Kogo reprezentuje osoba

Bański Jacek

w KRS

Jacek Bański

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Nazwisko:Bański
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Zabrze (Śląskie), Łódź (Łódzkie)
Przetargi:69 w aktualnych firmach, 15 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bańska Beata Zofia, Kraska Andrzej Krzysztof, Pawlikiewicz Henryk Zenon, Szcześniak Dorota Katarzyna
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bańska Anastazja Ewa, Bańska Beata Zofia, Bańska Daniela Wacława, Bański Waldemar, Dec Magdalena Stanisława
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bańska Anastazja Ewa, Bańska Beata Zofia, Bańska Daniela Wacława, Dec Magdalena Stanisława
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kucharski Marek Maciej
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dolata Karol Piotr
 6. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dolata Karol Piotr

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bańska Beata Zofia, Dec Magdalena Stanisława, Kucharski Marek Maciej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Akpol Prim Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000097215
 2. Jk Transport Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000586191
 3. Jk Transport Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Zabrze − KRS 0000596911
 4. Mpm Boro Trailers Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000329331
 5. Wc Serwis Łódź Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000075781
 6. Wc Serwis Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000124506
 7. Wc Serwis Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Zabrze − KRS 0000358329
 8. Wc Serwis Śląsk Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000584036

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gmb Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000296097
 2. Graspe Trade Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000532498
 3. Inwestor Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000227804
 4. Pracownicza Spółdzielnia Budowlano-mieszkaniowa Pokój W Łodzi, Łódź − KRS 0000248916
 5. Wc Serwis Bańska, Kucharski Sp. J., Zabrze − KRS 0000191211

Powiązane przetargi (84 szt.):
 1. Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce nr ewid. 93, obręb 143412_4.0029, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie.
  Zamawiający: Gmina Wołomin, Wołomin
  Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce nr ewid. 93, obręb 143412_4.0029, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie.
 2. wynajem i obsługa przenośnych kabin sanitarnych WC
  Zamawiający: Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
  wynajem i obsługa przenośnych kabin sanitarnych WC
 3. Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej w ramach zadania inwestycyjnego - zakup i montaż toalet miejskich - w Pruszkowie
  Zamawiający: Gmina Miasto Pruszków, Pruszków
  Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej w ramach zadania inwestycyjnego - zakup i montaż toalet miejskich - w Pruszkowie
 4. Wynajem wraz z serwisowaniem kontenerów sanitarnych, przenośnych kabin sanitarnych WC oraz umywalek polowych w kompleksach wojskowych nadzorowanych przez 4 WOG w Gliwicach w celu zabezpieczenia sanitarnego zadań realizowanych w 2016 roku w podziale na 2 zadania.
  Zamawiający: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Gliwice
  Wynajem wraz z serwisowaniem kontenerów sanitarnych, przenośnych kabin sanitarnych WC oraz umywalek polowych w kompleksach wojskowych nadzorowanych przez 4 WOG w Gliwicach w celu zabezpieczenia sanitarnego zadań realizowanych w 2016 roku w podziale na 2 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe stanowiące załącznik nr 2 dot. zadania 1, załącznik nr 3 dot. zadania 2 oraz opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 5 będące integralną częścią SIWZ.
 5. Wynajem wraz z serwisowaniem kontenerów sanitarnych, przenośnych kabin sanitarnych WC oraz umywalek polowych w kompleksach wojskowych nadzorowanych przez 4 WOG w Gliwicach w celu zabezpieczenia sanitarnego zadań realizowanych w 2016 roku w podziale na 2 zadania.
  Zamawiający: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Gliwice
  Wynajem wraz z serwisowaniem kontenerów sanitarnych, przenośnych kabin sanitarnych WC oraz umywalek polowych w kompleksach wojskowych nadzorowanych przez 4 WOG w Gliwicach w celu zabezpieczenia sanitarnego zadań realizowanych w 2016 roku w podziale na 2 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe stanowiące załącznik nr 2 dot. zadania 1, załącznik nr 3 dot. zadania 2 oraz opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 5 będące integralną częścią SIWZ.
 6. Wynajem i serwis toalet przenośnych, kontenerów prysznicowych wraz z przyczepami grzewczymi oraz barier ochronnych na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Sprawa numer: NZ.273.13.2016.RZA
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków
  1) Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis toalet przenośnych, kontenerów prysznicowych wraz z przyczepami grzewczymi oraz barier ochronnych na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
  2) Zakres zadania obejmuje ustawienie, serwis, demontaż toalet przenośnych, kontenerów prysznicowych wraz z przyczepami grzewczymi, ustawienie i demontaż barier ochronnych oraz uprzątnięcie terenu po zakończeniu realizacji usługi - zgodnie z załączonym zakresem rzeczowym, określającym lokalizację, termin, ilość i rodzaj (standard) toalet przenośnych i kabin prysznicowych.
  3) Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonym zakresem rzeczowym i specyfikacją techniczną (załączniki nr 6 i 7 do SIWZ).
  4) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.41.00.00-4 (usługi usuwania ścieków) 92.62.20.00-7 (usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych) 34.92.83.00-1 (bariery ochronne)
  5) W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi
 7. Usługa sanitarna w zakresie kompleksowego zabezpieczenia w przenośne systemy sanitarne wraz z ich obsługą na terenie administrowanym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie.
  Zamawiający: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Świętoszów
  Przedmiot zamówienia jest usługa sanitarna polegająca na dostarczeniu i obsłudze przenośnych systemów sanitarnych dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie- Sekcje Obsługi Infrastruktury (SOI) Żagań, Dobre nad Kwisą, Świętoszów, Głogów, Bolesławiec.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sanitarna w zakresie zabezpieczenia w przenośne systemy sanitarne (w tym systemów Zamawiającego) na obszarze administrowanym przez 43 WOG Świętoszów:
  1)Część I - Sekcja Obsługi Infrastruktury Dobre nad Kwisą,
  2)Część II - Sekcja Obsługi Infrastruktury Świętoszów,
  3)Część III - Sekcja Obsługi Infrastruktury Żagań,
  4)Część IV - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bolesławiec,
  5)Część V - Sekcja Obsługi Infrastruktury Głogów.
  Planowana ilość systemów sanitarnych, ogólny opis techniczny oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 (formularze cenowe) do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
  Liczbę kabin, lokalizację, ilość usług sanitarnych, datę i godzinę wystawienia, wykonania obsług i odbioru kabin itp. określać będzie każdorazowo pisemne zlecenie złożone przez Zamawiającego, na co najmniej (wskazany w ofercie) godz. przed realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług sanitarnych w terminach wynikających z pisemnego zlecenia.
  Rzeczywista wielkość i rodzaj zamówienia uzależnione będą od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości kabin oraz obsług w czasie trwania umowy (w tym ilości kabin i obsług zapotrzebowanych w pisemnych zleceniach gdy potrzeby wojsk ćwiczących ulegną zmniejszeniu w trakcie realizacji zlecenia).
  Ostatni serwis kabin (przy odbiorze kabin) Wykonawca ujmie w kosztach najmu kabiny.
  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów wraz ze wszystkimi zmianami i rozporządzeniami, w szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska, Ustawą o odpadach i Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Transport, ustawienie systemów sanitarnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego powinny odbywać się z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Obsługę przenośnych systemów sanitarnych rozumie się jako opróżnienie zbiornika
  z fekaliami, jego dezynfekcję umycie kabin pod ciśnieniem wewnątrz i na zewnątrz, dezynfekcję wnętrz z zastosowaniem środków myjących każdorazowo podczas wykonywanej usługi i dezynfekcję urządzeń sanitarnych, napełnienie zbiorników czystą wodą, systematyczne uzupełnianie papieru, ręczników papierowych oraz płynów dezynfekujących według potrzeb (podczas obsług serwisowych). Opróżnione i umyte pojemniki na nieczystości płynne Wykonawca napełni preparatem dezynfekującym zapobiegającym odorom i hamującym rozkład fekaliów, a w okresie zimowym również płynem mrozoodpornym. Uzupełniane środki higieny oraz płyny dezynfekujące muszą posiadać atesty higieniczne do stosowania na terytorium RP.
  Wykonawca zobowiązuje się podłączyć kontenery sanitarne do agregatów prądotwórczych dostarczonych przez Zamawiającego lub do stałych punktów poboru energii elektrycznej jak również punktów poboru wody i odprowadzenia ścieków (osprzęt do podłączenia systemów sanitarnych do punktów poboru energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków zapewnia Wykonawca) w przypadku gdy takie występują w miejscu ich ustawienia. Opróżnianie zbiorników na nieczystości Zamawiający zabezpieczy we własnym zakresie.
