Kogo reprezentuje osoba

Borkowski Artur

w KRS

Artur Borkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Artur
Nazwisko:Borkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1975 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Elbląg (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borodziuk Milena, Wiśniewski Grzegorz Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Idealmedia Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000405876
 2. Odwierty.eu S.A., Elbląg − KRS 0000614958
 3. Stowarzyszenie Promujmy Kozłowo Non Omnis Moriar, Kozłowo − KRS 0000275949

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. wykonanie serwisu internetowego Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
  Zamawiający: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie serwisu internetowego Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wraz z systemem zarządzania treścią (CMS). Zamówienie obejmuje również dostarczenie oprogramowania i licencji, przeniesienie autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych do utworów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, usługę gwarancyjną i usługę asysty technicznej z uwzględnieniem wymagań wynikających z bieżących oczekiwań użytkowników oraz usługę hostowania serwisu, a także dodatkowe usługi.
  2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
 2. Usługa stworzenia, utrzymania na serwerze zapewnionym przez Wykonawcę oraz obsługa techniczna stworzonej strony internetowej dla Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej.
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa stworzenia, utrzymania na serwerze zapewnionym przez Wykonawcę oraz obsługa techniczna stworzonej strony internetowej dla Regionalnego Punktu Kontaktowego
  Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej, a w szczególności: 1.1 Opracowanie systemu zarządzania treścią typu CMS umożliwiającego jego dalszy rozwój po wygaśnięciu umowy z Wykonawcą, w tym zmianę szaty graficznej, nagłówka i stopki oraz układu menu i rozmieszczenia poszczególnych elementów serwisu. 1.2 Przekazanie majątkowych praw autorskich do stworzonego systemu wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej stworzonej strony internetowej. 1.3 Wykonanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego trzech projektów graficznych nowej strony internetowej oraz trzech projektów graficznych newslettera. 1.4 Przeniesienie z nośnika CD/DVD informacji z aktualną szatą graficzną z dotychczasowego serwisu www na serwer zapewniony przez Wykonawcę i utrzymanie serwisu w dotychczasowej formie do momentu utworzenia nowej strony internetowej. 1.5 Przeniesienie informacji, o których mowa w pkt. 1.4, znajdujących się na serwerze zapewnionym przez Wykonawcę, do nowego serwisu www. 1.6 Zapewnienie obsługi i aktualizacji systemu przez okres 3 lat od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 1.7 Przekazanie Zamawiającemu serwisu www (w pełnej funkcjonalności) w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w dwóch kopiach (tzw. content package). 1.8 Przekazanie Zamawiającemu systemu CMS na płycie CD/DVD. 1.9 Przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi CMS w postaci wydruku oraz w postaci elektronicznej (plik Word lub PDF) na nośniku CD/DVD z możliwością kopiowania treści zapisu. 1.10 Przekazanie Zamawiającemu instrukcji konfiguracji CMS w postaci wydruku oraz w postaci elektronicznej (plik Word lub PDF) na nośniku CD/DVD, z możliwością kopiowania treści zapisu. 1.11 Świadczenie usług serwisu CMS: a) Udzielanie informacji telefonicznych osobom wskazanym przez Zamawiającego w zakresie obsługi CMS (porady udzielane będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00) w terminie od dnia odbioru serwisu www i systemu CMS przez Zamawiającego do dnia obowiązywania umowy. b) Usuwanie usterek i błędów w trakcie eksploatacji systemu CMS (nieprawidłowości w działaniu jednej lub wielu funkcji CMS) od dnia odbioru serwisu www i systemu CMS przez Zamawiającego do dnia obowiązywania umowy, bez zbędnej zwłoki, w czasie nieprzekraczającym 8 godzin od otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu wady lub awarii w dni robocze, w dniu wolnym od pracy w czasie 16 godzin od otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu wady lub awarii. 1.12 Zapewnienie Zamawiającemu w ramach zawartej umowy możliwości minimum dwóch modyfikacji strony internetowej w ciągu roku kalendarzowego, w szczególności zmianę kolorystyki szaty graficznej, nagłówka i stopki oraz układu menu i rozmieszczenia poszczególnych elementów serwisu. 1.13 Przeszkolenie w obsłudze systemu CMS 4 osób wskazanych przez Zamawiającego - szkolenie w siedzibie Zamawiającego, po odbiorze systemu CMS przez Zamawiającego. 1.14 Udzielenie licencji dla systemu CMS, nieograniczonej czasowo i terytorialnie. Wartość zamówienia wynosi:19.308,01 PLN..
