Kogo reprezentuje osoba

Arndt Barbara

w KRS

Barbara Arndt

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Arndt
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:380 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Arndt Grzegorz, Pawlak Hanna, Pawlak Władysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Handlowe Artykuły Medyczne i Materiały Opatrunkowe Medan Sp. J., W.pawlak i G.arndt i S-ka, Bydgoszcz − KRS 0000010355

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa leków cytostatycznych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa leków w okresie 12 m-cy od udzielenia zamówienia
 2. Sukcesywna dostawa leków w tym leków antywirusowych oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego. Nr postępowania 9/E/P/2014
  Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków w tym leków antywirusowych oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (Kod CPV: 33600000-6 produkty farmaceutyczne, 33651400-2 środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego, 33692510-5 płyny do żywienia dojelitowego) do siedziby Zamawiającego (ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk) w rozbiciu na 38 pakietów asortymentowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilość podano w załącznikach od nr 1.1. do 1.38. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej części Specyfikacji SIWZ) i będących integralną częścią SIWZ. 3. W ramach ceny oferty Wykonawca dostarcza zamówiony towar do siedziby Zamawiającego (ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk) - Apteka Szpitalna. 4. Okres realizacji całości zamówienia wynosi 5 miesięcy od chwili podpisania umowy. Dostawa produktów objętych przedmiotem zamówienia następować będzie sukcesywnie w 5-miesięcznym okresie trwania umowy w ilościach podanych każdorazowo przez Zamawiającego w terminie do 24 godzin licząc od momentu złożenia zamówienia. W przypadku konieczności zamówienia leków w sytuacjach zagrożenia życia, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć leki w terminie do 12 godz. od momentu zamówienia. W przypadku leków, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia, jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. W przypadku leków ratujących życie, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć leki w terminie do 12 godz. od momentu złożenia zamówienia, nawet jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej, do wskazanej przez Aptekę w złożonym zamówieniu, komórki organizacyjnej Szpitala. Zamawiający może przedłużyć przedmiotowe terminy w porozumieniu z Wykonawcą za pisemnym potwierdzeniem Zamawiającego. 5. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego (ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk) - Apteka Szpitalna. 6. Zgodnie z art.9 ust.1 i 2 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 ze zm.) z dnia 12 maja 2011r , Zamawiający będzie nabywać leki po cenie nie wyższej niż urzędowe - dotyczy leków objętych cenami urzędowymi. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na pakiety dowolnie wybrane przez Wykonawcę. 8. W wypadku określenia przedmiotu zamówienia handlową nazwą leku danego producenta, nazwa taka jest jedynie przykładowa, a Zamawiający dopuszcza w tym zakresie możliwość składana ofert równoważnych..
 3. DZP/31/14 LEKI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywan dostawa leków
 4. dostawy sukcesywne produktów leczniczych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
  dostawy sukcesywne produktów leczniczych
 5. Dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Nr postępowania 11/E/P/2014
  Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków (Kod CPV: 33600000-6 produkty farmaceutyczne) do siedziby Zamawiającego (ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk) w rozbiciu na 11 pakietów asortymentowych.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilość podano w załącznikach od nr 1.1. do 1.11. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej części Specyfikacji SIWZ) i będących integralną częścią SIWZ.
  3. W ramach ceny oferty Wykonawca dostarcza zamówiony towar do siedziby Zamawiającego (ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk) - Apteka Szpitalna.
  4. Okres realizacji całości zamówienia wynosi 4 miesiące od chwili podpisania umowy.
  5. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego (ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk) - Apteka Szpitalna.
