Kogo reprezentuje osoba

Banyś Jan Zdzisław

w KRS

Jan Zdzisław Banyś

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Drugie imię:Zdzisław
Nazwisko:Banyś
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Olkusz (Małopolskie), Wolbrom (Małopolskie)
Przetargi:13 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barczyk Magdalena Elżbieta, Janik Grzegorz Paweł

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banyś Krystyna, Barczyk Magdalena, Brzezińska Mirosława Maria, Brzeziński Andrzej Józef, Gzyl Marta Wiesława, Gzyl Zdzisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agencja 1 J. Banyś, M. Barczyk, G. Janik Sp. J., Wolbrom − KRS 0000394565
 2. Palaz Sp. Z O.O., Olkusz − KRS 0000367608

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agencja Brzeziński, Banyś, Gzyl Sp. J., Olkusz − KRS 0000079091

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętów na zewnętrznych stacjach paliwowych w następujących nieprzekraczalnych ilościach : 1) dla samochodów i sprzętów tankujących w Olkuszu: a) etylina bezołowiowa 10 000 litrów b) olej napędowy 16 000 litrów c) gaz samochodowy LPG 1 900 litrów 2) dla samochodów i sprzętów tankujących w Wolbromiu: a) etylina bezołowiowa 2 100 litrów b) olej napędowy 6 650 litrów c) gaz samochodowy LPG 1 900 litrów
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Olkuszu, Olkusz
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętów na zewnętrznych stacjach paliwowych w następujących nieprzekraczalnych ilościach: 1) dla samochodów i sprzętów tankujących w Olkuszu: a) etylina bezołowiowa 10 000 litrów b) olej napędowy 16 000 litrów c) gaz samochodowy LPG 1 900 litrów 2) dla samochodów i sprzętów tankujących w Wolbromiu: a)etylina bezołowiowa 2 100 litrów b)olej napędowy 6 650 litrów c)gaz samochodowy LPG 1 900 litrów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde zadanie oddzielnie tj. I część - sprzedaż maksymalnie 10 000 litrów etyliny bezołowiowej dla samochodów i sprzętów tankujących w Olkuszu, II część- sprzedaż maksymalnie 16 000 litrów oleju napędowego dla samochodów i sprzętów tankujących tankujących w Olkuszu, III część - sprzedaż maksymalnie 1 900 litrów gazu samochodowego dla samochodów tankujących w Olkuszu IV część - sprzedaż maksymalnie 2 100 litrów etyliny bezołowiowej dla samochodów i sprzętów tankujących w Wolbromiu, V część - sprzedaż maksymalnie 6 650 litrów oleju napędowego dla samochodów i sprzętów tankujących w Wolbromiu, VI część - sprzedaż maksymalnie 1 900 litrów gazu samochodowego dla samochodów tankujących w Wolbromiu. Tankowanie paliw musi odbywać się w punkcie - stacji paliw znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Olkusza (dla ofert składanych na części od I-III) i miasta Wolbromia (dla ofert składanych na części od IV-VI). Paliwo sprzedawane przez Wykonawcę ma posiadać wysoką jakość zgodną z Polską Normą, dokumentowaną stosownym atestem, na każde żądanie odbiorcy. Wykonawca będzie ponosił wszelkie skutki wynikłe ze sprzedaży paliw o parametrach nie odpowiadającym Polskim Normom. Podane wyżej ilości paliw są wartościami maksymalnymi (nieprzekraczalnymi) dla danej części zamówienia. Odbiór paliw będzie następował poprzez tankowanie na stacji Wykonawcy bezpośrednio do baku pojazdu lub do kanistrów w ilościach uzgadnianych każdorazowo przez kierującego pojazdem Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w każdym z 6 wyżej wymienionych zadań (w każdej pozycji asortymentowej). Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu. Rozliczanie za zakupione paliwo następować będzie bezgotówkowo z czternastodniowym terminem płatności
 2. DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95 W 2012 ROKU
  Zamawiający: Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Wolbrom
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) do 27 000 litrów oleju napędowego oraz do 7 000 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95 dla potrzeb Wolbromskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 2012 roku, zgodnie z opisem określonym w rozdziale II SIWZ
 3. Dostawa Paliw silnikowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu w okresie 01.01.2012 do 31.12.2012
  Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, Olkusz
  Nierytmiczna dostawa paliw silnikowych do samochodów i sprzeętu silinikowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pozarnej w Olkuszu al. 100 lecia 2c, realizowana w formie tankowania do zbiorników samochodów i kanistrów w łacznej ilości przez cały okres umowy benzyna bezołowiaowa 95-4000 litrów, olej napedowy - 18000 litrów
 4. Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 w 2011 roku
  Zamawiający: Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Wolbrom
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 30 000 litrów oleju napędowego oraz do
