100 2. Cloxacillin inj. 1 g 1 fiol 150 3. Clarithromycin 500 mg,prosz.d/sp.roztw.d/inf. 1 fioł 20.
  Zadanie nr 6.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa międzynarodowa (skład) Postać farmaceutyczna / Dawka Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary do dnia 31.07.2016r. 1. Glucagon 1 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 fiolka 5 2. Insulinum aspartum inj. 100j.m./ml 5 wkładów 3 ml 10 3. Insulinum aspartum 30/70 (1 ml zawiesiny zawiera 100 j. rozpuszczalnej insuliny aspart*/insuliny aspart* krystalizowanej z protaminą w stosunku 30/70 (odpowiadające 3,5 mg). inj. 100j.m./ml 5 wkładów 3 ml 10 4. Insulinum aspartum 50/50 (zawiesina do wstrzykiwań 100 j./ml zawiera: 50% rozpuszczalnej insuliny aspart, 50% insuliny aspart krystalizowanej z protaminą) inj. 100j.m./ml 5 wkładów 3 ml 5 5. Insulinum detemir inj. 100j.m./ml 5 wkładów 3 ml 3 6. Insulinum glargine inj. 100j.m./ml 5 wstrz.a 3 ml 3 7. Insulinum glulisinum inj. 100j.m./ml 5 wstrz.a 3 ml 3 8. Insulinum humanum (rDNA) inj. 100j.m./ml 5 wkładów 3 ml 5 9. Insulinum humanum 30/70 (1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny ludzkiej* izofanowej(NPH) w stosunku 30/70 (odpowiadające 3,5 mg). inj. 100j.m./ml 5 wkładów 3 ml 5 10. Insulinum isophanum inj. 100j.m./ml 5 wkładów 3 ml 5 11. Insulinum lisprum, injectio neutralis inj. 100j.m./ml 5 wkł.a 3 ml 3.
  Zadanie nr 7.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa międzynarodowa (skład) Postać farmaceutyczna / Dawka Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary do dnia 31.07.2016r. 1. Indapamide 1,5 mg tabl.o przedł.uwalnianiu 90 tabl. 30 2. Perindopril 5 mg tabletki powlekane 90 tabl. 60 3. Trimetazidine 35 mg tabl. o zmodyf.uwalniau 90 tabl. 27.
  Zadanie nr 8.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa międzynarodowa (skład) Postać farmaceutyczna / Dawka Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary do dnia 31.07.2016r. 1. Cinacalcet tabl.powl. 60 mg 28 tabl. 5.
  Zadanie nr 9.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa międzynarodowa (skład) Postać farmaceutyczna / Dawka Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary do dnia 31.07.2016r. 1. Buprenorphinum TTS 35 mcg/h op. *5 plastrów 20 2. Fentanyl inj. 0,1mg/2ml 50 amp 200 3. Morphini sulfas 10 mg tabl.o zmodyf.uwaln./przedłuż.uwaln 20 tabl. 10 4. Morphini sulfas 30 mg tabl.o zmodyf.uwaln./przedłuż.uwaln 20 tabl. 10.
  Zadanie nr 10.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa międzynarodowa (skład) Postać farmaceutyczna / Dawka Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary do dnia 31.07.2016r. 1. Theophylline 1,2 mg/ml roztwór do infuzji 1 butelka 250ml 7 000.
  Zadanie nr 11.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa międzynarodowa (skład) Postać farmaceutyczna / Dawka Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary do dnia 31.07.2016r. 1. Doxorubicin inj. 2mg/ 1 ml 1 fiol.po 25 ml 10 2. Doxorubicin inj. 2mg/ 1 ml 1 fiol.po 5 ml 15 3. Vincristine inj. 0,001g/ 1 ml 1 fioł. 10.
  Zadanie nr 12.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa międzynarodowa (skład) Postać farmaceutyczna / Dawka Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary do dnia 31.07.2016r. 1. Clemastine inj. 0,002 g/2 ml 5 amp. 10 2. Chlorhexidine gluconate 0,1% płyn but. 200 ml 10 3. Flumazenil inj.0,5mg/5ml 5 amp. 10 4. Sulodexide inj. 600 j.LS/2ml 10 amp. 10.
  Zadanie nr 13.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa międzynarodowa (skład) Postać farmaceutyczna / Dawka Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary do dnia 31.07.2016r. 1.Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych LCT/MCT/ omega-3 oliwa z oliwek w systemie worków trzykomorowych do pełnego centralnego żywienia pozajelitowego o zawartość azotu 7,5-8,5g/1litr, 100-120 kcal niebiałkowych na 1 g azotu płyn 1 worek poj. 1477 ml 30 2.Roztwory mieszaniny witamin rozpuszczalnych w wodzie dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym. inj. 1 ml 1 amp. 400 3.Roztwory mieszaniny witamin rozpuszczalnych w tłuszczach dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym. inj. 10 ml 1 amp. 300.
  Zadanie nr 14.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa międzynarodowa (skład) Postać farmaceutyczna / Dawka Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary do dnia 31.07.2016r. 1. Lidocainum + chlorhexidinum żel 2,0g + 50 mg 1 amp-strzyk o pojem. 5 ml 1700 2. Lidocainum + chlorhexidinum żel 2,0g + 50 mg 1 amp-strzyk o pojem. 10 ml 2600.
  Zadanie nr 15.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa międzynarodowa (skład) Postać farmaceutyczna / Dawka Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary do dnia 31.07.2016r. 1. Trypan blue płyn 0,06% poj. 1 ml 90.
  Zadanie nr 16.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Opis Wielkość opakowania Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary do dnia 31.07.2016r. 1. Gumki recepturki 1 kg 1 kg 3 2. Opłatki apteczne skrobiowe nr 2 op.500 szt 1 opak 10 3. Opłatki apteczne skrobiowe nr 6 op.500 szt 1 opak 10 4. podkładki pergaminowe Ø 11 cm op.100 szt. 1 opak 20 5. sygnatury wewnętrzne białe 5,8*21 cm op.500 szt 1 opak 10 6. sygnatury zewnętrzne pomarańczowe 5,8*21cm op, 500 szt 1 opak 20 7. torebki białe z nadruk. wymiar 12 cm x 20 cm op.100 szt. 1 opak 10.
  Uwaga:
  1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Poprzez ofertę częściową Zamawiający rozumie : ofertę zawierającą wszystkie pozycje w zadaniu - dotyczy zadania nr : 1,2,3,5,6,7,9,11,12,13,14,16.
  3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w opakowaniu producenta.
  4. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi : nazwa towaru, ilość, nr serii, datę produkcji i datę ważności do użytku, producent.
  5. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy przedmiotu zamówienia w terminie 2 dni roboczych : od poniedziałku do piątku od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub mailem - przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.
  6. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego przedmiotu zamówienia przez
  cały okres obowiązywania umowy.
  7. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 siwz) przewidywane zapotrzebowanie ( podane ilości ) nie stanowią ilości gwarantowanych przez Zamawiającego, bowiem faktyczny zakres zamówień składanych przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jednakże zmniejszenie ilości asortymentu podanych w zał. nr 2 nie przekroczy 20% ilości przewidzianej w zał. nr 2 dla danego zadania.
  8. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski.
  9. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku leków iniekcyjnych przy różnych dawkach - produkty muszą pochodzić od jednego producenta.
  10. Wykonawca zobowiązuje się wypełnić formularze asortymentowo - cenowe tylko w kolumnach nr od 6 do 14, natomiast kolumny nr od 1 do 5 nie mogą być w żaden sposób zmieniane.
 7. Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy sprawa nr ZP/17/2015
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków w ilościach podanych w formularzu cenowym (załącznik nr 1A do SIWZ) z podziałem na następujące pakiety:.
  1) Pakiet nr 1 - Leki różne nr 1 (CPV 33600000-6)
  2) Pakiet nr 2 - Leki różne nr 2 (CPV 33600000-6)
  3) Pakiet nr 3 - Antybiotyki nr 1 (CPV 33600000-6)
  4) Pakiet nr 4 - Antybiotyki nr 2 (CPV 33600000-6)
  2. Kod CPV 33600000-6.
  3. Szczegółowy opis sposobu realizacji dostaw zawiera wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ.
  4. Wykonawca określi w formularzu cenowym w kolumnie Nazwa Handlowa, nazwę handlową zaoferowanego produktu. Jeżeli Wykonawca oferuje produkt w innym (większym, mniejszym) opakowaniu zobowiązany jest wpisać w tej kolumnie wielkość opakowania.
  5. W przypadku gdy Wykonawca oferuje dany lek w opakowaniu zawierającym inną ilość niż została wpisana w formularzu cenowym należy odpowiednio przeliczyć ilość opakowań.
  6. Jeżeli w wyniku przeliczenia nie otrzymuje się liczby całkowitej wówczas dla celów obliczeniowych należy wyliczyć ilość opakowań w zaokrągleniu do pełnej cyfry wzwyż.
  7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do wskazanych w formularzu cenowym nazw handlowych leków pod warunkiem, że zaoferowane odpowiedniki będą posiadać taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych, postać farmaceutyczną, oraz muszą wykazać się równoważnością biologiczną wobec pozycji asortymentowej, której odpowiednik dotyczy.
  8. Zamawiający dopuszcza zmianę postaci form doustnych:
  1) Zamiast tabletek - tabletki powlekane, kapsułki, drażetki,
  2) Zamiast tabletek powlekanych - tabletki, kapsułki lub drażetki,
  3) Zamiast kapsułek - tabletki powlekane, tabletki lub drażetki,
  4) Zamiast drażetek - tabletki powlekane, tabletki, kapsułki,
  5) Zamiast tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek o powolnym uwalnianiu - tabletki, tabletki powlekane lub kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie,
  9. Zamawiający dopuszcza zamianę postaci iniekcyjnych:
  1) Zamiast ampułek - fiolki;
  2) Zamiast fiolek - ampułki.
 8. Sukcesywna dostawa leków w tym dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego. Nr postępowania 7/E/P/2015.
  Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków w tym dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (Kod CPV: 33600000-6 produkty farmaceutyczne,33692510-5 płyny do żywienia dojelitowego) do siedziby Zamawiającego (ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk) w rozbiciu na 31 pakietów asortymentowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilość podano w załącznikach od nr 1.1. do 1.31. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej części Specyfikacji SIWZ) i będących integralną częścią SIWZ. 3. W ramach ceny oferty Wykonawca dostarcza zamówiony towar do siedziby Zamawiającego (ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk) - Apteka Szpitalna. 4. Okres realizacji całości zamówienia wynosi: od chwili podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 14.10.2015r. .
 9. Dostawa produktów leczniczych - żywienie pozajelitowe ZP37/A/23/2015
  Zamawiający: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., Bytów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych - żywienie pozajelitowe dla potrzeb oddziałów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., zamawianych przez Aptekę szpitalna wg załączonego do SIWZ zestawienia. Leki będą dostarczane na koszt i ryzyko Wykonawcy w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osoby upoważnione oraz wg cen określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ, który każdy oferent zobowiązany jest wypełnić i dołączyć do formularza ofertowego.
 10. Przetarg nieograniczony nr M-33/2015 na dostawę cytostatyków
  Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
  1.P r z e d m i o t e m zamówienia są dostawy leków-cytostatyków na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im.dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu, opisanych szczegółowo w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

