Kogo reprezentuje osoba

Borkowski Stanisław

w KRS

Stanisław Borkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Nazwisko:Borkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1941 r., wiek 78 lat
Miejscowości:Końskie (Świętokrzyskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antos Henryk, Baran Zdzisław Mieczysław, Bielecki Janusz, Borkowski Adam Marian, Brandeburg Jan Zbigniew, Brot Waldemar Tadeusz, Fijałkowski Tadeusz Henryk, Gaca Mirosław, Gaździk Maria, Gwadera Grzegorz, Janus Stanisław Antoni, Kacprzak Bogdan, Kopera Stanisław, Kozłowski Jan, Kołek Janina, Królik Henryk, Kwiecień Dariusz Paweł, Marszalik Jan, Marszałek Stanisław, Michałowski Hieronim Michał, Natkański Dariusz Jerzy, Nowak Tadeusz, Olejnik Alojzy, Palus Kazimierz, Palus Stanisław Józef, Patrzyczny Stanisław, Pawlak Stanisław, Rogulski Stanisław, Śliwka Stanisław, Ślusarczyk Józef, Staroń Edward, Stępień Wiesław Zbigniew, Stępniak Marian Stanisław, Szatan Stanisław, Szczepaniak Krzysztof, Wanat Zofia, Wiśnik Józef, Worach Henryk, Zbroszczyk Jacek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojciechowski Jarosław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Końskich, Końskie − KRS 0000100386
 2. Bank Spółdzielczy W Opocznie, Opoczno − KRS 0000124981
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Inowłodzu, Inowłódz − KRS 0000104252
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Żarnowie, Żarnów − KRS 0000204088
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Bielinach, Bieliny − KRS 0000080579
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Klwowie, Klwów − KRS 0000236898
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Poświętnem, Poświętne − KRS 0000180307
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Sulgostowie, Sulgostów − KRS 0000079923
 9. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Końskie − KRS 0000092256
 10. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Radzice, Radzice Duże − KRS 0000308855
 11. Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Klwów, Klwów − KRS 0000201643
 12. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Łagów − KRS 0000312036
 13. Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Opoczyńskiej, Opoczno − KRS 0000325524
 14. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Nad Kuźniczką, Sorbin − KRS 0000065707

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Radoszycach, Radoszyce − KRS 0000130078
 2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Radostowa, Kielce − KRS 0000135347

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Roboty towarzyszące zadaniu - Przebudowa Rynku w Wolsztynie
  Zamawiający: Gmina Wolsztyn, Wolsztyn
  Zmianie uległ zakres robót do wykonania:

  -Wyłącza się z zakresu prac wykonanie podestu drewnianego - siedziska , który pierwotnie podkreślał lokalizację pojedynczego drzewa w centralnej części rynku;
  -Celem uzyskania symetrycznego układu aranżacji nasadzeń w płycie rynku przewiduje się dodatkową aranżację punktu na choinkę świąteczną z zasilaniem energetycznym;
  -W ramach małej architektury wprowadza się zamiennie siedziska - obramienia pozostawionych drzew;
  -Z uwagi na wniosek Wolsztyńskiego Domu Kultury przewiduje się wykonanie zakotwiczenia zadaszenia - namiotu dwumasztowego;
  -Wprowadza się dodatkowo oznakowanie nawierzchni przejścia dla pieszych, oraz oznakowanie pionowe po ostatecznym zatwierdzeniu organizacji ruchu przez starostwo powiatowe;
  -Wprowadza się dodatkowe elementy wizualne w nawierzchni rynku przed wejściem do Ratusza, celem uwypuklenia kolorystyki stopni wejścia do budynku, które to wejście zostało wykonane podczas rozbudowy budynku Ratusza , już po zatwierdzeniu pierwotnego projektu przebudowy rynku;
  -Korekcie podlegają również podejścia pod wejścia do budynków z uwagi na uprzednio prowadzone remonty na obiektach i zmieniające się spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni;
  -Korekty obramień pni pozostawionych drzew w pasie fasady południowej i wschodniej rynku (krawężniki wyoblone, podniesione);
  -W związku ze zmianami w aranżacji nawierzchni Rynku wprowadza się roboty budowlane związane z wykonaniem zasilania energetycznego takich punktów jak : choinka świąteczna, gniazda wtykowe przy drzewach, tablica ogłoszeń, kamery itp.


  Zakres robót towarzyszących:

  - nawierzchnia z płyt kamiennych w miejscu zlikwidowanego podestu drewnianego -137,40 m2;
  -wykonanie siedzisk z elementów granitowych stanowiących obramowania niektórych z pozostawionych drzew - 3 kpl. łącznie z elementami towarzyszącymi;
  -nawierzchnia z płyt kamiennych w miejscu zlikwidowanej sceny plenerowej przewidzianej początkowo do wykonania z koski granitowej - 49,0 m2;
  -zmiana aranżacji płyty przed głównym wejściem do budynku - wprowadzenie kompozycji płyt szarych i czerwonych - 112,0m2;
  -zmiana ilości i typów obramowań drzew przed budynkiem Ratusza oraz w pasie fasady południowej i wschodniej Rynku;
  -wymiana studni TPSA - 11kpl;
  -wykonanie fundamentów do kotwienia hali namiotowej;
  -dodatkowe podłączenia rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej - 9,0 kpl.;
  -wykonanie zasilania elektroenergetycznego takich punktów jak choinka świąteczna, gniazda wtykowe przy drzewach, tablica ogłoszeń, kamery itp.
 2. Przebudowa Rynku w Wolsztynie
  Zamawiający: Gmina Wolsztyn, Wolsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja nawierzchni rynku w Wolsztynie wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego. Zakres zamówienia obejmuje modernizację nawierzchni w zakresie etapów 1, 2, 3, 4, oznaczonych graficznie na rysunku stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.
  Zamówienie obejmuje m.in.:
  a). roboty rozbiórkowe elementów dróg, małej architektury, fontanny, wraz z oczyszczeniem materiałów przeznaczonych do ponownego wykorzystania i przewiezieniem w miejsce wskazane przez inwestora oraz wywozem gruzu, gruntu i odpadów;
  b). wycinkę i przesadzenia drzew;
  c). wykonanie jezdni o nawierzchni:
  - z kostki sjenitowej 8/10 na powierzchni łącznie ca 1160 m2,
  - z kostki granitowej 8/10 na powierzchni łącznie ca 560 m2,
  wraz ze ściekami ulicznymi, na podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego i krawężnikami kamiennymi;
  d). wykonanie chodników i placów na podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego, o nawierzchni:
  - z płyt granitowych gr. 8 cm, szerokości 0,5 - 1,0 m i zmiennej długości - na powierzchni łącznie ca 2600 m2,
  - z kostki granitowej 8/10 o powierzchni 75,4 m2,
  - z kostki granitowej 4/6 na powierzchni łącznie ca 1320 m2,
  - z kostki sjenitowej 4/6 na powierzchni łącznie ca 200 m2,
  e). podest z drewna egzotycznego o pow. 75,4 m2;
  f). wykonanie linii kablowej o długości 698m oraz montaż 29 słupów oświetlenia ulicznego.

Inne osoby dla Borkowski Stanisław (29 osób):