Kogo reprezentuje osoba

Baran

w KRS

Julian Baran

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Julian
Nazwisko:Baran
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1927 r., wiek 96 lat
Miejscowości:Siepraw (Małopolskie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cygan Władysław, Matoga Stanisław, Płachta Anastazy, Płachta Władysław, Płatek Maria, Rychlicki Kazimierz, Siatka Adam Michał, Łukasik Krystyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Molus Ignacy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych W Sieprawiu, Siepraw − KRS 0000110557

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Sieprawiu, Siepraw − KRS 0000211685

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach gminnych w Gminie Siepraw w sezonie zimowym 2014/2015
  Zamawiający: Gmina Siepraw, Siepraw
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Siepraw w sezonie zimowym 2014/2015r., w tym usług zwalczania gołoledzi i odśnieżania zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w załączniku Nr 7 do SIWZ i standardem określonym w załączniku Nr 9 do SIWZ. 3.2 Długość dróg przewidziana do zimowego utrzymania to 56,77km. 3.3 Wykaz dróg, parkingów, placów, na których wykonywane będą usługi oraz kolejność wykonywania usług dotyczących odśnieżania i usuwania śliskości i gołoledzi zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 3.4 Wykonawca zapewnia materiały do posypywania dróg. 3.5 Zakres usług jest ściśle uzależniony od warunków atmosferycznych. 3.6 Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy posiadania środków łączności telefonicznej do komunikowania się pracownika Urzędu Gminy Siepraw z kierowcami pracującymi w terenie i pełniącymi dyżur. 3.7 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu celem uzyskania wszelkich danych dotyczących stanu technicznego i szerokości dróg, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy na wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w Gminie Siepraw. 3.8 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (wypadki, kolizje drogowe) spowodowane zaniechaniem prac lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami podanymi w specyfikacji wykonywania usług przy zimowym utrzymaniu dróg
 2. Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach gminnych w Gminie Siepraw w sezonie zimowym 2013/2014r
  Zamawiający: Gmina Siepraw, Siepraw
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Siepraw w sezonie zimowym 2013/2014r., w tym usług zwalczania gołoledzi i odśnieżania zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w załączniku Nr 7 SIWZ i standardem określonym w załączniku Nr 9 do SIWZ. 3.2 Długość dróg przewidziana do zimowego utrzymania to 56,77km. 3.3 Wykaz dróg, parkingów, placów, na których wykonywane będą usługi oraz kolejność wykonywania usług dotyczących odśnieżania i usuwania śliskości i gołoledzi zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 3.4 Wykonawca zapewnia materiały do posypywania dróg. 3.5 Zakres usług jest ściśle uzależniony od warunków atmosferycznych.3.6 Zamawiająca będzie żądała od Wykonawcy posiadania środków łączności telefonicznej dla komunikowania się pracownika Urzędu Gminy z kierowcami pracującymi w terenie i pełniącymi dyżur.3.7 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu celem uzyskania wszelkich danych dotyczących stanu technicznego i szerokości dróg, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy na wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w Gminie Siepraw. 3.8 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (wypadki, kolizje drogowe) spowodowane zaniechaniem prac lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami podanymi w specyfikacji wykonywanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg
 3. Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach gminnych w Gminie Siepraw w sezonie zimowym 2012/2013r.
  Zamawiający: Gmina Siepraw, Siepraw
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Siepraw w sezonie zimowym 2012/2013r., w tym usług zwalczania gołoledzi i odśnieżania zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w załączniku Nr 7 SIWZ i standardem określonym w załączniku Nr 9 do SIWZ. Długość dróg przewidziana do zimowego utrzymania to 55,98km. Wykaz dróg, parkingów, placów, na których wykonywane będą usługi oraz kolejność wykonywania usług dotyczących odśnieżania i usuwania śliskości i gołoledzi zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca zapewnia materiały do posypywania dróg. Zakres usług jest ściśle uzależniony od warunków atmosferycznych. Zamawiająca będzie żądała od Wykonawcy posiadania środków łączności telefonicznej dla komunikowania się pracownika Urzędu Gminy z kierowcami pracującymi w terenie i pełniącymi dyżur. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu celem uzyskania wszelkich danych dotyczących stanu technicznego i szerokości dróg, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy na wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w Gminie Siepraw. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (wypadki, kolizje drogowe) spowodowane zaniechaniem prac lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami podanymi w specyfikacji wykonywanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg..
