Kogo reprezentuje osoba

Bernat Jerzy

w KRS

Jerzy Bernat

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Nazwisko:Bernat
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1948 r., wiek 70 lat
Miejscowości:M. Wrocław (Dolnośląskie), Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:11 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banaszak Mieczysława, Bernat Elżbieta, Bernat Piotr Florian, Fudala Łoziuk Danuta, Grządziel Marek Henryk, Kaczkowska Irena, Maciąg Genowefa Agnieszka, Maniawska Katarzyna, Maniawski Piotr Tomasz, Tabernacka Magdalena
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chmielewski Hieronim, Langowski Zygmunt Władysław, Libner Beata, Pająk Krzysztof, Tabernacka Magdalena, Tabernacki Włodzimierz, Turowicz Andrzej, Węc Marek
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bernat Piotr Florian

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banaszak Mieczysława, Bernat Elżbieta, Bernat Piotr Florian, Fudala Łoziuk Danuta, Grządziel Marek Henryk, Kaczkowska Irena, Maciąg Genowefa Agnieszka, Maniawska Katarzyna, Maniawski Piotr Tomasz, Tabernacka Magdalena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ake-pis S.A., Wrocław − KRS 0000039253
 2. Bekama Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000718707
 3. Fundacja Przy Zespole Szkół Nr 14 We Wrocławiu, Wrocław − KRS 0000370550
 4. Gamet Sp. Z O.O., M. Wrocław − KRS 0000036318
 5. Lions Club Wrocław Ll, Wrocław − KRS 0000339493

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bepetron Sp. Z O.O., Bonin − KRS 0000215478
 2. Huta Szkła Artystycznego Ząbkowice S.A., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000075508
 3. Inkaso Group S.A., Wrocław − KRS 0000008355
 4. Polski Dom Leasingowy S.A., Wrocław − KRS 0000032481
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Stalbis H. Chmielewski i K. Pająk Sp. J., Wrocław − KRS 0000049658
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani, Wrocław − KRS 0000062852
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa Inco We Wrocławiu, Wrocław − KRS 0000175292
 8. Tjk Nieruchomości S.A., Wrocław − KRS 0000016466
 9. Zakład Produkcyjny Befama Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000152496

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Remont pola antenowego w obiekcie RCN Wilczyn - robota budowlaa
  Zamawiający: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami, Warszawa
  Remont pola antenowego w obiekcie RC Wilczyn obejmujący swoim zakresem: wymianę kabli antenowych, modyfikację anten (wymiana przyłączy antenowych i wymiana transformatorów antenowych), wymianę tablicy antenowej, dostosowanie uziemienia elementów pola antenowego do obowiązujących przepisów i pomiary pola antenowego
 2. Remont pola antenowego na obiekcie CRO Kraków (RWT Kraków) ul. Rakowicka 29. Sprawa 17/1/222/16
  Zamawiający: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pola antenowego na obiekcie CRO Kraków (RWT Kraków) ul. Rakowicka 29 obejmującego zakresem: wymianę kabli antenowych, wymianę mechanizmu sterowania anteny logarytmicznej (A3-LO), wymianę komutatora antenowego, wymianę tablicy komutacyjnej oraz dostosowanie uziemienia elementów pola antenowego do obowiązujących przepisów
 3. Remont pola antenowego na obiekcie 6 Orel Gdynia Sprawa nr 17/1/224/16
  Zamawiający: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pola antenowego na obiekcie 6 OREL Gdynia obejmującego zakresem: wymianę kabli antenowych, wymianę mechanizmu sterowania anteny logarytmicznej (A3-LO), wymianę komutatora antenowego, wymianę tablicy komutacyjnej oraz dostosowanie uziemienia elementów pola antenowego do obowiązujących przepisów
 4. Remont pola antenowego na obiekcie JW. 3411 Grójec pole A. Sprawa nr 17/1/223/16
  Zamawiający: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pola antenowego na obiekcie JW3411 Grójec pole A obejmującego zakresem: wymianę kabli antenowych, wymianę mechanizmu sterowania anteny logarytmicznej (A3-LO), wymianę komutatora antenowego, wymianę tablicy komutacyjnej oraz dostosowanie uziemienia elementów pola antenowego do obowiązujących przepisów.
 5. Remont mechanizmów obrotowych i systemów sterowania anten logarytmicznych A3-LO - pracujących na polach antenowych SZ RP
  Zamawiający: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, Warszawa
  Zakres rzeczowy obejmuje:

  1. Remont mechanizmu mocująco-obrotowego anteny.
  2. Modernizację instalacji zasilania układu mocująco-obrotowego anteny.
  3. Wymianę kabla antenowego na kabel typu LDF-4.
  Wykonanie:
  a. instrukcję eksploatacji zawierającej schematy funkcjonalno - blokowe (schematy ideowe) układów mocująco - obrotowych anten A3-LO, układów sterujących (układów znajdujących się w szafce sterującej oraz skrzynce pod anteną) w 1 egz.
  b. dokumentacji powykonawczej w 4 egz. wraz z kopią na nośniku elektronicznym.
  c. dokumentacji pomiarowej w 1 egz. wraz z kopią na nośniku elektronicznym
  w formacie właściwym dla przyrządu pomiarowego.
  d. zestawienia zamontowanych urządzeń (typ, rodzaj, parametry techniczne) w 1 egz.
 6. Remont pola antenowego CRN na potrzeby RWT w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacyjne i wykonanie robót
  Zamawiający: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji umożliwiającej realizacje remontu pola antenowego w radiowym centrum nadawczym, demontaż anten, budowy kanalizacji teletechnicznej i wymiany fiderów antenowych a po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego wykonanie robót.
 7. Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie pola antenowego stacji radiowej ROA Szczecin
  Zamawiający: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie pola antenowego stacji radiowej ROA Szczecin pomiędzy kompleksami wojskowymi zgodnie z projektem rozbiórki masztów antenowych, projektem budowlanym budowy wieży antenowej, projektem wykonawczym przeniesienie pola antenowego.
 8. Remont systemów sterowania anten logarytmicznych - wykonanie robót budowlanych
  Zamawiający: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia, o wartości szacunkowej 325.000,00 zł., jest remont systemów sterowania anten logarytmicznych - wykonanie robót budowlanych w następujących 5 kompleksach wojskowych:
  Zabierzów, Cholerzyn, Izabelin, Babki 1 i 2.
 9. Rozbudowa systemu radiokomutacyjnego dla potrzeb CWT SP w Warszawie
  Zamawiający: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych obejmujących zakresem rozbudowę systemu radiokomutacyjnego dla potrzeb CWT SP Warszawa
 10. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przeniesienia pola antenowego w garnizonie Szczecin
  Zamawiający: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
  dotyczącej przeniesienia pola antenowego w garnizonie Szczecin.
  Opracowania dokumentacyjne winny uwzględniać:
  a) program inwestycji zawierający co najmniej informacje wymagane rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
  z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579);
  b) uzyskanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji , ich aktualizacja;
  c) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia , realizacji i przekazania do użytkowania inwestycji;
  d) projekt rozbiórki pola antenowego;
  e) projekt budowlany wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133);
  f) projekt wykonawczy - uzupełniający i uszczegółowiający wymagane prawem budowlanym projekty w zakresie
  i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych, muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
  i formy dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu organizacyjno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);
  g) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
  h) przedmiar robót, przez który należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w paragrafach od 6 do 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu organizacyjno-użytkowego;
  i) kosztorys inwestorski opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004
  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie organizacyjno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);
  j) zestawienie kosztów zadania (ZKZ) - sporządzone zgodnie z Decyzją Nr 7/MON (Dz. U. MON nr 1 poz. 6 -załącznik Nr 29) z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych wraz z dołączoną analizą porównawczą wskaźników kosztów jednostkowych sporządzonych wg. zasad określonych w załączniku Nr 30 do ww. decyzji.
 11. Remont pola antenowego na potrzeby ODN Kraków Zabierzów
  Zamawiający: Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi, Warszawa
  Wykonanie romontu pola antenowego na potrzeby ODN Kraków Zabierzów.

Inne osoby dla Bernat (169 osób):