  Wykonawca zobowiązuje się naprawić lub ewentualnie wymienić uszkodzone podczas normalnej eksploatacji systemy sanitarne.
  Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren wokół systemów sanitarnych
  z nieczystości powstałych w związku z ich obsługą, montażem i demontażem
 8. Wynajem i serwis kabin WC z podziałem na 2 zadania
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
  Wynajem i serwis kabin WC z podziałem na 2 zadania:
  Zadanie nr 1: Wynajem oraz serwis kabin WC na MOP-ach Liksajny i Wólka Majdańska zlokalizowanych przy drodze krajowej nr S7
  Zadanie nr 2: Wynajem oraz serwis kabiny WC terenie OD w Pasłęku
 9. KOMPLEKSOWA USŁUGA SANITARNA POLEGAJĄCA NA ZABEZPIECZENIU OBIEKTÓW GARNIZONOWYCH ORAZ ĆWICZEŃ POLIGONOWYCH NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 24 WOG W OKRESIE OD 04.01.2016 R. DO 28.02.2016R
  Zamawiający: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Giżycko
  Zamówienie stanowi usługa w zakresie wynajmu przenośnych urządzeń sanitarnych wraz z ich kompleksową obsługą serwisową, celem zabezpieczenia szkolenia poligonowego w Bemowie Piskim a także potrzeb jednostek wojskowych w zakresie utrzymania stałych obiektów, zajęć na przykoszarowych placach ćwiczeń oraz garnizonowych uroczystości wojskowych w okresie 04.01 - 28.02.2016r. w rejonie działania 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku.
 10. Zakup i montaż toalety publicznej bezobsługowej na parkingu przy ul. Żwirki w Piekarach Śląskich
  Zamawiający: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Piekary Śląskie
  Zamówienie dotyczy dostarczenia i montażu toalety publicznej bezobsługowej na parkingu przy ul. Żwirki w Piekarach Śląskich w systemie ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ. Wykonawca w ramach otrzymanego zlecenia zobowiązany jest do: 1. przedstawienia do akceptacji inwestorowi rodzaju oraz typu toalety o konstrukcji stalowej. Dach i ściany zewnętrzne mają być wykonane z płyt warstwowych w kolorze neutralnym (szary,brąz), a wewnętrzne powierzchnie ścian powinny być zmywalne z blachy ocynkowanej. Toaleta musi posiadać kompletną, wewnętrzną instalację wod-kan i elektryczną. Drzwi zewnętrzne wykonane z aluminium muszą być wyposażone we wrzutnik monet oraz system automatycznego zamykania i otwierania drzwi, okna powinny być uchylne, wykonane z PCV z szybą bezpieczną. Toaleta powinna być wyposażona w muszlę wiszącą ze stali nierdzewnej z automatycznie uruchamianym spłukiwaniem, należy zastosować bezdotykowy zespół umywalkowy z lustrem ze stali nierdzewnej oraz poręcze dla osób niepełnosprawnych, kabina powinna posiadać wentylator ścienny z opóźniaczem wyłączenia, oświetlenie wewnętrzne automatyczne, ogrzewanie podłogowe elektryczne, oraz automatyczny system p.poż, moduł GSM i system alarmowy. 2. uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcami BHP, ppoż i Sanepidu 3. wykonania planu zagospodarowania terenu oraz uzgodnionych projektów przyłączy toalety do sieci wod-kan i energetycznej 4. wykonania mapy do celów projektowych 5. montażu prefabrykowanej toalety wraz z płytą fundamentową zgodnie z dokumentacją 6. podłączenia toalety do przyłączy wod-kan i sieci energetycznej wraz z uzyskaniem protokołów odbioru dostawców mediów 7. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 8. rozruchu urządzeń i szkolenia serwisowego obsługi. W celu prawidłowego przygotowania oferty wskazana jest wizja w terenie celem zapoznania się z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca wszystkie opracowania wykona własnym staraniem i na własny koszt. Przy realizacji zamówienia należy uwzględnić wszystkie niezbędne przepisy prawne, konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 8 tygodni od daty przekazania podpisania umowy. Wykonawca udziela minimum 12 miesięcznej gwarancji na wyposażenie, oraz minimum 36 miesięcy na budynek toalety (gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych prac, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Zakres prac powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami i normami w tej dziedzinie. Wykonawca winien stosować materiały posiadające karty technologiczne, certyfikaty, atesty, świadectwa do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne itp. dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, które przedstawi Zamawiającemu w dniu odbioru robót w 2 /dwóch / egzemplarzach dokumentacji odbiorowej. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.
 11. Wykonanie usługi najmu i serwisu przenośnych kabin wc z umywalką oraz umywalek w obiektach administrowanych przez JW. 4220 na terenie kompleksów wojskowych w m. Ustka, Słupsk, Lębork, Chojnice, Czarne w latach 2016 i 2017r
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4220, Ustka
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi najmu i serwisu przenośnych kabin wc z umywalką oraz umywalek w obiektach administrowanych przez JW. 4220 na terenie kompleksów wojskowych w m. Ustka, Słupsk, Lębork, Chojnice, Czarne w latach 2016 i 2017r
 12. WYNAJEM I SERWIS KABIN I KONTENERÓW SANITARNYCH - SPRAWA NR 110/2015
  Zamawiający: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Grudziądz
  1.Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis kabin i kontenerów sanitarnych, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i zakresem wykonania usługi oraz na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. Zadanie nr 1: serwis i wynajem kabin sanitarnych w 2016 r. Zadanie nr 2: serwis i wynajem kontenerów sanitarnych w 2016 r. 2.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego zestawieniami ilości kabin i kontenerów przewidzianych do wynajmu i serwisu oraz częstotliwości opróżnień. 3.Wykonawca przystępując do postępowania akceptuje fakt, iż ilości podane są ilościami szacunkowymi zależnymi od bieżących potrzeb. Wykonanie usługi nastąpi do wysokości faktycznych potrzeb w okresie obowiązywania umowy. 4.Usługa obejmuje w szczególności: 1)w zadaniu nr 1: a)dostawę i wynajem kabin sanitarnych o następujących minimalnych parametrach technicznych: wysokość - powyżej 2,0 m;podstawa - minimum 1,05 x 1,1 m;zbiornik na fekalia pojemności min 250 l z odpowietrzaczem;wyposażenie kabiny co najmniej w: - bezodpływowy zbiornik na fekalia - pisuar - zamek wewnętrzny - podłoga antypoślizgowa - umywalka ze zintegrowanym zbiornikiem na wodę b)serwis kabin sanitarnych polegający w szczególności na: wywozie nieczystości płynnych; uzupełnieniu wody w zbiorniku; sprawdzeniu stanu technicznego oraz wyeliminowaniu ewentualnych uszkodzeń; dezynfekcji; Usługa w zadaniu nr 1 obejmuje wynajem kabin sanitarnych, montaż, podłączenie zbiorników na wodę wraz z pompami, ich pełen serwis oraz transport, ustawienie kabin, po realizacji usługi ich demontaż i odbiór, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i w ustalonym przez Strony terminie. Utrzymanie czystości wewnątrz kabin sanitarnych w okresie ich użytkowania wykonywane będzie przez Wykonawcę własnymi środkami i we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do: zabezpieczenia odebranych od Zamawiającego nieczystości płynnych w czasie transportu; unieszkodliwienia odebranych od Zamawiającego ścieków, zgodnie z regulacją prawną w tym zakresie; w szczególności zgodnie z posiadanymi koncesjami i pozwoleniami oraz ustawą z dnia 14.12.2014 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.); prowadzenia okresowych przeglądów technicznych kontenerów oraz niezwłocznej naprawy wad technicznych oraz uszkodzeń powstałych w wyniku działania osób trzecich. 