Kogo reprezentuje osoba

Borkowski Adam Piotr

w KRS

Adam Piotr Borkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Borkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1975 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Koszalin (Zachodniopomorskie), Szczecin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:63 w aktualnych firmach, 16 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bałdys Rafał Sebastian, Czasnojć Michał Marek, Haziak Krzysztof Mieczysław, Jurkiewicz Radosław, Kamiński Grzegorz, Kaziszko Tadeusz, Matyjaszek Robert Zbigniew, Mroczek Łukasz, Strychalski Piotr Józef, Weissgerber Mariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bałdys Małgorzata, Bałdys Rafał Sebastian, Czasnojć Michał Marek, Kamiński Grzegorz
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czasnojć Michał Marek, Kamiński Grzegorz, Mroczek Łukasz, Szkałuba Małgorzata Anna

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bałdys Rafał Sebastian, Czasnojć Michał Marek, Haziak Krzysztof Mieczysław, Jurkiewicz Radosław, Kamiński Grzegorz, Kaziszko Tadeusz, Matyjaszek Robert Zbigniew, Mroczek Łukasz, Strychalski Piotr Józef, Weissgerber Mariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borkowski Andrzej, Czasnojć Michał Marek, Kamiński Grzegorz, Miller Magdalena Justyna, Mroczek Łukasz, Twardochleb Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Abz Consulting Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000810898
 2. Bbk Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000212481
 3. Biuro Projektowo-inżynierskie Redan Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000191478
 4. Chemipol Co Sp. Z O.O., Pustków-osiedle − KRS 0000005965
 5. Compono Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000406884
 6. Compono Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Szczecin − KRS 0000562562
 7. Dobrołowicz Weissgerber Łowkiet Adwokaci Spółka Partnerska, Szczecin − KRS 0000492259
 8. Endeco Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000069829
 9. Enkon Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000350505
 10. Konfederacja Urbi - Unia Rynku Budowlano-inwestycyjnego, Warszawa − KRS 0000519885
 11. Maple Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością, Katowice − KRS 0000699803
 12. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Sanmed A.smyk Sp. J., Zabrze − KRS 0000226071
 13. Plcard Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000231332
 14. Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Warszawa − KRS 0000224113
 15. Prospel Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000255809
 16. Reicon Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000317251
 17. Sorter Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000356670
 18. Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zabytków Kultury Technicznej, Szczecin − KRS 0000159088
 19. Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000833564
 20. Worx Consulting Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000259049
 21. Związek Pracodawców Branży Usług Inżynierskich, Warszawa − KRS 0000386575

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alexander Sp. Z O.O., Sąsieczno − KRS 0000108538
 2. Biogazownia Kamińsk Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000358165
 3. Biuro Projektów B.p.b.m. Bimor Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000130900
 4. Dolnośląska Zielona Dolina Dozedo Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000713984
 5. Ecoone Sp. Z O.O., Łaziska Górne − KRS 0000229726
 6. Ecoservice Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Zielona Góra − KRS 0000234283
 7. Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji Bim, Warszawa − KRS 0000641744
 8. Gmf Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000475624
 9. Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa − KRS 0000153963
 10. Nomado Sp. Z O.O., Szklarska Poręba − KRS 0000368040
 11. Polsteam - Żegluga Szczecińska Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000074862
 12. Pracownie Badawczo-projektowe Ekosystem Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000058362
 13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Ergchem Sp. Z O.O., Pustków − KRS 0000042020
 14. Viatech Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000286424
 15. Waste Water Treatment Consulting Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000260049

Powiązane przetargi (79 szt.):
 1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont i modernizacja arkad przy dziedzińcach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
  Zamawiający: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Szczecin
 2. Kompleksowa rewitalizacja Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku” w zakresie: zagospodarowania parku oraz projektu Historycznej Kolekcji Rzeźby Parkowej na terenie Centrum Rzeźby Polskiej.
  Zamawiający: Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień na wykonanie zagospodarowania terenu na potrzeby Historycznej Kolekcji Rzeźby Parkowej na terenie Centrum Rzeźby Polskiej, ul. Topolowa 1 w Orońsku oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.
 3. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla inwestycji pn.: Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe
  Zamawiający: Prezydent Miasta Świnoujścia, Świnoujście
  Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej
  oraz programu funkcjonalno-użytkowego (wraz z opracowaniami towarzyszącymi) dla inwestycji pn.: Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o
  cenne walory przyrodnicze i kulturowe.
  Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo opisuje załącznik nr 2.1. do SIWZ pn.: Opis przedmiotu zamówienia.
 4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu
  Zamawiający: Prezydent Miasta Świnoujścia, Świnoujście
  Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do realizacji oraz wykonywanie czynności nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu.
 5. Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego Parku rekreacji przy ulicy Traugutta w Darłowie
  Zamawiający: Gmina Miasto Darłowo, Darłowo
  4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego Parku rekreacji przy ulicy Traugutta w Darłowie,

  Obszar, którego dotyczy opracowanie, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wieprzy, pomiędzy ulicami Rzemieślniczą, Traugutta i Morską.
  Projektowany obszar położony jest na działkach numer:
  - 210 obręb 10 Miasta Darłowo;
  - 201/2 obręb 10 Miasta Darłowo;
  - 211 obręb 10 Miasta Darłowo;
  - 212 obręb 10 Miasta Darłowo;

  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Darłowo nieruchomości objęte projektem opisane są jako:
  - A33ZP, KS - Tereny zieleni urządzonej i tereny urządzeń komunikacyjnych - ok 0,48 ha;
  - A48KX - Tereny placów i ciągów pieszych publicznych - ok 0,18 ha;
  - 46KX - Tereny placów i ciągów pieszych publicznych - ok0,12 ha;
  - 15 KD - Tereny ulic publicznych w klasie dojazdowej - na odcinku 25 m.;
  - 52KX - Tereny placów i ciągów pieszych publicznych - 0,02 ha.

  W chwili obecnej omawiane nieruchomości stanowią zdegradowany obszar po byłym miasteczku ruchu drogowego oraz placu zabaw (obszar oznaczony, jako - A33ZP, KS), nieutwardzony dojazd do posesji (obszar oznaczony, jako A48KX), nieutwardzony teren wzdłuż rzeki Wieprzy - (obszar oznaczony, jako - 46KX), zakończenie ulicy Wałowej, teren nieutwardzony (obszar oznaczony, jako - 15 KD), teren nieutwardzony (obszar oznaczony, jako - 52 KX).

  Projekt budowlano - wykonawczy, w sposób kompleksowy, przedstawić ma rozwiązania architektoniczno - budowlane dla powyższego obszaru łącznie z kolorystyką dla zastosowanych materiałów, jak i gatunkami i ilościami roślin przewidzianych do obsadzenia. Zamawiający wymaga stworzenia na tej podstawie wizualizacji stanu po wybudowaniu. Miejsce przeznaczone do realizacji stać się ma ogólnodostępnym, publicznym miejscem rekreacji oraz wypoczynku dla turystów oraz mieszkańców Darłowa. Tym samym projekt powinien tworzyć publiczną przestrzeń, spójną architektonicznie oraz funkcjonalnie o wysokich walorach estetycznych i wizualnych, nawiązujących do lokalizacji.

