Kogo reprezentuje osoba

Borkowski Krzysztof

w KRS

Krzysztof Borkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Nazwisko:Borkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1980 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Marki (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:66 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mirowski Krzysztof
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mirowski Dariusz, Mirowski Krzysztof, Mirowski Tomasz Stanisław
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mirowski Krzysztof
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kleparski Daniel Michał, Mirowski Krzysztof
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mirowski Krzysztof
 6. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mirowski Krzysztof
 7. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mirowski Krzysztof
 8. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biegalewski Marcin, Mirowski Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Arces Tomasz Mirowski Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000656714
 2. Everprint Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000631250
 3. Fabryka Tonerów K.borkowski, K.mirowski Sp. J., Marki − KRS 0000211378
 4. Jet-printer Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000328461
 5. Jet-printer Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000608783
 6. Kdk Elektro Sp. Z O.O., Marki − KRS 0000624862
 7. Ksk Elektro-instal Sp. Z O.O., Marki − KRS 0000832931
 8. Printex It Sp. Z O.O., Marki − KRS 0000762579
 9. Printex Sp. Z O.O., Marki − KRS 0000620123
 10. Printex Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Marki − KRS 0000656554
 11. Signum Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000306036
 12. Tonermax Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000720371
 13. Tonermax Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000728662

Powiązane przetargi (66 szt.):
 1. Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
  biurowych, tj. wkładów atramentowych, tonerów, kaset, taśm, folii oraz rolek do drukarek
  komputerowych, faksów i kserokopiarek.
 2. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych/kserograficznych użytkowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w podziale na części.
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych/kserograficznych użytkowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w podziale na VI części z uwagi na przedmiot zamówienia oraz źródła finansowania: CZĘŚĆ I – do drukarek – Fundusz Pracy (FP), CZĘŚĆ II – do drukarek – PT PO WER / PT RPO WZ, CZĘŚĆ III – do drukarek – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), CZĘŚĆ IV – do
  urządzeń wielofunkcyjnych – PT PO WER / PT RPO WZ, CZĘŚĆ V – do urządzeń wielofunkcyjnych – Budżet WUP, CZĘŚĆ VI – do urządzeń wielofunkcyjnych – FGŚP.
 3. Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - 3 pakiety
  Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
  Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - 3 pakiety
 4. Dostawa artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kopiarek
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. A. Piotrowskiego, Gniezno
  Dostawa różnych artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek Zamówienie zostało podzielone na 3 pakiety: Pakiet nr 1 - artykuły biurowe Pakiet nr 2 - druki Pakiet nr 3 - tusze, tonery

 5. Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych UMP, wg specyfikacji asortymentowej
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych UMP, wg specyfikacji asortymentowej
 6. Przetarg nieograniczony PN/01ME/01/2017 o wartości poniżej 209 000 euro na dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych zgodnie z formularzem „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” (zał. nr 1).
 7. PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/16 NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.
  Zamawiający: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., Zabrze
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek (CPV 30.19.00.00-7, 30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7).
  Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
  Materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne lub równoważne, fabrycznie nowe, nie regenerowane. Za materiał oryginalny uważa się materiał eksploatacyjny, który nie jest przerabiany, zamienny, regenerowany
  i jest zalecany przez producenta urządzenia, któremu jest dedykowany. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się taki, który w sposób poprawny współpracuje ze sprzętem i oprogramowaniem urządzeń posiadanych przez Zamawiającego, a jego zastosowanie nie spowoduje konieczności częstszej konserwacji urządzeń (np. czyszczenie wnętrza drukarki spowodowane wysypywaniem się tonera lub wymianę materiałów eksploatacyjnych tj. rolek, wałków itp.), niż przewiduje to producent w instrukcji obsługi oraz realizuje wszystkie funkcje i posiada wszystkie cechy określone
  w specyfikacji technicznej. Pojemniki muszą być kompatybilne do drukarek wyszczególnionych w załączniku nr 1. Ponadto muszą posiadać nazwę producenta i kod produktu. W razie ewentualnego uszkodzenia urządzenia i nie uznania warunków gwarancji przez autoryzowany serwis gwarancyjny ( danego urządzenia)
  z uwagi na zastosowanie niezgodnego z zaleceniami producenta tonera (wkładu) Wykonawca pokryje całkowity koszt naprawy takiego urządzenia ( dotyczy dostarczonych zamienników). Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia ( włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarek/urządzenia wielofunkcyjnego/ faksu
  w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia e-mailem lub faksem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności naprawy. Na czas naprawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu drukarkę zastępczą. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek/ urządzeń wielofunkcyjnych/faksów, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 24 godzin (w dni robocze od momentu zgłoszenia (e-mailem lub faksem) przez Zamawiającego o wadliwym produkcie. Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu.