2)w zadaniu nr 2: a)dostawę i wynajem kontenerów sanitarnych o następujących minimalnych parametrach technicznych:wysokość - powyżej 2,5 m;podstawa - minimum 2,4 x 6,0 m;zbiornik na ścieki o pojemności min. 7 000 l z pompą; zbiornik na wodę o pojemności min. 5 000 l z pompą;wyposażenie kontenera sanitarnego co najmniej: kabiny prysznicowe (co najmniej 5 w kontenerze) z wieszakami na ręczniki; umywalki; lustra przy umywalkach; dozowniki na mydło w płynie; wieszaki na ręczniki przy umywalkach; podłoga antypoślizgowa; instalacja elektryczna wyposażona w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo - prądowe; hermetyczne oświetlenie wewnętrzne; bojler; wentylacja. b)serwis kontenerów sanitarnych polegający w szczególności na: codziennym całkowitym opróżnianiu zbiorników z nieczystości płynnych; uzupełnieniu wody w zbiorniku; sprawdzeniu stanu technicznego oraz wyeliminowaniu ewentualnych uszkodzeń; dezynfekcji. Usługa w zadaniu nr 2 obejmuje wynajem kontenerów sanitarnych, montaż, ich pełen serwis oraz transport, ustawienie kontenerów, po realizacji usługi ich odbiór, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i w ustalonym przez Strony terminie. Utrzymanie czystości wewnątrz kontenerów sanitarnych w okresie ich użytkowania wykonywane będzie własnymi środkami przez Wykonawcę i we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest również do: zabezpieczenia odebranych od Zamawiającego nieczystości płynnych w czasie transportu; unieszkodliwienia odebranych od Zamawiającego ścieków, zgodnie z regulacją prawną w tym zakresie; w szczególności zgodnie z posiadanymi koncesjami i pozwoleniami oraz ustawą z dnia 14.12.2014 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.); prowadzenia okresowych przeglądów technicznych kontenerów oraz niezwłocznej naprawy wad technicznych oraz uszkodzeń powstałych w wyniku działania osób trzecich; uporządkowania terenu wokół kontenerów w związku z wykonywaniem usługi (po demontażu). Podłączenie do sieci elektrycznej zostanie wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie. 5.Z momentem odbioru ścieków (zadanie nr 1,2) na Wykonawcy ciążą obowiązki oraz odpowiedzialność wynikające z przepisów o ochronie środowiska. 6.Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków i realizacji zakresu usługi jak powyżej oraz postępowanie naruszające przepisy o ochronie środowiska, bhp, ponosi odpowiedzialność za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub ich zaniechania. 7.W przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód, w szczególności uszkodzenia infrastruktury technicznej, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt. 8.Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy PZP) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np.: osiągnięcia przez jednostkę gotowości do podjęcia działań, szkolenia rezerw osobowych, poligonów, kursów, szkoleń, służb przygotowawczych, zmiany stanu żywionych, restrukturyzacji sił zbrojnych, likwidacji klęsk żywiołowych, kryzysu, zagrożenia lub wojny, zmiany aktów prawnych w zakresie uprawnień do wyżywienia żołnierzy lub innych zadań postawionych Odbiorcy przez organa władzy państwowej, itp.) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w Opisie przedmiotu zamówienia - gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wykazane w Notatce uzgodnień. Wykonawca zagwarantuje również w tym przypadku realizację usługi w odmiennych, terminach i częstotliwościach oraz miejsc (na terenie RP) niż określono w umowie, według cen jednostkowych zawartych w umowie. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości usługi. O zaistnieniu przyczyn powodujących konieczność zmian jak wyżej Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie niezwłocznie od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu wyżej określonych przyczyn. 9.Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa Umowa.
 13. Usługa wynajmu, dowozu i serwisu kontenerów sanitarnych, prysznicowo-umywalkowych na lotnisku w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1128, Malbork
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu wraz z bieżącą obsługą kontenerów prysznicowo-umywalkowych z własnym okablowaniem zasilania w celu zabezpieczenia ćwiczeń poligonowych na Lotnisku w Królewie Malborskim w terminie 01.10-31.10.2015 r. Przedmiot zamówienia udzielony jest w całości. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż , serwis i demontaż zaplecza socjalno-sanitarnego wyposażonego w 8 kontenerów prysznicowo-umywalkowych, które wyposażone są w min. 6 szt. kabin natryskowych i 6 szt. umywalek na terenie lotniska Malbork. Termin obowiązywania umowy od 01.10.2015 r. do dnia 31.10.2015 r. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosić powinien 15 dni w dniach od 09.10.2015 r. do 23.10.2015 r. * Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienie może ulec zmianie w ilości (+ - 5 dni) i lub w terminie, który nie może przekroczyć zakresu podanego w ust. 1. Pod pojęciem kontenerów prysznicowo-umywalkowych z własnym okablowaniem zasilania Zamawiający rozumie urządzenia z instalacją grzewczą, posiadające co najmniej 6 stanowisk (liczonych jako komplet co najmniej 6 niezależnych kabin kąpielowych wyposażonych w prysznic i co najmniej 6 umywalek), które można zasilić w energię elektryczną z instalacji Zamawiającego. Łączna ilość kabin prysznicowych do rozstawienia w kompleksie lotniskowym w Królewie Malborskim w miejscach wskazanych przez Zamawiającego - kontenery zawierające co najmniej 48 stanowisk (tj. 48 kabin prysznicowych i 48 umywalek) - w planowanym terminie październik 2015 r. Szacowana ilość korzystających z zaplecza wynosi ok. 600 osób w trzech lokalizacjach. Konieczne wyposażenie kontenerów prysznicowo-umywalkowych z własnym źródłem podgrzewania wody kabiny prysznicowe (co najmniej 6 w kontenerze), umywalki (co najmniej 6 w kontenerze), lustra przy każdej umywalce, dozowniki na mydło, podłoga przeciwpoślizgowa, instalacja elektryczna wyposażona w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe, hermetyczne oświetlenie wewnętrzne, podgrzewacze wody o pojemności i mocy gwarantujące ciągłą dostawę ciepłej wody. Zaplecze będzie zlokalizowane w trzech miejscach z następującym podziałem i zakresem Rejon budynku nr 8 ( 4 kontenery, miejsce wyposażone w punkt podłączenia do wody sieciowej , zrzutu ścieków - ok. 20 mb, podłączenie energetyczne ok. 60 mb). Rejon schrono-hangarów 2 i 3 ( 2 kontenery, miejsce pozbawione dostępu do wody sieciowej oraz sieci kanalizacyjnej, podłączenie energetyczne ok. 40 mb, konieczność wyposażenia kontenerów w zbiornik do wody i na ścieki oraz zestawy pompowe). Rejon schrono-hangarów 11 i 12 ( 2 kontenery, miejsce pozbawione dostępu do wody sieciowej oraz sieci kanalizacyjnej, podłączenie energetyczne ok. 40 mb, konieczność wyposażenia kontenerów w zbiornik do wody i na ścieki oraz zestawy pompowe). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym opisie zostaną odrzucone..