 6. Dostawa smoczków do mieszanek i butelek jednorazowego użytku dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa smoczków do mieszanek i butelek jednorazowego użytku w ilości, asortymencie oraz wymaganiach bezwzględnych określonych w załączniku nr 6 do SIWZ, na okres 24 miesięcy. 2. Dostawy następować będą sukcesywnie w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie do 4 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia
 7. Dostawy rękawic diagnostycznych i pozostałego sprzętu pomocniczego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i pozostałego sprzętu pomocniczego jednorazowego użytku, w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym- Zał. nr 2 do SIWZ. Asortyment pogrupowany wg CPV w następujących pakietach: Pakiet 1- Rękawice diagnostyczne bezpudrowe . Pakiet 2- Rękawice chirurgiczne . Pakiet 3- Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka . Pakiet 4 -Wzierniki uszne jednorazowe do otoskopów- kompatybilne z otoskopami Riester Pakiet 5 - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku: kieliszki, pudełka, pojemniki, szpatułki . Pakiet 6 - Woreczki . Pakiet 7 - Opaski identyfikacyjne . Pakiet 8 - Elektrody jednorazowego użytku do EKG z żelem . Pakiet 9 - Maseczki tlenowe i wąsy tlenowe . Pakiet 10 - Nebulizator z maską aerozolową ... - sterylny .Pakiet 11 - Papier do EKG, USG . Pakiet 12 - Czujniki do pulsoksymetru Nellcora -jednorazowego użytku sterylne Pakiet 13 - Mankiety noworodkowe do monitora Infinity Delta . Pakiet 14 - Osprzęt do systemu stymulacji monitorowania ciągłości nerwów NIM-RESPONSE 3,0 Pakiet 15 - Łączniki do drenów i cewników -sterylne . Pakiet 16 - Zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem . Pakiet 17 - Czujniki saturacji do monitora Datex Ohmeda i monitora Masimo -jednorazowego użytku sterylne . Pakiet 18 - Zestawy do pompy Flocare 800 . Pakiet 19 - Układy oddechowe jedn. użytku do respiratorów wszystkich typów ( m.in..do EVITAXL,AVEA . Pakiet 20 - Wkłady do ssaka -jednorazowego użytku . Pakiet 21 - Cewniki do wkłuć centralnych dla noworodków i wcześniaków. Pakiet 22 - Końcówki uszne Interacostics . Pakiet 23 - Sprzęt pozostały- rozpatrywany pozycjami.
 8. Dostawa preparatów do żywienia niemowląt, dzieci i dorosłych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów do żywienia - doustnego, dojelitowego oraz pozajelitowego - niemowląt, dzieci i dorosłych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, podzielona na 5 części. Pozostała część opisu przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne części znajduje się w załączniku do ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. ZADANIE 1: Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 1 jest sukcesywna dostawa preparatów różnych, zgodnie z poniższym opisem: 1. Mleko modyfikowane w płynie gotowe do podania dla noworodków i niemowląt od urodzenia, zawierające łącznie: galakto i fruktooligosacharydy GOS/FOS w stosunku 9:1 (w dawce 0,6 g/100 ml); zawierające LCPUFA; zawierające nukleotydy; o minimalnym poziomie białka 1,3 g/100ml; o maksymalnym poziom żelaza 0,6mg/100ml; Maksymalna osmolarność mieszanki 285 mOsm/l; postać: płyn; jednostka miary: 1 butelka 90 ml; ilość: 2000. 2. Hipoalergiczne modyfikowane mleko początkowe w płynie gotowe do podania dla noworodków i niemowląt, w którym: źródłem białka jest białko serwatkowe o nieznacznym stopniu hydrolizy; zawierający galakto i fruktooligosacharydy GOS/FOS w stosunku 9:1 (w dawce 0,8 g/100 ml); zawierające LCPUFA; zawierające nukleotydy; o maksymalnym poziom żelaza 0,6mg/100ml; o minimalnym poziomie białka 1,5 g/100ml; Maksymalna osmolarność mieszanki 340 mOsm/l; postać: płyn; jednostka miary: 1 butelka 90 ml; ilość: 700. 3. Mleko modyfikowane początkowe dla zdrowych niemowląt z podwyższonym ryzykiem wystąpienia alergii o zawartości białka OPTI PRO HA 1,28g/100ml oraz laktozy 7,85g/100ml; postać: płyn; jednostka miary: 1 butelka 90 ml; ilość: 500. 4. Mleko modyfikowane gotowe do spożycia (RTF) przeznaczone dla niemowląt z małą i bardzo małą masą urodzeniową ciała, zawierający łącznie: galakto i fruktooligosacharydy GOS/FOS w stosunku 9:1 (w dawce 0,8 g/100 ml); zawierające LCPUFA; zawierające nukleotydy; o minimalnym poziom żelaza 1,3 mg/100ml; o minimalnym poziomie białka 2.4 g/100ml; Maksymalna osmolarność mieszanki 320 mOsm/l; postać: płyn; jednostka miary: 1 butelka 70 ml; ilość: 1200. 