Kogo reprezentuje osoba

Bizan Barbara Ewa

w KRS

Barbara Ewa Bizan

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Drugie imię:Ewa
Nazwisko:Bizan
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Kowalew (Wielkopolskie)
Przetargi:17 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejczak Hieronim, Borgiasz Jacek, Cichy Marek, Ciszewska Zofia Antonina, Garczarek Marek, Janowska Matłoka Joanna Elżbieta, Kaczmarek Jan Stanisław, Kaczmarek Stanisław Jan, Kasołka Bogumił Marcin, Krawiec Czesław, Kubiak Krzysztof Kazimierz, Kurek Czesław Kazimierz, Majewski Piotr Michał, Piękny Zdzisław Kazimierz, Szablewski Sylwester, Szablewski Zdzisław Józef, Szulc Czesław Wojciech, Szwałek Karol Damian, Szymanowska-kaik Monika Irena, Szymkowiak Jarosław Józef, Wiese Bożena Elżbieta, Łuczak Tadeusz Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szyszka Wojciech

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Pleszewie, Pleszew − KRS 0000130192
 2. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Czerminie, Czermin − KRS 0000001066
 3. Ochotnicza Straż Pożarna, Koźminiec − KRS 0000002605
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Jedlcu, Jedlec − KRS 0000006862
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Kucharach, Kuchary − KRS 0000006797
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Łęgu, Łęg − KRS 0000007115
 7. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kowalew-dobrzyca Z/s W Kowalewie, Kowalew − KRS 0000184452
 8. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Żychlinie, Żychlin − KRS 0000108198
 9. Spółdzielnia Producentów Byczek, Jarocin − KRS 0000786815
 10. Stowarzyszenie Producentów Rolnych Gminy Gołuchów, Gołuchów − KRS 0000003412

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Dobrzycy, Dobrzyca − KRS 0000181496
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Pleszewie, Pleszew − KRS 0000172310
 3. Klinika Uzdrowiskowa Pod Tężniami Im. Jana Pawła Ii - Spółdzielnia Usług Medycznych, Ciechocinek − KRS 0000188985
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Dobrzycy, Dobrzyca − KRS 0000128355
 5. Spółdzielnia Szkoleniowo-usługowa, Września − KRS 0000179306
 6. Spółdzielnia Usługowo - Administracyjna W Sobótce, Sobótka − KRS 0000191253
 7. Wielkopolska Spółdzielcza Składnica Mleczarska, Poznań − KRS 0000141813
 8. Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw Pomwitrus, Kotlin − KRS 0000032311

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. Dostawa żywności - produkty mleczarskie
  Zamawiający: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy, Pleszew
  Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia:
  Zadanie będzie realizowane sukcesywnie wg. zapotrzebowania Zamawiającego. Dostawy asortymentu odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1100.
  Zamawiający przekaże faksem lub telefonicznie Wykonawcy wykaz produktów wraz z terminem i godzinami dostawy.
  Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Odbioru towaru w siedzibie Zamawiający zgodnie z jego upoważnieniem dokona wyznaczony przez Zamawiającego pracownik.
  Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający zapewni odbiór towaru w siedzibie Zamawiającego.
  Za dostarczoną żywność (w tym ubezpieczenie, stan jakościowy) odpowiada Wykonawca do czasu odbioru zrealizowanego zamówienia przez Zamawiającego.
  Dostarczany towar winien być świeży z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości t.j. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych i odpowiadać Polskim Normom. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości bądź niedostarczenia zamówionego towaru a także niedokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
  W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym w SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów a Wykonawca poniesie koszty zgodnie z zapisem pkt. 3.2.7.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do umowy w zakresie zmniejszania ilości dostaw w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości dostaw przewidzianych w umowie.
  Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji.
