Kogo reprezentuje osoba

Bański Jacek

w KRS

Jacek Bański

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Nazwisko:Bański
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Zabrze (Śląskie), Łódź (Łódzkie)
Przetargi:76 w aktualnych firmach, 15 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bańska Beata Zofia, Kraska Andrzej Krzysztof, Pawlikiewicz Henryk Zenon, Szcześniak Dorota Katarzyna
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bańska Anastazja Ewa, Bańska Beata Zofia, Bańska Daniela Wacława, Bański Waldemar, Dec Magdalena Stanisława
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bańska Anastazja Ewa, Bańska Beata Zofia, Bańska Daniela Wacława, Dec Magdalena Stanisława
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kucharski Marek Maciej
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dolata Karol Piotr
 6. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dolata Karol Piotr

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bańska Beata Zofia, Dec Magdalena Stanisława, Kucharski Marek Maciej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Akpol Prim Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000097215
 2. Jk Transport Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000586191
 3. Jk Transport Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Zabrze − KRS 0000596911
 4. Mpm Boro Trailers Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000329331
 5. Wc Serwis Łódź Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000075781
 6. Wc Serwis Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000124506
 7. Wc Serwis Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Zabrze − KRS 0000358329
 8. Wc Serwis Śląsk Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000584036

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gmb Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000296097
 2. Graspe Trade Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000532498
 3. Inwestor Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000227804
 4. Pracownicza Spółdzielnia Budowlano-mieszkaniowa Pokój W Łodzi, Łódź − KRS 0000248916
 5. Wc Serwis Bańska, Kucharski Sp. J., Zabrze − KRS 0000191211

Powiązane przetargi (91 szt.):
 1. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SANITARNEJ POLEGAJĄCEJ NA OBSŁUDZE KABIN KĄPIELOWYCH, DOSTAWIE I SERWISIE KABIN PRZENOŚNYCH SANITARNYCH TYPU TOI-TOI NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO - OC BIAŁA GÓRA-OSIECZNICA. SPRAWA NR 87/PN/2016.
  Zamawiający: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krosno Odrzańskie
  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części:


  Część I
  Obsługa sanitarna 7 szt. kontenerów kąpielowych, dostarczonych przez Zamawiającego, dostawa i serwis 10 szt. kabin przenośnych sanitarnych typu TOI-TOI, oraz dostawa 6 szt. przenośnych umywalek ( 3 szt. w terminie od 22.08.- 22.09.2016 r. oraz 3 szt. od 13.09. -30.09. 2016 r. ) na terenie kompleksu wojskowego - OC Biała Góra - Osiecznica k/Krosna Odrzańskiego, administrowanego przez 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim.


  Część II

  1) Dostarczeniu i obsłudze 10 szt. kontenerów natryskowych z umywalkami
  wraz ze zbiornikami na wodę i nieczystości płynne wraz z instalacjami,
  2) dostawie i obsłudze agregatów prądotwórczych niezbędnych do prawidłowego
  serwisu kontenerów,
  3) dostawie i serwisie 20 szt. kabin przenośnych sanitarnych typu TOI-TOI, z umywalkami na terenie kompleksu wojskowego - OC Biała Góra
  - Osiecznica k/ Krosna Odrzańskiego, administrowanego przez 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim.
 2. usługa polegająca na wynajmie i bieżącej obsłudze polowych węzłów sanitarnych wyposażonych w kabiny natryskowe, umywalki oraz przenośne toalety na terenie obozowisk poligonowych
  Zamawiający: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Wędrzyn
  Przedmiotem zamówienia jest: I. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi podstawowej polegającej na wynajmie i bieżącej obsłudze funkcjonowania polowego węzła sanitarnego na okres 26 dni (od 29.08.2016r. do 23.09.2016r.) składającego się z : 1.1.Kontenerów sanitarnych wyposażonych w co najmniej 40 natrysków i 40 umywalek, (40 stanowisk x 26 dni = 1040 stan./dni) 1.2.Przenośnych kabin WC Standard w ilości 30 szt. (30 kabin x 26dni = 780 obsług). 1.3. Przez pojęcie polowy węzeł sanitarny rozumie się kontenery sanitarne i przenośne kabiny WC. 2. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy: 1. Usługa sanitarna polegająca na wynajmie i obsłudze bieżącej funkcjonowania polowego węzła sanitarnego na okres 26 dni (od 29.08.2016r. do 23.09.2016r.) składającego się z : 1.1. Kontenerów sanitarnych wyposażonych w co najmniej 40 natrysków i 40 umywalek, (40 stanowisk x 26 dni = 1040 stan./dni) 1.2. Przenośnych kabin WC Standard w ilości 30 szt. (30 kabin x 26 dni = 780 obsług) 1.3. Lokalizacja : Poligon Wędrzyn – Obozowisko nr 1 2. Wyposażenie polowych węzłów sanitarnych : 2.1. Kontenery sanitarne muszą być wyposażone w: 2.1.1. Prysznice. 2.1.2. Umywalki. 2.1.3. Dozowniki do mydła. 2.1.4. Przeciwpoślizgową podłogę. 2.1.5. Lustro nad każdą umywalką. 2.1.6. Wieszaki na ubranie. 2.1.7. Instalację elektryczną wyposażoną w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo- prądowe. 2.1.8. Hermetyczne oświetlenie wewnętrzne. 2.1.9. Instrukcję obsługi i użytkowania kontenera sanitarnego. 2.1.10. Za 1 stanowisko w kontenerze sanitarnym uważa się kpl. 1 stanowiska natryskowego i 1 umywalki z lustrem. 3. Przenośne kabiny WC : 3.1. WC- Standard - urządzenie sanitarne z wyposażeniem standardowym: pisuar, sedes, podajnik na papier, wieszak na ubranie, antypoślizgową podłogę, zamek wewnętrzny, wskaźnik wolne/zajęte, wentylację podwójną (zbiornika na fekalia i kabiny WC; papier toaletowy. 4. Zakres usługi : 4.1.Kontenery sanitarne- usługa obejmuje: 4.1.1.Wynajem kontenera. 4.1.2.Transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego. 4.1.3.Ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną. Zamawiający nie zapewnia przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 4.1.4. Sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości. 4.1.5. Uzupełnianie mydła w dozownikach. 4.1.5. Zabezpieczenie zasilania kontenera w energię do oświetlenia i ogrzewania wody. Zamawiający nie zapewnia miejsca podłączenia do sieci elektrycznej. 4.1.6. Zapewnienie niezależnego źródła energii wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi, zapewniającymi dostawę cieplej wody o temperaturze wody przeznaczonej do kąpieli, tj. ok.50°C, do wszystkich punktów czerpalnych w kontenerze, przez minimum 12 godzin na dobę zgodnie z grafikiem ustalonym z użytkownikiem. 4.1.7. Zapewnienie 24 h. dostępu do kontenerów w celu korzystania dla celów higieniczno – sanitarnych z wody zimnej. 4.1.8. Zabezpieczenie ciągłej obsługi kontenerów przez wykwalifikowany personel Wykonawcy. 4.1.9. Codzienne sprzątanie kontenerów wewnątrz i na zewnątrz w promieniu 1, 5 m od płaszczyzn zewnętrznych. Utrzymanie ładu i estetyki. 4.1.10. 1 raz na dobę zmycie i dezynfekcję kontenerów wewnątrz i na zewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski; 4.1.11.Usunięcie i utylizacja wszelkich zanieczyszczeń wynikających z przeprowadzonych czynności obsługowych. 4.1.12. Ustawienie kontenerów w sposób stabilny tak, aby nie zagrażały zdrowiu osób korzystających z kąpieli; 4.1.13. Bieżąca naprawa usterek w kontenerach lub ich wyposażeniu. 4.2. Kabiny WC – usługa obejmuje : 4.2.1. Wynajem przenośnych kabin WC typu Standard 4.2.2. Transport w terminie i w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 4.2.3. Ustawienie na miejscach przeznaczenia. 