Kogo reprezentuje osoba

Bartkow Lewandowska Agnieszka Marta

w KRS

Agnieszka Marta Bartkow Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agnieszka
Drugie imię:Marta
Nazwisko:Bartkow Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1983 r., wiek 39 lat
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:24 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartkow Łukasz Piotr, Grzechnik Bartkow Marta Barbara, Kowalczyk Kukawska Katarzyna Ewa, Mazur Grzegorz, Mazurek Maria, Osiński Józef, Ozga Magdalena, Załuski Andrzej Grzegorz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Balcera Inwestycje Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000907748
 2. Chlebny i Błachnio Sp. J., Brzeźce − KRS 0000669372
 3. Grand Inwestycje Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000906723
 4. K-3 K.kowalczyk-kukawska, D. Różański Sp. J., Lublin − KRS 0000456597
 5. Kancelaria Empe Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000435243
 6. Mgm Profit Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000227224
 7. Oxnet Sp. Z O.O., Piaseczno − KRS 0000498887
 8. Paliwa Polska I. Guzowski, T. Wachciński Sp. J., Jastków − KRS 0000076611
 9. Pbs Finanse S.A., Sanok − KRS 0000069391
 10. Pks Tomaszów Lubelski Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Dzierążnia − KRS 0000411886
 11. Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów Ratar Sp. Z O.O., Tarnobrzeg − KRS 0000173274
 12. Stowarzyszenie Skaut, Lublin − KRS 0000009962
 13. Vsb Service S.A., Warszawa − KRS 0000412576
 14. Wschodnie Stowarzyszenie Syndyków, Warszawa − KRS 0000386837

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Apteka D. Dwornicka i Spółka, Sp. J., Lublin − KRS 0000362949
 2. Apteka Medicum Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000500584
 3. Bioikos Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000363923
 4. Biuro Rachunkowe Awers Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000069166
 5. Elpol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000044620
 6. Europerfekt Sp. Z O.O., Biłgoraj − KRS 0000438778
 7. Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-skłodowskiej, Lublin − KRS 0000118427
 8. Grupa 3 J S.A., Warszawa − KRS 0000309233
 9. Hpp Consulting Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000269210
 10. Kancelaria Syndyków Licencjonowanych Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000372669
 11. Lubman Umcs Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000183987
 12. Miro Agencja Ochrony Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Lublin − KRS 0000126078
 13. Miro Monitoring Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000362856
 14. Platforma Paliwowa Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000318544
 15. Stalor Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Stalowa Wola − KRS 0000332998
 16. Towarzystwo Gospodarcze Labor Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Mielec − KRS 0000282025
 17. Unidex Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000211179
 18. Wola Nieruchomość Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000232449

Powiązane przetargi (24 szt.):
 1. usługi zabezpieczenia osób i mienia w budynku Bloku Operacyjnego SPSK4
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Lublin
  usługi zabezpieczenia osób i mienia w budynku Bloku Operacyjnego SPSK4
 2. realizacja usługi ochrony mienia i osób w Zakładzie Radiologii i Medycyny Nuklearnej PET/CT SPSK 4
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Lublin
  realizacja usługi ochrony mienia i osób w Zakładzie Radiologii i Medycyny Nuklearnej PET/CT SPSK 4
 3. realizacja planu zabezpieczenia osób i mienia SPSK4
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Lublin
  realizacja planu zabezpieczenia osób i mienia SPSK4
 4. Świadczenie usługi zabezpieczenia konwojem transportów towarów akcyzowych (wyrobów tytoniowych)
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zabezpieczenia konwojem transportów towarów akcyzowych (wyrobów tytoniowych), do miejsca zniszczenia oraz transportów pomiędzy magazynami depozytowymi Izby Celnej w Białej Podlaskiej. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania ochrony wyrobów przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz do dostarczenia ich w stanie nienaruszonym do miejsca przeznaczenia, przez konwojentów wyposażonych w broń palną z normatywem amunicji, realizujących zadania w oparciu o rozporządzenie MSWiA z dnia 7 września 2010 r. ( Dz. U. z 2010 r., Nr 166 poz. 1128 z późn. zm.) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 3. Usługa zabezpieczenia konwojem transportów towarów akcyzowych (wyrobów tytoniowych) świadczona będzie w następujący sposób: Usługa zabezpieczenia konwojem transportów towarów akcyzowych (wyrobów tytoniowych) przeznaczonych do zniszczenia. Transporty towarów akcyzowych (wyrobów tytoniowych) odbywać się będą z następujących magazynów depozytowych w następujących relacjach i ilościach: a) z Koroszczyna - do Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w miejscowości Karsy 78, 27-530 Ożarów, w ilości do 8 konwojów; b) z Krasnegostawu - do Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w miejscowości Karsy 78, 27-530 Ożarów, w ilości do 34 konwojów; c) z OC Hrebenne - do Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w miejscowości Karsy 78, 27-530 Ożarów, w ilości do 15 konwojów; d) z Dorohuska (OC/OC Drogowy) - do Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w miejscowości Karsy 78, 27-530 Ożarów, w ilości do 15 konwojów; e) z Lublina - do Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w miejscowości Karsy 78, 27-530 Ożarów, w ilości do 8 konwojów. Towar, o którym mowa powyżej, przewożony będzie do miejsca zniszczenia pojazdem samochodowym typu TIR, ewentualnie BUS. Usługa zabezpieczenia konwojem transportu towarów akcyzowych (wyrobów tytoniowych) pomiędzy magazynami depozytowymi zlokalizowanymi na terenie właściwości miejscowej Izby Celnej w Białej Podlaskiej. Transporty towarów akcyzowych (wyrobów tytoniowych) odbywać się będą w następujących relacjach : a) z Dorohuska do Krasnegostawu, w ilości do 8 konwojów; b) z Hrebennego do Krasnegostawu, w ilości do 4 konwojów; c) z Zosina do Krasnegostawu, w ilości do 2 konwojów. Towar, o którym mowa powyżej, przewożony będzie do miejscowości Krasnystaw pojazdem samochodowym typu TIR lub BUS. 4. Podane w ust. 3 ilości konwojów mają charakter ilości maksymalnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania podanych ilości odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wszelkie roszczenia finansowo - prawne Wykonawcy z tego tytułu, zostają wyłączone. 5. Dla potrzeb niniejszego postępowania za konwój rozumie się pracę wykonywaną przez minimum 2 pracowników konwoju łącznie z wymaganym wyposażeniem oraz samochodem służbowym Wykonawcy, wykonujących zadania konwojowe na warunkach określonych w SIWZ. 6. Obowiązki Wykonawcy w związku ze świadczoną usługą konwojowania towarów akcyzowych (wyrobów tytoniowych): a) Wykonawca jest zobowiązany w ramach świadczonej usługi do zabezpieczenia konwojowanego mienia przed kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem i zaginięciem, od chwili przejęcia ochrony nad mieniem, do momentu przekazania go w miejscu przeznaczenia oraz sporządzenia stosownej dokumentacji z realizowanej usługi tj. protokołu z przebiegu konwoju według wzoru określonego w Załączniku Nr 8 do SIWZ oraz planu konwoju według wzoru określonego w Załączniku Nr 9 do SIWZ. b) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia konwoju przewożonych towarów akcyzowych (wyrobów tytoniowych) poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, sprawowaną przez minimum 2 pracowników ochrony posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia oraz legitymację dopuszczająca do posiadania broni palnej i wyposażonych w broń palną, jednolicie umundurowanych, sprawnych fizycznie, przeszkolonych i poinstruowanych przez Wykonawcę o sposobie wykonywania konwoju. Pracownicy Wykonawcy poruszać się będą samochodem służbowym, oznaczonym rodzajem prowadzonej działalności tj. ochrona lub konwój oraz logo firmy. c) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, mających wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu. 7. Za organizacje ochrony i przebieg działań konwojowych odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a w szczególności: a) wyposażenia w odpowiedni sprzęt pracowników realizujących zadania konwojowania. b) sporządzenie i zatwierdzenie przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy planu konwoju (wzór z Załącznika Nr 9 do SIWZ) i przedstawienia go osobie odpowiedzialnej za transport towarów akcyzowych, c) sporządzenia protokołu z przebiegu konwoju (wzór z Załącznika Nr 8 do SIWZ), którego jeden podpisany egzemplarz pozostaje u Zamawiającego. 8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanym konwoju najpóźniej w czasie 12 godzin poprzedzających jego wykonanie, w formie pisemnej (faks/poczta elektroniczna). 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania przebiegu konwoju w każdym miejscu i czasie jego wykonywania
 5. Usługa ochrony mienia Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie, Pl. Tysiąclecia 1.
  Zamawiający: Chełmski Dom Kultury, Chełm
  1.
  1) Usługa ochrony mienia Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie, Pl. Tysiąclecia 1 przed każdą formą zaboru oraz we wszystkich przypadkach zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, w tym:
  - sprawne obsługiwanie systemów zabezpieczeniowych (włamaniowych, przeciwpożarowych),
  - radzenie sobie w sytuacjach nagłych, nietypowych, awariach (zalanie powierzchni użytkowych, magazynowych, garażowych, zaprószenia ognia itp.) w budynku i na przyległej posesji,
  - w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia korzystanie ze wsparcia grupy interwencyjnej swojej firmy.
