Kogo reprezentuje osoba

Balawender Aneta

w KRS

Aneta Balawender

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Aneta
Nazwisko:Balawender
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1969 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Wołczyn (Opolskie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamów Jakubczyk Grażyna, Antochów Elżbieta, Babiak Barbara Joanna, Baldy Jacek Piotr, Białas Halina, Bogdanowicz Ludwik, Borowiec Kazimiera Maria, Borówka Justyna Małgorzata, Bryś Czesława Maria, Burzyńska Bogusława, Buła Ewa, Chrzanowski Mariusz Albin, Cieplicka Topór Elżbieta Janina, Czerniejewska Janina, Dziura Anna, Franciszyn Grażyna, Garbowska Agnieszka, Gnacy Gerard Michał, Grabas Stanisław Bronisław, Grabuś Piotr Jan, Hnat Joanna Elżbieta, Hurman Bożena, Jański Grzegorz Jan, Jedliński Alfred Wacław, Jurijków Jan, Kądzielewska Katarzyna, Kania Grzegorz, Konrad Anna Maria, Paluch Czesława Kazimiera, Kowalczyk Marzena Iwona, Krawiec Magdalena Agnieszka, Krużyńska Barbara Ewa, Krzyżowska Joanna Krystyna, Kubok Alicja Maria, Kuliga Paweł, Maczyński Wiesław, Masiarz Urszula Elżbieta, Miśkiewicz Justyna Teresa, Morawińska Auguścik Adriana, Mrozek Gabriela Jolanta, Olaniszyn Beata, Orawski Zygfryd, Panicz Przemysław Paweł, Pieńkowski Mariusz Adam, Podgórniak Robert, Rabiega Dorota, Radlok Bernard Józef, Rokita Dariusz Andrzej, Sadowski Janusz, Ścieranka Marcin Krzysztof, Skała Maria Katarzyna, Stochnij Renata Teresa, Syguła Barbara Ewa, Szyporta Elżbieta, Wajdzik Maria Jolanta, Warchał Beata, Winkowski Jan Stanisław, Wróblewska Marta Beata, Wysocka Agnieszka Jolanta, Zawadzka Janina, Żeleźniak Wiesława, Zobek Aneta Maria, Żurek Magdalena Anna, Łabędzka Małgorzata Katarzyna, Łaciak Radomir Aleksander

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łagocki Stanisław Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Brzegu, Brzeg − KRS 0000168748
 2. Bank Spółdzielczy W Namysłowie, Namysłów − KRS 0000014004
 3. Bank Spółdzielczy W Wołczynie, Wołczyn − KRS 0000014034
 4. Bezpartyjny Blok Samorządowy, Kluczbork − KRS 0000099637
 5. Centrala Nasienna Kluczbork Sp. Z O.O., Kluczbork − KRS 0000220720
 6. Forum Rozwoju Ziemi Namysłowskiej W Namysłowie, Namysłów − KRS 0000045659
 7. Gminny Związek Ludowe Kluby Sportowe Wołczyn, Wołczyn − KRS 0000078252
 8. Ilnicka-dąbrowska Sp. J., Warszawa − KRS 0000610742
 9. Klub Jeździecki Panopticum, Brzezinka − KRS 0000422305
 10. Kółko Rolnicze W Świerczowie, Świerczów − KRS 0000665945
 11. Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Warszawa − KRS 0000185803
 12. Lateks Paweł Kuliga i Piotr Kuliga Sp. J., Wołczyn − KRS 0000133797
 13. Namysłowski Klub Biegacza Kb Zryw, Namysłów − KRS 0000044814
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Kujakowicach Dolnych, Kujakowice Dolne − KRS 0000037812
 15. Ochotnicza Straż Pożarna W Skałągach, Skałągi − KRS 0000040451
 16. Ochotnicza Straż Pożarna W Szymonkowie, Szymonków − KRS 0000078217
 17. Ochotnicza Straż Pożarna W Wierzbicy Dolnej, Wierzbica Dolna − KRS 0000142622
 18. Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Opole − KRS 0000098783
 19. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Krzywiźnie, Krzywizna − KRS 0000171112
 20. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Kuniowie, Kuniów − KRS 0000128365
 21. Spółdzielnia Producentów Rolnych i Usług, Opole − KRS 0000146751
 22. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy, Kujakowice Górne − KRS 0000251034
 23. Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Szymonków, Szymonków − KRS 0000417455
 24. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Wołczyn − KRS 0000203370

