Kogo reprezentuje osoba

Biernacka Licznar Katarzyna Joanna

w KRS

Katarzyna Joanna Biernacka Licznar

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Drugie imię:Joanna
Nazwisko:Biernacka Licznar
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1974 r., wiek 47 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cytowski Mariusz, Falkowski Marek Leonard, Grochowski Tomasz Robert, Hołowacz Łukasz, Osiński Andrzej Feliks, Pielacha Magdalena, Zalewski Jacek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stolarczyk Łukasz Jerzy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biopro Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000657876
 2. C Research Sp. Z O.O., Sopot − KRS 0000376760
 3. C Research Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gdańsk − KRS 0000381638
 4. Ecol-eksploatacja Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000823027
 5. Polska Fundacja Medyczna, Gdańsk − KRS 0000145174
 6. Retencjapl Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000570277
 7. Vm Media Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gdańsk − KRS 0000374151

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Via Medica Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000269941
 2. Via Medica Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gdańsk − KRS 0000289051
 3. Vm Group Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000176989
 4. Vm Media Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000265125
 5. Vm Media Sp. Z O.O. Vm Care Spółka Komandytowa, Gdańsk − KRS 0000268033
 6. Vm Media Sp. Z O.O. Vm Group Spółka Komandytowa, Gdańsk − KRS 0000266430
 7. Wydawnictwo Via Medica Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000048028
 8. Zdrowie Kolejarzy Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000058005

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Dostosowanie zbiornika retencyjnego Karwiny do celów rekreacyjnych”
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Gdynia
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Dostosowanie zbiornika retencyjnego Karwiny w Gdyni do celów rekreacyjnych”. 2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji” i zlecenie Wykonawcy pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją projektową w czasie realizacji robót budowlanych, 3. Dokumentację należy sporządzić w oparciu o opinię techniczną dotyczącą udostępnienia zbiornika retencyjnego „Karwiny” w Gdyni do celów rekreacyjnych, stanowiącą załącznik A do zaproszenia. 4. Zbiornik retencyjny „Karwiny” został wykonany jako zadanie inwestycyjne w ramach projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” zrealizowanego przy wsparciu środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-004/10-09 z dnia 01.07.2011 r. z późn. zm. przedmiotowego projektu, Gmina Miasta Gdyni jest zobowiązana do zapewnienia trwałości projektu w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006 w okresie od 07.06.2016r. do 06.06.2021r., pod rygorem obowiązku zwrotu środków wypłaconego dofinansowania. Trwałość projektu będzie zapewniona jeśli projekt nie zostanie poddany zasadniczym modyfikacjom: a) mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny, oraz b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury. 5. Dokumentację projektową należy przedłożyć do zaopiniowania Wydziałowi Projektów Rozwojowych Gminy Miasta Gdyni. Podmiot ten odpowiada za monitorowanie przestrzegania wymogów dotyczących utrzymania trwałości projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie. 6. Dokumentacja powinna obejmować: a) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, ze sprawdzeniem w terenie faktycznej niwelety terenu, b) wszystkie niezbędne badania, opinie (geologiczne, geotechniczne lub inne), c) operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji - pozwolenie wodnoprawne – w przypadku takiej konieczności, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub pisemnej informacji, jeśli pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane, d) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, e) informację zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, f) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, g) przedmiar robót i kosztorys inwestorski, h) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, i) niezbędne uzgodnienia wymagane przepisami prawa. 7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają załączniki do zaproszenia: - Załącznik A – Opinia techniczna, - Załącznik B – Pozwolenie wodnoprawne z 25.07.2011r., znak: DROŚ-A.73322.117.2011/EC.
 2. Dostawa aparatury pomiaru wód wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem w siedzibie zamawiającego; Dostawa urządzeń w celu modernizacji istniejącego systemu do automatycznego zliczania turystów poruszających się po szalkach na terenie BPN.
  Zamawiający: Białowieski Park Narodowy, Białowieża
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa aparatury pomiaru wód wraz z jej instalacją, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi przeprowadzonym w siedzibie zamawiającego; dostawa wraz z montażem systemu stałego nadzoru wizyjnego żubrów w hodowli zamkniętej (Rezerwat nr 2); Dostawa urządzeń w celu modernizacji istniejącego systemu do automatycznego zliczania turystów poruszających się po szalkach na terenie BPN. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Inne osoby dla Biernacka Licznar Katarzyna Joanna (31 osób):