 14. Wykonanie usługi sanitarnej polegającej na dostarczeniu, obsłudze i pozostawieniu do używania na czas trwania zlecenia kontenerów sanitarnych
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn, Wędrzyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sanitarnej polegającej na dostarczeniu, obsłudze i pozostawieniu do używania na czas trwania zlecenia kontenerów sanitarnych w ilości 16 szt. w kompleksach wojskowych administrowanych przez JW nr 5701 w miejscowości Wędrzyn, zgodnie z pkt. 2; 3 i 4. Przedmiot zamówienia obejmuje dwie lokalizacje w Wędrzynie tj. Obozowisko nr 4 oraz Obozowisko nr 1, oraz w miejscowości Skwierzyna zgodnie z pkt. 5. 2. Lokalizacja: Wędrzyn - Obozowisko nr 4 2.1.Dostarczenie, obsługa i pozostawienie do używania kontenerów sanitarnych wyposażonych w umywalki w ilości 12 szt. zasilanych w ciepłą wodę z wbudowanych ogrzewczy pojemnościowych oraz posiadających ogrzewanie, 2.2. Okres wynajmu : od 31.08.2015r. do 25.09.2015r. (4 tyg.) 2.3. Ilość kontenerów : - 1 sztuka. 3. Lokalizacja: Wędrzyn - Obozowisko nr 4 3.1.Dostarczenie, obsługa i pozostawienie do używania kontenerów sanitarnych wyposażonych w prysznice w ilości 5 kabin i umywalki w ilości 5 szt. zasilanych w ciepłą wodę z wbudowanych ogrzewczy pojemnościowych oraz posiadających ogrzewanie, 3.2. Okres wynajmu : od 16.11.2015r. do 28.11.2015r. (2 tyg.) 3.3. Ilość kontenerów : - 10 sztuk. 4. Lokalizacja: Wędrzyn - Obozowisko nr 1 4.1. Dostarczenie, obsługa i pozostawienie do używania kontenerów sanitarnych wyposażonych w prysznice w ilości 5 kabin i umywalki w ilości 5 szt. zasilanych w ciepłą wodę z wbudowanych ogrzewaczy pojemnościowych oraz posiadających ogrzewanie wraz ze zbiornikami na wodę do zasilania kontenerów oraz wyposażone w zbiorniki na nieczystości płynne. 4.2. Okres wynajmu : od 13.09.2015r. do 25.09.2015r. (2 tyg.) 4.3. Ilość kontenerów : 3 sztuki. 5. Lokalizacja: Skwierzyna - Centrum zawodów 5.1. Dostarczenie, obsługa i pozostawienie do użytkowania kontenerów sanitarnych wyposażonych w prysznice w ilości 5 kabin i umywalki w ilości 5 szt. zasilanych w ciepłą wodę z wbudowanych ogrzewaczy pojemnościowych oraz posiadających ogrzewanie wraz ze zbiornikami na wodę do zasilania kontenerów oraz wyposażone w zbiorniki na nieczystości płynne. 5.2. Okres wynajmu : od 08.09.2015r. do 10.09.2015r. (1 tydz.) 5.3. Ilość kontenerów : 2 sztuki. ( 1 tydz.) 6. Warunki techniczne : 6.1. Zasilanie w wodę (Obozowisko nr 4) : Pobór wody z punktu (hydrantu) wskazanego przez zamawiającego w miejscu ustawienia kontenerów. Osprzęt (przewody zasilające, kształtki, złączki itp.) i podłączenie zabezpiecza wykonawca. Woda udostępniona będzie przez Zamawiającego nieodpłatnie. 6.1.1. Zasilanie w wodę (Obozowisko nr 1 oraz Centrum zawodów) : Wykonawca wyposaży kontenery w zbiorniki na wodę do zasilania kontenerów. Dostawy wody niezbędnej do funkcjonowania kontenerów Wykonawca zabezpiecza swoim sprzętem w sposób i w ilości gwarantującej nieprzerwane korzystanie z kontenerów. Pobór wody nieodpłatnie z punktu wskazanego przez Zamawiającego w odległości do 5 km od miejsca ustawienia kontenerów z Obozowiska nr 2 lub Obozowiska nr 4. Ustalić z SOI ewentualne miejsce poboru, uwzględniając procedury przepustowe. 6.2.Odbiór ścieków (Obozowisko nr 4): Wykonawca podłączy kontenery do istniejącej sieci kanalizacyjnej zamawiającego za pośrednictwem studzienki kanalizacyjnej w miejscu ustawienia kontenerów. Osprzęt (rury, kształtki, złączki itp.) i podłączenie zabezpiecza wykonawca. Zrzut ścieków z kontenerów odbywać się będzie nieodpłatnie. 6.2.1. Odbiór ścieków (Obozowisko nr 1 oraz Centrum zawodów): Wykonawca wyposaży kontenery w zbiorniki na nieczystości płynne gwarantujące nieprzerwane korzystanie z kontenerów. Opróżnianie zbiorników, koszt wywozu nieczystości i ich utylizacja należy do Wykonawcy. 6.3. Zasilanie w energię elektryczną : Zasilane kontenerów Wykonawca zabezpiecza w swoim zakresie w sposób gwarantujący nieprzerwane korzystanie z kontenerów. Podłączenie i kable zasilające kontenery zabezpiecza Wykonawca. Zamawiający nie udostępni przyłącza energii elektrycznej. 6.4.Kontenery powinny sprawne, być wyposażone w instalację elektryczną hermetyczną wyposażoną wyłączniki różnicowoprądowe i posiadać aktualne badania szybkiego samoczynnego wyłączania zasilania urządzeń elektroenergetycznych oraz rezystancji izolacji. 6.5. Dostarczone kontenery muszą być sprawne technicznie, czyste i posiadać estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz. 6.6. W cenie wynajmu kontenerów winny być zawarte koszty : 6.6.1. Dostarczenia kontenerów do m. Wędrzyn i m. Skwierzyna w miejsce ich eksploatacji i odbiór po zakończeniu udostępnienia. 6.6.2. Rozładunku i ustawienia w miejscu wskazanym oraz załadunek po zakończeniu udostępnienia. 6.6.3. Podłączeniu kontenerów przez personel wykonawcy do źródeł energii elektrycznej, zimnej wody i kanalizacji, zbiornika wody, zbiornika na nieczystości oraz odłączenie po zakończeniu wynajmu. 6.7. Wykonawca zapewni prawidłowa eksploatację i użytkowanie urządzeń w przypadku wystąpienia ujemnych temperatur zewnętrznych. 7. Obsługa kontenerów: 7.1.Personel serwisowy zobowiązany jest do obsługi kontenerów i urządzeń towarzyszących, w tym sprzątanie kontenerów 4 raz w ciągu doby, wg grafiku ustalonego z bezpośrednim użytkownikiem. 7.2.Sprzątanie kontenerów odbywa się wewnątrz i na zewnątrz w promieniu 1, 5 m od płaszczyzn zewnętrznych przy każdej obsłudze. 7.3.Mycie i dezynfekcję kontenerów wewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski. 7.4.Nieprzerwalne, efektywne zapewnienie czasu pracy urządzeń prysznicowo-umywalkowych oraz utrzymanie temperatury wody przeznaczonej do kąpieli/mycia min. 500C przez 8 godzin na dobę. 7.5.Wykonawca zapewni bezpośredniemu użytkownikowi dostęp do kontenerów również poza godzinami dostarczania wody ciepłej. 7.6.Usunięcie i utylizacja wszelkich zanieczyszczeń wynikających z przeprowadzonych obsług. 7.7.Uzupełnianie mydła w dozownikach. 7.8.Bezpieczne, zgodne z obowiązującymi przepisami magazynowanie paliwa niezbędnego do pracy urządzeń. 8. Wyposażenie kontenerów : 8.1. Kabiny prysznicowe. 8.2. Umywalki. 8.3. Wieszaki na ubranie. 8.4. Lustro nad każda umywalką. 8.5. Dozowniki na mydło w płynie przy każdej umywalce. 8.6. Kosz na śmieci 8.7. Przeciwpoślizgowa podłoga. 8.8.Instalacja elektryczna wyposażona w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo- prądowe. 8.9. Hermetyczne oświetlenie wewnętrzne. 8.10. Grzejnik zapewniający temperaturę wewnętrzną min.25°C. 8.11. Instrukcja obsługi i użytkowania łaźni/umywalni kontenerowej. 8.12. Kontenery powinny posiadać aktualne badania na: 8.12.1.pomiar szybkiego samoczynnego wyłączania zasilania urządzeń elektroenergetycznych, 8.12.2.Pomiar rezystancji izolacji, 9. Dokumentowanie i odbiór usługi : 9.1. Dokumentacja którą będzie prowadził wykonawca : 9.1.1.Protokólarne przekazanie kontenerów sanitarnych w bezpośrednie użytkowanie (wyznaczonej osobie przez użytkownika). 9.1.2.Protokólarne przyjęcie urządzeń sanitarnych po zakończeniu użytkowania. 9.1.3.Uzgodnienie z bezpośrednim użytkownikiem i sporządzenie Harmonogramu dostawy ciepłej wody (8 godzin/dobę) oraz obsługi (sprzątania) kontenerów i przedłożenie ich do zatwierdzenia Kierownikowi SOI Wędrzyn i SOI Skwierzyna. 9.1.4.Sporządzanie i prowadzenie na bieżąco rejestru oraz uzyskiwanie potwierdzeń bezpośredniego użytkownika wykonania czynności obsługowych w kontenerach. 9.2. Odbiór usługi : 9.2.1.Odbiór usługi nastąpi na podstawie Protokołu odbioru usługi sporządzonego przez SOI Wędrzyn i SOI Skwierzyna z udziałem przedstawiciela wykonawcy po zakończeniu poszczególnych okresów trwania zlecenia. 9.2.2.Protokół odbioru usługi sporządzony zostanie w oparciu kontrole zamawiającego w trakcie realizacji usługi o dokumentację wymienioną w pkt. 8.1. prowadzoną przez wykonawcę 9.3. Zamawiający traktuje cały przedmiot zamówienia jako jedno zadanie. 9.3.1.Usługa świadczona na Obozowisku nr 4, stanowi 80% szacowanej wartości zamówienia, nie obejmuje czynności związanych z opróżnianiem szam. 9.3.2.Powyższe wykonawca winien uwzględnić przy ustalaniu stawki VAT do wykonanej usługi..