4.2.4. Codzienny ( 1 x na dobę) serwis kabiny obejmujący : uzupełnienie mydła w dozownikach do poziomu „max”, uzupełnienie ręczników papierowych w podajnikach do poziomu „max”, uzupełnianie papieru toaletowego, odbiór fekali, dezynfekcja oraz utrzymanie kabin w czystości. 5. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 5.1.Wykonawca w cenie usługi zabezpiecza papier toaletowy i ręczniki jednorazowe w dostatecznej ilości oraz środki myjące i dezynfekujące posiadając atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski. 6. Kontrola, jakości serwisu kabin WC i kontenerów sanitarnych. 6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie usługi, 6.2. Wykonawca sporządza i prowadzi rejestr potwierdzeń wykonania serwisów i wywozu nieczystości płynnych. 6.3. Czynności serwisowe muszą być potwierdzone w formie rejestru podpisanego przez osobę sporządzającą i zatwierdzone przez Kierownika SOI Wędrzyn. 6.4. Wykonawca bezzwłocznie, przed rozpoczęciem realizacji umowy dostarczy do Infrastruktury 45 WOG jeden egzemplarz „Instrukcji warunków użytkowania urządzeń sanitarnych” będących przedmiotem usługi. 6.5. Wykonawca sporządzi ,w uzgodnieniu ze wskazanym przez Zamawiającego użytkownikiem polowego węzła sanitarnego, grafik godzin podawania ciepłej wody w kontenerach sanitarnych. 7. Inne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 7.1. Zamawiający wskaże punkt poboru wody na zabezpieczenie zamówienia. Woda zostanie przekazana nieodpłatnie, co Wykonawca winien uwzględnić przy kalkulacji cenowej zamówienia. 7.2. W miejscach ustawienia kontenerów sanitarnych nie ma możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. 7.3. Zamawiający nie zapewnia dźwigów i pojazdów do przewozu i ustawienia urządzeń sanitarnych. 7.4. Samochody przeznaczone do realizacji usługi powinien być pojazdami o podwyższonych możliwościach pokonywania terenu oraz wyposażony w sprzęt umożliwiający prawidłowe wykonanie serwisu. 7.5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność) dotyczące następujących badań kontenerów sanitarnych: 7.5.1. pomiar szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania urządzeń elektroenergetycznych, 7.5.2. rezystancji izolacji, 7.5.3. zabezpieczeń różnicowo-prądowych, 7.6. Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny oraz dysponować przeszkolonym personelem pozwalającym na: 7.6.1. transport i ustawienie poszczególnych urządzeń sanitarnych w określonym czasie i miejscach. 7.6.2. wykonywanie bieżącego serwisowania urządzeń sanitarnych z częstotliwością i w zakresie określonym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia; 7.6.3. bieżące uzupełnianie zbiorników poszczególnych urządzeń czysta wodą; 7.6.4. bieżący wywóz nieczystości płynnych ( ścieków) gwarantujący prawidłowe użytkowanie urządzeń oraz nie dopuszczający do przepełnienia się zbiorników nieczystości. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu nieczystości do właściwych terytorialnie oczyszczalni ścieków zgodnie z posiadanymi zezwoleniami oraz przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie; 8. Wykonana usługa, w tym każdorazowa realizacja poszczególnych jej elementów składowych musi być potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Protokół odbioru wraz z wykazem wykonanych czynności jako załącznik do prawidłowo wystawionej faktury VAT stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości usługi. Brak protokołu podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy będzie równoznaczny z niewykonaniem usługi. 9. Oferowane ceny muszą zawierać wszystkie składniki kosztów związane z wykonaniem usługi, a w szczególności z wynajęciem przenośnych urządzeń sanitarnych, dostarczeniem i ustawieniem ich przez Wykonawcę w miejsca wskazane przez Zamawiającego, wraz z serwisem początkowym, wykonaniem usług serwisowych, zapewnienie źródeł zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi a także obsługi przez wykwalifikowany personel Wykonawcy oraz odbiór urządzeń wraz z uprzątnięciem terenu. 10. Wykonawca zapewnia dyspozycyjność osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy i jego pracowników w miejscu świadczenia usługi zgodnie z opcją wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 11. Wykonawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie polowych węzłów sanitarnych również przy ujemnych temperaturach zewnętrznych. II. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o której mowa w art.34 ust.5 ustawy Pzp, w ramach, którego zakłada, że: 1) szacowana wielkość prawa opcji nie przekroczy 50% zamówienia podstawowego i wyniesie maksymalnie...zł brutto, 2) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, w czasie trwania umowy, 3) cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w Formularzu cenowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę (załącznik nr 3 do umowy), 4) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem, z wyprzedzeniem 5- dniowym, 5) zgodnie z prawem opcji Zamawiający może zamawiać usługi sanitarne zapisane w Formularzu cenowym w dowolnej konfiguracji, w zależności od bieżącego zapotrzebowania, 6) realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego, 7) Zamawiający przewiduje możliwość opcji przedłużenia funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych dla: 1. stanowisk natryskowych w kontenerach sanitarnych o 520 stan./dni. 2. przenośnych kabin sanitarnych WC Standard o 390 obsług. 8) Zamawiający dopuszcza, w ramach przedłużenia funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych, możliwość realizacji usługi w m. Wędrzyn, Międzyrzecz i Skwierzyna. 9) W przypadku zamiaru korzystania z opcji przedłużenia funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym fakcie z wyprzedzeniem minimum 5 dni od planowanego terminu, podając rodzaj i ilość elementów mających wejść w skład węzła oraz termin i miejsce wykonywania usługi

 3. Usługa sanitarna w zakresie kompleksowego zabezpieczenia w przenośne systemy sanitarne wraz z ich obsługą na terenie administrowanym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie- GZ Bolesławiec
  Zamawiający: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Świętoszów
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sanitarna w zakresie zabezpieczenia w przenośne systemy sanitarne na obszarze administrowanym przez WOG Świętoszów: GZ/SOI Bolesławiec.
  2. Planowana ilość systemów sanitarnych, ogólny opis techniczny oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 (formularz cenowy nr 1,) niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
  3. Liczbę kabin, kontenerów, umywalek, ilość usług sanitarnych, lokalizację, datę wykonania obsług i odbioru kabin i umywalek określać będzie każdorazowo pisemne zlecenie złożone przez Zamawiającego na co najmniej 24 godziny przed realizacją przedmiotu zamówienia (formularz cenowy). Zamawiający dopuszcza możliwość dyslokacji kabin przenośnych WC na pisemne zlecenie na co najmniej 24 godz. przed realizacją przedmiotu zamówienia.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości kabin, umywalek i kontenerów oraz obsług w czasie trwania umowy oraz skrócenia terminu realizacji umowy, a rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych usług.
  5. Ostatni serwis kabin i umywalek (przy odbiorze kabin i umywalek) Wykonawca ujmie w kosztach najmu kabiny i umywalki.
  6. Zamawiający dopuszcza realizację usługi przy zastosowaniu alternatywnych rozwiązań dotyczących dostarczenia sprzętu, który firmy aktualnie posiadają do dyspozycji w swoich zasobach.
  7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów wraz ze wszystkimi zmianami i rozporządzeniami,
  w szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska, Ustawą odpadach i Ustawą
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Transport, ustawienie systemów sanitarnych
  w miejscach wskazanych przez Zamawiającego powinny odbywać się z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa
  i higieny pracy.
