Kogo reprezentuje osoba

Bogdańska Hanna

w KRS

Hanna Bogdańska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Hanna
Nazwisko:Bogdańska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1965 r., wiek 54 lata
Miejscowości:Koszalin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:10 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biront Krystyna, Bodnar Torbińska Małgorzata, Chojnowska Lipińska Teresa, Gończar Janina, Gurgurewicz Jadwiga, Karaban Krystyna Zofia, Kluczyk Barbara, Kociemba Halina Wiesława, Lewandowska Bogdana Teofila, Lipnicka Regina, Machnio Marek Waldemar, Mielniczuk Zygmunt Ryszard, Mirecki Andrzej, Nadolna Alina Marianna, Osińska Lucyna Waleria, Sawalska Barbara, Woźniak Jerzy

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jelonkiewicz Stanisława Grażyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Koszaliński Klub Strzelecki Kaliber, Koszalin − KRS 0000313437
 2. Porozumienie Branżowe Związek Pracodawców, Chorzów − KRS 0000089893
 3. Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych Start, Koszalin − KRS 0000401725
 4. Unia Plus Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000384360
 5. Unia Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000416807

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, Warszawa − KRS 0000094272
 2. Ognisko Sportu i Rehabilitacji Inwalidów Start, Koszalin − KRS 0000154029
 3. Spółdzielnia Socjalna Poligrafia, Koszalin − KRS 0000393879
 4. Spółdzielnia Unia, Koszalin − KRS 0000058117

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Ochrona i dozór Kompleksu Edukacyjnego GRODNO w Wolińskim Parku Narodowym
  Zamawiający: Woliński Park Narodowy w Międzyzdrojach, Międzyzdroje
  1.Przedmiotem jest ochrona i dozór nieruchomości: Kompleks Edukacyjny GRODNO Wolińskiego Parku Narodowego, usytuowany w odległości ok. 6 km na wschód od Międzyzdrojów przy drodze nr 102, poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną sprawowaną przez pracowników ochrony posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia w okresie trwania umowy tj. 47 miesięcy od daty wejścia w życie umowy (Kod CPV 79710000-4 usługi ochroniarskie, Kod CPV 79715000-9 usługi patrolowe, Kod CPV 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu, Kod CPV 79713000-5 usługi strażnicze, Kod CPV 79714000-2 usługi w zakresie nadzoru).
  a) Opis Kompleksu Edukacyjnego:
  - ogrodzona działka,
  - budynki,
  - budowle i urządzenia budowlane (w tym drogi, parkingi, place, chodniki i in.),
  - instalacje.
  2.Zadanie ochrony będzie sprawowane poprzez: bezpośrednią ochronę fizyczną Kompleksu, w tym obiektów i mienia znajdującego się w tych obiektach i pomieszczeniach przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem
  a) Szczegółowy zakres obowiązków pracowników służby ochrony określony został w Instrukcji pełnienia służby ochrony Kompleksu Edukacyjnego GRODNO w Wolińskim Parku Narodowym stanowiącej załącznik Nr 6 do SIWZ oraz załącznik do umowy.
  b) Czas ochrony: usługa ochrony będzie świadczona przez cały rok, w tym w okresie od 1 czerwca do 30 wrześna całodobowo przez dwuosobową grupę interwencyjną oraz od 1 października do 31 maja w godzinach od 15:00 do 7:00 w dni robocze i całodobowo w soboty, niedziele i święta przez jedną osobę ze służby ochrony.
  c) Wykonawca zapewni ochronę Kompleksu przez jednolicie umundurowanych, wyposażonych w identyfikatory, sprawnych i przeszkolonych pracowników służby ochrony posiadających licencję I lub II stopnia oraz zachowa w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu.
  d) Wykonawca wyposaży pracowników ochrony wymienionych w pkt 2c) w środki łączności telefonicznej bezprzewodowej, latarki oraz środki przymusu bezpośredniego tj. kajdanki, pałka np. typu TONFA, paralizator elektryczny, itp. sprzęt niezbędny do wykonywania umowy.
  e) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić: książkę służby, książkę przechowywania kluczy.
  f) Zamawiający zapozna podległych pracowników Wykonawcy z usytuowaniem wyłączników, przełączników głównych energii elektrycznej, wody itp. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej obiektu, po uprzednim uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego: panem Dariuszem Sową tel. nr 91 328 07 27 wew. 53.
 2. Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Koszalinie
  Zamawiający: Urząd Miejski w Koszalinie, Biuro Zamówień Publicznych, Koszalin
  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
  w zakresie i o powierzchni określonych poniżej:

  1. Do codziennego sprzątania w zakresie: 6.817,05 m2

  a) Codziennego sprzątania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych: odkurzanie oraz mycie i polerowanie posadzek marmurowych i granitowych.
  b) Codziennego wycierania kurzy, mycia przedmiotów znajdujących się
  w sprzątanych pomieszczeniach tj. mebli, lamp biurowych, wyłączników, koszy na śmieci, luster, parapetów okiennych, drzwi itp.
  c) Czyszczenia mebli środkami myjąco-konserwującymi.
  d) Codziennego utrzymywania czystości w toaletach: mycie, czyszczenia
  i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, mycie glazury, terakoty, luster, umywalek, drzwi, pojemników na mydło, papier itp.
  e) Utrzymania w czystości drzwi i szyb w drzwiach wejściowych do obiektów oraz innych elementów szklanych lub z PCV.
  f) Bieżącego usuwania zabrudzeń / plam / z wykładzin dywanowych i dywanów we wszystkich pomieszczeniach Urzędu.
  g) Codziennego opróżniania pojemników na śmieci, wymiany worków foliowych, wynoszenia nieczystości do miejsc wyznaczonych oraz dbania o czystość w tych miejscach.
  h) Czyszczenia wycieraczek wewnątrz budynków oraz czyszczenia wpustów wycieraczek metalowych przed wejściami do obiektów.
  i) Utrzymania w czystości cokołów z obu stron wejścia głównego do budynku Ratusza i USC

  2. Do sprzątania w miarę potrzeb w zakresie: 622,43 m2

  a) Sprzątania sali konferencyjnej w miarę potrzeb.
  b) Sprzątania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych: odkurzanie oraz mycie
  i polerowanie posadzek marmurowych i granitowych.
  c) Wycierania kurzy, mycia przedmiotów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach tj. mebli, lamp biurowych, wyłączników, koszy na śmieci, luster, parapetów okiennych, drzwi itp.
  d) Czyszczenia mebli środkami myjąco-konserwującymi.
  e) Utrzymania w czystości drzwi i szyb w drzwiach wejściowych do obiektów oraz innych elementów szklanych lub z PCV (drzwi, gabloty, obudowy itp.).
  f) Bieżącego usuwania zabrudzeń / plam / z wykładzin dywanowych i dywanów
  we wszystkich pomieszczeniach Urzędu.
  g) Opróżniania pojemników na śmieci, wymiany worków foliowych, wynoszenia nieczystości do miejsc wyznaczonych oraz dbania o czystość w tych miejscach.
  3. Mycie okien w zakresie: 1.506,24 m2

  a) Utrzymania w czystości okien i ich mycie w miarę potrzeb jednak nie mniej
  niż 4 razy w roku, raz na kwartał.

  Uwaga!
  Okna na wieży Ratusza są zamontowane na stałe bez możliwości ich otwarcia - mycie z wysięgnika lub sposobem alpinistycznym.

  4. Pranie i zawieszanie firan w budynku USC raz na kwartał. 163,20 m2

  5. Pranie wykładzin dywanowych i dywanów we wszystkich pomieszczeniach Urzędu 2 razy w roku. 3.718,83 m2

  6. Pastowania i polerowania wykładziny PCV raz na kwartał w budynku Urzędu
  Stanu Cywilnego oraz w budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 26 446,83 m2


  Obiekty Urzędu:
  Ratusz - Rynek Staromiejski 6-7;
  Urząd Stanu Cywilnego - ul. Dąbrówki 1;
  Pomieszczenia w budynku przy ul. Mickiewicza 26;
  Straż Miejska - ul. Mariańska 9;
  Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - ul. Strażacka 8.
 3. Ochrona obiektów Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w systemie monitoringu sygnałów alarmowych
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
  Ochrona obiektów Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW) oraz obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (RDW) w systemie monitoringu sygnałów alarmowych
 4. Usługa polegająca na całodobowej (również w dni świąteczne i wolne od pracy) ochronie fizycznej obiektów WAK Nr 1 Koszalin przy ulicy Wojska Polskiego 71 w Koszalinie na okres 12 miesięcy od dnia 01.01- 31.12.2010 r.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Szczecin
  1. W ramach ochrony fizycznej Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  a) zorganizowania całodobowej ochrony fiycznej obiektów WAK Nr 1 Koszalin przy ul. Wojska Polskiego 71.
  b) realizacji zadań ochrony tylko swoimi etatowymi pracownikami, posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej.
  c) wyposażenia pracowników ochrony w system antynapadowy monitorowany przez ACO.
  d) przeprowadzenia co najmniej 2 kontroli w godzinach nocnych.
  e) skierowania patrolu interwencyjnego do ochranianego obiektu w ciągu 15 minut po odebraniu sygnału alarmowego.
  f) opracowania instrukcji dla pełniących służbę w uzgodnieniu z kierownikiem WAK Nr 1.
  g) kontrolowania ruchu osób, pojazdów, sprzętu oraz wydawania kluczy.
  h) prowadzenia 1 raz na kwartał przeglądów i konserwacji technicznych środków wspomagających ochronę.
  i) ewidencjonowania w/w czynności w Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych.
  j) prowadzenia książki meldunków z przebiegu pełnienia dyżuru, książki ewidencji wydawania kluczy, książki kontroli ruchu osobowego, książki kontroli ruchu pojazdów.
  k) zabezpiecznia pełniących służbę w w/w dokumenty oraz środki piśmiennicze i środki czystości.
  l) przeciwdziałania próbom włamania , kradzieży i niszczenia mienia.
  m) sprawdzania po godzinach służbowych zabezpieczenia pomieszczeń, stanu plomb oraz zabezpieczenia ppoż.
  n) podejmowania natychmiastowych działań ratunkowych w razie pożaru lub innych klęsk żywiołowych.
  o) zawiadomienia w razie potrzeby Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego.
  p) przeciwdziałania negatywnym skutkom innych nadzwyczajnych zdarzeń losowych.
  r) niezwłocznego informowania upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa obiektu.
  s) utrzymania porządku w bezpośrednim sąsiedztwie dyżurki oraz miejscu pełnienia służby.
  t) pokrycia kosztów za szkody powstałe w wyniku działań własnych lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