 15. ZABEZPIECZENIE POTRZEB WOJSKA W PRZENOŚNE URZĄDZENIA SANITARNE ( ŁAŹNIE KONTENEROWE, UMYWALKI, TOALETY WC) Z ICH OBSŁUGĄ SANITARNĄ USTAWIANYCH DORAŹNIE NA TRASIE XXIV PIESZEJ PIELGRZYMKI NA JASNĄ GÓRĘ.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4809, Zegrze
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup usług sanitarnych z wykorzystaniem kontenerowych łaźni prysznicowych, usługa najmu i serwisowania toalet sanitarnych WC z umywalkami oraz umywalek wolnostojących dwustanowiskowych w celu zabezpieczenia potrzeb żołnierzy, pracowników wojska i ich rodzin oraz delegacji zagranicznych na trasie XXIV Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.2.W zakres wykonywanych usług wchodzi zabezpieczenie na miejscach noclegowych dla około 900 pielgrzymów w przenośne urządzenia sanitarne wraz z ich codzienną obsługą serwisową ustawianych doraźnie: a.łaźnie kontenerowe lub wielostanowiskowe sanitarne łaźnie kontenerowe - 11 usług serwisowych, b.toalety sanitarne w.c. z umywalkami w ilości 20 szt.,c.umywalki wolnostojące dwustanowiskowe w ilości 10 szt.3.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części: ilość części 2:Część I - zakup usług sanitarnych z wykorzystaniem kontenerowych łaźni prysznicowych.Część II - usługa najmu i serwisowania toalet sanitarnych WC z umywalkami oraz umywalek wolnostojących dwustanowiskowych.
  WYMAGANIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI I 1.Pod pojęciem łaźni kontenerowych, Zamawiający rozumie kontenery sanitarne zasilane energią elektryczną Wykonawcy -umożliwiające jednoczesną kąpiel dla minimum 60 osób, z możliwością ustawienia na zbiornikach na nieczystości płynne, wyposażone w zasobniki i pompy wody przemysłowej.2.Łaźnie kontenerowe lub wielostanowiskowe sanitarne łaźnie kontenerowe powinny być wyposażone w:
  a. prysznice; b. przeciwpoślizgową podłogę;c.wieszaki na ubranie;d.bojler elektryczny do podgrzania wody;e.instalację elektryczną wyposażoną w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo - prądowe;f.hermetyczne oświetlenie wewnętrzne;g.zbiornik na czystą wodę i nieczystości płynne;h.przyłącze do agregatu prądotwórczego;i.instrukcję obsługi i użytkowania łaźni kontenerowej.3.Łaźnie kontenerowe powinny posiadać aktualne badania na:
  a.pomiar szybkiego samoczynnego wyłączania zasilania urządzeń elektroenergetycznych;b.rezystancje izolacji.
  4.Codzienna obsługa serwisowa łaźni kontenerowych zasilanych energią elektryczną Wykonawcy obejmuje:a.całkowite opróżnianie zbiorników -szamba- z nieczystości płynnych;b.uzupełnianie na bieżąco zbiorników wody;c.posprzątanie kontenerów wewnątrz i na zewnątrz w promieniu 1,5 m od płaszczyzn zewnętrznych przy każdym serwisie;d.zmycie i dezynfekcję kontenerów wewnątrz i na zewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski;e.usunięcie i utylizacja wszelkich zanieczyszczeń wynikających z przeprowadzonego serwisu;f.ustawienie kontenerów w sposób stabilny tak, aby nie zagrażały zdrowiu osób korzystających z kąpieli;g.naprawa niesprawnych kontenerów lub ich wyposażenia.5.W cenie ustawienia kontenerowej łaźni prysznicowej Wykonawca ujmuje wszelkie koszty związane z: a.wjazdem i ustawianiem zestawów kontenerowych na nieutwardzonym terenie na trasie pielgrzymki, zgodnie z tabelą zamieszczoną powyżej,b.zapewnieniem codziennej kąpieli w ciepłej wodzie - realizacja usługi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn.zm. - §120 ust. 2;c.wynajmem, niezbędnym wyposażeniem, transportem na miejsca ustawienia -biwakowania, zgodnie z tabelą zamieszczoną powyżej, zgodnie z załączonym wykazem miejsc biwakowych;d.odbieraniem z tych miejsc, w tym załadunek i rozładunek, podłączeniem energii elektrycznej i wody udostępnianych przez Wykonawcę, a także wywozem ścieków płynnych.
  WYMAGANIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI II:1.Toalety sanitarne w.c. powinny być wyposażone w:a.szczelny, bezodpływowy zbiornik na fekalia o pojemności nie mniejszej niż 230 litrów,b.deskę sedesową,c.pisuar z odprowadzeniem do zbiornika,d.pojemnik na dwie rolki papieru toaletowego,e.podajnik ręczników papierowych,f.dozownik na płyn do mycia rąk, g. umywalkę, h. antypoślizgową podłogę,i.zamek wewnętrzny ze wskaźnikiem- wolne-zajęte,j.środki zapachowe,k. kosz na śmieci.2.Umywalki wolnostojące dwustanowiskowe powinny być wyposażone w: a.zbiorniki z wodą,b.ręczniki papierowe, c.dozowniki na mydło w płynie, d.kosze na zużyte ręczniki.
  3.Najem przenośnych kabin sanitarnych i umywalek wolnostojących obejmuje oddanie do używania, transport i ustawienie na nieutwardzonym terenie trasy pielgrzymki we wskazanych w tabeli powyżej miejscach, w wyznaczonych dniach oraz zabranie ich po zakończeniu realizacji umowy.4.Codzienny serwis przenośnych kabin sanitarnych obejmuje: a.opróżnianie zbiorników na fekalia, b.mycie kabin oraz zbiorników z zewnątrz i wewnątrz,c.dezynfekcję kabin i zbiorników z zewnątrz i wewnątrz,d.zalanie zbiorników świeżym koncentratem dezynfekująco - zapachowym,e.szczególny nacisk na systematyczne oraz bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, środków zapachowych w ilościach i częstotliwościach uzupełniania przypadających na liczbę pielgrzymów,f.opróżnianie koszy w kabinach,
  g.w przypadku uszkodzenia Wykonawca, zobowiązany jest do naprawienia niesprawnej kabiny lub jej wyposażenia tak, aby nie zagrażała zdrowiu osób korzystających z kabiny.5.Codzienny serwis umywalek wolnostojących obejmuje:a.utrzymanie w czystości,b.bieżące uzupełnianie w ręczniki papierowe i mydło,c.opróżnianie koszy.
  6.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia nieczystości płynnych odebranych z kabin oraz umywalek w czasie ich transportu i unieszkodliwienie ww. nieczystości zgodnie z regulacją prawną w tym zakresie. Z momentem odbioru nieczystości na Wykonawcy ciążą obowiązki i odpowiedzialność wynikające z przepisów prawnych o ochronie środowiska, szczególnie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.7.Wykonawca zapewni obsługę najętego sprzętu oraz materiały i inne urządzenia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia.8.Oferta powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym między innymi koszty transportu, odbioru i rozładunku, opłaty za korzystanie ze środowiska, podatki, ubezpieczenia i inne opłaty oraz składniki cenowo - kosztowe nie wymienione, które mogą mieć wpływ na wysokość wartości umowy.POZOSTAŁE WYMAGANIA DLA I i II CZĘŚCI
  1.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla każdej z części lub na całość zamówienia.
  2.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8 i 8a do SIWZ.3.Przed przystąpieniem do realizacji usługi, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu aktualny wykaz pracowników -zleceniobiorców w tym osobę nadzorującą oraz pracowników wykonujących pracę.