  2.Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem sprawy
  M-33/2015.

  UWAGA
  1.Zaoferowane leki cytostatyczne muszą być zgodne z Katalogiem leków
  refundowanych w chemioterapii i programach lekowych-zgodnie z obwieszczeniem
  Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r.
  o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122,poz. 696 z późn. zm.)

  2.Zamawiający wymaga, aby leki cytostatyczne o tej samej nazwie międzynarodowej
  w różnych dawkach stężeniach pochodziły od tego samego producenta .

  3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość elastycznego wyboru dawek w zakresie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ.

  4.Zamawiający wymaga, aby na każdej fakturze VAT z lekami cytotoksycznymi, Sprzedawca zamieścił kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN danego produktu.

  5.Wykonawca, który będzie dostarczał leki cytostatyczne zapewni dostawy
  gwarantujące bezpieczeństwo w transporcie (opakowania muszą być oklejone żółtą
  taśmą z napisem Uwaga leki cytostatyczne

  6 .Wykonawca, który będzie dostarczał leki musi zapewnić dostawy zgodnie z
  wymaganiami dla cytostatyków tj. z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
  określonej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur
  Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U.Nr 144 poz. 1216 z dnia 22 września 2002r. oraz
  na podstawie art. 79 ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne z późn. zm..
  7. Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im.dr Ludwika Błażka w
  Inowrocławiu, ul. Poznańska 97.

  IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

  a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje ;
  b) Zakres i wielkość każdej pozycji została przedstawiona szczegółowo w
  formularzach asortymentowo - cenowych , oznaczonych i opisanych w SIWZ jako Załącznik nr 2, w których szczegółowo podano wymagany asortyment;
  c) Oferty mogą być składane w ramach wybranych pozycji lub dla
  całości zamówienia;
  d) Ilości podane w Załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zużycie na okres 12 miesięcy i mogą ulec zmniejszeniu do 20% niewykorzystanej ilości, nie stanowiąc zobowiązania Kupującego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Sprzedającego roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia.
  e) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych (oferta równoważna winna zawierać leki o tożsamym składzie i działaniu).
  f) W przypadku ,gdy Sprzedający nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 wzoru umowy , Kupujący zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego Sprzedawcy w liczbie i asortymencie odpowiadającym nie zrealizowanej części dostawy.
  g) Zakup interwencyjny skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu i dopuszcza się w tym zakresie zmianę jednostronną umowy przez Kupującego.
  h) Sprzedający zobowiązany jest ponadto do zwrotu Kupującemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i cena umowną niewykonanej części dostawy tytułem odszkodowania.
  UWAGA!
  W przypadku, gdy dany lek został wycofany z oferty producenta, producent zakończył jego produkcję, lub wygasła rejestracja leku, Zamawiający informuje, iż nie należy wyceniać leku z przedmiotowej pozycji i do oferty dołączyć oświadczenie producenta o zaprzestaniu produkcji danego leku.
  W przypadku przejściowego braku leku należy podać jego ostatnio obowiązującą cenę i zaznaczyć ,że jest to chwilowy brak produkcji . W przypadku jeśli jest to możliwe podać w ofercie odpowiednik tego leku.
 11. Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku N-M.ZP/D/8/2015
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych zgodnie z wykazem zawartym w 19 pakietach częściowych : 1.Pakiet Podstawowy; 2.Leki przeciwzakrzepowe; 3. Leki przeciwzakrzepowe + inne; 4.Leki układu sercowo-naczyniowego; 5. POChP+przeciwzakrzepowe+p/cukrzycowe; 6. Płyny infuzyjne + żywienie pozajelitowe; 7. Płyny infuzyjne II; 8. Białka osocza ludzkiego; 9. Leki różne; 10. Iniekcje I; 11. Leki różne II; 12. Leki parenteralne różne; 13. Antybiotyki iniekcje; 14. Opatrunki I; 15. Kontrasty; 16. Opatrunki II; 17. Mleka; 18. Mleka II; 19.Wziewy + inne leki, stanowiącymi Załącznik nr 4 do SIWZ oraz szczegółowymi wymaganiami opisanymi w załączniku nr 6 dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku
 12. 16/PN/2015
  Zamawiający: Szpitale Tczewskie S. A., Tczew
  DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH, ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, MATERIAŁÓW SZEWNYCH I OPATRUNKOWYCH ORAZ SYSTEMU DO KOREKCJI ZABURZEŃ STATYKI NARZĄDU RODNEGO I LECZENIA NIETRZYMANIA MOCZU ZAKŁADANEGO PRZEZ OTWORY ZASŁONOWE, NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO

  Kod główny: CPV 33.00.00.00-0
  (Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała)

  Zamawiający do przedmiotowego zamówienia przewidział 14 pakietów przedstawionych poniżej:


  Pakiet 1. CPV 33.14.11.21-4. MATERIAŁY SZEWNE. Nici niewchłanialne plecione, syntetyczne, politereftalatowe
  Pakiet 2. CPV 33.14.11.21-4. MATERIAŁY SZEWNE. Nici niewchłanialne syntetyczne, monofilamentowe, polibutester, rozciągliwość 10%.
  Pakiet 3. CPV 33.14.11.21-4. MATERIAŁY SZEWNE
  Pakiet 4. CPV 33.14.11.10-4. MATERIAŁY OPATRUNKOWE
  Pakiet 5. CPV 33.14.11.21-4. MATERIAŁY SZEWNE
  Pakiet 6. CPV 33.14.11.21-4. MATERIAŁY SZEWNE. Nici wchłanialne w 56-70 dni, syntetyczne, plecione z kwasu glikolowego i mlekowego pokryte stearynianem wapnia, o czasie podtrzymania tkankowego 80% po 2 tygodniach i 30% po 3 tygodniach.
  Pakiet 7. CPV 33.14.10.00-0. MATERIAŁY OPATRUNKOWE. PIELUCHOMAJTKI
  Pakiet 8. CPV 33.14.11.10-4. MATERIAŁY OPATRUNKOWE
  Pakiet 9. CPV 33.60.00.00-6. PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
  Pakiet 10. CPV 33.60.00.00-6. PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
  Pakiet 11. CPV 33.60.00.00-6. PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
  Pakiet 12. CPV 33.63.16.00-8. ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE
  Pakiet 13. CPV 33.14.11.00-1. MATERIAŁY OPATRUNKOWE
  Pakiet 14. CPV 33.14.16.21-9. System do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego i leczenia nietrzymania moczu zakładany przez otwory zasłonowe

  Przedmiot zamówienia i jego zakres został szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do SIWZ, w tabelach dotyczących pakietów od 1 do 14
 13. DOSTAWA LEKÓW Z PODZIAŁEM NA 5 PAKIETÓW II
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa leków w okresie ok 3 miesięcy (do 18.08.2015 r.) od momentu podpisania umowy.
 14. DZP/50/2015, Dostawa preparatów do żywienia niemowląt, dzieci i dorosłych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów do żywienia niemowląt, dzieci i dorosłych do Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

  Zadanie nr 1.
  OPIS PRODUKTU Postać Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary na
  12 miesięcy 1 Mleko poczatkowe w płynie, gotowe do spożycia, wzbogacone w 6
  LIPIL(mieszanka kwasów DHA 0,3% i ARA 0,6%) przeznaczone dla niemowląt od
  urodzenia. płyn 1 butelka 59 ml 1200 2 preparat dietetyczny - dieta eliminacyjna w
  nietolerancji pokarmowej, (hydrolizat enzymatyczny kazeiny i Lactobacillus GG) do 6
  miesiąca życia. proszek puszka 400g 60 3 preparat dietetyczny - dieta eliminacyjna w
  nietolerancji pokarmowej, (hydrolizat enzymatyczny kazeiny i Lactobacillus GG) od 6
  miesiąca życia. proszek puszka 400g 18 Uwagi: 1.wszystkie produkty muszą być oznaczone znakiem CE.