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Byczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Byczyna − KRS 0000146201
 2. Farma Pol-struś Sp. Z O.O., Namysłów − KRS 0000005527
 3. Grupa Producentów Zbóż i Rzepakukłos Sp. Z O.O., Krzywiczyny − KRS 0000385811
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom W Kluczborku, Kluczbork − KRS 0000149540
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle W Lasowicach Wielkich, Lasowice Wielkie − KRS 0000223861
 6. Utilis It Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Wrocław − KRS 0000344907
 7. Winuel S.A., Wrocław − KRS 0000038378
 8. Zakład Produkcyjno-handlowy Mleczarnia Sp. Z O.O., Kluczbork − KRS 0000045800
 9. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Ekowod Sp. Z O.O., Namysłów − KRS 0000033145

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu komercyjnego w wysokości 840 000,00 zł dla Gminy Kluczbork w 2015 roku
  Zamawiający: Gmina Kluczbork, Kluczbork
  Udzielenie długoterminowego kredytu komercyjnego w wysokości 840 000,00 zł dla gminy Kluczbork w 2015 roku.
 2. Udzielenie długoterminowego kredytu komercyjnego w wysokości 2 700 000,00 zł dla Gminy Kluczbork w 2015 roku
  Zamawiający: Gmina Kluczbork, Kluczbork
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu komercyjnego w wysokości 2 700 000,00 zł dla gminy Kluczbork w 2015 roku.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy
  Zamawiający: Gmina Wołczyn, Wołczyn
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy
 4. Kredyt długoterminowy do kwoty 2.970.000,00 zł. z na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, na zadanie inwestycyjne pn.Mój Rynek w Byczynie
  Zamawiający: Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, Byczyna
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości do 2.970.000.00 zł. (słownie: dwa miliony
  dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy 00/100 PLN) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii
  Europejskiej - Mój Rynek w Byczynie. Warunku udzielenia, obsługi i spłaty kredytu:

  1. Okres spłaty kredytu: do 15 lipca 2021 roku,
  2. Spłata odsetek następować będzie: do 20 każdego miesiąca, pierwszym miesiącem zapłaty odsetek będzie miesiąc następujący po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu.
  3. Oprocentowanie kredytu oparte będzie o zmienną stawkę WIBOR 1M ogłaszaną dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzający okres
  obrachunkowy, skorygowaną o marŜę banku. Marża banku będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.
  4. Wypłata kredytu następować będzie w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do dnia 31.12.2015 r.
  5. Kredytobiorcy będzie przysługiwało prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez
  dodatkowych kosztów.
  6. Zamawiający nie przewiduje Ŝadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytuły udzielenia kredytu.
  7. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wydawania zaświadczeń, opinii oraz za ewentualne sporządzanie aneksów,
  za wcześniejszą spłatę kredytu lub od niewykorzystanej kwoty kredytu.
  8. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Dokumenty zostaną
  podpisane przez Burmistrza Byczyny i opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy.
  Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV: 66113000-5 - usługi udzielania kredytu..
 5. Kredyt długoterminowy do kwoty 1.958.929,95 zł. z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach
  Zamawiający: Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, Byczyna
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie
  i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości do 1.958.929.95 zł. (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć 95/100 PLN) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości
  w Polanowicach. Źródłem, z którego zostanie spłacony kredyt będzie pomoc przyznana Gminie Byczyna na warunkach określonych w umowie nr RPOP.01.01.01-16-006/11-00 zawartej pomiędzy Gminą Byczyna a Samorządem Województwa Opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 01.00.00- Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Działania 01.01.00 - Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałania 01.01.01. - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu.
  Warunku udzielenia, obsługi i spłaty kredytu:
  1. Okres spłaty kredytu: do 31 grudnia 2015 roku,
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo refundacji z kwoty udzielonego kredytu już poniesionych kosztów na w/w zadania,
  3. Spłata odsetek następować będzie: do 20 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca listopada 2013 r.
  4. Oprocentowanie kredytu oparte będzie o zmienną stawkę WIBOR 1M ogłaszaną dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzający okres obrachunkowy, skorygowaną o marżę banku. Marża banku będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.
  5. Wypłata kredytu następować będzie w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego
  z wykorzystaniem do dnia 31.12.2014 r. na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego zgodnie z przedstawionym harmonogramem: - do kwoty 69.105,68 zł. w roku 2013, - do kwoty 1.889.824,27 zł. w roku 2014. Terminy wypłaty transz mogą ulec zmianie, w zależności od terminowości realizacji umowy z Wykonawcą w/w zadania.
  6. Kredytobiorcy będzie przysługiwało prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  7. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytuły udzielenia kredytu.
  8. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wydawania zaświadczeń, opinii oraz za ewentualne sporządzanie aneksów, za wcześniejszą spłatę kredytu lub od niewykorzystanej kwoty kredytu.
  9. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową..
 6. Zaciągnięcie dwóch kredytów długoterminowych
  Zamawiający: Gmina Gorzów Śląski, Gorzów Śląski
  Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie dwóch kredytów długoterminowych:

  Część 1
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł), na realizację inwestycji pod nazwą Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych Jamy-Kozłowice.

  1) Postawienie kredytu do dyspozycji:
  - 23.09.2013r. - 250 000,00 zł
  - 28.10.2013r. - 250 000,00 zł

  2) Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy redyskonta weksli + stała marża banku.

  3) Okres karencji do 19.02.2016r.

  4) Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty

  5) Spłata rat kredytu po upływie karencji w następujących okresach
  (20-go danego miesiąca):

  - 20.02.2016r. - 20 000,00 zł
  - 20.02.2017r. - 20 000,00 zł
  - 20.02.2018r. - 20 000,00 zł
  - 20.02.2019r. - 100 000,00 zł
  - 20.02.2020r. - 150 000,00 zł
  - 20.02.2021r. - 190 000,00 zł
  ____________
  500 000,00 zł

  Część 2
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł), na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

  1) Postawienie kredytu do dyspozycji:
  - 02.09.2013r. - 250 000,00 zł
  - 25.11.2013r. - 500 000,00 zł

  2) Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy redyskonta weksli + stała marża banku.

  3) Okres karencji do 19.02.2016r.

  4) Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia spłaty

  5) Spłata rat kredytu po upływie karencji w następujących okresach
  (20-go danego miesiąca):

