Kogo reprezentuje osoba

Baran Janusz Piotr

w KRS

Janusz Piotr Baran

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janusz
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Baran
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Bielsko-biała (Śląskie), Katowice (Śląskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach, 6 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jarkowski Bogdan, Prędki Sebastian Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kotowicz Waldemar Wojciech
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czaplińska Jaszczurowska Jolanta Dorota, Jarkowski Bogdan, Lejman Paweł Kazimierz, Wencel Katarzyna Barbara
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Filipów Bohdan Andrzej, Jarkowski Bogdan, Tonia Grzegorz Jacek
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jarkowski Bogdan

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jarkowski Bogdan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jarkowski Bogdan, Kotowicz Katarzyna Małgorzata, Prędki Sebastian Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prędki Beata
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jarkowski Bogdan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Arch Instal Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000520398
 2. Arch Instal Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Katowice − KRS 0000539546
 3. Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego, Katowice − KRS 0000134664
 4. Buena Idea Management Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000369458
 5. Casa Medica Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000430123
 6. Elektro-kontakt Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000604433
 7. Elektrotech B.jarkowski J.baran Sp. J., Katowice − KRS 0000244088
 8. Elektrotech Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000397521
 9. Grupa Dystrybucyjna Inter-elektro, Urzut − KRS 0000228747
 10. Steelco Sp. Z O.O., Knurów − KRS 0000168559

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Awk Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000206428
 2. Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000343429
 3. Centrala Zaopatrzenia Górnictwa S.A., Katowice − KRS 0000107514
 4. Centrum Medyczne Bonifratrów Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000351026
 5. Comrebars Sp. Z O.O., Świętochłowice − KRS 0000554701
 6. Elektrocarbon Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000308311
 7. Farmacol S.A., Katowice − KRS 0000038158
 8. Górnośląska Oficyna Wydawnicza S.A., Katowice − KRS 0000010647
 9. Gromex Centrum Odszkodowań i Windykacji Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000060177
 10. Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A., Miasteczko Śląskie − KRS 0000197025
 11. Klinika Świętego Łukasza - Bgl Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bielsko-biała − KRS 0000326150
 12. Kredyt Bank S.A., Warszawa − KRS 0000019597
 13. Polmos Bielsko-biała S.A., Bielsko-biała − KRS 0000038866
 14. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Czg Stal Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000131745
 15. Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń S.A., Ustroń − KRS 0000121219
 16. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-szczecin S.A., Szczecin − KRS 0000051672
 17. Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego W Krakowie Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000338856
 18. Szpital Zakonu Bonifratrów W Katowicach Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000315658
 19. Transpetrol Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000130585
 20. VestfarmaSp. Z O.O.., Katowice − KRS 0000081932

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. REMONT 2 PRACOWNI MECHATRONICZNYCH I LIKWIDACJA BARIER ARCHITEK-TONICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „WZMOCNIENIE INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNO-SPRAWNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. E. KWIATKOWSKIEGO W MYSZKOWIE
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego, Myszków
  4.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą : „REMONT 2 PRACOWNI ME-CHATRONICZNYCH I LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „WZMOCNIENIE INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ WRAZ Z PRZY-STOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPOŁU ZKÓŁ NR 1 IM. E. KWIATKOWSKIEGO W MYSZKOWIE” 4.2 Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zakresu rzeczowego robót budowlanych polegających na: - Część I: Remont 2 pracowni mechatro-nicznych - Część II: Likwidacja barier architektonicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4.3 Część I: Remont 2 pracowni mechatronicznych 4.3.1 W ramach tej części wyko-nany zostanie remont 2 pracowni mechatronicznych zgodnie Dokumentacją Techniczną oraz Przed-miarem Robót stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 4.3.2 W zakresie remontu pomieszczenia w przyziemiu pierwszej pracowni mechatronicznej, w której zostanie zlokalizowana obrabiarka CNC przewiduje się: - roboty rozbiórkowe i demontażowe - wymianę instalacji elektrycznych - wymianę instalacji oświetleniowych - remont i naprawę wypraw tynkarskich - wymianę stolarki otworowej (drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe, wewnętrzne lokalowe) - remont posadzki (płytki gresowe wraz z cokolikami) - wymianę fragmentu instalacji sanitarnej (podejścia dopływowe i odpływowe) -wymianę misy umywalkowej wraz z baterią - roboty obudowy z płyt G-K - roboty malarskie - ko-munikację między urządzeniami: komputer- obrabiarka CNC 4.3.3 W zakresie remontu pomieszcze-nia wysokiego parteru drugiej pracowni mechatronicznej, w której zostaną umieszczone stoły oraz pozostałe wyposażenie mechatroniczne zakupione w ramach projektu EFS (11.2.2) przewiduje się: - remont i naprawę wypraw tynkarskich - wymianę stolarki otworowej (drzwi wewnętrzne lokalowe) - remont posadzki (wykładzina typu tarkret) - remonty malarskie 4.3.4. Uwagi: Wszystkie użyte materiały do wykonania zjazdu indywidualnego winny posiadać: • certyfikat zgodności z Polską Normą, lub Aprobatą Techniczną, lub • deklaracje zgodności producenta z Polską Normą (lub Apro-batą Techniczną, lub • certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeśli wyrób znajduje się na liście wyro-bów, które podlegają obowiązkowi takiej certyfikacji) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamó-wień kod CPV: 45.00.00.00 -7 - Roboty budowlane 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyj-ne 45442100-8 - Roboty malarskie 45421100-5 - Stolarka okienna i drzwiowa 45410000-4 - Wyko-nanie tynków szlachetnych wewnętrznych i zewnętrznych 45410000 - Tynkowanie 45453100 - Ro-boty renowacyjne Wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych 45411000 - Wykonanie tyn-ków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych 45410000 - Tynkowanie. Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych 45311000-0 - roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elek-trycznych oraz dodatkowo: 45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowla-nych 45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych 45314200-3 - instalacja infrastruktury kablowej 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311100-1 - roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 45311200-2 - roboty w zakresie opraw elektrycznych 45315100-9 - instalacyjne roboty elektryczne 45315600-4 - instalacje niskiego napięcia 45315700-5 - instalowa-nie rozdzielni elektrycznych 45317000-2 - inne instalacje elektryczne 45232460-4 – Roboty sanitar-ne 4.4 Część II: Likwidacja barier architektonicznych 4.4.1 W ramach tej części nastąpi dostosowa-nie infrastruktury szkoły do potrzeb nauczania osób z niepełnosprawnością poprzez likwidację we-wnętrznych i zewnętrznych barier architektonicznych zgodnie z Projektem Architektoniczno- Bu-dowlanym oraz Przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W ramach tej części na-stąpi likwidacja wewnętrznych i zewnętrznych barier architektonicznych, budowa windy zewnętrz-nej oraz platform dźwigowych schodowych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 18. W ramach tej Części wykonany zosta-nie dźwig osobowy zewnętrzny o wysokości 14 metrów, składający się z 5 przystanków, w tym 4 sztuk wewnątrz budynku. W ramach tej Części nastąpi również montaż 2 platform dźwigowych schodowych służących do komunikacji między piętrami dla osób na wózkach inwalidzkich. Wyko-nane zostanie również dostosowanie łazienki dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z Przedmia-rem Robót stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 4.4.2 Materiały zastosowane do realizacji przed-miotowej inwestycji powinny posiadać atesty ITB. Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem interesu osób trzecich zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, właściwymi normami pod nadzorem osób uprawnionych. 4.4.3 Wszystkie roboty budowlano - montażowe należy wyko-nywać: - zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzędach i instytu-cjach, - zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, - zgodnie z przepisami BMP, - pod nadzorem i kierunkiem osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Oznaczenie wg Wspólnego Słowni-ka Zamówień kod CPV: 45000000 -7 roboty budowlane 42416100-6 - windy 45313100-5 – insta-lowanie wind 45211310-5 – roboty budowlane w zakresie łazienek 4.5 Postanowienia ogólne (doty-czy Części I i Części II): 1) Przedmiary robót jako załączniki do niniejszej specyfikacji, stanowią podstawę do sporządzenia kosztorysów ofertowych (odrębnie dla Części I i Części II) – opracowa-nych metodą kalkulacji uproszczonej z podaniem wskaźników cenotwórczych i cen jednostkowych materiałów w formie tabeli. 2) Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produk-tów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia wła-ściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące dla przyszłego Wykonawcy do ich stosowania. 3) Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego i nie będą powodować konieczności przeprojektowywania dokumentacji projektowej. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wy-kazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządze-nia) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 4) Zamawiający nie przewiduje możliwo-ści udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicz-nych 5) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykona-nia przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 4.6 Wymagania stawiane Wykonawcy (dotyczy Części I i Czę-ści II): 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jako-ściowymi wykonania przedmiotu zamówienia opisanymi w niniejszej SIWZ, a w szczególności sprawne i terminowe wykonanie zamówienia. 2) Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego. 3) Wymagana jest należyta staran-ność przy realizacji zobowiązań umowy. 4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 4.8 Obowiązek zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (dotyczy Części I i Części II): 1)Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykony-wane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywa-niem robót w siedzibie Zamawiającego, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie podlega-ją na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Ko-deks pracy. 2) Dla udokumentowania tego faktu w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę, o których mowa w ppkt. 1). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ro-dzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę (lub kopie druku ZUS RCA) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwyko-nawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów (lub kopie druku ZUS RCA) powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniają-cy ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3) W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zaktualizowanego oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na umo-wę o pracę, o których mowa w ppkt. 1) Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni ro-boczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiają-cego, Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę (lub kopie druku ZUS RCA) osób wykonujących w trak-cie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwyko-nawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów (lub kopie druku ZUS RCA) powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniają-cy ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 4) Zamawiający może w każdym czasie realizacji umowy zwrócić się ponownie do Wykonawcy/Podwykonawcy o przedłożenie aktualnego oświadczenia, o którym mo-wa w ppkt. 2) oraz o okazanie dowodów potwierdzających zatrudnienie osób, natomiast Wykonaw-ca/Podwykonawca ma obowiązek przedstawić je niezwłocznie Zamawiającemu, ale w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu wezwania. 5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawia-jący uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie speł-niania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i do-konywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Pra-cownicy skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia, w stosunku do których Wykonawca nie oświadczył, że są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy nie będą wpuszczani na teren budowy, a więc nie będą mogli wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 6) W przypadku, gdy Wykonawca lub Podwykonawca nie dochowa, któregokolwiek z terminu wskazanego w ppkt.2), ppkt. 3) oraz w ppkt. 4) Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy w odniesieniu do poszczególnej części. 4.8 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców. 4.8.1 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniej-szym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4.8.2 Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wy-konania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 Ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonaw-cy. 4.8.3 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wy-kluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę albo zrezygnować z powie-rzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 4.8.4 Powierzenie wykonania części zamó-wienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 4.8.5 Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawstwa, w tym dotyczące umowy o pod-wykonawstwo, zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
 2. „REMONT 5 SAL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I LIKWIDACJA WEWNĘTRZNYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH II”
  Zamawiający: Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki, Żarki
