Kogo reprezentuje osoba

Banasiak Karol

w KRS

Karol Banasiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Karol
Nazwisko:Banasiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Kotowiecko (Wielkopolskie), Skalmierzyce (Wielkopolskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Artmańska Teresa Maria, Brzeziński Kazimierz, Budzik Jarosław Wacław, Cyffert Edyta Urszula, Fabiszczak Marta Jadwiga, Fabiszczak Łucja Cecylia, Gąsiorek Rafał Marian, Glinkowska Anna, Graja Krystyna, Gruszka Elżbieta, Gzieł Mieczysław, Jakubiak Kazimierz, Jaśkiewicz Władysław, Jędroszka Henryk, Jędrzejewska Maria Dorota, Kardas Maciej, Konasiewicz Joanna Krystyna, Majchrzak Barbara, Marek Józef, Nagięć Lucyna Weronika, Napadłek Józef, Pieczyńska Ludmiła Maria, Ptak Anna Maria, Płomiński Stanisław, Rosa Henryk, Sobczak Danuta, Szukalska Irena Maria, Tomczak Kamila Katarzyna, Tułacz Zenon, Wawrzyniak Stanisław, Woźniak Iwona Teresa, Woźniak Jan, Woźniak Jerzy, Woźniak Magdalena, Włodarczyk Daria Katarzyna, Włodarczyk Leszek Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawiślak Sabina Maria
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Doruch Jolanta, Hybiak Rafał Józef, Jerzyk Michał, Korzeniewski Jan, Kowalczyk Jerzy, Napadłek Józef, Szymczak Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kruszyk Janusz Franciszek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Nowych Skalmierzycach, Skalmierzyce − KRS 0000016333
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Rososzycy, Rososzyca − KRS 0000009733
 3. Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski − KRS 0000048650
 4. Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Kaliszu, Kalisz − KRS 0000058613
 5. Rejonowa Spółdzielnia Ogrodnicza W Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski − KRS 0000067951
 6. Spółdzielczy Bank Ludowy W Skalmierzycach, Skalmierzyce − KRS 0000069519
 7. Zrzeszenie Producentów Indyków Grupa Kaliska, Gałązki Małe − KRS 0000656062

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agala Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka, Śliwniki − KRS 0000263879
 2. Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych, Nowe Skalmierzyce − KRS 0000042798
 3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Kotowiecku, Kotowiecko − KRS 0000153309
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Skalmierzycach, Śliwniki − KRS 0000091010
 5. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Skalmierzyce − KRS 0000026768
 6. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 663.431,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnymlesie
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
  Przedmiotem zamówienia jest :
  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 663.431,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnymlesie
  - kwota udzielonego kredytu 663.431,00 zł,
  (słownie : sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych 00/100)
  - udostępnienie kredytu od dnia zawarcia umowy,
  - kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku,
  - maksymalna wartość jednorazowej prowizji z tytułu udzielenia kredytu akceptowana przez Zamawiającego wynosi 1%,
  - okres kredytowania - do 31.12.2014r.,
  - karencja spłaty rat kapitałowych kredytu: pierwsza rata kapitału płatna w terminie 31.03.2010r. a ostatnia w terminie 31.12.2014r.,
  - spłata kapitału w równych ratach w okresach kwartalnych - raty kredytu płatne na dzień 31.03. ...., 30.06. ...., 30.09. ...., 31.12. .... danego roku,
  - szacunkowy termin uruchomienia kredytu - 10.09.2009r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia kredytu w terminie późniejszym,
  - wypłata kredytu nastąpi w jednej transzy,
  - sposób uruchomienia środków - na rachunek bankowy Gminy,
  - odsetki będą naliczane i opłacane miesięcznie tylko od kapitału niespłaconego,
  - odsetki płatne na ostatni dzień danego miesiąca - pierwsza płatność w terminie ostatniego dnia miesiąca, w którym uruchomiono kredyt a ostatnia w terminie 31.12.2014r.,
  - oprocentowanie zmienne w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M i stałą marżę banku,
  - akceptowana przez Zamawiającego forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco,
  - umowa musi przewidywać możliwość przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
  - Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytuł udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ i przedstawionymi w ofercie.

Inne osoby dla Banasiak (340 osób):