  10 000 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95 dla potrzeb WZWiK w 2011 roku, zgodnie z opisem określonym w rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 5. Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętów na zewnętrznych stacjach paliwowych w następujących nieprzekraczalnych ilościach : 1) dla samochodów i sprzętów tankujących w Olkuszu: a) etylina bezołowiowa 11 300 litrów b) olej napędowy 11 000 litrów c) gaz samochodowy LPG 2 500 litrów 2) dla samochodów i sprzętów tankujących w Wolbromiu: a) etylina bezołowiowa 2 700 litrów b) olej napędowy 8 500 litrów c) gaz samochodowy LPG 2 500 litrów
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Olkuszu, Olkusz
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętów na zewnętrznych stacjach paliwowych w następujących nieprzekraczalnych ilościach: 1) dla samochodów i sprzętów tankujących w Olkuszu: a) etylina bezołowiowa 11 300 litrów b) olej napędowy 11 000 litrów c) gaz samochodowy LPG 2 500 litrów 2) dla samochodów i sprzętów tankujących w Wolbromiu: a)etylina bezołowiowa 2 700 litrów b)olej napędowy 8 500 litrów c)gaz samochodowy LPG 2 500 litrów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde zadanie oddzielnie tj. I część - sprzedaż maksymalnie 11 300 litrów etyliny bezołowiowej dla samochodów i sprzętów tankujących w Olkuszu, II część- sprzedaż maksymalnie 11 000 litrów oleju napędowego dla samochodów i sprzętów tankujących tankujących w Olkuszu, III część - sprzedaż maksymalnie 2 500 litrów gazu samochodowego dla samochodów tankujących w Olkuszu IV część - sprzedaż maksymalnie 2 700 litrów etyliny bezołowiowej dla samochodów i sprzętów tankujących w Wolbromiu, V część - sprzedaż maksymalnie 8 500 litrów oleju napędowego dla samochodów i sprzętów tankujących w Wolbromiu, VI część - sprzedaż maksymalnie 2 500 litrów gazu samochodowego dla samochodów tankujących w Wolbromiu. Tankowanie paliw musi odbywać się w punkcie - stacji paliw znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Olkusza (dla ofert składanych na części od I-III) i miasta Wolbromia (dla ofert składanych na części od IV-VI). Paliwo sprzedawane przez Wykonawcę ma posiadać wysoką jakość zgodną z Polską Normą, dokumentowaną stosownym atestem, na każde żądanie odbiorcy. Wykonawca będzie ponosił wszelkie skutki wynikłe ze sprzedaży paliw o parametrach nie odpowiadającym Polskim Normom. Podane wyżej ilości paliw są wartościami maksymalnymi (nieprzekraczalnymi) dla danej części zamówienia. Odbiór paliw będzie następował poprzez tankowanie na stacji Wykonawcy bezpośrednio do baku pojazdu lub do kanistrów w ilościach uzgadnianych każdorazowo przez kierującego pojazdem Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w każdym z 6 wyżej wymienionych zadań (w każdej pozycji asortymentowej). Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu. Rozliczanie za zakupione paliwo następować będzie bezgotówkowo z czternastodniowym terminem płatności
 6. DOSTAWA OPAŁU DLA POTRZEB URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH W ILOŚCIACH: MIAŁ -OK. 165 T, WĘGIEL KOSTKA - OK. 136 T, EKOGROSZEK - OK. 20 T, KOKS - OK. 15T.
  Zamawiający: Gmina Trzyciąż, Trzyciąż
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału dla potrzeb Urzędu Gminy i jednostek podległych (szkół) w ilościach: miał -ok. 165 t, węgiel kostka - ok. 136 t, ekogroszek - ok. 20 t , koks-ok. 15 t sukcesywnie w terminie do 30.04.2011 r. Parametry/wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: - Dostarczony opał ma mieć uziarnienie i kaloryczność : o Miał (uziarnienie 0-20mm) - 24 000 kJ/kg, o Węgiel kostka (uziarnienie 63-200mm) - co najmniej 28 000 kJ/kg, o Ekogroszek (uziarnienie 5-25mm) - od 26 000 kJ/kg do 27 000 kJ/kg o Koks (uziarnienie 20-40mm) - od 27 000 - do 28 500 kJ/kg - Wykonawca dostarczy opał własnym transportem do siedziby Zamawiającego i poszczególnych szkół, w odpowiednich ilościach i ustalonych terminach. - Wykonawca dostarczy atesty jakościowe na opał..
 7. DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95 W 2010 ROKU
  Zamawiający: Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Wolbrom
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 25 000 litrów oleju napędowego oraz do 2 000 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95 dla potrzeb WZWiK w 2010 roku.
 8. Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętów na zewnętrznych stacjach paliwowych w następujących ilościach : 1) dla samochodów i sprzętów w Olkuszu: a) etylina bezołowiowa około 11 000 litrów b) olej napędowy około 9 000 litrów c) gaz samochodowy LPG około 2 500 litrów 2) dla samochodów i sprzętów w Wolbromiu: a)etylina bezołowiowa około 3 000 litrów b)olej napędowy około 7 000 litrów c)gaz samochodowy LPG około 2 100 litrów.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Olkuszu, Olkusz
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
  zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętów na zewnętrznych stacjach paliwowych w następujących ilościach:
  1) dla samochodów i sprzętów w Olkuszu:
  a) etylina bezołowiowa około 11 000 litrów
  b) olej napędowy około 9 000 litrów
  c) gaz samochodowy LPG około 2 500 litrów
  2) dla samochodów i sprzętów w Wolbromiu:
  a)etylina bezołowiowa około 3 000 litrów
  b)olej napędowy około 7 000 litrów
  c) gaz samochodowy LPG około 2 100 litrów.