 16. WYNAJEM PRZENOŚNYCH SYSTEMÓW SANITARNYCH.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 5350, Świętoszów
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sanitarna polegająca na dostarczeniu i obsłudze przenośnych systemów sanitarnych dla JW 5350 Świętoszów - Grupa Zabezpieczenia (GZ)/Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) Dobre n/Kwisą i Grupa Zabezpieczenia (GZ)/Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) Świętoszów, Grupa Zabezpieczenia (GZ)/Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) Żagań. 1. Planowana ilość systemów sanitarnych, ogólny opis techniczny oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy). 2. Liczbę kabin, kontenerów, lokalizację, ilość usług sanitarnych określa formularz cenowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dyslokacji kabin przenośnych WC na pisemne zlecenie na co najmniej 24 godz. przed realizacją przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości kabin oraz obsług w czasie trwania umowy oraz skrócenia terminu realizacji umowy a rozliczenia nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych usług. 4. Ostatni serwis kabin (przy odbiorze kabin) Wykonawca ujmie w kosztach najmu kabiny. 5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów wraz ze wszystkimi zmianami i rozporządzeniami, w szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska, Ustawą o odpadach i Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Transport, ustawienie systemów sanitarnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego powinny odbywać się z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 6. Obsługa/serwis przenośnych systemów sanitarnych rozumie się jako opróżnienie zbiornika z fekaliami, jego dezynfekcję umycie kabin pod ciśnieniem wewnątrz i na zewnątrz, dezynfekcję wnętrz z zastosowaniem środków myjących każdorazowo podczas wykonywanej usługi i dezynfekcję urządzeń sanitarnych, napełnienie zbiorników czystą wodą, systematyczne uzupełnianie papieru, ręczników papierowych oraz płynów dezynfekujących według potrzeb (podczas obsług serwisowych). Opróżnione i umyte pojemniki na nieczystości płynne Wykonawca napełni preparatem dezynfekującym zapobiegającym odorom i hamującym rozkład fekaliów. Uzupełniane środki higieny oraz płyny dezynfekujące muszą posiadać atesty higieniczne do stosowania na terytorium RP. 7. Dla SOI Dobre n/Kwisą Wykonawca zobowiązuje się podłączyć kontenery sanitarne do agregatów prądotwórczych dostarczonych przez Zamawiającego lub do stałych punktów poboru energii elektrycznej jak również punktów poboru wody i odprowadzenia ścieków (osprzęt do podłączenia systemów sanitarnych do punktów poboru energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków zapewnia Wykonawca) w przypadku gdy takie występują w miejscu ich ustawienia. 8. Dla SOI Świętoszów Wykonawca zobowiązuje się podłączyć kontenery sanitarne do agregatów prądotwórczych dostarczonych przez Zamawiającego lub do stałych punktów poboru energii elektrycznej (zlokalizowanych w odległości do 50 m od pierwszego podłączonego kontenera) jak również punktów poboru wody (osprzęt do podłączenia systemów sanitarnych do punktów poboru energii elektrycznej, wody zapewnia Wykonawca) w przypadku gdy takie występują w miejscu ich ustawienia. Opróżnianie zbiorników na nieczystości Zamawiający zabezpieczy we własnym zakresie. 9. Wykonawca zobowiązuje się naprawić lub ewentualnie wymienić uszkodzone podczas normalnej eksploatacji systemy sanitarne. 10. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren wokół systemów sanitarnych z nieczystości powstałych w związku z ich obsługą, montażem i demontażem. Warunki płatności: 1. Rozliczenie usługi nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. 2. Podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzenie wykonania usługi dostarczonych kabin podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy i odbiorcy wskazanego w pisemnym zleceniu. 3. Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
 17. Część 1: usługa sanitarna polegająca na dostarczeniu, obsłudze oraz pozostawieniu do używania na czas trwania zlecenia przenośnych systemów sanitarnych w kompleksach wojskowych administrowanych przez JW 5701 Część 2 : usługa sanitarna polegająca na dostarczeniu, obsłudze i pozostawieniu do używania na czas trwania zlecenia dwóch kontenerów umywalkowych wyposażonych w dwanaście umywalek każdy, zasilanych w ciepłą wodę z wbudowanych ogrzewczy pojemnościowych oraz posiadających ogrzewanie w kompleksach wojskowych
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn, Wędrzyn
  Część 1: usługa sanitarna polegająca na dostarczeniu, obsłudze oraz pozostawieniu do używania na czas trwania zlecenia przenośnych systemów sanitarnych w kompleksach wojskowych administrowanych przez JW 5701 w miejscowościach: Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna i Gorzów Wlkp. 1. Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi sanitarnej polegającej na: dostarczeniu, obsłudze oraz pozostawieniu do używania na czas trwania zlecenia przenośnych systemów sanitarnych w kompleksach wojskowych administrowanych przez JW 5701 w miejscowościach: Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna i Gorzów Wlkp, 2. Przedmiotem usługi jest dostarczenie, pozostawienie do używania na czas trwania zlecenia i obsługa (serwis) : a) kabin przenośnych WC wyposażonych w muszlę, pisuar i umywalkę na okres 1 tygodnia wraz z 1 serwisem po każdym 1 tygodniu używania (w tym serwis końcowy na koniec zlecenia), b) kabin przenośnych WC wyposażonych w muszlę, pisuar, umywalkę i lustro na okres od 1 do 3 dni wraz z serwisem końcowym, (tzw. kabiny imprezowe), c) kabin przenośnych WC wyposażonych w muszlę, pisuar i umywalkę w systemie ciągłym na cały okres obowiązywania umowy wraz z 1 serwisem po każdym 1 tygodniu używania (w tym serwis końcowy na koniec zlecenia), d) umywalka wolnostojąca dwustanowiskowa o pojemności wody min. 150 l. wody czystej i brudnej na okres 1 tygodnia wraz z 1 serwisem po każdym 1 tygodniu używania (w tym serwis końcowy na koniec zlecenia), e) umywalka wolnostojąca dwustanowiskowa o pojemności wody min. 150 l. wody czystej i brudnej na okres od 1 do 3 dni wraz z serwisem końcowym, (tzw. umywalki imprezowe), f) wykonanie dodatkowych obsług (serwisów) kabin i umywalek pozostawionych do używania na czas trwania zlecenia. 3. W zakres obsługi kabiny wchodzi : opróżnienie zbiornika z nieczystości, umycie kabiny, zalanie zbiornika płynem hamującym rozkład nieczystości i zapachowym, uzupełnienie wody w zbiorniku umywalki, uzupełnienie mydła w dozownikach, uzupełnienie ręczników papierowych w podajnikach, uzupełnienie papieru toaletowego w uchwytach (min 2 rolki), naprawa drobnych uszkodzeń. 4.W zakres obsługi umywalki wchodzi : opróżnienie zbiornika brudnej wody, umycie urządzenia, zalanie zbiornika czystą wodą, uzupełnienie mydła w dozownikach, uzupełnienie ręczników papierowych w podajnikach, naprawa drobnych uszkodzeń. 6. Wyposażenie kabin sanitarnych : a) bezodpływowy zbiornik z wentylacją, b) pisuar, c) umywalka z zintegrowanym zbiornikiem na wodę, d) dozownik mydła w płynie, e) podajnik ręczników papierowych, f) podajnik na dwie rolki papieru toaletowego, g) wieszak na ubranie, h) antypoślizgowa podłoga, i) zamek wewnętrzny, j) wskaźnik damski - męski, k) wskaźnik wolne - zajęte, l) lustro ( w kabinach imprezowych), 7. Wyposażenie umywalek : a) dwie pompki nożne do podawania wody, b) zakryty zbiornik na czystą wodę o pojemności. min. 150 l., c) zakryty zbiornik na brudna wodę o pojemności. min. 150 l., d) dwa dozowniki na mydło w płynie, e) podajnik na ręczniki papierowe, 8. Wykonawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie udostępnionych kabin sanitarnych i umywalek również przy ujemnych temperaturach zewnętrznych. 9. Warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem bankowym w ciągu 30 dni od przyjęcia faktury wraz z protokołem odbioru na rachunek bankowy Wykonawcy. 10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi. Część 2 : usługa sanitarna polegająca na dostarczeniu, obsłudze i pozostawieniu do używania na czas trwania zlecenia dwóch kontenerów umywalkowych wyposażonych w dwanaście umywalek każdy, zasilanych w ciepłą wodę z wbudowanych ogrzewczy pojemnościowych oraz posiadających ogrzewanie w kompleksach wojskowych administrowanych przez JW 5701 w miejscowości Wędrzyn. 1. Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi sanitarnej polegającej na dostarczeniu, obsłudze i pozostawieniu do używania na czas trwania zlecenia dwóch kontenerów umywalkowych wyposażonych w dwanaście umywalek każdy, zasilanych w ciepłą wodę z wbudowanych ogrzewczy pojemnościowych oraz posiadających ogrzewanie w kompleksach wojskowych administrowanych przez JW 5701 w miejscowości Wędrzyn. 1.1. Lokalizacja : Wędrzyn - Obozowisko nr 4. 1.2. Okres wynajmu : od 13.05.2015 r. do 17.06.2015 r. 1.3. Ilość kontenerów : 2 szt. 1.4. Zasilanie w wodę : Pobór wody z punktu (hydrantu) wskazanego przez zamawiającego w miejscu ustawienia kontenerów. Osprzęt (przewody zasilające, kształtki, złączki itp.) i podłączenie zabezpiecza wykonawca. Woda udostępniona będzie przez zamawiającego nieodpłatnie. 1.5. Odbiór ścieków: Wykonawca podłączy kontenery do istniejącej sieci kanalizacyjnej zamawiającego za pośrednictwem studzienki kanalizacyjnej w miejscu ustawienia kontenerów. Osprzęt (rury, kształtki, złączki itp.) i podłączenie zabezpiecza wykonawca. Zrzut ścieków z kontenerów odbywać się będzie nieodpłatnie. 1.6. Zasilanie w energię niezbędną do prawidłowego funkcjonowania kontenerów tj. podgrzewania wody, oświetlenia i ogrzewania Wykonawca zabezpiecza w swoim zakresie w sposób gwarantujący nieprzerwane korzystanie z kontenerów. Podłączenie i niezbędny osprzęt zasilający kontenery zabezpiecza Wykonawca. Zamawiający nie udostępni przyłącza energii elektrycznej 1.7. Kontenery powinny być sprawne technicznie, instalacja elektryczna hermetyczna wyposażona w wyłączniki różnicowoprądowe oraz posiadająca aktualne badania szybkiego samoczynnego wyłączania zasilania urządzeń elektroenergetycznych i rezystancji izolacji. 1.8. Dostarczone kontenery muszą być sprawne technicznie, czyste i posiadać estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz. 1.9. W cenie wynajmu kontenerów winny być zawarte koszty : 1.9.1 Dostarczenia kontenerów do m. Wędrzyn w miejsce ich eksploatacji i odbiór po zakończeniu wynajmu. 1.9.2 Rozładunku i ustawienia w miejscu wskazanym oraz załadunku po zakończeniu wynajmu. 1.9.3 Podłączenia kontenerów przez personel Wykonawcy do źródła energii elektrycznej, zbiornika zimnej wody i rozłączenie po zakończeniu wynajmu. 1.9.4 Personel serwisowy do obsługi kontenerów i urządzeń towarzyszących, w tym sprzątanie kontenerów 4 raz w ciągu doby. 1.10 Wykonawca gwarantuje możliwość prawidłowego funkcjonowania kontenerów sanitarnych również w przypadku wystąpienia ujemnych temperatur zewnętrznych. Dodatkowe informacje dotyczące ilości zamawianych kontenerów sanitarnych oraz przenośnych systemów sanitarnych znajdują się w SIWZ