 3. Realizacja kampanii promocyjnych wydarzeń miejskich 2013 r.
  Zamawiający: Gmina - Miasto Elbląg, Elbląg
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Realizacja kampanii promocyjnych wydarzeń miejskich 2013 r. Przedmiot główny: Nazewnictwo wg CPV: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii promocyjnych wydarzeń miejskich 2013 (Elbląg za pół ceny - I edycja, Dni Elbląga, Festiwal Jazzbląg, Elbląg za pół ceny - II edycja, Świąteczne Spotkania Elblążan, Sylwester 2013/2014), wg wytycznych wskazanych przez Zamawiającego
  w niniejszej SIWZ. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. Realizację kampanii promocyjnej Elbląg za pół ceny - I edycja (20-21.04.2013 r.), a w niej: a) Druk plakatów reklamowych Elbląg za pół ceny - 100 egz.; format B1 (707 x 1000mm); papier: kreda mat. 150 gr/m2, lakier dyspersyjny, kolor 4+0. Wykonawca zobowiąże się do dostarczenia plakatów do siedziby Zamawiającego do 08.04.2013 r. b) Druk i dystrybucja ulotek - format A5; druk dwustronny; kolor 4+4; nakład: 30 000 egz.; papier: kreda mat. 135 g/m2. Dystrybucja prowadzona będzie do gospodarstw domowych na terenie miasta Elbląg do skrzynek pocztowych (jeden egzemplarz ulotki do skrzynki pocztowej przypisanej jednemu gospodarstwu domowemu).
  Wykonawca przed realizacją zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji Zamawiającego planu dystrybucji całego nakładu ulotek zawierającego nazwy ulic w mieście Elbląg. Wykonawca zobowiąże się do zakończenia kolportażu ulotek do 15.04.2013 r. c) Produkcja i emisja dynamicznego spotu reklamowego na czterech ekranach ledowych usytuowanych w Elblągu przy głównych ulicach, o wymiarach min. 16 m2. Spot 20 sek., emitowany co 5 min., w terminie 08-21.04.2013 r. d) Przygotowanie projektu, wykonanie i emisję dynamicznego banera reklamowego na głównej stronie i podstronach oraz reklamy typu pop-up na głównej stronie w jednym elbląskim serwisie internetowym o największej oglądalności i ilości odsłon. Dynamiczny baner reklamowy emitowany w serwisie internetowym w terminie 08-21.04.2013 r. o szerokości nie mniejszej niż 700 px., liczba odsłon min. 500 000. Reklama typu pop- up emitowana w terminach 15.04.2013 i 19.04.2013 r. o wymiarze min. 500 x 500 px winna mieć min. 50 000 odsłon w obu terminach. Oceniając oglądalność wykonawca powinien kierować się największą liczbą niepowtarzalnych użytkowników. e) Wykonanie i emisja dynamicznego banera reklamowego na głównej stronie o szerokości: min. 240 px, z min. ilością odsłon 200 000, wyświetlanego w terminie 08-21.04.2013 r. oraz artykułu sponsorowanego w dziale pytanie-odpowiedź w terminie 15-21.04.2013 r. w serwisie www.newkaliningrad.ru. Artykuł sponsorowany powinien zawierać jedno zdjęcie wraz z tekstem o objętości do 1000 znaków ze spacjami. Wykonawca jest zobowiązany do przetłumaczenia na własny koszt na język rosyjski treści artykułu dostarczonego przez Zamawiającego i przed jego emisją przedłożenia dokumentu potwierdzającego tłumaczenie przysięgłe. f) Produkcja i emisja spotu reklamowego wraz z lektorem i podkładem dźwiękowym w stacji radiowej ESKA ELBLĄG lub innej stacji radiowej o charakterze ogólnopolskim, emitującym codzienne audycje o Elblągu na terenie miasta Elbląg: 21 emisji min. 20 sekundowych w terminie: 15-21.04.2013 r. - 3 emisje w ciągu dnia. Spoty reklamowe emitowane w godz. 07:00-10:00 oraz 16:00-18.00 włącznie. W jednym bloku reklamowym może być emitowany tylko jeden spot reklamowy. g) Wykonawca przedłoży Zmawiającemu raport z wykonanej kampanii, zawierający opis działań wraz ze zdjęciami potwierdzającymi realizację przedmiotu umowy, który wraz z protokołem odbioru będzie podstawą do zakończenia I etapu realizacji zamówienia. 