Kogo reprezentuje osoba

Borkowski Jakub Marek

w KRS

Jakub Marek Borkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jakub
Drugie imię:Marek
Nazwisko:Borkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1980 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Szczecin (Zachodniopomorskie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:16 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lempiainen Jukka Antero, Manninen Matti Olavi
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borkowska Katarzyna
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borkowska Katarzyna
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kułacz Jarosław Grzegorz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lempiainen Jukka Antero, Manninen Matti Olavi

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. European Communications Engineering Poland Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000332331
 2. Expert Connection Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000434475
 3. Expert Links Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000656504
 4. Vitako Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000434478

Powiązane przetargi (16 szt.):
 1. Zakup i dostawę zestawu IMPEDIMED L-Dex U-400® do klinicznej oceny jednostronnego obrzęku limfatycznego wykorzystującego technikę bioimpedancji spektroskopowej z zestawem elektrod.
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
  Zakup i dostawę zestawu IMPEDIMED L-Dex U-400® do klinicznej oceny jednostronnego obrzęku limfatycznego wykorzystującego technikę bioimpedancji spektroskopowej z zestawem elektrod.
 2. Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym jako Załącznik nr 1 do SIWZ na stronie Zamawiającego tj. www.uwm.edu.pl/zamowienia.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 9 części
 3. Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne
  Zamawiający: 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Ciechocinek
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja nw. urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych wyszczególnionych w zał. nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w częściach od 1 do 4 oraz przeszkolenie obsługujących je pracowników. Nazwa urządzenia Termin realizacji Urządzenie do masażu na łóżku wodnym szt. 1 lipiec Urządzenie do automatycznego pomiaru wskaźnika kostka-ramię szt. 1 lipiec Holter ciśnieniowy- zestaw do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia krwi z 24 godzinną analizą fali pulsu szt. 1 lipiec Stół chirurgiczny/opatrunkowy szt.1 lipiec
 4. D10.251.60.T.2016 Zakup i dostawa łóżek porodowych dla Copernicus PL Sp. o.o.
  Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego:
  Pakiet nr 1 - łóżka porodowe wraz z wyposażeniem
  Pakiet nr 2 - urządzenie do pomiaru wskaźnika kostka - ramię
  Pakiet nr 3 - kardiomonitory typu 1 i 2 wraz z centralą monitorującą
  dla Copernicus PL Sp. z o.o
  Wykaz i ilość przedmiotu zamówienia podane są w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  1.2. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33.19.21.20-9, 33.12.30.00-8, 33.19.52.00-5, 3333.1951.00-4
  2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 z 2010 r., poz. 679)
 5. Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  Dostawę fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym jako Załącznik nr 1 do SIWZ na stronie Zamawiającego tj. www.uwm.edu.pl/zamowienia
 6. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
  Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:
  Pakiet nr 1 - System holterowski kompatybilny z rejestratorami Lifecard CF firmy Spacelabs Healthcare - szt. 1;
  Pakiet nr 2 - Zamrażarka niskotemperaturowa do -86°C - szt. 1;
  Pakiet nr 3 - Wyparka próżniowa - szt. 1;
  Pakiet nr 4 - Termohigrometr przenośny - szt. 1;
  Pakiet nr 5 - Fotoradiometr - szt. 1;
  Pakiet nr 6 - Segmentowy analizator składu ciała - szt. 1
 7. dostawa aparatury badawczej w ramach projektu Wzmocnienie potencjału badawczego Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce
  dostawa aparatury badawczej w ramach projektu Wzmocnienie potencjału badawczego Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach, w tym zestaw HPLC/autosampler, odgazowywacz fazy ruchomej, mieszalnik fazy ruchomej, pompa, kolumny chromatograficzne, termostat, detektor spektrofotometryczny i elektrochemiczny, kolektor frakcji, zestaw komputerowy, oprogramowanie do pełnego sterowania, naboru i obróbki danych/, analizator składu ciała, fałdomierz, oprogramowanie komputerowe do układania diet i jadłospisów.
 8. Dostawa urządzenia do analizy składu masy ciała metodą bioimpedancji elektrycznej
  Zamawiający: Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę aparatu do pomiaru zawartości wody w klatce piersiowej i jamie brzusznej spełniającego parametry techniczne zawarte w załączniku nr 6 specyfikacji
 9. Dostawa wraz z montażem aparatu USG, analizatora składu ciała, pomp infuzyjnych, kardiomonitorów, aparatów ekg z wózkami , wózka rehabilitacyjnego, wózków zabiegowych, wózków na czystą i brudną bieliznę
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
  Dostawa wraz z montażem aparatu USG, analizatora składu ciała, pomp infuzyjnych, kardiomonitorów, aparatów ekg z wózkami , wózka rehabilitacyjnego, wózków zabiegowych, wózków na czystą i brudną bieliznę
 10. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu na potrzeby Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/70/2015)