  8. Obsługa/serwis przenośnych systemów sanitarnych rozumie się jako opróżnienie zbiornika
  z fekaliami, jego dezynfekcję umycie kabin i umywalek pod ciśnieniem wewnątrz i na zewnątrz, dezynfekcję wnętrz z zastosowaniem środków myjących każdorazowo podczas wykonywanej usługi i dezynfekcję urządzeń sanitarnych, napełnienie zbiorników czystą wodą, systematyczne uzupełnianie papieru, ręczników papierowych oraz płynów dezynfekujących według potrzeb (podczas obsług serwisowych). Opróżnione i umyte pojemniki na nieczystości płynne Wykonawca napełni preparatem dezynfekującym zapobiegającym odorom i hamującym rozkład fekaliów. Uzupełniane środki higieny oraz płyny dezynfekujące muszą posiadać atesty higieniczne do stosowania na terytorium RP.
  9. Wykonawca zobowiązuje się podłączyć kontenery sanitarne do agregatów prądotwórczych dostarczonych przez Zamawiającego lub do stałych punktów poboru energii elektrycznej jak również punktów poboru wody i odprowadzenia ścieków (osprzęt do podłączenia systemów sanitarnych do punktów poboru energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków zapewnia Wykonawca) w przypadku gdy takie występują w miejscu ich ustawienia.
  10. Wykonawca zobowiązuje się podłączyć kontenery sanitarne do agregatów prądotwórczych dostarczonych przez Zamawiającego lub do stałych punktów poboru energii elektrycznej (zlokalizowanych w odległości do 50 m od pierwszego podłączonego kontenera) jak również punktów poboru wody (osprzęt do podłączenia systemów sanitarnych do punktów poboru energii elektrycznej, wody zapewnia Wykonawca) w przypadku gdy takie występują w miejscu ich ustawienia. Opróżnianie zbiorników na nieczystości Zamawiający zabezpieczy we własnym zakresie.
  11. Wykonawca zobowiązuje się naprawić lub ewentualnie wymienić uszkodzone podczas normalnej eksploatacji systemy sanitarne.
  12. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren wokół systemów sanitarnych z nieczystości powstałych w związku z ich obsługą, montażem i demontażem.
 4. Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce nr ewid. 93, obręb 143412_4.0029, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie.
  Zamawiający: Gmina Wołomin, Wołomin
  Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce nr ewid. 93, obręb 143412_4.0029, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie.
 5. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - REMONT BUDYNKU NR 2 W RADNICY - W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH , SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH. SPRAWA 3/PN/2016.
  Zamawiający: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krosno Odrzańskie
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa sanitarna 7 szt. kontenerów kąpielowych, dostarczonych przez Zamawiającego, dostawa i serwis 15 szt. kabin przenośnych sanitarnych typu TOI-TOI oraz dostawa 10 szt. przenośnych umywalek na terenie kompleksu wojskowego - OC Biała Góra - Osiecznica k/Krosna Odrzańskiego, administrowanego przez 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim.
  Termin realizacji zamówienia:
  od dnia 23.05.2016r. do dnia 21.06.2016r.
  Krótka charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sanitarnej polegającej na:
  a) Zasilaniu w wodę: Wykonawca wyposaży kontenery w zbiorniki na wodę wraz
  z instalacją do zasilania kontenerów. Dostawy wody niezbędnej do funkcjonowania kontenerów Zamawiający zabezpiecza swoim sprzętem.
  b) Odbiorze ścieków : Opróżnianie zbiorników (zbiorniki posiada Zamawiający), koszt wywozu nieczystości i ich utylizacja należy do Wykonawcy. Oczyszczalnia ścieków znajduje się w m. Krosno Odrzańskie w odległości ok. 8 km. od miejsca ustawienia kontenerów. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie przez wykonawcę podwykonawcy posiadającego stosowne zezwolenia do opróżniania zbiorników z nieczystościami.
  c) Podłączeniu kontenerów przez Wykonawcę do zbiorników wody, zbiorników na
  nieczystości oraz rozłączenie po zakończeniu wynajmu.
  e) Personel serwisowy do obsługi kontenerów i urządzeń towarzyszących, w tym
  sprzątanie kontenerów przy użyciu środka myjąco-dezynfekującego 2 razy w ciągu
  doby, wg grafiku ustalonego z bezpośrednim użytkownikiem.
  f) Przeprowadzeniu czyszczenia, konserwacji i dezynfekcji kontenerów sanitarnych wraz ze
  zbiornikami po zakończeniu szkolenia poligonowego.
  g) Dostawie i serwisowaniu kabin przenośnych sanitarnych typu TOI-TOI zgodnie z zapotrzebowaniem.
  h) Dostawie przenośnych umywalek.
  Zakres usług do realizacji:
  Zakres obejmuje wyposażenie kontenerów w zbiorniki na wodę, podłączenie kontenerów przez Wykonawcę do zbiorników wody, do zbiorników na nieczystości oraz rozłączenie po zakończeniu wynajmu, obsługę kontenerów, opróżnienie zbiorników z fekaliami, jego dezynfekcję, umycie całej kabiny środkiem dezynfekującym, posprzątanie kabin wewnątrz i na zewnątrz przy każdym serwisie oraz po zakończeniu usługi środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski i zamontowanie w uchwycie papieru toaletowego. Zakres usługi obejmuje również dostawę i serwis przenośnych kabin sanitarnych i umywalek. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług sanitarnych w terminach wynikających z pisemnego zlecenia. Opis kontenerów i kabin wraz z planowaną ilością określa formularz ofertowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości kabin oraz obsług w czasie trwania umowy.
 6. Usługa wynajmu kontenerów sanitarnych i hali namiotowej w celu zabezpieczenia szkoleń poligonowych CPSP Ustka w 2016 roku.
  Zamawiający: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Ustka
  Usługa wynajmu kontenerów sanitarnych i hali namiotowej w celu zabezpieczenia szkoleń poligonowych CPSP Ustka w 2016 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 7. Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2016 r.
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Szczecin
  Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2016 r.90
 8. wynajem i obsługa przenośnych kabin sanitarnych WC
  Zamawiający: Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
  wynajem i obsługa przenośnych kabin sanitarnych WC
 9. Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej w ramach zadania inwestycyjnego - zakup i montaż toalet miejskich - w Pruszkowie
  Zamawiający: Gmina Miasto Pruszków, Pruszków
  Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej w ramach zadania inwestycyjnego - zakup i montaż toalet miejskich - w Pruszkowie
 10. Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów oraz kabin sanitarnych
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
  1. Zadanie I
  Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów sanitarnych damsko-męskich, kontenera dla matki z dzieckiem oraz kontenera portiernia na terenie Wyspy Słodowej we Wrocławiu

  1)Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie:
  -2 kontenerów sanitarnych damsko-męskich z wyposażeniem:
  Część damska: min. 3 toalety, 2 umywalki, 1 suszarka do rąk, 1 grzejnik elektryczny, 1 podgrzewacz elektryczny wody.
  Część męska: min. 4 pisuary, 1 toaleta, 2 umywalki, 1 suszarka do rąk, 1 grzejnik elektryczny, 1 podgrzewacz elektryczny wody.
  -1 kontenera dla matki z dzieckiem wyposażonego w przewijak dla niemowląt, 1 toaletę, 1 umywalkę, 1 suszarkę do rąk, 1 grzejnik elektryczny, 1 podgrzewacz elektryczny wody, dozownik na mydło, podajnik ręczników papierowych, drzwi o szerokości umożliwiającej wjazd wózków, podjazd dla wózków.
  -1 kontenera portiernia wyposażonego w okno z roletą zewnętrzną, 1 grzejnik elektryczny, wentylację oraz niezbędne meble.
  2)Kontenery muszą być: pomalowane jednolicie na kolor jasnoszary lub biały, bez wgnieceń, zadrapań, uszkodzeń mechanicznych i zanieczyszczeń, utrzymywane w czystości również od zewnątrz, w tym malowane w miarę potrzeb (min. 2 razy w sezonie).
  3)Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania obudowy drewnianej wokół kontenerów lub założenia plandek z wydrukami na powierzchnię ścian kontenerów. Powyższe prace zostaną zaplanowane w taki sposób, aby nie ingerować w konstrukcję kontenerów i nie pozostawiać stałych śladów na kontenerach.