  2. Wykonywanie usługi ochrony mienia w dni robocze, wolne, niedziele w godzinach od 22,00-6,00 następnego dnia i dodatkowo wg poniższego zestawienia świąt:
  1) 1 stycznia Nowy Rok - od 6,00-14,00,
  2) 6 stycznia Trzech Króli - całodobowo,
  3) Wielka Sobota (ruchome) - całodobowo,
  4) Wielkanoc (ruchome) - całodobowo,
  5) Poniedziałek Wielkanocny (ruchome) - całodobowo,
  6) Boże Ciało (ruchome) - całodobowo,
  7) 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - całodobowo,
  8) 1 listopada Wszystkich Świętych - całodobowo,
  9) 24 grudnia Wigilia - od 14,00 - 22,00 (od 22,00 normalna zmiana nocna),
  10) 25 grudnia Boże Narodzenie - całodobowo,
  11) 26 grudnia Boże Narodzenie - całodobowo,
  12) 31 grudnia Sylwester - od 14,00 - 22,00 (od 22,00 normalna zmiana nocna)
  3.Ubezpieczenie przedmiotowych usług przy czym ubezpieczeniu podlegać będzie w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników w trakcie wykonywania usług oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałych w związku z wykonywanymi usługami. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe i prawne za ewentualne szkody wyrządzone w trakcie realizacji zamówienia.
  4. Współdziałanie z kierownictwem Zamawiającego, Policją, Strażą Miejską w zakresie działań profilaktycznych w celu wzmocnienia stanu bezpieczeństwa obiektu oraz w razie zakłócenia porządku i bezpieczeństwa w obiekcie oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie.
 6. Świadczenie usług ochrony obiektów, osób i mienia
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony obiektów, osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, a także monitoringu technicznego sygnałów alarmowych z lokalnych systemów alarmowych jednostek organizacyjnych Izby Celnej w Białej Podlaskiej drogą: radiową, telefoniczną lub radiową
  i telefoniczną jednocześnie.
  2. Zamawiający doposzcza możliwość składania ofert częściowych.
  3. Przedmiotem zamówienia Zadania nr 1 jest ochrona obiektów w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, sprawowanej przez pracowników ochrony, posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia, obiektów:
  1) Izby Celnej w Białej Podlaskiej, zlokalizowanej przy ul. Północnej 19 obejmującej:
  a) działkę ogrodzoną o powierzchni 2,6504 ha stanowiącą cały kompleks obiektu,
  b) trzykondygnacyjny budynek administracyjny połączony łącznikiem wraz z jego częścią parterową,
  c) budynek magazynowo-garażowy (parterowy), d) parkingi samochodów osobowych.
  2) Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej, zlokalizowanego przy ul. Północnej 19, obejmującego:
  a) wygrodzoną część terenu z całego kompleksu obiektu,
  b) trzykondygnacyjny budynek administracyjny, c) parking samochodów osobowych.
  3) Oddziału Celnego w Białej Podlaskiej, zlokalizowanego przy ul. Północnej 19, obejmującego:
  a) wygrodzoną część terenu z całego kompleksu obiektu,
  b) trzykondygnacyjny budynek administracyjny połączony łącznikiem ze stanowiskiem odpraw szczegółowych,
  c) magazyn depozytów,
  d) plac odpraw celnych ze stanowiskami dla samochodów ciężarowych (TIR),
  e) parking samochodów osobowych.
  4) Urzędu Celnego w Lublinie, zlokalizowanego przy ul. Energetyków 20-22, obejmującego:
  a) działkę ogrodzoną o powierzchni 1.4232 ha,
  b) trzykondygnacyjny budynek administracyjny połączony z częścią parterową,
  c) budynek magazynowo-garażowy (parterowy),
  d) plac odpraw celnych samochodów ciężarowych (TIR),
  e) parking samochodów osobowych.
  4. Przedmiotem zamówienia zadania nr 2 jest włączenie lokalnych systemów alarmowych Zamawiającego do komputerowego Alarmowego Centrum Operacyjnego (ACO) posiadanego przez Wykonawcę, jego staraniem i na jego koszt oraz ochrona w formie monitoringu technicznego niżej wyszczególnionych obiektów, po łączach komutowanych TP S.A. i drogą radiową GSM, tj.:
  1) Izby Celnej, Urzędu Celnego i Oddziału Celnego w Białej Podlaskiej ul. Północna19 - poprzez włączenie zainstalowanych Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu i monitorowanie ich po łączu komutowanym TP S.A. i radiowym (GSM),
  2) Urzędu Celnego w Lublinie ul. Energetyków 20-22 - poprzez włączenie zainstalowanego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i monitorowanie po łączu komutowanym TP S.A. i drogą radiową (GSM),
  3) Oddziału Celnego w Puławach ul. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 13 - poprzez włączenie zainstalowanego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i monitorowanie po łączu komutowanym TP S.A.