  Podstawowym elementem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako - A33ZP, KS. Zamawiający zakłada, że na powyższym terenie powinny znajdować się:
  a) Projekt placu zabaw dla małych dzieci;
  b) Projekt zagospodarowania terenów zielonych w kontekście nasadzeni i urządzenia zieleni;
  c) Projekt elementy małej architektury przewidujący wyposażenie w ławki, kosze, stojaki rowerowe, wodotrysk, rzeźby/posągi, altany, pergole itp.
  d) Projekt ciągów pieszych;
  e) Projekt parkingu wzdłuż południowej granicy posesji przy ul. Wałowej 164,
  f) Projekt ogrodzenia.

  W nawiązaniu i w spójności z projektem terenu oznaczonego jako A33ZP,KS należy stworzyć opracowania terenów 46 KX, A48KX, 52KX, 15 KD.
  Dla całości opisanych obszarów należy stworzyć,
  - spójny projekty oświetlenia całego obszaru;
  - spójny projekt odwodnienia całego obszaru.

  Sporządzając dokumentację należy przyjąć, że projekt budowlano - wykonawczy, kosztorysy inwestorskie oraz STWiOR należy wykonać dla całości zakładanych robót budowlanych oraz dodatkowo dla projektu placu zabaw. Zamawiający wymaga jednocześnie by projekt placu zabaw sporządzony został szybciej niż pozostałe elementy opracowania. Projekt ten należy wykonać
  w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2016r. Dokumentacja ta musi spełniać wszelkie warunki jak dla całości przedmiotu zamówienia.

  - sporządzenie min. dwóch koncepcji Parku rekreacji przy ulicy Traugutta w Darłowie w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy i przedstawienia jej do akceptacji Zamawiającemu,
  - sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego z wykorzystaniem aktualnej mapy do celów projektowych, wypisem z rejestru gruntów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  - sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego z uwzględnieniem ewentualnej konieczności usunięcia kolizji istniejącego uzbrojenia terenu z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
  - sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci,
  - sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego z wykorzystaniem opracowanej na potrzeby sporządzenia dokumentacji technicznej dokumentacji geotechnicznej, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji; (zakres badań zgodnie z przepisami prawa
  w tym zakresie; minimalna liczba otworów badawczych na powierzchni projektowane - 10 szt.; niezależnie od wskazań minimalnych wartości do oceny zespołu projektowego należy podjęcie decyzji czy wskazywana ilość służyć będzie prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia),
  - wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR);
  - sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego z wykorzystaniem materiałów niezbędnych do uzyskania opinii, analiz, uzgodnień i pozwoleń, w tym wymaganych przepisami szczególnymi,
  - sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego z wykorzystaniem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji - pozwolenia na budowę, w tym m.in. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenie wodno - prawne, uzgodnienia ZUDP i inne wymagane w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia;
  - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem przez odpowiednie instytucje,
  - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem przez odpowiednie instytucje,
  - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego z wykorzystaniem inwentaryzacji drzew i krzewów; w przypadku konieczności usunięcia do zespołu projektowego należeć będzie uzyskanie zgody na wycinkę zgodnie z przepisami w tym zakresie,
  - sporządzenie tabeli robót ziemnych,
  - wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  4.3. Dokumentację będącą przedmiotem umowy należy wykonać w ilości:
  - wersja papierowa (projekt) - 5 egz.
  - wersja papierowa (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie - 2 egz.; STWiOR - 2 egz.)
  - wersja elektroniczna (projekt budowlano - wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, STWiOR) do udostępniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej - 1 kpl.

  Na żądanie Zamawiającego zespół projektowy na etapie prac projektowych zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu propozycji materiałów, które użyte zostaną podczas budowy. Zamawiający wymaga by propozycja zawierała porównanie wskazujące na późniejszy etap eksploatacji i kosztów z tym związanych.

  Projekt budowlano - wykonawczy musi być sporządzony zgodnie z przepisami, które umożliwią Zamawiającemu złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę do odpowiednich organów.

  Zespół projektowy na etapie oceny wniosku złożonego o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zobowiązany jest do dokonania niezbędnych korekt, uzupełnień, w celu zakończenia postępowania administracyjnego.

  Zespół projektowy na etapie przetargu na wybór wykonawcy zobowiązany jest również do pisemnego udzielania odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania dot. projektu budowlano - wykonawczego.

  Zespół projektowy zobowiązany jest także do ewentualnego zaktualizowania w ciągu trzech lat od daty prawomocności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany kosztorysu inwestorskiego, (minimalna liczba aktualizacji - 2 razy).

  4.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu
  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
  - Ustawą Prawo budowlane,
  - Ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,

  Uwaga!!!
  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzając projekt budowlano - wykonawczy, który Zamawiający wykorzysta jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wybór wykonawcy drogi, zespół projektowy
  w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania zapisów art. 29 pkt 1, 2 i 3 oraz
  art. 30.

  - Ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska,
  - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
  - Badania geologiczne wykonane zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  - innymi przepisami mającymi zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia.
 6. Modernizacja zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - II etap - dokumentacja projektowa
  Zamawiający: Gmina Miejska Zgorzelec, Zgorzelec
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę razem z decyzjami, uzgodnieniami i umowami, warunkami, ekspertyzami, analizami i pomiarami niezbędnymi do jej uzyskania i prawidłowej realizacji inwestycji oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: Modernizacja zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - II etap.

  2) Zakres opracowania stanowią działki: Nr 2, AM-2, Obr. VII, Nr 3 Obr. VII AM-3, Nr 10 Obr. VII AM-3, Nr 9 Obr. VII AM-3. Teren opracowania winien obejmować również rzekę Nysa Łużycka Nr 1 Obr. VII AM-3. Dla przedmiotowego terenu został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Śródmieście w Zgorzelcu - uchwalony Uchwałą nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 07 października 2009r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 07.12.2009r., Nr 210, poz. 3888.
  Park Nadnyski wchodzi w zespół parków miejskich, który pod numerem A/1242/1-2 został wpisany do rejestru zabytków. Teren objęty opracowaniem znajduje się w granicach obszaru Natura 2000. Orientacyjna powierzchnia terenu opracowania wynosi około 10 ha.
  Lokalizację terenu przedstawia mapa podglądowa oraz dokumentacja fotograficzna stanowiące Załącznik Nr 1 do SIWZ.
  Rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej powinny nawiązywać oraz stanowić kontynuację zmodernizowanych w poprzednich etapach części Parku Nadnyskiego, które obrazuje załączona dokumentacja fotograficzna, stanowiąca Załącznik Nr 1 do SIWZ.

  3) Park Nadnyski położony jest wzdłuż wschodniego brzegu Nysy Łużyckiej. Powstał na początku XX wieku poprzez adaptację istniejących terenów zielonych, bez zbytniej ingerencji w ich charakter, jedynie wyeksponowano naturalne walory terenu przez budowę schodków i altanek widokowych. W drzewostanie dominuje buk, poza tym dąb, lipa i klon.