  Zadanie nr 2.
  OPIS PRODUKTU Postać Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary na
  12 miesięcy 1 mleko modyfikowane początkowe dla zdrowych niemowląt z
  podwyższonym ryzykiem wystąpienia alergii o zawartości białka OPTI PRO HA
  1,28g/100ml oraz laktozy 7,85g/100ml płyn 1 butelka 90 ml 1300 2 Modyfikowane
  mleko dla niemowląt z niską i bardzo niską urodzeniową masą ciała,
  wysokoenergetyczne (80 kcal/100 ml), zawiera zhydrolizowane białko serwatkowe
  (2,3g/100 ml), obniżoną zawartość laktozy, długołańcuchowe wielonienasycone
  kwasy tłuszczowe (AA, DHA)oraz łatwo przyswajalne tłuszcze MCT, nukleotydy
  oraz wysoką zawartość wapnia i fosforu (stosunek 1,8:1) płyn 1 butelka 70 ml 1200
  Uwagi: 1. wszystkie produkty muszą być oznaczone znakiem CE.

  Zadanie nr 3.
  OPIS PRODUKTU Postać Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary na
  12 miesięcy 1 preparat mlekozastępczy hipoalergiczny, stosowany w nietolerancji
  laktozy u dzieci do 6 miesiąca życia proszek puszka 450g 125 2 preparat
  mlekozastępczy hipoalergiczny, stosowany w nietolerancji laktozy u dzieci powyżej 6
  miesiąca życia proszek puszka 450g 75 3 koncentrat hydrolizowanego białka
  serwatkowego (z mleka), oleje roślinne (strukturyzowany olej palmowy, rzepakowy,
  kokosowy, z organizmów jednokomórkowych, słonecznikowy), syrop glukozowy,
  skrobia, galaktooligosacharydy z mleka (8,75%), laktoza z mleka,
  fruktooligosacharydy (0,617%), dwufosforan potasowy, chlorek wapnia, olej rybi,
  7
  chlorek sodu, L-tyrozyna, chlorek choliny, kwas L-askorbinowy, tauryna, Laskorbinian
  sodu, inozytol, siarczan żelazawy, siarczan cynku, sól sodowa 5-
  monofosforanu urydyny, 5-monofosforan cytydyny, octan DL-alfa-tokoferolu, 5-
  monofosforan adenozyny, sól sodowa 5-monofosforanu inozyny, L-karnityna,
  nikotynamid, sól sodowa 5-monofosforanu guanozyny, D-pantotenian wapnia,
  lecytyna sojowa, D-biotyna, kwas foliowy, siarczan miedzi, palmitynian retinylu, DLalfa-
  tokoferol, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, cholekalcyferol, chlorowodorek
  pirydoksyny, siarczan manganu, jodek potasu, fitomenadion, selenin sodu. proszek
  opak. 350,0 g 12 4 koncentrat hydrolizowanego białka serwatkowego (z mleka), syrop
  glukozowy, oleje roślinne (strukturyzowany olej palmowy, rzepakowy, kokosowy, z
  organizmów jednokomórkowych, słonecznikowy), skrobia, galaktooligosacharydy z
  mleka (8,16%), laktoza z mleka, fruktooligosacharydy 0,576%, dwuwodorofosforan
  potasowy, fosforan wapnia, chlorek wapnia, chlorek sodu, olej rybi, wodofosforan
  magnezowy, L-tyrozyna, chlorek choliny, kwas L-askorbinowy, tauryna, Laskorbinian
  sodu, siarczan żelazawy, octan DL-alfa-tokoferolu, inozytol, siarczan
  cynku, sól sodowa 5-monofosforanu urydyny, 5-monofosforan cytydyny, 5-
  monofosforan adenozyny, sól sodowa 5-monofosforanu inozyny, L-karnityna,
  nikotynamid, sól sodowa 5-monofosforanu guanozyny, D-pantotenian wapnia,
  lecytyna sojowa, D-biotyna, cholekalcyferol, siarczan miedzi, kwas foliowy, octan
  retinylu, palmitynian retinylu, DL-alfa-tokoferol, fitomenadion, ryboflawina,
  chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, jodek potasu, siarczan manganu,
  selenin sodu proszek opak. 350,0 g 12 5 preparat o składzie: laktoza z mleka,
  odtłuszczone mleko w proszku, oleje roślinne, maltodekstryna, mączka chleba
  świętojańskiego - substancja zagęszczająca, węglan wapnia, olej rybi, chlorowodorek
  L-cysteiny, kwas L-askorbinowy, lecytyna sojowa, tauryna, chlorek choliny, Laskorbinian
  sodu, siarczan żelazawy, inozytol, siarczan cynku, sól sodowa 5-
  monofosforanu urydyny, 5-monofosforan cytydyny, octan DL-alfa-tokoferolu, 5-
  monofosforan adenozyny, sól sodowa 5-monofosforanu inozyny, nikotynamid, sól
  sodowa 5-monofosforanu guanozyny, L-karnityna, siarczan manganu, palmitynian
  retinolu, DL-alfa-tokoferol, D-biotyna, chlorowodorek tiaminy, cyjanokobalamina,
  cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, jodek potasu, fitomenadion, selenian
  sodu proszek opak. 350,0 g 12 6 Mleko modyfikowane w płynie gotowe do podania
  dla noworodków i niemowląt od urodzenia, zawierające łącznie: - galakto i
  fruktooligosacharydy GOS/FOS w stosunku 9:1 (w dawce 0,6 g/100 ml) - zawierające
  LCPUFA - zawierające nukleotydy - o minimalnym poziomie białka 1,3 g/100ml - o
  maksymalnym poziom żelaza 0,6mg/100ml. - Maksymalna osmolarność mieszanki
  285 mOsm/l płyn 1 butelka 90 ml 1200 7 proszek 1 saszetka zawiera: 0,6 g białka, 1,4
  g węglowodanów (w tym 1,2 g polisacharydów; nie zawiera laktozy), nie zawiera
  tłuszczu ani błonnika. Witaminy. Składniki mineralne. Wartość energetyczna 8
  kcal/sasz. (33 kJ/sasz.). 50 saszetek po 2,2 g proszek op. * 50 sasz 5 Uwagi: 1.
  wszystkie produkty muszą być oznaczone znakiem CE.