 8. Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Otwock
  Przedmiotem zamówienia była sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierał załącznik nr 1 do SIWZ.
 9. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych (w przypadku materiałów eksploatacyjnych), których parametry zostały podane w załączniku nr 1 do specyfikacji pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 10. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku
  Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, Włocławek
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. 2. Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego, zawierający typ urządzeń, jakimi dysponuje Zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta urządzenia oraz przewidywane ilości dostaw w czasie objętym zamówieniem, został zawarty w załączniku 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający zawiadamia, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry. 3. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera/ wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Ponad to zaproponowany produkt równoważny powinien w sposób poprawny współpracować ze sprzętem i oprogramowaniem urządzeń posiadanych przez Zamawiającego, a jego zastosowanie nie spowoduje konieczności częstszej konserwacji urządzeń (np. czyszczenie wnętrza drukarki spowodowane wysypywaniem się tonera lub wymianę materiałów eksploatacyjnych tj. rolek, wałków itp.) niż przewiduje to producent w instrukcji obsługi oraz realizuje wszelkie funkcje i posiada wszystkie cechy określone w specyfikacji technicznej. Wskaźnik poziomu atramentu drukarki musi prawidłowo współpracować z oryginalnymi lub równoważnymi materiałami eksploatacyjnymi. 4. Przedmiot zamówienia składa się z czterech zestawów: 1) Zestaw I - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku Dokładny opis artykułów składających się na ZESTAW I zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 2) Zestaw II - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych finansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych dla Działu Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w MOPR we Włocławku. Dokładny opis artykułów składających się na ZESTAW II zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 3) Zestaw III - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Świetlic Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Dokładny opis artykułów składających się na ZESTAW III zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 4) Zestaw IV - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Klubu Integracji Społecznej. Dokładny opis artykułów składających się na ZESTAW IV zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 5. Wymagania stawiane produktom dostarczanym przez Wykonawcę: 1) Wymaga się, aby produkty dostarczane przez Wykonawcę były fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się materiałów eksploatacyjnych regenerowanych, tj. takich które zostały ponownie napełnione tonerem lub atramentem bez uprzedniego wyczyszczenia oraz wymiany zużytych części na nowe. 2) Wymaga się, aby produkty dostarczone przez Wykonawcę posiadały na opakowaniach zewnętrznych: logo producenta, nazwę (typ, symbol produktu) materiału, termin przydatności do użytku, nazwę urządzenia (drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego lub faxu) do którego są przeznaczone, 3) Oferowane produkty nie mogą nosić śladów uszkodzenia, 4) Oferowane produkty nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości urządzenia (drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego/faxu) oraz jakości wydruku wyszczególnionych w warunkach technicznych producenta urządzenia, 5) Oferowane produkty nie mogą utrudniać współpracy z programem urządzenia monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem, 6) Oferowane produkty muszą posiadać wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. 