Kogo reprezentuje osoba

Arndt Barbara

w KRS

Barbara Arndt

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Arndt
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:370 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Arndt Grzegorz, Pawlak Hanna, Pawlak Władysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Handlowe Artykuły Medyczne i Materiały Opatrunkowe Medan Sp. J., W.pawlak i G.arndt i S-ka, Bydgoszcz − KRS 0000010355

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawy płynów infuzyjnych do SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/36/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy z usługą wniesienia do komory przyjęć Apteki Szpitalnej.
 2. Dostawy płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego.
  Asortyment pogrupowany w następujących pakietach:Pakiet nr 1- Płyny infuzyjne ,Pakiet nr 2 -Żywienie pozajelitowe,Pakiet nr 3 - Żywienie dojelitowe
 3. dostawa leków; znak sprawy PCZ.ZP.5/14.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Malbork
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków w podziale na 5 pakietów, dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (zamówienie dotyczy Szpitala w Malborku i Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ. Leki będą dostarczane sukcesywnie na podstawie zamówień zamawiającego
 4. Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania krwi na zawartość alkoholu, pakietów do pobierania wymazu z wnętrza jamy ustnej, wielopanelowych testów narkotykowych do wykrywania narkotyków, tamponów zapachowych do zabezpieczenia śladów osmologicznych, pakietów do zabezpieczania śladów przestępstw popełnianych na tle seksualnym dla jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Bydgoszcz
  Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania
  krwi na zawartość alkoholu, pakietów do pobierania wymazu z wnętrza jamy ustnej, wielopanelowych testów
  narkotykowych do wykrywania narkotyków, tamponów zapachowych do zabezpieczenia śladów osmologicznych,
  pakietów do zabezpieczania śladów przestępstw popełnianych na tle seksualnym dla jednostek Policji woj.
  kujawsko-pomorskiego.
 5. Dostawa Płynów infuzyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
  Dostawa Płynów infuzyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Płyny Infuzyjne - 19 pozycji; Pakiet Nr II Płyny Infuzyjne - 11 pozycji; Pakiet Nr III Heparyna drobnocząsteczkowa - 4 pozycje
 6. Dostawa mleka modyfikowanego dla niemowląt dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka modyfikowanego dla niemowląt na okres 24 miesięcy w ilości, asortymencie oraz wymaganiach bezwzględnych określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze pozycje ustalone w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka pozycji
 7. PRZETARG NIEOGRANICZONY NR M - 1/2014 DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU
  Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
  Sukcesywne dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.a)Przedmiot zamówienia został podzielony na 48 części.b)Oferty można składać na:-Preparaty do żywienia dojelitowego stanowiące pierwszą część oraz opisane w Załączniku Nr 2 ( 1 część ),-Poszczególne pozycje preparatów do żywienia pozajelitowego zawarte w Załączniku Nr 3 ( 47 części ),-Całość zamówienia.c)Zakres i wielkość oraz asortyment przedmiotu zamówienia został opisany szczegółowo w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załączniki Nr 2 i 3 do SIWZ,d)oferowane produkty muszą posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia do stosowania w publicznej służbie zdrowia,e)ilości podane w Załączniku nr 2 i 3 stanowią szacunkowe zużycie roczne i mogą ulec zmniejszeniu do 20% niewykorzystanej ilości, nie stanowiąc zobowiązania Kupującego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Sprzedającego roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia..
 8. dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
  dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych na okres 12 miesięcy
 9. Dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia do i pozajelitowego, leków, podtlenku azotu dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
  Dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia do i pozajelitowego, leków, podtlenku azotu dla apteki szpitalnej.
 10. Sukcesywne dostawy leków dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 2 do SIWZ
 11. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
  Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne leków w asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ z podziałem na zadania opisane w pkt. IV SIWZ.
 12. Dostawa płynów infuzyjnych
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
  Natrium Chloratum 0.9%, Aqua pro inj., Inj. Glucosi 5%
  et Natrii Chlorati 0.9% 2:1, Solutio Ringeri Lactate, Dextran 40.000, płyn do płukania pęcherza moczowego zawierający
  sorbitol i mannitol, Mannitol 15%, Mannitol 20%, Mannitol 20%
 13. dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
  dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy
 14. Dostawa preparatów i sprzętu do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego, Złotów
  Dostawa preparatów i sprzętu do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego
 15. Zakup i dostawa leków z podziałem na 9 grup asortymentowych dla SP ZOZ Rypin
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
  Zakup i dostawa leków z podziałem na 9 grup asortymentowych dla SP ZOZ Rypin;
  1) Leki - pakiet podstawowy
  2) Leki - Pantoprazolum fiolki
  3) Leki - różne
  4) Cefalosporyny
  5) Heparyna drobno-cząsteczkowa (Nadroparine)
  6) Heparyna drobno-cząsteczkowa (Enoxaparine)
  7) Amoxicillin(clavulanic) acid i inne
  8) Płyny infuzyjne
  9) Środki odurzające i psychotropowe
 16. Dostawa leków dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
  Dostawa leków dla apteki szpitalnej.