  Zadanie nr 4.
  OPIS PRODUKTU Postać Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary na
  12 miesięcy 1 mleko początkowe o składzie: białko 1,4 g/100 ml (białko serwatkowe :
  białko kazeinowe 60:40). Tłuszcz 3,5 g/100 ml (w tym 12 mg/100 ml ARA, 7 mg/100
  ml DHA). Węglowodany 7 g/100 ml (w tym laktoza 6,8 g/100 ml). Składniki
  mineralne (w tym Ca:P = 1,85; Fe 0,5 mg/100 ml). Witaminy. Prebiotyczny błonnik
  pokarmowy (GOS) 0,3 g/100 ml. Wartość energetyczna 66 kcal/100 ml. Produkt
  bezglutenowy. płyn 1 butelka 90 ml 1000 Uwagi: 1. produkt musi być oznaczony
  znakiem CE.

  Zadanie nr 5.
  OPIS PRODUKTU Postać Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary na
  12 miesięcy 1 Roztwory pierwiastków śladowych dodawane do płynów stosowanych
  w żywieniu pozajelitowym inj. 10 ml 1 amp. 1150 2 Koncentrat do sporządzenia
  roztworu do infuzji, zawierający fosforany nieorganiczne do stosowania w trakcie
  żywienia pozajelitowego, którego 1 ml zawiera: 170,1 mg diwodorofosforanu
  potasowego, 133,5 mg diwodnego wodorofosforanu sodowego oraz 14 mg
  wodorotlenku potasu. 1 amp 30 3 Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz
  elektrolitów w systemie worków dwukomorowych do pełnego żywienia
  pozajelitowego o zawartości azotu 6,8-9 g/ 1 litr płyn 1 worek 1500ml 16 4 Roztwory
  aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz elektrolitów w systemie worków
  dwukomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego o zawartości azotu 8 g/ 1 litr
  płyn 1 worek 1000ml 20 5 Roztwór aminokwasów o stężeniu 8 %, do żywienia
  pozajelitowego, dla chorych z niewydolnością wątroby płyn 1 butelka 500ml 130 6
  Roztwory aminokwasów 10% stosowane wżywieniu pozajelitowym noworodków i
  niemowląt o pojemności 100 ml. inj. 10% 1 pojemnik 100ml 130 7 Preparaty
  dipeptydowe zawierający glutaminę o pojemności 100 ml. płyn 1 butelka 100ml 300 9
  Roztwory zawierające glicerolofosforany sodu dodawane do płynów stosowanych w
  żywieniu pozajelitowym. płyn 1 fiol 20 ml 1250 10 Roztwory aminokwasów z
  dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych LCT w systemie worków
  trzykomorowych do pełnego centralnego żywienia pozajelitowego o zawartość azotu
  5-6g /1litr, 140-150 kcal niebiałkowych na 1 g azotu, płyn 1 worek poj.1540ml 370 11
  Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych
  LCT w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego o
  zawartość azotu 3-4g/1litr, 145-170 kcal niebiałkowych na 1 g azotu i osmolarności
  ok. 800 mosm/l płyn 1 worek poj. 1440ml 760 13 Roztwory aminokwasów 10%
  stosowane w żywieniu pozajelitowym u chorych z ostra lub przewlekłą
  niewydolnością nerek ( Nephro ) płyn 1 butelka 500ml 175 14 Emulsje tłuszczowe
  9
  zawierają długołańcuchowe nienasycone kwasy omega-3 płyn 1 worek poj.100ml 220
  15 Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, bez elektrolitów oraz emulsji
  tłuszczowych LCT/MCT/ omega-3 oliwa z oliwek w systemie worków
  trzykomorowych do pełnego centralnego żywienia pozajelitowego o zawartość azotu
  4g, 100-120 kcal niebiałkowych na 1 g azotu płyn 1 worek poj. 493 ml 90 16
  Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, bez elektrolitów oraz emulsji
  tłuszczowych LCT/MCT/ omega-3 oliwa z oliwek w systemie worków
  trzykomorowych do pełnego centralnego żywienia pozajelitowego o zawartość azotu
  7,5-8,5g/1litr, 100-120 kcal niebiałkowych na 1 g azotu płyn 1 worek poj. 1477 ml 60
  Uwagi: 1. wszystkie produkty muszą być oznaczone znakiem CE. 2. wszystkie
  preparaty dodawane do oferowanych płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym
  muszą być zgodne pod względem recepturowym.

  Zadanie nr 6.
  OPIS PRODUKTU Postać Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary na
  12 miesięcy 1 Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz
  emulsji tłuszczowych LCT/MCT w systemie worków trzykomorowych do pełnego
  żywienia pozajelitowego drogą naczyń obwodowych, o zawartości azotu 4 - 5 g/1 litr,
  130-150 kcal niebiałkowych na 1 g azotu płyn worek 1250 ml 10 2 Roztwory
  aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych
  LCT/MCT w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego
  drogą naczyń obwodowych, o zawartości azotu 4 - 5 g/1 litr, 130-150 kcal
  niebiałkowych na 1 g azotu worek worek 1875 ml 10 3 Roztwory aminokwasów z
  dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych MCT 50% z dodatkiem
  oleju rybiego ze zwiększoną zawartością kwasów omega -3, w systemie worków
  trzykomorowych, do pełnego żywienia pozajelitowego, o zawartości azotu 6,8g,
  worek worek 1250 ml 10 4 Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy,
  elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych MCT 50% z dodatkiem oleju rybiego ze
  zwiększoną zawartością kwasów omega -3, w systemie worków trzykomorowych, do
  pełnego żywienia pozajelitowego, o zawartości azotu 5 g, worek worek 625 ml 320 5
  Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych
  MCT 50% z dodatkiem oleju rybiego ze zwiększoną zawartością kwasów omega -3, w
  systemie worków trzykomorowych, do pełnego żywienia pozajelitowego, o zawartości
  azotu 10 g, worek worek 1250 ml 10 6 Roztwory pierwiastków śladowych dodawane
  do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym inj. 10 ml 1 amp. 390 Uwagi: 1.
  wszystkie produkty muszą być oznaczone znakiem CE. 2. wszystkie preparaty
  dodawane do oferowanych płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym muszą
  być zgodne pod względem recepturowym.

