Kogo reprezentuje osoba

Borkowski Adam

w KRS

Adam Borkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Nazwisko:Borkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1979 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Łódź (Łódzkie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Klimecka Młynarczyk Maja Aneta, Nowak Arkadiusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Conner Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000320584

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego
  Zamawiający: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź
  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
 2. Dostawa sprzętu komputerowego i serwerów
  Zamawiający: Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe, Łódź
  1. Przedmiotem zamówienia jest
  dostawa sprzętu komputerowego i serwerów na potrzeby Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis przedmiotu
  zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Specyfikacja
  zamawianego sprzętu - opis podstawowych parametrów technicznych (dalej Załącznik nr 1). 2. Zamawiający
  wymaga, aby oferowane urządzenia posiadały co najmniej podstawowe parametry techniczne opisane w
  Załączniku nr 1. 3. Tam, gdzie w Załączniku nr 1 zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
  producent) zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one
  uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie
 3. Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych UŁ określonych w Pakietach nr 1 - 3
  2. Opis wymaganych parametrów minimalnych przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w arkuszu kalkulacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiety 1 - 3.
  3. Złożenie oferty na przedmiot zamówienia nie spełniający wszystkich parametrów lub posiadający parametry gorsze niż zapisane w załączniku nr 1 skutkować będzie odrzuceniem oferty.
  4. Pod pojęciem dostawa należy rozumieć dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu do jednostki organizacyjnej UŁ dokonujących zamówienia,
  (koszt transportu wraz z ubezpieczeniem wliczony jest w cenę oferty) a także uruchomienie sprzętu, montaż, instalację, sprawdzenie poprawności działania i wstępne szkolenie z zakresu obsługi.
  5. Wykonawca składając ofertę załącza tylko te części arkusza kalkulacyjnego (załącznika nr 1 do SIWZ), będzie skutkował odrzuceniem oferty w tym pakiecie. W związku z powyższym dopuszcza się możliwość podpisywania kilku umów
  które są przez niego wycenione. 6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na
  poszczególne pakiety. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów. Nie dopuszcza
  się możliwości składania ofert na poszczególne pozycje w ramach pakietu. Brak wyceny jednej pozycji
 4. Świadczenie usługi aktualizacji i rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych wraz ze wsparciem technicznym, usługi szkolenia w zakresie obsługi przedmiotowego oprogramowania oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
  Zamawiający: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź
  Świadczenie usługi aktualizacji i rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych wraz ze wsparciem technicznym,
  usługi szkolenia w zakresie obsługi przedmiotowego oprogramowania oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Zamówienie dzieli się na 2 części - część I zamówienia obejmuje usługi: 1. dostawę i konfigurowanie/wdrożenie w środowisku informatycznym Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych w ramach aktualizacji i rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania IBM SPSS Statistics oraz IBM SPSS Data Collection wraz ze wsparciem technicznym w zakresie użytkowania przedmiotowego oprogramowania, 2. usługę szkolenia w zakresie obsługi przedmiotowego oprogramowania. Część II zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I stanowi załącznik nr 7a i załącznik nr 7b do SIWZ , dla części II załącznik nr 8 do SIWZ.
 5. Dostawa kserokopiarek, sprzętu projekcyjnego, fotograficznego, RTV i AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego realizowanego w trybie zapytania o cenę (Nr sprawy: 57/CG/2014)
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
  Dostawa kserokopiarek, sprzętu projekcyjnego, fotograficznego, RTV i AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego realizowanego w trybie zapytania o cenę
 6. Dostawa kserokopiarek, sprzętu elektronicznego i biurowego dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego (Nr sprawy: 47/CG/2014)
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
  Dostawa kserokopiarek, sprzętu elektronicznego i biurowego dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego
 7. Dostawa sprzętu, oprogramowania komputerowego i RTV
  Zamawiający: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Bratoszewice
  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
 8. Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego, części komputerowych oraz oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w podziale na zadania (części).
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Łódź
  Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego, części komputerowych oraz oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w podziale na zadania (części).
 9. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi; nr ref.: IP/PN/30/2011
  Zamawiający: Teatr Wielki w Łodzi, Łódź
  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 193.000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp; numer referencyjny sprawy: IP/PN/30/2011
 10. W-5 ZP/27/2010 dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności: Instytut Biochemii Technicznej (I29); Instytut Chemicznej Technologii Żywności (I30); Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii (I31)
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
  <br />Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności: Instytut Biochemii Technicznej (I29); Instytut Chemicznej Technologii Żywności (I30); Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii (I31) w postaci:
  <br />Pakiet 1 - Drukarka laserowa, sieciowa monochromatyczna dla I30 o parametrach zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych - 1 szt.
  <br />Pakiet 2 - Komputer stacjonarny (bez monitora) dla I31 o parametrach zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych - 1 szt.
  <br />Pakiet 3 - Zasilacz awaryjny UPS dla I31 o parametrach zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych - 1 szt.
  <br />Pakiet 4 - Notebook wraz z oprogramowaniem dla I 31 o parametrach zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych - 1 szt.
  <br />Pakiet 5 - Drukarka atramentowa dla I31o parametrach zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych - 1 szt.
  <br />Pakiet 6 - Router bezprzewodowy DSL (np. Linksys WRT160N-EE) dla I29o parametrach zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych - 2 szt.
  <br />Pakiet 7 - Switch 16 portowy 10/100 (np. Linksys 10/100 16 portowy SR216T-EU) dla I29 o parametrach zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych - 1 szt.
  <br />Pakiet 8 - Zasilacz ATX 400W (np. ModeCom Feel III 400W) I29 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych - 2 szt.
  <br />Pakiet 9 - Komputer przenośny z pokrowcem dla I31o parametrach zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych - 1 szt.
  <br />Pakiet 10 - Notebook dla I31o parametrach zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych - 1 szt.
  <br />Pakiet 11 - Zestaw komputerowy dla I30 o parametrach zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych - 1 szt.
  <br />Pakiet 12 - Laptop dla I31 o parametrach zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych - 1 szt.
  <br />Pakiet 13 - Pamięć przenośna pendrive o pojemności 4GB i innych parametrach nie gorszych od Kingston Data Traveler DTIG3, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych - 3 szt