Kogo reprezentuje osoba

Bem Teresa Gertruda

w KRS

Teresa Gertruda Bem

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Teresa
Drugie imię:Gertruda
Nazwisko:Bem
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Świerklaniec (Śląskie)
Przetargi:14 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bacik Mirosław Florian, Biskupek Marcin, Czapla Anna Barbara, Frączek Henryk, Garczarczyk Wioletta Wiesława, Hojka Henryk Piotr, Janas Aneta Agnieszka, Jany Izabela, Jurek Janusz Maciej, Kaczmarczyk Maria Barbara, Kliner Eugeniusz Józef, Kokot Jadwiga Agnieszka, Kruk Agata Wiesława, Kucharska Teresa Maria, Ledwoń Bronisław, Lubas Stanisław, Lukosz Szejka Anna Agnieszka, Okopna Jadwiga Małgorzata, Ossowska Klaudia Brygida, Paks Ewa Ela, Pawleta Franciszek Jan, Pełka Mieczysław, Piernikarz Józef, Romański Eugeniusz Sylwester, Sokoła Bożena Henryka, Spyra Krystyna Teresa, Tajak Melania Janina, Umińska Łucja Anna, Wawszczak Stanisław, Wieczorek Janina Krystyna, Witczak Karina Magdalena, Wróblewski Robert Krzysztof, Wylężek Blanka Wiktoria, Zgajewski Czesław, Zielińska Wioletta Beata, Żydek Dorota Ewa, Łukasik Marianna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Świerklańcu, Świerklaniec − KRS 0000121333
 2. Fundacja Zdrowie i Opieka, Katowice − KRS 0000370578
 3. Ochotnicza Straż Pożarna, Świerklaniec − KRS 0000128416
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Tąpkowicach Gmina Ożarowice, Tąpkowice − KRS 0000002629
 5. Spółdzielnia Handlowo-produkcyjno-usługowa Samopomoc Chłopska, Świerklaniec − KRS 0000039758
 6. Stowarzyszenie Pomocy Chorym Psychicznie W Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry − KRS 0000022481

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy Bytom, Bytom − KRS 0000139409
 2. Rybnicki Bank Spółdzielczy, Rybnik − KRS 0000136543
 3. Stowarzyszenie Hospicyjno-opiekuńcze Amicus, Piekary Śląskie − KRS 0000430146

