Kogo reprezentuje osoba

Babik Marcin Daniel

w KRS

Marcin Daniel Babik

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marcin
Drugie imię:Daniel
Nazwisko:Babik
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1979 r., wiek 39 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Babik Adam Maciej, Mordasewicz Jeremi Wacław, Piwowarski Paweł

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kuziemski Witold
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Babik Adam Maciej, Kieler Bartosz Bolesław, Mordasewicz Jeremi Wacław, Więch Tomasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Węgrzyn Więch Agnieszka Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bes Biuro Ekspertyz Szkodowych Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000596690
 2. Capricornus Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000222764
 3. Dr Irena Eris S.A., Piaseczno − KRS 0000051003
 4. Forum Obywatelskiego Rozwoju - For, Warszawa − KRS 0000277658
 5. Fundacja Im. Stefana Kuryłowicza, Warszawa − KRS 0000420582
 6. Lcs - Loss Control Service Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000288453
 7. Phiscon Europe Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000537639
 8. Polonia Consulting Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000621886
 9. Risk Guard Sp. Z O.O., Sopot − KRS 0000623859
 10. Vistula Brokers Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000534135

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Enea S.A., Poznań − KRS 0000012483

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Kompleksowa obsługa roszczeń cywilnych dotyczących odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Gminy Miasta Gdańsk
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk
  Kompleksowa obsługa roszczeń cywilnych dotyczących odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Gminy Miasta Gdańsk
 2. Kompleksowe rozpatrywanie roszczeń powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy: 5/II/2014
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1) wykonywanie, na podstawie odrębnych zleceń, w terminie umownie określonym, obsługi roszczeń powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
  2) dokonywanie oględzin powstałych uszkodzeń oraz oceny zakresu uszczerbku w majątku poszkodowanego zaistniałego z winy Zamawiającego z uwzględnieniem, w szczególności, normalnego związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy zdarzeniem będącym przyczyną szkody, zawinionym działaniem i zaniechaniem Zamawiającego, a przedstawionym przez poszkodowanego zakresem uszczerbku.
  3) zebranie dokumentacji umożliwiającej jednoznaczną identyfikację podmiotu uprawnionego do otrzymania świadczenia z tytułu odszkodowania, w tym oryginałów faktur za naprawę.
  4) jednoznaczne określenie faktu powstania odpowiedzialności Zamawiającego za powstałe zdarzenie wraz z precyzyjnym określeniem kwoty odszkodowania i podstaw wyznaczenia zakresu powstałego uszczerbku.
  5) sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonej obsługi roszczeń, zgodnie z wymogami określonymi umowie oraz według wskazań Zamawiającego.
  6) zajmowanie pisemnego stanowiska w odniesieniu do odwołań kierowanych
  przez wnoszących roszczenia, a także ustosunkowywanie się do pism wystosowanych
  przez podmioty sprawujące jakąkolwiek formę nadzoru lub kontroli nad Zamawiającym, poruszające problematykę działania Wykonawcy,
  7) sporządzenie statystyk związanych z procesem likwidacji szkód, które przekazano Wykonawcy, pod kątem kwoty wyliczonego odszkodowania, miejsc powstania szkody,
  a także liczby szkód zgłaszanych przez poszczególne podmioty, które zostaną przekazane
  w formie pisemnej Zamawiającemu do dnia 28 lutego 2015 r.,
  8) przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi platformy informatycznej Wykonawcy, przeznaczonej do obsługi wnoszonych roszczeń oraz w zakresie narzędzi używanych przy realizacji zamówienia,
