Kogo reprezentuje osoba

Bąk Piotr Robert

w KRS

Piotr Robert Bąk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Piotr
Drugie imię:Robert
Nazwisko:Bąk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1971 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Kielce (Świętokrzyskie)
Przetargi:24 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bąk Aneta Katarzyna, Cedzyńska Krystyna, Cedzyńska Paryska Ilona Aneta, Komasara Leszek Piotr, Kołodenny Edward Jerzy, Otrzonsek Małgorzata, Postrach Elżbieta Agnieszka, Rupniewska Agnieszka, Rupniewski Stanisław Jacek, Siwiec Remigiusz Janusz, Tarnowski Wojciech, Wawrzeńczyk Anna Stanisława, Zawadzki Ryszard Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tracz Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aoede Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000407716
 2. Przedsiębiorstwo Handlowo-techniczne Supon Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000198753
 3. Stowarzyszenie Pokolenia, Warszawa − KRS 0000045080

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Grupa Supon Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000189368
 2. Project Centrum Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000629315
 3. Przedsiębiorstwo Handlowo-techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego Supon, Katowice − KRS 0000027864
 4. Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa, Kielce − KRS 0000055660
 5. Staropolska Izba Przemysłowo-handlowa, Kielce − KRS 0000078595
 6. Stowarzyszenie Forum Pracodawców, Kielce − KRS 0000025964
 7. Supon Katowice Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000246529
 8. Supon W Katowicach Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000320505

