Kogo reprezentuje osoba

Borowiak Elżbieta

w KRS

Elżbieta Borowiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Nazwisko:Borowiak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1960 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Łubowo (Wielkopolskie)
Przetargi:14 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chudy Tadeusz, Dziurdzia Grzegorz Nikodem, Graczyk Zbigniew, Kleinszmidt Marian, Kołodziejczak Mirosław Stanisław, Kuszak Zenon, Leśny Henryk Jan, Michalak Krzysztof Jerzy, Muskała Mirosław, Owczarzak Seweryn, Sądej Józef, Sołtysik Antoni, Talarczyk Zenon, Łabusiński Zdzisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Włodarczyk Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Lednickie Stowarzyszenie Producentów Rolnych W Łubowie, Łubowo − KRS 0000097094
 2. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Łubowie, Łubowo − KRS 0000071494
 3. Wielkopolski Bank Spółdzielczy, Poznań − KRS 0000087833

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Arator Sp. Z O.O., Fałkowo − KRS 0000316424
 2. Kosmobud Sp. Z O.O., Kosmowo − KRS 0000389795
 3. Spółdzielnia Łubowo, Fałkowo − KRS 0000064799
 4. Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej Żywej W Łubowie, Fałkowo − KRS 0000207175

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu gnieźnieńskiego z podziałem na zadania
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Gniezno
  Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu gnieźnieńskiego z podziałem na zadania
  zadanie nr 1- gmina Gniezno
  zadanie nr 2 - gmina Kłecko
  zadanie nr 3- gmina Kiszkowo
  zadanie nr 4- gmina Mieleszyn
  zadanie nr 5- gmina Łubowo
  zadanie nr 6- gmina Czerniejewo
  zadanie nr 7- gmina Niechanowo
  zadanie nr 8- gmina Trzemeszno
  zadanie nr 9- gmina Witkowo
  zadanie nr 10- miasto Gniezno
  zadanie nr 11- miasto Czerniejewo
  zadanie nr 12- miasto Witkowo
  Wykonanie usługi polegać będzie na: odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń przy użyciu sprzętu specjalistycznego na drogach powiatowych oraz ulicach w mieście będących drogami powiatowymi zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami PZD.
 2. Równanie i profilowanie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej w Gminie Pobiedziska w roku 2014
  Zamawiający: Gmina Pobiedziska, Pobiedziska
  1. Przedmiotem zamówienia jest równanie i profilowanie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej w Gminie Pobiedziska w roku 2014. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na sześć zadań, które opisane zostały w części IV SIWZ. 3. Roboty należy wykonać zgodnie z ogólną i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - naprawa nawierzchni gruntowych - zgodnie z punktami dotyczącymi równania i profilowania dróg. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia, dodatkowo w ramach danego zamówienia, poza równaniem, także wałowanie odcinka równanej drogi. W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał podwójną liczbę wyrównanej powierzchni (razy dwa). Wałowanie może być zlecone tylko przez Inspektora ds.. utrzymania dróg i oświetlenia drogowego Zamawiającego. 5. Klasyfikacja - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.
 3. Wykaszanie traw na poboczach dróg powiatowych kosiarką mechaniczną
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Gniezno
  Mechaniczne wykaszanie traw obejmuje wykaszanie traw na poboczach wskazanych dróg przy średniej szerokości 1,50 m bez obkaszania znaków.
  Pierwsze koszenie należy wykonać do 30 czerwca 2013 , drugie koszenie należy wykonać w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2013 r.
  Zestawienie ilości m2 mechanicznego wykaszania traw na poboczach dróg powiatowych z podziałem na gminy zadania
  1) Gniezno 151 000 m2
  2) Kłecko 178 000 m2
  3) Kiszkowo 159 000 m2
  4) Mieleszyn 141 000 m2
  5) Łubowo 111 500 m2
  6) Czerniejewo 106 500 m2
  7) Niechanowo 191 000 m2
  8) Trzemeszno 272 000 m2
  9) Witkowo 227 000 m2
 4. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie 2012/2013 na terenie powiatu gnieźnieńskiego z podziałem na zadania: zadanie nr 1 - gmina Gniezno zadanie nr 2 - gmina Kłecko zadanie nr 3 - gmina Kiszkowo zadanie nr 4 - gmina Mieleszyn zadanie nr 5 - gmina Łubowo zadanie nr 6 - gmina Czerniejewo zadanie nr 7 - gmina Niechanowo zadanie nr 8 - gmina Trzemeszno zadanie nr 9 - gmina Witkowo zadanie nr 10 - miasto Gniezno zadanie nr 11 - miasto Czerniejewo zadanie nr 12 - miasto Witkowo
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Gniezno
  Wykonanie usługi polegać będzie na: odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń przy użyciu sprzętu specjalistycznego na drogach powiatowych oraz ulicach w mieście będących drogami powiatowymi zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami PZD.
 5. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie 2011/2012 na terenie powiatu gnieźnieńskiego z podziałem na zadania
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Gniezno
  zadanie nr 1 - gmina Gniezno
  zadanie nr 2 - gmina Kłecko
  zadanie nr 3 - gmina Kiszkowo
  zadanie nr 4 - gmina Mieleszyn
  zadanie nr 5 - gmina Łubowo
  zadanie nr 6 - gmina Czerniejewo
  zadanie nr 7 - gmina Niechanowo
  zadanie nr 8 - gmina Trzemeszno
  zadanie nr 9 - gmina Witkowo
  zadanie nr 10 - miasto Gniezno
  zadanie nr 11 - miasto Czerniejewo
  zadanie nr 12 - miasto Witkowo

  Wykonanie usługi polegać będzie na: odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń przy użyciu sprzętu specjalistycznego na drogach powiatowych oraz ulicach w mieście będących drogami powiatowymi zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami PZD.
 6. BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC NA TERENIE MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
  Zamawiający: Gmina Czerniejewo, Czerniejewo
  1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Czerniejewo polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni jezdni, utwardzaniu dróg gruntowych oraz profilowaniu wraz z wałowaniem. Całość zamówienia została podzielona na cztery niezależne zadania: 1, 2, 3 i 4. W trakcie realizacji robót szacunkowy ich zakres będzie modyfikowany na bieżąco w miarę potrzeb w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe dla poszczególnych rodzajów robót. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych rodzajów robót w ciągu ich realizacji w zależności od potrzeb, których nie można przewidzieć na dzień ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Wynagrodzenie płatne będzie wyłącznie za wykonany zakres robót, wskazany przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu ofertowych cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający będzie określał na bieżąco zakres robót do wykonania wraz z lokalizacją oraz terminy realizacji każdego zakresu zamówienia osobno w formie pisemnej lub ustnej. Wszystkie roboty prowadzone będą na terenie miasta i gminy Czerniejewo, przy spełnieniu wymogów sztuki budowlanej. Zadanie 1,2 i 3 - umowy zostały zawarte w terminie wcześniejszym i opublikowane w BZP Zadanie 4 czyli PROFILOWANIE I WAŁOWANIE DRÓG jest przedmiotem niniejszego ogłoszenia
 7. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie 2010/2011 na terenie powiatu gnieźnieńskiego z podziałem na zadania: zadanie nr 1 - gmina Gniezno zadanie nr 2 - gmina Kłecko zadanie nr 3 - gmina Kiszkowo zadanie nr 4 - gmina Mieleszyn zadanie nr 5 - gmina Łubowo zadanie nr 6 - gmina Czerniejewo zadanie nr 7 - gmina Niechanowo zadanie nr 8 - gmina Trzemeszno zadanie nr 9 - gmina Witkowo zadanie nr 10 - miasto Gniezno zadanie nr 11 - miasto Czerniejewo zadanie nr 12 - miasto Witkowo
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Gniezno
  Przedmiotem zamówienia jest :
  Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie 2010/2011 na terenie powiatu gnieźnieńskiego
  z podziałem na zadania:
  zadanie nr 1 - gmina Gniezno
  zadanie nr 2 - gmina Kłecko
  zadanie nr 3 - gmina Kiszkowo
  zadanie nr 4 - gmina Mieleszyn
  zadanie nr 5 - gmina Łubowo
  zadanie nr 6 - gmina Czerniejewo
  zadanie nr 7 - gmina Niechanowo
  zadanie nr 8 - gmina Trzemeszno
  zadanie nr 9 - gmina Witkowo
  zadanie nr 10 - miasto Gniezno
  zadanie nr 11 - miasto Czerniejewo
  zadanie nr 12 - miasto Witkowo

  Wykonanie usługi polegać będzie na : odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń przy użyciu sprzętu specjalistycznego na drogach powiatowych oraz ulicach w mieście będących drogami powiatowymi zgodnie z wykazem ewidencyjnym dróg oraz zasadami i standardami PZD.

  Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  W oferowanej cenie należy uwzględnić wszystkie czynności wynikające z technologii usługi związane z realizacją zadania oraz nie wymienione w specyfikacji.
  Zakres zadań niniejszego zamówienia obejmuje Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiąca
  rozdział IV SIWZ.
 8. Równanie i profilowanie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej w Gminie Pobiedziska w roku 2010
  Zamawiający: Gmina Pobiedziska, Pobiedziska
  1. Przedmiot zamówienia podzielony został na sześć zadań: Zadanie 1. Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej w miejscowości Pobiedziska oraz w Sołectwach Złotniczki, Stęszewko, Bednary, Łagiewniki, Wronczyn. Łączna powierzchnia dróg przeznaczonych do równania i profilowania wynosi: 327.700 m2. Zadanie 2. Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej w Sołectwach Kociałkowa Górka, Promno, Góra, Jankowo, Borowo Młyn, Kołata. Łączna powierzchnia dróg przeznaczonych do równania i profilowania wynosi: 266.000 m2. Zadanie 3. Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej w Sołectwach Bociniec, Zbierkowo/Polska Wieś, Wagwo, Kocanowo, Latalice, Pomarzanowice, Podarzewo, Główna, Węglewo. Łączna powierzchnia dróg przeznaczonych do równania i profilowania wynosi: 362.200 m2. Zadanie 4. Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej w Sołectwie Biskupice. Łączna powierzchnia dróg przeznaczonych do równania i profilowania wynosi: 248.600 m2. Zadanie 5. Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej w Sołectwie Jerzykowo. Łączna powierzchnia dróg przeznaczonych do równania i profilowania wynosi: 198.300 m2. Zadanie 6. Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej w Pobiedziskach - Letnisko. Łączna powierzchnia dróg przeznaczonych do równania i profilowania wynosi: 122.800 m2. 2. Roboty należy wykonać zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - naprawa nawierzchni gruntowych - zgodnie z punktami dotyczącymi równania i profilowania. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia, dodatkowo w ramach danego zamówienia, poza równaniem, także wałowanie odcinka równanej drogi. W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał podwójną liczbę wyrównanej powierzchni (razy dwa). Wałowanie może być zlecone pisemne tylko przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego
 9. Równanie i profilowanie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej
  Zamawiający: Gmina Pobiedziska, Pobiedziska
  . Przedmiot zamówienia podzielony został na sześć zadań: Zadanie 1. Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej w miejscowości Pobiedziska oraz w Sołectwach Złotniczki, Stęszewko, Bednary, Łagiewniki, Wronczyn. Łączna powierzchnia dróg przeznaczonych do równania i profilowania wynosi: 327.700 m2. Zadanie 2. Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej w Sołectwach Kociałkowa Górka, Promno, Góra, Jankowo, Borowo Młyn, Kołata. Łączna powierzchnia dróg przeznaczonych do równania i profilowania wynosi: 266.000 m2. Zadanie 3. Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej w Sołectwach Bociniec, Zbierkowo/Polska Wieś, Wagwo, Kocanowo, Latalice, Pomarzanowice, Podarzewo, Główna, Węglewo. Łączna powierzchnia dróg przeznaczonych do równania i profilowania wynosi: 362.200 m2. Zadanie 4. Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej w Sołectwie Biskupice. Łączna powierzchnia dróg przeznaczonych do równania i profilowania wynosi: 248.600 m2. Zadanie 5. Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej w Sołectwie Jerzykowo. Łączna powierzchnia dróg przeznaczonych do równania i profilowania wynosi: 198.300 m2. Zadanie 6. Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej w Pobiedziskach - Letnisko. Łączna powierzchnia dróg przeznaczonych do równania i profilowania wynosi: 122.800 m2. 2. Roboty należy wykonać zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - naprawa nawierzchni gruntowych - zgodnie z punktami dotyczącymi równania i profilowania. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia, dodatkowo w ramach danego zamówienia, poza równaniem, także wałowanie odcinka równanej drogi. W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał podwójną liczbę wyrównanej powierzchni (razy dwa). Wałowanie może być zlecone pisemne tylko przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego..
 10. Wykonanie usług w zakresie: - usługi z wykorzystaniem równiarki i walca - usługi transportowe - usługi sprzętem specjalistycznym - usługi załadunku - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg
  Zamawiający: Urząd Gminy Łubowo, Łubowo
  Przedmiotem zamówienia są:
  a) usługi związane z użyciem sprzętu do wykaszania poboczy rowów - stawka godzinowa
  b) usługi transportowe ciągnikami rolniczymi z przyczepami o ładowności 4,5-8t - stawka godzinowa
  c) usługi transportowe samochodami ciężarowymi typu wywrotka o ładowności 6-12t - stawka za kilometr
  d) usługi związane z załadunkiem ładowaczami typu Cyklop lub równoważnymi - stawka godzinowa
  e) usługi związane z użyciem walca - stawka godzinowa
  f) usługi związane z użyciem równiarki - stawka godzinowa
  g) usługi asenizacyjne sprzętem specjalistycznym polegające na przewożeniu ścieków z terenu gminy do gminnych oczyszczalni beczkowozem 4,5tys litrów - stawka godzinowa
  h) usługi asenizacyjne sprzętem specjalistycznym polegające na przewożeniu ścieków z terenu gminy do gminnych oczyszczalni beczkowozem 9tys. litrów- stawka godzinowa
  i) usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych przy użyciu pługów lekkich - stawka godzinowa
  j) usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych przy użyciu pługów średnich - stawka godzinowa
  k) zwalczanie śliskości dróg gminnych - cena za kilometr z materiałem
  l) usługi koparko - ładowarką - stawka godzinowa
 11. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2009/2010 w gminie Pobiedziska w rejonie I, gmina Pobiedziska
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, Pobiedziska
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych pozamiejskich w rejonie I w sezonie 2009/2010.
  2. Drogi gminne w akcji zimowego utrzymania dróg należy utrzymać zgodnie ze standardem III B
  3. Na drogach utrzymywanych w standardzie III B jezdnia posypywana będzie na:
  - skrzyżowaniach z drogami
  - skrzyżowaniach z koleją
  - odcinkach o pochyleniu powyżej 4%
  - na przystankach autobusowych
  4. Odśnieżanie zleconych powierzchni należy wykonać na całej szerokości i długości z jednoczesnym odrzucaniem go poza krawędź oczyszczonego pasa, zapobiegając przy tym tworzeniu się zwałów śniegu na krawędzi, skrzyżowaniach i przejść dla pieszych.
  5. Sposób odśnieżania opisany w punkcie 4 nie stosuje się do ulic, do których bezpośrednio przylega chodnik - w tym przypadku należy rozgarniać śnieg tuż przy krawędzi jezdni nie powodując całkowitego chodnika w taki sposób, aby zwały śniegu nie utrudniały swobodnego poruszania się pieszych.
  6. Przystąpienie do pracy zadysponowanego sprzętu lub osób ma nastąpić najpóźniej w ciągu 2 godzin od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze lub wystąpienia gołoledzi uniemożliwiającej swobodne poruszanie się po drogach. Pojazdy używane do prac przy usuwaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą o ruchu drogowym.
  7. Odśnieżanie pasa drogowego przy zatokach przystankowych należy prowadzić tak , aby zwały śniegu nie pozostawały przy krawędzi zatoki przystankowej utrudniając wsiadanie i wysiadanie z autobusu.
  8. W przypadku awarii pojazdu (sprzętu) Wykonawca zapewnia pojazd (sprzęt) zastępczy w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu pojawienia się awarii sprzętu o porównywalnych parametrach technicznych zaakceptowany przez Zamawiającego oraz pokryć koszty jego podstawienia.
  9. Wykonawca musi dysponować dostateczną, do bieżącego wykonania zabiegów, liczbą sprzętu specjalistycznego, tj, np. pługi, pługopiaskarki, rozsypywarki itp.
  10. Pojazdy, którymi dysponuje Wykonawca, uczestniczące w posypywaniu i odśnieżaniu muszą być sprawne technicznie
  11. Wykonawca we własnym zakresie zapewni odpowiednią ilość soli, piasku, która wystarczy na prowadzenie Akcji Zima w ciągu całego sezonu zimowego. Ilość użytej soli drogowej do posypywania dróg ma wynosić jednorazowo 50 g/m2 powierzchni. Sól drogowa wykorzystywana do posypywania ulic winna spełniać wymogi normy PN-86/C-84081/02, piasek winien być o uziarnieniu 2 mm i spełniać normy PN-B-11113:1996. Mieszanina piasku i soli powinna być mieszaniną jednorodną o stosunku 1:10.
  12. Cena ryczałtowa za jeden kilometr prowadzenia Akcji Zima powinna uwzględniać w szczególności: koszt odśnieżania lub posypywania całej szerokości jezdni przy pełnym wykorzystaniu posiadanych środków technicznych , koszt zakupu materiału, pracy sprzętu i ludzi.
  13. W robocze dni tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku o godz. 9.00 rano Wykonawca przesyłał będzie za pomocą faksu, do siedziby Zamawiającego raport o stanie dróg informujący, jakie drogi i o której godzinie zostały odśnieżone w ciągu minionej doby, oraz jaki jest aktualny stan nawierzchni dróg wchodzących w zakres umowy, a także na których drogach pracuje sprzęt.
  14. Każdorazowo po wykonaniu prac zawartych w umowie Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnego potwierdzenia od wytypowanego przedstawiciela UM o wykonanych pracach.
  15. Zamawiający w każdej chwili, jeżeli uzna dalszą akcję odśnieżania za zbędną, może zatrzymać pracę sprzętu i wezwać Wykonawcę do zaprzestania akcji. Za wykonany zakres pracy Wykonawca otrzyma umową wynagrodzenie.
  16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia odśnieżania i zwalczania gołoledzi na ulicach nie ujętych w/w tabelach a koniecznych do umożliwienia mieszkańcom dojazdów do posesji. Rozliczenie nastąpi zgodnie ze złożoną ofertą ze środków należących do Sołectw.
  17. Zimowe utrzymanie dróg w rejonie I obejmuje Sołectwa: Góra, Biskupice, (teren miejski), Jankowo, Łagiewniki, Jerzykowo, Bednary, Stęszewko, Kołata, Wronczyn, Kowalskie - Karłowice (granica gminy).
  18. Wykaz dróg przeznaczonych do odśnieżania w rejonie IA stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
  19. Wykaz dróg przeznaczonych do zwalczania gołoledzi w rejonie IA stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
  20. Wykaz dróg przeznaczonych do odśnieżania w rejonie IB stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
  21. Wykaz dróg przeznaczonych do zwalczania gołoledzi w rejonie IB stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
 12. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie 2009/2010 na terenie powiatu gnieźnieńskiego z podziałem na zadania.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Gniezno
  Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie 2009/2010 na terenie powiatu gnieźnieńskiego
  z podziałem na zadania:
  zadanie nr 1 - gmina Gniezno
  zadanie nr 2 - gmina Kłecko
  zadanie nr 3 - gmina Kiszkowo
  zadanie nr 4 - gmina Mieleszyn
  zadanie nr 5 - gmina Łubowo
  zadanie nr 6 - gmina Czerniejewo
  zadanie nr 7 - gmina Niechanowo
  zadanie nr 8 - gmina Trzemeszno
  zadanie nr 9 - gmina Witkowo
  zadanie nr 10 - miasto Gniezno
  zadanie nr 11 - miasto Czerniejewo
  zadanie nr 12 - miasto Witkowo
 13. Równanie o profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej w Gminie Pobiedziska w roku 2009
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, Pobiedziska
  Przedmiotem Zamówienia jest równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej w Gminie Pobiedziska w roku 2009 Roboty należy wykonać zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - naprawa nawierzchni gruntowych - zgodnie z punktami dotyczącymi równania i profilowania..
 14. Wykonanie usług w zakresie: - usługi z wykorzystaniem równiarki i walca - usługi transportowe - usługi sprzętem specjalistycznym - usługi załadunku - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg
  Zamawiający: Urząd Gminy Łubowo, Łubowo
  Wykonanie usług w zakresie:
  - usługi z wykorzystaniem równiarki i walca
  - usługi transportowe
  - usługi sprzętem specjalistycznym
  - usługi załadunku
  - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg

Inne osoby dla Borowiak (153 osoby):