Kogo reprezentuje osoba

Borowiak Justyna Agnieszka

w KRS

Justyna Agnieszka Borowiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Justyna
Drugie imię:Agnieszka
Nazwisko:Borowiak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1973 r., wiek 47 lat
Miejscowości:Czarnków (Wielkopolskie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antkowiak Katarzyna Maria, Banasiak Marek, Bilik Magdalena, Bilska Dorota Anna, Borowska Małgorzata, Cholewińska Agnieszka, Ciesielska Monika, Cieślik Jan, Czechowski Artur Jan, Dylawerska Angelika, Dymek Władysław, Dziamann Iwona Katarzyna, Dziedzic Paweł Jan, Fąferek Maria Grażyna, Fijałkowska Irena Anna, Florek Monika, Gadzińska Anna, Golik Monika, Górzna Agnieszka, Grabowska Mariola Maria, Grot Monika Magdalena, Gruszkiewicz Barbara, Gryka-naplocha Justyna, Jabłońska Elżbieta Maria, Jahns Anna Marianna, Jaworska Beata Janina, Koch Ewelina Maria, Koltermann Krzysztof, Koprowski Jerzy, Kordacka Grażyna Maria, Kowalewska Maria Franciszka, Krzemińska-zenger Longina Irena, Kubiś Irena, Kubisz Czesław, Kwiatkowski Stanisław, Małolepsza Anna Maria, Michalska Magdalena, Michalski Jarosław Wacław, Mielcarek Aleksandra, Milanowicz Barbara Maria, Mituta Kazimierz, Młodecka Ewa Maria, Nowak-jaremko Anna Maria, Pawlęty Paweł, Pokrzywka Renata Teresa, Przybył Bogdan Marian, Radecka Joanna Maria, Rakowicz Ryszard, Rembarz Urszula, Ruta Jadwiga Teresa, Siemieniak Katarzyna Jolanta, Siwiak-stasiak Magdalena Anna, Sówka Beata, Sołtysiak Emilia Magdalena, Spicker Marcin, Sprawka Maria, Spychalski Tomasz, Stelmaszyk Renata Agnieszka, Stróżyńska Elżbieta Krystyna, Subsar Danuta Elżbieta, Szczukocka Sylwia Anna, Szyler Grzegorz, Taraskiewicz Danuta Zofia, Tecław Karol, Torzyńska Jadwiga Anna, Warnke Waldemar, Waszak Magdalena, Wojtysiak Anna Maria, Wolan Iwona, Zawadzka Maria, Zielsdorf Ewa, Ziemiański Błażej, Łabiak Józef, Łacek Halina, Łacek Karolina Anna, Łubianka Bernardeta Daniela, Łucjan Magdalena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wańkowicz Gustaw

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Czarnkowie, Czarnków − KRS 0000063859
 2. Bractwo Kurkowe Rogoża, Rogoźno − KRS 0000114725
 3. Czarnkowsko - Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, Czarnków − KRS 0000253750
 4. Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym Dar Rogoźna, Rogoźno − KRS 0000033644
 5. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Warszawa − KRS 0000127435
 6. Lokalna Organizacja Turystyczna Biały Kruk W Obornikach, Rogoźno − KRS 0000221090
 7. Nadnotecki Bank Spółdzielczy, Białośliwie − KRS 0000103753
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Gajewie, Gajewo − KRS 0000048442
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Hucie, Huta − KRS 0000060713
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Kamionce, Kamionka − KRS 0000159759
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Sokołowie, Sokołowo − KRS 0000155834
 12. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Poli-vet Sp. Z O.O., Czarnków − KRS 0000201447
 13. Spółdzielcza Grupa Producentów Połajewo, Połajewo − KRS 0000407990
 14. Stowarzyszenie Amazonek, Osób Chorych Na Raka, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Nadzieja, Lubasz − KRS 0000353830
 15. Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki, Sadki − KRS 0000112592