7) Oferowane produkty nie mogą w żadnym stopniu naruszać praw patentowych, ani innej własności intelektualnej 8) pojemność / wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktów zalecanych przez producenta urządzenia, zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711 oraz 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych (do oferty wymagane jest załączenie stosownych dokumentów - testów). 6. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy tj. do 31.12.2016 r., ilościowo według zapotrzebowania zamawiającego. 7. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. 8. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 9. Wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na minimum 24 miesięcy od dnia dostawy. 10. Wykonawca dostarczy do siedziby zamawiającego zamówione artykuły, swoim transportem, w ciągu 4 dni kalendarzowych od dnia przesłania zamówienia. Miejscem dostaw artykułów składających się na zamówienie jest biuro MOPR we Włocławku przy ul. Ogniowej 8/10. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dostaw, o którym mowa w pkt 10. 12. Wielkość każdej dostarczanej partii materiałów będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy. 13. Potwierdzeniem dostarczenia materiałów eksploatacyjnych objętych przedmiotem umowy, będzie każdorazowo protokół odbioru, sporządzony przez Wykonawcę. 14. Składanie zamówień dotyczących dostaw będzie możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem), bądź faxu. Zamawiający może zamówić uzupełniającą dostawę doraźną w dniu zamówienia. 15. Oferowane materiały muszą spełniać warunek posiadania odpowiednich standardów i dokumentów gwarancyjnych, które szczegółowo opisane są w załączniku nr 1 do SIWZ. 16. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru pojemników po zużytych materiałach eksploatacyjnych przekazanych przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru. O terminach odbioru Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie, e-mailem bądź faksem
 11. Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych
  Zamawiający: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Wrocław
  1.1. Przedmiotem zamówienia są
  dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych wg niżej wymienionych części: Zadanie 1, Zadanie 2, Zadania 3. Ww.
  części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną
  część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.2. Miejsce wykonywania ww. dostaw siedziba
  Zamawiającego przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 1.3. Warunki umowne realizacji
  przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ. 1.4.
  Wspólny słownik zamówień (CPV): 301251105,
  301928009,
  301243007,
  301251002,
  301995005,
  301923200,
  301900007,
  228521008,
  301921253,
  301451008,
  301921507,
  228500003,
  301971007,
  301973205,
  301921215,
  301972204,
  301921112,
  301973308,
  223000003,
  301923004,
  444242000,
  226000006,
  228150006,
  301991001,
  301921521,
  301921600,
  392412005,
  249100006,
  228000008,
  301921301,
  301910004,
  301971306,
  301921332,
  392925000
 12. Przetarg nieograniczony na dostawy tuszy i tonerów (znak sprawy 32/16)
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Lublin
  dostawy tuszy i tonerów
 13. Roczne dostawy papieru, tuszy i tonerów dla Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.
  Zamawiający: Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Warszawa
  Roczne dostawy papieru, tuszy i tonerów dla Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.
 14. Dostawy artykułów biurowych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych, papierniczych, tuszy i tonerów w ilości i co do rodzaju podanych w Formularzu cenowym stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ.
  Podane ilości w Formularzu cenowym są średnim zapotrzebowaniem rocznym i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
  Ilość potrzebnych artykułów każdorazowo będzie określana przez Zamawiającego. Zamawiający rozbił przedmiot zamówienia na pakiety.
  Wykonawca może składać ofertę na dany pakiet. Oferta w pakiecie musi być pełna.
  W cenie oferowanych wyrobów należy uwzględnić koszty dostawy do magazynu Zamawiającego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy.