  Zadanie nr 7.
  OPIS PRODUKTU Postać Jednostka miary potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary na
  12 miesięcy 1 Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz
  emulsji tłuszczowych zawierającej 80 % oliwy z oliwek, w systemie worków
  trzykomorowych, do pełnego, centralnego żywienia pozajelitowego, o zawartości
  azotu 7,8 g, 1290 kcal niebiałkowej, o zawartości 165 kcal niebiałkowych na 1 g azotu
  płyn 1 worek poj.1500 ml 20 2 Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy,
  elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych zawierającej 80 % oliwy z oliwek, w systemie
  worków trzykomorowych, do pełnego, centralnego żywienia pozajelitowego, o
  zawartości azotu 13,5 g, 1260 kcal niebiałkowej, o zawartości 93 kcal niebiałkowych
  na 1 g azotu, bez elektrolitów, płyn 1 worek poj.1500 ml 30 3 Roztwory
  aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych
  zawierającej 80 % oliwy z oliwek, w systemie worków trzykomorowych, do pełnego,
  centralnego żywienia pozajelitowego, o zawartości azotu 13,5 g, 1260 kcal
  niebiałkowej, o zawartości 93 kcal niebiałkowych na 1 g azotu, płyn 1 worek poj.1500
  ml 20 4 Roztwory mieszaniny witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach
  dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym inj. 0,75g op. * 10
  amp. 100 5 Emulsje tłuszczowe 20 % zawierająca 80% oleju z oliwek płyn 1 pojemnik
  100ml 135 Uwagi: 1. wszystkie produkty muszą być oznaczone znakiem CE. 2.
  wszystkie preparaty dodawane do oferowanych płynów stosowanych w żywieniu
  pozajelitowym muszą być zgodne pod względem recepturowym.