  4)Kontenery do czasu dostarczenia Zamawiającemu powinny być użytkowane maksymalnie przez 3 sezony.
  5)Wykonawca zobowiązany jest do:
  a)dostarczenia kontenerów na teren Wyspy Słodowej we Wrocławiu i ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
  b)zabrania kontenerów po zakończeniu świadczenia usługi,
  c)utrzymywania kontenerów w czystości codziennie w godzinach 10.00 - 24.00 w miesiącach: marzec, kwiecień i październik, a w godzinach 9.00 - 24.00 w miesiącach: maj-wrzesień,
  d)utrzymania kontenerów w należytym stanie technicznym,
  e)przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego dotyczących awarii kontenerów,
  f)przystąpienia do usuwania awarii kontenerów w czasie do 24 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego (w zależności od czasu reakcji serwisu podanego w ofercie),
  g)usunięcia zgłoszonej awarii,
  h)zawiadamiania policji w przypadku zniszczenia lub kradzieży kontenerów,
  i)zatrudnienia 1 portiera prowadzącego kontrolę nad prawidłowym korzystaniem z kontenerów,
  j)wykonania we własnym zakresie przyłącza energetycznego od kontenerów do rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej na zieleńcu przy kontenerach,
  k)przedstawienia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o wykonaniu linii zasilania czasowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz dołączonym protokołem z pomiarów rezystancji izolacji i pomiarów ochrony przeciwporażeniowej przed włączeniem linii do rozdzielnicy,
  l)wykonania we własnym zakresie zasilania w wodę kontenerów ze skrzynki hydrantowej DN 25 zlokalizowanej na zieleńcu przy kontenerach,
  m)wykonania we własnym zakresie przyłączy do odprowadzenia ścieków do istniejących studni kanalizacyjnych Ø 400 - 2 szt. połączonych z siecią sanitarną kanalizacji miejskiej,
  n)otwierania i zamykania słupków ograniczających wjazd na teren Wyspy Słodowej zgodnie z poleceniami Zamawiającego,
  o)ubezpieczenia kontenerów od wandalizmu i dewastacji na okres wykonywania zamówienia na kwotę co najmniej 80 000 zł,
  p)przekazania Zamawiającemu kontenerów na podstawie protokołu przekazania.
  6)Koszty zużycia energii, wody i odprowadzenia ścieków pokrywa Zamawiający.
  7)Zamawiający nie zapewnia ochrony kontenerów przez firmę ochroniarską

  2. Zadanie II
  Usługa polegająca na dostarczeniu i serwisie zestawów przenośnych kabin na terenach parkowych i zieleńcu we Wrocławiu

  1)Przedmiot zamówienia polega na dostarczeniu, serwisie pośrednim i zabraniu 8 zestawów przenośnych kabin (po jednym zestawie na każdy teren wymieniony poniżej w pkt. 3). Zestaw składa się z 2 szt. kabin sanitarnych oraz 1 szt. umywalki wolnostojącej.
  2)Minimalne wyposażenie:
  Kabina sanitarna powinna być wyposażona w pisuar, podajnik na papier toaletowy, antypoślizgową podłogę, przepuszczający światło dach, zamek wolne/ zajęte. Umywalka wolnostojąca powinna być wyposażona w dwie pompki nożne do podawania wody, pojemnik na wodę czystą i brudną, dwa dozowniki mydła w płynie, podajnik na ręczniki papierowe.
  3)Zestaw przenośnych kabin należy dostarczać na teren:
  Parku Południowego, Parku Grabiszyńskiego, Parku Staszica, Parku Jedności (Zakrzów), zieleńca przy al. Kasprowicza 45, Parku Zachodniego, Parku Tołpy, Parku na Strachocinie w terminach:
  30.04.2016r.-01.05, 07-08.05, 14-15.05, 21-22.05, 28-29.05, 04-05.06, 11-12.06, 18-19.06, 25-26.06, 02-03.07, 09-10.07, 16-17.07, 23-24.07, 30-31.07, 06-07.08, 13-14.08, 20-21.08, 27-28.08, 03-04.09, 10-11.09, 17-18.09, 24-25.09, 01-02.10, 08-09.10, 15-16.10, 22-23.10, 29-30.10.2016r.
  4)Wykonawca zobowiązany jest do:
  a)dostarczenia czystych i zdezynfekowanych kabin i umywalek w każdą sobotę na godz. 8.00 i ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
  b)wykonania serwisów pośrednich kabin sanitarnych i umywalek wolnostojących w każdą niedzielę do godziny 8.00, polegających na opróżnianiu, czyszczeniu i dezynfekcji oraz uzupełnieniu wody, mydła i papieru toaletowego,
  c)zabrania kabin w każdą niedzielę po godzinie 22.00,
  d)usuwania wszelkich zbędnych materiałów oraz odpadów powstałych w czasie realizacji usługi,
  e)wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
  f)wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.
 11. Wynajem wraz z serwisowaniem kontenerów sanitarnych, przenośnych kabin sanitarnych WC oraz umywalek polowych w kompleksach wojskowych nadzorowanych przez 4 WOG w Gliwicach w celu zabezpieczenia sanitarnego zadań realizowanych w 2016 roku w podziale na 2 zadania.
  Zamawiający: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Gliwice
  Wynajem wraz z serwisowaniem kontenerów sanitarnych, przenośnych kabin sanitarnych WC oraz umywalek polowych w kompleksach wojskowych nadzorowanych przez 4 WOG w Gliwicach w celu zabezpieczenia sanitarnego zadań realizowanych w 2016 roku w podziale na 2 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe stanowiące załącznik nr 2 dot. zadania 1, załącznik nr 3 dot. zadania 2 oraz opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 5 będące integralną częścią SIWZ.
 12. Wynajem wraz z serwisowaniem kontenerów sanitarnych, przenośnych kabin sanitarnych WC oraz umywalek polowych w kompleksach wojskowych nadzorowanych przez 4 WOG w Gliwicach w celu zabezpieczenia sanitarnego zadań realizowanych w 2016 roku w podziale na 2 zadania.
  Zamawiający: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Gliwice
  Wynajem wraz z serwisowaniem kontenerów sanitarnych, przenośnych kabin sanitarnych WC oraz umywalek polowych w kompleksach wojskowych nadzorowanych przez 4 WOG w Gliwicach w celu zabezpieczenia sanitarnego zadań realizowanych w 2016 roku w podziale na 2 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe stanowiące załącznik nr 2 dot. zadania 1, załącznik nr 3 dot. zadania 2 oraz opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 5 będące integralną częścią SIWZ.
 13. Wynajem i serwis toalet przenośnych, kontenerów prysznicowych wraz z przyczepami grzewczymi oraz barier ochronnych na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Sprawa numer: NZ.273.13.2016.RZA
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków
  1) Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis toalet przenośnych, kontenerów prysznicowych wraz z przyczepami grzewczymi oraz barier ochronnych na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
  2) Zakres zadania obejmuje ustawienie, serwis, demontaż toalet przenośnych, kontenerów prysznicowych wraz z przyczepami grzewczymi, ustawienie i demontaż barier ochronnych oraz uprzątnięcie terenu po zakończeniu realizacji usługi - zgodnie z załączonym zakresem rzeczowym, określającym lokalizację, termin, ilość i rodzaj (standard) toalet przenośnych i kabin prysznicowych.
  3) Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonym zakresem rzeczowym i specyfikacją techniczną (załączniki nr 6 i 7 do SIWZ).
  4) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.41.00.00-4 (usługi usuwania ścieków) 92.62.20.00-7 (usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych) 34.92.83.00-1 (bariery ochronne)
  5) W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi
 14. Usługa sanitarna w zakresie kompleksowego zabezpieczenia w przenośne systemy sanitarne wraz z ich obsługą na terenie administrowanym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie.