 18. Najem i obsługa kabin WC na terenie TPN w terminie od dnia podpisania umowy do 31.03.2016 roku.
  Zamawiający: Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
  Najem i obsługa kabin WC na terenie TPN w terminie od dnia podpisania umowy do 31.03.2016 roku.
 19. USŁUGA NAJMU I SERWIS KONTENERÓW PRYSZNICOWYCH ORAZ TOALET PRZENOŚNYCH WC
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4809, Zegrze
  Przedmiotem zamówienia jest usługa najmu i serwis kontenerów prysznicowych oraz toalet przenośnych WC w celu zabezpieczenia ćwiczeń wojskowych. W/w usługa dotyczy okazjonalnego podstawienia sprawnych kontenerów prysznicowych i przenośnych toalet WC wyposażonych w osprzęt i podłączenie do mediów w tym: do wody, sieci kanalizacyjnej, agregatów prądotwórczych (dostarczonych przez użytkownika) lub stacjonarnej sieci energetycznej przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ciągu 48 godzin od otrzymania dyspozycji, ich ustawienia, codziennego serwisowania oraz odłączenia po zakończeniu ćwiczeń i ich odebrania Zakres usługi obejmuje: Najem kontenerów prysznicowych w ilości 21 szt. wyposażonych w: -kabiny prysznicowe, (min.5 stanowisk prysznicowych - każdy), -umywalki (min. 4 umywalki - każdy), -przeciwpoślizgową podłogę, -kosz na śmieci, -lustra, -bojler elektryczny do podgrzania wody, -instalację elektryczną wyposażoną w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo prądowe, -hermetyczne oświetlenie wewnętrzne, -osprzęt do podłączenia do mediów (woda, prąd i sieć kanalizacyjna w tym, np. przyłącze do agregatu prądotwórczego 16 KW 32A). Najem toalet przenośnych WC w ilości 80 szt. wyposażonych w: -szczelny, bezodpływowy zbiornik na fekalia o pojemności nie mniejszej niż 230 litrów, -deskę sedesową, -pisuar z odprowadzeniem do zbiornika, -pojemnik na papier toaletowy, -podajnik ręczników papierowych, -dozownik na płyn do mycia rąk, -umywalkę, -antypoślizgową podłogę, -zamek wewnętrzny ze wskaźnikiem- wolne/zajęte, -środki zapachowe, -kosz na śmieci. Serwis kontenerów prysznicowych w ilości 294 szt. obejmuje: -podłączenia do mediów (woda, prąd i sieć kanalizacyjna) w miejscach i dniach wskazanych przez Zamawiającego, -odbiór i odłączenie od mediów po zakończonych ćwiczeniach, -podłączenie kontenerów prysznicowych przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy do agregatów prądotwórczych dostarczonych przez użytkowników ( jednostki wojskowe biorące udział w ćwiczeniach) lub stacjonarnej sieci energetycznej, posiadających świadectwo kwalifikacyjne E gr. 1 pkt. 2, 10 i D gr. 1 pkt. 2,10, -bieżące usuwanie wszelkich niesprawności kontenerów lub ich wyposażenia, CODZIENNY SERWIS: kontenerów prysznicowych polegający na: -myciu i dezynfekcji kabin, -opróżnianiu koszy na śmieci. Serwis toalet przenośnych WC w ilości 1120 szt. polegający na: -podstawieniu w miejscach i dniach wskazanych przez Zamawiającego, -opróżnianiu zbiorników na fekalia, -myciu i dezynfekcji kabin oraz zbiorników z zewnątrz i wewnątrz, -zalaniu zbiorników świeżym koncentratem dezynfekująco- zapachowym, -uzupełnianiu wody, papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, środków zapachowych, -opróżnianiu koszy w kabinach, -w przypadku uszkodzenia Wykonawca, zobowiązany jest do naprawienia niesprawnej kabiny lub jej wyposażenia, tak aby nie zagrażała zdrowiu osób korzystających z kabiny. Wykonawca zapewni siłę roboczą w ilości umożliwiającej fachową i szybką obsługę wynajętego sprzętu, materiały oraz specjalistyczne pojazdy, urządzenia służące do rzetelnego wykonywania przedmiotu zamówienia..
 20. Najem i obsługa kabin WC na terenie TPN w terminie od dnia podpisania umowy do 31.03.2016 roku.
  Zamawiający: Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
  Najem i obsługa kabin WC na terenie TPN w terminie od dnia podpisania umowy do 31.03.2016 roku.
 21. Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2015 r.
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Szczecin
 22. Wykonanie usługi sanitarnej polegającej na dostarczeniu, obsłudze i pozostawieniu do używania na czas trwania zlecenia kontenerów sanitarnych w kompleksach wojskowych administrowanych przez JW 5701 w miejscowości Wędrzyn
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn, Wędrzyn
 23. Zakup, dostawa, transport i montaż wraz z wykonaniem projektu warsztatowego toalet publicznych wraz z wyposażeniem i składanych stoisk targowych na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa Maćków Pracownia Projektowa sp. z o.o. w ramach inwestycji pn. Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice - Zagospodarowanie terenu Miejskiego Placu Publicznego w Siechnicach wraz z infrastrukturą objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - zadanie 1
  Zamawiający: Burmistrz Siechnic, Siechnice
 24. Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów sanitarnych damsko-męskich, kontenera dla matki z dzieckiem oraz kontenera portiernia
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
 25. Ustawienie toalet przenośnych na terenie Miasta Krakowa wraz z serwisowaniem. Znak sprawy:1/XII/2014
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
 26. usługa sanitarna polegająca na dostarczeniu i obsłudze przenośnych systemów sanitarnych dla JW 5350 Świętoszów - Sekcje Obsługi Infrastruktury Żagań, Dobre n/Kwisą, Świętoszów, Głogów, Bolesławiec.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 5350, Świętoszów
 27. USŁUGA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA POTRZEB WOJSKA W PRZENOŚNE URZĄDZENIA SANITARNE WRAZ Z ICH OBSŁUGĄ SERWISOWĄ
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4352, Giżycko
 28. Usługa polegająca na wystawieniu, obsłudze i transporcie bezodpływowych kabin sanitarnych na terenie Gminy Gdynia
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Gdynia
 29. Najem oraz serwis kabin WC umiejscowionych na MOP-ach zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr S7
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
 30. Usługa polegająca na zabezpieczeniu ćwiczeń poligonowych w przenośne urządzenia sanitarne, wraz z ich kompleksową obsługą serwisową
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4352, Giżycko
 31. dostarczenie i obsługa przenośnych systemów sanitarnych dla JW 5350 Świętoszów - Grupa Zabezpieczenia Dobre n/Kwisą.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 5350, Świętoszów
 32. Wynajem i obsługa przenośnych kabin toaletowych na potrzeby funkcjonowania parkingów cmentarza komunalnego placu targowego, imprez okolicznościowych w 2014 roku na terenie miasta i Gminy -zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
 33. USŁUGI POLEGAJĄCE NA ZABEZPIECZENIU ĆWICZEŃ POLIGONOWYCH W OKRESIE OD 25.09.2014 R. DO 07.10.2014 R., W PRZENOŚNE URZĄDZENIA SANITARNE, WRAZ Z ICH KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ SERWISOWĄ
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4352, Giżycko
 34. USŁUGA WYNAJMU ORAZ SERWISU KABIN I KONTENERÓW SANITARNYCH - SPRAWA NR 78/2014
  Zamawiający: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ), Grudziądz
 35. WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ZABEZPIECZENIU ĆWICZEŃ POLIGONOWYCH W OKRESIE OD 07.09.2014 R. DO 07.10.2014 R., W PRZENOŚNE URZĄDZENIA SANITARNE, WRAZ Z ICH KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ SERWISOWĄ
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4352, Giżycko
 36. Dostawa i montaż toalety przenośnej, modułowej na terenie Parku Zdrojowego - II postępowanie
  Zamawiający: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, Rabka-Zdrój
 37. najem i obsługę kabin WC na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w terminie dnia podpisania umowy do 30.04.2015 roku
  Zamawiający: Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
 38. Wynajem, instalacja i kompleksowa obsługa przenośnych kabin sanitarnych i kontenerów socjalnych na terenie miasta Sosnowca
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
 39. Wykonanie usługi sanitarnej polegającej na dostarczeniu, obsłudze i pozostawieniu do używania na czas trwania zlecenia kontenerów sanitarnych w ilości 12 szt. w kompleksach wojskowych administrowanych przez JW. 5701
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn, Wędrzyn
 40. Wynajem i kompleksowa obsługa przenośnych kabin sanitarnych na cmentarzach komunalnych i terenach zieleni miejskiej w Słupsku.