  4.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą : „REMONT 5 SAL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I LIKWIDACJA WEWNĘTRZNYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH II” 4.2 Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zakresu rzeczowego robót budowlanych polegających na: - Część I: Remont 5 sal praktycznej nauki zawodu - Część II: Likwidacja wewnętrznych barier architektonicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4.3 Część I: Remont 5 sal praktycznej nauki zawodu. W ramach tej części wykonany zostanie remont 5 pracowni do praktycznej nauki zawodu (1 pracownia gastronomiczna, 1 pracownia hotelarska z zapleczem, 1 pracownia reklamowa z zapleczem, 2 pracownie informatyczne) na podstawie Dokumentacji Projektowej, Przedmiaru Robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w przedmiarze robót. Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia winien używać tylko te wyroby i materiały, które: - posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), - posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte w/w certyfikacją i które spełniają wymogi ST. - znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99). - W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Zamawiający zaznacza, iż kolory ścian w poszczególnych pracowniach mają być z palety kolorów pastelowych. Wykonawca, przed przystąpieniem do malowania winien przedstawić Zamawiającemu karty charakterystyki zawierające niebezpieczne substancje mieszczące się w danym produkcie. W ramach ww. części zostanie również wykonany remont instalacji elektrycznych na podstawie Dokumentacji Projektowej, Przedmiaru Robót oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, przestrzegając przepisów BHP oraz bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną. Prace przewidziane w ramach kontraktu mogą być wykonywane wyłącznie w terminach ustalonych przez Zamawiającego. Prace należy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków: 1/ obowiązujących Polskich Norm i norm branżowych, 2/ ustawy o ochronie osób i mienia (z dnia 26 września 1997r.Dz. U. 97.114.740), 3/ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r, nr 207, poz. 2016), 4/ właściwych przepisów bhp i ppoż. Materiały wykorzystane do wykonywania robót związanych z instalacją elektryczną muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216) b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728) Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień kod CPV: 45000000 -7 roboty budowlane 45442100-8 - Roboty malarskie 45421100-5 - Stolarka okienna i drzwiowa 45410000-4 - Wykonanie tynków szlachetnych wewnętrznych i zewnętrznych 45410000 - Tynkowanie 45453100 - Roboty renowacyjne Wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych 45411000 - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych 45410000 - Tynkowanie. Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych 45262522-6 - Konstrukcje murowe 45262311 - Betonowanie konstrukcji 45262310 - Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) 45311000-0 - roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych oraz dodatkowo: 45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych 45314200-3 - instalacja infrastruktury kablowej 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311100-1 - roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 45311200-2 - roboty w zakresie opraw elektrycznych 45315100-9 - instalacyjne roboty elektryczne 45315600-4 - instalacje niskiego napięcia 45315700-5 - instalowanie rozdzielni elektrycznych 45317000-2 - inne instalacje elektryczne 4.4 Część II: Likwidacja wewnętrznych barier architektonicznych W ramach tej części wykonane zostaną prace związane z likwidacją wewnętrznych barier architektonicznych pod kątem osób z niepełnosprawnością na podstawie dokumentacji projektowej. W ramach tej części nastąpi montaż platformy dźwigowej schodowej służącej do komunikacji między piętrami dla osób na wózkach inwalidzkich. Wszystkie roboty budowlano - montażowe należy wykonywać: - zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzędach i instytucjach, - zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, - zgodnie z przepisami BHP, - pod nadzorem i kierunkiem osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Wszystkie roboty budowlano- montażowe należy wykonywać na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz Przedmiaru Robót stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. W ramach tej części wykonane zostanie również dostosowanie łazienki dla osób z niepełnosprawnością- remont łazienki winien być wykonany na podstawie Przedmiaru Robót stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień kod CPV: 45000000 -7 roboty budowlane 42416100-6 - windy 45313100-5 – instalowanie wind 45211310-5 – roboty budowlane w zakresie łazienek 4.5 Postanowienia ogólne (dotyczy Części I i Części II): 1).Przedmiary robót jako załączniki do niniejszej specyfikacji, stanowią podstawę do sporządzenia kosztorysów ofertowych (odrębnie dla części I i części II) – opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej z podaniem wskaźników cenotwórczych i cen jednostkowych materiałów w formie tabeli. 2) Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące dla przyszłego Wykonawcy do ich stosowania. 3) Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego i nie będą powodować konieczności przeprojektowywania dokumentacji projektowej. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 4) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 5) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 4.6 Wymagania stawiane Wykonawcy (dotyczy Części I i Części II): 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi wykonania przedmiotu zamówienia opisanymi w niniejszej SIWZ, a w szczególności sprawne i terminowe wykonanie zamówienia. 2) Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego. 3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 4.7 Obowiązek zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (dotyczy Części I i Części II): 1)Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w siedzibie Zamawiającego, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie podlegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 2) Dla udokumentowania tego faktu w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę, o których mowa w ppkt. 1). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę (lub kopie druku ZUS RCA) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów (lub kopie druku ZUS RCA) powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3) W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zaktualizowanego oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę, o których mowa w ppkt. 1) Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę (lub kopie druku ZUS RCA) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów (lub kopie druku ZUS RCA) powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 4) Zamawiający może w każdym czasie realizacji umowy zwrócić się ponownie do Wykonawcy/Podwykonawcy o przedłożenie aktualnego oświadczenia, o którym mowa w ppkt. 1) oraz o okazanie dowodów potwierdzających zatrudnienie osób, natomiast Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek przedstawić je niezwłocznie zamawiającemu, ale w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu wezwania. 5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia, w stosunku do których Wykonawca nie oświadczył, że są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy nie będą wpuszczani na teren budowy, a więc nie będą mogli wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 6) W przypadku, gdy Wykonawca lub Podwykonawca nie dochowa, któregokolwiek z terminu wskazanego w ppkt.2), ppkt. 3) oraz w ppkt. 4) Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy w odniesieniu do poszczególnej części. 4.8 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców. 4.8.1 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4.8.2 Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 Ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 4.8.3 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę albo zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 4.8.4 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 4.8.5 Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawstwa, w tym dotyczące umowy o podwykonawstwo, zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
 3. MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ WRAZ Z ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO I BIUROWEGO
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń Apteki wraz z rozbiórką budynku gospodarczego oraz dostawą wyposażenia medycznego
  i biurowego” w Samodzielnym Publicznym Szpitalu im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 4. Przebudowa budynku Przedszkola Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Myszkowie, ul. Stalowa 1.
  Zamawiający: Przedszkole Nr 5 im. Marii Konopnickiej, Myszków
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - zamknięcie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczem
  wejść do piwnicy dostępnych z poziomu piwnicy klatek K1 i K2 oraz wejść do
  piwnicy z korytarzy parteru przy klatkach K3 i K4,
  - zamknięcie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczem
  pomieszczenia pokoju wychowawców na parterze w miejscu wskazanym na
  rysunku nr 3,
  - zamknięcie klatek schodowych K3 i K4 na poziomie parteru, drzwiami
  przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30, wyposażonymi w
  samozamykacze,
  - zamknięcie klatek schodowych K1 i K2 na poziomie parteru drzwiami
  przeciwpożarowymi
  o klasie odporności ogniowej EI 30, wyposażonymi w samozamykacze,
  - zamknięcie szatni parteru od strony łączników drzwiami przeciwpożarowymi o
  klasie odporności ogniowej EI 30 wyposażonymi w samozamykacze,
  - zamknięcie klatek schodowych K1 i K2 na poziomie pietra drzwiami
  przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30, wyposażonymi
  w samozamykacze,
  - zamkniecie łączników na poziomie pietra od strony segmentu C drzwiami
  przeciwpożarowymi o szerokości 90 cm w klasie odporności ogniowej EI 30
  i EIS 30, wyposażonymi w samozamykacze,
  - przesuniecie otworów na drzwi wejściowe do sal zajęć na parterze i piętrze
  położonych przy ewakuacyjnych klatkach schodowych K1 i K2 z wykonaniem
  robót wyburzeniowych i murowych. Zamiana skrzydeł na otwierane zgodnie
  z rysunkiem nr 3 i 4,
  - wykonanie robót wyburzeniowych przy wymianie drzwi wewnętrznych na
  Wietrze przy segmencie C,
  - okładziny projektowanych ścian wewnętrznych. Tynki cementowo-wapienne lub
  gipsowe. Malowanie dostosować do istniejącego.

  - wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;
  - zabudowa rozdzielnicy p-poż TPP;
  - doposażenie istniejących tablic;
  - prace adaptacyjne w tablicy głównej związane z zabudową Głównego
  Wyłącznika Prądu (GWP);
  - wykonanie instalacji dla systemu oddymiania klatki schodowej K1 i K2;
  - prace kontrolno - pomiarowe i uruchomieniowe.
 5. Roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku biurowym, będącym siedzibą Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 31.
  Zamawiający: Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
  Roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku biurowym, będącym siedzibą Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 31. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.
 6. Roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na I piętrze budynku biurowego, będącego siedzibą Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 31.
  Zamawiający: Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na I piętrze budynku biurowego, będącego siedzibą Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 31.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, oraz przedmiar robót - załącznik nr 2 do SIWZ.
 7. Zamówienia z wolnej ręki - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego p.n. Przebudowa części parteru budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z lokalu mieszkalnego na Izbę Tradycji Wyższego Urzędu Górniczego oraz Salkę Konferencyjną w ramach umowy nr WUG 88/2012 z dnia 31 maja 2012 r.
  Zamawiający: Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
  Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego p.n. Przebudowa części parteru budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z lokalu mieszkalnego na Izbę Tradycji Wyższego Urzędu Górniczego oraz Salkę Konferencyjną w ramach umowy nr WUG 88/2012 z dnia 31 maja 2012 r.
 8. Dodatkowe roboty budowlane, nieprzewidziane w realizowanym podstawowym zamówieniu p.n. Przebudowa części parteru budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z lokalu mieszkalnego na Izbę Tradycji Wyższego Urzędu Górniczego oraz Salkę Konferencyjną w ramach umowy nr WUG 88/2012 z dnia 31 maja 2012 r.
  Zamawiający: Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
  Dodatkowe roboty budowlane, nieprzewidziane w realizowanym podstawowym zamówieniu p.n. Przebudowa części parteru budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z lokalu mieszkalnego na Izbę Tradycji Wyższego Urzędu Górniczego oraz Salkę Konferencyjną w ramach umowy nr WUG 88/2012 z dnia 31 maja 2012 r.
 9. Modernizacja pomieszczeń Pawilonu II - GIG Katowice
  Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, Katowice
  W zakres zadania wchodzą prace ogólnobudowlane, instalacyjne i posadzkarskie. Zadanie wykonane ma być na podstawie przedmiarów (załącznik nr 8 do SIWZ), projektu oraz zgodnie z wiedzą budowlaną. Prace głośne należy prowadzić po godzinie 14.00 i należy je przewidzieć a także poinformować o nich inspektora nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym. Prace należy wykonać w kolejności poszczególnych pięter - od piątego do drugiego. W trakcie wykonywania prac należy uwzględnić fakt, iż równolegle będą prowadzone, przez przyszłego użytkownika, prace elektryczne. W związku z czym należy odpowiednio skoordynować prace. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń biurowych, socjalnych (w tym szatni i łaźni)
 10. Przebudowa części parteru budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z lokalu mieszkalnego na Izbę Tradycji Wyższego Urzędu Górniczego oraz Salkę Konferencyjną.
  Zamawiający: Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części parteru budynku mieszkalnego przy ulicy Poniatowskiego 29 w Katowicach, wraz ze zmianą sposobu użytkowania z lokalu mieszkalnego na Izbę Tradycji Wyższego Urzędu Górniczego oraz Salkę Konferencyjną. W ramach przebudowy wykonawca zobowiązany jest także do przeprowadzenia prac renowacyjnych wnętrza lokalu (sztukateria drewniana, w tym stolarka okienna i drzwiowa, sztukateria gipsowa, renowacja kominka, renowacja lamp) oraz dostarczenia i montażu podnośnika dla niepełnosprawnych oraz wyposażenia lokalu między innymi w meble, postumenty do prezentacji eksponatów, gabloty, półki na eksponaty, a także dostarczenia niezbędnego sprzętu, w tym systemu nagłośnienia i multimedialnego.

Inne osoby dla Baran Janusz Piotr (65 osób):