5. Preparat mlekozastępczy hipoalergiczny, stosowany w nietolerancji laktozy u dzieci do 6 miesiąca życia; postać: proszek; jednostka miary: 1 puszka 450 g; ilość: 50. 6. Preparat mlekozastępczy hipoalergiczny, stosowany w nietolerancji laktozy u dzieci powyżej 6 miesiąca życia; postać: proszek; jednostka miary: 1 puszka 450 g; ilość: 50. 7. Mleko poczatkowe w płynie, gotowe do spożycia, wzbogacone w LIPIL(mieszanka kwasów DHA 0,3% i ARA 0,6%) przenaczone dla niemowlat od urodzenia; postać: płyn; jednostka miary: 1 butelka 59 ml; ilość: 4020. 8. Preparat dietetyczny - dieta eliminacyjna w nietolerancji pokarmowej, (hydrolizat enzymatyczny kazeiny) od 1 miesiąca życia; postać: proszek; jednostka miary: 1 puszka 425 g; ilość: 90. 9. Preparat dietetyczny - dieta eliminacyjna w nietolerancji pokarmowej, (hydrolizat enzymatyczny kazeiny) od 5 miesiąca życia; postać: proszek; jednostka miary: 1 puszka 425 g; ilość: 30. 10. Modyfikowane mleko dla niemowląt z niską i bardzo niską urodzeniową masą ciała, wysokoenergetyczne (80 kcal/100 ml), zawiera zhydrolizowane białko serwatkowe (2,3g/100 ml), obniżoną zawartość laktozy, długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (AA, DHA)oraz łatwo przyswajalne tłuszcze MCT, nukleotydy oraz wysoką zawartość wapnia i fosforu (stosunek 1,8:1); postać: płyn;jednostka miary: 1 butelka 90 ml; ilość: 1600. UWAGI: 1. Wszystkie produkty muszą być oznaczone znakiem CE. ZADANIE 2: Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 2 jest sukcesywna dostawa roztworów różnych, zgodnie z poniższym opisem: 1. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz elektrolitów w systemie worków dwukomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego o zawartości azotu 6,8-9 g/ 1 litr ; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1500 ml; ilość: 40. 2. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz elektrolitów w systemie worków dwukomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego o zawartości azotu 8 g/ 1 litr; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1000 ml; ilość: 40. 3. Roztwór aminokwasów o stężeniu 8 %, do żywienia pozajelitowego, dla chorych z niewydolnością wątroby; postać: płyn; jednostka miary: 1 butelka 500 ml; ilość: 160. 4. Roztwory aminokwasów 10% stosowane wżywieniu pozajelitowym noworodków i niemowląt o pojemności 100 ml; postać: inj. 10%; jednostka miary: 1 pojemnik 100 ml; ilość: 160. 5. Preparaty dipeptydowe zawierający glutaminę o pojemności 100 ml; postać: płyn; jednostka miary: 1 butelka 100 ml; ilość: 250. 6. Roztwory zawierające glicerolofosforany sodu dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym; postać: płyn; jednostka miary: 1 fiol. 20 ml; ilość: 650. 7. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych LCT w systemie worków trzykomorowych do pełnego centralnego żywienia pozajelitowego o zawartość azotu 5-6g /1litr, 140-150 kcal niebiałkowych na 1 g azotu; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1540 ml; ilość: 150. 8. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych LCT w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego o zawartość azotu 3-4g/1litr, 145-170 kcal niebiałkowych na 1 g azotu i osmolarności ok. 800 mosm/l; postać: płyn; jednostka miary 1 worek 1440 ml; ilość: 500. 9. Roztwory aminokwasów 10% stosowane w żywieniu pozajelitowym u chorych z ostra lub przewlekłą niewydolnością nerek ( Nephro ); postać: płyn; jednostka miary: 1 butelka 500 ml; ilość: 160. 10. Emulsje tłuszczowe zawierają długołańcuchowe nienasycone kwasy omega-3; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 100 ml; ilość: 160. 11. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, bez elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych LCT/MCT/ omega-3 oliwa z oliwek w systemie worków trzykomorowych do pełnego centralnego żywienia pozajelitowego o zawartość azotu 7,5-8,5g/1litr, 100-120 kcal niebiałkowych na 1 g azotu; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1477 ml; ilość: 60. 12. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, bez elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych LCT/MCT/ omega-3 oliwa z oliwek w systemie worków trzykomorowych do pełnego centralnego żywienia pozajelitowego o zawartość azotu 4g, 100-120 kcal niebiałkowych na 1 g azotu; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 493 ml; ilość: 50. 13. Roztwory mieszaniny witamin rozpuszczalnych w wodzie dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym; postać: inj. 1 ml; jednostka miary: 1 amp.; ilość: 1000. 14. Roztwory aminokwasów o zawartości 11-13% bez elektrolitów niezbędnych do syntezy ludzkich białek; postać: płyn; jednostka miary: 1 butelka 500 ml; ilość: 5. 15. Roztwory mieszaniny witamin rozpuszczalnych w tłuszczach dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym; postać: inj. 10 ml; jednostka miary: 1 amp.; ilość: 1000. 16. Roztwory pierwiastków śladowych dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym; postać: inj. 10 ml;jednostka miary: 1 amp.; ilość: 850. 17. Roztwory mieszaniny witamin rozpuszczalnych w tłuszczach typu Infant dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym; postać: inj. 10 ml; jednostka miary: 1 amp.; ilość: 5. UWAGI: 1. Wszystkie produkty muszą być oznaczone znakiem CE. 2. Wszystkie preparaty dodawane do oferowanych płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym muszą być zgodne pod względem recepturowym. ZADANIE 3: Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 3 jest sukcesywna dostawa roztworów różnych, zgodnie z poniższym opisem: 1. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych LCT/MCT w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego drogą naczyń obwodowych, o zawartości azotu 4 - 5 g/1 litr, 130-150 kcal niebiałkowych na 1 g azotu; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1250 ml; ilość: 30. 2. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych LCT/MCT w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego drogą naczyń obwodowych, o zawartości azotu 4 - 5 g/1 litr, 130-150 kcal niebiałkowych na 1 g azotu; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1875 ml; ilość: 12. 3. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych MCT 50% z dodatkiem oleju rybiego ze zwiększoną zawartością kwasów omega -3, w systemie worków trzykomorowych, do pełnego żywienia pozajelitowego, o zawartości azotu 6,8g; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1250 ml; ilość: 12. 4. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych MCT 50% z dodatkiem oleju rybiego ze zwiększoną zawartością kwasów omega -3, w systemie worków trzykomorowych, do pełnego żywienia pozajelitowego, o zawartości azotu 10 g; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1250 ml; ilość: 12. 5. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych MCT 50% z dodatkiem oleju rybiego ze zwiększoną zawartością kwasów omega -3, w systemie worków trzykomorowych, do pełnego żywienia pozajelitowego, o zawartości azotu 5 g; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 625 ml; ilość: 100. 6. Roztwory pierwiastków śladowych dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym; postać: inj. 10 ml; jednostka miary: 1 amp.; ilość: 150. UWAGI: 1. Wszystkie produkty muszą być oznaczone znakiem CE. 2. Wszystkie preparaty dodawane do oferowanych płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym muszą być zgodne pod względem recepturowym. ZADANIE 4: Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 4 jest sukcesywna dostawa roztworów różnych, zgodnie z poniższym opisem: 1. Roztwór aminokwasów z elektrolitami o stężeniu 10 %, do żywienia pozajelitowego; postać: płyn; jednostka miary: 1 butelka 500 ml; ilość: 10. 2. Roztwory mieszaniny witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym; postać: inj. 0,75 g; jednostka miary: 1 op. 10 amp.; ilość: 16. 3. Emulsje tłuszczowe 20 % zawierająca 80% oleju z oliwek; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 100 ml; ilość: 150. 4. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych zawierającej 80 % oliwy z oliwek, w systemie worków trzykomorowych, do pełnego, centralnego żywienia pozajelitowego, o zawartości azotu 7,8 g, 1290 kcal niebiałkowej, o zawartości 165 kcal niebiałkowych na 1 g azotu; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1500 ml; ilość: 20. 5. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych zawierającej 80 % oliwy z oliwek, w systemie worków trzykomorowych, do pełnego, centralnego żywienia pozajelitowego, o zawartości azotu 10,5 g, 1440 kcal niebiałkowej, o zawartości 137 kcal niebiałkowych na 1 g azotu, bez elektrolitów; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1500 ml; ilość: 20. 6. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych zawierającej 80 % oliwy z oliwek, w systemie worków trzykomorowych, do pełnego, centralnego żywienia pozajelitowego, o zawartości azotu 10,5 g, 1440 kcal niebiałkowej, o zawartości 137 kcal niebiałkowych na 1 g azotu; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1500 ml; ilość: 20. 7. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych zawierającej 80 % oliwy z oliwek, w systemie worków trzykomorowych, do pełnego, centralnego żywienia pozajelitowego, o zawartości azotu 13,5 g, 1260 kcal niebiałkowej, o zawartości 93 kcal niebiałkowych na 1 g azotu, bez elektrolitów; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1500 ml; ilość: 25. 8. Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych zawierającej 80 % oliwy z oliwek, w systemie worków trzykomorowych, do pełnego, centralnego żywienia pozajelitowego, o zawartości azotu 13,5 g, 1260 kcal niebiałkowej, o zawartości 93 kcal niebiałkowych na 1 g azotu; postać: płyn; jednostka miary: 1 worek 1500 ml; ilość: 25 UWAGI: 1. Wszystkie produkty muszą być oznaczone znakiem CE. 2. Wszystkie preparaty dodawane do oferowanych płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym muszą być zgodne pod względem recepturowym. ZADANIE 5: Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 5 jest sukcesywna dostawa preparatów różnych, zgodnie z poniższym opisem: 1. Dieta wspomagająca leczenie odleżyn i ran, kompletna, bezresztkowa, hiperkaloryczna(1,28kcal/ml, bezglutenowa, zawierająca argininę, zwiększona zawartość przeciwutleniaczy(wit C i E, karotenoidów, cynku), zawartość białka 10g/100ml, niska zawartość tłuszczu 3,5g/100ml, węglowodany 14,2g/100ml, osmolarność min.500mOsmol/l ; smak truskawkowy, czekoladowy; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 200 ml; ilość: 150. 2. Dieta normalizująca glikemię, normokaloryczna (1,04kcal/ml), nie zawiera sacharozy, zwiększona zawartość przeciwutleniaczy (wit C i E , karoteniodów, selenu), zwiększona zawartość witamin z grupy B, mieszanka 6 rodzajów błonnika, bezglutenowa, zawartość białka 4,9g/100ml, węglowodany 11,7g/100ml, o osmolarnośco 365mOsmol/l, o smakch truskawkowy, waniliowy; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 200 ml; ilość: 150. 3. Dieta kompletna, hiperkaloryczna, wysokobiałkowa, wysokoenergetyczna, (źródłem białka serwatka i kazeina). Produkt przeznaczony do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia związanego z chorobą. Różne smaki; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 200 ml; ilość: 1300. 4. Dieta kompletna, polimeryczna, normokaloryczna (1kcal/ml), o smaku neutralnym (bez dodatków smakowych) do podaży doustnej lub przez zgłębnik, oparta na białku źródło: serwatka, kazeina, soja i groch (min 4g/100ml), oparta tylko na tłuszczach MCT (min 3,9g/100ml w tym 35% Energii), osmolarność 255 mOsm/l. Klinicznie wolna od laktozy O zawartości żelaza nie mniejszym niż 1,6 mg na 100ml oraz z zawartością DHA+EPA 0,34g; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 1000 ml; ilość: 750. 5. Dieta kompletna, normokaloryczna, bogatoresztkowa, źródłem węglowodanów są wolno wchłanialne maltodekstryny, dieta normalizująca glikemię. Produkt płynny przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 1000 ml; ilość: 750. 6. Dieta kompletna, normokaloryczna, bezresztkowa, peptydowa, źródło węglowodanów stanowią maltodekstryny, niskotłuszczowa, tłuszcze zawierają średniołańcuchowe trójglicerydy - MCT. Produkt płynny przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 1000 ml; ilość: 250. 7. Dieta wysokobiałkowa, bogatoresztkowa, kompletna, hiperkaloryczna. Głównym źródłem białka kazeina. Produkt płynny przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 500 ml; ilość: 750. 