  Zadanie nr 8.
  OPIS PRODUKTU Postać Jednostka miary
  potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary na 12 miesięcy 1 Dieta wspomagająca
  leczenie odleżyn i ran, kompletna, bezresztkowa, hiperkaloryczna(1,28kcal/ml,
  bezglutenowa, zawierająca argininę, zwiększona zawartość przeciwutleniaczy(wit C i
  E, karotenoidów,cynku), zawartość białka 10g/100ml, niska zawartość tłuszczu
  3,5g/100ml, węglowodany 14,2g/100ml, osmolarność min.500mOsmol/l , smak
  truskawkowy, czekoladowy płyn 1 opak.a 200ml 200 2 dieta normalizująca glikemię,
  normokaloryczna (1,04kcal/ml), nie zawiera sacharozy, zwiększona zawartość
  przeciwutleniaczy (wit C i E , karoteniodów, selenu), zwiększona zawartość witamin z
  grupy B, mieszanka 6 rodzajów błonnika, bezglutenowa, zawartość białka 4,9g/100ml,
  węglowodany 11,7g/100ml, o osmolarnośco 365mOsmol/l, o smakch truskawkowy,
  waniliowy płyn 1 opak.a 200ml 100 3 Kompletna dieta do żywienia dojelitowego,
  wysokokaloryczna 2 kcal/ml, bogatobiałkowa - co najmniej 20% energii białkowej,
  zawierająca białko mleka, tłuszcze MCT/LCT i -3 kwasy tłuszczowe,
  bogatoresztkowa, o osmolarności do 395 mosmol/l, w worku zabezpieczonym
  samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml płyn 500 ml 100 4 Kompletna
  dieta specjalistyczna, wysokoenergetyczna (1,3 kcal/ml), o zwiększonej zawartości
  aminokwasów rozgałęzionych, przeznaczona do żywienia dojelitowego przez
  zgłębnik. Zawiera błonnik oraz MCT. Nie zawiera glutenu, klinicznie wolna od
  laktozy.Do postępowania dietytycznego u osób zagrożonych niedożywieniem lub
  niedożywionych, w szczególności z ostrymi i przewlekłymi zaburzeniami czynności
  wątroby. płyn 500 ml 100 5 Specjalistyczna dieta do żywienia dojelitowego, o dużej
  zawartości glutaminy 6g/100ml, bogata w antyoksydanty, zawierająca trybutyrynę,
  bezresztkowa, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości
  500 ml. płyn 500 ml 100 6 Dieta kompletna, polimeryczna, normokaloryczna
  (1kcal/ml), o smaku neutralnym (bez dodatków smakowych) do podaży doustnej lub
  przez zgłębnik, oparta na białku źródło: serwatka, kazeina, soja i groch (min
  4g/100ml), oparta tylko na tłuszczach MCT (min 3,9g/100ml w tym 35% Energii),
  osmolarność 255 mOsm/l. Klinicznie wolna od laktozy O zawartości żelaza nie
  mniejszym niż 1,6 mg na 100ml oraz z zawartością DHA+EPA 0,34g płyn 1 opak.a
  1000ml 1300 7 Dieta kompletna, normokaloryczna, wysokobiałkowa, źródłem
  węglowodanów są wolno wchłaniane maltodekstryny. Głównym źródłem białka jest
  białko kazeinowe. Wspomaga leczenie ran. Produkt płynny przeznaczony do
  podawania doustnego lub przez zgłębnik. płyn 1 opak.a 1000g 80 8 Dieta kompletna,
  normokaloryczna, bogatoresztkowa, źródłem węglowodanów są wolno wchłanialne
  maltodekstryny, dieta normalizująca glikemię. Produkt płynny przeznaczony do
  podawania doustnego lub przez zgłębnik. płyn 1 opak.a 1000 ml 976 9 Dieta
  kompletna pod względem odżywczym o smaku waniliowym, normalizująca glikemię
  o niskim indeksie glikemicznym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa
  (powyżej 20% energii z białka), oparta na mieszaninie białek sojowego i kazieiny w
  proporcjach 40:60, zawartość białka 7,7g/100 ml, zawierająca 6 rodzajów błonnika
  rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w proporcjach 80:20, zawartość błonnika
  1,5g/100 ml, obniżony współczynnik oddechowy (powyżej 46% energii z tłuszczu),
  dieta z zawartością oleju rybiego, klinicznie wolna od laktozy, bez zawartości fruktozy
  o osmolarności 395 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim typu pack, dieta do podaży
  przez zgłębnik. płyn worek 1000 ml 200 10 Dieta kompletna, normokaloryczna,
  bezresztkowa, peptydowa, źródło węglowodanów stanowią maltodekstryny,
  niskotłuszczowa, tłuszcze zawierają średniołańcuchowe trójglicerydy - MCT.Produkt
  płynny przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik. płyn 1 opak.a
  1000ml 312 11 Dieta wysokobiałkowa, bogatoresztkowa, kompletna, hiperkaloryczna.
  Głównym źródłem białka kazeina. Produkt płynny przeznaczony do podawania
  doustnego lub przez zgłębnik. płyn 1 opak.a 500 ml 772 12 Dieta kompletna w płynie,
  polimeryczna, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), oparta o tłuszcze MCT, o smaku
  neutralnym (bez dodatków smakowych),do podaży doustnej lub przez zgłębnik, oparta
  na białku źródło: serwatka, kazeina, soja i groch ( 6g/100ml 16% energii) l oraz z
  zawartością DHA+EPA 0,34g płyn 1 opak.a 1000ml 372 13 Dieta normokaloryczna
  (1 kcal/1ml), oparta na białku źródło: serwatka, kazeina, soja i groch (min 4g/100ml),
  oparta tylko na tłuszczach MCT (min 3,9g/100ml w tym 34% Energii), zawierająca 6
  rodzajów błonnika, bezglutenowa, bezlaktozowa. Osmolarność nie większa niż 250
  mOsm/l płyn 1 opak.a 1000ml 48 14 Dieta kompletna w płynie, bogatobiałkowa,
  polimeryczna, oparta na białku źródło: serwatka, kazeina, soja i groch ( 6,3g/100ml
  20% energii), z zawartością DHA+EPA 0,34g, hiperkaloryczna (1,25 kcal/ml), oparta
  o tłuszcze MCT, bezresztkowa, zawiera 6 rodzajów karotenoidów, do podaży przez
  zgłębnik lub przez stomię, nie zawierająca cholesterolu, o osmolarności nie większej
  niż 290 mOsm/l, dla pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko płyn 1
  opak.a 1000ml 376 15 Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna
  i normobiałkowa, płynna dieta peptydowa - 100 % białko serwatkowe, zawartość
  kwasów tłuszczowych MCT - 70%, o osmolarności 200 mOsm/l. Do podawania
  doustnie lub przez zgłębnik. Opakownie typu butelka SmartFlex. płyn 1 opak.a 500 ml
  44 16 Dieta cząstkowa w proszku, wysokobiałkowa, o neutralnym smaku proszek 1
  puszka 225g 85 17 Dieta kompletna, hiperkaloryczna, wysokobiałkowa,
  wysokoenergetyczna, (źródłem białka serwatka i kazeina). Produkt przeznaczony do
  postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia związanego z chorobą.
  Różne smaki. płyn 1 opak.a 200ml 1250 18 Kompletna dieta wysokoenergetyczna (2
  kcal/ml), przeznaczona do żywienia dojelitowego drogą doustną lub przez zgłębnik, o
  niskiej zawartości białka (6% energii) oraz elektrolitów, z EPA oraz DHA
  pochodzącymi z oleju rybnego, bogatoresztkowa, o smaku waniliowym. proszek opak
  6 sasz 10 19 Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną i/lub
  przy użyciu pompy. przyrząd 1 sztuka 650 20 zestaw do żywienia dojelitowego ze
  zgłębinkiem umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą
  pompy Flocare Infinity, przyrząd 1 sztuka 200 21 Zgłębnik przeznaczony do żywienia
  dożołądkowego lub dojelitowego, bezpieczny, łatwy do założenia, cienki, łączy się z
  opakowaniem diety przez zestawy Flocarer, wykonany z miękkiego, przezroczystego
  poliuretanu, z podziałką centymetrową ułatwiającą kontrolowanie długości
  wprowadzanego zgłębnika, z prowadnicą ułatwiającą zakładanie,z linią kontrastującą
  w promieniach RTG, rozmiar wg potrzeb przyrząd 1 sztuka 30 Uwagi: 1.wszystkie
  produkty muszą być oznaczone znakiem CE.2.wszystkie preparaty dodawane do
  oferowanych płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym muszą być zgodne pod
  względem recepturowym.
 15. Sukcesywna dostawa leków w tym dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego - 1/E/P/2015.
  Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., Gdańsk
  . Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków w tym dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (Kod CPV: 33600000-6 produkty farmaceutyczne,33692510-5 płyny do żywienia dojelitowego) do siedziby Zamawiającego (ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk) w rozbiciu na 16 pakietów asortymentowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilość podano w załącznikach od nr 1.1. do 1.16. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej części Specyfikacji SIWZ) i będących integralną częścią SIWZ. 3. W ramach ceny oferty Wykonawca dostarcza zamówiony towar do siedziby Zamawiającego (ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk) - Apteka Szpitalna. 4. Okres realizacji całości zamówienia wynosi: od chwili podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 14.10.2015r. .
 16. Dostawy płynów infuzyjnych i leków do wlewów oraz żywienia do i pozajelitowego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych i leków do wlewów oraz żywienia do i pozajelitowego, w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym- Zał. nr 2 do SIWZ. Asortyment pogrupowany w następujących pakietach: Pakiet nr 1-Płyny infuzyjne i leki do wlewów Pakiet nr 2 - Płyny infuzyjne II Pakiet nr 3 - Żywienie pozajelitowe Pakiet nr 4 - Żywienie dojelitowe
 17. Dostawy artykułów spożywczych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych w ilości podanej szacunkowo na podstawie średniego zapotrzebowania z ostatnich 12 miesięcy.
  Zamawiający rozbił przedmiot zamówienia na 6 pakietów. Wykonawca może składać ofertę na dany pakiet. Złożona oferta musi być pełna tz. na cały asortyment w danym pakiecie
  Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zamówione artykuły sukcesywnie według potrzeb składanych przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Koszty dostawy pokrywa wykonawca.
 18. Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/41/15
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 5 do SIWZ, będący jego integralną częścią. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty.
  3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie jednego zadania. Przedstawienie oferty nie obejmującej całego asortymentu znajdującego się w zadaniu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 80% ilości produktów określonych w zadaniu. Pozostałe 20% ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.
  5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową.
 19. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku. Nr sprawy 797/P/2015