  4) Oddziału Celnego w Biłgoraju ul. Krzeszowska 64 - poprzez włączenie zainstalowanego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i monitorowanie po łączu komutowanym TP S.A.,
  5) Oddziału Celnego w Zamościu ul. Namysłowskiego 8 - poprzez włączenie zainstalowanego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i monitorowanie po łączu komutowanym TP S.A.,
  6) Oddziału Celnego w Hrubieszowie ul. Nowa 100 - poprzez włączenie zainstalowanego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i monitorowanie po łączu komutowanym TP S.A.,
  7) Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim ul. Łaszczowiecka 12 - poprzez włączenie zainstalowanego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i monitorowanie drogą radiową (GSM),
  8) Oddział Celny w Chełmie ul. Hutnicza 3 - poprzez włączenie zainstalowanego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i monitorowanie po łączu komutowanym TP S.A.,
  9) Magazyn depozytowy w Dorohusku ul. Graniczna 8 - poprzez włączenie zainstalowanego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i monitorowanie po łączu komutowanym TP S.A. i drogą radiową (GSM)
 7. Usługa ochrony fizycznej osób i mienia podczas imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez Chełmski Dom Kultury w warunkach plenerowych i halowych w roku 2011.
  Zamawiający: Chełmski Dom Kultury, Chełm
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia podczas imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez Chełmski Dom Kultury w warunkach plenerowych i halowych w roku 2011.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  1) Ochrona fizyczna osób i mienia podczas imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez Chełmski Dom Kultury w warunkach plenerowych i halowych w roku 2011. Ochrona będzie wykonywana przez Wykonawcę w godzinach dziennych i nocnych w łącznej ilości 1570 osobogodzin.
  2) Wykonawca powinien zapewnić:- jednorazowe paski identyfikacyjne w różnych kolorach dla uczestników imprezy,- zunifikowany ubiór firmowy z identyfikatorami imiennymi,- bezprzewodowy system komunikacji,-kierownika ds. bezpieczeństwa Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o wyznaczeniu kierownika ds. bezpieczeństwa jako osoby kierującej i reprezentującej firmę Wykonawcy podczas imprezy i podania personaliów (wraz z numerem tel. komórkowego) do wiadomości Policji.
  3) Ubezpieczenie przedmiotowych usług, przy czym ubezpieczeniu podlegać będzie w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników w trakcie wykonywania usług oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałych w związku z wykonywanymi usługami. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe i prawne za ewentualne szkody wyrządzone w trakcie realizacji zamówienia.
  2. Zamawiający przekaże Wykonawcy harmonogram wykonania usługi, każdoroazowo na minimum dwa tygodnie przed planowaną imprezą, który będzie zawierał:- dokładny termin planowanej imprezy (harmonogram wykonania pierwszej usługi wyjątkowo zostanie dostarczony Wykonawcy co najmniej dwa dni przed imprezą, która odbędzie się 19.02.2011r. w hali MOSiR, 22-100 Chełm, ul. Graniczna 2a)- nazwę imprezy,- dokładne określenie miejsca imprezy,- godziny pracy ochrony, - liczbę osób potrzebnych do ochrony.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony fizycznej osób i mienia zgodnie z harmonogramem wykonania usługi dostarczonym przez Zamawiającego.
  4. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z kierownictwem Zamawiającego, Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w celu wzmocnienia stanu bezpieczeństwa osób i mienia oraz w razie zakłócenia porządku i bezpieczeństwa w warunkach plenerowych i halowych.
 8. Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz WWFiS w Białej Podlaskiej
  Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Biała Podlaska
  1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach i na ich posesji oraz podczas trwania imprez masowych na rzecz WWFiS w Białej Podlaskiej.