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Nakle N/notecią, Nakło Nad Notecią − KRS 0000014849
 2. Bank Spółdzielczy W Więcborku, Sępólno Krajeńskie − KRS 0000029686
 3. Bank Spółdzielczy We Wronkach, Wronki − KRS 0000058087
 4. Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-trzcianeckiego, Czarnków − KRS 0000095566
 5. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 6. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Czarnkowie, Czarnków − KRS 0000164046

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Usługa udzielenia kredyt długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2016 roku, oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Czarnków, Czarnków
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 766 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2016 roku oraz spłatę zobowiązań z tytuł wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Termin spłaty 2017-2030.
 2. prowadzenia obsługi budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i jednostek organizacyjnych powiatu na okres od 1.01.2016 do dnia 31.12.2019r.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Czarnków
  1. Bank zapewni obsługę rachunków zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu - Bank zapewni możliwość obsługi również poprzez system elektroniczny. Zamawiający zastrzega, że nie będzie ponosił żadnych opłat i prowizji itp. z tytułu: prowadzenia tych rachunków, ich obsługi bieżącej, oraz wszelkich operacji bankowych dokonywanych za pomocą tych rachunków (np. przelewy, dostęp do rachunków). Ponadto Bank nie będzie pobierał żadnych opłat, prowizji itp. od wpłat dotyczących działalności statutowej zamawiającego - w zakresie opłat komunikacyjnych, geodezyjnych i ochrony środowiska. 2. Zamawiający zastrzega, że nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu przygotowania, udzielenia i obsługi kredytu w rachunku bieżącym za wyjątkiem tych, których mowa zał. nr 1 do SIWZ - Oferta 3. Bank zapewni obsługę kasową w siedzibie zamawiającego oraz w Delegaturze Starostwa w Trzciance. Zamawiający wskaże i udostępni nieodpłatnie pomieszczenia w tych budynkach. Bank we własnym zakresie i na własny koszt dostosuje pomieszczenia do własnych potrzeb i standardów. Ponadto Bank zapewni obsługę kasową jednostek organizacyjnych Powiatu na terenie : m. Krzyż Wlkp., m. Wieleń. 4. Bank umożliwi zaciąganie w ciągu roku, kredytu w rachunku bieżącym do wysokości wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach w danym roku budżetowym do kwoty nie wyższej niż 4.000.000 PLN na zasadzie kredytu krótkoterminowego tj. od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016, a następnie poprzez zawarte aneksy do umowy będzie udzielał nowy kredyt na każdy kolejny rok kalendarzowy. Zamawiający do końca każdego roku kalendarzowego będzie dokonywał spłaty zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia wysokości kredytu w rachunku bieżącym. 5. Bank do godziny 9.00 dnia następnego (dnia roboczego) przygotuje i dostarczy do siedziby zamawiającego, w formie papierowej wyciągi z rachunków z dnia poprzedniego. 6. Bank zapewni obsługę petentów w siedzibie zamawiającego oraz w Delegaturze Starostwa w Trzciance, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30. 7. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym jest zmienne w okresie kredytowania i ustalone jest na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M notowanej na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy kredytu w pierwszym okresie kredytowania oraz na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów kredytowania, powiększoną o marżę Banku (mz) w wysokości % stałą w okresie kredytowania. Oprocentowanie jest stałe w okresach kredytowania odpowiadających okresowi przyjętej stawki bazowej. 8. Bank zapewni możliwość deponowania wolnych środków znajdujących się na rachunku zamawiającego na lokatę bankową na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez zamawiającego
 3. Kompleksowa obsługa bankowa budzetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rogoźno
  Zamawiający: Gmina Rogoźno, Rogoźno
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Rogoźno wraz
  z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w okresie 4 lat 01.01.2015 - 31.12.2018 obejmująca w szczególności:

  a) Otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych obejmujących budżet Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych

  Zamówieniem niniejszym objęte są podmioty:

  Gmina Rogoźno - rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze oraz rachunki następujących jednostek organizacyjnych i nadzorowanych:

  - Urzędu Miejskiego w Rogoźnie,
  - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,
  - Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie,
  - Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie,
  - Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie,
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie,
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie,
  - Zespołu Szkół w Parkowie,
  - Zespołu Szkół w Gościejewie,
  - Szkoły Podstawowej w Budziszewku,
  - Szkoły Podstawowej w Pruścach,
  - Przedszkola Nr 1 w Rogoźnie,
  - Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie,
  - Przedszkola w Parkowie,
  - Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie.

  b) Objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkich rachunków jednostek organizacyjnych Zamawiającego.
  Za zainstalowanie, wszelkie aktualizacje oraz przeszkolenie pracowników, bank nie pobierze opłat i prowizji.

  c) Realizacja wypłat zasiłków w kasie banku.

  d) Realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej.

  e) Dokonywanie wpłat oraz wypłat gotówkowych.

  f) Możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, którego wysokość zostanie corocznie określona przez Radę Miejską w drodze uchwały budżetowej. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu. Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie stanowił weksel in blanco. Ponadto Zamawiający przedstawi bankowi opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o całości projektu budżetu, jako załącznika do wniosku kredytowego.

  g) Konieczność otwarcia filii lub punktu kasowego na terenie miasta Rogoźno, jeżeli wykonawca takiego punktu nie posiada.

  Dodatkowe wymagania stawiane wykonawcy:

  a) W przypadku dokonywania wpłat gotówkowych przez osoby fizyczne zobowiązań podatkowych, opłat na rzecz Gminy, bank nie pobierze opłat i prowizji. W pozostałych przypadkach dotyczących wpłat z innych tytułów bank obciąży wpłacającego zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji.

  b) W przypadku dokonywania wpłat gotówkowych przez jednostki organizacyjne na własne rachunki, bank nie pobierze opłat i prowizji.

  c) Zamawiający na wniosek, bezpłatnie otrzyma czeki do rachunków objętych niniejszym postępowaniem.

  d) W przypadku konieczności otwarcia przez Zamawiającego dodatkowych rachunków pomocniczych, bank zastosuje stawki z niniejszego przetargu. W związku z tym, Zamawiający zastrzega sobie możliwość założenia rachunków funkcjonujących na zasadach bezkosztowych dot. rachunków wymaganych przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych - UE.

  e) Z tytułu dokonywania przelewów pomiędzy Gminą i jej jednostkami organizacyjnymi, bank nie pobierze opłat i prowizji.

  f) Bank po upływie jednego dnia roboczego umożliwi obsługiwanym jednostkom odebranie wyciągów bankowych z operacji dnia poprzedniego.

  g) Lokowanie środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie banku z możliwością ich automatycznej prolongaty.

  h) Możliwość negocjowania lokat.

  i) Możliwość korzystania z innych narzędzi inwestycyjnych będących w danym momencie w ofercie banku.

  j) Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Rogoźno.

  k) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu złożył parafowany projekt umowy rachunku bankowego oraz projekt pozostałych umów z jednostkami organizacyjnymi uwzględniający wszystkie warunki określone w SIWZ.

  Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez wykonawcę projektem umowy rachunku bankowego i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy.