  Zamawiający: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
 20. Dostawa Płynów infuzyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Płyny Infuzyjne; Pakiet Nr II Płyny Infuzyjne; Pakiet Nr III Heparyna drobnocząsteczkowa
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
  Dostawa Płynów infuzyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Płyny Infuzyjne; Pakiet Nr II Płyny Infuzyjne; Pakiet Nr III Heparyna drobnocząsteczkowa
 21. DOSTAWA LEKÓW Z PODZIAŁEM NA 11 PAKIETÓW
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
 22. dostawa leków dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu.
  Zamawiający: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki, Toruń
 23. Dostawa systemu pomp infuzyjnych oraz pomp strzykawkowych
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 24. sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, znak zp/3/2015
  Zamawiający: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Puck
 25. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląg
 26. Dostawa Leków i produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych oraz testy, papiery wskaźniki do sterylizacji z podziałem na pakiety dla potrzeb apteki szpitalnej: Pakiet Nr I Żywienie pozajelitowe; Pakiet Nr II Antybiotyki; Pakiet Nr III Leki; Pakiet Nr IV Leki; Pakiet Nr V Sevofluranum; Pakiet Nr VI Dezynfekcja ran i błon śluzowych; Pakiet Nr VII Testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 27. Dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia do i pozajeltowego, podtlenku azotu, środków diagnostycznych, kontrastowych, specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementów, środków antyseptycznych dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 28. Sukcesywne dostawy różnych produktów leczniczych i dezynfekcyjnych dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
  Zamawiający: Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia
 29. ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląg
 30. Zakup i i dostawa leków z podziałem na 9 grup asortymentowych dla SP ZOZ Rypin
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
 31. Dostawa leków i antybiotyków dla apteki szpitalnej
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 32. dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 33. dostawy sukcesywne sprzętu laboratoryjnego i ogólnego jednorazowego użytku
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 34. Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów farmaceutycznych oraz zestawów operacyjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 35. przetarg nieograniczony na dostawy środków dezynfekcyjnych i produktów farmaceutycznych
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., Nowe Miasto Lubawskie
 36. Przedmiotem zamówienia są dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu.
  Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
 37. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 38. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 39. D10.251.55.D.2014 Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala
  Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 40. Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcbo ku N-M.ZP/D/7/2014
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 41. Sukcesywna dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 42. Dostawa leków
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 43. Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 44. Przetarg Nieograniczony na dostawę różnych produktów leczniczych nr sprawy 15/2014.
  Zamawiający: "Zdrowie" Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kwidzyn
 45. Dostawa leków
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 46. dostawa produktów leczniczych N-M.ZP/D/4/2014
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 47. 17/PN/2014
  Zamawiający: Szpitale Tczewskie S. A., Tczew
 48. Dostawy żywności dla niemowląt
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 49. dostawy sukcesywne materiałów do sterylizacji
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 50. dostawa produktów leczniczych N-M.ZP/D/2/2014
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 51. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 52. Sukcesywne dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
  Zamawiający: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o., Gdynia
 53. Dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 54. PCZ/II-ZP/15/2014 - Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych w Gr. 1-2.
  Zamawiający: Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Żnin
 55. Dostawa produktów leczniczych - żywienie pozajelitowe ZP27/A/17/2014
  Zamawiający: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., Bytów
 56. Dostawa leków cytostatycznych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
 57. Sukcesywna dostawa leków w tym leków antywirusowych oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego. Nr postępowania 9/E/P/2014
  Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., Gdańsk
 58. DZP/31/14 LEKI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
 59. dostawy sukcesywne produktów leczniczych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 60. Dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Nr postępowania 11/E/P/2014
  Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., Gdańsk
 61. Dostawa smoczków do mieszanek i butelek jednorazowego użytku dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 62. Dostawy rękawic diagnostycznych i pozostałego sprzętu pomocniczego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 63. Dostawa preparatów do żywienia niemowląt, dzieci i dorosłych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Włocławek
 64. Dostawy artykułów spożywczych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 65. Dostawa leków.
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
 66. Dostawy płynów infuzyjnych do SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/36/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 67. Dostawy płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 68. dostawa leków; znak sprawy PCZ.ZP.5/14.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Malbork
 69. Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania krwi na zawartość alkoholu, pakietów do pobierania wymazu z wnętrza jamy ustnej, wielopanelowych testów narkotykowych do wykrywania narkotyków, tamponów zapachowych do zabezpieczenia śladów osmologicznych, pakietów do zabezpieczania śladów przestępstw popełnianych na tle seksualnym dla jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Bydgoszcz
 70. Dostawa Płynów infuzyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 71. Dostawa mleka modyfikowanego dla niemowląt dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 72. PRZETARG NIEOGRANICZONY NR M - 1/2014 DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU
  Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
 73. dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 74. Dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia do i pozajelitowego, leków, podtlenku azotu dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 75. Sukcesywne dostawy leków dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Bydgoszcz
 76. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 77. Dostawa płynów infuzyjnych
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 78. dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 79. Dostawa preparatów i sprzętu do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego, Złotów
 80. Zakup i dostawa leków z podziałem na 9 grup asortymentowych dla SP ZOZ Rypin
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
 81. Dostawa leków dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 82. DZP/82/13 MLEKO I ODŻYWKI DLA DZIECI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
 83. Mleko oraz smoczki dla niemowląt i małych dzieci
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 84. D25A/252/15-31rj/13 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
  Zamawiający: Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o., Gdynia
 85. Dostawy produktów żywnościowych. Znak sprawy ZP-PN/10/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 86. Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 87. Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląg
 88. Dostawa immunoglobuliny i albumin dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 89. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 90. dostawa produktów leczniczych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 91. Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Preparatów farmaceutycznych oraz materiałów szewnych.
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 92. DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, OPATRUNKÓW, LEKÓW, SIATEK DO PRZEPUKLIN
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o., Kartuzy
 93. Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa 12/2013.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
 94. Sukcesywna dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 95. Dostawa leków
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 96. Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 97. dostawy produktów leczniczych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 98. Dostawy żywności dla niemowląt dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 99. Dostawa leków ZP66/A/34/2013
  Zamawiający: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., Bytów
 100. dostawy sukcesywne opakowań i testów do sterylizacji.
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 101. Zakup i dostawa produktów leczniczych Nr sprawy N-M.ZP/D/4/2013
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork

Inne osoby dla Arndt (39 osób):