  2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
  2.1 zewnętrzną i wewnętrzną ochronę budynku dydaktyczno-mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 34 Pułku Piechoty 2 oraz mienia znajdującego się zarówno w budynku, jak i na jego posesji - w okresie od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 6.00 oraz całodobowo w soboty, dni ustawowo wolne od pracy i święta;
  2.2. Zewnętrzną i wewnętrzną ochronę budynku Domu Studenta zlokalizowanego przy ul. Akademickiej 2 oraz mienia znajdującego się zarówno w budynku, jak i na jego posesji - w okresie od poniedziałku do piątku w godz. 22.00 - 6.00 oraz całodobowo w soboty, dni ustawowo wolne od pracy i święta;
  2.3. zewnętrzną i wewnętrzną ochronę budynku zlokalizowanego przy ul. Makaruka 1 oraz mienia znajdującego się zarówno w budynku, jak i na jego posesji oraz zewnętrzną ochronę terenu pawilonu sportowego, na którym znajduję się boisko piłkarskie i trybuny przy ul. Warszawskiej 29 i znajdującego się na jego posesji mienia - w okresie od poniedziałku do niedzieli w godz. 22.00 - 6.00 ;
  - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jedno-lity Dz.U. 2005, nr 145, poz. 1221 z późn. zm).
  2.4. ochronę imprez masowych (sportowych i kulturalnych) organizowanych przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z z dnia 20.03.2009r. o ochronie imprez masowych (Dz.U. 2009, nr 62, poz. 504 z póz.zm)
 9. Usługi w zakresie Ochrony fizycznej pacjentów i pracowników oraz mienia Oddziału Sądowo Psychiatrycznego Kliniki Psychiatrii SPSK nr w Lublinie. Nr sprawy: EO/EA - 2730 - 75- 10.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Lublin
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie Ochrony fizycznej pacjentów i pracowników oraz mienia Oddziału Sądowo Psychiatrycznego Kliniki Psychiatrii SPSK nr w Lublinie.
  2. Wykonawca wykonywać będzie usługi ochrony fizycznej pacjentów i pracowników Kliniki poprzez:
  2.1. zapewnienie bezpieczeństwa ogólnego pacjentom oraz personelowi w oddziale przez cała dobę (nadzór nad wszystkimi pomieszczeniami w oddziale);
  2.2. prowadzenie nadzoru nad pacjentami podczas: odwiedzin, spacerów, zajęć terapeutycznych, wyjść lub wyjazdów poza oddział w celu wykonania badań diagnostycznych lub konsultacji przy zapewnieniu pełnej obsady w oddziale;
  2.3. nadzór nad osobami postronnymi przebywającymi na terenie oddziału (informowanie o zamiarze wejścia do oddziału tych osób - personelu pielęgniarskiego lub lekarskiego);
  2.4. kontrolę terenu spacerowego oraz terenu przyległego do oddziału w celu zapewnienia bezpieczeństwa i eliminacji niebezpiecznych przedmiotów z otoczenia;
  2.5. kontrolowanie oddziału (wszystkich pomieszczeń) w celu eliminacji z otoczenia przedmiotów i rzeczy stanowiących zagrożenie dla wszystkich osób przebywających w oddziale, na polecenie personelu medycznego;
  2.6. kontrolę dostarczanych podczas wizyt przez rodziny dozwolonych przedmiotów lub żywności przebywającym pacjentom;
  2.7. nadzór nad przyjmowaniem i wypisywaniem pacjentów oddziału ( zgodnie z procedurami obowiązującymi w oddziale);
  2.8. zapobieganie kontaktom pacjentów przebywających w oddziale Psychiatrii Sądowej z osobami postronnymi spoza terenu oddziału (nadzór okien, terenu spaceru);
  2.9. wykonywanie poleceń lekarzy oraz pielęgniarek w zakresie ochrony pacjentów, zabezpieczenie im bezpieczeństwa podczas konsultacji, stosowania przymusu bezpośredniego;
  2.10. obecność przy wykonywaniu przez personel medyczny iniekcji, zabiegów medycznych, zabiegów sanitarnych, diagnostycznych, przy przymusowym karmieniu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i pomocy;
  2.11. stosowanie przymusu bezpośredniego (pod pojęciem przymusu bezpośredniego rozumie się przytrzymywanie, przymusowe zastosowanie leków, unieruchomienie i izolacja) na polecenie lekarza lub pielęgniarki, w obecności pracownika medycznego);
  2.12. pomoc w unieruchamianiu pacjentów agresywnych lub pobudzonych psychoruchowo w innych oddziałach Kliniki, w Izbie Przyjęć - na wezwanie personelu Kliniki;
  2.13. podejmowanie interwencji w przypadku agresywnych lub autoagresywnych zachowań pacjentów lub osób postronnych w Oddziale Sądowo - Psychiatrycznym na terenie Kliniki Psychiatrii na wezwanie personelu;
  2.14. podejmowanie interwencji w przypadku naruszania porządku lub kradzieży z włamaniem, prób samowolnego opuszczenia Oddziału przez jego pacjentów lub wejścia do Oddziału nieupoważnionych osób postronnych;
  2.15. podejmowanie interwencji w przypadku naruszania porządku za zewnątrz Oddziału (teren Kliniki).