  9) prowadzenie obsługi roszczeń za pomocą platformy informatycznej z zapewnieniem dostępu dla Zamawiającego w ramach realizacji umowy i na czas jej wykonania, umożliwiającą w czasie rzeczywistym on line: zgłaszanie wysuniętych roszczeń, dostęp do wszystkich informacji związanych z przebiegiem obsługi zgłoszonych roszczeń, dostęp do wszystkich dokumentów zgromadzonych w trakcie obsługi roszczeń wraz z możliwością wglądu w ich treść, weryfikację wszystkich podjętych zadań, a także międzyczasów pomiędzy wykonanymi zadaniami.
  10) udostępnienie na czas realizacji umowy wyznaczonym terenowym pracownikom Zamawiającego urządzenia mobilnego posiadającego dedykowane aplikacje pozwalające na wykonywanie dokumentacji zdjęciowej wraz z geolokalizacją GPS zdjęcia oraz automatyczne przesłanie tak wykonanych zdjęć do systemu informatycznego rejestracji zdarzeń.
  Szczegółowe wymagania, zakres obowiązków i warunki realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowy
 3. Kompleksowe rozpatrywanie roszczeń powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - zamówienie uzupełniające do umowy nr 4/ZIKiT/2013 z dnia 03.01.2013 roku
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Kompleksowe rozpatrywanie roszczeń powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - zamówienie uzupełniające do umowy nr 4/ZIKiT/2013 z dnia 03.01.2013 roku
 4. Kompleksowa obsługa roszczeń cywilnych dotyczących odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Gminy Miasta Gdańsk
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk
  Kompleksowa obsługa roszczeń cywilnych dotyczących odpowiedzialności cywilnej
  z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Gminy Miasta Gdańsk
 5. Kompleksowe rozpatrywanie roszczeń powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1) wykonywanie, na podstawie odrębnych zleceń, w terminie umownie określonym, obsługi roszczeń powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie;
  2) dokonywanie oględzin powstałych uszkodzeń oraz oceny zakresu uszczerbku w majątku poszkodowanego zaistniałego z winy Zamawiającego z uwzględnieniem, w szczególności, normalnego związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy zdarzeniem będącym przyczyną szkody, zawinionym działaniem i zaniechaniem Zamawiającego, a przedstawionym przez poszkodowanego zakresem uszczerbku;
  3) zebranie dokumentacji umożliwiającej jednoznaczną identyfikację podmiotu uprawnionego do otrzymania świadczenia z tytułu odszkodowania, w tym oryginałów faktur za naprawę;
  4) jednoznaczne określenie faktu powstania odpowiedzialności Zamawiającego za powstałe zdarzenie wraz z precyzyjnym określeniem kwoty odszkodowania i podstaw wyznaczenia zakresu powstałego uszczerbku;
  5) sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonej obsługi roszczeń, zgodnie z wymogami określonymi umowie.
  6) zajmowanie pisemnego stanowiska w odniesieniu do odwołań kierowanych przez wnoszących roszczenia, a także ustosunkowywanie się do pism wystosowanych przez podmioty sprawujące jakąkolwiek formę nadzoru lub kontroli nad Zamawiającym, poruszające problematykę działania Wykonawcy;
  7) sporządzenie statystyk związanych z procesem likwidacji szkód, które przekazano Wykonawcy, pod kątem kwoty wyliczonego odszkodowania, miejsc powstania szkody,
  a także liczby szkód zgłaszanych przez poszczególne podmioty, które zostaną przekazane
  w formie pisemnej Zamawiającemu do dnia 28 lutego 2014 r.;
  8) przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi platformy informatycznej Wykonawcy, przeznaczonej do obsługi wnoszonych roszczeń oraz w zakresie narzędzi używanych przy realizacji zamówienia;
  9) prowadzenie obsługi roszczeń za pomocą platformy informatycznej z zapewnieniem dostępu dla Zamawiającego w ramach realizacji umowy i na czas jej wykonania, umożliwiającą w czasie rzeczywistym on line: zgłaszanie wysuniętych roszczeń, dostęp do wszystkich informacji związanych z przebiegiem obsługi zgłoszonych roszczeń, dostęp do wszystkich dokumentów zgromadzonych w trakcie obsługi roszczeń wraz z możliwością wglądu w ich treść, weryfikację wszystkich podjętych zadań, a także międzyczasów pomiędzy wykonanymi zadaniami.

Inne osoby dla Babik (62 osoby):