Kogo reprezentuje osoba

Borkowski Mariusz

w KRS

Mariusz Borkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mariusz
Nazwisko:Borkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1962 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Sopot (Pomorskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pawluk Adam, Pedrycz Wiesław Zenon, Rybnik Wiesław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pawluk Adam, Pedrycz Wiesław Zenon, Rybnik Wiesław
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pedrycz Wiesław Zenon

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Big Button Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000518733
 2. Platan Sp. Z O.O., Sopot − KRS 0000399089
 3. Sopot Tenis Klub, Sopot − KRS 0000590503
 4. Zakłady Elektroniczne Micronet Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000058554

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Adm Czernin S.A., Szamotuły − KRS 0000183211
 2. Adm Malbork S.A., Szamotuły − KRS 0000236570
 3. Doktor Krasicki Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000029037
 4. Lhk Digitex Manufacturer Sp. Z O.O., Sopot − KRS 0000211795
 5. Platan Sp. Z O.O., Sopot − KRS 0000100472
 6. Platan Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Sopot − KRS 0000409715
 7. Ssp Techno-service Sp. Z O.O. (dawniej Studencka Spółdzielnia Pracy Techno-service), Gdańsk − KRS 0000493603
 8. Studencka Spółdzielnia Pracy Techno-service, Gdańsk − KRS 0000170355
 9. Zjednoczenie.com Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000116005

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. ZP13/2012 Zakup sprzętu łączności telefonicznej
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z rozładunkiem, montaż, uruchomienie, instalacja w Dyspozytorni medycznej WSPR przy ul. Niepodległości 16 w Olsztynie sprzętu określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ. :

  Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieprefabrykowany i nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek.

  Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określonego w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry, cechy, funkcjonalność oraz wyposażenie określone zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ.

  Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w istotnych postanowieniach umowy.
 2. Dostawa i montaż urządzeń w ramach modernizacji powiatowego systemu alarmowania i powiadamiania o zagrożeniach
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń w ramach modernizacji powiatowego systemu alarmowania i powiadamiania o zagrożeniach
  składający się z następujących elementów : 1.Komplet bazowy dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, składający się ze stacji bazowej z zestawem informatycznym i oprogramowaniem do zarządzania systemem - szt.1;
  2.26 kompletów obiektowych, w tym:
  1) 3 komplety obiektowe składające się ze stacji obiektowej, modułu GSM, syreny elektronicznej o mocy 900W z blokiem sterującym pracujące w istniejącym systemie DSP-50 z modulacją FFSK;
  2) 19 kompletów obiektowych składających się ze stacji obiektowej, modułu
  GSM, syreny elektronicznej o mocy 900W z blokiem sterującym, pracujących w istniejącym systemie DSP-50;
  3)4 komplety uzupełniające do istniejących stacji obiektowych składające się ze szczelinowej syreny elektronicznej i modułu GSM.
  3.Uzupełniający zestaw bazowy dla Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, składający się z serwera aplikacji z oprogramowaniem do zarządzania systemem - 1 kpl.
  4.System wyświetlania alarmów dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP - 1 kpl.;
  Oferowany sprzęt winien zawierać i spełniać wymogi techniczne określone w pkt.8 SIWZ.
  5.Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ.
 3. Rozbudowa Podsystemu Ostrzegania i Alarmowania Miasta Poznania.
  Zamawiający: Miasto Poznań, Poznań
  Rozbudowa Podsystemu Ostrzegania i Alarmowania Miasta Poznania o pięć punktów alarmowych w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
 4. Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Białym Borze wraz z wyposażeniem - dostawa i montaż wyposażenia specjalistycznego
  Zamawiający: Gmina Biały Bór, Biały Bór
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń i wyposażenia specjalistycznego na potrzeby remizy strażackiej OSP w Białym Borze.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1) Część I - Dostawa i montaż fabrycznie nowej elektronicznej syreny alarmowej wraz z blokiem sterującym, modernizacja stacji obiektowej DSP-52BS, montaż terminalu GSM DTG-53 oraz przeniesienie istniejącego systemu powiadamiania - kpl. 1,
  2) Część II - Dostawa i montaż urządzeń odsysania spalin boksów garażowych oraz stanowiska remontowego - kpl. 1,
  3) Część III - Dostawa suszarni do ubrań, szafkowa - szt. 1,
  4) Część IV - Dostawa pralki przemysłowej o wsadzie min 8 kg - szt. 1,
  5) Część V - Dostawa myjki ciśnieniowej na gorącą wodę - szt. 1,
  6) Część VI - Wyposażenie pozostałe:
  a. Dostawa szafek ubraniowych dwusegmentowych - szt. 10,
  b. Dostawa regałów na węże strażackie - szt. 2 (typ mobilny),
 5. Zakup i montaż systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu
  Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, Zgierz
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż systemu alarmowania i ostrzegania ludności przed zagrożeniami ekologicznymi, terrorystycznymi, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami, polegający na zakupie i montażu trzech syren elektronicznych, wraz z systemem cyfrowego sterowania syrenami w Zgierzu. Cyfrowy system sterowania syrenami rozmieszczony będzie w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu, w budynku Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16. System musi spełniać funkcje integracji: - syren elektronicznych sterowanych w nowoczesnym i szybkim systemie cyfrowym digitex CZK/IP opartym o indywidualne adresowanie IP w sieci LAN oraz cyfrową sieć radiową w standardzie DMR FDMA; - syren elektro-mechanicznych i elektronicznych syren alarmowych już istniejących w systemie RSSS 2000/3000; - miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania z wojewódzkim systemem alarmowania i ostrzegania. Wymagania, jakim powinien odpowiadać cyfrowy system sterowania syrenami: - wizualizacja syren alarmowych na mapie rastrowej, między innymi stan syren (włączony/wyłączony alarm i zasilanie), przybliżony zasięg syreny, rodzaj urządzenia włączającego, rodzaj syreny; - sterowanie syrenami elektronicznymi i mechanicznymi z poziomu mapy rastrowej - włączanie alarmów, przekazywanie komunikatów głosowych, sprawdzanie syreny; - sposób zaznaczania - wyboru syreny np. z mapy, z listy, po numerze; - pełna informacja o syrenie - adres, zdjęcie lokalizacji, numer identyfikacyjny, moc, typ zainstalowanego radiotelefonu, informacja o ostatnim przeglądzie serwisowym i inne dane; - automatyczne testowanie wszystkich syren o zaprogramowanej godzinie; - testowanie pojedynczych, wybranych lub wszystkich syren w dowolnym czasie; - funkcja trening - aktywacja alarmów/ testów bez włączania dźwięku w syrenach; - zabezpieczenie dostępu do programu hasłem; - zróżnicowanie uprawnień dla administratora i użytkownika systemu; - dziennik wszystkich zdarzeń występujących w systemie z pełną archiwizacją i sortowaniem, ułatwiający prowadzenie dokumentacji zdarzeń występujących w systemie oraz możliwość wydruku; - automatyczna synchronizacja zegarów systemu z wzorcem czasu atomowego; - radiotelefon cyfrowy VHF w standardzie DMR FDMA z anteną VHF o charakterystyce dookolnej. Syreny muszą być wyposażone w głośniki szczelinowe i mieć możliwość nadawania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych. Syreny zamontowane będą na budynkach przy ulicy Długiej 49, 1 Maja 63 i Dubois 26 w Zgierzu. Moc każdej z syren - minimum 1000 W. Wymagania, jakim powinny odpowiadać syreny: - generowanie sygnałów alarmowych Obrony Cywilnej ( zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz. 1415 ); - zasilanie sieciowe 230V 50Hz z automatycznym przełączeniem na zasilanie rezerwowe z wbudowanych akumulatorów przy braku zasilania z sieci; - w przypadku zasilania rezerwowego syrena musi mieć możliwość wygenerowania 20 trzyminutowych alarmów po upływie 24 godzin od zaniku zasilania sieciowego; - automatyczne przekazywanie do stanowiska kierowania informacji o braku zasilania sieciowego; - czas pracy na zasilaniu rezerwowym do 30 dni; - pobór mocy < 1W; - temperatura pracy od -30ºC do +60ºC; - natężenie dźwięku (SPL) min 112 dB; - blok sterujący zamykany na dwa zamki w metalowej obudowie; - materiał, z którego wykonane są głośniki musi być odporny na korozję; - możliwość tworzenia różnych charakterystyk rozchodzenia się dźwięku: dookólna, kierunkowa; - radiotelefon cyfrowy VHF w standardzie DMR FDMA z anteną VHF o charakterystyce dookólnej; - maszt o wysokości min. 1,5 m do montażu głowicy