  Zamawiający: Politechnika Opolska, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją sprzętu fabrycznie nowego, nieeksploatowanego i niewadliwego, produkowanego seryjnie tj: a) część I - dostawa i instalacja analizator składu ciała ze wzrostomierzem i oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii b) część II - dostawa i instalacja generatora posiewu fazy gazowej wraz z cząstkami posiewu dla metody PIV na potrzeby Katedry Inżynierii Środowiska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio: a) dla części I w wykazie rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2a do siwz, b) dla części II wykazie rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2b do siwz.
 11. Dostawa przyrządów pomiarowych dla CRiS
  Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu do pomiaru dla Centrum Rehabilitacji i Sportu (CRiS) przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach, w tym między innymi:
  CZĘŚĆ I
  1.Zestawu do oceny i treningu izokinetycznego 1 sztuka
  2.System do oceny i treningu motorycznego i koordynacyjnego 1 sztuka
  CZĘŚĆ II
  1.Urządzenie do badania wydolności krążeniowo-oddechowej 1 sztuka
  2.Ergometr 1 sztuka
  3.Antropometr 1 sztuka
  4.Dynamometr 2 sztuki
  5.Fałdomierz 1 sztuka
  6.Cyrkiel kabłąkowy (1) 1 sztuka
  7.Cyrkiel kabłąkowy (2) 1 sztuka
  8.Wzrostomierz 2 sztuki
  9.Taśma antropometryczna Gulicka 1 sztuka
  10.Miarka obwodów 3 sztuki
  11.Stadiometr 1 sztuka
  12.Adipometr 1 sztuka
  13.Pulsoksymetr 5 sztuk
  CZĘŚĆ III
  1.Opaski do pomiaru wydatku energetycznego z oprogramowaniem 20 sztuk
 12. dostawa urządzenia do pomiaru stężenia siarczków w wydychanym powietrzu oraz analizatora składu ciała (zamówienie: TAM-195-PN/11-2015)
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do pomiaru stężenia siarczków w wydychanym powietrzu oraz analizatora składu ciała dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Umowa w zakresie rozstrzygniętego pakietu nr 2 na dostawę analizatora składu ciała została zawarta po zakończeniu niniejszego postępowania z terminem wykonania dostawy i uruchomienia urządzenia do dnia 15 kwietnia 2015 r. Ceny podane w punkcie IV.6 są wartościami brutto
 13. ZP/111/2014 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 6 pakietach
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
  2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:
  Pakiet nr 1 - skaler ultradźwiękowy - szt. 1
  Pakiet nr 2 - urządzenie do mieszania amalgamatu - szt. 1
  Pakiet nr 3 - zamrażarka niskotemperaturowa - szt. 1
  Pakiet nr 4 - wieloczęstotliwościowy segmentowy analizator składu ciała - szt. 1
  Pakiet nr 5 - suszarka - szt. 1
  Pakiet nr 6 - wytrząsarka typu Vortex - szt. 3
 14. ZP/59/2014 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i rehabilitacyjnego w 10 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i rehabilitacyjnego w 10 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ: Pakiet nr 1 - labirynt dla myszy wraz z oprogramowaniem - szt. 1; Pakiet nr 2 - system do anestezji wziewnej typu otwartego dla gryzoni - szt. 1; Pakiet nr 3 - stół do masażu i rehabilitacji trzysekcyjny - szt. 1; Pakiet nr 4 - wieloczęstotliwościowy segmentowy analizator składu ciała - szt. 1; Pakiet nr 5 - suszarka laboratoryjna - szt. 3; Pakiet nr 6 - wirówka laboratoryjna z chłodzeniem - szt. 1; Pakiet nr 7 - spektrofotometryczny czytnik mikropłytek i kuwet - szt. 1; Pakiet nr 8 - łaźnia wodna do odparowywania cieczy - szt. 1; Pakiet nr 9 - łaźnia wodna - szt. 1; Pakiet nr 10 - koncentrator tlenu - szt. 1;.
 15. Dostawa urządzeń medycznych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Dostawa lasera chirurgicznego; Pakiet nr 2 - Dostawa aparatu do pomiaru dobowej aktywności fizycznej wraz z podstawowym oprogramowaniem; Pakiet nr 3 - Dostawa dermatoskopu; Pakiet nr 4 - Dostawa dermatoskopu. znak sprawy: AEZ/S-049/2014
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety: a) Pakiet nr 1 - Dostawa lasera chirurgicznego (1 szt.) b) Pakiet nr 2 - Dostawa aparatu do pomiaru dobowej aktywności fizycznej wraz z podstawowym oprogramowaniem (10 szt.) c) Pakiet nr 3 - Dostawa dermatoskopu (1 szt.), d) Pakiet nr 4 - Dostawa dermatoskopu (1 szt.) spełniającego minimalne wymagania określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących Załączniki nr 2.1 - 2.4 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, dla poszczególnych pakietów, o których mowa w części II SIWZ, stanowiących załączniki od 2.1 do 2.4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) dostawa przedmiotu zamówienia na adres wskazany w Protokole odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy, 2) instalacja, uruchomienie i kalibracja urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, 3) przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia dla pracowników wskazanych przez Kierownika jednostki organizacyjnej WUM, 4) przekazanie urządzenia użytkownikowi potwierdzone Protokołem odbioru, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy
 16. Dostawa różnego rodzaju sprzętu medycznego, sprzętu do ćwiczeń oraz niezbędnego oprogramowania
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Dostawa różnego rodzaju sprzętu medycznego, sprzętu do ćwiczeń oraz niezbędnego oprogramowania

  Zamówienie zostało podzielone na 6 niezależnych części / zadań:
  Zadanie nr 1: Dostawa fałdomierza z oprogramowaniem, miernika tłuszczu - fałdomierza.
  Zadanie nr 2: Dostawa wagi elektronicznej ze wzrostomierzem, miarki do obwodów.
  Zadanie nr 3: Dostawa analizatora składu masy ciała człowieka.
  Zadanie nr 4: Dostawa oprogramowania do akcelerometru z 4-letnią licencją.
  Zadanie nr 5: Dostawa akcelerometrów wraz z akcesoriami.
  Zadanie nr 6: Dostawa różnego rodzaju sprzętu medycznego oraz sprzętu do ćwiczeń.

Inne osoby dla Borkowski Jakub Marek (42 osoby):