  W przypadku produktów równoważnych - Wykonawca dostarczy do Zamawiającego (na pisemne wezwanie Zamawiającego) próbkę reprezentacyjną, w celu porównania zgodności opisu przedmiotu zamówienia z oferowanymi przez Wykonawcę produktami. Do każdej próbki należy dołączyć etykietę. Komisja dokonując oceny próbek weźmie pod uwagę cechy charakterystyczne danego produktu zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Z przeprowadzonej oceny komisja sporządzi notatki zawierające opis oferowanego produktu wraz ze zdjęciem asortymentu
 2. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy artykułów nabiałowych
  Zamawiający: Zakład Karny nr 2, Wrocław
  1.SER TWARÓG PÓŁTŁUSTY krajanka 6 350 kg 2. ŚMIETANA 18% ( kubek lub worecz. lub kart.- poj. 0,200 g - 1 l ) 1 350 l 3.TOPIONY zaw. tł. do 40% ( kostki lub kiełbaski lub kons. 0,100 g ) 2 150 kg 4. SEREK HOMOG. owocowy truskawk. ( kubek 150 g ) 300 kg 5. SEREK HOMOG. naturalny b/c ( kubek 150 g ) 70 kg 6. MLEKO W PROSZKU GRANULOWANE ODTŁUSZCZ. ( luzem )1 000 kg.
 3. Dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2013
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pleszew
  Przedmiotem zamówienia są powtarzające się okresowo dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2013 r. Dostarczane towary winny być produkowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dostarczany towar stanowiący przedmiot umowy musi odpowiadać obowiązującym wymaganiom jakościowym, spełniać obowiązujące normy sanitarno-epidemiologiczne oraz być przechowywany i transportowany w warunkach gwarantujących najwyższą jakość. Dostarczany towar winien posiadać oznaczony termin przydatności do spożycia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów winien wynosić co najmniej pięć dni licząc od dnia następnego po dniu ich dostawy
 4. D/kw-220/68/12 Sukcesywne dostawy sera topionego sera żółtego oraz mleka w proszku
  Zamawiający: Areszt Śledczy we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do Aresztu Śledczego we Wrocławiu artykułów spożywczych w ilościach i asortymencie podanym poniżej. a) Ser topiony (kod CPV 15540000-5) - edamski, tylżycki lub gouda pełnotłusty, o kształcie podstawy zbliżonym do trójkąta, kwadratu, prostokąta lub walca, o masie 50 lub 100 g jakościowo odpowiadający Polskiej Normie Nr PN-66/A-86233 w ilości ok 4 500 kg w jednorazowych dostawach od 100 kg do 500 kg. Dostawy będą się odbywać co najmniej jeden raz w miesiącu. Każda z dostaw obejmować będzie jednolity asortyment z pośród wyżej wymienionych. b) Mleko w proszku (kod CPV 15511700-0) - odtłuszczone, granulowane o masie jednostkowej opakowania do 100 kg jakościowo odpowiadające Polskiej Normie Nr PN-A-86024/A1:1996 w ilości ok 2 500 kg w jednorazowych dostawach od 100 kg do 500 kg. Dostawy będą się odbywać co najmniej jeden raz w miesiącu. c) Ser żółty (kod CPV 15544000-3) - edamski lub gouda pełnotłusty klasa I o masie jednostkowej do 5 kg jakościowo odpowiadający PN-68/A-86230 w ilości ok 3 000 kg w jednorazowych dostawach od 10 kg do 500 kg. Dostawy będą się odbywać od 1 do 3 razy w kwartale. Każda z dostaw obejmować będzie jednolity asortyment z pośród wyżej wymienionych..
 5. Dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w II półroczu 2012
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pleszew
  Przedmiotem zamówienia są powtarzające się okresowo dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w II półroczu 2012 r. Dostarczane towary winny być produkowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dostarczany towar stanowiący przedmiot umowy musi odpowiadać obowiązującym wymaganiom jakościowym, spełniać obowiązujące normy sanitarno-epidemiologiczne oraz być przechowywany i transportowany w warunkach gwarantujących najwyższą jakość. Dostarczany towar winien posiadać oznaczony termin przydatności do spożycia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów winien wynosić co najmniej pięć dni licząc od dnia następnego po dniu ich dostawy
 6. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy art. nabiałowych.