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Ożarowice w wysokości 1.000.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy.
  Zamawiający: Gmina Ożarowice, Ożarowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Ożarowice w wysokości 1.000.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy. Uruchomienie kredytu przewiduje się w transzach po zawarciu umowy, na podstawie wniosku złożonego przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od jego złożenia. Spłata kapitału i odsetek według harmonogramu spłat kredytu tj. 106 rat kapitałowych w wysokości: pierwsze 12 rat kapitałowych w kwocie 5.000,00 PLN kolejne 94 raty kapitałowe w kwocie 10.000,00 PLN płatnych do 20 dnia każdego miesiąca liczone od dnia przelewu I transzy na konto Zamawiającego do dnia poprzedzającego dzień spłaty włącznie
 2. Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 500 000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Wójt Gminy Świerklaniec, Świerklaniec
  Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pod nazwą: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 500 000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Umowa kredytowa w sprawie realizacji zamówienia powinna uwzględniać następujące wymagania Zamawiającego rozumiane jako ogólne warunki umowy z art.36 ust.1 pkt 16 ustawy Pzp: 1.kwota kredytu powinna być postawiona do dyspozycji zamawiającego w terminie 7 dni od pisemnego wezwania zamawiającego. Planowana wypłata w jednej racie. 2.karencja spłaty kredytu do 31.12.2015 r. 3.spłata kredytu nastąpi w latach 2016-2019 w ratach kwartalnych w kwocie 31 250 zł od 15.03.2016 do 15.12.2019 r. 4.odsetki będą płacone przez Zamawiającego od dnia otrzymania kredytu 5.oprocentowanie kredytu będzie zmienne. 6.stopa bazowa do ustalenia oprocentowania - do oferty: wg stawki WIBOR 1M na dzień 30.09.2015 r. (tj.1,67%) - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży wykonawcy. 7.umowa winna dopuszczać możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów 8.jedyną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel
 3. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym (debet) w wysokości 1.500.000,00PLN.
  Zamawiający: Gmina Ożarowice, Ożarowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego zw. debetem w wysokości 1.500.000,00 PLN. Kredyt w rachunku bieżącym stanowi uzupełnienie środków finansowych Kredytobiorcy. Jest przeznaczony wyłącznie na pokrycie niedoborów budżetowych kredytobiorcy, pojawiających się w ciągu roku. Bieżąca spłata kredytu powoduje odnawianie się dostępnego limitu do pierwotnej wysokości. Kredyt jest udzielany od dnia uruchomienia tj. od dnia 10. lutego 2015 roku do dnia zakończenia okresu kredytowania w dniu 31.12.2015r. Ostatni dzień okresu kredytowania jest dniem wymagalności kredytu.
 4. Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 400 000 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Wójt Gminy Świerklaniec, Świerklaniec
  Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pod nazwą: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 400 000 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Umowa kredytowa w sprawie realizacji zamówienia powinna uwzględniać następujące wymagania Zamawiającego: 1. kwota kredytu powinna być postawiona do dyspozycji zamawiającego w terminie 7 dni od pisemnego wezwania zamawiającego. Planowana wypłata w dwóch ratach 2. karencja spłaty kredytu do 30.06.2015 r. 3. spłata kredytu nastąpi w latach 2015-2020 w ratach miesięcznych w kwocie 25 000 zł 4. odsetki będą płacone przez Zamawiającego od dnia otrzymania kredytu 5. oprocentowanie kredytu będzie zmienne. 6. stopa bazowa do ustalenia oprocentowania - do oferty: wg stawki WIBOR 1M na dzień 13.05.2014 r. (tj.2,62%) - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży wykonawcy. 7. umowa winna dopuszczać możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów 8. jedyną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel
 5. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym (debet) w wysokości 1.500.000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Ożarowice, Ożarowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego zw. debetem w wysokości 1.500.000,00 złotych. Kredyt w rachunku bieżącym stanowi uzupełnienie środków finansowych Kredytobiorcy. Jest przeznaczony wyłącznie na pokrycie niedoborów budżetowych Kredytobiorcy, pojawiających się w ciągu roku. Bieżąca spłata kredytu powoduje odnawianie sie dostępnego limitu do pierwotnej wysokości. Kredyt jest udzielany od dnia uruchomienia tj. od dnia 14.01.2014r. do dnia zakończenia okresu kredytowania w dniu 31.12.2014 r. Ostatni dzień okresu kredytowania jest dniem wymagalności kredytu.
 6. Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 400 000 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Konserwacja zabytkowych obiektów pałacowo-parkowych w Świerklańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej.
  Zamawiający: Wójt Gminy Świerklaniec, Świerklaniec
  Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pod nazwą: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 400 000 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Konserwacja zabytkowych obiektów pałacowo-parkowych w Świerklańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej. Umowa kredytowa w sprawie realizacji zamówienia powinna uwzględniać następujące wymagania Zamawiającego: 1. kwota kredytu powinna być postawiona do dyspozycji zamawiającego w terminie 7 dni od pisemnego wezwania zamawiającego. Planowana wypłata w dwóch ratach 2. karencja spłaty kredytu do 31.12.2013 r. 3. spłata kredytu nastąpi w latach 2014-2021 w ratach miesięcznych w kwocie 4167,00 zł. (1 rata 4135,00 zł, 95 rat 4167,00 zł) 4. odsetki będą płacone przez Zamawiającego od dnia otrzymania kredytu 5. oprocentowanie kredytu będzie zmienne. 6. stopa bazowa do ustalenia oprocentowania - do oferty: wg stawki WIBOR 1M na dzień 05.12.2013 r. (tj.2,6%) - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży wykonawcy. 7. umowa winna dopuszczać możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów 8. jedyną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel.
 7. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym (debet) w wysokości 1.000.000,00 złotych
  Zamawiający: Gmina Ożarowice, Ożarowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego zw. debetem w wysokości 1.000.000,00 złotych. Kredyt w rachunku bieżącym stanowi uzupełnienie środków finansowych Kredytobiorcy. Jest przeznaczony wyłącznie na pokrycie niedoborów budżetowych Kredytobiorcy, pojawiających się w ciągu roku. Bieżąca spłata kredytu powoduje odnawianie się dostępnego limitu do pierwotnej wysokości. Kredyt jest udzielany od dnia uruchomienia tj. od dnia 12.09.2013r. do dnia dnia zakończenia okresu kredytowania w dniu 12.09.20146r. Ostatni dzień okresu kredytowania jest równocześnie dniem wymagalności kredytu.
 8. Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 600 000 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Świerklańcu.
  Zamawiający: Wójt Gminy Świerklaniec, Świerklaniec
  Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pod nazwą: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 600 000 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Świerklańcu. Umowa kredytowa w sprawie realizacji zamówienia powinna uwzględniać następujące wymagania Zamawiającego: 1. kwota kredytu powinna być postawiona do dyspozycji zamawiającego w terminie 7 dni od pisemnego wezwania zamawiającego. Planowana wypłata w dwóch ratach 2. karencja spłaty kredytu do 31.12.2013 r. 3. spłata kredytu nastąpi w latach 2014-2021 w ratach miesięcznych w kwocie 6250,00 zł. 4. odsetki będą płacone przez Zamawiającego od dnia otrzymania kredytu 5. oprocentowanie kredytu będzie zmienne. 6. stopa bazowa do ustalenia oprocentowania - do oferty: wg stawki WIBOR 1M na dzień 08.10.2013 r. (tj.2,6%) - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży wykonawcy. 7. umowa winna dopuszczać możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów 8. jedyną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel. Przygotowanie projektu umowy pozostaje po stronie Wykonawcy. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy Wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększony o marżę Wykonawcy. Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie : od dnia podpisania umowy wykorzystanie kredytu nastąpi: I transza 1 listopada 2013 roku w wysokości 400 000,00 PLN. II transza grudnia 2013 roku w wysokości 200 000,00 PLN. końcowe zakończenie realizacji do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 9. Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 000 000 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora Świerklanieckiego - Nowe Chechło ul. Lasowicka.
  Zamawiający: Wójt Gminy Świerklaniec, Świerklaniec
  Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pod nazwą: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 000 000 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora Świerklanieckiego - Nowe Chechło ul. Lasowicka . Umowa kredytowa w sprawie realizacji zamówienia powinna uwzględniać następujące wymagania Zamawiającego: 1. kwota kredytu powinna być postawiona do dyspozycji zamawiającego w terminie 7 dni od pisemnego wezwania zamawiającego. Planowana wypłata w dwóch ratach 2. karencja spłaty kredytu do 31.12.2013 r. 3. spłata kredytu nastąpi w latach 2014-2021 w ratach miesięcznych w kwocie 10 417 zł. 4. odsetki będą płacone przez Zamawiającego od dnia otrzymania kredytu 5. oprocentowanie kredytu będzie zmienne. 6. stopa bazowa do ustalenia oprocentowania - do oferty: wg stawki WIBOR 1M na dzień 11.07.2013 r. (tj.2,64%) - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży wykonawcy. 7. umowa winna dopuszczać możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów 8. jedyną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel. Przygotowanie projektu umowy pozostaje po stronie Wykonawcy
 10. Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 600 000 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Wójt Gminy Świerklaniec, Świerklaniec
