Kogo reprezentuje osoba

Borowiak Dolatowska Elżbieta

w KRS

Elżbieta Borowiak Dolatowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Nazwisko:Borowiak Dolatowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Kamień Pomorski (Zachodniopomorskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bodzęta Ewa Lilla, Brudkowska Regina, Czerkawska Jadwiga, Gawle Grażyna Elżbieta, Janik Jolanta Jadwiga, Kalińska Bogumiła Józefa, Kuczyńska Marzanna Ewa, Malinowska Leokadia Maria, Olkiewicz Wiesława, Szostak Ewa, Szymański Piotr Jarosław, Tarnowska Urszula, Woźniak Wojciech Marian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ludowy Klub Sportowy Iskra Golczewo, Golczewo − KRS 0000089839
 2. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło W Kamieniu Pomorskim, Kamień Pomorski − KRS 0000081087
 3. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa − KRS 0000162757

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Dostawa produktów żywnościowych, naczyń jednorazowych oraz środków higienicznych do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim transportem oraz na koszt i ryzyko Dostawcy
  Zamawiający: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim, Kamień Pomorski
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych (kod CPV - 15000000, 03200000), naczyń jednorazowych oraz środków higienicznych (39000000) do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim transportem oraz na koszt i ryzyko Dostawcy. 2. Wykaz oraz ilości poszczególnych produktów spożywczych znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Podane w załączniku nr 5 ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy wg faktycznych potrzeb Zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Oferta musi zostać złożona na co najmniej jedną z części: 1. Przetwory sypkie, przetwory 2. Pozostałe przetwory spożywcze 3. Tortille 4. Warzywa, owoce, kiszonki 5. Drób i przetwory drobiowe 6. Mięso wieprzowe, wołowe i wędliny 7. Ryby mrożone i solone 8. Przetwory rybne 9. Produkty mleczarskie i jaja 10. Wyroby piekarnicze 11. Mrożonki 12. Przyprawy sypkie 13. Soki naturalne 14. Produkty zbożowe (zgodne z rozporządzeniem w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty...) 15. Produkty zbożowe 2 16. Słodycze 17. Napoje, soki, wody mineralne 18. Produkty pszczelarskie 19. Naczynia jednorazowego użytku i środki higieniczne.
 2. Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 2 w roku szkolnym 2015/2016
  Zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty, Kamień Pomorski
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa gotowych posiłków ściśle według jadłospisu Zamawiającego, stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ tj. śniadanie, zupa, drugie danie z kompotem i podwieczorek, dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 - 5 lat uczęszczających do Przedszkola Publicznego Nr 1 i Nr 2 w Kamieniu Pomorskim w okresie od 01.09.2015 do 31.08.2016 z włączeniem 1 miesiąca wakacyjnego. 2. Szacunkowa ilość posiłków w okresie trwania umowy: Przedszkole Publiczne Nr 1 (100 dzieci) - śniadanie - 16 000 szt. - zupa - 16 000 szt. - drugie danie z kompotem - 14 000 szt. - podwieczorek - 14 000 szt. Przedszkole Publiczne Nr 2 (140 dzieci) - śniadanie - 25 000 szt. - zupa - 25 000 szt. - drugie danie z kompotem - 25 000 szt. - podwieczorek - 25 000 szt. 3. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. 4. Wykonawca zobowiązuje się do: a) Dostarczenia odpowiedniej ilości posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w następujący sposób: do godz. 15.00 dnia poprzedzającego zamówienie ilości śniadań na następny dzień, do godz. 9.30 zamówienie ilości obiadów na dany dzień, telefonicznie lub osobiście. b) Przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości. Proces produkcji oraz dystrybucji posiłków odbywać musi się zgodnie z wymogami sanitarnymi, zwłaszcza z wymogami dobrej praktyki higienicznej HACCP c) Przygotowania i dostarczenia posiłków spełniających wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 5 lat oraz zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywności i Żywienia, d) Wykonywania posiłków z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.) z gwarancją świeżości artykułów i produktów. Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie). W celu sprawdzenia jakości oraz dostawcy surowców służących do produkcji dań obiadowych Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów zakupowych podmiotu wykonującego usługę cateringu. e) Wyklucza się sporządzanie potraw z proszku za wyjątkiem budyniu i kisielu f) Dostarczania posiłków na własny koszt, własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno techniczne do przewozu żywności), w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych posiłków. Pojemniki i termosy muszą być szczelnie zamykane. Przygotowane posiłki powinny posiadać temperaturę zgodną z wymogami, minimalna temperatura zupy winna wynosić 78ºC, drugiego dania 65ºC, a maksymalna temperatura produktów zimnych (surówki, sałatki, pasty, sery itp.) 10ºC. Odbiór dostarczonych posiłków potwierdzony będzie każdorazowo podpisem upoważnionego pracownika przedszkola, g) Pobierania oraz przechowywania próbek dostarczonych posiłków w specjalnie przeznaczonych do tego lodówkach przez okres 72 godz. od upływu dnia pobrania próbek w miejscu produkcji potraw. h) W przypadku wyjazdu dzieci na wycieczkę Wykonawca zobowiązuje się w ramach środków przeznaczonych na wyżywienie do przygotowania tzw. suchego prowiantu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanej wycieczce telefonicznie z 3 dniowym wyprzedzeniem. i) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionych dzieci. j) Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. k) Posiłki będą dostarczane do przedszkoli z zachowaniem cyklu: Przedszkole Publiczne Nr 1 7.00 - 7.30 - dostawa śniadania do przedszkola 11.00 - 11.30 - dostawa zupy do przedszkola 13.00 - 13.30 - dostawa drugiego dania i podwieczorku do przedszkola Przedszkole Publiczne Nr 2 6.30 - 7.00 - dostawa śniadania do przedszkola 11.00 - 11.15 - dostawa zupy do przedszkola 13.00 - 13.15 - dostawa drugiego dania i podwieczorku do przedszkola 5. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do jakości i gramatury posiłków, zastrzega sobie prawo do skierowania próbek posiłków do kontroli przez uprawnione organy państwowe na koszt Wykonawcy. 6. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług przedszkola obciążają Zamawiającego.
 3. Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 2 w roku szkolnym 2014/2015
  Zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty, Kamień Pomorski
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa gotowych posiłków ściśle według jadłospisu Zamawiającego, stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ tj. śniadanie, zupa, drugie danie z kompotem i podwieczorek, dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 - 5 lat uczęszczających do Przedszkola Publicznego Nr 1 i Nr 2 w Kamieniu Pomorskim w okresie od 01.09.2014 do 31.08.2015 z wyjątkiem przerw w nauce szkolnej. 2. Szacunkowa ilość posiłków w okresie trwania umowy: Przedszkole Publiczne Nr 1 (100 dzieci) - śniadanie - 11 000 szt. - zupa - 11 500 szt. - drugie danie z kompotem - 11 500 szt. - podwieczorek - 9 500 szt Przedszkole Publiczne Nr 2 (140 dzieci) - śniadanie - 22 000 szt. - zupa - 22 000 szt. - drugie danie z kompotem - 22 000 szt. - podwieczorek - 20 000 szt. 3. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. 4. Wykonawca zobowiązuje się do: a) Dostarczenia odpowiedniej ilości posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w następujący sposób: do godz. 15.00 dnia poprzedzającego zamówienie ilości śniadań na następny dzień, do godz. 9.30 zamówienie ilości obiadów na dany dzień, telefonicznie lub osobiście. b) Przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości. Proces produkcji oraz dystrybucji posiłków odbywać musi się zgodnie z wymogami sanitarnymi, zwłaszcza z wymogami dobrej praktyki higienicznej HACCP c) Przygotowania i dostarczenia posiłków spełniających wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 5 lat oraz zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywności i Żywienia, d) Wykonywania posiłków z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.) z gwarancją świeżości artykułów i produktów. Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie). W celu sprawdzenia jakości oraz dostawcy surowców służących do produkcji dań obiadowych Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów zakupowych podmiotu wykonującego usługę cateringu. e) Wyklucza się sporządzanie potraw z proszku za wyjątkiem budyniu i kisielu f) Dostarczania posiłków na własny koszt, własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno techniczne do przewozu żywności), w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych posiłków. Pojemniki i termosy muszą być szczelnie zamykane. Przygotowane posiłki powinny posiadać temperaturę zgodną z wymogami, minimalna temperatura zupy winna wynosić 78ºC, drugiego dania 65ºC, a maksymalna temperatura produktów zimnych (surówki, sałatki, pasty, sery itp.) 10ºC. Odbiór dostarczonych posiłków potwierdzony będzie każdorazowo podpisem upoważnionego pracownika przedszkola, g) Pobierania oraz przechowywania próbek dostarczonych posiłków w specjalnie przeznaczonych do tego lodówkach przez okres 72 godz. od upływu dnia pobrania próbek w miejscu produkcji potraw. h) W przypadku wyjazdu dzieci na wycieczkę Wykonawca zobowiązuje się w ramach środków przeznaczonych na wyżywienie do przygotowania tzw. suchego prowiantu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanej wycieczce telefonicznie z 3 dniowym wyprzedzeniem. i) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionych dzieci. j) Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. k) Posiłki będą dostarczane do przedszkoli z zachowaniem cyklu: Przedszkole Publiczne Nr 1 7.00 - 7.30 - dostawa śniadania do przedszkola 11.00 - 11.30 - dostawa zupy do przedszkola 13.00 - 13.30 - dostawa drugiego dania i podwieczorku do przedszkola Przedszkole Publiczne Nr 2 6.30 - 7.00 - dostawa śniadania do przedszkola 11.00 - 11.15 - dostawa zupy do przedszkola 13.00 - 13.15 - dostawa drugiego dania i podwieczorku do przedszkola 5. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do jakości i gramatury posiłków, zastrzega sobie prawo do skierowania próbek posiłków do kontroli przez uprawnione organy państwowe na koszt Wykonawcy. 6. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług przedszkola obciążają Zamawiającego.
 4. Dożywianie uczniów w szkołach w Kamieniu Pomorskim i na terenie gminy w okresie od 02 września 2013r. do 27 czerwca 2014r..
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Kamień Pomorski
  Przedmiotem zamówienia jest usługa: dożywianie uczniów szkół w Kamieniu Pomorskim i na terenie gminy: - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamieniu Pomorskim - szacunkowa ilość uczniów -13, szacunkowa ilość posiłków -2379; - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamieniu Pomorskim - szacunkowa ilość uczniów - 11, szacunkowa ilość posiłków - 2013; - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim - szacunkowa ilość uczniów - 3, szacunkowa ilość posiłków - 549; - Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim - szacunkowa ilość uczniów -6, szacunkowa ilość posiłków - 1098; - Szkoła Podstawowa we Wrzosowie - szacunkowa ilość uczniów - 10, szacunkowa ilość posiłków - 1830. Zakres zamówienia obejmuje: przygotowanie i dostarczenie 7 869 posiłków - z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego - tj. posiłku śniadaniowego (szklanka mleka oraz jedna bułka z masłem i dodatkiem) oraz jednodaniowego posiłku obiadowego dziennie w dniach nauki w roku szkolnym 2013/2014 (okres od 02 września 2013 r. do 27 czerwca 2014 r.- z uwzględnieniem przerw w nauce m.in. dni świątecznych, ferii, wakacji, itp.), dla uczniów szkół w Kamieniu Pomorskim i na terenie gminy. Podana ilość posiłków może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Liczba dzieci może być weryfikowana telefonicznie z 1- dniowym wyprzedzeniem. W ramach usługi dożywiania należy przygotować i dostarczyć: 1) posiłek śniadaniowy (szklanka mleka oraz jedna bułka z masłem i dodatkiem), 2) jednodaniowy posiłek obiadowy, który będzie przygotowywany w następujący sposób: - dwa razy w tygodniu posiłek w formie zupy na wywarze mięsnym Rodzaje zupy: - Pomidorowa z ryżem, - Krupnik z ziemniakami zabielany + pieczywo, - Jarzynowa (7 składnikowa) zabielana + pieczywo), - Rosół z makaronem + mięso drobiowe gotowane, - Kapuśniak + pieczywo, - Ogórkowa zabielana + pieczywo, - Grochówka + pieczywo, - Klopsowa + pieczywo. Każda porcja powinna zawierać wkładkę w postaci mięsa (80g), pieczywo - 2 kromki chleba lub bułka podawana naprzemiennie. - dwa razy w tygodniu posiłek - obiad drugo daniowy Rodzaj dania: - Filet drobiowy panierowany + ziemniaki puree + surówka, - Kotlet schabowy + ziemniaki puree + surówka z białej kapusty, - Kotlet drobiowy zawijany (z pieczarkami lub żółtym serem) + frytki + surówka, - Gulasz wieprzowy + kasza + ogórek kiszony, - Pieczeń wieprzowa + sos + kopytka + surówka, - Kotlet mielony + ziemniaki puree + buraczki czerwone na zimno, - Gołąbki + ziemniaki puree + sos pomidorowy, - Makaron spaghetti + sos boloński z mięsem mielonym, - Udko z kurczaka + frytki + surówka, - Potrawka z kurczaka + ryż + biały sos + groszek z marchewką na ciepło, - Filet rybny + ziemniaki puree + surówka. jeden raz w tygodniu obiad drugo daniowy Rodzaj dania: - Pierogi ruskie z tłuszczem i cebulką, - Pierogi z serem na słodko, - Pierogi z owocami na słodko, - Pierogi leniwe z masłem i cukrem, - Naleśniki z dżemem lub serem, - Placki ziemniaczane z cukrem + jogurt owocowy, - Racuchy z jabłkami z cukrem pudrem, - Kluski kładzione + warzywa + biała kapusta zasmażana, - Ryż z jabłkami i cukrem + jogurt, - Krokiety z pieczarkami lub kapustą i grzybami + czysty barszcz, Żadne z dań nie może powtórzyć się w przeciągu miesiąca. Gramatura posiłku: - Ziemniaki, kasza, makaron, frytki - 200 g, - Mięso, ryba, kiełbasa - 100 g, - Surówka, jarzyny gotowane - 100 g, - Naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, racuchy - od 250 g do 300 g, - Zupa - 400 g. Do każdego dania drugo daniowego kompot lub sok w ilości 150 ml, a do zupy deser o takiej samej gramaturze. Posiłki muszą posiadać wymagalną przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Należy unikać częstego powtarzania tych samych potraw. Posiłki, sposób ich przygotowania oraz transportu powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010r. nr 136 poz. 914 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych. Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży. Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostarczanych posiłków. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, na własny koszt, w specjalistycznych termosach posiadających odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny lub w innych pojemnikach, naczyniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych posiłków. O czystość termosów zadba Wykonawca posiłków. Posiłki muszą być gorące, gotowe do spożycia po ich dostarczeniu. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłków wraz ze swoimi naczyniami i sztućcami wielokrotnego użytku lub naczyniach jednorazowego użytku. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokładne mycie i dezynfekowanie naczyń i sztućców wielorazowego użytku. Posiłki powinny być przewożone samochodem dostawczym dopuszczonym przez SANEPID do przewozu posiłków. Wykonawca zapewnia wywóz odpadów pozostających po dostarczonych posiłkach. Harmonogram wywozu odpadów Wykonawca ustala z Dyrektorami szkół. Pomieszczenia dostosowane do wydawania posiłków zapewnia szkoła. Wykonawca zadba o wydawanie, asystowanie podczas konsumpcji posiłków oraz o czystość pomieszczeń, w których wydawane i spożywane będą posiłki. Wykonawca będzie podawał tygodniowy jadłospis Dyrektorom szkół. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Dyrektorów szkół w każdym czasie będą brane pod uwagę przez Wykonawcę. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Dla potrzeb badań żywności przez Sanepid codziennie do każdej ze szkół obowiązkowo należy dostarczyć próbki w następujących ilościach po 150 g każdej składowej części potrawy w tym zup, mięs, potraw mięsnych i rybnych, jarzyn gotowanych, sosów, potraw mącznych, sałatek, surówek, wyrobów garmażeryjnych, wędlin i wyrobów wędliniarskich (w jednym kawałku) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. Nr 80, poz. 545 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania miejsca, w którym przygotowywane są posiłki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli Wykonawcy przy realizacji zamówienia. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Dyrektorów szkół co do jakości posiłków Zamawiający po komisyjnym zbadaniu posiłku może żądać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania próbek posiłków do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami wyżej wymienionych szkół. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmieniającą się liczbę osób dożywianych, która zależna będzie od spełnienia określonych przepisami prawa kryteriów umożliwiających udzielenie pomocy w formie dożywiania . W przypadku nieobecności uprawnionego do posiłku ucznia Wykonawca nie obciąży Zamawiającego kosztami posiłku przysługującego temu uczniowi pod warunkiem zgłoszenia nieobecności ucznia przez rodziców lub opiekunów dziecka nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wydania posiłku. Nadzór nad jakością i prawidłowością dostarczonych posiłków ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia sprawować będzie ze strony Zamawiającego osoba odpowiedzialna z danej szkoły wskazana z imienia i nazwiska przez Dyrektora szkoły, która może odmówić ich przyjęcia, oraz pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim.
 5. Dożywianie uczniów w szkołach w Kamieniu Pomorskim i na terenie gminy /oprócz Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim / w okresie od 02 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Kamień Pomorski
  Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów szkół w Kamieniu Pomorskim i na terenie gminy: - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamieniu Pomorskim - 10 uczniów - 1240 posiłków; - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim - 3 uczniów - 372 posiłki; - Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim - 8 uczniów - 992 posiłki; - Szkoła Podstawowa we Wrzosowie - 8 uczniów - 992 posiłki. Wspólny słownik zamówień (CPV): 55.52.31.00 - 3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych, 55.52.40.00 - 9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół Zakres zamówienia obejmuje: przygotowanie i podanie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim - 10 uczniów, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim - 3 uczniów, Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim - 8 uczniów, Szkoły Podstawowej we Wrzosowie - 8 uczniów posiłku śniadaniowego (szklanka mleka oraz jedna bułka z masłem i dodatkiem) oraz jednego gorącego posiłku dziennie (drugie danie obiadowe) w dniach nauki w roku szkolnym 2012/2013 (okres od 02 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.). Godziny dostarczania i wydawania posiłków w szkołach Wykonawca ustali z dyrektorami szkół. Ilość posiłków może ulec zmianie w zależności od liczby dzieci zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim. Powyższa okoliczność nie może być powodem zerwania umowy. Posiłki muszą być sporządzane z produktów świeżych, wyklucza się mięso i przetwory z puszek konserwowych. Ponadto wymagania zdrowotne żywności oraz wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny winny być stosowane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Z 2006r. Nr 171, poz. 1225) oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki powinny być sporządzane i wydawane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Powinny być przygotowywane z uwzględnieniem norm żywieniowych o wysokiej wartości odżywczej. Należy unikać częstego powtarzania tych samych potraw. Ponadto posiłki muszą być przygotowywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Posiłki powinny być przewożone w termosach gastronomicznych zapewniających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny lub w innych pojemnikach, naczyniach gwarantujących utrzymanie właściwej temperatury. Posiłki wykonawca dostarczać będzie własnym transportem w specjalistycznych termosach, naczyniach, pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Posiłki powinny być przewożone samochodem dostawczym dopuszczonym przez SANEPID do przewozu posiłków. Cena posiłków winna zawierać również koszt dowozu posiłków do placówek oraz koszt naczyń i sztućców. Dostawca zadba o wydawanie, asystowanie podczas konsumpcji posiłków oraz o czystość pomieszczeń, w których wydawane i spożywane będą posiłki. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmieniającą się liczbę osób dożywianych, która zależna będzie od spełnienia określonych przepisami prawa kryteriów umożliwiających udzielenie pomocy w formie dożywiania . W przypadku nieobecności uprawnionego do posiłku ucznia Wykonawca nie obciąży Zamawiającego kosztami posiłku przysługującego temu uczniowi pod warunkiem zgłoszenia nieobecności ucznia przez rodziców lub opiekunów dziecka nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wydania posiłku

Inne osoby dla Borowiak Dolatowska (158 osób):