8. Dieta kompletna w płynie, polimeryczna, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), oparta o tłuszcze MCT, o smaku neutralnym (bez dodatków smakowych), do podaży doustnej lub przez zgłębnik, oparta na białku źródło: serwatka, kazeina, soja i groch ( 6g/100ml 16% energii) l oraz z zawartością DHA+EPA 0,34g; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 1000 ml; ilość: 250. 9. Dieta normokaloryczna (1 kcal/1ml), oparta na białku źródło: serwatka, kazeina, soja i groch (min 4g/100ml), oparta tylko na tłuszczach MCT (min 3,9g/100ml w tym 34% Energii), zawierająca 6 rodzajów błonnika, bezglutenowa, bezlaktozowa. Osmolarność nie większa niż 250 mOsm/l; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 1000 ml; ilość: 150. 10. Dieta kompletna w płynie, bogatobiałkowa, polimeryczna, oparta na białku źródło: serwatka, kazeina, soja i groch ( 6,3g/100ml 20% energii), z zawartością DHA+EPA 0,34g, hiperkaloryczna (1,25 kcal/ml), oparta o tłuszcze MCT, bezresztkowa, zawiera 6 rodzajów karotenoidów, do podaży przez zgłębnik lub przez stomię, nie zawierająca cholesterolu, o osmolarności nie większej niż 290 mOsm/l, dla pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 1000 ml; ilość: 400. 11. Dieta cząstkowa w proszku, wysokobiałkowa, o neutralnym smaku; postać: proszek; jednostka miary: 1 puszka 225 g; ilość: 60. 12. Dieta kompletna, normokaloryczna, wysokobiałkowa, źródłem węglowodanów są wolno wchłaniane maltodekstryny. Głównym źródłem białka jest białko kazeinowe. Wspomaga leczenie ran. Produkt płynny przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 1000 ml; ilość: 48. 13. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego medycznego przeznaczenia. Kompletne pod względem odżywczym immunożywienie, zawierające kwasy tłuszczowe omega -3, argininę i nukleotydy. Dieta immunomodulacyjna posiadająca badania kliniczne; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 237 ml; ilość: 120. 14. Immunomodulująca płynna dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna i normobiałkowa, zawierająca kwasy tłuszczowe omega - 3, argininę i nukleotydy. Dieta immunomodulacyjna posiadająca badania kliniczne; postać: płyn; jednostka miary: 1 op. 500 ml; ilość: 240. 15. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego medycznego przeznaczenia, kompletny pod względem odżywczym,oparty na ropuszczalnych białkach ( 90% ), o neutralnym smaku. Wartość odżywcza pochodząca z białka to 97 % kcal, węglowodany 1 % kcal, tłuszcz 2 % kcal. Odpowiedni dla dzieci powyżej 1 roku życia i dorosłych. Smak neutralny; postać: proszek; jednostka miary: 1 op. 210 g; ilość: 20. 16. Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna i normobiałkowa, płynna dieta peptydowa - 100 % białko serwatkowe, zawartość kwasów tłuszczowych MCT - 70%, o osmolarności 200 mOsm/l. Do podawania doustnie lub przez zgłębnik. Opakownie typu butelka SmartFlex; postać:płyn; jednostka miary: 1 op. 500 ml; ilość: 180. 17. Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną i/lub przy użyciu pompy; jednostka miary: 1 sztuka; ilość: 3348.UWAGI: 1. Wszystkie produkty muszą być oznaczone znakiem CE.
 9. Dostawy artykułów spożywczych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych w ilości podanej szacunkowo na podstawie średniego zapotrzebowania z ostatnich 12 miesięcy.
  Zamawiający rozbił przedmiot zamówienia na 10 pakietów. Wykonawca może składać ofertę na dany pakiet. Złożona oferta musi być pełna tz. na cały asortyment w danym pakiecie
  Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zamówione artykuły sukcesywnie według potrzeb składanych przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia.
  Koszty dostawy pokrywa wykonawca.
 10. Dostawa leków.
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków na potrzeby Szpitala Lipno Sp. z o.o.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykaz asortymentowo - ilościowy, stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji - formularz oferty.
 11. Dostawy płynów infuzyjnych do SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/36/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy z usługą wniesienia do komory przyjęć Apteki Szpitalnej.
