Kogo reprezentuje osoba

Borkowski Marian

w KRS

Marian Borkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marian
Nazwisko:Borkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Opoczno (Łódzkie)
Przetargi:16 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barul Ryszard Wiesław, Dębowski Andrzej, Juszczak Andrzej, Kuc Romuald, Pec Bożena Józefa, Rogulski Jerzy, Surma Marian, Zajęcki Henryk Stanisław, Łągiewski Arkadiusz Błażej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Piekarski Andrzej Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fazbud S.A. Likwidacyjnej, Bełchatów − KRS 0000302814
 2. Mera-poltik Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000313825
 3. Mikrosil Polska Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000093481
 4. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Maredi Mankiewicz Sp. J. Likwidacyjnej, M. Łódź − KRS 0000358363
 5. Recte Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000057933
 6. Zamek Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Łódź − KRS 0000197882

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Miastoprojekt-łódź, Łódź − KRS 0000076151
 2. Elmec Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000129465
 3. Interabra Venture Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Łódź − KRS 0000189721
 4. Interbud Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Opoczno − KRS 0000135831
 5. Jpm Finishing Sp. Z O.O., Piotrków Trybunalski − KRS 0000073342
 6. Junior Smolis Sp. Z O.O., Wardzyń − KRS 0000087501
 7. Kopeć Fabryka Okien Korona-sp. J., Pabianice − KRS 0000080232
 8. Ludowy Klub Sportowy Ceramika Opoczno, Opoczno − KRS 0000168968
 9. Łódzkie Konsorcjum Księgarskie Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000083407
 10. Pgkim Sp. Z O.O., Aleksandrów Łódzki − KRS 0000048012
 11. Piotrkowskie Zakłady Urządzeń Technicznych Przedsiębiorstwo Państwowe, Piotrków Trybunalski − KRS 0000031880
 12. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol-łódź S.A., Łódź − KRS 0000184764
 13. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Zachód, Łódź − KRS 0000029355
 14. Przedsiębiorstwo Modernizacji Przemysłu Maszynowego Techma-wieluń, Wieluń − KRS 0000017434
 15. Trans Sp. Z O.O., Walichnowy − KRS 0000111929

Powiązane przetargi (16 szt.):
 1. Budowa hali sporotwej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Nowym Kazanowie-roboty dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Końskie, Końskie
  Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Nowym Kazanowie- przyjmuje do wykonania roboty dodatkowe polegające
  na wymianie starych rur stalowych doprowadzających ciepło do grzejników w korytarzu Szkoły Podstawowej oraz modernizacja kotłowni spowodowana wymiana zużytego istniejącego kotła i zsynchronizowaniu pracy dwóch nowych kotłów
 2. Zmiana pokryć dachowych na budynkach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opocznie ul. Staromiejska 35 i 37 i roboty towarzyszące.
  Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie, Opoczno
  Zmiana pokryć dachowych na budynkach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opocznie ul. Staromiejska 35 i 37 i roboty towarzyszące.
 3. Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku po byłej kotłowni parowej na potrzeby archiwum szpitalnego w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, Opoczno
  Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku po byłej kotłowni parowej na potrzeby archiwum szpitalnego w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.
  Wartość szacunkowa mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 4. REMONT (PRZEBUDOWA) MOSTU NA DRODZE NR 107004E W MIEJSCOWOŚCI PARCZÓWEK
  Zamawiający: Gmina w Białaczów, Białaczów
  Przedmiotem zamówienia jest : REMONT (PRZEBUDOWA) MOSTU NA DRODZE NR 107004E W MIEJSCOWOŚCI PARCZÓWEK