 15. Dostawa artykułów biurowych
  Zamawiający: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Chorzów
  Dostawa artykułów biurowych. 7 pakietów. Oznaczenie sprawy: PNU/9/2016
 16. Dostawa materiałów biurowych i papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
  Zamawiający: Instytut Włókiennictwa, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. Zamówienie zostało podzielone na 2 części opisane w załączniku nr 6 do SIWZ: część I - materiały biurowe i papier część II - materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących Wykonawca może złożyć ofertę na obie części zamówienia lub na jedną z nich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry oraz szacunkowe ilości materiałów, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, został zawarty w arkuszu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 6 (A/B) do siwz. Wymaga się aby zamawiane materiały były wysokiej jakości, posiadały gwarancję na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. Materiały muszą być fabrycznie nowe, nie mogą nosić znamion użytkowania, nie mogą być regenerowane. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Wszelkie nazwy materiałów służą ustaleniu pożądanego standardu, określeniu właściwości i parametrów. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych opisanych w załączniku nr 6A i 6B. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, wady fizyczne w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 2 dni robocze od momentu zgłoszenia przez zamawiającego o wadliwym produkcie (mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dostawy następować będą sukcesywnie na podstawie rzeczywiście zapotrzebowanych przez Zamawiającego ilości. 1. Wymaga się aby dostarczane materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących: - zapewniały kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego - zapewniały należyte bezpieczeństwo - posiadały właściwe opakowanie i oznakowanie (logo producenta, nazwę, typ, symbol, nr katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia) - nie spowodowały utraty praw gwarancji producenta urządzenia do którego są przeznaczone. W sytuacji, gdy Wykonawca zaoferuje równoważny materiał eksploatacyjny, na potwierdzenie, że oferowane artykuły równoważne posiadają takie same lub lepsze parametry techniczne i jakościowe, będzie musiał wykazać, że spełniają wymogi Zamawiającego poprzez dołączenie do oferty dokumentów: - raportów z testów wydajności zgodnych z normami ISO/IEC 19752 dla materiałów do urządzeń monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla materiałów do urządzeń kolorowych, ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych oraz ISO/IEC 24712 lub norm równoważnych, wykonanych przez jednostkę niezależną, uprawnioną do kontroli jakości według w/w norm. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta urządzenia drukującego, Wykonawca wymieni produkt na nowy. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy urządzenia drukującego gdy jego uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera lub tuszu dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy drukarki (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się opinię autoryzowanego serwisu producenta urządzenia drukującego. Naprawa urządzenia drukującego wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (faksem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z ekspertyzą i naprawą ponosi Wykonawca 2. Warunki płatności: Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury. 3. Miejsce dostawy: Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15, ul. Brzezińska 1/3 i ul. Gdańska 118 w Łodzi
 17. DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH i TONERÓW DLA SPZOZ W ŁĘCZNEJ SPZOZ- DZ/9/16
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, Łęczna
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych i tonerów do drukarek, fabrycznie nowych, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, kod wg CPV;30197630-1; 30192000-1. 30125110-5; 30192113-6. Szczegółowy opis zawarty jest w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2, dołączonym do SIWZ. 3.2. Zamówienie podzielono na 3 zestawy (części). Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach zestawu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 3.3. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 12 miesięcy. 3.4.W przypadku artykułów w załączniku Nr 2 dla zestawu nr 3 znakiem /oryginał / wymagane są wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne producenta danego urządzenia, tj. drukarki, kserokopiarki itp. Przez oryginalne zamawiający rozumie materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producenta sprzętu, do którego mają być zastosowane. Dla pozostałych artykułów, oznaczonych: /zamiennik/oryginał/ dopuszczalne jest zaoferowanie przez wykonawcę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych producenta sprzętu lub równoważnych. W przypadku, gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie atramentu/tonera, produkt równoważny musi posiadać analogiczny element, umożliwiający pełną współpracę 3.5. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych, jako wzór. 3.6. Zamawiający w przypadku wątpliwości, co do zgodności zaoferowanych produktów z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przedstawienia bezpłatnych próbek zaoferowanych produktów. 3.7. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie zamawiającego, materiałów informacyjnych, przez co rozumie się: ulotki lub prospekty dotyczące przedmiotu oferty lub katalogi; w języku polskim dla oferowanego produktu z opisem właściwości i zastosowania. 3.8. Produkt równoważny musi posiadać takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe w stosunku do oryginału