  - 20.02.2016r. - 30 000,00 zł
  - 20.02.2017r. - 30 000,00 zł
  - 20.02.2018r. - 30 000,00 zł
  - 20.06.2019r. - 150 000,00 zł
  - 20.02.2020r. - 50 000,00 zł
  - 20.03.2020r. - 100 000,00 zł
  - 20.05.2020r. - 100 000,00 zł
  - 20.03.2021r. - 100 000,00 zł
  - 20.05.2021r. - 160 000,00 zł
  ____________
  750 000,00 zł
 7. Udzielenie kredytu w wysokości 5 800 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Powiat Kluczborski, Kluczbork
  Udzielenie kredytu w wysokości 5 800 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zakres przedmiotu zamówienia:
  a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 5 800 000 zł.
  (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy złotych)
  b) okres kredytowania: od uruchomienia kredytu do 15.09.2015 r.
  c) Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie następujących stawek:
  - stopy procentowej WIBOR 1 M na dzień 05.12.2012 r.
  - marży banku,
  - prowizji przygotowawczej,
  d) odsetki naliczane będą w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków. Spłata odsetek następować będzie w ratach w okresach miesięcznych płatnych
  15 dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 15.01.2013r. do 15.09.2015r. z tym, że ostatni okres odsetkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu i odsetki płatne będą wraz ze spłatą ostatniej raty kredytu, czyli w dniu 15.09.2015 roku.
  e) Spłata kredytu następować będzie w 33 ratach w okresach miesięcznych, płatnych począwszy od dnia 15.01.2013r. do dnia 15.09.2015r.
  f) planowany harmonogram spłat kredytu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
  g) marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania.
  h) forma zabezpieczenia kredytu - weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową,
  i) wypłata kredytu nastąpi jednorazowo w terminie: do dnia 27.12.2012r.
  j) na potrzeby niniejszego zamówienia Wykonawca otworzy Zamawiającemu rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić go będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji niniejszej umowy kredytowej.
  k) w przypadku gdy termin spłaty kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że ustalony termin został zachowany jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu,
  l) możliwość niepełnego wykorzystania przyznanego kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami,
  m) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu wraz z odsetkami bez ponoszenia kosztów związanych z wcześniejszą spłatą. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do dnia końca okresu umowy.
  n) możliwość zmiany warunków umowy w zakresie terminów i kwot spłat kredytu bez ponoszenia kosztów związanych z tymi zmianami.
  o) Przewidywany termin zawarcia umowy 19 grudzień 2012r. Termin ten może ulec zmianie w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej, bądź konieczności zastosowania art. 26 ust. 3, bądź art. 87 cyt. na wstępie ustawy.
  p) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie.
 8. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Zamawiający: Gmina Świerczów, Świerczów
  Przedmiot zamówienia przewiduje: zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku. - planuje się uruchomienie kredytu w 2012 roku w dwóch transzach: I transza - 160.000,00 zł, termin 30.10.2012 r., II transza - 236.000,00 zł, termin 10.11.2012 r., - kredyt będzie spłacany w okresie 5 lat w 21 ratach począwszy od 2013 roku następująco: I rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 31.03.2013 r., II rata w kwocie 118.557,00 zł, z terminem spłaty 30.04.2013 r., III rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 30.06.2013 r., IV rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 30.09.2013 r., V rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 31.12.2013 r., VI rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 31.03.2014 r., VII rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 30.06.2014 r., VIII rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 30.09.2014 r., IX rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 31.12.2014 r., X rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 31.03.2015 r., XI rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 30.06.2015 r., XII rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 30.09.2015 r., XIII rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 31.12.2015 r. XIV rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 31.03.2016 r., XV rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 30.06.2016 r., XVI rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 30.09.2016 r., XVII rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 31.12.2016 r., XVIII rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 31.03.2017 r., XIX rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 30.06.2017 r., XX rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 30.09.2017 r., XXI rata w kwocie 13.875,00 zł, z terminem spłaty 31.12.2017 r. - odsetki zamawiający będzie spłacał kwartalnie; - oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę WIBOR ustaloną na okres 1 M z dnia 25.09.2012 r. plus stałą marżę banku w okresie obowiązywania umowy; - cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia (zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia kredytu, z tytułu wydawania zaświadczeń i opinii oraz za ewentualne sporządzanie aneksów); - Gmina Świerczów nie zalega w płatnościach z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych; - zabezpieczenie kredytu: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową; - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o możliwości spłaty kredytu, zostanie przedłożona niezwłocznie po jej otrzymaniu; - dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w zakresie: a) niewykorzystania w całości kwoty kredytu; b) zmiany terminu uruchomienia i wykorzystania kredytu; Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do SIWZ zostają załączone następujące dokumenty: 1. UCHWAŁA Nr XII/91/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok - uchwała dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.swierczow.pl , 2. UCHWAŁA Nr XIV/112/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r., 3. UCHWAŁA Nr XV/117/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r., 4. UCHWAŁA Nr XVI/121/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r., 5. ZARZĄDZENIE Nr 117 /2012 Wójta Gminy Świerczów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu, 6. ZARZĄDZENIE Nr 121 /2012 Wójta Gminy Świerczów z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu, 7. UCHWAŁA Nr XII/92/2011Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 8. UCHWAŁA Nr XIV/113/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 9. UCHWAŁA Nr XVI/122/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 10. UCHWAŁA Nr 581/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2012 r., 11. UCHWAŁA Nr 582/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2012 r., 12. UCHWAŁA Nr 583/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerczów , 13. UCHWAŁA Nr 36/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Świerczów na 2012 r., 14. UCHWAŁA Nr 37/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świerczów, 15. UCHWAŁA Nr 185/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2011 r. 16. UCHWAŁA Nr 275/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 maja 2012 r. nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2011 r., 17. Skonsolidowany bilans Gminy Świerczów sporządzony na 31.12.2011 r., 18. Informacja o kredytach, pożyczkach zaciągniętych przez gminę Świerczów, 19. Zestawienie przepływów pieniężnych wraz z prognozą co do sytuacji finansowej w okresie spłaty kredytu, 20. UCHWAŁA Nr 426/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku, 21. Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 , 22. Sprawozdanie Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku, 23. Sprawozdanie Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku, 24. Sprawozdanie Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012, 25. Sprawozdanie Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012, Dodatkowe sprawozdania finansowe są dostępne do wglądu w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Świerczowie w pok.nr.11.
 9. Kredyt długoterminowy do kwoty 552.121,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zadanie inwestycyjne pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna
  Zamawiający: Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, Byczyna
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości do 552.121,00 zł. (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia jeden PLN) z przeznaczeniem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zadanie inwestycyjne pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna. Warunku udzielenia, obsługi i spłaty kredytu:
  1. Okres spłaty kredytu: do 15 listopada 2017 roku,
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo refundacji z kwoty udzielonego kredytu już poniesionych kosztów na zadanie: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna,
  3. Spłata odsetek następować będzie: do 20 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca grudnia 2011 r.,
  4. Oprocentowanie kredytu oparte będzie o zmienną stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzający okres obrachunkowy, skorygowaną o marżę banku. Marża banku będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.
  5. Wypłata kredytu następować będzie w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do dnia 31.12.2012r. na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego,
  6. Kredytobiorcy będzie przysługiwało prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  7. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytuły udzielenia kredytu.
  8. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wydawania zaświadczeń, opinii oraz za ewentualne sporządzanie aneksów, za wcześniejszą spłatę kredytu lub od niewykorzystanej kwoty kredytu.
  9. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.
  10. W ofercie należy podać samą marżę banku, która stanowić będzie jedyne kryterium wyboru oferty. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV: 66113000-5 - usługi udzielania kredytu.
 10. Kredyt długoterminowy do kwoty 2.251.790,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, Byczyna
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości do 2.251.790,00 zł. (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt i 00/100 PLN) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Warunku udzielenia, obsługi i spłaty kredytu:
  1. Okres spłaty kredytu: do15 kwietnia 2022 roku,
  2. Spłata kapitału następować będzie wg załączonego harmonogramu.
  3. Spłata odsetek następować będzie: do 20 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca października 2011 r.
  4. Oprocentowanie kredytu oparte będzie o zmienną stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzający okres obrachunkowy, skorygowaną o marżę banku, Wypłata kredytu następować będzie w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do dnia 31.12.2011 r. na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego
  5. Kredytobiorcy będzie przysługiwało prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  6. Prowizja za uruchomienie kredytu, będzie płatna jednorazowo, poprzez jej potrącenie z przekazanej na rachunek Zamawiającego kwoty pierwszej transzy kredytu (jeżeli dotyczy).
  7. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.
  Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV: 66113000-5 - usługi udzielania kredytu
 11. Kredyt długoterminowy do kwoty 2.978.634,49 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków Unii Europejskiej - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna
  Zamawiający: Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, Byczyna
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości do 2.978.634,49 zł. (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery i 49/100 PLN) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna. Źródłem, z którego zostanie spłacony kredyt będzie pomoc w wysokości 2.978.634,49 zł. przyznana Gminie Byczyna na warunkach określonych w umowie nr RPOP.04.03.00-16-043/10-00 zawartej pomiędzy Gminą Byczyna a Samorządem Województwa Opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej RPOP.04.00.00 Ochrona środowiska, działania RPOP.04.03.00 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii.
  Warunku udzielenia, obsługi i spłaty kredytu:
  1. Okres spłaty kredytu: do 31 grudnia 2014 roku,
  2. Spłata kapitału następować będzie po otrzymaniu dofinansowania o którym mowa powyżej, nie później niż 31.12.2014
  3. Spłata odsetek następować będzie: do 20 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca września 2011 r.,
  4. Oprocentowanie kredytu oparte będzie o zmienną stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzający okres obrachunkowy, skorygowaną o marżę banku,
  5. Wypłata kredytu następować będzie w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do dnia 31.12.2013 r. na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego zgodnie z przedstawionym harmonogramem:
  - do kwoty 958.653,54 zł. w roku 2011,
  - do kwoty 1.050.252,48 zł. w roku 2012,
  - do kwoty 969.728,47 zł. w roku 2013.
  6. Kredytobiorcy będzie przysługiwało prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  7. Prowizja będzie płatna jednorazowo, poprzez jej potrącenie z przekazanej na rachunek Zamawiającego kwoty pierwszej transzy kredytu. 8. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV: 66113000-5 - usługi udzielania kredytu.
 12. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.650.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Wołczyn, Wołczyn
  Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 1.650.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych ),
  2) Okres kredytowania: 15.07.2011r. do 30.12.2018 r.
  3) Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie następujących stawek:
  stopy procentowej WIBOR 1 M na dzień 20.05.2011 r. tj.- .4,34
  marży banku,
  prowizji przygotowawczej,
  4) odsetki naliczane będą w ratach miesięcznych , liczone od faktycznie wykorzystanych środków,
  5) forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  6) ilość transz wypłaty kredytu: 2
  15 lipca 2011 r. - 650.000,00 zł
  15 września 2011 r. - 1.000.000,00 zł
 13. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Kluczborskiego i jego jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Powiat Kluczborski, Kluczbork
  Zakres zamówienia dla Powiatu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu obejmuje:
  1)Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych budżetu Powiatu Kluczborskiego oraz jego jednostek organizacyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ w terminie od 01.01.2011r. do 31.12.2015r.
  2)Nieodpłatne zakładanie dodatkowych rachunków dla wskazanych przez Zamawiającego operacji bankowych.
  3)Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
  4)Telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku.
  5)Terminową realizację poleceń przelewów do innych banków w systemie Elixir, SWIFT (w tym również przelewów papierowych przynoszonych do banku).
  6)Terminową realizację przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym bankiem).
  7)Przyjmowanie wpłat gotówkowych.
  8)Przyjmowanie wypłat gotówkowych.
  9)Obsługę czeków.
  10)Lokowanie wolnych środków na lokatach over night, weekendowych i na okres dłuższy.
  11)Oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako stawka WIBID 1M powiększona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określonej w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem;
  12)Możliwość udzielenia, w miarę potrzeb, w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej - w 2010r. jest to kwota do 3 000 000 zł.) Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
  a)zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, dopuszcza się również jako zabezpieczenie - oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
  b)każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
  c)uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
  d)wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
  e)zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
  f)kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia.
  g)odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia uruchomienia kredytu do całkowitej spłaty kredytu,
  h)zmiana stawek bazowych wymaga niezwłocznie odrębnego powiadomienia Zamawiającego,
  i)w przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.

  13)Nieodpłatne przekazywanie do siedzib jednostek organizacyjnych Zamawiającego (każdego dnia roboczego) wyciągów bankowych dotyczących dnia poprzedniego lub możliwość pobierania ich elektronicznie z systemu bankowości elektronicznej.
  14)Przyjęcie rzeczy do depozytu bankowego.
  15)Nieodpłatne udostępnienie oprogramowania do obsługi budżetu Powiatu Kluczborskiego w tym jego jednostek w ramach systemu bankowości elektronicznej.
  16)Bezpłatne zainstalowanie w siedzibie Zamawiającego pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej (1 stanowisko w siedzibie Starostwa i po jednym stanowisku w każdej jednostce organizacyjnej). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości stanowisk korzystających z programu.
  17)Bezpłatne przeszkolenie wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej.
  18)Serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin.
  19)Nieodpłatne wyznaczenie za strony Wykonawcy osoby odpowiedzialnej za wsparcie techniczne w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej (również w siedzibie Zamawiającego).
  20)Prowadzenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ul.Katowickiej 1 punktu kasowego, filii lub agencji Banku przyjmującego wpłaty gotówkowe i realizującego wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych, pomieszczenie udostępnione będzie Wykonawcy nieodpłatnie. Punkt ma być czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego.
  21)Prowadzenie dla Zamawiającego rachunku skonsolidowanego w PLN. Przez rachunek skonsolidowany Zamawiający rozumie konsolidację na koniec każdego dnia roboczego sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy na rachunku bieżącym budżetu powiatu kluczborskiego wystąpi saldo debetowe, suma sald uzyskanych wskutek konsolidacji posłuży do zredukowania debetu - w takiej sytuacji Zamawiający poniesie koszty kredytu w rachunku bieżącym jedynie do takiej wysokości, w jakiej debet na wskazanym rachunku nie zostanie zredukowany przez sumę sald pozostałych rachunków podlegających konsolidacji. Środki służące redukcji debetu na rachunku budżetu nie będą podlegały oprocentowaniu - oprocentowanie dotyczyć będzie dodatniej sumy sald uzyskanych podczas konsolidacji sald. Odsetki z tego tytułu Bank będzie przekazywał na jeden rachunek wskazany przez Zamawiającego. Konsolidacja sald będzie przeprowadzana w sposób wirtualny, tj. bez dokonywania przeksięgowań pomiędzy rachunkami.
  Zamawiający nie ustala minimalnej kwoty środków pieniężnych, które będą podlegały konsolidacji na koniec każdego dnia roboczego. Łącznie 18 rachunków bankowych będzie podlegało konsolidacji, oznacza to, że w każdej z 18 jednostek organizacyjnych powiatu kluczborskiego zostanie wskazany jeden rachunek podstawowy, który będzie podlegał konsolidacji. Wskazana ilość zawiera również rachunek podstawowy budżetu powiatu, na który będą przenoszone (konsolidowane) salda pozostałych 17 rachunków.
  Oprocentowanie środków rachunku bankowego naliczane będzie tylko w odniesieniu do wskazanego rachunku budżetu Powiatu Kluczborskiego, rachunki jednostek organizacyjnych nie będą oprocentowane.
  22) Bank będzie dokonywać miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatu Kluczborskiego, a także w ramach umowy będzie bezzwłocznie potwierdzać pełnomocnictwa i upoważnienia, wydawać zaświadczenia, opinie, potwierdzać stan środków na rachunkach bankowych itp.
  23)Wykonawca stosować będzie podane w ofercie warunki kosztów obsługi bankowej również do jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego.
  Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Powiatu, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą
  Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, umowa będzie zawierała istotne dla stron postanowienia wynikające z niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki danej jednostki np. brak kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.
  Dopuszcza się możliwość zmiany form organizacyjno-prawnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz ich ilość w okresie obowiązywania umowy. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.
  Zastrzega się, iż w okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
  Ilość rachunków i przeprowadzanych operacji wskazanych w załączniku nr 6 do siwz stanowią podstawę do opisu przedmiotu zamówienia dla celów przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejsze oferty. W trakcie realizacji zamówienia ilość rachunków i faktycznie przeprowadzonych transakcji będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.

Inne osoby dla Balawender (39 osób):