2.2. Realizację kampanii promocyjnej Dni Elbląga (28-30.06.2013 r.), a w niej: a) Druk, montaż, ekspozycja i demontaż reklamy na nośniku wielkoformatowym, podświetlonym typu Backlight o wymiarach min. 6m x 3m. Nośnik usytuowany w Elblągu wzdłuż ul. 12 Lutego - okres ekspozycji: 03.06.2013 r. - 30.06.2013 r. Wymagania techniczne reklamy: winyl (pełen kolor 4+0) dla reklamy o wymiarach min. 6m x 3m. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia reklamy po zakończeniu Dni Elbląga. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania bieżącej kontroli jakości wyeksponowanej reklamy na nośniku. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia reklamy Wykonawca dokona niezwłocznie jej wymiany na nową. Zamawiający dopuszcza ekspozycję reklamy na nośniku wielkoformatowym innego typu i w innej lokalizacji, aniżeli określony w ppkt 2.2. lit. a). Ustalenie typu i lokalizacji przez Wykonawcę musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. b) Produkcja i emisja dynamicznego spotu reklamowego na czterech ekranach ledowych usytuowanych w Elblągu przy głównych ulicach, o wymiarach min. 16 m2. Spot min. 20 sek., emitowany co 5 min., w terminie od 10.06.2013 r. do 30.06.2013 r. c) Dystrybucja 700 egz. plakatów (format: A1, papier: kreda mat. 140-150 g/m2, kolor 4+0) na terenie: - Miasta Elbląg - min. 400 szt. - kolportaż musi obejmować: 33 słupy ogłoszeniowe, wiaty przystanków autobusowych, największe zakłady pracy, centra handlowe, instytucje publiczne, przychodnie, hotele, restauracje - Gminy i miejscowości leżące na trasach - 200 szt.: 1. Elbląg - Jazowa - Solnica - Nowy Dwór Gdański - Nowy Staw - Malbork - Stare Pole - Jegłownik - Elbląg; 2. Elbląg - Suchacz - Kadyny - Braniewo; 3. Braniewo- Frombork - Milejewo - Elbląg; Kolportaż musi obejmować m.in. instytucje publiczne, sklepy, słupy, tablice ogłoszeniowe. Wykonawca przed realizacją kolportażu zobowiąże się do przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu szczegółowego planu kolportażu plakatów. Zakończenie kolportażu musi nastąpić najpóźniej do 17 czerwca 2013 r. Wykonawca zobowiąże się do usunięcia plakatów z wiat przystanków autobusowych po zakończeniu Dni Elbląga. Zamawiający zapewni zezwolenie na umieszczenie plakatów na wiatach przystankowych. Druk plakatów Zamawiający wykona we własnym zakresie. Wykonawca zobowiąże się do odebrania wydrukowanych plakatów z miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Elbląga. d) Dystrybucja 5000 szt. ulotek (format: A4 składane do DL; papier kreda matowa 150 g/m2, kolor 4+4) na terenie Elbląga - miejsca użyteczności publicznej. Dystrybucja będzie realizowana na podstawie szczegółowego planu kolportażu sporządzonego przez Wykonawcę, a zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do nieograniczonej liczby zmian przedłożonego planu w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Druk ulotek Zamawiający wykona we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązuje się do odebrania wydrukowanych ulotek z miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Elbląga. Zakończenie kolportażu musi nastąpić najpóźniej do 19 czerwca 2013 r. Zamawiający rozumie dostarczenie i rozłożenie ulotek, po uprzednio uzyskanej zgodzie osoby zarządzającej tym miejscem, w taki sposób aby osoba zainteresowana miała swobodę zapoznania się z ich treścią. e) Publikacja reklamy; strona 1/1 w pełnym kolorze w bezpłatnym tygodniku bądź miesięczniku dystrybuowanym na terenie Elbląga o nakładzie min. 9 000 egzemplarzy. Jednorazowa publikacja reklamy na stronie drugiej lub trzeciej, bądź okładce tył, w terminie 20.06 lub 27.06.2013 r. f) Produkcja i emisja spotu reklamowego wraz z lektorem