  2. Przekazanie obiektu do ochrony nastapi w dniu 31.12.2009 r.

  3. Wykonawca w terminie 7 dni po podpisaniu umowy przedstawi kierownikowi WAK Nr 1 Plan Ochrony Obiektu w celu akceptacji.
 5. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w zakresie: 1. Kurs przygotowujący do egzaminu na licencję pracownika ochrony fizycznej I-go stopnia, 2. Kierowca-operator wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych zwanych dalej kursami w tym zajęć praktycznych w zakresie:
  1. Kurs przygotowujący do egzaminu na licencję pracownika ochrony fizycznej I-go stopnia (zajęcia teoretyczne i praktyczne),
  a) łączny wymiar kursów : 250 godzin,
  b) miejsce realizacji szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy oraz inne pomieszczenia zabezpieczone przez Zlecenioiorcę,
  c) liczba uczestników szkolenia: 6 osób.
  2. Kierowca-operator wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli (zajęcia teoretyczne i praktyczne),
  a) łączny wymiar kursów : 67 godzin,
  b) miejsce realizacji szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy oraz inne pomieszczenia zabezpieczone przez Zlecenioiorcę,
  c) liczba uczestników szkolenia: 6 osób.
 6. PRACOWNIK OCHRONY MIENIA I OSÓB
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie, Człuchów
  USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA I ORGANIZACJĘ SZKOLENIA PN. PRACOWNIK OCHRONY MIENIA I OSÓB współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1, Poddziałania 6.1.3, Projektu Nie daj się wykluczyć.
  Liczba uczestników - 11 osób,
  Liczba godzin - 250 godzin,
  Termin szkolenia - od 21.09.2009 do 03.11.2009
  Miejsce szkolenia - Spółdzielnia UNIA Oddział w Człuchowie ul. Wojska Polskiego 30, 77 - 300 Człuchów (zajęcia teoretyczne), Strzelnica Kryta Bojowo-Sportowa i Pneumatyczna, ul. Szczecińska 25A, 75-135 Koszalin oraz Gimnazjum nr.1 ul. Szkolna 3, 77-300 Człuchów (zajęcia praktyczne)
 7. Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku Centrum Medycznego przy ul. Kościerskiej 9 w Chojnicach wraz z prowadzeniem pogotowia technicznego i szatni
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o., Chojnice
  Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku Centrum Medycznego przy ul. Kościerskiej 9 w Chojnicach wraz z prowadzeniem pogotowia technicznego i szatni
 8. Ochrona osób i mienia Miejskiego Zakałdu Komunikacji Spółki z o.o. w Koszalinie
  Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie, Koszalin
  Przedmiotem zamóweinia jest ochrona osób i mienia Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z o.o. w Koszalinie realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stacji paliw MZK Spółki z o.o. w Koszalinie zlokalizowanej przy ul. Wąwozowej 1a
 9. Ochrona obiektów Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w systemie monitoringu sygnałów alarmowych
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
  Ochrona obiektów Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW) oraz obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (RDW) w systemie monitoringu sygnałów alarmowych
 10. Wykonywanie usług sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości w Gimnazjum nr 2 w Szczecinku
  Zamawiający: Zakład Budżetowy Szkół i Przedszkoli, Szczecinek
  Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie w ciągłej czystości w budynku szkoły Gimnazjum nr 2 przy ul. Wiatrecznej 5, 78-400 Szczecinek

Inne osoby dla Bogdańska (99 osób):