  Zamawiający: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Świętoszów
  Przedmiot zamówienia jest usługa sanitarna polegająca na dostarczeniu i obsłudze przenośnych systemów sanitarnych dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie- Sekcje Obsługi Infrastruktury (SOI) Żagań, Dobre nad Kwisą, Świętoszów, Głogów, Bolesławiec.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sanitarna w zakresie zabezpieczenia w przenośne systemy sanitarne (w tym systemów Zamawiającego) na obszarze administrowanym przez 43 WOG Świętoszów:
  1)Część I - Sekcja Obsługi Infrastruktury Dobre nad Kwisą,
  2)Część II - Sekcja Obsługi Infrastruktury Świętoszów,
  3)Część III - Sekcja Obsługi Infrastruktury Żagań,
  4)Część IV - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bolesławiec,
  5)Część V - Sekcja Obsługi Infrastruktury Głogów.
  Planowana ilość systemów sanitarnych, ogólny opis techniczny oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 (formularze cenowe) do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
  Liczbę kabin, lokalizację, ilość usług sanitarnych, datę i godzinę wystawienia, wykonania obsług i odbioru kabin itp. określać będzie każdorazowo pisemne zlecenie złożone przez Zamawiającego, na co najmniej (wskazany w ofercie) godz. przed realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług sanitarnych w terminach wynikających z pisemnego zlecenia.
  Rzeczywista wielkość i rodzaj zamówienia uzależnione będą od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości kabin oraz obsług w czasie trwania umowy (w tym ilości kabin i obsług zapotrzebowanych w pisemnych zleceniach gdy potrzeby wojsk ćwiczących ulegną zmniejszeniu w trakcie realizacji zlecenia).
  Ostatni serwis kabin (przy odbiorze kabin) Wykonawca ujmie w kosztach najmu kabiny.
  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów wraz ze wszystkimi zmianami i rozporządzeniami, w szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska, Ustawą o odpadach i Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Transport, ustawienie systemów sanitarnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego powinny odbywać się z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Obsługę przenośnych systemów sanitarnych rozumie się jako opróżnienie zbiornika
  z fekaliami, jego dezynfekcję umycie kabin pod ciśnieniem wewnątrz i na zewnątrz, dezynfekcję wnętrz z zastosowaniem środków myjących każdorazowo podczas wykonywanej usługi i dezynfekcję urządzeń sanitarnych, napełnienie zbiorników czystą wodą, systematyczne uzupełnianie papieru, ręczników papierowych oraz płynów dezynfekujących według potrzeb (podczas obsług serwisowych). Opróżnione i umyte pojemniki na nieczystości płynne Wykonawca napełni preparatem dezynfekującym zapobiegającym odorom i hamującym rozkład fekaliów, a w okresie zimowym również płynem mrozoodpornym. Uzupełniane środki higieny oraz płyny dezynfekujące muszą posiadać atesty higieniczne do stosowania na terytorium RP.
  Wykonawca zobowiązuje się podłączyć kontenery sanitarne do agregatów prądotwórczych dostarczonych przez Zamawiającego lub do stałych punktów poboru energii elektrycznej jak również punktów poboru wody i odprowadzenia ścieków (osprzęt do podłączenia systemów sanitarnych do punktów poboru energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków zapewnia Wykonawca) w przypadku gdy takie występują w miejscu ich ustawienia. Opróżnianie zbiorników na nieczystości Zamawiający zabezpieczy we własnym zakresie.
  Wykonawca zobowiązuje się naprawić lub ewentualnie wymienić uszkodzone podczas normalnej eksploatacji systemy sanitarne.
  Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren wokół systemów sanitarnych
  z nieczystości powstałych w związku z ich obsługą, montażem i demontażem
 15. Wynajem i serwis kabin WC z podziałem na 2 zadania
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
  Wynajem i serwis kabin WC z podziałem na 2 zadania:
  Zadanie nr 1: Wynajem oraz serwis kabin WC na MOP-ach Liksajny i Wólka Majdańska zlokalizowanych przy drodze krajowej nr S7
  Zadanie nr 2: Wynajem oraz serwis kabiny WC terenie OD w Pasłęku
 16. KOMPLEKSOWA USŁUGA SANITARNA POLEGAJĄCA NA ZABEZPIECZENIU OBIEKTÓW GARNIZONOWYCH ORAZ ĆWICZEŃ POLIGONOWYCH NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 24 WOG W OKRESIE OD 04.01.2016 R. DO 28.02.2016R
  Zamawiający: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Giżycko
  Zamówienie stanowi usługa w zakresie wynajmu przenośnych urządzeń sanitarnych wraz z ich kompleksową obsługą serwisową, celem zabezpieczenia szkolenia poligonowego w Bemowie Piskim a także potrzeb jednostek wojskowych w zakresie utrzymania stałych obiektów, zajęć na przykoszarowych placach ćwiczeń oraz garnizonowych uroczystości wojskowych w okresie 04.01 - 28.02.2016r. w rejonie działania 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku.
 17. Zakup i montaż toalety publicznej bezobsługowej na parkingu przy ul. Żwirki w Piekarach Śląskich
  Zamawiający: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Piekary Śląskie
  Zamówienie dotyczy dostarczenia i montażu toalety publicznej bezobsługowej na parkingu przy ul. Żwirki w Piekarach Śląskich w systemie ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ. Wykonawca w ramach otrzymanego zlecenia zobowiązany jest do: 1. przedstawienia do akceptacji inwestorowi rodzaju oraz typu toalety o konstrukcji stalowej. Dach i ściany zewnętrzne mają być wykonane z płyt warstwowych w kolorze neutralnym (szary,brąz), a wewnętrzne powierzchnie ścian powinny być zmywalne z blachy ocynkowanej. Toaleta musi posiadać kompletną, wewnętrzną instalację wod-kan i elektryczną. Drzwi zewnętrzne wykonane z aluminium muszą być wyposażone we wrzutnik monet oraz system automatycznego zamykania i otwierania drzwi, okna powinny być uchylne, wykonane z PCV z szybą bezpieczną. Toaleta powinna być wyposażona w muszlę wiszącą ze stali nierdzewnej z automatycznie uruchamianym spłukiwaniem, należy zastosować bezdotykowy zespół umywalkowy z lustrem ze stali nierdzewnej oraz poręcze dla osób niepełnosprawnych, kabina powinna posiadać wentylator ścienny z opóźniaczem wyłączenia, oświetlenie wewnętrzne automatyczne, ogrzewanie podłogowe elektryczne, oraz automatyczny system p.poż, moduł GSM i system alarmowy. 2. uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcami BHP, ppoż i Sanepidu 3. wykonania planu zagospodarowania terenu oraz uzgodnionych projektów przyłączy toalety do sieci wod-kan i energetycznej 4. wykonania mapy do celów projektowych 5. montażu prefabrykowanej toalety wraz z płytą fundamentową zgodnie z dokumentacją 6. podłączenia toalety do przyłączy wod-kan i sieci energetycznej wraz z uzyskaniem protokołów odbioru dostawców mediów 7. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 8. rozruchu urządzeń i szkolenia serwisowego obsługi. W celu prawidłowego przygotowania oferty wskazana jest wizja w terenie celem zapoznania się z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca wszystkie opracowania wykona własnym staraniem i na własny koszt. Przy realizacji zamówienia należy uwzględnić wszystkie niezbędne przepisy prawne, konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 8 tygodni od daty przekazania podpisania umowy. Wykonawca udziela minimum 12 miesięcznej gwarancji na wyposażenie, oraz minimum 36 miesięcy na budynek toalety (gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych prac, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Zakres prac powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami i normami w tej dziedzinie. Wykonawca winien stosować materiały posiadające karty technologiczne, certyfikaty, atesty, świadectwa do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne itp. dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, które przedstawi Zamawiającemu w dniu odbioru robót w 2 /dwóch / egzemplarzach dokumentacji odbiorowej. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.