  3. Wykonawca świadczył będzie usługi całodobowo, każdego dnia tygodnia, w systemie 12 lub 24 godzinnym w obsadzie trzech pracowników ochrony.
  4. Wykonawca zapewni swoim pracownikom ochrony:
  4.1. jednolitą odzież ochronna i roboczą oraz obuwie;
  4.2. legitymacje i identyfikatory;
  4.3. środki łączności niezbędne do uzyskania łączności w przypadku zagrożenia w Oddziale;
  4.4. aparaty powiadomienia osobistego;
  5. Wykonawca dysponował będzie grupą szybkiego reagowania w przypadku występowania sytuacji niepożądanych stanowiących zagrożenie dla życia pacjentów oraz pracowników Oddziału. Zamawiający wymaga wówczas zwiększonej liczby pracowników ochrony (grupa interwencyjna).
  6. Wykonawca zapewni stały skład pracowników ochrony wykonujących usługę w Oddziale Sądowo - Psychiatrycznym.
 10. Ochrona fizyczna osób i mienia Sądu Rejonowego w Krasnymstawie oraz monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy, Krasnystaw
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Część I - usługa fizycznej ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31, w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Usługa świadczona będzie w sposób ciągły, w poniedziałki w godzinach od 700 do 1800,, od wtorku do piątku w godzinach od 700 - 1600, pięć dni w tygodniu. Przez okres realizacji zamówienia usługa ta wykonywana będzie przez dwóch licencjonowanych pracowników ochrony Wykonawcy świadczącego usługi w zakresie ochrony osób i mienia, spełniającego wymogi określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.). Dobowy wymiar czasu pracy każdego z nich nie będzie przekraczał 8 godzin i będzie przedstawiał się w sposób następujący:
  A) w poniedziałki:
  - jeden pracownik ochrony w godz. 700 - 1500,
  - drugi pracownik ochrony w godz. 1000 - 1800,
  B) od wtorku do piątku:
  - jeden pracownik ochrony w godz. 700 - 1500,
  - drugi pracownik ochrony w godz. 800 - 1600.
  Pracowników ochrony winna cechować wysoka kultura osobista, miła powierzchowność, pozytywne nastawienie do otoczenia, odpowiednia sprawność fizyczna, umiejętność działania w dyskretny, niekolidujący z funkcjonowaniem jednostki sposób, komunikatywność oraz odpowiednia prezencja (estetyczne i funkcjonalne umundurowanie).

  Szczegółowy zakres czynności objętych usługą ochrony obejmuje:
  1. działanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracowników Zamawiającego i innych osób znajdujących się na terenie obiektu;
  2. działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, w szczególności włamaniom, kradzieżom lub innym formom wyprowadzenia mienia poza strefę kontrolowaną, przeciwdziałanie powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń;
  3. kontrolowanie osób wchodzących i wychodzących do lub z budynku, ich bagaży, wnoszonych urządzeń i sprzętu, identyfikatorów, przepustek, nie wpuszczanie do budynku osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  4. ochrona parkingu wraz ze znajdującymi się na nim pojazdami, w tym również kontrolowanie czy na terenie parkingu nie znajdują się pojazdy nieuprawnione do parkowania;
  5. stałe prewencyjne obchody obiektu, wszystkich korytarzy, klatek schodowych oraz terenu wokół budynku,
  6. udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych;
  7. ochrona obiektu przed wszelkimi działaniami niepożądanymi, zwłaszcza ze strony osób trzecich, a w szczególności zapobieganie zakłóceniom porządku, zbiegowiskom i działaniom osób zakłócających pracę, kontrola pod względem możliwości wyrządzania szkód tj. sabotażu, aktów samowoli itp.;
  8. natychmiastowe działanie w w/w przypadkach,
  9. po zakończeniu pracy Zamawiającego sprawdzenie wszystkich korytarzy, wejść i wyjść celem ustalenia czy na terenie obiektu nie pozostały osoby nieupoważnione;
  10. dokonywanie zatrzymań osób schwytanych na gorącym uczynku przestępstwa albo podejrzanych o popełnienie przestępstwa na terenie obiektu, jeżeli zachodzi obawa ucieczki, zatarcia śladów lub nie jest ustalona tożsamość tych osób. Zatrzymanie może odbyć się wyłącznie w celu bezzwłocznego przekazania ich odpowiednim organom;
  11. niezwłoczne informowanie upoważnionych pracowników Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach zaistniałych na terenie budynku.
  Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu usługi. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów, w której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę dostęp do pomieszczenia socjalnego w miejscu wykonywania zamówienia oraz możliwość korzystania z linii telefonicznej
  w celach związanych z wykonywaniem zamówienia.

  Część II - usługa monitorowania systemu SWiN działającego w Sądzie Rejonowym
  w Krasnymstawie za pośrednictwem łączy telefonicznych lub radiowych. Wykonawcy powierzony zostanie obowiązek monitorowania i rejestracji pracy systemu SWiN. Wykonawca powinien wysłać na teren obiektu grupę interwencyjną, natychmiast po odebraniu sygnału alarmowego . Maksymalny cza dojazdu grupy interwencyjnej do budynku wynosi 5 minut. Zadaniem grupy interwencyjne jest przyjazd do obiektu i przerwanie działalności przestępczej na terenie obiektu.
 11. usługa ochrony osób i mienia w obiektach TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie
  Zamawiający: Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie ochrony osób i mienia w obiekcie TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie przy ul.Raabego 2
 12. Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej
  Zamawiający: Sąd Rejonowy, Biała Podlaska
  Ochrona osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej
 13. Ochrona i monitoring budynków PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Zamawiający: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony oraz monitoringu budynków PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zlokalizowanych przy ul. Sidorskiej 95/97 i ul. Sidorskiej 102 w Białej Podlaskiej. 2. Przedmiot zamówienia będzie świadczony w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2011r. w tym: 2.1. Świadczenie usługi fizycznej ochrony obiektów i mienia w ilości maksymalnie 5 062 godzin w okresie od podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2011r. do godz. 23:59, 2.2. Świadczenie usług monitoringu obiektów i mienia od godz. 00:00 dnia 1 lipca 2011r. do 30 września 2011r. godz. 23:59..
 14. Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia WSA w Lublinie
  Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, Lublin
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie całodobowej ochrony fizycznej osób
  i mienia oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie zlokalizowanego przy ul. M.C Skłodowskiej 40 - zwanego obiektem chronionym,w sposób określony w projekcie umowy, w instrukcji ochrony oraz w procedurze działania grupy interwencyjnej.
  2. Wykonawca wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zobowiązany będzie do zapewnienia stałej ochrony obiektu chronionego przez 2 pracowników ochrony w godzinach 7.15 - 15.15 (w dni pracy sądu) oraz 1 pracownika ochrony w godzinach 15.15 - 7.15 w dni pracy sądu oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy sądu.
 15. Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Prokuratur Rejonowych
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Lublin
  1.W zakres usługi wchodzą:
  a)codzienne sprzątanie powierzchni poziomych (podłogi, posadzki) w pomieszczeniach biurowych, gospodarczych, sanitariatach, na korytarzach i klatkach schodowych oraz w windach z zastosowaniem techniki odpowiedniej dla danego rodzaju sprzątanego podłoża (mycie, odkurzanie, nabłyszczanie),
  b)codzienne sprzątanie, mycie i dezynfekowanie zainstalowanych w sanitariatach pisuarów, misek klozetowych i umywalek, luster oraz powierzchni pionowych (ścian i kabin),
  c)codzienne uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz pojemników z mydłem,
  d)codzienne wycieranie kurzu z biurek, szaf, regałów, stolików, krzeseł i foteli, parapetów i kaloryferów,
  e)codzienne opróżnianie koszy z wymianą worków,
  f)codzienne czyszczenie drzwi wejściowych i wewnętrznych,
  g)codzienne czyszczenie balustrad oraz mycie i dezynfekowanie poręczy i klamek,
  h)codzienne usuwanie wszelkich miejscowych zabrudzeń oraz wykonywanie innych drobnych czynności związanych z utrzymaniem czystości,
  i)czterokrotne w ciągu roku mycie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych okien (szyb i ram) w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
  j)jednokrotne w ciągu roku czyszczenie (pranie) powierzchni wykładzin dywanowych i dywanów, a w sytuacjach tego wymagających - każdorazowo na zlecenie Zamawiającego.
  2.Czynności będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku oraz w inne dni, uznane przez Zamawiającego za dni robocze) po godzinie 16.00 za wyjątkiem pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, które mają być sprzątane w obecności pracownika Prokuratury.
  3.Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę przy użyciu jego sprzętu i materiałów (środki higieny dostarczane będą przez Wykonawcę zamówienia).