  Zamawiający: Zakład Karny nr 2, Wrocław
  1 . SER TWARÓG PÓŁTŁUSTY krajanka 7450 kg
  2. ŚMIETANA 18% ukwasz. ( kubek lub worecz. lub kart.- poj. 0,200 g - 1 kg ) 1 800 kg
  3. TOPIONY zaw. tł. do 40% ( kostki lub kiełbaski lub kons. 0,100 g ) 2 400 kg
  4. SEREK HOMOG. owocowy truskawk. ( kubek 150 g ) 470 kg
  5. SEREK HOMOG. naturalny b/c ( kubek 150 g ) 70 kg
  6. MLEKO W PROSZKU GRANULOWANE ODTŁUSZCZ. ( luzem ) 1 200 kg
 7. Dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2012
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pleszew
  Przedmiotem zamówienia są powtarzające się okresowo dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2012. Dostarczane towary winny być produkowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dostarczany towar stanowiący przedmiot umowy musi odpowiadać obowiązującym wymaganiom jakościowym, spełniać obowiązujące normy sanitarno-epidemiologiczne oraz być przechowywany i transportowany w warunkach gwarantujących najwyższą jakość. Dostarczany towar winien posiadać oznaczony termin przydatności do spożycia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów winien wynosić co najmniej pięć dni licząc od dnia następnego po dniu ich dostawy
 8. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy artykułów nabiałowych
  Zamawiający: Zakład Karny nr 2, Wrocław
  1 . SER TWARÓG PÓŁTŁUSTY krajanka 7 300 kg
  2. ŚMIETANA 18% ( kubek lub worecz. lub kart.- poj. 0,200 g - 1 l ) 1 620 l
  3. TOPIONY zaw. tł. do 40% ( kostki lub kiełbaski lub kons. 0,100 g ) 2 600 kg
  4. SEREK HOMOG. owocowy truskawk. ( kubek 150 g ) 400 kg
  5. SEREK HOMOG. naturalny b/c ( kubek 150 g ) 84 kg
  6. MLEKO W PROSZKU GRANULOWANE ODTŁUSZCZ. ( luzem ) 1 400 kg
 9. Dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2011
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pleszew
  Przedmiotem zamówienia są powtarzające się okresowo dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2011. Dostarczane towary winny być produkowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dostarczany towar stanowiący przedmiot umowy musi odpowiadać obowiązującym wymaganiom jakościowym, spełniać obowiązujące normy sanitarno-epidemiologiczne oraz być przechowywany i transportowany w warunkach gwarantujących najwyższą jakość. Dostarczany towar winien posiadać oznaczony termin przydatności do spożycia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów winien wynosić co najmniej pięć dni licząc od dnia następnego po dniu ich dostawy
 10. DKw-220/31/10 Sukcesywne dostawy sera twarogu i sera homogenizowanego
  Zamawiający: Areszt Śledczy we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy:
  1.twarogu półtłustego klasy I (kod CPV 15542100-0)
  - jakościowo odpowiadającego Polskiej Normie Nr PN-91-A-86300
  - w ilości około 13 000 kilogramów
  2. sera twarogowego kwasowo - podpuszczkowego homogenizowanego owocowego (kod CPV 15542100-0)