 18. Wykonanie usługi najmu i serwisu przenośnych kabin wc z umywalką oraz umywalek w obiektach administrowanych przez JW. 4220 na terenie kompleksów wojskowych w m. Ustka, Słupsk, Lębork, Chojnice, Czarne w latach 2016 i 2017r
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4220, Ustka
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi najmu i serwisu przenośnych kabin wc z umywalką oraz umywalek w obiektach administrowanych przez JW. 4220 na terenie kompleksów wojskowych w m. Ustka, Słupsk, Lębork, Chojnice, Czarne w latach 2016 i 2017r
 19. WYNAJEM I SERWIS KABIN I KONTENERÓW SANITARNYCH - SPRAWA NR 110/2015
  Zamawiający: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Grudziądz
  1.Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis kabin i kontenerów sanitarnych, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i zakresem wykonania usługi oraz na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. Zadanie nr 1: serwis i wynajem kabin sanitarnych w 2016 r. Zadanie nr 2: serwis i wynajem kontenerów sanitarnych w 2016 r. 2.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego zestawieniami ilości kabin i kontenerów przewidzianych do wynajmu i serwisu oraz częstotliwości opróżnień. 3.Wykonawca przystępując do postępowania akceptuje fakt, iż ilości podane są ilościami szacunkowymi zależnymi od bieżących potrzeb. Wykonanie usługi nastąpi do wysokości faktycznych potrzeb w okresie obowiązywania umowy. 4.Usługa obejmuje w szczególności: 1)w zadaniu nr 1: a)dostawę i wynajem kabin sanitarnych o następujących minimalnych parametrach technicznych: wysokość - powyżej 2,0 m;podstawa - minimum 1,05 x 1,1 m;zbiornik na fekalia pojemności min 250 l z odpowietrzaczem;wyposażenie kabiny co najmniej w: - bezodpływowy zbiornik na fekalia - pisuar - zamek wewnętrzny - podłoga antypoślizgowa - umywalka ze zintegrowanym zbiornikiem na wodę b)serwis kabin sanitarnych polegający w szczególności na: wywozie nieczystości płynnych; uzupełnieniu wody w zbiorniku; sprawdzeniu stanu technicznego oraz wyeliminowaniu ewentualnych uszkodzeń; dezynfekcji; Usługa w zadaniu nr 1 obejmuje wynajem kabin sanitarnych, montaż, podłączenie zbiorników na wodę wraz z pompami, ich pełen serwis oraz transport, ustawienie kabin, po realizacji usługi ich demontaż i odbiór, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i w ustalonym przez Strony terminie. Utrzymanie czystości wewnątrz kabin sanitarnych w okresie ich użytkowania wykonywane będzie przez Wykonawcę własnymi środkami i we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do: zabezpieczenia odebranych od Zamawiającego nieczystości płynnych w czasie transportu; unieszkodliwienia odebranych od Zamawiającego ścieków, zgodnie z regulacją prawną w tym zakresie; w szczególności zgodnie z posiadanymi koncesjami i pozwoleniami oraz ustawą z dnia 14.12.2014 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.); prowadzenia okresowych przeglądów technicznych kontenerów oraz niezwłocznej naprawy wad technicznych oraz uszkodzeń powstałych w wyniku działania osób trzecich. 2)w zadaniu nr 2: a)dostawę i wynajem kontenerów sanitarnych o następujących minimalnych parametrach technicznych:wysokość - powyżej 2,5 m;podstawa - minimum 2,4 x 6,0 m;zbiornik na ścieki o pojemności min. 7 000 l z pompą; zbiornik na wodę o pojemności min. 5 000 l z pompą;wyposażenie kontenera sanitarnego co najmniej: kabiny prysznicowe (co najmniej 5 w kontenerze) z wieszakami na ręczniki; umywalki; lustra przy umywalkach; dozowniki na mydło w płynie; wieszaki na ręczniki przy umywalkach; podłoga antypoślizgowa; instalacja elektryczna wyposażona w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo - prądowe; hermetyczne oświetlenie wewnętrzne; bojler; wentylacja. b)serwis kontenerów sanitarnych polegający w szczególności na: codziennym całkowitym opróżnianiu zbiorników z nieczystości płynnych; uzupełnieniu wody w zbiorniku; sprawdzeniu stanu technicznego oraz wyeliminowaniu ewentualnych uszkodzeń; dezynfekcji. Usługa w zadaniu nr 2 obejmuje wynajem kontenerów sanitarnych, montaż, ich pełen serwis oraz transport, ustawienie kontenerów, po realizacji usługi ich odbiór, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i w ustalonym przez Strony terminie. Utrzymanie czystości wewnątrz kontenerów sanitarnych w okresie ich użytkowania wykonywane będzie własnymi środkami przez Wykonawcę i we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest również do: zabezpieczenia odebranych od Zamawiającego nieczystości płynnych w czasie transportu; unieszkodliwienia odebranych od Zamawiającego ścieków, zgodnie z regulacją prawną w tym zakresie; w szczególności zgodnie z posiadanymi koncesjami i pozwoleniami oraz ustawą z dnia 14.12.2014 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.); prowadzenia okresowych przeglądów technicznych kontenerów oraz niezwłocznej naprawy wad technicznych oraz uszkodzeń powstałych w wyniku działania osób trzecich; uporządkowania terenu wokół kontenerów w związku z wykonywaniem usługi (po demontażu). Podłączenie do sieci elektrycznej zostanie wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie. 5.Z momentem odbioru ścieków (zadanie nr 1,2) na Wykonawcy ciążą obowiązki oraz odpowiedzialność wynikające z przepisów o ochronie środowiska. 6.Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków i realizacji zakresu usługi jak powyżej oraz postępowanie naruszające przepisy o ochronie środowiska, bhp, ponosi odpowiedzialność za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub ich zaniechania. 7.W przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód, w szczególności uszkodzenia infrastruktury technicznej, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt. 8.Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy PZP) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np.: osiągnięcia przez jednostkę gotowości do podjęcia działań, szkolenia rezerw osobowych, poligonów, kursów, szkoleń, służb przygotowawczych, zmiany stanu żywionych, restrukturyzacji sił zbrojnych, likwidacji klęsk żywiołowych, kryzysu, zagrożenia lub wojny, zmiany aktów prawnych w zakresie uprawnień do wyżywienia żołnierzy lub innych zadań postawionych Odbiorcy przez organa władzy państwowej, itp.) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w Opisie przedmiotu zamówienia - gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wykazane w Notatce uzgodnień. Wykonawca zagwarantuje również w tym przypadku realizację usługi w odmiennych, terminach i częstotliwościach oraz miejsc (na terenie RP) niż określono w umowie, według cen jednostkowych zawartych w umowie. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości usługi. O zaistnieniu przyczyn powodujących konieczność zmian jak wyżej Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie niezwłocznie od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu wyżej określonych przyczyn. 9.Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa Umowa.
 20. Usługa wynajmu, dowozu i serwisu kontenerów sanitarnych, prysznicowo-umywalkowych na lotnisku w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1128, Malbork
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu wraz z bieżącą obsługą kontenerów prysznicowo-umywalkowych z własnym okablowaniem zasilania w celu zabezpieczenia ćwiczeń poligonowych na Lotnisku w Królewie Malborskim w terminie 01.10-31.10.2015 r. Przedmiot zamówienia udzielony jest w całości. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż , serwis i demontaż zaplecza socjalno-sanitarnego wyposażonego w 8 kontenerów prysznicowo-umywalkowych, które wyposażone są w min. 6 szt. kabin natryskowych i 6 szt. umywalek na terenie lotniska Malbork. Termin obowiązywania umowy od 01.10.2015 r. do dnia 31.10.2015 r. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosić powinien 15 dni w dniach od 09.10.2015 r. do 23.10.2015 r. * Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienie może ulec zmianie w ilości (+ - 5 dni) i lub w terminie, który nie może przekroczyć zakresu podanego w ust. 1. Pod pojęciem kontenerów prysznicowo-umywalkowych z własnym okablowaniem zasilania Zamawiający rozumie urządzenia z instalacją grzewczą, posiadające co najmniej 6 stanowisk (liczonych jako komplet co najmniej 6 niezależnych kabin kąpielowych wyposażonych w prysznic i co najmniej 6 umywalek), które można zasilić w energię elektryczną z instalacji Zamawiającego. Łączna ilość kabin prysznicowych do rozstawienia w kompleksie lotniskowym w Królewie Malborskim w miejscach wskazanych przez Zamawiającego - kontenery zawierające co najmniej 48 stanowisk (tj. 48 kabin prysznicowych i 48 umywalek) - w planowanym terminie październik 2015 r. Szacowana ilość korzystających z zaplecza wynosi ok. 600 osób w trzech lokalizacjach. Konieczne wyposażenie kontenerów prysznicowo-umywalkowych z własnym źródłem podgrzewania wody kabiny prysznicowe (co najmniej 6 w kontenerze), umywalki (co najmniej 6 w kontenerze), lustra przy każdej umywalce, dozowniki na mydło, podłoga przeciwpoślizgowa, instalacja elektryczna wyposażona w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe, hermetyczne oświetlenie wewnętrzne, podgrzewacze wody o pojemności i mocy gwarantujące ciągłą dostawę ciepłej wody. Zaplecze będzie zlokalizowane w trzech miejscach z następującym podziałem i zakresem Rejon budynku nr 8 ( 4 kontenery, miejsce wyposażone w punkt podłączenia do wody sieciowej , zrzutu ścieków - ok. 20 mb, podłączenie energetyczne ok. 60 mb). Rejon schrono-hangarów 2 i 3 ( 2 kontenery, miejsce pozbawione dostępu do wody sieciowej oraz sieci kanalizacyjnej, podłączenie energetyczne ok. 40 mb, konieczność wyposażenia kontenerów w zbiornik do wody i na ścieki oraz zestawy pompowe). Rejon schrono-hangarów 11 i 12 ( 2 kontenery, miejsce pozbawione dostępu do wody sieciowej oraz sieci kanalizacyjnej, podłączenie energetyczne ok. 40 mb, konieczność wyposażenia kontenerów w zbiornik do wody i na ścieki oraz zestawy pompowe). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym opisie zostaną odrzucone..
 21. Wykonanie usługi sanitarnej polegającej na dostarczeniu, obsłudze i pozostawieniu do używania na czas trwania zlecenia kontenerów sanitarnych
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn, Wędrzyn
 22. ZABEZPIECZENIE POTRZEB WOJSKA W PRZENOŚNE URZĄDZENIA SANITARNE ( ŁAŹNIE KONTENEROWE, UMYWALKI, TOALETY WC) Z ICH OBSŁUGĄ SANITARNĄ USTAWIANYCH DORAŹNIE NA TRASIE XXIV PIESZEJ PIELGRZYMKI NA JASNĄ GÓRĘ.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4809, Zegrze
 23. WYNAJEM PRZENOŚNYCH SYSTEMÓW SANITARNYCH.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 5350, Świętoszów
 24. Część 1: usługa sanitarna polegająca na dostarczeniu, obsłudze oraz pozostawieniu do używania na czas trwania zlecenia przenośnych systemów sanitarnych w kompleksach wojskowych administrowanych przez JW 5701 Część 2 : usługa sanitarna polegająca na dostarczeniu, obsłudze i pozostawieniu do używania na czas trwania zlecenia dwóch kontenerów umywalkowych wyposażonych w dwanaście umywalek każdy, zasilanych w ciepłą wodę z wbudowanych ogrzewczy pojemnościowych oraz posiadających ogrzewanie w kompleksach wojskowych
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn, Wędrzyn
 25. Najem i obsługa kabin WC na terenie TPN w terminie od dnia podpisania umowy do 31.03.2016 roku.
  Zamawiający: Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
 26. USŁUGA NAJMU I SERWIS KONTENERÓW PRYSZNICOWYCH ORAZ TOALET PRZENOŚNYCH WC
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4809, Zegrze
 27. Najem i obsługa kabin WC na terenie TPN w terminie od dnia podpisania umowy do 31.03.2016 roku.
  Zamawiający: Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
 28. Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2015 r.
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Szczecin
 29. Wykonanie usługi sanitarnej polegającej na dostarczeniu, obsłudze i pozostawieniu do używania na czas trwania zlecenia kontenerów sanitarnych w kompleksach wojskowych administrowanych przez JW 5701 w miejscowości Wędrzyn
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn, Wędrzyn
 30. Zakup, dostawa, transport i montaż wraz z wykonaniem projektu warsztatowego toalet publicznych wraz z wyposażeniem i składanych stoisk targowych na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa Maćków Pracownia Projektowa sp. z o.o. w ramach inwestycji pn. Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice - Zagospodarowanie terenu Miejskiego Placu Publicznego w Siechnicach wraz z infrastrukturą objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - zadanie 1
  Zamawiający: Burmistrz Siechnic, Siechnice
 31. Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów sanitarnych damsko-męskich, kontenera dla matki z dzieckiem oraz kontenera portiernia
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
 32. Ustawienie toalet przenośnych na terenie Miasta Krakowa wraz z serwisowaniem. Znak sprawy:1/XII/2014
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
 33. usługa sanitarna polegająca na dostarczeniu i obsłudze przenośnych systemów sanitarnych dla JW 5350 Świętoszów - Sekcje Obsługi Infrastruktury Żagań, Dobre n/Kwisą, Świętoszów, Głogów, Bolesławiec.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 5350, Świętoszów
 34. USŁUGA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA POTRZEB WOJSKA W PRZENOŚNE URZĄDZENIA SANITARNE WRAZ Z ICH OBSŁUGĄ SERWISOWĄ
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4352, Giżycko
 35. Usługa polegająca na wystawieniu, obsłudze i transporcie bezodpływowych kabin sanitarnych na terenie Gminy Gdynia
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Gdynia
 36. Najem oraz serwis kabin WC umiejscowionych na MOP-ach zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr S7
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
 37. Usługa polegająca na zabezpieczeniu ćwiczeń poligonowych w przenośne urządzenia sanitarne, wraz z ich kompleksową obsługą serwisową
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4352, Giżycko
 38. dostarczenie i obsługa przenośnych systemów sanitarnych dla JW 5350 Świętoszów - Grupa Zabezpieczenia Dobre n/Kwisą.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 5350, Świętoszów
 39. Wynajem i obsługa przenośnych kabin toaletowych na potrzeby funkcjonowania parkingów cmentarza komunalnego placu targowego, imprez okolicznościowych w 2014 roku na terenie miasta i Gminy -zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
 40. USŁUGI POLEGAJĄCE NA ZABEZPIECZENIU ĆWICZEŃ POLIGONOWYCH W OKRESIE OD 25.09.2014 R. DO 07.10.2014 R., W PRZENOŚNE URZĄDZENIA SANITARNE, WRAZ Z ICH KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ SERWISOWĄ
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4352, Giżycko
 41. USŁUGA WYNAJMU ORAZ SERWISU KABIN I KONTENERÓW SANITARNYCH - SPRAWA NR 78/2014
  Zamawiający: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ), Grudziądz
 42. WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ZABEZPIECZENIU ĆWICZEŃ POLIGONOWYCH W OKRESIE OD 07.09.2014 R. DO 07.10.2014 R., W PRZENOŚNE URZĄDZENIA SANITARNE, WRAZ Z ICH KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ SERWISOWĄ
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4352, Giżycko
 43. Dostawa i montaż toalety przenośnej, modułowej na terenie Parku Zdrojowego - II postępowanie
  Zamawiający: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, Rabka-Zdrój
 44. najem i obsługę kabin WC na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w terminie dnia podpisania umowy do 30.04.2015 roku
  Zamawiający: Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
 45. Wynajem, instalacja i kompleksowa obsługa przenośnych kabin sanitarnych i kontenerów socjalnych na terenie miasta Sosnowca
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
 46. Wykonanie usługi sanitarnej polegającej na dostarczeniu, obsłudze i pozostawieniu do używania na czas trwania zlecenia kontenerów sanitarnych w ilości 12 szt. w kompleksach wojskowych administrowanych przez JW. 5701
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn, Wędrzyn
 47. Wynajem i kompleksowa obsługa przenośnych kabin sanitarnych na cmentarzach komunalnych i terenach zieleni miejskiej w Słupsku.