  Szczegółowo przedmiot zamówienia określa :
  1. przedmiar robót - stanowiący załącznik do SIWZ
  2. dokumentacja techniczna -stanowiąca załączniki do SIWZ
  W celu prawidłowego sporządzenia oferty, wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej oraz
  uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka , trudności i wszelkich innych okoliczności,
  jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
 5. Zad. I Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wlk. - II etap Zad. III Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W Szydłowiec- Majdów -III etap Zad. IV Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4019W Majdów-Ciechostowice - II etap
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Szydłowcu, Szydłowiec
  Realizacja zadań obejmuje:
  Zad I. Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na długości 335m i szerokości 1,50 m
  Zad III. Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na długości 320 m i szerokości 1,95 m
  Zad IV. Budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej na długości 200m i szerokości 1,66m
 6. Budowa budynku Gimnazjum w Przedborzu przy ul. Mostowej
  Zamawiający: Gmina Przedbórz, Przedbórz
  Budowa budynku Gimnazjum w Przedborzu przy ul. Mostowej
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia do negocjacji.
 7. Wykonanie robót wykończeniowych części budynku Gimnazjum
  Zamawiający: Gmina Przedbórz, Przedbórz
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wykończeniowych będącego w budowie budynku Gimnazjum w Przedborzu w zakresie: 1) wykonania tynków na ścianach i sufitach; 2) wykonania posadzek z następujących warstw: - izolacje przeciwwilgociowe z folii; - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm; - warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr. 5 cm; oraz w pomieszczeniach sal dydaktycznych dodatkowo: - gruntowanie podłoży; - warstwa samopoziomująca gr. 5 mm; - gruntowanie podłoży; - wykładzina rulonowa typu Tarkett iQ Granit (lub równoważna).
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Dodatek Nr 13 do SIWZ, Wyciąg z dokumentacji technicznej - Dodatek Nr 12 do SIWZ oraz Kosztorys nakładczy (ślepy) z przedmiarem robót - Dodatek Nr 6 do SIWZ
 8. BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ SPORTOWE ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WÓJCINIE
  Zamawiający: Gmina Paradyż, Paradyż
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku sali gimnastycznej oraz sportowe zagospodarowanie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wójcinie.

  2. Opis przedmiotu zamówienia:
  2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę dwóch szkolnych obiektów sportowych, tj.:
  2.1.1. sali gimnastycznej - wraz z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną;
  2.1.2. sportowe zagospodarowanie boiska szkolnego obejmujące:
  a) boisko wielofunkcyjne o wymiarach 27,4 m x 44,0 m - wraz z wyposażeniem;
  b) ogrodzenie przy boisku;
  c) plac zabaw - wraz z wyposażeniem;
  d) drogę wewnętrzną, parking i chodniki.
  2.2. Zakres zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, oznakowanie robót, ewentualne odwodnienie wykopów, przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, zgłoszeń i odbiorów oraz uporządkowanie terenu.
  2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ.

  3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z SIWZ oraz załącznikami do SIWZ, tj., dokumentacją techniczną, przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
  4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Urządzenia i materiały równoważne winny być dostosowane do przyjętych rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych zawartych w dokumentacji technicznej oraz spełniać wymogi umożliwiające ich zamontowanie w sposób przyjęty w projekcie.
  5. Wykonawca, który w ofercie powoła się na rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 9. Budowa budynku Gimnazjum w Przedborzu przy ul. Mostowej
  Zamawiający: Gmina Przedbórz, Przedbórz
  3.1. Przedmiot zamówienia 3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Gimnazjum w Przedborzu przy ul. Mostowej. 3.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt budowlany i wykonawczy oraz przedmiary robót: Budowa budynku Gimnazjum w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole-Podstawowej w Przedborzu. Etap I - Budowa zespołu szatniowego. Etap II - Budowa gimnazjum. Dane techniczne obiektu: powierzchnia zabudowy 752,40 m2 powierzchnia użytkowa 1 691,50 m2 kubatura 6 043,10 m3 Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku gimnazjum w stanie surowym zamkniętym, w tym: a) stan surowy zamknięty, - Roboty ziemne - Roboty fundamentowe - Roboty murowe - Roboty betonowe i żelbetowe - Roboty zbrojarskie - Roboty izolacyjne - Stolarka okienna i drzwiowa b) kanalizacja sanitarna (piwnice oraz część dydaktyczna południowa parteru i piętra budynku gimnazjum) wraz z przyłączem do sieci, c) elewacja zewnętrzna wraz z dociepleniem, - Roboty tynkowe - Roboty malarskie - Docieplenie ścian zewnętrznych - Oblicówka ścian - Obróbki blacharskie - Roboty ślusarsko -kowalskie d) wentylacja mechaniczna (piwnice oraz część dydaktyczna /południowa/ parteru i piętra budynku gimnazjum). Budynek murowany dwu- i pół traktowy o podłużnym układzie ścian nośnych. Posiada dwie kondygnacje nadziemne, jest częściowo podpiwniczony. Szerokość traktów: (6,00 + 3,00 + 6,00)m. Wysokość poszczególnych kondygnacji w świetle: piwnica 2,565 m parter 3,65 m piętro 3,31 m Stropodach stanowią płytki korytkowe spoczywające za pośrednictwem ścianek ażurowych z cegły dziurawki na stropie TERIVA I. Docieplenie wełną mineralną gr. 20 cm. Stropy międzykondygnacyjne przyjęto typu TERIVA-I, dla których przyjęto schematy belek wolnopodpartych. Nad podporami zastosowano dodatkowe zbrojenie. Ściany zewnętrzne: Przeważająca część ścian zewnętrznych są to ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem.-wap. z ociepleniem metodą lekką styropianem grubości 15cm. Fragmenty ścian posiadają oblicówkę klinkierową (12 cm oblicówka). Ściany wewnętrzne: przyjęto murowane z cegły ceramicznej pełnej. Ściany nośne grubości 25 i 38 cm. Nadproża: przyjęto typu L-19 oraz monolityczne. Schody: żelbetowe, płytowe, monolityczne. Fundamenty ścian stanowią ławy żelbetowe monolityczne. Odprowadzanie ścieków: do istniejącego kanału sanitarnego przebiegającego w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku. Wentylacja: W budynku wentylację grawitacyjną zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem szatni zlokalizowanej w piwnicach oraz sal lekcyjnych, w których zastosowano wentylację mechaniczną. Nawiew powietrza w piwnicy budynku realizowany jest przez centralę wentylacyjną nawiewną podwieszaną CV-P 1-P/NS-10A/7-7 firmy VTS Clima. Nawiew oraz wywiew powietrza odbywa się za pomocą kratek wentylacyjnych CSD firmy Panol. Do sal lekcyjnych powietrze dostarczane jest za pomocą grzejnikowego systemu nawiewu Purmo Air. Wyciąg powietrza realizowany za pomocą wentylatora dachowego DAs-315 firmy Uniwersal. Dodatkowo w bezokiennych pomieszczeniach WC wyciąg powietrza realizowany jest za pomocą wentylatorów łazienkowych EDM firmy Venture Industries. Warunki gruntowe: - pod częścią niepodpiwniczoną występuje grunt skalisty, - pod częścią podpiwniczoną występuje grunt piaszczysty oraz mułki
 10. Remont i docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Radzicach Dużych.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Drzewica, Drzewica
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Radzicach Dużych
  Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie n/w robót:
  - naprawa pokrycia dachowego przez jednokrotne pokrycie papą
  termozgrzewalną ( 312,17 m² )
  - wymianę orynnowania, obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej,
  - izolacja cieplna stropodachu granulatem z wełny mineralnej o grub. 20 cm
  ( 296,41m²),
  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV i aluminium
  (111,67m²),
  - docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 12 cm ( 478,72 m²),
  - remont tarasu (14,4 m²) i daszków ,
 11. Remont chodnika drogi powiatowej nr 3116E Miedzna Murowana- Białaczów w m. Białaczów ul. Piotrkowska
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, Opoczno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodnika drogi powiatowej nr 3116E Miedzna Murowana - Białaczów w m. Białaczów ul. Piotrkowska. Remont chodnika szerokości 1,5m na długości 560m obejmuje: - rozbiórkę krawężnika i płyt chodnikowych 50x 50 x 7 - ułożenie krawężników, obrzeży oraz kostki betonowej na chodnikach i zjazdach - regulację wysokości studzienek telekomunikacyjnych - korektę łuku - demontaż starego i montaż nowego słupa energetycznego Wykonawca oznakuje roboty zgodnie ze sporządzonym przez siebie, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz zapewni obsługę geodezyjną - wyznaczenie punktów głównych obiektu, obsługę w trakcie realizacji i inwentaryzacje powykonawczą. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i zostały określone w kwocie umownej. Gruz, zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny stanowi własność Wykonawcy i powinien on je usunąć poza pas drogowy z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach. Materiały z rozbiórki przydatne do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest odwieźć je na plac Obwodu Drogowo Mostowego w Opocznie (baza ZDP ul. Rolna 5) i tam złożyć na wskazanym miejscu. Przydatność materiałów oceni w porozumieniu z Zamawiającym inspektor nadzoru. Wszystkie materiały użyte do wykonania w/w zadania powinny posiadać świadectwa jakości, aprobaty techniczne zatwierdzone przez IBDiM. Wykonawca pokryje ewentualne koszty badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów , i jest zobowiązany uwzględnić to w cenie ofertowej.
 12. Boisko Orlik 2012 w Gielniowie
  Zamawiający: Gmina Gielniów, Gielniów
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu sportowego w Gielniowie - Moje Boisko Orlik 2012
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)
  - Podbudowa przepuszczalna
  - Nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa
  Wysokość włókna min.60 mm na podbudowie z kruszywa( wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)
  1. Typ włókna: monofil
  2. Skład chemiczny włókna; polietylen
  3. Ciężar włókna: min.11.000Dtex,
  4. Gęstość trawy:min.97.000 włókien/m2
  Nawierzchnia syntetyczna typu /sztuczna trawa/ o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
  - Obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska
  Wszystkie elementy zgodne właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.
  Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
  Wyposażenie
  - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki
  - siatki do bramek - 2 sztuki