  Umowa kredytowa w sprawie realizacji zamówienia powinna uwzględniać następujące wymagania Zamawiającego: 1. kwota kredytu powinna być postawiona do dyspozycji zamawiającego w terminie 7 dni od pisemnego wezwania zamawiającego. Planowana wypłata w dwóch ratach 2. karencja spłaty kredytu do 31.12.2013 r. 3. spłata kredytu nastąpi w latach 2014-2021 w ratach miesięcznych w kwocie 16 700,00 zł. 4. odsetki będą płacone przez Zamawiającego od dnia otrzymania kredytu 5. oprocentowanie kredytu będzie zmienne. 6. stopa bazowa do ustalenia oprocentowania - do oferty: wg stawki WIBOR 1M na dzień 30.04.2013 r. (tj.3,25%) - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży wykonawcy. 7. umowa winna dopuszczać możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów 8. jedyną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel
 11. Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 750 000 złotych na sfinansowanie zadania pn. Przebudowa ulicy Bratków i Gościnnej w Świerklańcu
  Zamawiający: Wójt Gminy Świerklaniec, Świerklaniec
  Umowa kredytowa w sprawie realizacji zamówienia powinna uwzględniać następujące wymagania Zamawiającego: 1. kwota kredytu lub jego część powinna być postawiona do dyspozycji zamawiającego w terminie 7 dni od pisemnego wezwania zamawiającego 2. karencja spłaty kredytu do 31.12.2012 r. 3. spłata kredytu nastąpi w latach 2013-2018 w ratach miesięcznych w kwocie 10 500,00 zł. 4. odsetki będą płacone przez Zamawiającego od dnia otrzymania kredytu 5. umowa winna dopuszczać możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów 6. jedyną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel. 7. Planowana wypłata w dwóch transzach: I transza 29.06.2012 II transza 30.07.2012.
 12. Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 000 000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Wójt Gminy Świerklaniec, Świerklaniec
  Umowa kredytowa w sprawie realizacji zamówienia powinna uwzględniać następujące wymagania Zamawiającego: 1. kwota kredytu lub jego część powinna być postawiona do dyspozycji zamawiającego w terminie 7 dni od pisemnego wezwania zamawiającego 2. karencja spłaty kredytu do 31.12.2012 r. 3. spłata kredytu nastąpi w latach 2013-2018 w ratach miesięcznych w kwocie 13 900,00 zł. 4. odsetki będą płacone przez Zamawiającego od dnia otrzymania kredytu 5. umowa winna dopuszczać możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów 6. jedyną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel. 7. Planowana wypłata 25.06.2012. Przygotowanie projektu umowy pozostaje po stronie Wykonawcy.
 13. Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 834 000 PLN przeznaczonego na finansowanie realizacji zadania pod nazwą Remont wraz z dostosowaniem do warunków wynikających z rozp. Ministra zdrowia budynków samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu - ośrodek w Nakle
  Zamawiający: Wójt Gminy Świerklaniec, Świerklaniec
  Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pod nazwą: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 834 000 PLN przeznaczonego na finansowanie realizacji zadania pod nazwą Remont wraz z dostosowaniem do warunków wynikających z rozp. Ministra zdrowia budynków samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu - ośrodek w Nakle. Umowa kredytowa w sprawie realizacji zamówienia powinna uwzględniać następujące wymagania Zamawiającego: 1. kwota kredytu lub jego część powinna być postawiona do dyspozycji zamawiającego w terminie 7 dni od pisemnego wezwania zamawiającego 2. karencja spłaty kredytu do 31.12.2010 r. 3. spłata kredytu nastąpi w latach 2011-2015 w ratach miesięcznych w kwocie 13 900,00 zł. 4. odsetki będą płacone przez Zamawiającego od dnia otrzymania kredytu 5. umowa winna dopuszczać możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów 6. jedyną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel. 7. Planowana wypłata transz w następujących terminach: 18.08.2010 r - 280 000,00 PLN 20.09.2010 r - 280 000,00 PLN 18.10.2010 r - 274 000,00 PLN.
 14. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu, który będzie przeznaczony na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 600 000,00 zł.
  Zamawiający: Wójt Gminy Świerklaniec, Świerklaniec
  Umowa kredytowa w sprawie realizacji zamówienia powinna uwzględniać następujące wymagania Zamawiającego: 1. kwota kredytu lub jego część powinna być postawiona do dyspozycji zamawiającego w terminie 7 dni od pisemnego wezwania zamawiającego 2. karencja spłaty kredytu do 31.12.2009 r. 3. spłata kredytu nastąpi w latach 2010-2011 w ratach miesięcznych w kwocie 25 000,00 zł. 4. odsetki będą płacone przez Zamawiającego od dnia otrzymania kredytu 5. umowa winna dopuszczać możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów 6. jedyną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel. Przygotowanie projektu umowy pozostaje po stronie Wykonawcy. Projekt umowy stanowi załącznik do oferty.

Inne osoby dla Bem (58 osób):