Kogo reprezentuje osoba

Borkowski Andrzej Józef

w KRS

Andrzej Józef Borkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Borkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1952 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Nałęczów (Lubelskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Tadeusz, Banaszek Mirosława, Bednarczyk Grzegorz, Bednarczyk Ryszard, Biłgorajska Dominika, Borkowska Jadwiga, Borys Kazimiera, Chabros Adam, Chochowski Jan, Chołody Krzysztof Robert, Cieślik Janusz, Czerniec Gabriela, Furdal Justyna Aneta, Gałat Izabela, Gil Stanisław, Gołaś Katarzyna Greta, Głos Elżbieta Danuta, Karczmarz Dariusz, Kobus Grzegorz Stanisław, Kopiński Zbigniew, Kotowski Wacław Józef, Koziński Henryk Jan, Krawiec Dariusz Józef, Kruk Wanda, Krzewińska Barbara Anna, Kucaba Józef, Kukier Rafał Marek, Kuta Władysław, Ląkocy Tadeusz Stanisław, Majewski Tomasz, Maruszak Emilia, Matraszek Furtak Anna Aldona, Mikowski Stanisław Dariusz, Pietrak Waldemar, Pioś Beata, Podkowińska Anna, Poleszak Wiesław Adam, Prażmo Teresa, Przesmycki Mirosław Jerzy, Rejmak Wiesław Lech, Smolak Anna Małgorzata, Szarkowicz Romuald Przemysław, Wartacz Andrzej, Wartacz Henryk, Werner Kazimierz, Wicha Mariusz, Wójcik Zbigniew, Wójtowicz Joanna, Wrzos Grajper Anita Jadwiga, Wywiórka Jerzy Marek, Zubrzycka Lis Iwona

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ząbroń Wojciech Marian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Nałęczowie, Nałęczów − KRS 0000073899
 2. Bank Spółdzielczy W Poniatowej, Poniatowa − KRS 0000086480
 3. Bankowe Towarzystwo Rowerowe W Nałęczowie, Nałęczów − KRS 0000269912
 4. Fundacja Sanatoria Kardiologiczne Dla Rolników, Nałęczów − KRS 0000209244
 5. Izba Gospodarcza Uzdrowiska Polskie, Sopot − KRS 0000109917
 6. Klub Rotariański Im. Marii Curie-skłodowskiej Lublin Centrum, Lublin − KRS 0000106503
 7. Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień, Kośmin − KRS 0000300679
 8. Lubelskie Zrzeszenie Plantatorów Chmielu W Lublinie, Lublin − KRS 0000041180
 9. Luxmed - Uzdrowisko Nałęczów Sp. Z O.O., Nałęczów − KRS 0000019554
 10. Nałęczowska Spółdzielnia Rolniczo-handlowa, Nałęczów − KRS 0000061146
 11. Nałęczowska Spółka Handlowa Sp. Z O.O., Nałęczów − KRS 0000049471
 12. Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji, Nałęczów − KRS 0000237554
 13. Nesmed Sp. Z O.O., Strzelce − KRS 0000343969
 14. Nesmed Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Strzelce − KRS 0000345279
 15. Polski Chmiel Spółdzielnia Producentów, Zagrody − KRS 0000552324
 16. Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy, Wąwolnica − KRS 0000041519
 17. Ribes-pol Sp. Z O.O., Drzewce Kolonia − KRS 0000251523
 18. Spółdzielnia Chmiel, Spiczyn − KRS 0000380232
 19. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Im. Zygmunta Chmielewskiego, Nałęczów − KRS 0000332390
 20. Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, Nałęczów − KRS 0000005648
 21. Towarzystwo Przyjaciół Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów, Nałęczów − KRS 0000346699
 22. Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A., Nałęczów − KRS 0000123365

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Bank Spółdzielczy W Niemcach, Niemce − KRS 0000092288
 3. Dobra Idea Sp. Z O.O., Nałęczów − KRS 0000290574
 4. Elektrownia Puławy Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000140192
 5. Gabinety Okulistyczne Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000134724
 6. Inwestmed Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000507572
 7. Jedynka Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Lublin − KRS 0000424359
 8. Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Lessowych Wąwozów, Nałęczów − KRS 0000222319
 9. Lubelska Spółdzielcza Grupa Producentów Chmielu Chmielarz, Nałęczów − KRS 0000242550
 10. Ludowy Klub Sportowy Cisy W Nałęczowie, Nałęczów − KRS 0000215696
 11. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000026128
 12. Nałęczowianka Sp. Z O.O., Nałęczów − KRS 0000238220
 13. Nałęczów Zdrój Sp. Z O.O., Nałęczów − KRS 0000127510
 14. Navitrans Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000062936
 15. Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000292587
 16. Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego W Nowym Sączu Sp. Z O.O., Nowy Sącz − KRS 0000541439
 17. Ośrodek Chirurgii Oka Prof.z.zagórskiego Sp. Z O.O., Nałęczów − KRS 0000011429
 18. Ośrodek Chirurgii Oka Prof.zagórskiego Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000173102
 19. Skt Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000012881
 20. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Nałęczowie Z Siedzibą W Piotrowicach Małych, Piotrowice Małe − KRS 0000274784
 21. Termy Nałęczowskie Sp. Z O.O., Nałęczów − KRS 0000299376