 17. DZP/82/13 MLEKO I ODŻYWKI DLA DZIECI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i odzywek dziecięcych do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o..
 18. Mleko oraz smoczki dla niemowląt i małych dzieci
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
  Dostawa mleka oraz smoczków dla niemowląt o wartości poniżej kwot publikowanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp
 19. D25A/252/15-31rj/13 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
  Zamawiający: Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o., Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, dla potrzeb Szpitala Morskiego z podziałem na jedenaście zadań częściowych: Zadanie nr 1 - mleczka i produkty dla niemowląt Zadanie nr 2 - mięso, wędliny i drób Zadanie nr 3 - wody i napoje Zadanie nr 4 - warzywa i owoce Zadanie nr 5 - pieczywo i ciastka Zadanie nr 6 - ryby świeże i mrożone Zadanie nr 7 - jaja Zadanie nr 8 - mrożonki Zadanie nr 9 - artykułu spożywcze Zadanie nr 10 - słodycze Zadanie nr 11 - nabiał 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz w specyfikacji surowców - załącznik nr 7 do SIWZ.
  W wyniku tego postępowania odrzucono jedyną ofertę złożoną w zakresie zadania nr 5, wobec czego w zakresie tego zadania postępowanie zostało unieważnione i nie zawarto umowy. W przypadku zadań częściowych o numerach 8 i 10 nie złożono żadnych oferty, wobec czego postępowania w zakresie tych zadań unieważniono, a w związku z tym nie udzielono zamówienia w zakresie tych pakietów.
 20. Dostawy produktów żywnościowych. Znak sprawy ZP-PN/10/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
  Dostawy produktów żywnościowych
 21. Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 22. Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląg
 23. Dostawa immunoglobuliny i albumin dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 24. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 25. dostawa produktów leczniczych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 26. Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Preparatów farmaceutycznych oraz materiałów szewnych.
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 27. DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, OPATRUNKÓW, LEKÓW, SIATEK DO PRZEPUKLIN
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o., Kartuzy
 28. Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa 12/2013.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
 29. Sukcesywna dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 30. Dostawa leków
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 31. Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 32. dostawy produktów leczniczych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 33. Dostawy żywności dla niemowląt dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 34. Dostawa leków ZP66/A/34/2013
  Zamawiający: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., Bytów
 35. dostawy sukcesywne opakowań i testów do sterylizacji.
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 36. Zakup i dostawa produktów leczniczych Nr sprawy N-M.ZP/D/4/2013
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 37. Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy- sprawa 5/2013
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Brodnica
 38. Dostawa narzędzi, materiałów stomatologicznych, artykułów gospodarczych oraz środków czystości.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, Słupsk
 39. Dostawa płynów infuzyjnych
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 40. Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 41. 17/PN/2013
  Zamawiający: Szpitale Tczewskie S. A., Tczew
 42. Zakup i dostawa produktów leczniczych Nr sprawy N-M.ZP/D/3/2013.
  Zamawiający: Novum-Med Sp. z o.o., Więcbork
 43. DOSTAWA LEKÓW Z PODZIAŁEM NA 11 PAKIETÓW
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
 44. Postępowanie nr PCZ/II-ZP/18/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych w Grupach 1-4.
  Zamawiający: Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Żnin
 45. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
  Zamawiający: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o., Gdynia
 46. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 47. Dostawy artykułów spożywczych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 48. Dostawa Leków i zestawów do żywienia dojelitowego i dożołądkowego z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Leki; Pakiet Nr II Narkotyki i środki psychotropowe; Pakiet Nr III Amoksycylina + kwas klawulanowy; Pakiet Nr IV Zestawy do żywienia dojelitowego i dożołądkowego oraz diety
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 49. Dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, preparatów do żywienia dojelitowego (żywienie domowe), sprzętu jednorazowego użytku do żywienia dojelitowego oraz dowóz do miejsca zamieszkania pacjenta..
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 50. Dostawa smoczków, butelek i drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 51. Dostawy opatrunków i innych materiałów medycznych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 52. Dostawa leków
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 53. Na dostawy płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 54. Dostawa leków
  Zamawiający: Szpital Lipno sp. z o. o., Lipno
 55. Dostawy sukcesywne preparatów i sprzętu jednorazowego do żywienia pozajelitowego
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 56. dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych z włókniny na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 57. Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/42/13
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 58. dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla gastrologii i pulmonologii na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 59. Dostawa środków dezynfekujących i innych w tym : preparaty do mycia i dezynfekcji w tzw. obszarach ryzyka, preparaty dezynfekcyjne do urządzeń, preparaty dezynfekcyjne (chemiczne) do sterylizacji, preparaty do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych oraz preparaty dezynsekcyjne i deratyzacyjne i torby włókninowe