 16. Ochrona osób i mienia oraz konwój i ochrona wartości pieniężnych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie
  Zamawiający: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: 1. ochrony obiektu i mienia Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, położonego przy ul. Sądowej 5 oraz osób przebywających w tym obiekcie, poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, sprawowaną przez pracowników ochrony posiadajacych licencję ochrony fizycznej I lub II stopnia. 2. konwojowanie i ochrona wartości pieniężnych do maximum pięciu jednostek obliczeniowych - wraz z asystą kasjera zamawiającego na trasie: siedziba zamawiajacego - banki na terenie miasta Lublina wskazane przez zamawiajacego.
 17. Świadczenie usług ochrony obiektów, osób i mienia
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony obiektów, osób i mienia, w tym także monitoringu sygnałów drogą radiową, telefoniczną lub radiową i telefoniczną jednocześnie, z lokalnego systemu larmowego jednostek organizacyjnych Izby Celnej w Białej Podlaskiej. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wg zadań: 1) ZADANIE NR 1 - Ochrona fizyczna Izby Celnej w Białej Podlaskiej przy ul. Północnej 19 oraz Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 81, 2) ZADANIE NR 2 - Ochrona fizyczna Urzędu Celnego w Lublinie przy ul. Energetyków 20/22, 3) ZADANIE NR 3 - Ochrona poprzez całodobowy monitoring techniczny z reakcją grupy interwencyjnej obiektów Izby Celnej w Białej Podlaskiej przy ul. Północnej 19, Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 81 oraz Oddziału Celnego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 126, 4) ZADANIE NR 4 - Całodobowy monitoring techniczny z reakcją grupy interwencyjnej obiektu Oddziału Celnego w Puławach przy ul. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 13, 5) ZADANIE NR 5 - Całodobowy monitoring techniczny z reakcją grupy interwencyjnej obiektu Urzędu Celnego w Lublinie przy ul. Energetyków 20/22, 6) ZADANIE NR 6 - Całodobowy monitoring techniczny z reakcją grupy interwencyjnej obiektów Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Łaszczowieckiej 12, Oddziału Celnego w Zamościu przy ul. Namysłowskiego 8, Oddziału Celnego w Biłgoraju przy ul. Krzeszowskiej 64 oraz Oddziału Celnego w Hrubieszowie przy ul. Nowej 100, 7) ZADANIE NR 7 - Całodobowy monitoring techniczny z reakcją grupy interwencyjnej obiektów Oddziału Celnego w Chełmie przy ul. Hutniczej 3 oraz magazynu depozytowo-likwidacyjnego w Dorohusku przy ul. Granicznej 8
 18. Ochronę obiektu FILHARMONII I TEATRU MUZYCZNEGO W LUBLINIE, PARKINGU WEWNĘTRZNEGO przy obiekcie Filharmonii i Teatru Muzycznego w Lublinie
  Zamawiający: Zakład Administrowania Nieruchomościami Gospodarstwo Pomocnicze Lubelskiej Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji, Lublin
  Ochronę obiektu FILHARMONII I TEATRU MUZYCZNEGO W LUBLINIE, ochronę oraz sprzątanie PARKINGU WEWNĘTRZNEGO przy obiekcie Filharmonii i Teatru
  Muzycznego w Lublinie
 19. Usługa ochrony fizycznej i konwojowania
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Puławach, Puławy
  Usługa całodobowej ochrony fizycznej obiektu Urzędu i konwojowania wartości pieniężnych na 1 rok.
 20. Świadczenie usługi w zakresie utrzymania czystości w obiektach Oddziału I Centrum Sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie przy Al. Zygmuntowskich 4
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca", Lublin
  Świadczenie usługi w zakresie utrzymania czystości w obiektach Oddziału I Centrum Sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie przy Al. Zygmuntowskich 4, o łącznej powierzchni 3464 m2 oraz sztuczne lodowisko pod namiotem o powierzchni całkowitej 2520 m2
 21. Usługa pełnienia ochrony osób i mienia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4 w Lublinie, znak sprawy: WBP-ZP/4/09
  Zamawiający: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Lublin
 22. Ochrona Urzędu Skarbowego w Lubartowie
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Lubartowie, Lubartów
 23. Świadczenie usługi ochrony mienia znajdującego się na nieruchomościach położonych przy ulicy: Droga Męczenników Majdanka 70 i Droga Męczenników Majdanka 129 oraz usługi polegającej na podjazdach kontrolno-interwencyjnych do tych nieruchomości.
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 24. realizacja planu zabezpieczneia osób i mienia w SPSK4
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Lublin

Inne osoby dla Bartkow Lewandowska Agnieszka Marta (110 osób):