  1.2. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)
  Podbudowa przepuszczalna.
  Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).
  Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) do i SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
  Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
  nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST.(załącznik nr 2 do SIWZ)
  Technologie układania nawierzchni:
  Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. Nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET
  Dolna warstwa z granulatu SBR min 7mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.
  Wyposażenie do piłki koszykowej
  - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki
  - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki
  - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki
  - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki
  Wyposażenie do piłki siatkowej
  - słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki
  - siatka do siatkówki - 1 sztuki
  Wyposażenie do piłki ręcznej
  - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki
  - siatki do bramek - 2 sztuki
  1.3. Ogrodzenie terenu
  Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
  1.4. Oświetlenie terenu
  Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
  1.5. Chodniki
  Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ).
  1.6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego
  Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
  1.7. Budowa budynku sanitarno-szatniowego
  Budowa budynku zaplecza boisk wg projektu typowego( sześć segmentów) wraz z
  podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Przyłącze
  energetyczne zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
  1.8.Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji- pozwolenia na użytkowanie.
  1.9. Wymagany okres gwarancji:
  · na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
  · na nawierzchnie syntetyczne - 60 miesięcy

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki
  Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót
  Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa
  Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót
 13. Roboty budowlano - remontowe holu głównego, korytarza głównego, kawiarni w Miejskim Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.
  Zamawiający: Miejski Dom Kultury, Opoczno
  Roboty budowlano - remontowe holu głównego, korytarza głównego,
  kawiarni w Miejskim Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.
 14. Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Ośrodkach Zdrowia w Poświętnem i Mroczkowie Gościnnym w Szpitalu Powiatowym w Opocznie w podziale na zadania: zad. 1- wykonanie robót remontowo-budowlanych w O.Z. Poświętne, zad. 2- Wykonanie robót remontowo-budowlanych w O.Z. Mroczków Gościnny
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Rejonowy w Opocznie, Opoczno
  Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Ośrodkach Zdrowia w Poświętnem i Mroczkowie Gościnnym w Szpitalu Powiatowym w Opocznie w podziale na zadania: zad. 1- wykonanie robót remontowo-budowlanych w O.Z. Poświętne, zad. 2- Wykonanie robót remontowo-budowlanych w O.Z. Mroczków Gościnny
 15. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Petrykozach
  Zamawiający: Gmina w Białaczów, Białaczów
  - docieplenie ścian zewnętrznych budynku o powierzchni 595,64m2 metodą bezspoinową, ,,lekko-mokrąz użyciem styropianu odmiany EPS 70 o współczynniku = 0.40 W/mK, grubość warstwy izolacji termicznej 0,12 m
  - docieplenie ścian piwnic budynku o powierzchni 85,47 m2 metodą bezspoinową, ,,lekko-mokrą z użyciem styroduru, grubość warstwy izolacji termicznej 0,10 m, wraz z izolacją
  - docieplenie stropodachu budynku o powierzchni 307,7 m2 płytami styropianowymi laminowanymi obustronnie papą asfaltową o współczynniku =0.039 W mK ułożonymi na istniejących warstwach dachu oraz wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej o grubości warstwy izolacji 0,16 m,
  - wymiana pustaków szklanych na klatce schodowej, o powierzchni 10 m2 na okna PCV. U ramy= 1.8, szyba 1.1
  - wymiana istniejących drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe o powierzchni 11.1 m2 U ramy = 2.4, szyba 1.1
 16. Wykonanie rozbudowy budynku ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych (budynek komunlny) Pl. Kosciuszki 15 w Opocznie.
  Zamawiający: Gmina Opoczno, Opoczno
  Wykonanie rozbudowy budynku ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych (budynek komunlny) Pl. Kosciuszki 15 w Opocznie.