 18. Regeneracja materiałów eksploatacyjnych do drukarek OKI
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Katowice
  Regeneracja materiałów eksploatacyjnych do drukarek OKI
 19. Dostawa materiałów eksploatacyjnych: tonerów do telefaksów, kserokopiarek, drukarek i akcesoriów komputerowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i Oddziałów Zamiejscowych w 2016 roku
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych: tonerów do telefaksów, kserokopiarek, drukarek i akcesoriów komputerowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i Oddziałów Zamiejscowych w 2016 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający typ urządzeń, którymi dysponuje Zamawiający oraz maksymalną wielkość i zakres zamówienia, określony został w załączniku nr 6 do SIWZ. 3. Wydajność tonerów i bębnów określono przy uwzględnieniu 5% pokrycia zadrukowanej strony. 4. Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczanego przedmiotu zamówienia. 5. Oferowany przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy powstały w cyklu produkcyjnym z użyciem nowych elementów lub nowych, pełnowartościowych komponentów pochodzących z recyklingu, bez śladów uszkodzenia, zapakowany w oryginalne opakowanie producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadającym wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. Przez recykling Zamawiający rozumie odzysk w ramach, którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu, zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). 6. Zamawiający wymaga aby oferowane materiały eksploatacyjne nie były produktami regenerowanymi, tj. produktami, które wcześniej były używane, nie zostały wytworzone w bieżącym procesie produkcyjnym, z wyłącznie nowych komponentów, które oczyszczono, odnowiono lub wtórnie uzupełniono o materiał drukujący na skutek czego używany już produkt został przywrócony do funkcjonalności. 7. Dostawa przedmiotu zamówienia przewidziana jest do budynków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, Wawrzyńca 3, Wawrzyńca 3 a i b, oraz Oddziałów Zamiejscowych w: Kaliszu, ul. Serbinowska 5, Koninie, ul. Zakładowa 4, Lesznie, ul. Śniadeckich 5 oraz Pile, al. Niepodległości 24. 8. Materiały eksploatacyjne będą posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia produktu do Zamawiającego. 9. Wykonawca zapewnia: 9.1 Przyjmowanie zamówień za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Zamawiający pozostawia u siebie potwierdzenie wysłania zamówienia. 9.2 Przyjmowanie zamówień w godz. od 7:30 do godz. 15:30, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  9.3 Dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby jednostki, która złożyła zamówienia, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w nieprzekraczalnych terminach: w Poznaniu: - zamówienie zgłoszone do godz. 10:00 - dostawa do godz. 14:00 dnia następnego, - zamówienie zgłoszone po godz. 10:00 - dostawa do godz. 10:00 drugiego dnia od dnia zamówienia, w Oddziałach Zamiejscowych w Pile, Lesznie, Kaliszu i Koninie - zamówienie zgłoszone do godz. 10:00 - dostawa do godz. 10:00 drugiego dnia, - zamówienie zgłoszone po godz. 10:00 - dostawa do godz. 15:00 drugiego dnia. 10. Ilości wskazane w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, są wielkościami maksymalnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach maksymalnych podanych w załączniku nr 7 do SIWZ. 11. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia urządzenia drukującego spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych. 12. Wykonawca w przypadku awarii urządzenia drukującego spowodowanej niewłaściwym funkcjonowaniem zaoferowanego materiału eksploatacyjnego, pokryje wszystkie koszty naprawy uszkodzonego urządzenia drukującego w serwisie wybranym przez Zamawiającego oraz ewentualne koszty przesyłek i ekspertyz. 13. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia maksymalnie o 25% wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. W przypadku zmniejszenia liczby produktów w poszczególnych asortymentach, zaoferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe nie ulegną zmianie.
  14. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 20. dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych , środków czystości i środków gospodarczych dla potrzeb MGZO i jednostek oświatowych z terenu Gminy Drezdenko.
  Zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty, Drezdenko
  dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych , środków czystości i środków gospodarczych dla potrzeb MGZO i jednostek oświatowych z terenu Gminy Drezdenko.