i podkładem dźwiękowym w radiu ESKA ELBLĄG lub innej stacji radiowej o charakterze ogólnopolskim, emitującym codzienne audycje informacyjne o Elblągu na terenie miasta Elbląg: 26 emisji min. 30-sekundowych w terminach: 24-27.06.2013 r. - po 5 emisji w ciągu dnia; 28-30.06.2013 r. - po 2 emisje w ciągu dnia. Spoty reklamowe emitowane w godz. 07:00-08:00 oraz 15:00-17.00. W jednym bloku reklamowym może być emitowany tylko jeden spot reklamowy. g) Produkcja i emisja spotu reklamowego wraz z lektorami i podkładem dźwiękowym w telewizji, która swoim zasięgiem obejmuje Elbląg i Braniewo. Spot reklamowy minimum 30 sekundowy, emitowany min. 5 razy w ciągu dnia przed głównym serwisem informacyjnym w terminie od 17.06.2013 r. -30.06.2013 r. Spoty reklamowe emitowane w godz. 17.00-22.00. W jednym bloku reklamowym może być emitowany tylko jeden spot reklamowy. h) Opracowanie dynamicznego banera internetowego typu flash o wymiarach 983-110 px wyświetlanego w serwisie internetowym www.elblag.eu do dnia 01.06.2013 r. Serwis internetowy należy do Zamawiającego. Wykonawca nie odpowiada za emisję banneru. i) Wykonanie i emisja dynamicznego banera reklamowego wyświetlanego w treści artykułów w dziale aktualności, ogłoszeń i w katalogu firm, w elbląskim serwisie internetowym o największej oglądalności i ilości odsłon. Dynamiczny baner reklamowy emitowany w serwisie internetowym w terminie 17-30 czerwca 2013 r., liczba odsłon min. 500 000. Reklama typu pop- up emitowana w terminach 24.06.2013 r i 28.06.2013 r. winna mieć min. 50 000 odsłon w obu terminach. Oceniając oglądalność wykonawca powinien kierować się największą liczbą niepowtarzalnych użytkowników. j) Wykonanie i emisja animowanego banera reklamowego o szerokości min. 700 px, emitowanego w sposób stały (na wyłączność) na głównej stronie serwisu internetowego w Malborku o min. miesięcznej ilości odsłon: 100 000. Emisja w terminie: 21-30.06.2013 r. k) Publikacja reklamy 1/1 strony full kolor w dzienniku ogólnopolskim posiadającym strony mutowane na województwo warmińsko-mazurskie i pomorskie o minimalnym łącznym nakładzie 30.000 egzemplarzy. Termin emisji - 27.06.2013 r. l) Wykonanie i emisja dynamicznego banera reklamowego na głównej stronie, o szerokości: min. 240 px, z min. ilością odsłon 200 000, wyświetlanego w terminie 17-30 czerwca 2013 r. oraz artykułu sponsorowanego w dziale pytanie-odpowiedź w terminie 24-30.06.2013 r. w serwisie www.newkaliningrad.ru. Artykuł sponsorowany powinien zawierać jedno zdjęcie wraz z tekstem o objętości do 1000 znaków ze spacjami. Wykonawca jest zobowiązany do przetłumaczenia na własny koszt na język rosyjski treści artykułu dostarczonego przez Zamawiającego i przed jego emisją przedłożenia dokumentu potwierdzającego tłumaczenie przysięgłe. m) Wykonanie i emisja dynamicznych spotów reklamowych w min. 10 autobusach komunikacji miejskiej w Elblągu. Spot min. 20 sek. emitowany co 5 min., w terminie 17-30.06.2013 r., nośnik: ekran LCD min. 22 cale. n) Przygotowanie do wydruku i wydruk siatki reklamowej przygotowanej do zawieszenia wg projektu graficznego przedstawionego przez Zamawiającego o wymiarach 17,5m × 14 m. Siatka wykonana w technologii UV w brytach 4 metrowych zgrzanych ze sobą, wraz z wykończeniem na mocowanie, full color. o) Montaż i demontaż siatki na ścianie budynku w Gdańsku przy ul. Lastadi 1, od strony ul. Elbląskiej (Zamawiający zapewnia powierzchnię na ścianie budynku w Gdańsku przy ul. Lastadi 1). Ponadto Wykonawca zobowiąże się do przeprowadzania bieżącej kontroli jakości wyeksponowanej reklamy. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia reklamy Wykonawca dokona niezwłocznie jej wymiany na nową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z realizacji zadania wraz z dokumentacją fotograficzną w formie elektronicznej i papierowej w ciągu 10 dni roboczych od momentu zawieszenia reklamy na ścianie budynku. Montaż siatki reklamowej musi nastąpić w terminie określonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż 02.06.2013, a jej demontaż 01.10.2013 r. p) Wykonawca przedłoży Zmawiającemu raport z wykonanej kampanii, zawierający opis działań wraz ze zdjęciami potwierdzającymi realizację przedmiotu umowy, który wraz z protokołem odbioru będzie podstawą do zakończenia II etapu realizacji zamówienia. 2.3. Realizację kampanii promocyjnej Festiwalu Jazzbląg (17-21.07.2013 r.), a w niej: a) Wykonanie i emisja dynamicznego spotu reklamowego na 5 ekranach ledowych, w tym: czterech usytuowanych w Elblągu i jednym usytuowanym w Stegnie przy głównych ulicach przejazdowych. Ekrany o wymiarach min. 7 m2. Spot min. 20 sek., emitowany co 5 min., w terminie 08.07-21.07.2013 r. b) Wykonanie i emisja spotu reklamowego na ekranie ledowym usytuowanym w centrum Olsztyna o wymiarach od 50 do 60 m2. Liczba spotów: minimum 100 dziennie, 15 sek. Termin emisji spotu: 27.06 - 21.07.2013 r. c) Druk i dystrybucja 500 egz. plakatów (wymiar: A1, papier: kreda mat. 140-150 g/m2, kolor 4+0) na terenie: - Miasta Elbląg - min. 300 szt. - kolportaż musi obejmować: 33 słupy ogłoszeniowe, wiaty przystanków autobusowych, największe zakłady pracy, centra handlowe, instytucje publiczne, przychodnie, hotele, restauracje; - Malbork, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Kąty Rybackie, Krynica Morska, - po min. 20 szt. - kolportaż musi obejmować m.in. instytucje publiczne, sklepy. Wykonawca przed realizacją kolportażu zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu szczegółowego planu kolportażu plakatów. Zamawiający zapewni zezwolenie na umieszczenie plakatów na wiatach przystankowych. Zakończenie kolportażu musi nastąpić najpóźniej do 01.07.2013 r. Wykonawca zobowiąże się do usunięcia plakatów z wiat przystankowych po zakończeniu Festiwalu. d) Druk 10.000 szt. ulotek w formacie A4 składanych do DL - sztancowanie wg wykrojnika, papier 200-250 g/m2, papier kreda mat., folia matowa, lakier UV punktowy, kolor 4+4. Dostarczenie ulotek do siedziby Zamawiającego musi nastąpić do 26.04.2013 r. e) Produkcja i emisja spotu reklamowego wraz z lektorem i podkładem dźwiękowym w stacji radiowej RMF Classic lub innej stacji radiowej o charakterze ponadlokalnym, z dzienną ilością słuchaczy min. 400.000 dziennie, których audycje z muzyką klasyczną i filmową emitowane są m.in. na terenie Miasta Elbląg: 21 emisji 15-sekundowych w terminie: 08-14.07.2013 r. - po 3 emisje w ciągu dnia. Spoty reklamowe emitowane w godz. 16:00-20:00. W jednym bloku reklamowym może być emitowany tylko jeden spot reklamowy. f) Publikacja reklamy w pełnym kolorze w 2/3 strony (wymiar 13 x 27 cm) w ogólnopolskim miesięczniku drukowanym JAZZ FORUM lub innym ogólnopolskim miesięczniku drukowanym o tematyce muzyki jazzowej, istniejącym na rynku min. 15 lat, o nakładzie nie mniejszym niż
  8 000 egz. Jednorazowa publikacja reklamy na stronie trzeciej, piątej bądź siódmej w numerze czerwcowym 2013. g) Wykonanie i emisja banera reklamowego bocznego na głównej stronie www.jazzforum.com.pl lub innej stronie o tematyce jazzowej, o miesięcznej liczbie odwiedzin min. 25 000. Emisja w terminie: 17.06-21.07.2013 r. h) Wykonanie i emisja animowanego banera reklamowego o szerokości min. 600 px, emitowanego na głównej stronie serwisu internetowego: www.mierzeja.pl lub innym serwisie zawierającym informacje o Mierzei Wiślanej (atrakcje turystyczne, największą bazę noclegową, kalendarz imprez) o średniej