 12. Dostawy płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego.
  Asortyment pogrupowany w następujących pakietach:Pakiet nr 1- Płyny infuzyjne ,Pakiet nr 2 -Żywienie pozajelitowe,Pakiet nr 3 - Żywienie dojelitowe
 13. dostawa leków; znak sprawy PCZ.ZP.5/14.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Malbork
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków w podziale na 5 pakietów, dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (zamówienie dotyczy Szpitala w Malborku i Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ. Leki będą dostarczane sukcesywnie na podstawie zamówień zamawiającego
 14. Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania krwi na zawartość alkoholu, pakietów do pobierania wymazu z wnętrza jamy ustnej, wielopanelowych testów narkotykowych do wykrywania narkotyków, tamponów zapachowych do zabezpieczenia śladów osmologicznych, pakietów do zabezpieczania śladów przestępstw popełnianych na tle seksualnym dla jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Bydgoszcz
  Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania
  krwi na zawartość alkoholu, pakietów do pobierania wymazu z wnętrza jamy ustnej, wielopanelowych testów
  narkotykowych do wykrywania narkotyków, tamponów zapachowych do zabezpieczenia śladów osmologicznych,
  pakietów do zabezpieczania śladów przestępstw popełnianych na tle seksualnym dla jednostek Policji woj.
  kujawsko-pomorskiego.
 15. Dostawa Płynów infuzyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
  Dostawa Płynów infuzyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Płyny Infuzyjne - 19 pozycji; Pakiet Nr II Płyny Infuzyjne - 11 pozycji; Pakiet Nr III Heparyna drobnocząsteczkowa - 4 pozycje
 16. Dostawa mleka modyfikowanego dla niemowląt dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka modyfikowanego dla niemowląt na okres 24 miesięcy w ilości, asortymencie oraz wymaganiach bezwzględnych określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze pozycje ustalone w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka pozycji
 17. PRZETARG NIEOGRANICZONY NR M - 1/2014 DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU
  Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
  Sukcesywne dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.a)Przedmiot zamówienia został podzielony na 48 części.b)Oferty można składać na:-Preparaty do żywienia dojelitowego stanowiące pierwszą część oraz opisane w Załączniku Nr 2 ( 1 część ),-Poszczególne pozycje preparatów do żywienia pozajelitowego zawarte w Załączniku Nr 3 ( 47 części ),-Całość zamówienia.c)Zakres i wielkość oraz asortyment przedmiotu zamówienia został opisany szczegółowo w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załączniki Nr 2 i 3 do SIWZ,d)oferowane produkty muszą posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia do stosowania w publicznej służbie zdrowia,e)ilości podane w Załączniku nr 2 i 3 stanowią szacunkowe zużycie roczne i mogą ulec zmniejszeniu do 20% niewykorzystanej ilości, nie stanowiąc zobowiązania Kupującego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Sprzedającego roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia..
 18. dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
  dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych na okres 12 miesięcy
 19. Dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia do i pozajelitowego, leków, podtlenku azotu dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
  Dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia do i pozajelitowego, leków, podtlenku azotu dla apteki szpitalnej.
 20. Sukcesywne dostawy leków dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 2 do SIWZ
 21. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 22. Dostawa płynów infuzyjnych
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 23. dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 24. Dostawa preparatów i sprzętu do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego, Złotów
 25. Zakup i dostawa leków z podziałem na 9 grup asortymentowych dla SP ZOZ Rypin
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
 26. Dostawa leków dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 27. DZP/82/13 MLEKO I ODŻYWKI DLA DZIECI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
 28. Mleko oraz smoczki dla niemowląt i małych dzieci
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 29. D25A/252/15-31rj/13 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
  Zamawiający: Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o., Gdynia
 30. Dostawy produktów żywnościowych. Znak sprawy ZP-PN/10/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 31. Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 32. Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląg
 33. Dostawa immunoglobuliny i albumin dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 34. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 35. dostawa produktów leczniczych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 36. Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Preparatów farmaceutycznych oraz materiałów szewnych.
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 37. DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, OPATRUNKÓW, LEKÓW, SIATEK DO PRZEPUKLIN
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o., Kartuzy
 38. Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa 12/2013.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
 39. Sukcesywna dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 40. Dostawa leków
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 41. Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 42. dostawy produktów leczniczych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 43. Dostawy żywności dla niemowląt dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 44. Dostawa leków ZP66/A/34/2013
  Zamawiający: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., Bytów
 45. dostawy sukcesywne opakowań i testów do sterylizacji.
