Kogo reprezentuje osoba

Borkowski Jan Tadeusz

w KRS

Jan Tadeusz Borkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Drugie imię:Tadeusz
Nazwisko:Borkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Okszów (Lubelskie), Wołomin (Mazowieckie), Zielonka (Mazowieckie)
Przetargi:7 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Matak Sławomir, Matejak Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Matak Grzegorz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borkowski Mariusz Piotr, Czub Krzysztof Adam, Matak Sławomir

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gospodarstwo Sozologiczne Dwór Franciszków Sp. Z O.O., Franciszków − KRS 0000122623
 2. Hotel Batory Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000609272
 3. Jurant Sp. J. G. Matak B. Laskowska, Zielonka − KRS 0000112500
 4. Kris & Jack Trans Sp. Z O.O., Okszów − KRS 0000759169
 5. Międzynarodowa Fundacja Edukacyjna-biznes, Edukacja, Szkolenia i Kultura, Warszawa − KRS 0000513090
 6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Batory Sp. Z O.O., Tłuszcz − KRS 0000157385

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Eko-cell J.borkowski, K.czub Sp. J., Okszów − KRS 0000155339
 2. Fundacja Franciszków, Franciszków − KRS 0000480853
 3. Pgo Mazowsze Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000387626

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce, pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Zielonka
  Zamawiający: Urząd Miasta Zielonka, Zielonka
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krzywej 18 w Zielonce, pochodzących od mieszkańców Miasta Zielonka. 1) odpady zielone, 2) meble i odpady wielkogabarytowe, 3) odpady budowlane i rozbiórkowe (glazura, styropian, okleiny, usunięte tapety, papa itp. - wyłącznie w ilościach wskazujących, że pochodzą z drobnych prac remontowo budowlanych wykonywanych przez mieszkańców), 4) chemikalia, 5) przeterminowane leki, 6) zużyte oleje, 7) zużyte opony. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 6 do SIWZ.
 2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce, pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zielonka w 2015 r.
  Zamawiający: Urząd Miasta Zielonka, Zielonka
  Przedmiotem zamówienia jest Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce, pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zielonka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 6 do SIWZ.
 3. Zagospodarowanie odpadów pochodzących z Urzędu Miejskiego oraz koszy ulicznych
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów zmieszanych, pochodzących z koszy ulicznych, gromadzonych w kontenerach KP-7 i ich wywóz do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla Gminy Tłuszcz. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)Odbiór i wywóz odpadów zmieszanych pochodzących z koszy ulicznych gromadzonych w kontenerach KP-7 do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 2)Wykonawca dostarczy 2 kontenery KP-7 we własnym zakresie na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej 56 w Tłuszczu - i ustawi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 3)Na zgłoszenie Zamawiającego dostawa pojemników KP-7 na wskazany adres. 4)Na zgłoszenie Zamawiającego wywóz podstawionych napełnionych pojemników KP-7, nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia ( z wyłączeniem dni wolnych od pracy). 5)Prawidłowe opróżnianie pojemników - dokładne oczyszczanie pojemników KP-7). 6)Oczyszczanie miejsca zanieczyszczonego przy załadunku nieczystości do pojemników KP-7 7)Zbieranie wszystkich nieczystości obok przepełnionych pojemników KP-7 8)Stałe utrzymanie pojemników we właściwym stanie technicznym i sanitarnym 3.Zgłoszenie ustawienia pojemników KP-7, ich rodzaj
  i konieczność wywozu odbywać się będzie na zgłoszenie telefoniczne lub faksem przez Zamawiającego. 4.Opłaty za wywóz odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów ponosi Wykonawca. 5.Pojemniki do zbiórki odpadów muszą spełniać obowiązujące wymogi bezpieczeństwa, a także muszą być oznakowane w odpowiedni sposób wskazujący ich właściciela. 6.Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował kontenerami KP-7
  z zakrytą górną powierzchnią z otworami wrzutowymi z możliwością ich zamknięcia. 7. Przewidywana ilość odbioru kontenerów KP- 7 na odpady zmieszane: 14 sztuk w ciągu miesiąca. 8.Podane w ust. 3 ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie, nie są wiążące dla Zamawiającego. Nie odzwierciedlają realnego bądź deklarowanego wykorzystania ich
  w czasie trwania zamówienia i w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy
 4. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krzywej 18 w Zielonce, pochodzących od mieszkańców m. Zielonka
  Zamawiający: Urząd Miasta Zielonka, Zielonka
  odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krzywej 18 w Zielonce, pochodzących od mieszkańców m. Zielonka
 5. Wywóz stałych odpadów miejskich
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zielonce Sp z o.o., Zielonka
  Wywóz stałych odpadów miejskich
 6. Utrzymanie zimowe dróg powiatowych w gminie Tłuszcz
  Zamawiający: Powiat Wołomiński, Wołomin
  Utrzymanie zimowe dróg powiatowych w gminie Tłuszcz
 7. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Marki w sezonie zimowym 2008/2009 oraz jednorazowe sprzątanie nawierzchni po okresie zimowym.
  Zamawiający: Urząd Miasta Marki, Marki
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta Marki o łącznej długości 57,071 km w sezonie zimowym 2008/2009 oraz jednorazowe sprzątanie nawierzchni ulic po okresie zimowym: Zimowe utrzymanie dróg obejmuje: 1. mechaniczne usuwanie śniegu w trakcie opadów i lodu z nawierzchni oraz zwalczanie śliskości zimowej (CPV: 90620000-9, 90630000-2) przy użyciu jednostek sprzętowych i materiałów uszorstniających wykonawcy zamówienia; 2. posprzątanie nawierzchni z nieczystości pozostałych po zimowym utrzymaniu (CPV: 90611000-3) obejmuje odspojenie zanieczyszczeń zalegających przy krawężniku, zamiatanie nawierzchni, załadunek na środki transportowe i wywóz zanieczyszczeń we wskazane miejsce

Inne osoby dla Borkowski Jan Tadeusz (61 osób):