Powiązane przetargi (24 szt.):
 1. Zakup wraz z dostawą środków czystości dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  Zakup wraz z dostawą środków czystości dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, stosownie do:
  Pakietu nr 1 – Środki do utrzymania czystości.
  Pakietu nr 2 – Rękawice robocze.
  Pakietu nr 3 – Materiały foliowe.
  Pakietu nr 4 – Materiały i środki do utrzymania czystości.
  Pakietu nr 5 - Akcesoria do utrzymania czystości
  Pakietu nr 6 – Polimery i koncentraty do mycia podłóg i glazury.
  Pakietu nr 7 – Mydło.
  Pakietu nr 8 – Wyposażenie odkurzaczy i froterek.
  Pakietu nr 9 – Środki toaletowe.
  Pakietu nr 10 – Środki myjące dla Działu Żywienia.
  Pakietu nr 11 – Środki do mycia i dezynfekcji maszynowej dla Centralnej Sterylizatorni do myjni typu Innowa M3, M5 zalecane przez producenta, kompatybilne z centralnym systemem dozowania
 2. Konserwacja urządzeń przeciwpożarowych [sygnatura postępowania - zp.co-11/2016].
  Zamawiający: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac konserwacyjno - serwisowych urządzeń przeciwpożarowych takich jak: - dźwiękowe systemy ostrzegania, - stałe systemy urządzeń gaśniczych, - systemy oddymiania klatek schodowych i urządzeń zapobiegających zadymieniu, - kurtyny dymowe, - drzwi napowietrzające klatek schodowych, - klapy przeciwpożarowe wchodzące w skład układów wentylacji mechanicznych, - elektrotrzymacze drzwi pożarowych, - wizualizacje systemów przeciwpożarowych, zainstalowanych w obiektach Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wg następującego podziału na części: Część I- Pałac Prezydencki, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48: a) grupa IA, b) grupa IB, Część II - obiekty położone w Warszawie i okolicy tj.: a) Rezydencja Prezydenta RP Belweder, ul. Belwederska 56, b) Zespół Rezydencji Belweder - Klonowa, ul. Flory 2, c) Siedziba Kancelarii Prezydenta RP, ul. Wiejska 10 - kompleks budynków: i. ul. Wiejska 10, ii. ul. Maszyńskiego 10, iii. ul. Frascati 2, d) Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, e) Archiwum Prezydenta RP, ul. Augustówka 6, f) Rezydencja Klarysew, ul. Saneczkowa 14,21/23 i ul. Sadowa 3, Konstancin-Jeziorna, Część III - Rezydencja Prezydenta RP Promnik,Ruda Tarnowska, gm. Wilga, Część IV - Dworek Prezydenta RP - Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny, ul. Leśna 1, Ciechocinek, Część V - Rezydencja Prezydenta RP na Mierzei Helskiej, ul. Helska 3, 84-150 Hel, Część VI - Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle-Narodowy Zespół Zabytkowy, ul. Zameczek 1, 43-460 Wisła. Zakres usług z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higienicznych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach
  Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o., Kielce
  Przedmiotem negocjacji będzie ustalenie ceny za dostawę odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higienicznych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach określonej w załączniku nr 1 do zaproszenia
 4. Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynkach S i PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z ich podłączeniem do istniejącego w obiektach systemu DSO i systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) - III etap. Nr sprawy AZP 241-89/16
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynkach S i PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z ich podłączeniem do istniejącego w obiektach systemu DSO i systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) - III etap
 5. Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Chęciny
  Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania.Poniżej 5 186 000 EURO. ZADANIE nr 1 - Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji -SSP, instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania -DSO w budynkach Szpitala oraz dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego z kondygnacji nadziemnych w segmencie C. 1.1. Wydzielenie segmentu C ścianami oddzielenia przeciwpożarowego -wg opracowanej dokumentacji tom I 1.2. System oddymiania i napowietrzania - wg opracowanej dokumentacji tom I 1.3. Dostosowanie segmentów budynku Szpitala do wymogów wynikających z Decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej poprzez wykonanie : 1.3.1.Systemu Sygnalizacji Pożaru -SSP - wg opracowanej dokumentacji -tom II 1.3.2.Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego -DSO - wg opracowanej dokumentacji tom II ZADANIE nr 2 - Zaprojektowanie i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w segmentach A, C, E wraz z wymianą rozdzielni wg załączonego programu funkcjonalno użytkowego 1.Zaprojektowanie rozdzielni oraz rozdziału instalacji elektrycznej przeciwpożarowych wyłączników prądu dla potrzeb segmentów A , C , E zgodnie z Decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej nr MZ.5580.50.2014 punkt 3 oraz ich wykonanie w tym: 1.1.Przystosowanie rozdzielni głównej niskiego napięcia w segmencie A oraz instalacji do wyłączników prądu w segmencie A ,C , E 1.2.Dostosowanie instalacji wewnętrznych i rozdzielni do wyłączenia każdego systemu A, C, E osobno wyłącznikami przeciwpożarowymi 1.3.Przeniesienie zasilania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii seg. E- ostatnie piętr z rozdzielni segmentu E1 do ZK 3 w segmencie E oraz dostosowanie złącza do podłączenia dwóch nowych odbiorów zasilanie i UPS 1.4.Przeniesienie UPS - a zasilającego OAiIT seg. E - ostatnia kondygnacja z pomieszczenia w segmencie E1 do pomieszczenia po próżni na klatce schodowej segment E -parter oraz dostosowanie tego pomieszczenia do wymagań UPS np. montaż klimatyzacji itp. 1.5.Przeniesienie zasileń z pomieszczeń z segmentu C-poradnie, wymiennikownia z rozdzielni RGD w segmencie D do rozdzielni nowo wybudowanej w segmencie C oraz przeniesienie UPS-u z Tomografu Komputerowego z segmentu A do segmentu C.
 6. Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, Sandomierz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku A i B Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca: a)przedmiar robót - zał. nr 1 do SIWZ, b)projekt wykonawczy - zał. nr 2 do SIWZ, c)specyfikacja techniczna - zał. nr 3 do SIWZ
 7. Przegląd, konserwacja i monitoring urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego
  Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce
  Usługa polegająca na przeglądzie, konserwacji tj. utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego, trzymaczy drzwi, oddymiania, wentylacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegania i sterowania klapami ppoż. oraz monitorowanie sygnałów alarmu pożarowego w obiektach Uczelni, zgodnie z przedmiotem zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 i 1a ( wykaz urządzeń) do SIWZ.
 8. Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynkach szpitalnych O,M,R,H,T,U,P Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz ich podłączeniem do istniejącego w obiektach systemu DSO i systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) - III etap. Nr sprawy AZP 241-52/16
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynkach szpitalnych O,M,R,H,T,U,P Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z ich podłączeniem do istniejącego w obiektach systemu DSO i systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) - III etap.
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. Wykonanie systemu DSO w budynkach szpitalnych O, M, R,H,T,U,P w oparciu o opracowany i uzgodniony projekt wykonawczy. Kluczowe funkcje systemu DSO powinny być nadzorowane w Centrum Monitoringu Infrastruktury Technicznej ŚCO, zlokalizowanym w pomieszczeniu na poz. - 3,30 budynku H-4 , z podłączeniem do istniejącego sieci systemu sygnalizacji pożaru Schrack Seconet i systemu wizualizacji DSO, SSP (Secolog). Zrealizowany system w budynkach ma umożliwić pełną integrację (komunikację cyfrową) z działającym w ŚCO-Kielce systemem DSO poprzez wpięcie go do istniejącej sieci DSO -Bosch Praesideo.
  2. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji użytkowania dostarczonych i wbudowanych urządzeń.
  3. Test wykonanego przedmiotu umowy wraz z potwierdzeniem odbioru sygnału alarmowego w Centrum Monitorowania Operatora Systemu.