  l) Umowa zawarta z wybranym oferentem nie może być sprzeczna z warunkami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji.
 4. Udzielenie Gminie Rogoźno kredytu długoterminowego w kwocie 1.250.000,00 zł na spłatę rat kredytu
  Zamawiający: Gmina Rogoźno, Rogoźno
  Opis przedmiotu zamówienia:
  Kredyt w kwocie: 1.250.000 zł ( słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł. 00/100 ), na podstawie Uchwały Nr XLV/341/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz w ramach limitu ustalonego Uchwałą Nr XL/287/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2014 rok
  Okres kredytowania: planowane uruchomienie kredytu 26.09.2014 rok, spłata ostatniej raty do 30 września 2024r.
  Spłata kapitału w następujących ratach począwszy od 2015 r.
  125.000 zł do dnia 30.09.2015 r.
  125.000 zł do dnia 30.09.2016 r.
  125.000 zł do dnia 30.09.2017 r.
  125.000 zł do dnia 30.09.2018 r.
  125.000 zł do dnia 30.09.2019 r.
  125.000 zł do dnia 30.09.2020 r.
  125.000 zł do dnia 30.09.2021 r.
  125.000 zł do dnia 30.09.2022 r.
  125.000 zł do dnia 30.09.2023 r.
  125.000 zł do dnia 30.09.2024 r.
  Oprocentowanie zmienne będące sumą marży zaproponowanej przez wykonawcę w ofercie i wskaźnika WIBOR 1M lub iloczynem współczynnika zaproponowanego przez wykonawcę w ofercie i wskaźnika WIBOR 1 M.
  Spłata odsetek miesięcznie od wykorzystanej i nie spłaconej części kredytu . Oprocentowanie w okresach odsetkowych (miesiącach) płatne będzie do ostatniego dnia danego miesiąca i obliczane będzie według zaproponowanej przez wybranego wykonawcę marży lub współczynnika, o których mowa powyżej w pkt. 1.4. oraz notowania wskaźnika WIBOR 1 M w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca.
  Dla potrzeb porównania i oceny ofert należy przyjąć notowanie wskaźnika WIBOR 1 M z dnia 31 lipca 2014 r. w wysokości 2,60.
  Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w przetargu prowizji przygotowawczej w wysokości nie przekraczającej 1,0% kwoty kredytu
  Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.250.000zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2014 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Czarnków, Czarnków
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.250.000zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2014 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2.Terminy spłaty kredytu: lata 2015 - 2024. 3.Spłata kapitału następować będzie w okresach ustalonych w harmonogramie, począwszy od dnia 20.06.2015 roku, na podstawie noty obciążeniowej(informacji) dostarczonej przez Bank do Zamawiającego min. na 3 dni przed planowaną spłatą. L.p. Termin spłaty raty kredytowej Wysokość raty Stan zadłużenia 1. 18.08.2014 Uruchomienie kredytu 1.250.000 2. 20.06.2015 8.000 1.242.000 Razem spłaty 2015r. 8.000 4. 20.06.2016 8.000 1.234.000 Razem spłaty 2016r. 8.000 6. 20.06.2017 42.500 1.191.500 7. 20.11.2017 42.500 1.149.000 Razem spłaty 2017r. 85.000 8. 20.06.2018 85.000 1.064.000 9. 20.11.2018 85.000 979.000 Razem spłaty 2018r. 170.000 10. 20.06.2019 85.000 894.000 11. 20.11.2019 85.000 809.000 Razem spłaty 2019r. 170.000 12. 20.06.2020 81.000 728.000 13. 20.11.2020 81.000 647.000 Razem spłaty 2020r. 162.000 14. 20.06.2021 81.000 566.000 15. 20.11.2021 81.000 485.000 Razem spłaty 2021r. 162.000 16. 20.06.2022 83.000 402.000 17. 20.11.2022 83.000 319.000 Razem spłaty 2022r. 166.000 18. 20.06.2023 83.500 235.500 19. 20.11.2023 83.500 152.000 Razem spłaty 2023r. 167.000 20. 20.06.2024 82.000 70.000 21. 20.11.2024 70.000 X Razem spłaty 2024r. 152.000 4.Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ww. dokumenty zaopatrzone zostaną kontrasygnatą skarbnika; 5.Uruchomienie kredytu w terminie 3 dni od zawarcia umowy w terminach i transzach wskazanych w pisemnym wniosku Zamawiającego z ostatecznym wykorzystaniem do 30 listopada 2014r. 6.Koszt kredytu. 1)należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia. 2)naliczanie odsetek dokonuje się w kwartalnych okresach i o ich wysokościach należy poinformować Kredytobiorcę. 3)odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne po zakończeniu kwartału w terminie 10 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej (informacji) o wysokości naliczonych odsetek, przy czym: -pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał tj. 30 września 2014r. -kolejne kwartalne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego i są równe z kwartałami kalendarzowymi. -ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. -ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. 