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 597 500,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Kurów
  Zamawiający: Gmina Kurów, Kurów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w roku 2011 na finansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Kurów, w kwocie 1 597 500,00 zł, (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset zł 00/100). Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1. Kwota kredytu: 1 597 500,00 zł. 2. Okres kredytowania: do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj. do dnia 31.12.2017 r. 3. Karencja w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do dnia 31.03.2012r. 4. Spłata kredytu następować będzie w ratach w następujących okresach: I rata 66 300,00 złotych spłata do dnia 31.03.2012r. II rata 66 400,00 złotych spłata do dnia 30.06.2012r. III rata 66 400,00 złotych spłata do dnia 30.09.2012r. IV rata 66 400,00 złotych spłata do dnia 31.12.2012r. V rata 66 600,00 złotych spłata do dnia 31.03.2013r. VI rata 66 600,00 złotych spłata do dnia 30.06.2013r. VII rata 66 600,00 złotych spłata do dnia 30.09.2013r. VIII rata 66 600,00 złotych spłata do dnia 31.12.2013r. IX rata 66 600,00 złotych spłata do dnia 31.03.2014r. X rata 66 600,00 złotych spłata do dnia 30.06.2014r. XI rata 66 600,00 złotych spłata do dnia 30.09.2014r. XII rata 66 600,00 złotych spłata do dnia 31.12.2014r. XIII rata 66 600,00 złotych spłata do dnia 31.03.2015r. XIV rata 66 600,00 złotych spłata do dnia 30.06.2015r. XV rata 66 600,00 złotych spłata do dnia 30.09.2015r. XVI rata 66 600,00 złotych spłata do dnia 31.12.2015r. XVII rata 66 600,00 złotych spłata do dnia 31.03.2016r. XVIII rata 66 600,00 złotych spłata do dnia 30.06.2016r. XIX rata 66 600,00 złotych spłata do dnia 30.09.2016r. XX rata 66 600,00 złotych spłata do dnia 31.12.2016r. XXI rata 66 600,00 złotych spłata do dnia 31.03.2017r. XXII rata 66 600,00 złotych spłata do dnia 30.06.2017r. XXIII rata 66 600,00 złotych spłata do dnia 30.09.2017r. XXIV rata 66 600,00 złotych spłata do dnia 31.12.2017r. 5. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 6. Oprocentowanie kredytu naliczane kwartalnie, od faktycznie wykorzystanych środków. Spłata oprocentowania będzie następowała w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Do obliczenia kwoty oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365/366 dni w roku. Pierwsza płatność oprocentowania w dniu 10.09.2011 r. Cena ofertowa, którą stanowią: - koszty oprocentowania Ko - wyliczone w oparciu o stałą stopę oprocentowania kredytu złotowego, równą stawce WIBOR 3M z dnia 06.06.2011 r. w wysokości 4,45 %, powiększoną o marżę proponowaną przez bank, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy, - prowizja przygotowawcza Pp - prowizję kalkuluje Wykonawca. Prowizja przygotowawcza będzie naliczana od kwoty uruchomionego kredytu. 7. Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będą stanowić: - prowizja przygotowawcza, - oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczane dla każdego okresu odsetkowego w oparciu stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z 20 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczonych począwszy od 25 dnia tego miesiąca, powiększoną o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy. 8. Zamawiający ma możliwość dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału kredytu przed upływem końca terminu kredytowania, tj. przed dn. 31.12.2017r., w tej sytuacji oprocentowanie zostanie naliczone do dnia spłaty kredytu. Z tytułu wcześniejszej spłaty nie będą pobierane opłaty , prowizje i oprocentowania jak również inne dodatkowe. 9. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat, prowizji, oprocentowania jak również opłat dodatkowych od niewykorzystanej części kredytu. 10. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel /in blanco/ wraz z deklaracją wekslową. 11. Realizacja dyspozycji kredytobiorcy następować będzie w formie bezgotówkowej na rachunek budżetu Gminy Kurów nr 47 8732 0000 0000 0055 2000 0002 12. Dopuszcza się możliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 13. Prognozowany termin uruchomienia kredytu: do dnia 31.07.2011r. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu - bez ponoszenia opłat, prowizji i oprocentowania z części niewykorzystanej kredytu jak również innych dodatkowych. 15. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania całości lub część kredytu w ciągu trzech dni roboczych po złożeniu wniosku przez Zamawiającego określającego wielkość transzy. 16. Planowana wypłata kredytu nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy
 2. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie do 2 648 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Kurów
  Zamawiający: Gmina Kurów, Kurów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w roku 2010 na pokrycie deficytu budżetu w kwocie do 2 648 000,00 zł, (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy zł 00/100). Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1. Kwota kredytu: 2 648 000,00 zł. 2. Okres kredytowania : do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj. do dnia 31.12.2017 r. 3. Karencja w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do dnia 30.09.2011r. 4. Spłata kredytu następować będzie w ratach w następujących okresach: I rata 102 400,00 złotych spłata do dnia 30.09.2011r. II rata 102 400,00 złotych spłata do dnia 31.12.2011r. III rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 31.03.2012r. IV rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 30.06.2012r. V rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 30.09.2012r. VI rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 31.12.2012r. VII rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 31.03.2013r. VIII rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 30.06.2013r. IX rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 30.09.2013r. X rata 1 01 800,00 złotych spłata do dnia 31.12.2013r. XI rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 31.03.2014r. XII rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 30.06.2014r. XIII rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 30.09.2014r. XIV rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 31.12.2014r. XV rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 31.03.2015r. XVI rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 30.06.2015r. XVII rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 30.09.2015r. XVIII rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 31.12.2015r. XIX rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 31.03.2016r. XX rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 30.06.2016r. XXI rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 30.09.2016r. XXII rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 31.12.2016r. XXIII rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 31.03.2017r. XXIV rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 30.06.2017r. XXV rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 30.09.2017r. XXVI rata 101 800,00 złotych spłata do dnia 31.12.2017r. 5. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 6. Oprocentowanie kredytu naliczane kwartalnie, od faktycznie wykorzystanych środków. Spłata oprocentowania będzie następowała w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Do obliczenia kwoty oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365/366 dni w roku. Pierwsza płatność oprocentowania w dniu 10.01.2011 r. Cena ofertowa, którą stanowią: - koszty oprocentowania Ko - wyliczone w oparciu o stałą stopę oprocentowania kredytu złotowego, równą stawce WIBOR 3M z dnia 15.11.2010 r. w wysokości 3,85%, powiększoną o marżę proponowaną przez bank, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy, - prowizja przygotowawcza Pp - prowizję kalkuluje Wykonawca. Prowizja przygotowawcza będzie naliczana od kwoty uruchomionego kredytu. 7. Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będą stanowić: - prowizja przygotowawcza, - oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczane dla każdego okresu odsetkowego w oparciu stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z 20 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczonych począwszy od 25 dnia tego miesiąca, powiększoną o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy. 8. Zamawiający ma możliwość dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału kredytu przed upływem końca terminu kredytowania, tj. przed dn. 31.12.2017r., w tej sytuacji oprocentowanie zostanie naliczone do dnia spłaty kredytu. Z tytułu wcześniejszej spłaty nie będą pobierane opłaty , prowizje i oprocentowania jak również inne dodatkowe. 9. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat, prowizji, oprocentowania jak również opłat dodatkowych od niewykorzystanej części kredytu. 10. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel /in blanco/ wraz z deklaracją wekslową. 11. Realizacja dyspozycji kredytobiorcy następować będzie w formie bezgotówkowej na rachunek budżetu Gminy Kurów nr 47 8732 0000 0000 0055 2000 0002 12. Dopuszcza się możliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 13. Prognozowany termin uruchomienia kredytu: do dnia 15.12.2010r. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu - bez ponoszenia opłat, prowizji i oprocentowania z części niewykorzystanej kredytu jak również innych dodatkowych. 15. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania całości lub część kredytu w ciągu trzech dni roboczych po złożeniu wniosku przez Zamawiającego określającego wielkość transzy. 16. Planowana wypłata kredytu nastąpi w dwóch transzach: - I transza do dnia 15.12.2010r. w kwocie 2 200 000,00 zł - II transza do dnia 10.01.2011r. w kwocie 448 000,00 zł.
 3. Bankową obsługę budżetu gminy Wąwolnica wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Gmina Wąwolnica, Wąwolnica
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Wąwolnica i jej jednostek organizacyjnych przez okres 5 lat:
  - rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Gminy Wąwolnica
  - rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych jednostek budżetowych podległych Gminie Wąwolnica:
  a) Zakładu Gospodarki Komunalnej
  b) Ośrodka Pomocy Społecznej
  c) Szkoły Podstawowej w Wąwolnicy
  d) Gimnazjum Publicznego w Wąwolnicy
  e) Szkoły Podstawowej w Karmanowicach
  f) Przedszkola Samorządowego w Wąwolnicy
  g) Gminnego Domu Kultury
  h) Gminnej Biblioteki Publicznej.
  Zamówienie obejmuje usługi bankowe, których wartością są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia.
 4. Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 2 500 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego .
  Zamawiający: Gmina Garbów, Garbów
  Przedmiotem zamowienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego w kwocie
  2 500 000,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego niedoboru budżetu w 2010 roku.

Inne osoby dla Borkowski Andrzej Józef (88 osób):