  4) W zakres usługi wchodzi:
  a) Sporządzenie pełnobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności zaprojektowanie:
  - ścieżek parkowych pieszych, o nawierzchni z kruszyw mineralnych o konstrukcji odpowiedniej do kąta nachylenia ścieżek (z zastosowaniem np. żywicy polimerowej), odpornej na uszkodzenia, osunięcia się mas ziemnych np. przy opadach deszczu. Projekt ścieżek powinien stanowić kontynuację istniejącej ścieżki wzdłuż rzeki Nysy Łużyckiej oraz rozwinięcie już istniejących na terenie parku traktów gruntowych i budowę nowych. Ścieżki powinny stanowić połączony ze sobą ciąg traktów pieszych i rowerowych i prowadzić do Przygody z Nysą (wejścia/wyjścia z wody dla kajakarzy), której lokalizację obrazuje załączona mapa z poglądową lokalizacją, należy zaprojektować dojścia do Pump Tracku, małego amfiteatru/małej sceny i wszystkich miejsc odpoczynku - altan i miejsc pod ogniska. Projekt ścieżek rowerowych powinien zawierać projekt formowania skarp,
  - schodów terenowych łączących ze sobą ścieżki, w przypadku dużej różnicy terenu,
  - mostków, barierek o konstrukcji drewnianej zabezpieczających ścieżki,
  - toru rowerowego z przeszkodami tzw. Pump Track. Tor powinien składać się z profilowanych pasm jezdnych, na których występują garby (muldy) oraz profilowanych zakrętów (band) ułożonych w sekwencje umożliwiające rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania. Serie muld wraz z bandami winny tworzyć zamkniętą pętlę (lub kilka pętli) po których jazda może odbywać się w obu kierunkach, powinien posiadać zakręty o właściwie dobranych promieniach oraz mieć układ pasm jezdnych umożliwiających naukę skręcania w obie strony (w prawo i w lewo) bez konieczności zmiany kierunku jazdy. Umiejscowienie toru na działce powinno przewidywać możliwość rozbudowy toru poprzez dołożenie dodatkowej pętli lub wykonanie innych elementów infrastruktury rowerowej. Kształt, konstrukcja i wykończenie toru powinny zapewniać możliwość bezpiecznego opuszczenia pasma ruchu. W najwyższych punktach zakrętów należy zastosować oznakowanie wizualne, informujące o zbliżaniu się do krawędzi pasma jezdnego. Tor powinien być zaprojektowany w technologii nasypu gruntowego stabilizowanego oraz wykończony nawierzchnią z betonu asfaltowego. Skarpy toru powinny zostać obsiane trawą. Pasma nawierzchni bitumicznej nie powinny bezpośrednio stykać się z trawnikiem, należy zaprojektować odtworzenie trawników oraz założenie trawnika na skarpach toru,
  - małego amfiteatru/małej sceny wraz z budową skrzynki elektroenergetycznej. Pod ww. pojęciem Zamawiający rozumie scenę np. o konstrukcji drewnianej na ławie fundamentowej, z podestem z płyty żelbetowej, podłogą drewnianą z desek na legarach, z obustronnymi schodami drewnianymi, o dachu drewnianym w kształcie łupiny, opartym na dźwigarach łukowych drewnianych wspartych na słupach drewnianych o równej wysokości, co winno umożliwiać występy zarówno od strony frontowej jak i tylnej. Strona frontowa i tylna sceny mają zapewniać te same funkcje i te same możliwości korzystania. Orientacyjne wymiary sceny: 10,0x5,0 m. Scena ma pełnić rolę sceny teatralnej, widowiskowej, podium sportowego, podium dla imprez różnego rodzaju, sceny dla wystaw i konkursów. We wszystkich przypadkach zapewnione winny być wymagania ewakuacyjne oraz bhp. Scena musi być oświetlona oraz uzbrojona w elektryczność. Przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać badania gruntowe. Powyższe parametry są parametrami poglądowymi. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania konstrukcyjne, które zostaną zaakceptowana na etapie akceptacji koncepcji,
  - miejsc na ogniska,
  - elementów małej architektury, szczególnie obiektów użytkowych służących odpoczynkowi, utrzymaniu porządku i poprawie estetyki (np. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, urządzenia na psie odchody z dystrybutorem worków na psie odchody, donice itp.), elementy małej architektury należy usytuować w szczególności wzdłuż ścieżek oraz przy miejscach odpoczynku - altanach, Pump Tracku i miejscach na ogniska, małego amfiteatru/małej sceny,
  - oczyszczenia i renowacji ścian skalnych,
  - odwodnienia powierzchniowego ścieżek, miejsc postojowych, rekreacji i odpoczynku oraz wszystkich elementów zagospodarowania,
  - gospodarki drzewostanem oraz inwentaryzację zieleni,
  - wycinki pielęgnacyjnej regulującej istniejący drzewostan,
  - uzupełnienia przestrzeni zielenią wysoką i niską, w tym również uzupełniające nasadzenia traw, projekt rabat,
  - miejsc postojowych i odpoczynku, tj. zadaszonych altan ze stołem i siedziskami dla co najmniej ośmiu osób, przy altanach przewidzieć stojaki na rowery, kosze na śmieci i oświetlenie parkowe, altany należy zlokalizować w miejscach najbardziej atrakcyjnych np. z ładnym widokiem,
  - zabezpieczenia np. kratami, wejść do sztolni,
  - oświetlenia parkowego,
  - oświetlenia małego amfiteatru/małej sceny, Pump Tracku, miejsc pod ogniska, altan,
  - iluminacji punktów charakterystycznych parku, np. grot, mostków, barierek,
  - tablic informacyjnych dotyczących planu parku, roślin i zwierząt, usytuowanych wzdłuż traktów oraz informujących gdzie dojdziemy, regulaminów miejsc pod ogniska i Pump Tracku,
  - regulaminu korzystania oraz utrzymania i konserwacji wszystkich elementów projektowanego zagospodarowania terenu w szczególności małego amfiteatru/ małej sceny, Pump Tracku, miejsc pod ogniska, altan oraz instrukcja utrzymania szaty roślinnej parku, ścieżek mostków.

  b) Pod warunkiem rozpoczęcia przez Zamawiającego realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową przy realizacji robót budowlanych, zgodnie z warunkami sprawowania nadzoru autorskiego określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.
  c) Pozostałe obowiązki Wykonawcy zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącej Formularz Nr 7 do SIWZ.