  - jakościowo odpowiadającego Polskiej Normie Nr PN-91-A-86300
  - w ilości około 1 900 kilogramów
 11. Przetarg nieograniczony na dostawy art. nabiałowych.
  Zamawiający: Zakład Karny nr 2, Wrocław
  1. SER TWARÓG PÓŁTŁUSTY krajanka 6 350 kg
  2. ŚMIETANA 18% ( kubek lub worecz. lub kart.- poj. 0,200 g - 1 l ) 1 350 l
  3. TOPIONY zaw. tł. do 40% ( kostki lub kiełbaski lub kons. 0,100 g ) 2 150 kg
  4. SEREK HOMOG. owocowy truskawk. ( kubek 150 g ) 300 kg
  5. SEREK HOMOG. naturalny b/c ( kubek 150 g ) 70 kg
  6. MLEKO W PROSZKU GRANULOWANE ODTŁUSZCZ. ( luzem ) 1 000 kg
 12. Przetarg nieograniczony na dostawę dla potrzeb Zakładu Karnego w Kaliszu oleju spożywczego, tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych i produktów mleczarskich.
  Zamawiający: Zakład Karny Kalisz, Kalisz
  Część 1 Olej spożywczy, tłuszcze zwierzęce lub roślinne
  Margaryna do smarowania pieczywa (kostka 0,25 kg, lub opakowania 0,5 kg) szacowana ilość 7 000,00 kg
  Olej spożywczy przeznaczony do smażenia, pieczenia, sałatek (opakowania 1-5 litr) szacowana ilość 1 900,00 kg
  Część 2 Propdukty mleczarskie
  Mleko w proszku szacowana ilość 500,00 kg
  Twaróg szacowana ilość 1 400,00 kg
  Ser topiony (kostka 100g) szacowana ilość 1 000,00 kg
  Ser żółty szacowana ilość 500,00 kg
  Mleko (opakowania 1 litr)szacowana ilość 500,00 kg
  Maślanka (opakowania 1 litr) szacowana ilość 1 200,00 kg
 13. Dostawa produktów mleczarskich
  Zamawiający: Zakład Karny nr 1, Wrocław
  Mleko w proszku -( CPV-15511700-0) - 1 000 kg
  Ser topiony -( CPV-15543000-6) - 4 000 kg
  Ser twarogowy -( CPV-15542100-0) -20 000 kg
  Śmietana -( CPV-15512000-0) - 5 000 l
  Serek homogenizowany naturalny -( CPV-15542100-0) - 1 000 kg
  Serek homogenizowanyowocowy -( CPV-15542100-0) - 4 000 kg
 14. DKW 220/11/09 Zapytanie o cenę na dostawy sera topionego
  Zamawiający: Areszt Śledczy we Wrocławiu, Wrocław
  DKW 220/11/09 Sukcesywne dostawy sera topionego edamskiego, tylżyckiego lub goudy pełnotłustych
 15. Przetarg nieograniczony na dostawy dla potrzeb Zakładu Karnego w Kaliszu produktów mleczarskich, oleju i tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych
  Zamawiający: Zakład Karny Kalisz, Kalisz
  Część I. Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne:
  margaryna do smarowania pieczywa (kostka 0,25kg, lub opakowania 0,5Kg) kod CPV 15431100-9 szacowana ilość 9000,00 kg
  olej spożywczy przeznaczony do smażenia, pieczenia, sałatek (opakowania 1-5 litr) KOD CPV15411200 szacowana ilość 1900,00 litrów
  Część II. Produkty mleczarskie:
  ser żółty kod CPV15544000-3 szacowana ilość 700kg
  ser topiony (kostka 100g) kod CPV 15542200-1 szacowana ilość 1300,00
  twaróg kod CPV 15542100-0 szacowana ilość 1400,00 kg
  maślanka (folia 1litr) kod CPV15551500-0 szacowana ilość 800 litr.
  Mleko (folia 1 litr) kod CPV 15510000-3 szacowana ilość 800 litr.
