Kogo reprezentuje osoba

Borkowski Paweł

w KRS

Paweł Borkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Paweł
Nazwisko:Borkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1987 r., wiek 32 lata
Miejscowości:Łomża (Podlaskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Albanowska Krystyna Józefa, Bajno Jan, Banach Emilia, Banach Stanisław, Bielacki Tadeusz, Brzóska Janusz, Chludzińska Grażyna, Chojnowski Krzysztof, Czarnowska Halina, Czarnowska Mariola Danuta, Czarnowski Jakub, Czornak Agnieszka, Dąbrowska Agnieszka, Dudzińska Anna, Długozima Danuta, Gadzińska Halina, Górski Kazimierz, Gulanowski Mariusz, Herbaczewski Hubert, Jabłecka Iwona, Jabłoński Stanisław, Jadczak Anna, Jakacki Kazimierz, Jarosik Kazimierz, Kaczyński Wiesław Tadeusz, Kalinowski Cezary, Karwowska Urszula Iwona, Konecka Magda, Kopcińska Agnieszka Marzena, Kopeć Katarzyna Roksana, Kotowski Krzysztof, Kozikowski Teodor, Koźlicka Irena, Kołota Daniel, Kołota Emilia Justyna, Kruszewski Jarosław, Kulesza Jolanta, Kurpiewski Tomasz, Lemański Tadeusz, Lis Beata, Lubak Maria, Lutrzykowski Piotr, Maleszewska Ewa, Mierwińska Barbara, Mierzejewska Grażyna, Mierzejewski Eugeniusz Marian, Modzelewska Magdalena, Modzelewski Mariusz, Mucha Andrzej, Nagórka Teresa Mariola, Nosalik Marcin, Okurowska Teresa, Olszewska Barbara, Olszewska Dorota Milena, Orłowska Marta Agnieszka, Parzych Marek, Pawelczyk Ewa, Pawelczyk Jadwiga, Pianka Krzysztof, Piaścik Magdalena, Piaścik Małgorzata, Pisarek Krystyna, Pisarska Anna, Pogroszewska Halina, Purcel Stanisław, Rogińska Izabela, Rudnicki Andrzej, Rutkowski Tomasz, Rzodkiewicz Ewa, Sitkowska Anna, Skajster Kazimierz, Śledziewska Dorota, Sowa Magdalena, Sutkowska Justyna, Tomczak Stanisław, Truszkowska Natalia Patrycja, Tyszka Anna, Tyszka Elżbieta, Tyszka Kazimierz, Waniewski Krzysztof Edmund, Wiśniewski Cezary, Wiśniewski Jerzy, Wysocki Andrzej, Zalewska Joanna, Zalewski Bogumił Michał, Zalewski Jarosław, Zaorska Danuta, Zaorski Tadeusz Jan, Zaremba Eugeniusz, Zysk Anna, Łada Katarzyna, Łogwiniuk Ewa Barbara, Łukasik Katarzyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zysk Joanna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Łomży, Łomża − KRS 0000142597
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Śniadowie, Śniadowo − KRS 0000045060
 3. Gost Sp. Z O.O., Nowogród − KRS 0000599112
 4. Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A., Warszawa − KRS 0000373900
 5. Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa W Łomży, Łomża − KRS 0000051263
 6. Łomżyński Klaster Energetyczny Sp. Z O.O., Łomża − KRS 0000665426
 7. Łomżyński Klub Sportowy, Łomża − KRS 0000174464
 8. Łomżyński Klub Sportowy 1926, Łomża − KRS 0000361878
 9. Novac Sp. Z O.O., Łomża − KRS 0000675297
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Jednaczewie, Jednaczewo − KRS 0000369168
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Milewie - Puchałach, Milewo - Puchały − KRS 0000093738
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Osowcu, Osowiec − KRS 0000070175
 13. Spółdzielnia Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych Agroplon, Chojny-naruszczki − KRS 0000521109
 14. Stowarzyszenie Łomżyńskie Filary, Łomża − KRS 0000326799
 15. Stowarzyszenie Sportowe Rekord Zambrów, Zambrów − KRS 0000454707

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Jedność W Łomży, Łomża − KRS 0000117449
 3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Śniadowie, Śniadowo − KRS 0000161643
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa, Łomża − KRS 0000133169

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 900 000,00zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 rok.
  Zamawiający: Gmina Zbójna, Zbójna
  1. Przedmiotem zamówienia jest:

  Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego
  w wysokości 900 000,00zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 rok.