  5) Zamawiający wymaga 5 lat gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot zamówienia, zgodnie z zapisami § 8 projektu umowy, stanowiącego Formularz Nr 7 do SIWZ.
 7. Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
  Zamawiający: Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) wraz z kosztorysem inwestorskim, dla zadania inwestycyjnego Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Inwestycja polegać ma na budowie nowej infrastruktury technicznej w postaci zabezpieczeń - konstrukcji zabezpieczających stateczność skarp i tarasów, wymianie i wykonaniu instalacji odprowadzających wody opadowe z tarasów zlokalizowanych wokół Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, wykonaniu nowego zagospodarowania terenu, wykonaniu izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ściany wschodniej skrzydła wschodniego, wykonaniu nowych warstw izolacji termicznej, przeciwwilgociowej i przeciwwodnej pomieszczeń znajdujących się pod tarasem południowym. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu technicznego budynku oraz odpowiednie wyeksponowanie i podkreślenie zabytkowego charakteru unikalnego obiektu jakim jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 7 do SIWZ
 8. Świadczenie usługi nadzoru autorskiego na zadaniu: Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - Etap II (4+822-6+303)
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu: Dokończenie przebudowy wałów na terenie
  gminy Dobrzeń Wielki - Etap II (4+822-6+303). Przewiduje się do 10 pobytów na budowie z następującymi zastrzeżeniami: 1. Pobyty na budowie mają
  miejsce jedynie po wystosowaniu pisemnego wezwania przez Zamawiającego. Możliwe jest wezwanie telefoniczne, faksem lub mailem ale w takim
  wypadku musi być ono potwierdzone pisemnie nie późnij niż w terminie dwóch dni roboczych. 2. Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt Wykonawcy na
  budowie w danym dniu bez względu na czas trwania tego pobytu w ciągu doby, odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzonej karcie nadzoru
  autorskiego. 3. Brak adnotacji w dzienniku budowy o pobycie osoby pełniącej nadzór autorski lub brak potwierdzenia przez Zamawiającego karty nadzoru
  autorskiego będzie oznaczał, iż Wykonawca nie wykonał obowiązków zgodnie z zapisami umowy i wynagrodzenie za ewentualnie wykonane czynności
  nie będzie mu przysługiwało. Zgodnie z dokumentacją projektową, zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: budowę obwałowań w formie nasypu (grobli)
  z gruntów mineralnych, uszczelnionego przesłoną przeciwfiltracyjną (I klasa budowli hydrotechnicznej), zabezpieczenie przeciwpowodziowe w formie
  muru żelbetowego posadowionego na stalowej ściance szczelnej, budowę przepustu z klapą zwrotną w kanale pompowni, przebudowę przejazdów
  wałowych w miejscach istniejących dróg lokalnych dla potrzeb utrzymania wałów i cieku oraz dla ruchu lokalnego, wycinkę drzew i krzewów z trasy wału
  wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej bentonitowo - cementowej w korpusie wału.
 9. Świadczenie usługi nadzoru autorskiego na zadaniu: Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - Etap III (6+337 - 6+828 i 6+851 - 7+824)
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu: Dokończenie przebudowy wałów na terenie
  gminy Dobrzeń Wielki - Etap III (6+337 - 6+828 i 6+851 - 7+824). Przewiduje się do 10 pobytów na budowie z następującymi zastrzeżeniami: 1. Pobyty
  na budowie mają miejsce jedynie po wystosowaniu pisemnego wezwania przez Zamawiającego. Możliwe jest wezwanie telefoniczne, faksem lub mailem
  ale w takim wypadku musi być ono potwierdzone pisemnie nie późnij niż w terminie dwóch dni roboczych. 2. Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt
  Wykonawcy na budowie w danym dniu bez względu na czas trwania tego pobytu w ciągu doby, odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzonej karcie
  nadzoru autorskiego. 3. Brak adnotacji w dzienniku budowy o pobycie osoby pełniącej nadzór autorski lub brak potwierdzenia przez Zamawiającego karty
  nadzoru autorskiego będzie oznaczał, iż Wykonawca nie wykonał obowiązków zgodnie z zapisami umowy i wynagrodzenie za ewentualnie wykonane
  czynności nie będzie mu przysługiwało. Zgodnie z dokumentacją projektową, zakres robót budowlanych obejmuje: budowę wałów ziemnych,
  uszczelnionych przesłoną przeciwfiltracyjną (I klasa budowli hydrotechnicznej); zabezpieczenie przeciwpowodziowe w formie muru żelbetowego
  posadowionego na stalowej ściance szczelnej; wykonanie utwardzonych jezdni przywałowych (na zawalu i międzywału) oraz placów mijankowych i
  placów manewrowych (w odniesieniu do uwag wniesionych przez komendę wojewódzką państwowej straży pożarnej w Opolu), dla obsługi obiektu i
  poruszania się sprzętu kołowego w czasie powodzi; wycinka drzew i krzewów kolidujących z trasą wału; wykoszenie i wygrabienie porostów; zdjęcie
  warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odkład, z korony i skarp obwałowań istniejących oraz z podłoża pod projektowany nowy korpus wału; pozyskanie i
  dowiezienie mas ziemnych w celu nadania projektowanej geometrii korpusowi wału; wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej bentonitowo - cementowej w
  korpusie wału; humusowanie korpusu i skarp wału materiałem odłożonym uprzednio z korony i skarp wału; ułożenie biomaty z wyselekcjonowaną
  mieszanką traw
 10. Dokumentacja wykonawcza dla projektu: Rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą.
  Zamawiający: Miasto KOstrzyn nad Odrą, Kostrzyn
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Dokumentacji wykonawczej dla projektu: Rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą. 1.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania zakresu obejmującego: 1.1 Uzupełniające badania architektoniczno - archeologiczne (prace odkrywkowe o pow. min. 50 m2, dodatkowe pomiary, pobranie próbek cegły i zaprawy do pomiaru wilgotności i zasolenia, badania wytrzymałościowe cegły i spoin w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym w zakresie przewidzianym do nadbudowy i rekonstrukcji). 1.2 Aktualizację mapy do celów projektowych. 1.3 Uzupełniające badania geotechniczne w zakresie niezbędnym do wykonania zadania, w tym na tarasie bastionu. 1.4 Badania i plan sondażowy fosy, z uwzględnieniem brzegu w pasie o szerokości minimum 1,5 m od krawędzi fosy. 1.5 Projekty wykonawcze w oparciu o posiadany przez Miasto Kostrzyn nad Odrą projekt budowlany, obejmujące następujące zagadnienia i branże: 1.5.1 Zagospodarowanie i ukształtowanie terenu. 1.5.2 Sieci i przyłącza: energetyczne, wod-kan, monitoring wizyjny itp. 1.5.3 Nasadzenia i wycinki zieleni, wraz z technologią darniowania wałów ziemnych. 1.5.4 Branża hydrotechniczna: pogłębianie fosy wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp, a także sporządzenie planu gospodarki urobkiem z pogłębienia. 1.5.5 Branża architektoniczna: uzupełnienie uszkodzonych struktur murowych, nowa struktura przestrzenna w miejscu zniszczonego barku, przekrycie nadszańca, schody terenowe, barierki, stolarka okienna i drzwiowa, pozostałe detale zagospodarowania terenu, mała architektura, 1.5.6 Branża konstrukcyjna: wzmocnienie sklepień, wzmocnienie murów kurtynowych, nowy fragment muru oskarpowania wraz z przekryciem zniszczonego lewego barku. 1.5.7 Branża konserwatorska: likwidacja zasoleń, zagrzybień, osmoleń, konserwacja i zabezpieczenie lica murów zewnętrznych i wnętrz kazamat, konserwacja i uzupełnienie detalu ceramicznego. 