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 46. Zakup i dostawa produktów leczniczych Nr sprawy N-M.ZP/D/4/2013
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 47. Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy- sprawa 5/2013
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
 48. Dostawa narzędzi, materiałów stomatologicznych, artykułów gospodarczych oraz środków czystości.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, Słupsk
 49. Dostawa płynów infuzyjnych
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 50. Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 51. 17/PN/2013
  Zamawiający: Szpitale Tczewskie S. A., Tczew
 52. Zakup i dostawa produktów leczniczych Nr sprawy N-M.ZP/D/3/2013.
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 53. DOSTAWA LEKÓW Z PODZIAŁEM NA 11 PAKIETÓW
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
 54. Postępowanie nr PCZ/II-ZP/18/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych w Grupach 1-4.
  Zamawiający: Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Żnin
 55. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
  Zamawiający: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o., Gdynia
 56. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 57. Dostawy artykułów spożywczych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 58. Dostawa Leków i zestawów do żywienia dojelitowego i dożołądkowego z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Leki; Pakiet Nr II Narkotyki i środki psychotropowe; Pakiet Nr III Amoksycylina + kwas klawulanowy; Pakiet Nr IV Zestawy do żywienia dojelitowego i dożołądkowego oraz diety
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 59. Dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, preparatów do żywienia dojelitowego (żywienie domowe), sprzętu jednorazowego użytku do żywienia dojelitowego oraz dowóz do miejsca zamieszkania pacjenta..
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 60. Dostawa smoczków, butelek i drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 61. Dostawy opatrunków i innych materiałów medycznych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 62. Dostawa leków
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 63. Na dostawy płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 64. Dostawa leków
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
 65. Dostawy sukcesywne preparatów i sprzętu jednorazowego do żywienia pozajelitowego
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 66. dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych z włókniny na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 67. Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/42/13
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 68. dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla gastrologii i pulmonologii na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 69. Dostawa środków dezynfekujących i innych w tym : preparaty do mycia i dezynfekcji w tzw. obszarach ryzyka, preparaty dezynfekcyjne do urządzeń, preparaty dezynfekcyjne (chemiczne) do sterylizacji, preparaty do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych oraz preparaty dezynsekcyjne i deratyzacyjne i torby włókninowe
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 70. Dostawa płynów infuzyjnych, podtlenku azotu, heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 71. Dostawa płynów infuzyjnych
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 72. Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., Wyrzysk
 73. Dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o., Tuchola
 74. Sukcesywna dostawa produktów leczniczych
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdynia
 75. Dostawa Leków i produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych oraz testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 76. Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., Wyrzysk
 77. Dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia do i pozajelitowego, leków i wyrobów medycznych. dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 78. Przetarg nieograniczony PN-27/1/2013/Żywienie dojelitowe/1
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gdańsk
 79. Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania krwi, pakietów kryminalistycznych DNA, wielopanelowych testów narkotykowych oraz tamponów zapachowych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Bydgoszcz
 80. Dostawy produktów żywnościowych. Znak sprawy ZP-PN/05/13
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 81. Dostawa materiałów opatrunkowych.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 82. Dostawa artykułów spożywczych dla kuchni szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 83. DZP/3/13 MLEKO I ODŻYWKI DLA DZIECI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, Kościerzyna
 84. Dostawa mleka oraz smoczków dla niemowląt
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 85. Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 86. Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., Wyrzysk
 87. Dostawa leków dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 88. Zakup i dostawa leków z podziałem na 9 zadań dla SP ZOZ w Rypinie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
 89. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 90. Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 91. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych, szewnych oraz różnych produktów leczniczych. Nr sprawy: 22/2012
  Zamawiający: "Zdrowie" Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kwidzyn
 92. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 93. DOSTAWA LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu im. J. Bednarza ul. Sądowa 18 znak sprawy ZP-PN-22/APTEKA/2012
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Świecie
 94. Sukcesywna dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 95. Sukcesywne dostawy produktów leczniczych dla Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni.
  Zamawiający: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o., Gdynia
 96. Dostawa podkładów higienicznych, myjek do mycia pacjentów; linii do podawania diet dojelitowych; sprzętu i preparatów do żywienia dojelitowego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, Toruń
 97. dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych do sterylizacji
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 98. Dostawa leków i materiałów jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu, Elbląg
 99. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów medycznych, wyrobów diagnostycznych, prezerwatyw, środków myjąco-dezynfekujących i szpitalnych wyrobów papierowych.
  Zamawiający: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o., Gdynia
 100. Dostawy żywności dla niemowląt dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 101. Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz

Inne osoby dla Arndt (36 osób):