  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1.1. Udzielenie kredytu w wysokości 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych)
  w 2015 roku.
  1.2. Uruchomienie kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego w jednej transzy.
  1.3. Okres kredytowania: do 31 grudnia 2025 roku.
  1.4. Spłata kredytu nastąpi w 18 nierównych ratach, począwszy od dnia 31 stycznia 2019 roku.  1.5. Wysokość rat kapitałowych według harmonogramu j.n.:


  1 31-01-2019 10 000,00
  2 31-01-2020 10 000,00
  3 31-01-2021 50 000,00
  4 31-01-2022 50 000,00
  5 31-01-2023 50 000,00
  6 31-01-2024 50 000,00
  7 31-01-2025 56 667,00
  8 28-02-2025 56 667,00
  9 31-03-2025 56 667,00
  10 30-04-2025 56 667,00
  11 31-05-2025 56 667,00
  12 30-06-2025 56 667,00
  13 31-07-2025 56 667,00
  14 31-08-2025 56 667,00
  15 30-09-2025 56 667,00
  16 31-10-2025 56 667,00
  17 30-11-2025 56 667,00
  18 31-12-2025 56 663,00
  900 000,00


  1.6. Karencja w spłacie kapitału do 31.12.2018r.
  1.7. Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca w którym uruchomiony zostanie kredyt.
  1.8. Oprocentowanie kredytu zmienne uzależnione od stawki WIBOR 1M z 1-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kredytu i odsetek oraz stałej marży banku w trakcie trwania umowy.
  1.9. Prowizja liczona jako % od kwoty uruchomionego kredytu musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu.
  1.10. Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  1.11. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do :
  - wcześniejszej spłaty kredytu, części raty kredytu, raty kredytu lub rat kredytu,
  - zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności
  w dotrzymaniu określonych w SIWZ terminów spłat
  - zmiany harmonogramu spłat rat kredytu
  bez ponoszenia z w.w. tytułów dodatkowych kosztów (prowizji).
  1.12 Stała marża banku (określona w załączniku nr 2 do SIWZ), nie podlegająca zmianie przez cały okres wykonania zamówienia.
  1.13. Do obliczenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia jako stawkę bazową należy przyjąć WIBOR 1M z 28 października 2015r.
  1.14. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość kontrasygnaty Skarbnika na wekslu
  i deklaracji wekslowej oraz podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i oświadczenia o poddaniu się egzekucji wystawcy weksla z kontrasygnatą Skarbnika.
  1.15. W celu umożliwienia oceny zdolności kredytowej Zamawiającego do SIWZ dołącza się odpowiednie dokumenty finansowe (Załącznik nr 8 do SIWZ).
 2. Usługa bankowa dotycząca udzielenia przez bank kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku.
  Zamawiający: Gmina Śniadowo, Śniadowo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie w roku 2014, złotówkowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Rodzaj kredytu: długoterminowy 2. Kwota kredytu: 1.500.000 zł 3. Waluta: PLN 4. Okres kredytowania: do 31.12.2024 r. 5. Warunki spłaty rat kredytu: - 2015 rok - 12 rat miesięcznych po 8.300 zł każda - 2016 rok - 12 rat miesięcznych po 8.300 zł każda - 2017 rok - 12 rat miesięcznych po 8.300 zł każda, - 2018 rok - 12 rat miesięcznych po 8.300 zł każda, - 2019 rok - 12 rat miesięcznych po 8.300 zł każda, - 2020 rok - 12 rat miesięcznych po 11.600 zł każda, - 2021 rok - 12 rat miesięcznych po 11.600 zł każda, - 2022 rok - 12 rat miesięcznych po 11.600 zł każda, - 2023 rok - 12 rat miesięcznych po 17.000 zł każda, - 2024 rok - 12 rat miesięcznych po 31.700 zł każda, Należne raty oraz odsetki płatne miesięcznie, odsetki od miesiąca, w którym uruchomiona zostanie kwota kredytu, natomiast raty od stycznia 2015 roku. Odsetki oraz raty płatne ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. 6. Termin i sposób udostępnienia środków Zamawiającemu (kredytobiorcy): Dokładna data uruchomienia kredytu zostanie podana przez Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie korzystał z udostępnionych mu kwot kredytu poprzez przekazanie przez Wykonawcę (bank) środków na rachunek Zamawiającego (kredytobiorcy), jednorazowo bądź w transzach. Zamawiający zastrzega możliwość: - zmiany terminu uruchomienia kredytu, - wykorzystania mniejszej kwoty kredytu, - rezygnacji z części kredytu, - wcześniejszej spłaty kredytu, - spłaty kredytu w transzach, - wypłaty kredytu w kilku transzach. bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 7. Oprocentowanie kredytu i warunki jego spłaty: a) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, na bazie stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres spłaty raty oraz odsetek oraz stałej marży banku w trakcie obowiązywania umowy, b) Odsetki będą naliczane i pobierane w okresach miesięcznych od kwoty aktualnego zadłużenia, c) Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok obrachunkowy oraz miesiące mają rzeczywistą liczbę dni. d) Dla obliczenia wysokości odsetek na potrzeby złożenia oferty należy przyjąć obowiązującą stawkę WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oferty, natomiast uruchomienie kredytu nastąpi w pełnej wysokości w dniu 31 października 2014 roku. 8. Forma zabezpieczenia kredytu: Formą zabezpieczenia kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Zamawiającego. 9. Przeznaczenie kredytu: Kredyt zostanie wykorzystany na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 1.500.000 zł, na którą składają się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Śniadowo na 2014 rok (zarówno już poniesione jak też dokonywane w przyszłości w ramach roku budżetowego 2014).
 3. Obsługa rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna.
  Zamawiający: Gmina Zbójna, Zbójna
  1. Przedmiotem zamówienia jest:

  Obsługa rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna.

  Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:

  Obsługę rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna i jednostek organizacyjnych wraz z punktem obsługi tego rachunku na terenie miejscowości Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie na okres 3 lat od podpisania umowy.

  Wykaz jednostek organizacyjnych:
  - Urząd Gminy Zbójna,
  - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej,
  - Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej,
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej,
  - Szkoła Podstawowa w Zbójnej,
  - Gimnazjum w Zbójnej,
  - Szkoła Podstawowa w Dobrym Lesie,
  - Szkoła Podstawowa w Kuziach.
  Bieżąca obsługa bankowa obejmuje:
  a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Zbójna,
  b) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego jednostek organizacyjnych,
  c) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych dla Gminy Zbójna i jednostek organizacyjnych,
  d) otwieranie i prowadzenie dodatkowych rachunków pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Zbójna, w tym rachunków związanych ze środkami z funduszy Unii Europejskiej i inne,
  e) obsługę operacji finansowych pod względem kasowym budżetu Gminy Zbójna na poziomie Urzędu Gminy w Zbójnej i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
  f) realizację poleceń przelewu,
  g) realizację przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego,
  h) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  i) dokonywanie wypłat gotówkowych,
  j) udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy Zbójna (na pisemny wniosek Gminy, do wysokości określonej na każdy rok w uchwale budżetowej),
  k) sporządzanie wyciągów bankowych z każdego rachunku bankowego na każdy dzień roboczy po każdej zmianie salda,
  l) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
  m) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
  n) udostępnienie bankowości elektronicznej.
  Wykonawca zapewni kompleksową obsługę Zamawiającego w oddziale, placówce, filii lub agencji na terenie miejscowości Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie.
 4. Usługa bankowa dotycząca udzielenia przez bank kredytu długoterminowego w wysokości 1 691 439 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Gmina Śniadowo, Śniadowo
  1. Rodzaj kredytu: długoterminowy 2. Kwota kredytu: 1 691 439 zł 3. Waluta: PLN 4. Okres kredytowania: do 31.12.2023 r. 5. Warunki spłaty kredytu: - 2014 rok - 12 rat miesięcznych po 17 500 zł każda, - 2015 rok - 12 rat miesięcznych po 17 500 zł każda - 2016 rok - 12 rat miesięcznych po 17 500 zł każda - 2017 rok - 12 rat miesięcznych po 12 600 zł każda, - 2018 rok - 12 rat miesięcznych po 12 600 zł każda, - 2019 rok - 12 rat miesięcznych po 12 600 zł każda, - 2020 rok - 12 rat miesięcznych po 12 600 zł każda, - 2021 rok - 12 rat miesięcznych po 12 600 zł każda, - 2022 rok - 12 rat miesięcznych po 12 600 zł każda, - 2023 rok - 11 rat miesięcznych po 12 600 zł każda i ostatnia wyrównująca w kwocie 15 639 zł. Należne raty oraz odsetki płatne miesięcznie, odsetki od miesiąca, w którym uruchomiona zostanie kwota kredytu, natomiast raty od stycznia 2014 roku. Odsetki oraz raty płatne ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. 6. Termin i sposób udostępnienia środków Zamawiającemu (kredytobiorcy): Dokładna data uruchomienia kredytu zostanie podana przez Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie korzystał z udostępnionych mu kwot kredytu poprzez przekazanie przez Wykonawcę (bank) środków na rachunek Zamawiającego (kredytobiorcy), jednorazowo bądź w transzach. Zamawiający zastrzega możliwość: - zmiany terminu uruchomienia kredytu, - wykorzystania mniejszej kwoty kredytu, - rezygnacji z części kredytu, - wcześniejszej spłaty kredytu, - spłaty kredytu w transzach, - wypłaty kredytu w kilku transzach. bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 7. Oprocentowanie kredytu i warunki jego spłaty: a) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, na bazie stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres spłaty raty oraz odsetek oraz stałej marży banku w trakcie obowiązywania umowy, b) Odsetki będą naliczane i pobierane w okresach miesięcznych od kwoty aktualnego zadłużenia, c) Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok obrachunkowy oraz miesiące mają rzeczywistą liczbę dni. d) Dla obliczenia wysokości odsetek na potrzeby złożenia oferty należy przyjąć obowiązującą stawkę WIBOR 3M z dnia 29 października 2013 roku, natomiast uruchomienie kredytu w pełnej wysokości w dniu 29 listopada 2013 roku. 8. Forma zabezpieczenia kredytu: Formą zabezpieczenia kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Zamawiającego. 9. Przeznaczenie kredytu: Kredyt zostanie wykorzystany na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 971 204 zł, na którą składają się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Śniadowo na 2013 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Inne osoby dla Borkowski Paweł (33 osoby):