4)za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy, przy czym jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 5)oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów miesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego (miesiąca), (publikowanej w internetowym serwisie informacyjnym Reuters o godz.11.00) powiększonej (+) lub pomniejszonej (-) o stałą marżę banku wyrażoną w punktach procentowych. W przypadku gdy pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy stosuje się stawkę z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu. Jeżeli dniem wolnym od pracy dla Wykonawcy jest sobota niebędąca dniem świątecznym stosuje się stawkę WIBOR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień okresu odsetkowego. 7.Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycje na piśmie. 8.Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 9.Zamawiający nie dopuszcza wyszczególniania w ofercie dodatkowych elementów kosztowych. 10.Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający udostępnia następujące dokumenty: 1)sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie za 2010r., 2011r.,2012r.,2013r, I kw. 2014r. 2)sprawozdanie Rb-27S- z wykonania dochodów budżetowych za 2010r.,2011r., 2012r., 2013r, I kw. 2014 3)sprawozdanie Rb-28S-z wykonania wydatków budżetowych za 2010r.,2011r., 2012r., 2013r, I kw. 2014r. 4)sprawozdanie Rb - Z o zobowiązaniach za rok 2010r., 2011r.,2012r., 2013r, I kw. 2014r. 5)sprawozdanie Rb -N o należnościach za rok 2010r., 2011r., 2012r., 2013r, I kw. 2014r. 6)opinia RIO o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków: - za 2011r., 2012r., 2013r., 7)opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Czarnków na rok 2012r., 2013r., 2014r., 8)uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XLVI/406/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2014 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów; 9)zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Czarnkowie o nie zaleganiu w podatkach przez Urząd Gminy Czarnków; 10)zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne przez Urząd Gminy Czarnków, 11)opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Gminę Czarnków deficytu budżetu ustalonego w uchwale budżetowej na 2014 rok; 12)opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnków; 13)wykaz jednostek powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Czarnków; 14)zestawienie zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2014r. 15)informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r. 16)zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Gminy Czarnków REGON, 17)decyzja o Numerze Identyfikacji Podatkowej Gminy Czarnków, UWAGA: powyższe sprawozdania, opinie i zaświadczenia udostępnione są na stronie BIP http://www.czarnkowgmina.pl/bip/budzet/sprawozdawczosc.html 11.Zamawiający informuje, że: 1)Bank, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złoży parafowany projekt umowy, uwzględniający wszystkie warunki określone w SIWZ, a w szczególności istotne dla Zamawiającego postanowienia, które określone zostały w SIWZ, 2)Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy, 3)Zamawiający nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Wykonawców bowiem Zamawiający dostarczył w SWIZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Wykonawców własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w SIWZ, informacje o osobach jakie reprezentują Gminę Czarnków są dostępne na stronie BIP www.bip.czarnkowgmina.pl 4)uchwały o powołaniu osób reprezentujących Gminę będą mogły być przesłane przed podpisaniem umowy na zaciągnięcie kredytu
 6. obsługa bankowa Gminy Lubasz
  Zamawiający: Gmina Lubasz, Lubasz
  1. otwieranie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek budżetowych,
  2. przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych i obcych
  3. udostępnianie usługi płatności masowych,
  4. dokonywanie przelewów wewnętrznych i na inne banki
  5. wypłaty świadczeń socjalnych,
  6. sporządzanie dziennych wyciągów bankowych,
  7. wydawanie blankietów czekowych,
  8. sporządzanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii bankowych,