1.5.8 Branża sanitarna: odwodnienie zrekonstruowanych struktur ziemnych, wentylacja mechaniczna kazamat, odwodnienie terenu i masywu ziemnego bastionu. 1.5.9 Branża elektryczna: oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, iluminacja zewnętrzna, zasilanie technologicznych. 1.5.10 Branża teletechniczna: SAP, SWiN, monitoring wizyjny (zewnętrzny i wewnętrzny), instalacje multimedialne wystawy stałej i strefy wystaw czasowych, 1.6 Scenariusz merytoryczny i wystawienniczy adaptacji pomieszczeń bastionu na cele muzealne (w ścisłym uzgodnieniu z Muzeum Twierdzy Kostrzyn oraz Urzędem Miasta Kostrzyn nad Odrą). 1.7 Projekty wykonawcze elementów aranżacji i wyposażenia wnętrz na cele muzealne. 1.8 Projekt systemu zewnętrznej i wewnętrznej identyfikacji wizualnej. 1.9 Projekty graficzne oznakowania informacyjnego (zewnętrznego i wewnętrznego) oraz plansz wystawienniczych w oparciu o jednolitą tożsamość wizualną. 1.10 Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót. 1.11 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 1.12 Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji inwestycji. 1.13 Wstępne studium wykonalności. 1.14 Złożenie projektu wykonawczego rewitalizacji bastionu oraz projektów wykonawczych aranżacji wnętrz i zagospodarowania terenu na cele muzealne do uzgodnienia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp. 2.Scenariusz merytoryczny i wystawienniczy adaptacji pomieszczeń bastionu Król na cele muzealne w uzgodnieniu z Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Elementy doposażenia bastionu Król: 2.1 modele i makiety odporne na czynniki wilgotnościowo - temperaturowe 2.2 odtworzenie scenograficzne wojennego magazynu prochu 2.3 tablice informacyjne i plansze wolnostojące 2.4 projektory multimedialne, infokiosk, nagłośnienie ( system audiowizualny o parametrach jak dla użytku na zewnątrz ) 2.5 postumenty, ekspozytury, gabloty 2.6 krzesła składane ( 50szt.) 2.7 zabudowy meblarskie na potrzeby obsługi ekspozycji i zwiedzających 3.Wykonawca przekaże przedmiot umowy w następującej ilości: wersja papierowa - 6 egzemplarzy, wersja elektroniczna - 2 egzemplarze (na płycie CDR lub DVD w formacie pdf).
 11. Dokumentacja wykonawcza dla projektu: Rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą.
  Zamawiający: Miasto KOstrzyn nad Odrą, Kostrzyn
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Dokumentacji wykonawczej dla projektu: Rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą. 1.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania zakresu obejmującego: 1.1 Uzupełniające badania architektoniczno - archeologiczne (prace odkrywkowe o pow. min. 50 m2, dodatkowe pomiary, pobranie próbek cegły i zaprawy do pomiaru wilgotności i zasolenia, badania wytrzymałościowe cegły i spoin w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym w zakresie przewidzianym do nadbudowy i rekonstrukcji). 1.2 Aktualizację mapy do celów projektowych. 1.3 Uzupełniające badania geotechniczne w zakresie niezbędnym do wykonania zadania, w tym na tarasie bastionu. 1.4 Badania i plan sondażowy fosy, z uwzględnieniem brzegu w pasie o szerokości minimum 1,5 m od krawędzi fosy. 1.5 Projekty wykonawcze w oparciu o posiadany przez Miasto Kostrzyn nad Odrą projekt budowlany, obejmujące następujące zagadnienia i branże: 1.5.1 Zagospodarowanie i ukształtowanie terenu. 1.5.2 Sieci i przyłącza: energetyczne, wod-kan, monitoring wizyjny itp. 1.5.3 Nasadzenia i wycinki zieleni, wraz z technologią darniowania wałów ziemnych. 1.5.4 Branża hydrotechniczna: pogłębianie fosy wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp, a także sporządzenie planu gospodarki urobkiem z pogłębienia. 1.5.5 Branża architektoniczna: uzupełnienie uszkodzonych struktur murowych, nowa struktura przestrzenna w miejscu zniszczonego barku, przekrycie nadszańca, schody terenowe, barierki, stolarka okienna i drzwiowa, pozostałe detale zagospodarowania terenu, mała architektura, 1.5.6 Branża konstrukcyjna: wzmocnienie sklepień, wzmocnienie murów kurtynowych, nowy fragment muru oskarpowania wraz z przekryciem zniszczonego lewego barku. 1.5.7 Branża konserwatorska: likwidacja zasoleń, zagrzybień, osmoleń, konserwacja i zabezpieczenie lica murów zewnętrznych i wnętrz kazamat, konserwacja i uzupełnienie detalu ceramicznego. 1.5.8 Branża sanitarna: odwodnienie zrekonstruowanych struktur ziemnych, wentylacja mechaniczna kazamat, odwodnienie terenu i masywu ziemnego bastionu. 1.5.9 Branża elektryczna: oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, iluminacja zewnętrzna, zasilanie technologicznych. 1.5.10 Branża teletechniczna: SAP, SWiN, monitoring wizyjny (zewnętrzny i wewnętrzny), instalacje multimedialne wystawy stałej i strefy wystaw czasowych, 1.6 Scenariusz merytoryczny i wystawienniczy adaptacji pomieszczeń bastionu na cele muzealne (w ścisłym uzgodnieniu z Muzeum Twierdzy Kostrzyn oraz Urzędem Miasta Kostrzyn nad Odrą). 1.7 Projekty wykonawcze elementów aranżacji i wyposażenia wnętrz na cele muzealne. 1.8 Projekt systemu zewnętrznej i wewnętrznej identyfikacji wizualnej. 1.9 Projekty graficzne oznakowania informacyjnego (zewnętrznego i wewnętrznego) oraz plansz wystawienniczych w oparciu o jednolitą tożsamość wizualną. 1.10 Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót. 1.11 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 1.12 Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji inwestycji. 1.13 Wstępne studium wykonalności. 1.14 Złożenie projektu wykonawczego rewitalizacji bastionu oraz projektów wykonawczych aranżacji wnętrz i zagospodarowania terenu na cele muzealne do uzgodnienia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp. 2.Scenariusz merytoryczny i wystawienniczy adaptacji pomieszczeń bastionu Król na cele muzealne w uzgodnieniu z Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Elementy doposażenia bastionu Król: 2.1 modele i makiety odporne na czynniki wilgotnościowo - temperaturowe 2.2 odtworzenie scenograficzne wojennego magazynu prochu 2.3 tablice informacyjne i plansze wolnostojące 2.4 projektory multimedialne, infokiosk, nagłośnienie ( system audiowizualny o parametrach jak dla użytku na zewnątrz ) 2.5 postumenty, ekspozytury, gabloty 2.6 krzesła składane ( 50szt.) 2.7 zabudowy meblarskie na potrzeby obsługi ekspozycji i zwiedzających 3.Wykonawca przekaże przedmiot umowy w następującej ilości: wersja papierowa - 6 egzemplarzy, wersja elektroniczna - 2 egzemplarze (na płycie CDR lub DVD w formacie pdf).
 12. Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki Etap I (4+380-4+822) - nadzór autorski
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego dla Dokończenie
  przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki Etap I (4+380-4+822). Przewiduje się 14 pobytów na budowie z następującymi zastrzeżeniami: 1.
  Pobyty na budowie mają miejsce jedynie po wystosowaniu pisemnego wezwania przez Zamawiającego. Możliwe jest wezwanie telefoniczne, faksem lub
  mailem ale w takim wypadku musi być ono potwierdzone pisemnie nie późnij niż w terminie dwóch dni roboczych. 2. Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt
  Wykonawcy na budowie w danym dniu bez względu na czas trwania tego pobytu w ciągu doby, odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzonej karcie
  nadzoru autorskiego. 3. Brak adnotacji w dzienniku budowy o pobycie osoby pełniącej nadzór autorski lub brak potwierdzenia przez Zamawiającego karty
  nadzoru autorskiego będzie oznaczał, iż Wykonawca nie wykonał obowiązków zgodnie z zapisami umowy i wynagrodzenie za ewentualnie wykonane