  Mleko w proszku kod CPV 15511700-0 szacowana ilość 600kg
 16. Dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2009
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pleszew
  Przedmiotem zamówienia są powtarzające się okresowo dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2009. Realizacje wg każdorazowo dostarczonego zlecenia w terminie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
 17. Dostawy żywności, w zakresie określonym w formularzach, wszystkie produkty najwyższej jakości, w pierwszym gatunku.
  Zamawiający: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Gołuchów
  Jaja - dostawy będą odbywać się na podstawie wcześniej zgłoszonego zapotrzebowania, sukcesywnie, najczęściej dwa razy na tydzień, w dni robocze, w godz. 8:00 ÷ 12:00 w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r. Miejsce dostaw - kuchnia CRR KRUS w Jedlcu. Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy - dostawy będą odbywać się na podstawie wcześniej zgłoszonego zapotrzebowania, sukcesywnie najczęściej jeden raz na dzień, w dni robocze, w godz. 8:00 ÷ 12:00 w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r. Miejsce dostaw - kuchnia CRR KRUS w Jedlcu. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - dostawy będą odbywać się na podstawie wcześniej zgłoszonego zapotrzebowania, sukcesywnie najczęściej jeden raz na dzień, w dni robocze, w godz. 8:00 ÷ 12:00 w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r. Miejsce dostaw - kuchnia CRR KRUS w Jedlcu. Ryby przetworzone i konserwowane - dostawy będą odbywać się na podstawie wcześniej zgłoszonego zapotrzebowania, sukcesywnie, najczęściej dwa razy na tydzień, w dni robocze, w godz. 8:00 ÷ 12:00 w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r. Miejsce dostaw - kuchnia CRR KRUS w Jedlcu. Owoce, warzywa i podobne produkty - dostawy będą odbywać się na podstawie wcześniej zgłoszonego zapotrzebowania, sukcesywnie, najczęściej dwa razy na tydzień, w dni robocze, w godz. 8:00 ÷ 12:00 w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r. Miejsce dostaw - kuchnia CRR KRUS w Jedlcu. Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne - dostawy będą odbywać się na podstawie wcześniej zgłoszonego zapotrzebowania, sukcesywnie, najczęściej dwa razy na tydzień, w dni robocze, w godz. 8:00 ÷ 12:00 w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r. Miejsce dostaw - kuchnia CRR KRUS w Jedlcu. Produkty mleczarskie - dostawy będą odbywać się na podstawie wcześniej zgłoszonego zapotrzebowania, sukcesywnie, najczęściej trzy razy na tydzień, w dni robocze, w godz. 8:00 ÷ 12:00 w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r. Miejsce dostaw - kuchnia CRR KRUS w Jedlcu. Produkty wytwarzane z przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych - dostawy będą odbywać się na podstawie wcześniej zgłoszonego zapotrzebowania, sukcesywnie, najczęściej dwa razy na tydzień, w dni robocze, w godz. 8:00 ÷ 12:00 w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r. Miejsce dostaw - kuchnia CRR KRUS w Jedlcu. Różne produkty spożywcze (oprócz pieczywa) - dostawy będą odbywać się na podstawie wcześniej zgłoszonego zapotrzebowania, sukcesywnie najczęściej trzy razy na tydzień, w dni robocze, w godz. 8:00 ÷ 12:00 w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r. Miejsce dostaw - kuchnia CRR KRUS w Jedlcu. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie - dostawy będą odbywać się na podstawie wcześniej zgłoszonego zapotrzebowania, sukcesywnie najczęściej jeden raz na dzień, we wszystkie dni oprócz niedziel i świąt, w godz. 6:30 ÷ 7:00 w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r. Miejsce dostaw - kuchnia CRR KRUS w Jedlcu. Wody mineralne - dostawy będą odbywać się na podstawie wcześniej zgłoszonego zapotrzebowania (ustnie, pisemnie, telefonicznie, lub faksem), sukcesywnie, najczęściej dwa razy na tydzień, w dni robocze, w godz. 8:00 ÷ 12:00 w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r. Miejsce dostaw - kuchnia CRR KRUS w Jedlcu.