  Wykonawca przed złożeniem oferty powinien przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie w celu zapoznania się z istniejącym układem systemu DSO.
  Wykonawca systemu zobowiązany będzie w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnego serwisowania wykonanych instalacji SSP i DSO w porozumieniu z firmą serwisującą istniejące systemy.
  Przeglądy DSO należy przeprowadzać 1 raz w miesiącu. Wykonawca zobowiązany jest podjąć działania w celu usunięcia powstałych usterek i awarii w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu zawiadomienia przez Zamawiającego.

  Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia nie gorszy niż ten określony w SIWZ) w zakresie:
  - urządzeń i materiałów dla których wskazano w projekcie wykonawczym nazwy producentów przy czym zastrzega się, że oferowane zamienniki urządzeń oraz efekt prac muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi jakie zakładano w projekcie (przedmiarze).
  W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników. Brak: wskazania proponowanych odpowiedników i opisu dotyczącego właściwości zastosowanych odpowiedników stanowi podstawę do odrzucenia oferty - art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Wykonawca, który zdecyduje się na złożenie oferty równoważnej, musi się liczyć z ewentualnością, że zmiana urządzeń lub rozwiązań technicznych na inne, niż zakłada projekt (przedmiar), może nieść za sobą potrzebę dostosowania projektu w niezbędnym zakresie do nowych rozwiązań, wymaganych prawem budowlanym i innymi przepisami z nim związanymi. W związku z tym istnieje ryzyko poniesienia przez Wykonawcę ewentualnych kosztów związanych z zastosowaniem innych rozwiązań niż przyjęto w projekcie.
  UWAGA: Wykazanie i udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy i musi być jednoznaczne i nie budzące wątpliwości.
  Zrealizowany system (DSO) umożliwić musi spełniać wymogi określone w pkt.I,1 SIWZ .
 9. Konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru, oddymiania, sterowania odcięciami pożarowymi oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych wraz z usługą monitoringu do Państwowej Straży Pożarnej w obiektach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i Sandomierzu
  Zamawiający: Politechnika Świętokrzyska, Kielce
  Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację i naprawę systemów sygnalizacji pożaru, oddymiania, sterowania odcięciami pożarowymi oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych wraz z usługą monitoringu do Państwowej Straży Pożarnej w obiektach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i Sandomierzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera : załącznik nr 1 do SIWZ : opis przedmiotu zamówienia , załącznik nr 2 do SIWZ: wykaz urządzeń podlegających przeglądom konserwacyjnym i naprawom oraz załącznik nr 3 do SIWZ: harmonogram konserwacji
 10. Usługa wykonywania serwisu (konserwacji, przeglądów i napraw) systemu sygnalizacji pożaru w Oddziale ZUS w Kielcach i podległych jednostkach terenowych.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju, Biłgoraj
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu, polegającego na wykonywaniu konserwacji i przeglądów (zwanych łącznie konserwacjami) oraz czynności naprawczych (napraw) systemów sygnalizacji pożaru znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego jednostkach terenowych.
  2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:
  a) przeglądy,
  b) konserwacje,
  c) naprawy
 11. Usługa wykonywania serwisu (konserwacji, przeglądów i napraw) systemu telewizji przemysłowej w Oddziale ZUS w Kielcach i podległych jednostkach terenowych
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju, Biłgoraj
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu polegającego na wykonywaniu konserwacji i przeglądów (zwanych łącznie konserwacjami) oraz napraw systemu telewizji przemysłowej znajdującego się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego podległych jednostkach terenowych
 12. Przeglądy konserwacyjne oraz monitoring urządzeń ochrony przeciwpożarowej..
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Chęciny
  Przeglądy konserwacyjne oraz monitoring urządzeń ochrony przeciwpożarowej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (ul. Czerwona Góra 10) oraz Przychodni Specjalistycznej w Kielcach (ul. Jagiellońska 72). Poniżej 209 000 EURO..
 13. DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMÓW GASZENIA GAZEM DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI
  Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Kielce
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż urządzeń systemów gaszenia gazem dla pomieszczeń serwerowni Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3. 2. Przedmiot zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia - Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są Przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca Załącznik nr 3 do SIWZ oraz Projekt wykonawczy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej w celu uzyskania informacji potrzebnych do przygotowania oferty. 5. Wszystkie wskazane nazwy wyrobów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza składanie ofert z wyrobami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych nie gorszych niż określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 6. Kolejność wykonywania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustali z Wykonawcą po podpisaniu umowy
 14. Zaprojektowanie , montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, Skarżysko-Kamienna
  Zaprojektowanie , montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 1 w Skarżysku -Kamiennej
 15. Rozbudowa instalacji sygnalizacji pożaru o sterowanie drzwiami przeciwpożarowymi
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, Sandomierz
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa instalacji sygnalizacji pożaru o sterowanie drzwiami przeciwpożarowymi. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca:
  a)przedmiar robót - zał. nr 1 do SIWZ,
  b)projekt budowlano-wykonawczy - zał. nr 2 do SIWZ,
  c)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 3 do SIWZ.
 16. Dostawa odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej i środków higienicznych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach
  Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o., Kielce
  Dostawa odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej i środków higienicznych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach.Zamawiający informuje, że przy dostawie asortymentu będącego przedmiotem zamówienia stosuje PRAWO OPCJI, oznacza to, że podane ilości w kolumnie 3 w formularzu ofertowym są wielkościami maksymalnymi, które mogą być odebrane w trakcje realizacji zamówienia. Natomiast gwarantowane minimalne ilości, które mogą zostać odebrana określa kolumna 4. Wykonawca w ofercie cenowej jest zobowiązany przyjąć do wyceny wielkości maksymalne
 17. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A.
  Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:
  1. demontaż i montaż sufitów podwieszanych - budynek B2, 2. demontaż instalacji sygnalizacji pożaru Ademco - budynek B2, 3. montaż okablowania - budynek B2, 4. montaż urządzeń - budynek B2, 5. oprogramowanie i uruchomienie - budynek B2, 6. demontaż i montaż sufitów podwieszanych - budynek B1, 7. demontaż instalacji sygnalizacji pożaru Aritech - budynek B1, 8. montaż okablowania - budynek B1
  3.9. montaż urządzeń - budynek B1,
  3.10. oprogramowanie i uruchomienie - budynek B1
 18. Impregnacja więźb dachowych obiektów MOSIR.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Kielce
  Wykonanie impregnacji więźb dachowych w pięciu obiektach MOSIR w Kielcach.
  Zamówienie jest podzielone na 5 części , a każda część dotyczy następujących obiektów:

  Cz. 1. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta Pływalnia FOKA ul. Os.Barwinek 31 - w terminie 15.08 - 15 09.2015r
  Cz. 2. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18 - w terminie 01.07 - 31.07.2015r
  Cz. 3. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta Pływalnia Jurajska ul. Jurajska 7 - w terminie 01.07 - 31.08.2015r
  Cz. 4. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Hala Sportowa ul. Ściegiennego 8 - w terminie 01.07 - 30.08.2015r
  Cz. 5. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Hala Legionów ul. L. Drogosza 2 - w terminie 22.06 - 15.07.2015r
  2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
  - oczyszczenie i ewentualnie odtłuszczenie drewna
  - usunięcie powstałych zacieków
  - wykonanie dowolną metodą impregnacji więźb właściwym impregnatem
 19. Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO w budynku K Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z podłączeniem go z istniejącymi w obiektach systemami DSO i sygnalizacji pożaru. Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu wraz z ich wyniesieniem do wejść głównych budynków. Nr sprawy AZP 241-50/15
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  1. Wykonanie systemu DSO w budynku K w oparciu o opracowany i uzgodniony projekt wykonawczy. Kluczowe funkcje systemu DSO powinny być nadzorowane w Centrum Monitoringu Infrastruktury Technicznej ŚCO, zlokalizowanym w pomieszczeniu na poz. - 3,30 budynku H-4 , z podłączeniem do istniejącego sieci systemu sygnalizacji pożaru Schrack Seconet i systemu wizualizacji DSO, SSP (Secolog). Zrealizowany system dla budynku ma umożliwić pełną integrację (komunikację cyfrową) z działającym w ŚCO-Kielce systemem DSO poprzez wpięcie go do istniejącej sieci DSO -Bosch Praesideo.
  2. Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu wraz z ich wyniesieniem do wejść głównych budynków w oparciu o opracowany i uzgodniony projekt wykonawczy.
  3. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji użytkowania dostarczonych i wbudowanych urządzeń.
  4. Test wykonanego przedmiotu umowy wraz z potwierdzeniem odbioru sygnału alarmowego w Centrum Monitorowania Operatora Systemu.
 20. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji DSO wraz z pełnym uruchomieniem dla pomieszczeń szpitalnych znajdujących się w budynku C Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz włączenie wykonywanego systemu do już istniejących urządzeń
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji DSO wraz z pełnym uruchomieniem dla pomieszczeń szpitalnych znajdujących się w budynku C oraz włączenie wykonywanego systemu do już istniejących urządzeń.
  Zakres robót w budynku C:
  Suteryny całość pomieszczeń
  Pater - Oddział Pediatrii
  I Piętro - Oddział Ginekologiczno - Położniczy
  II Piętro - Oddział Wewnętrzny I, Oddział Wewnętrzny II
 21. Przeglądy konserwacyjne oraz monitoring urządzeń ochrony przeciwpożarowej
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Chęciny
 22. Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania klatek schodowych, klap pożarowych, dźwiękowego systemu ostrzegania oraz monitorowanie sygnałów alarmu pożarowego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
 23. Opracowanie projektu wykonawczego Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego do celów p.poż. w budynku S Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
 24. Dostawa odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej i środków higienicznych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach.
  Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o., Kielce

Inne osoby dla Bąk Piotr Robert (57 osób):