  czynności nie będzie mu przysługiwało. Zgodnie z dokumentacją projektową, zakres zadania obejmuje: a) Wykonanie muru oporowego, b) Wykonanie
  ścianki szczelnej z grodzic stalowych, c) Wycinkę drzew i krzewów; d) Przebudowa istniejącego przepustu drogowego poprzez jego przedłużenie, e)
  Pozyskanie i dowiezienie mas ziemnych w celu wykonania niwelacji terenu wzdłuż projektowanych murów oporowych f) zamknięcia szandorowe g) drogi
 13. Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo- Rynek - Etap II w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa Strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice - Etap II Strefa Rondo-Rynek
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
  Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo- Rynek - Etap II w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa Strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice - Etap II Strefa Rondo-Rynek
 14. Prace przygotowawcze dot. Przebudowy toru podejściowego północnego do Świnoujścia oraz toru wodnego Świnoujście - Szczecin.
  Zamawiający: Urząd Morski w Szczecinie, Szczecin
  Prace przygotowawcze dot. Przebudowy toru podejściowego północnego do Świnoujścia oraz toru wodnego Świnoujście - Szczecin.
 15. Prace przygotowawcze dot. Przebudowy toru podejściowego północnego do Świnoujścia oraz toru wodnego Świnoujście - Szczecin.
  Zamawiający: Urząd Morski w Szczecinie, Szczecin
  Prace przygotowawcze dot. Przebudowy toru podejściowego północnego do Świnoujścia oraz toru wodnego Świnoujście - Szczecin.
 16. Wykonanie projektu zamiennego Budowy portu rybackiego w Niechorzu wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Rewal
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektowej dokumentacji zamiennej dla przedsięwzięcia polegającego na: - wybudowaniu stałej przystani rybackiej na kanale Liwia Łuża w Niechorzu ; - wybudowaniu nowych wrót sztormowych wraz z odpowiednim kanałem dopływowym oraz zwodzoną kładką pieszą ; - dostosowaniu układu drogowego w rejonie przystani do ruchu pełnowymiarowych zestawów drogowych (ciągnik siodłowy z naczepą). Przystań rybacka. Przystań zlokalizowana będzie na zachodnim brzegu kanału, na terenie ograniczonym mostem w ciągu Alei Bursztynowej, ulicą Graniczną oraz istniejącymi wrotami sztormowymi zlokalizowanymi w pobliżu ujścia kanału do morza. Place manewrowe oraz sieć dróg wewnętrznych powinna umożliwić dojazd w rejon obiektów boksów rybackich, chłodni i bosmanatu, a także nabrzeża samochodom o masie do 3,5 tony, a w rejon obszaru załadunkowego przy chłodni oraz w rejon żurawia - pełnowymiarowym zestawom drogowym (ciągnik siodłowy z naczepą). Nowe wrota sztormowe Nowe wrota sztormowe zlokalizowane zostaną w sąsiedztwie wrót istniejących. Wrota należy zaprojektować w taki sposób, by umożliwiały ruch jednostek pływających wchodzących i wychodzących z planowanej przystani na morze. Należy również przewidzieć budowę kładki pieszej zwodzonej ponad wrotami, w ciągu istniejącej ścieżki pieszej przechodzącej przez kładkę w rejonie istniejących wrót, a także stosownych umocnień brzegowych na obu brzegach kanału. Należy również zaprojektować odpowiedni kanał dopływowy do nowych wrót umożliwiający swobodny ruch jednostek. Dostosowanie układu drogowego. W ramach dostosowania układu drogowego wykonawca zweryfikuje stan istniejący oraz zaprojektuje rozwiązanie umożliwiające dojazd pełnowymiarowych zestawów drogowych od Alei Bursztynowej do wyżej wymienionych obszarów przystani
 17. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Toruń
  Zakres zadania obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp
 18. Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki (zamówienie dodatkowe)
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Opole
  Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla działki 258/134 am.4 obr. Czarnowąsy w celu umożliwienia sporządzenia dokumentacji dla projektu podziału nieruchomości.
 19. Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania wystawy stałej w pawilonie wystawowym Centrum Dialogu Przełomy
  Zamawiający: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin
  1.Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Projektanta dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania wystawy stałej w pawilonie wystawowym Centrum Dialogu Przełomy,
  2.Dokumentację projektową należy wykonać na podstawie koncepcji ekspozycji wraz z koncepcją wizualną ekspozycji w Centrum Dialogu Przełomy, będącej I nagrodą w konkursie otwartym na opracowanie koncepcji wizualnej ekspozycji Centrum Dialogu Przełomy w Muzeum Narodowym w Szczecinie rozstrzygniętym w dniu 5 kwietnia 2013 r., z uwzględnieniem zaleceń pokonkursowych Zamawiającego oraz materiałów dostarczonych przez Zamawiającego ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych przez Zamawiającego muzealiów oraz możliwości wynikających z układu przestrzennego dostępnych pomieszczeń, a także z uwzględnieniem możliwości ekspozycyjnych poszczególnych rodzajów eksponatów oraz przewidywanych elementów ekspozycyjnych. Ponadto wystawa winna zostać opracowana z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
  3.Przedmiot umowy obejmuje także opracowywanie odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców dotyczące przedmiotu umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w celu wyłonienia wykonawcy wystawy realizowanej w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. Odpowiedzi na pytania Projektant udzieli w terminach zapewniających sprawne prowadzenie postępowania. Terminy o których mowa będą wskazywane przez Zamawiającego z uwzględnieniem stopnia skomplikowania pytania.
  4.Do przedmiotu umowy należy również pełnienie przez Projektanta nadzoru autorskiego przy wykonywaniu ekspozycji wg. opracowanej dokumentacji projektowej wystawy.
 20. Badania konserwatorskie i architektoniczne Bastionu Król, mające na celu zarejestrowanie i udokumentowanie wszystkich identyfikowalnych nawarstwień historycznych, ocenę techniczną stanu obiektu oraz przygotowanie uzasadnionej koncepcji jego zabezpieczenia w ramach projektu Forte Cultura.
  Zamawiający: Miasto KOstrzyn nad Odrą, Kostrzyn
  Przeprowadzenie kompleksowych badań konserwatorskich i architektonicznych
  Bastionu Król w Kostrzynie nad Odrą, w szczególności zarejestrowanie i udokumentowanie wszystkich identyfikowalnych nawarstwień historycznych, ocena technicznego stanu obiektu oraz przygotowanie uzasadnionej koncepcji jego zabezpieczenia.
  W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
  opracowania programu planowanych badań konserwatorskich i architektonicznych, zgodnie z §3 ust.2 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 165 poz.987)., zwanym dalej Rozporządzeniem,przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich i badań architektonicznych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z § 3 Rozporządzenia, złożenia wniosku wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
  uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych objętych przedmiotem zamówienia, zw. dalej pozwoleniem.
  sporządzenia konserwatorskiej inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej zaleca się metodę skaningu laserowego;
  przeprowadzenia badania architektoniczno-konserwatorskiego, celem ustalenia chronologii względnej elementów historycznych konstrukcji, zastosowanych technik i technologii budowlanych ( w tym ceglarskich , wapienniczych, murarskich, tynkarskich), wentylacji i odwodnienia, odnosząc wyniki badań do technik i technologii charakterystycznych dla sztuki fortyfikacyjnej w danym okresie;
  dokonania ocena stanu technicznego obiektu;
  przygotowania konserwatorskiej koncepcji zabezpieczenia bastionu łącznie z wnioskami i wytycznymi konserwatorskimi;
  określenia warunków eksploatacji wnętrz kazamat, w szczególności sposób wykorzystania istniejących, obecnie częściowo zamkniętych, szybów i kanałów wentylacyjnych;
  zaproponowania strategii wyeksponowania zidentyfikowanych nawarstwień historycznych i funkcjonalnych obiektu;
  przekazania Zamawiającemu czterech wersji a Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków jednej wersji dokumentacji oraz wniosków i wytycznych w formie wydruków oraz wersji edytowalnej na nośniku elektronicznym;
  przekazania Zamawiającemu streszczenia wyników badań w języku angielskim,min.50 stron A4, czcionka 12 - w 10 egzemplarzach, a także opracowanie i streszczenie w wersji edytowalnej na płycie CD.
 21. Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła - dokumentacja projektowa
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańsk
 22. opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału działek dla zadania: Dolina Warty X - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowo-dziowego rz. Warty w km 4+250 - 10+010, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 0+715, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 - 4+250 gm. Sieradz, pow. sieradzki.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Łódź
 23. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej renowacji Sali Sejmu Śląskiego
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
 24. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przystani rzecznych na Odrze (na odcinku Środkowej Odry od Bytomia Odrzańskiego - km 416 do Kostrzyna nad Odrą - km 617)
  Zamawiający: Gmina Nowa Sól - Miasto, Nowa Sól
 25. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy Portu Rybackiego w Dziwnowie
  Zamawiający: Gmina Dziwnów, Dziwnów
 26. Pełnienie usługi nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap II, dla zadania inwestycyjnego Przebudowa Strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice Etap II - Strefa Rondo - Rynek.
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 27. Wykonanie projektu technicznego poligonu fizycznego do szkolenia ratowników krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
  Zamawiający: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów k/Otwocka
 28. Uzyskanie uzgodnień z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Projektu budowlano-wykonawczego: Przebudowa nabrzeży w porcie rybackim we Fromborku
  Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Gdynia
 29. Odbudowa dalby cumowniczej - budowla specjalna - Górzyca rzeka Odra km 604,25.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Szczecin
 30. Wykonanie dokumentacji dla zadania p.n.: Przebudowa budowli specjalnej Gryfino na lewym i prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,99.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Szczecin
 31. Aktualizacja dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla adaptacji zabytkowych obiektów na Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo-Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego.
  Zamawiający: Słowiński Park Narodowy, Smołdzino
 32. Wykonanie dokumentacji projektowej - zamiennej aranżacji Obiektu pod Wałem w murze Kurtyny II-III w ramach nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu
  Zamawiający: Miasto Zamość, Zamość
 33. Wykonanie dokumentacji projektowej Parku Historycznego TRYLOGIA w Mielniku- etap I - Stanica chreptiowska
  Zamawiający: Gmina Mielnik, Mielnik
 34. WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO dla zadania pn.: Zabezpieczenie skarpy rz. Bug graniczny w km 538 m. Strzyżów
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa
 35. Dokumentacja projektowa na zadanie: Remont Mola Spacerowego w Kołobrzegu
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, Kołobrzeg
 36. Pełnienie usługi nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo Rynek - Etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice Etap II - Strefa Rondo-Rynek
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 37. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO dla zadania pn.: Odbudowa zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Prut - Pułtusk
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa
 38. Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowokosztorysowej dla inwestycji pn.: Centrum zaawansowanych Technologii Nano-Bio-Info (nBIT) zlokalizowanej u zbiegu ulic Smoluchowskiego i Wybrzeża Wyspiańskiego we Wrocławiu w zakresie zmiany projektu budowlanego oraz uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, a także wykonania dokumentacji wykonawczej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. AC/BZP/30/2012
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska, Wrocław
 39. Pełnienie miejscowego oraz zamiejscowego nadzoru autorskiego przy realizacji zadania polegającego na: 1. Zagospodarowaniu terenu portu w Puławach, 2. Zagospodarowanie terenu pobrzeża rz. Wisły w Puławach
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach, Puławy
 40. Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Opole
 41. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Przebudowa śluzy miejskiej nr 2 wraz z awanportem górnym i dolnym w mieście Bydgoszczy
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańsk
 42. Wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej do projektu Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki
  Zamawiający: Miasto Zamość, Zamość
 43. Wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej do projektu Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu
  Zamawiający: Miasto Zamość, Zamość
 44. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu - Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
  Zamawiający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Katowice
 45. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mleczna na terenie m. Bieruń Stary w km 1+900 - 4+350 (od mostu kolejowego przy ul. Chemików do mostu w ul. Turyńskiej) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
  Zamawiający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Katowice
 46. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Przebudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Pszczynki od ujścia rzeki Gostynki (miejsce zakończenia nadbudowy wałów rzeki Gostynki w km 0+000 - 1+200) do nasypu kolejowego w m. Jedlina, gm. Bojszowy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
  Zamawiający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Katowice
 47. Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z uzyskaniem wynikających z przepisów pozwoleń i uzgodnień dla odbudowy skarpy nasypu od km 7,500 do km 7,680 przy torze nr 1 na linii nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże Zadanie nr 2:Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z uzyskaniem wynikających z przepisów pozwoleń i uzgodnień dla odbudowy skarpy nasypu od km 27,727 do km 27,900 przy torze nr 2 na linii nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże
  Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie, Kraków
 48. Opracowanie projektu budowlanego dla zadania Budowa Muzeum Interaktywnego w Narodowym Starym Teatrze im.H. Modrzejewskiej w Krakowie ul. Jagiellońska 1-3
  Zamawiający: Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej, Kraków
 49. Opracowanie projektu na remont Fosy Bema na Forcie Bema w Warszawie
  Zamawiający: Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa
 50. Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i pełnej dokumentacji dla uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, dokumentacji wykonawczej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie modernizacji budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy ul. Grodzkiej 50/Kuśnierskiej na podstawie załączonego programu funkcjonalno-użytkowego i wytycznych Zamawiającego
  Zamawiający: Akademia Sztuki w Szczecinie, Szczecin
 51. Dokumentacja projektowa przebudowy budynku położonego przy ul. Strumykowej 4 w Toruniu z przeznaczeniem na Muzeum Świat Toruńskiego Piernika
  Zamawiający: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Toruń
 52. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Koszalinie - I część II etapu rozbudowy - w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa Cmentarza Komunalnego
  Zamawiający: Gmina Miasto Koszalin, Koszalin
 53. WR/2/2011 Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury - rozbudowa i wyposażenie kompleksu dydaktyczno-naukowego Politechniki Lubelskiej dla kierunku Architektura i Urbanistyka
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
 54. Prace geodezyjne polegające na wykonaniu map sytuacyjnych do celów prawnych wraz z projektami podziałów działek, umożliwiających przebudowę nawierzchni drogowej ulicy Kujawskiej - zamówienie dodatkowe do umowy nr 132 z 2009 r.
  Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., Łódź
 55. Wykonanie kompletnej dokumentacji na:- Budowę Parku przy ul. Zawilcowej- część I; - Rewaloryzację Parku Bronowickiego- część II; - Budowę Parku i terenów przulicznych w dzielnicy Głusk- część III
  Zamawiający: Gmina Miasto Lublin, Lublin
 56. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY NABRZEŻY W PORCIE RYBACKIM WE FROMBORKU
  Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Gdynia
 57. Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów - Bulwar Piastowski
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
 58. Wykonanie dokumentacji projektowej na odbudowę obiektów stawowych Nabłoto i Janików
  Zamawiający: Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin, Świebodzin
 59. Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie
  Zamawiający: Gmina Miejska Tczew, Tczew
 60. Wykonanie dodatkowych prac projektowych polegających na zaprojektowaniu wymiany elementów istniejących wylotów kanalizacyjnych, konstrukcyjnie związanych z nabrzeżem rzeki Brdy znajdujących się w granicach obszaru objętego opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pn.: Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego
  Zamawiający: Urząd Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz
 61. Wykonanie projektu zagospodarowania Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pod nazwą Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Szydłowiec
 62. Prace geodezyjne, polegające na wykonaniu map sytuacyjnych do celów prawnych wraz z projektami podziałów działek, umożliwiających przebudowę nawierzchni drogowych (rozbudowę dróg) oraz opracowanie wynikających z podziałów zamiennych materiałów stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla ulic: Jastarnia, Rozwojowa, Tabelowa, Prądzyńskiego na terenie dzielnic Górna i Polesie w Łodzi
  Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., Łódź
 63. Prace geodezyjne, polegające na wykonaniu map sytuacyjnych do celów prawnych wraz z projektami podziałów działek, umożliwiających przebudowę nawierzchni drogowych (rozbudowę dróg) oraz opracowanie wynikających z podziałów zamiennych materiałów stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla ulic: Klimatyczna, Kujawska, Woskowa, Farbiarska na terenie dzielnic Bałuty i Widzew
  Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., Łódź
 64. Odtworzenie zbiorników zaporowych małej retencji wraz z odbudową budowli piętrzących na rzece Otwiernica.
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wymiarki, Wymiarki
 65. Program funkcjonalno-użytkowy ekspozycji Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo-Kulturowej Wybrzeża Słowińskiego
  Zamawiający: Słowiński Park Narodowy, Smołdzino
 66. Wykonanie jednolitej koncepcji urbanistycznej, 2 programów funkcjonalno-użytkowych, 4 studiów wykonalności, uzyskanie 2 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, służących do ustalenia szacunkowych kosztów prac projektowych i robót budowlanych zagospodarowania brzegów Jeziora Krzywego w Olsztynie
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Olsztyn
 67. Mała retencja w Nadleśnictwie Oborniki, realizowana w ramach projektu Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - dokumentacja projektowa,
  Zamawiający: Nadleśnictwo Oborniki, Oborniki
 68. Opracowanie projektów budowlanych z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy nawierzchni drogowych ulic na terenie dzielnic Bałuty i Widzew w Łodzi. Zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., Łódź
 69. Opracowanie projektów budowlanych z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy nawierzchni drogowych ulic na terenie dzielnic Górna i Polesie w Łodzi. Zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., Łódź
 70. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ DLA INWESTYCJI BYDGOSKI WĘZEŁ WODNY
  Zamawiający: Urząd Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz
 71. opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dworca kolejowego w Kutnie wraz z projektem zapewniającym ciągłość funkcjonowania dworca podczas jego przebudowy jak również prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.
  Zamawiający: PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe, Warszawa
 72. opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dworca kolejowego w Radomiu oraz projektu zagospodarowania placu przed dworcowego wraz z projektem zapewniającym ciągłość funkcjonowania dworca podczas jego przebudowy jak również prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.
  Zamawiający: PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe, Warszawa
 73. Opracowanie projektów technicznych zejścia na plażę przy ul. Leśnej oraz dojścia do plaży przy ul. Nadmorskiej 68 w Sarbinowie
  Zamawiający: Gmina Mielno, Mielno
 74. Wykonanie opracowania pn.: Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dabrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 75. Dokumentacja projektowa inwentaryzacji i rekonstrukcji bunkra nr 717 usytuowanego na działce nr 376 obręb Kaława w miejscowości Pniewo Gmina Międzyrzecz
  Zamawiający: Gmina Międzyrzecz, Międzyrzecz
 76. Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na: 1. Zagospodarowanie terenu portu w Puławach, 2. Zagospodarowanie terenu pobrzeża rz. Wisły w Puławach.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach, Puławy
 77. Wykonanie dzieła pn. Koncepcja programowo - przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski).
  Zamawiający: Samorząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk
 78. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Toruń
 79. Opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Rewitalizacja zespołu zabytkowych fortów - zagospodarowanie terenu przy kompleksie Fortu Zachodniego
  Zamawiający: Prezydent Miasta Świnoujścia, Świnoujście

Inne osoby dla Borkowski Adam Piotr (96 osób):