 21. Przetarg nieograniczony PN/01ME/01/2016 o wartości poniżej 209 000 Euro na dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Warszawa
 22. Dostawa tuszy, tonerów i bębnów dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/93/11/2015
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., Warszawa
 23. Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 2
  Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków
 24. Dostawa materiałów biurowych
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
 25. Dostawy artykułów biurowych, papierniczych i materiałów eksploatacyjnych
  Zamawiający: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Wrocław
 26. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz papieru na potrzeby Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
 27. Dostawa tuszy i tonerów
  Zamawiający: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 28. Zakup i dostawa artykułów biurowych i materiałów techniki biurowej dla potrzeb Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu oraz podległych Placówek Terenowych: Konin, Ostrów Wlkp, Piła, Rawicz
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu, Poznań
 29. Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem oryginalnych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i faksów dla Prokuratury Okręgowej w Poznaniu
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa, Poznań
 30. Dostawy artykułów biurowych, tuszy, tonerów, kopert, papieru tajnego i akcesoriów do risografu (znak sprawy 25/15)
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Lublin
 31. Dostawy artykułów biurowych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 32. Dostawa artykułów biurowych i tonerów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Olsztyn
 33. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Starostwa Powiatowego w Radomiu
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Radomiu, Radom
 34. Dostawa artykułów biurowych
  Zamawiający: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Chorzów
 35. Dostawa tonerów do drukarek
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna, Tarnowskie Góry
 36. Przetarg nieograniczony nr 04/PN/15 na dostawę tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek
  Zamawiający: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., Ruda Śląska
 37. Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu Mazowieckiego.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom
 38. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tusze i tonery) do urządzeń biurowych na potrzeby jednostek UKSW
  Zamawiający: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa
 39. Dostawa różnych artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kopiarek
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. A. Piotrowskiego, Gniezno
 40. P/2/TONERY/2015 na dostawę tonerów
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej", Warszawa
 41. Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ploterów i kopiarek
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 42. Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów, numer referencyjny ZP/PN/3/2014
  Zamawiający: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa
 43. Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru kserograficznego oraz oryginalnych (lub równoważnych) materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do sprzętu komputerowego na potrzeby Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie oraz podległych Placówek Terenowych
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 44. Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 2
  Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków
 45. Dostawa materiałów eksploatacyjnych i papieru
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
 46. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku, Białystok
 47. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tusze, tonery, części i akcesoria do maszyn biurowych) dla potrzeb KWP z s. w Radomiu.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom
 48. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych - nr sprawy: ZP.2712.02.2014
  Zamawiający: Gmina Michałowice, Michałowice
 49. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów
  Zamawiający: Izba Celna w Szczecinie, Szczecin
 50. DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I ODBIORU ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 51. MATERIAŁY BIUROWE: RÓŻNE ARTYKUŁY BIUROWE, TONERY, TUSZE
  Zamawiający: Wojewódzkie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny ZOZ, Gdańsk
 52. Dostawa drukujących materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów oraz pozostałych urządzeń biurowych na potrzeby Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
  Zamawiający: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Kraków
 53. Dostawa tuszy i tonerów dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o., Warszawa
 54. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów - 3 pakiety w okresie 12 m-cy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa
 55. dostawa tuszy i tonerów
  Zamawiający: Powiat Legionowski, Legionowo
 56. Zakup i dostawa artykułów biurowych, kopert i druków medycznych, tuszy i tonerów 2011.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Radzymin
 57. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów
  Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
 58. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-45/2010
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 59. Dostawa tonerów, bębnów oraz taśmy woskowo - żywicznej do drukarek
  Zamawiający: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, Katowice
 60. Sukcesywna dostawa Sprzętu Komputerowego, Oprogramowania, Tuszy i Tonerów do drukarek oraz akcesoriów czyszczących do komputerów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 61. Systematyczna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (ZP/21/2009)
  Zamawiający: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk
 62. ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Tomaszów Mazowiecki
 63. przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu komputerowego
  Zamawiający: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., Ełk
 64. zakup materiałów eksploatacynych - tonerów
  Zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa
 65. Dostawa artykułów biurowych dla SPZZOZ w Przasnyszu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Przasnysz
 66. Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych
  Zamawiający: Gmina Kobyłka, Kobyłka

Inne osoby dla Borkowski Krzysztof (57 osób):