miesięcznej liczbie odwiedzin (liczonej w miesiącach: maj - wrzesień), nie mniejszej niż 150 000. Emisja w terminie: 08-17.07.2013 r. Baner emitowany w sposób stały (na wyłączność). i) Wykonanie i emisja dynamicznego banera reklamowego wyświetlanego w treści poszczególnych artykułów w dziale aktualności, ogłoszeń i w katalogu firm, w elbląskim serwisie internetowym o największej oglądalności i ilości odsłon. Liczba odsłon: min. 500.000 w serwisie internetowym w termin emisji: 01-21.07.2013 r. j) Opracowanie dynamicznego banera internetowego typu flash o wymiarach 983- 110 px wyświetlanego w serwisie internetowym www.elblag.eu do 17.06.2013 r. k) Wykonawca przedłoży Zmawiającemu raport z wykonanej kampanii, zawierający opis działań wraz ze zdjęciami potwierdzającymi realizację przedmiotu umowy, który wraz z protokołem odbioru będzie podstawą do zakończenia III etapu realizacji zamówienia. 2.4. Realizację kampanii promocyjnej Elbląg za pół ceny - II edycja (14-15.09.2013 r.), a w niej: a) Druk plakatów reklamowych Elbląg za pół ceny - 100 egz.; format B1 (707 x 1000mm); papier: kreda mat. 150 gr/m2, lakier dyspersyjny, kolor 4+0). Wykonawca zobowiąże się do dostarczenia plakatów do siedziby Zamawiającego do 30.08.2013 r. b) Produkcja i emisja dynamicznego spotu reklamowego na czterech ekranach ledowych usytuowanych w Elblągu przy głównych ulicach, o wymiarach min. 16 m2. Spot 20 sek., emitowany co 5 min., w terminie 01-15.09.2013 r. c) Wykonanie i emisja dynamicznego banera reklamowego wyświetlanego w treści artykułów w dziale aktualności, ogłoszeń i w katalogu firm, w elbląskim serwisie internetowym o największej oglądalności i ilości odsłon. Dynamiczny baner reklamowy emitowany w serwisie internetowym w terminie 01-15.09.2013 r., liczba odsłon min. 500 000. Reklama typu pop- up emitowana w terminie 09.09.2013 r. winna mieć min. 20 000 odsłon. Oceniając oglądalność wykonawca powinien kierować się największą liczbą niepowtarzalnych użytkowników. d) Wykonanie i emisja dynamicznego banera reklamowego na głównej stronie, o szerokości: min. 240 px, z min. ilością odsłon 200 000, wyświetlanego w terminie 09-15.09.2013 r. oraz artykułu sponsorowanego w dziale pytanie-odpowiedź, w terminie 07-13.09.2013 r. w serwisie www.newkaliningrad.ru. Artykuł sponsorowany powinien zawierać jedno zdjęcie wraz z tekstem o objętości do 2000 znaków ze spacjami. Wykonawca jest zobowiązany do przetłumaczenia na własny koszt na język rosyjski treści artykułu dostarczonego przez Zamawiającego i przed jego emisją przedłożenia dokumentu potwierdzającego tłumaczenie przysięgłe. e) Produkcja i emisja spotu reklamowego wraz z lektorem i podkładem dźwiękowym w stacji radiowej ESKA ELBLĄG lub innej stacji radiowej o charakterze ogólnopolskim, emitującym codzienne audycje o Elblągu na terenie miasta Elbląg: 21 emisji min. 20 sekundowych ,w terminie: 09-15.09.2013 r. - 3 emisje w ciągu dnia. Spoty reklamowe emitowane w godz. 07:00-10:00 oraz 16:00-18.00 włącznie. W jednym bloku reklamowym może być emitowany tylko jeden spot reklamowy. f) Wykonawca przedłoży Zmawiającemu raport z wykonanej kampanii, zawierający opis działań wraz ze zdjęciami potwierdzającymi realizację przedmiotu umowy, który wraz z protokołem odbioru będzie podstawą do zakończenia IV etapu realizacji zamówienia. 