 4. Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach gminnych w Gminie Siepraw w sezonie zimowym 2011/2012r.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Siepraw
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Siepraw w sezonie zimowym 2011/2012r., w tym usług zwalczania gołoledzi i odśnieżania zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w załączniku Nr 7 SIWZ i standardem określonym w załączniku Nr 8 do SIWZ. Długość dróg przewidziana do zimowego utrzymania to 55,98km. Wykaz dróg, parkingów, placów, na których wykonywane będą usługi oraz kolejność wykonywania usług dotyczących odśnieżania i usuwania śliskości i gołoledzi zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca zapewnia materiały do posypywania dróg. Zakres usług jest ściśle uzależniony od warunków atmosferycznych. Zamawiająca będzie żądała od Wykonawcy posiadania środków łączności telefonicznej dla komunikowania się pracownika Urzędu Gminy z kierowcami pracującymi w terenie i pełniącymi dyżur. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu celem uzyskania wszelkich danych dotyczących stanu technicznego i szerokości dróg, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy na wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w Gminie Siepraw. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (wypadki, kolizje drogowe) spowodowane zaniechaniem prac lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami podanymi w specyfikacji wykonywanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg
 5. Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach gminnych w Gminie Siepraw w sezonie zimowym 2010/2011r
  Zamawiający: Urząd Gminy, Siepraw
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Siepraw w sezonie zimowym 2010/2011r., w tym usług zwalczania gołoledzi i odśnieżania zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w załączniku Nr 7 SIWZ i standardem określonym w załączniku Nr 8 do SIWZ. Długość dróg przewidziana do zimowego utrzymania to 54,98 km. Wykaz dróg, parkingów, placów, na których wykonywane będą usługi oraz kolejność wykonywania usług dotyczących odśnieżania i usuwania śliskości i gołoledzi zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca zapewnia materiały do posypywania dróg. Zakres usług jest ściśle uzależniony od warunków atmosferycznych. Zamawiająca będzie żądała od Wykonawcy posiadania środków łączności telefonicznej dla komunikowania się pracownika Urzędu Gminy z kierowcami pracującymi w terenie i pełniącymi dyżur.
  Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu celem uzyskania wszelkich danych dotyczących stanu technicznego i szerokości dróg, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy na wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w Gminie Siepraw. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (wypadki, kolizje drogowe) spowodowane zaniechaniem prac lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami podanymi w specyfikacji wykonywanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg. Szczegółowy zakres zamówienia jest następujący:
  - rozliczenie finansowe odbywać się będzie w układzie miesiąca kalendarzowego.
  - akcja zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2010/2011 odbywać się będzie w okresie od 15 listopada 2010r., do 15 marca 2011r.
  - maksymalna wartość zamówienia to cena miesięcznego ryczałtu wynikająca z oferty pomnożona przez 4 miesiące. Zamawiająca zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za każdy miesiąc kalendarzowy realizacji usług będących przedmiotem zamówienia wg ceny wynikającej z oferty.
 6. Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach gminnych w Gminie Siepraw 2009/2010
  Zamawiający: Urząd Gminy, Siepraw
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Siepraw, w tym usług zwalczania gołoledzi i odśnieżania zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w załączniku nr 3 do umowy i standardem określonym w załączniku nr 2 do umowy. Długość dróg przewidziana do zimowego utrzymania to 54,98 km. Wykaz dróg, parkingów, placów, na których wykonywane będą usługi oraz kolejność wykonywania usług dotyczących odśnieżania i usuwania śliskości i gołoledzi zawiera załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca zapewnia materiały do posypywania dróg. Zakres usług jest ściśle uzależniony od warunków atmosferycznych. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy posiadania środków łączności telefonicznej dla komunikowania się pracownika Urzędu Gminy z kierowcami pracującymi w terenie i pełniącymi dyżur

Inne osoby dla Baran (1000 osób):