Kogo reprezentuje osoba

Bąk Zbigniew Kazimierz

w KRS

Zbigniew Kazimierz Bąk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Drugie imię:Kazimierz
Nazwisko:Bąk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Jawor (Dolnośląskie), Piotrowice (Dolnośląskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grechowicz Józef, Osiatycki Ryszard Józef
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. God - B Sp. Z O.O., Piotrowice − KRS 0000012384

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Zabudowa systemowych zbiorników paliwa w budynku stacji transformatorowej z agregatorownią w kompleksie koszarowym przy ul. B. Pretficza wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub ze skutecznym zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót - zadanie 21110
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie: 21110 Zabudowa systemowych zbiorników paliwa w pomieszczeniu magazynowym budynku stacji transformatorowej z agregatorownią w kompleksie koszarowym przy ul. B. Pretficza we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub skutecznym zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu robót.
  Dokumentacja projektowa stanowi opis przedmiotu zamówienia w myśl ustawy PZP dla rzeczowej realizacji przebudowy i spełnia wymogi stawiane w art. 29,30, 31 ustawy PZP.
  Zamówienie to obejmuje wykonanie zakresu robót dotyczących zabudowy systemowych zbiorników paliwa w pomieszczeniu magazynowym oraz wykonaniem instalacji paliwowej w budynku nr 11 stacji transformatorowej z agregatorownią w kompleksie koszarowym 2843 przy ul. B. Pretficza we Wrocławiu, dz. Nr 41 AM 33, Obręb Południe.
  Zadanie będzie wymagać zgłoszenia emisji instalacji - magazynu paliw do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacji wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880).
  Sporządzić operat ochrony powietrza - 4 egz. wraz z uzyskaniem zgłoszenia instalacji do RDOŚ - wpisu do rejestru zgłoszeń (do obliczeń emisji należy wziąć pod uwagę inne źródła emisji na terenie kompleksu).
  1. BRANŻA BUDOWLANA
  1.1 ROBOTY ELEWACYJNE
  1.2 MONTAŻ SKRZYNEK ŚCIENNYCH Z KRÓĆCAMI
  1.3 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH - POMOSTY TECHNICZNE
  1.4 ROBOTY MALARSKIE I TYNKARSKIE
  2. BRANŻA SANITARNA
  2.1 MONTAŻ PIĘCIU ZBIORNIKÓW O POJEMNOŚCI 1000L
  2.2 MONTAŻ INSTALACJI NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW
  3. BRANŻA ELEKTRYCZNA
  3.1 MONTAŻ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ ZESPÓŁ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
  3.2 MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILAJĄCEJ UKŁAD POMPOWY
  3.3 MONTAŻ INSTALACJI SYGNALIZACYJNEJ I STEROWNICZEJ
  3.4 INMONTAŻ INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ
  3.5 INTEGRACJA I PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU STEROWANIA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO.
 2. Wymiana zbiorników stacji paliw
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim sp. z o.o., Międzyrzec Podlaski
  Demontaż 4 zbiorników oraz dostawa i montaż 2 zbiorników dwupłaszczowych wraz z osprzętem w tym 1 o pojemności 15-20 m3 jednokomorowy i 1 o pijemności 15-2- m3 dwukomorowy (5/10 lub 10/10)
 3. Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty nad placem składowym materiałów sypkich na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, Starachowice
  Przedmiot zamówienia obejmuje: a. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń do wykonania oraz użytkowania (wiaty) b. budowę wiaty nad placem składowym na podstawie wykonanej dokumentacji i uzyskanego pozwolenia na budowę. 2. Budowa wiaty obejmuje: - wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem wiaty nad placem składowym materiałów sypkich o wymiarach 30 m x 14 mb i wysokości ok. 6 mb (prześwit pod konstrukcją zadaszenia min. 5,50 mb od poziomu terenu) - wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej pod wiatą (4 punkty świetlne o mocy do 250 W każdy - pyłoszczelne i strugoodporne wpuszczane oprawy przemysłowe do lamp wyładowczych metalohalogenkowych i sodowych) z możliwością włączania zasilania w budynku zaplecza DSL oraz pod zadaszeniem od strony wjazdu pod zadaszenie - wykonanie wewnętrznej linii zasilającej dla zasilania ww. od budynku zaplecza DSL do projektowanej wiaty (w przypadku konieczności przebudowy układu opomiarowania lub samej instalacji elektrycznej w budynku zaplecza DSL powyższy zakres należy uwzględnić w dokumentacji oraz wykonać w ramach robót związanych z budową ww. wiaty nad placem składowym).
 4. BUDOWA WOLNOSTOJĄCYCH WIAT OCHRONNYCH ETAP I i ETAP II PRZY UL. BYDGOSKIEJ 30C W LEGNICY DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO.
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Legnica
  Przedmiotem zamówienia jest budowa 4 wiat wolnostojących na terenie WORD przy ul. Bydgoskiej 30C w Legnicy: - etap I budowa 3 wiat na podbudowie z kostki brukowej o poniższych parametrach: - szerokość 2,50 m - długość 3,10 m - wysokość obiektu od poziomu terenu 3,00m - kubatura 22,20 m³ - powierzchnia zabudowy 7,75 m² - etap II budowa wiaty nr 4 mocowana do nawierzchni asfaltowej o poniższych parametrach: - szerokość 4,00 m - długość 21,00 m - wysokość obiektu od poziomu terenu 3,00m - kubatura 235,60 m³ - powierzchnia zabudowy 84,00 m².

Inne osoby dla Bąk Zbigniew Kazimierz (37 osób):