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Słupsk
 41. Wynajem kontenerów prysznicowych lub kabin prysznicowych na czas trwania XIII Cracovia Maraton oraz imprez towarzyszących.
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków
 42. Wynajem i obsługa przenośnych kabin toaletowych na potrzeby funkcjonowania parkingów, cmentarza komunalnego, placu targowego oraz imprez okolicznościowych w 2014r. na terenie Miasta i Gminy
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
 43. Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów sanitarnych damsko-męskich oraz kontenera portiernia
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
 44. Usługa serwisu i wynajmu kabin WC na terenach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 1128 w Malborku.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1128, Malbork
 45. Dostarczenie i obsługa przenośnych systemów sanitarnych dla JW 5350 Świętoszów.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 5350, Świętoszów
 46. Ustawienie toalet przenośnych wraz z serwisem na terenie Miasta Krakowa. Znak sprawy: 5/XII/20132
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
 47. USŁUGA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA W PRZENOŚNE URZĄDZENIA SANITARNE WRAZ Z ICH OBSŁUGĄ SERWISOWĄ SZKOLENIA POLIGONOWEGO W BEMOWIE PISKIM I GARNIZONOWYCH UROCZYSTOŚCI WOJSKOWYCH W 2014 ROKU W REJONIE DZIAŁANIA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4352 W GIŻYCKU.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4352, Giżycko
 48. WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA DOSTARCZENIU, OBSŁUDZE ORAZ POZOSTAWIENIU DO UŻYWANIA NA CZAS TRWANIA ZLECENIA PRZENOŚNYCH SYSTEMÓW SANITARNYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ JW. 5701 W MIEJSCOWOŚCIACH WĘDRZYN, MIĘDZYRZECZ I SKWIERZYNA.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn, Wędrzyn
 49. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KABIN SANITARNYCH I SZALETÓW PUBLICZNYCH (w podziale na części)
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
 50. Obsługa komunalna imprez, terenów rekreacyjnych i miejsc wyznaczonych
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 51. Stałe świadczenie usługi wynajmu i serwisowania przenośnych toalet WC wraz z ich podstawieniem i usunięciem po zakończeniu umowy w kompleksach wojskowych administrowanych przez JW. 4809 w Zegrzu.
  Zamawiający: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, Zegrze
 52. wynajem i serwis kabin sanitarnych
  Zamawiający: Gmina Miasto Pruszków, Pruszków
 53. WYKONYWANIE USŁUG WYNAJMU I SERWISU KABIN SANITARNYCH - SPRAWA NR 97/2013
  Zamawiający: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ), Grudziądz
 54. Promocja projektu Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie - etap II.
  Zamawiający: Gmina Krasnobród, Krasnobród
 55. Wynajem kontenerów i kabin sanitarnych na obiektach administrowanych przez JW. 5350 Świętoszów- SOI w Dobrem n/Kwisą.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 5350, Świętoszów
 56. Usługi w zakresie oczyszczania miast i wsi oraz utrzymania dróg na terenie gminy Łomianki w 2013 r.: Część I Odbiór przeterminowanych leków z wyznaczonych obiektów Część II Dzierżawa i serwis przenośnych kabin sanitarnych Część III Odwodnienie ulic, wypompowywanie wód opadowych Część IV Konserwacja odwodnienia ulicznego (wpustów, studni chłonnych, przykanalików i separatorów)
  Zamawiający: Gmina Łomianki, Łomianki
 57. Wynajem i serwis toalet przenośnych oraz kabin prysznicowych na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków
 58. Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów sanitarnych damsko-męskich oraz kontenera portiernia
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
 59. Najem i obsługa toalet przenośnych WC (kabin sanitarnych) i umywalek przenośnych w Rudzie Śląskiej
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
 60. wynajem i serwis toalet przenośnych oraz kabin prysznicowych na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Sprawa numer: NZ.273.2.2013.RZA
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków
 61. Wynajem i serwisowanie przenośnych urządzeń sanitarnych dla JW 5350 Świętoszów
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 5350, Świętoszów
 62. Zabezpieczenie potrzeb wojska w przenośne urządzenia sanitarne (kabiny WC) z ich obsługą sanitarną ustawianych stacjonarnie na terenie Jednostki Wojskowej 3378 Drawsko Pomorskie
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie, Oleszno
 63. Udostępnienie i obsługa przenośnych szaletów na terenie parków na lata 2013-2015
  Zamawiający: Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Łódź
 64. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KABIN SANITARNYCH I SZALETÓW PUBLICZNYCH (w podziale na części)
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
 65. Obsługa komunalna festynów i zgromadzeń publicznych
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 66. Zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy oraz dostawę wraz z montażem i uruchomieniem toalety publicznej wolnostojącej w Parku im. J. Dziekońskiej w Białymstoku
  Zamawiający: Miasto Białystok, Białystok
 67. Usługa wynajmu i obsługi przenośnych kabin WC dla potrzeb jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w rejonie odpowiedzialności RZI Szczecin w okresie 01.09.2012 - 31.08.2013 r.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Szczecin
 68. Usługa serwisu przenośnych kabin WC typu standard
  Zamawiający: Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Łódź
 69. najem i obsługę kabin WC na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w terminie od 28.04.2012 do 28.03.2013 roku
  Zamawiający: Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
 70. Wynajem kabin sanitarnych przenośnych wraz z serwisem do ustawienia przy drogach krajowych nr 2 i 63 o łącznej ilości 13szt.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
 71. Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2012 r.
  Zamawiający: Urząd Miasta Szczecin, Szczecin
 72. Wykonanie usług w zakresie zabezpieczenia potrzeb wojska w przenośne urządzenia sanitarne wraz z ich obsługą serwisową
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4352, Giżycko
 73. Obsługa komunalna festynów i zgromadzeń publicznych
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 74. Udostępnienie i obsługa przenośnych szaletów na terenie Miasta Łodzi w roku 2012
  Zamawiający: Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Łódź
 75. Udostępnienie i obsługa przenośnych szaletów na terenie Miasta Łodzi w roku 2012
  Zamawiający: Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Łódź
 76. Najem 14 szt. przenośnych kabin WC wraz z ich serwisem przy budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Rybnik
 77. Usługa wynajmu i utylizacji nieczystości płynnych z kabin sanitarnych z terenów kompleksów wojskowych
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
 78. Obsługa komunalna festynów i zgromadzeń publicznych
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 79. Najem 12 szt. przenośnych kabin WC wraz z ich serwisem przy budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGM Rybnik
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Rybnik
 80. Obsługa komunalna festynów i zgromadzeń publicznych
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 81. Wynajem, przewóz i serwis kabin sanitarnych
  Zamawiający: Łódzki Zakład Usług Komunalnych, Łódź
 82. Wynajem kabin sanitarnych przenośnych wraz z serwisem do ustawienia przy drodze krajowej Nr 17 i 74 w Rejonie Zamość.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
 83. Najem 11 szt. przenośnych kabin WC wraz z ich serwisem przy budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGM Rybnik
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Rybnik
 84. Eksploatacja szaletów miejskich i szaletów kontenerowych.
  Zamawiający: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Bytom