  9. udostępnienie systemu bankowości elektronicznej,
  10.świadczenie usług konsultacyjno-doradczych,
  11.oprpcentowanie środków na rachunkach bieżących,
  12.uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym,
  13.uruchamianie pożyczek i kredytów długoterminowych
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego, w kwocie 2.600.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.
  Zamawiający: Gmina Czarnków, Czarnków
  . Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego złotowego (PLN) w wysokości 2.600.000zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 2012-2023, z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do końca maja 2013r. 2. W/w kwota zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po podpisaniu umowy. 3. Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów złotowych na dzień 20.07.2012r. który wnosi 4,91. Okresem rozliczeniowym jest kwartał. 4. Spłata kredytu będzie następować zgodnie z harmonogramem spłat, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. 5. Spłata odsetek będzie następować bieżąco, w ratach kwartalnych do dnia 10 każdego m-ca po kwartale, za wyjątkiem ostatniej raty, która będzie płatna łącznie z ostatnią ratą kapitałową, na podstawie wystawionej noty odsetkowej. 6. Karencja w spłacie kredytu - do 31.05.2013r. 7. Poręczenie - weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową - podpisanego przez Wójta Gminy Czarnków i Zastępcę Wójta Gminy Czarnków z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Czarnków. 8. Za niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat za możliwą przedterminową spłatę kredytu.
 8. Obsługa bankowa budżetu Gminy Czarnków w okresie 01.01.2012r. - 31.01.2015r.
  Zamawiający: Gmina Czarnków, Czarnków
  Obsługa bankowa budżetu gminy Czarnków oraz jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Obsługę bankową prowadzoną dla: a) budżetu Gminy Czarnków b) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, c) Instytucji Kultury - Biblioteki, d) Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty. Ww. obsługa obejmuje prowadzenie rachunków podstawowych jak i rachunków pomocniczych, jednostek wymienionych w pkt.1. 2. Udzielenie kredytu krótkoterminowego do wysokości 800.000zł na rok 2012 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu Gminy wraz z przejęciem zadłużenia z wcześniej zaciągniętych kredytów, które po uwzględnieniu planowanych spłat do końca 2011r. będzie wynosiło na łączną kwotę 2.700.000zł. 3. Udzielenie kredytu krótkoterminowego - Wykonawca udzieli każdej kwoty kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym o jaką wniesie zamawiający na podstawie kwoty określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, jednak nie więcej niż 800.000zł w roku 2012, a w latach 2013-2015 nie więcej niż 1.000.000zł. Wykonawca postawi do dyspozycji środki w terminie 2 dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej. Zamawiający wymaga stosowania jako zabezpieczenie tylko i wyłącznie weksel in blanco. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym poza stałą marżą bankową oraz jednorazową prowizją uruchomienia kredytu..
 9. wybór banku do prowadzenia obsługi budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i jednostek organizacyjnych powiatu na okres od 1.01.2012 do dnia 31.12.2015r
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Czarnków
  1. Bank zapewni obsługę rachunków zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu - Bank zapewni możliwość obsługi również poprzez system elektroniczny. Zamawiający zastrzega, że nie będzie ponosił żadnych opłat i prowizji itp. z tytułu: prowadzenia tych rachunków, ich obsługi bieżącej, oraz wszelkich operacji bankowych dokonywanych za pomocą tych rachunków (np. przelewy, dostęp do rachunków). Ponadto Bank nie będzie pobierał żadnych opłat, prowizji itp. od wpłat dotyczących działalności statutowej zamawiającego - w zakresie opłat komunikacyjnych, geodezyjnych i ochrony środowiska. 2. Zamawiający zastrzega, że nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu przygotowania, udzielenia i obsługi kredytu w rachunku bieżącym za wyjątkiem tych, których mowa zał. nr 1 do SIWZ - Oferta 3. Bank zapewni obsługę kasową w siedzibie zamawiającego oraz w Delegaturze Starostwa w Trzciance. Zamawiający wskaże i udostępni nieodpłatnie pomieszczenia w tych budynkach. