Kogo reprezentuje osoba

Balawender Jan

w KRS

Jan Balawender

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Balawender
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1939 r., wiek 81 lat
Miejscowości:Gać (Podkarpackie), Łańcut (Podkarpackie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartnik Agnieszka, Bis Anna Katarzyna, Borcz Ewa Anna, Buk Tadeusz, Bytnar Maria Zofia, Bytnar Stanisław, Cieleń Maria, Cieśla Adam, Cieśla Agnieszka Anna, Curzytek Bester Agnieszka Urszula, Cwynar Ludmiła Teresa, Drozd Anna, Dyrda Elżbieta, Dzień Stanisław, Flejszar Marek Bogdan, Gołojuch Krystyna Maria, Kluz Barbara Urszula, Kluz Jadwiga Katarzyna, Kluz Stanisław, Korbecki Grzegorz, Kozłowski Szczepan Wiktor, Kozłowski Wacław Ryszard, Kunysz Andrzej, Kuźniar Krystyna, Kuźniar Marian, Kłosowski Julian, Lenar Barbara, Mach Małgorzata Katarzyna, Magoń Józef, Mamczarz Zofia, Maślanka Monika, Nazimek Rafał, Nizińska Barbara Irena, Noga Edyta Iwona, Nowak Barbara Krystyna, Nycz Krystyna Maria, Olechowska Renata, Pelc Jan, Pelc Jan, Pieniążek Grzegorz Paweł, Reizer Anna Maria, Repeta Iwona Teresa, Ruszel Mariola Maria, Rutkowski Piotr Włodzimierz, Soński Sławomir, Sudoł Barbara, Superson Maria Dorota, Świątoniowska Stanisława, Szczepanik Maria Stanisława, Szczepańska Zofia, Szczepański Jacek Marek, Tęcza Anna Ewelina, Tejchman Danuta Józefa, Torba Joanna, Trąd Anita, Ulman Kantor Barbara Anna, Wawrzkiewicz Marta Maria, Wróbel Grażyna Zofia, Zając Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wilk Józefa
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bemben Helena Agnieszka, Borcz Zofia, Buczek Tadeusz, Cedzidło Krystyna Maria, Czepiela Ryszard, Dymura Grażyna Teresa, Dzień Stanisław, Filar Andrzej Grzegorz, Hadło Józef, Kaduk Krzysztof, Kluz Jan, Kochman Marek Stanisław, Kruk Tadeusz Bronisław, Kuźniar Maria, Majcher Henryk, Majcher Jan Mieczysław, Miara Kazimierz Wincenty, Pacuła Emil Andrzej, Pacuła Jerzy Michał, Reizer Józef, Sałówka Zofia, Socha Beata Agnieszka, Sochacki Marian, Stańko Lesław Jakub, Suchecka Zofia, Szlęk Anna Krystyna, Szlęk Grażyna Katarzyna, Szpytma Bożena Maria, Tomaszek Barbara Zofia, Tonia Krystian Władysław, Uchman Wacław, Wajhajmer Ryszard Franciszek, Zając Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stącel Małgorzata

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dzień Stanisław, Kaduk Krzysztof, Kaszuba Janina Barbara, Kruk Tadeusz Bronisław, Kuźniar Bronisław Leon, Majcher Henryk, Polak Piotr, Ryznar Eugeniusz, Sikora Helena, Zając Stanisław, Zięba Mieczysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Łańcucie, Łańcut − KRS 0000093988
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Białobrzegi − KRS 0000149616
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Gać − KRS 0000135714
 4. Ludowy Klub Sportowy Gacovia, Gać − KRS 0000019238
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Białobokach, Białoboki − KRS 0000023505
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Gaci, Gać − KRS 0000018918
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Wolicy, Wolica − KRS 0000028181
 8. Okręgowy Związek Piłki Nożnej W Jarosławiu, Jarosław − KRS 0000212373
 9. Podkarpacki Związek Plantatorów Buraka Cukrowego W Przeworsku, Przeworsk − KRS 0000239599
 10. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe Nr 4 Powiatu Łańcuckiego W Łańcucie, Łańcut − KRS 0000220688
 11. Rejonowa Spółdzielnia Transportu Wiejskiego W Przeworsku, Przeworsk − KRS 0000152438
 12. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Gaci, Gać − KRS 0000171689
 13. Spółdzielnia Producentów Ziemniaków W Gaci, Gać − KRS 0000241340
 14. Stowarzyszenie Dla Albigowej, Albigowa − KRS 0000079477
 15. Stowarzyszenie Dla Głuchowa, Głuchów − KRS 0000355173
 16. Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gać, Gać − KRS 0000342231
 17. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Mleczki, Przeworsk − KRS 0000315787
 18. Stowarzyszenie Na Rzecz Junaczek i Junaków Weteranów Pracy Wcielonych Przymusowo Do Brygad Roboczych Powszechnej Organizacji Służba Polsce W Latach 1948-1955 Z Siedzibą W Łańcucie Województwo Podkarpackie O Zasięgu Działania Na Terenie Kraju, Łańcut − KRS 0000288363
 19. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka, Handzlówka − KRS 0000019336
 20. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Inicjatywa, Kosina − KRS 0000213955

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Białobrzegach, Białobrzegi − KRS 0000094354
 2. Bank Spółdzielczy W Gaci, Gać − KRS 0000097454
 3. Kółko Rolnicze W Kraczkowej, Kraczkowa − KRS 0000046750
 4. Miejski Klub Sportowy Łańcut, Łańcut − KRS 0000312488
 5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki, Rzeszów − KRS 0000011600
 6. Regionalny Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej, Rzeszów − KRS 0000115289
 7. Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budowlano-montażowe Montares S.A., Rzeszów − KRS 0000003622
 8. Spedor Kołodziej i Wspólnicy Sp. J., Rzeszów − KRS 0000270750
 9. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia Bps, Warszawa − KRS 0000572997

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 754 644,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Czarna, Czarna
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 754 644,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery złote PLN) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 2. Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo na rachunek podstawowy gminy. 3. Udzielenie kredytu nastąpi do 15.12.2015 r. 4. Harmonogram spłaty - zgodnie z siwz - do dnia 31.12.2026r. 5. Dopuszcza się możliwość zmiany okresu kredytowania poprzez jego skrócenie . Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zmianach w celu podpisania stosownego aneksu bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zmiana okresu kredytowania wymaga zgody banku. 6. Prowizja płatna w dniu uruchomienia kredytu, w wysokości określonej w ofercie, 7. Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M i marżę banku. Stawka ustalana na okres jednego kwartału jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) poprzedzającego okres naliczania odsetek, mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia kwartału następującego po miesiącu z którego ustalana jest stawka. 8. Rok odsetkowy: równy 365 dni. 9. Odsetki naliczane na koniec każdego kwartału, płatne po otrzymaniu noty odsetkowej z banku do 15-ego następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. 10.Należy przyjąć, że każdy miesiąc odsetkowy liczy rzeczywistą ilość dni. 11.Możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy (banku) o tym fakcie. 12.Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 13.Wyklucza się - jako warunek Wykonawcy- założenie rachunku bieżącego przez Zamawiającego w banku Wykonawcy.
 2. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 943 000,00 zł. NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU GMINY ŁAŃCUT
  Zamawiający: Gmina Łańcut, Łańcut
  1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 943 000,00 zł. (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych), przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Łańcut.

  2. Kredyt winien być dostępny do dyspozycji zamawiającego :
  od dnia 01 grudnia 2015 do 29 grudnia 2015 r. w kwocie 1 943 000,00 zł.

  3. Spłata kredytu będzie następowała według następującego harmonogramu:

  Lp. Raty Termin Kwota
  1. I rata 31.03.2016 r. 100 000,00 zł.
  2. II rata 31.03.2017 r. 200 000,00 zł.
  3. III rata 31.03.2018 r. 200 000,00 zł.
  4. IV rata 30.09.2018 r. 200 000,00 zł.
  5. V rata 31.03.2019 r. 200 000,00 zł.
  6. VI rata 30.09.2019 r. 200 000,00 zł.
  7. VII rata 31.03.2020 r. 200 000,00 zł.
  8. VIII rata 30.09.2020 r. 200 000,00 zł.
  9. IX rata 31.03.2021 r. 200 000,00 zł.
  10. X rata 30.09.2021 r. 243 000,00 zł.

  4. Jeżeli spłata rat kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to należy przyjąć, że termin ten został zachowany jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie spłaty.
  5. Spłata odsetek od kredytu nastąpi w ratach miesięcznych, I rata w miesiącu następującym po miesiącu, w którym kredyt zostanie uruchomiony. Raty odsetkowe mają być naliczane za okres miesięcy kalendarzowych.
  Raty odsetkowe płatne są do 20 - go dnia następnego miesiąca za dany okres odsetkowy (miesiąc kalendarzowy) na podstawie pisemnego zawiadomienia z banku o wysokości odsetek doręczonego zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed terminem płatności odsetek (listownie, fax).
  Odsetki od kwoty kredytu naliczone będą za każdy dzień wykorzystania kredytu w okresach miesięcznych - liczba dni w poszczególnych miesiącach odpowiada faktycznej liczbie dni kalendarzowych. Do wyliczeń należy przyjąć, iż rok kalendarzowy we wszystkich latach spłaty kredytu liczy 365 dni (np. w latach przestępnych w miesiącu lutym liczbę dni należy liczyć w liczniku 29 i podzielić przez 365). Do wyliczenia odsetek należy przyjąć iż kredyt będzie uruchomiony w pełnej wysokości w dniu 01 grudnia 2015 r.

  6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  w/w zabezpieczenie będzie kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy.

  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu jak i uruchomienia niepełnej kwoty kredytu, a Wykonawca nie będzie pobierał z tego dodatkowych prowizji. Prowizja od uruchomionego kredytu ma charakter jednorazowy.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego
  Zamawiający: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., Łańcut
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu złotówkowego obrotowego (rewolwingowego) średnioterminowego
  do wysokości 6.000.000,00 zł (słownie: sześciu milionów złotych), zwanego dalej w treści SIWZ - Kredytem, z przeznaczeniem na realizację zadań Spółki
 4. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2 616 202,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Czarna, Czarna
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2 616 202,00 PLN (słownie: dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy dwieście dwa PLN) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Oznaczenie zadania wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 66.11.30.00-0 2. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na rachunek podstawowy gminy. Wysokość i termin przekazania środków będzie każdorazowo uzgadniany z wykonawcą i przedkładany w postaci wniosku na 3 dni robocze przed uruchomieniem transzy. 3. Całkowite uruchomienie kredytu nastąpi do 31.12.2013 r. 4. Przewidywany harmonogram spłat kredytu: Lp. Data spłaty Rata kapitałowa PLN: 1. 2015-03-31 - 25 000,00 2. 2015-06-30 - 25 000,00 3. 2015-09-30 - 25 000,00 4. 2015-12-31 - 25 000,00 5. 2016-03-31 - 25 000,00 6. 2016-06-30 - 25 000,00 7. 2016-09-30 - 25 000,00 8. 2016-12-31 - 25 000,00 9. 2017-03-31 - 67 116,00 10. 2017-06-30 - 67 116,00 11. 2017-09-30 - 67 116,00 12. 2017-12-31 - 67 116,00 13. 2018-03-31 - 67 116,00 14. 2018-06-30 - 67 116,00 15. 2018-09-30 - 67 116,00 16. 2018-12-31 - 67 116,00 17. 2019-03-31 - 67 116,00 18. 2019-06-30 - 67 116,00 19. 2019-09-30 - 67 116,00 20. 2019-12-31 - 67 116,00 21. 2020-03-31 - 67 116,00 22. 2020-06-30 - 67 116,00 23. 2020-09-30 - 67 116,00 24. 2020-12-31 - 67 116,00 25. 2021-03-31 - 67 116,00 26. 2021-06-30 - 67 116,00 27. 2021-09-30 - 67 116,00 28. 2021-12-31 - 67 116,00 29. 2022-03-31 - 67 116,00 30. 2022-06-30 - 67 116,00 31. 2022-09-30 - 67 116,00 32. 2022-12-31 - 67 116,00 33. 2023-03-31 - 67 116,00 34. 2023-06-30 - 67 116,00 35. 2023-09-30 - 67 116,00 36. 2023-12-31 - 67 116,00 37. 2024-03-31 - 67 116,00 38. 2024-06-30 - 67 116,00 39. 2024-09-30 - 67 116,00 40. 2024-12-31 - 67 116,00 41. 2025-03-31 - 67 116,00 42. 2025-06-30 - 67 116,00 43. 2025-09-30 - 67 116,00 44. 2025-12-31 - 67 142,00 5. Dopuszcza się możliwość zmiany okresu kredytowania poprzez jego skrócenie . Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zmianach w celu podpisania stosownego aneksu bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zmiana okresu kredytowania wymaga zgody banku. 6. Prowizja płatna w dniu uruchomienia transzy, w wysokości określonej w ofercie, 7. Zamawiający (kredytobiorca) zastrzega sobie możliwość nie pobrania w pełnej wysokości kwoty kredytu. W takim przypadku bank nie obciąży Zamawiającego (kredytobiorcy) kosztami nie pobranego kredytu. 8. Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M i dodatnią lub ujemną marżę banku. Stawka ustalana na okres jednego kwartału jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) poprzedzającego okres naliczania odsetek, mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia kwartału następującego po miesiącu z którego ustalana jest stawka. 9. Rok odsetkowy: równy 365 dni. 10.Odsetki naliczane na koniec każdego kwartału, płatne po otrzymaniu noty odsetkowej z banku do 15-ego następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. 11.Należy przyjąć, że każdy miesiąc odsetkowy liczy rzeczywistą ilość dni. 12.Możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy (banku) o tym fakcie. 13.Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 14.Wyklucza się - jako warunek Wykonawcy- założenie rachunku bieżącego przez Zamawiającego w banku Wykonawcy..
 5. Bankowa obsługa budżetu Gminy Białobrzegi oraz jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Białobrzegi, Białobrzegi
  Bankowa obsługa budżetu Gminy Białobrzegi oraz jednostek organizacyjnych
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł
  Zamawiający: Gmina Gać, Gać
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego deficytu budżetu.
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 PLN
  Zamawiający: Gmina Gać, Gać
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego deficytu budżetu.
 8. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400 000 zł
  Zamawiający: Gmina Gać, Gać
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400 000 zł. Kredyt udzielany będzie zgodnie ze schematem przedstawionym w SIWZ oraz planem spłaty kredytu stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 9. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 060 000 zł
  Zamawiający: Gmina Gać, Gać
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 060 000 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów, sfinansowanie zwiększonych wydatków budżetowych oraz kosztów zadań inwestycyjnych

Inne osoby dla Balawender (39 osób):