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde zadanie oddzielnie tj.
  I część - sprzedaż około 11 000 litrów etyliny bezołowiowej dla samochodów i sprzętów w Olkuszu,
  II część- sprzedaż około 9 000 litrów oleju napędowego dla samochodów i sprzętów w Olkuszu,
  III część - sprzedaż około 2 500 litrów gazu samochodowego dla samochodów w Olkuszu
  IV część - sprzedaż około 3 000 litrów etyliny bezołowiowej dla samochodów i sprzętów w Wolbromiu,
  V część - sprzedaż około 7 000 litrów oleju napędowego dla samochodów i sprzętów w Wolbromiu,
  VI część - sprzedaż około 2 100 litrów gazu samochodowego dla samochodów w Wolbromiu.
  Paliwo sprzedawane przez Wykonawcę ma posiadać wysoką jakość zgodną z Polską Normą, dokumentowaną stosownym atestem, na każde żądanie odbiorcy.
  Wykonawca będzie ponosił wszelkie skutki wynikłe ze sprzedaży paliw o parametrach nie odpowiadającym Polskim Normom.
  Rozliczanie za zakupione paliwo następować będzie bezgotówkowo z czternastodniowym terminem płatności.
 9. Roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie w okresie od 01.01.2009r do 25.06.2009 na: ZADANIE II - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na części zachodniej-roboty uzupelniajace
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, Pszczyna
  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na sieci dróg wojewódzkich w okresie od podpisania umowy do 30.09.2009r. zadania:
  a) remonty bieżące nawierzchni jezdni i chodników
  b) utrzymanie elementów odwodnienia ulic, rowów i poboczy
  c) utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
  d) utrzymanie i konserwacja obiektów inżynierskich
  e) wykonanie robót interwencyjnych i zabezpieczających
  f) utrzymanie zadrzewienia przydrożnego
  g) utrzymanie czystości i porządku.
 10. Nierytmiczne tankowanie pojazdów Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Wolbromiu
  Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, Olkusz
  Benzyna bezołowiowa 95 - 1200 litrów
  Olej napędowy - 8 000 litrów
 11. DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95 W 2009 ROKU.
  Zamawiający: Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Wolbrom
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 28000 litrów oleju napędowego oraz do 3000 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95 dla potrzeb WZWiK w 2009 roku.
 12. Dostawa produktów i paliw z ropy naftowej - Zadania 1 - 3
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Olkusz
  Dostawa produktów i paliw z ropy naftowej - Zadania 1 - 3
  Zadanie 1 - benzyna bezołowiowa 95, olej napędowy
  Zadanie 2 - oleje silnikowe, oleje hydrauliczne
  Zadanie 3 - dodatek do ON, płyn hamulcowy, płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy, żarówki, bezpieczniki
  Wymagane warunki realizacji zamówienia - dotyczy Zadania 1:
  - zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał przynajmniej jedną stację położoną w granicach miasta Olkusza - całodobową, czynną przez 7 dni tygodnia;
  - forma tankowania pojazdów samochodowych zamawiającego - bezgotówkowa;
  - maksymalnie jednomiesięczny okres rozrachunkowy, począwszy od pierwszego dnia danego miesiąca; szczegółowy sposób rozliczania uzgodniony zostanie z wybranym wykonawcą;
 13. Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętów na zewnętrznych stacjach paliwowych w następujących ilościach : 1)dla samochodów i sprzętów w Olkuszu: a)etylina bezołowiowa około 13 000 litrów b) olej napędowy około 9 000 litrów c) gaz samochodowy LPG około 2 300 litrów 2)dla samochodów i sprzętów w Wolbromiu: a)etylina bezołowiowa około 4 000 litrów b)olej napędowy około 9 000 litrów c) gaz samochodowy LPG około 1 800 litrów.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Olkuszu, Olkusz
  Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętów na zewnętrznych stacjach paliwowych w następujących ilościach:
  1)dla samochodów i sprzętów w Olkuszu:
  a) etylina bezołowiowa około 13 000 litrów
  b) olej napędowy około 9 000 litrów
  c) gaz samochodowy LPG około 2 300 litrów
  2)dla samochodów i sprzętów w Wolbromiu:
  a)etylina bezołowiowa około 4 000 litrów
  b)olej napędowy około 9 000 litrów
  c) gaz samochodowy LPG około 1 800 litrów.

Inne osoby dla Banyś (69 osób):