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 60. Dostawa płynów infuzyjnych, podtlenku azotu, heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 61. Dostawa płynów infuzyjnych
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 62. Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., Wyrzysk
 63. Dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o., Tuchola
 64. Sukcesywna dostawa produktów leczniczych
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdynia
 65. Dostawa Leków i produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych oraz testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 66. Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., Wyrzysk
 67. Dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia do i pozajelitowego, leków i wyrobów medycznych. dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 68. Przetarg nieograniczony PN-27/1/2013/Żywienie dojelitowe/1
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gdańsk
 69. Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania krwi, pakietów kryminalistycznych DNA, wielopanelowych testów narkotykowych oraz tamponów zapachowych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Bydgoszcz
 70. Dostawy produktów żywnościowych. Znak sprawy ZP-PN/05/13
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 71. Dostawa materiałów opatrunkowych.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 72. Dostawa artykułów spożywczych dla kuchni szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 73. DZP/3/13 MLEKO I ODŻYWKI DLA DZIECI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, Kościerzyna
 74. Dostawa mleka oraz smoczków dla niemowląt
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 75. Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 76. Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., Wyrzysk
 77. Dostawa leków dla apteki szpitalnej.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 78. Zakup i dostawa leków z podziałem na 9 zadań dla SP ZOZ w Rypinie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
 79. Dostawy leków
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 80. Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 81. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych, szewnych oraz różnych produktów leczniczych. Nr sprawy: 22/2012
  Zamawiający: "Zdrowie" Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kwidzyn
 82. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 83. DOSTAWA LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu im. J. Bednarza ul. Sądowa 18 znak sprawy ZP-PN-22/APTEKA/2012
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Świecie
 84. Sukcesywna dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 85. Sukcesywne dostawy produktów leczniczych dla Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni.
  Zamawiający: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o., Gdynia
 86. Dostawa podkładów higienicznych, myjek do mycia pacjentów; linii do podawania diet dojelitowych; sprzętu i preparatów do żywienia dojelitowego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, Toruń
 87. dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych do sterylizacji
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 88. Dostawa leków i materiałów jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu, Elbląg
 89. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów medycznych, wyrobów diagnostycznych, prezerwatyw, środków myjąco-dezynfekujących i szpitalnych wyrobów papierowych.
  Zamawiający: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o., Gdynia
 90. Dostawy żywności dla niemowląt dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 91. Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 92. Zakup i dostawa w okresie od 01.12.2012r. do 30.11.2013r. leków, preparatów, substancji farmaceutycznych, materiałów medycznych jednorazowego użytku, pieluchomajtek i materiałów opatrunkowych oraz preparatów leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego dla potrzeb Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul.Smukalskiej 251 w Bydgoszczy w trybie przetargu nieograniczonego od 14.000 EURO do progów unijnych.
  Zamawiający: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Bydgoszcz
 93. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 94. Dostawa Produktów uzupełniających do żywienia pozajelitowego, produktów i sprzętu do żywienia dojelitowego, szwów chirurgicznych, sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku, produktów farmaceutycznych i produktów do żywienia pozajelitowego.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szamotuły
 95. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP39/A/20/2012
  Zamawiający: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., Bytów
 96. Dostawa produktów farmaceutycznych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o., Prabuty
 97. PRZETARG NIEOGRANICZONY M - 40/2012 NA DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO W INOWROCŁAWIU.
  Zamawiający: Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Inowrocław
 98. Dostawa leków
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku, Gdańsk
 99. Dostawa leków do Apteki Szpitalnej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Numer postępowania 17/E/P/2012.
  Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, Gdańsk
 100. Dostawa leków do Apteki Szpitalnej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Numer postępowania 8/E/P/2012.
  Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, Gdańsk
 101. Sukcesywne dostawy produktów leczniczych - uzupełnienie.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radziejów

Inne osoby dla Arndt (36 osób):