2.5. Realizację kampanii promocyjnej Świątecznych Spotkań Elblążan (13-15.12.2013 r.), a w niej: a) Opracowanie dynamicznego banera internetowego typu flash o wymiarach 983- 110 px wyświetlanego w serwisie internetowym www.elblag.eu do dnia 18.11.2013 r. b) Produkcja i emisja dynamicznego spotu reklamowego na czterech ekranach ledowych usytuowanych w Elblągu przy głównych ulicach, o wymiarach min. 16 m2. Spot 20 sek., emitowany co 5 min., w terminie 01-15.12.2013 r. c) Druk i dystrybucja 200 egz. plakatów (wymiar: A1, papier: 140-150 g/m2, kreda matowa, kolor 4+0) na terenie Miasta Elbląg - kolportaż 150 egz. musi obejmować: 33 słupy ogłoszeniowe, wiaty przystanków autobusowych, największe zakłady pracy, centra handlowe, instytucje kultury, instytucje publiczne, przychodnie, szkoły, hotele, restauracje. Wykonawca przed realizacją kolportażu zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu szczegółowego planu kolportażu plakatów. Zakończenie kolportażu musi nastąpić najpóźniej do 02 grudnia 2013 r. Zamawiający zapewni zezwolenie na umieszczenie plakatów na wiatach przystankowych. Wykonawca zobowiąże się do usunięcia plakatów z wiat przystankowych po zakończeniu imprezy. d) Przygotowanie projektu, wykonanie i emisję dynamicznego banera reklamowego o szerokości nie mniejszej niż 700 px na głównej stronie i podstronach w jednym elbląskim serwisie internetowym o największej oglądalności i ilości odsłon. Baner emitowany w terminie od 01 do 15 grudnia 2013 r., z min. ilością odsłon 250 000. Oceniając oglądalność Wykonawca powinien kierować się największą liczbą niepowtarzalnych użytkowników. e) Wykonawca przedłoży Zmawiającemu raport z wykonanej kampanii, zawierający opis działań wraz ze zdjęciami potwierdzającymi realizację przedmiotu umowy, który wraz z protokołem odbioru będzie podstawą do zakończenia V etapu realizacji zamówienia. 2.6. Realizację kampanii promocyjnej Sylwestra 2013/2014, a w niej: a) Opracowanie dynamicznego banera internetowego typu flash o wymiarach 983- 110 px emitowanego w serwisie internetowym www.elblag.eu do dnia 01.12.2013 r. b) Produkcja i emisja dynamicznego spotu reklamowego na 2 ekranach ledowych usytuowanych w Elblągu przy głównych ulicach, o wymiarach min. 16 m2. Spot 20 sek., emitowany co 5 min., w terminie 23.12-31.12.2013 r. c) Druk i dystrybucja 200 egz. plakatów ( wymiar: B2, papier: 140-150 g/m2, kreda matowa, kolor 4+0) na terenie Miasta Elbląg - kolportaż 150 szt. musi obejmować: 33 słupy ogłoszeniowe, największe zakłady pracy, centra handlowe, instytucje publiczne, przychodnie, hotele, restauracje. Wykonawca przed realizacją kolportażu zobowiąże się do przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu szczegółowego planu kolportażu plakatów. Zakończenie kolportażu musi nastąpić najpóźniej do 20 grudnia 2013 r. d) Produkcja i emisja spotu reklamowego wraz z lektorem i podkładem dźwiękowym w radiu ESKA ELBLĄG lub innej stacji radiowej o charakterze ogólnopolskim, emitującym codzienne audycje o Elblągu na terenie miasta Elbląg: 20 emisji min. 20 sekundowych w terminie: 27-31.012.2013 r. - 4 emisje w ciągu dnia. Spoty reklamowe emitowane w godz. 08:00-12:00 oraz 16:00-19.00 włącznie. W jednym bloku reklamowym może być emitowany tylko jeden spot reklamowy. e) Wykonanie i emisja dynamicznego banera reklamowego typu billboard w największym rozmiarze, w elbląskim serwisie internetowym o największej oglądalności i ilości odsłon. Liczba odsłon: min. 500.000 w serwisie internetowym w terminie emisji: 23.12-31.12.2013 r. f) Wykonawca przedłoży Zmawiającemu raport z wykonanej kampanii, zawierający opis działań wraz ze zdjęciami potwierdzającymi realizację przedmiotu umowy, który wraz z protokołem odbioru będzie podstawą do zakończenia VI etapu realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieograniczonej liczby korekt wszystkich przedstawionych przez Wykonawcę projektów w tym: banerów internetowych, spotów reklamowych i dźwiękowych przed ich emisją, do momentu uzyskania akceptacji przez Zamawiającego. 4. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.