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Słupsk
 48. Wynajem kontenerów prysznicowych lub kabin prysznicowych na czas trwania XIII Cracovia Maraton oraz imprez towarzyszących.
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków
 49. Wynajem i obsługa przenośnych kabin toaletowych na potrzeby funkcjonowania parkingów, cmentarza komunalnego, placu targowego oraz imprez okolicznościowych w 2014r. na terenie Miasta i Gminy
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
 50. Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów sanitarnych damsko-męskich oraz kontenera portiernia
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
 51. Usługa serwisu i wynajmu kabin WC na terenach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 1128 w Malborku.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1128, Malbork
 52. Dostarczenie i obsługa przenośnych systemów sanitarnych dla JW 5350 Świętoszów.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 5350, Świętoszów
 53. Ustawienie toalet przenośnych wraz z serwisem na terenie Miasta Krakowa. Znak sprawy: 5/XII/20132
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
 54. USŁUGA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA W PRZENOŚNE URZĄDZENIA SANITARNE WRAZ Z ICH OBSŁUGĄ SERWISOWĄ SZKOLENIA POLIGONOWEGO W BEMOWIE PISKIM I GARNIZONOWYCH UROCZYSTOŚCI WOJSKOWYCH W 2014 ROKU W REJONIE DZIAŁANIA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4352 W GIŻYCKU.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4352, Giżycko
 55. WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA DOSTARCZENIU, OBSŁUDZE ORAZ POZOSTAWIENIU DO UŻYWANIA NA CZAS TRWANIA ZLECENIA PRZENOŚNYCH SYSTEMÓW SANITARNYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ JW. 5701 W MIEJSCOWOŚCIACH WĘDRZYN, MIĘDZYRZECZ I SKWIERZYNA.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn, Wędrzyn
 56. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KABIN SANITARNYCH I SZALETÓW PUBLICZNYCH (w podziale na części)
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
 57. Obsługa komunalna imprez, terenów rekreacyjnych i miejsc wyznaczonych
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 58. Stałe świadczenie usługi wynajmu i serwisowania przenośnych toalet WC wraz z ich podstawieniem i usunięciem po zakończeniu umowy w kompleksach wojskowych administrowanych przez JW. 4809 w Zegrzu.
  Zamawiający: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, Zegrze
 59. wynajem i serwis kabin sanitarnych
  Zamawiający: Gmina Miasto Pruszków, Pruszków
 60. WYKONYWANIE USŁUG WYNAJMU I SERWISU KABIN SANITARNYCH - SPRAWA NR 97/2013
  Zamawiający: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ), Grudziądz
 61. Wynajem kontenerów i kabin sanitarnych na obiektach administrowanych przez JW. 5350 Świętoszów- SOI w Dobrem n/Kwisą.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 5350, Świętoszów
 62. Promocja projektu Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie - etap II.
  Zamawiający: Gmina Krasnobród, Krasnobród
 63. Usługi w zakresie oczyszczania miast i wsi oraz utrzymania dróg na terenie gminy Łomianki w 2013 r.: Część I Odbiór przeterminowanych leków z wyznaczonych obiektów Część II Dzierżawa i serwis przenośnych kabin sanitarnych Część III Odwodnienie ulic, wypompowywanie wód opadowych Część IV Konserwacja odwodnienia ulicznego (wpustów, studni chłonnych, przykanalików i separatorów)
  Zamawiający: Gmina Łomianki, Łomianki
 64. Wynajem i serwis toalet przenośnych oraz kabin prysznicowych na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków
 65. Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów sanitarnych damsko-męskich oraz kontenera portiernia
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
 66. Najem i obsługa toalet przenośnych WC (kabin sanitarnych) i umywalek przenośnych w Rudzie Śląskiej
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
 67. wynajem i serwis toalet przenośnych oraz kabin prysznicowych na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Sprawa numer: NZ.273.2.2013.RZA
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków
 68. Wynajem i serwisowanie przenośnych urządzeń sanitarnych dla JW 5350 Świętoszów
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 5350, Świętoszów
 69. Zabezpieczenie potrzeb wojska w przenośne urządzenia sanitarne (kabiny WC) z ich obsługą sanitarną ustawianych stacjonarnie na terenie Jednostki Wojskowej 3378 Drawsko Pomorskie
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie, Oleszno
 70. Udostępnienie i obsługa przenośnych szaletów na terenie parków na lata 2013-2015
  Zamawiający: Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Łódź
 71. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KABIN SANITARNYCH I SZALETÓW PUBLICZNYCH (w podziale na części)
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
 72. Obsługa komunalna festynów i zgromadzeń publicznych
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 73. Zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy oraz dostawę wraz z montażem i uruchomieniem toalety publicznej wolnostojącej w Parku im. J. Dziekońskiej w Białymstoku
  Zamawiający: Miasto Białystok, Białystok
 74. Usługa wynajmu i obsługi przenośnych kabin WC dla potrzeb jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w rejonie odpowiedzialności RZI Szczecin w okresie 01.09.2012 - 31.08.2013 r.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Szczecin
 75. Usługa serwisu przenośnych kabin WC typu standard
  Zamawiający: Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Łódź
 76. najem i obsługę kabin WC na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w terminie od 28.04.2012 do 28.03.2013 roku
  Zamawiający: Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
 77. Wynajem kabin sanitarnych przenośnych wraz z serwisem do ustawienia przy drogach krajowych nr 2 i 63 o łącznej ilości 13szt.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
 78. Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2012 r.
  Zamawiający: Urząd Miasta Szczecin, Szczecin
 79. Wykonanie usług w zakresie zabezpieczenia potrzeb wojska w przenośne urządzenia sanitarne wraz z ich obsługą serwisową
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4352, Giżycko
 80. Obsługa komunalna festynów i zgromadzeń publicznych
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 81. Udostępnienie i obsługa przenośnych szaletów na terenie Miasta Łodzi w roku 2012
  Zamawiający: Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Łódź
 82. Udostępnienie i obsługa przenośnych szaletów na terenie Miasta Łodzi w roku 2012
  Zamawiający: Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Łódź
 83. Najem 14 szt. przenośnych kabin WC wraz z ich serwisem przy budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Rybnik
 84. Usługa wynajmu i utylizacji nieczystości płynnych z kabin sanitarnych z terenów kompleksów wojskowych
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
 85. Obsługa komunalna festynów i zgromadzeń publicznych
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 86. Najem 12 szt. przenośnych kabin WC wraz z ich serwisem przy budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGM Rybnik
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Rybnik
 87. Obsługa komunalna festynów i zgromadzeń publicznych
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 88. Wynajem, przewóz i serwis kabin sanitarnych
  Zamawiający: Łódzki Zakład Usług Komunalnych, Łódź
 89. Wynajem kabin sanitarnych przenośnych wraz z serwisem do ustawienia przy drodze krajowej Nr 17 i 74 w Rejonie Zamość.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
 90. Najem 11 szt. przenośnych kabin WC wraz z ich serwisem przy budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGM Rybnik
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Rybnik
 91. Eksploatacja szaletów miejskich i szaletów kontenerowych.
  Zamawiający: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Bytom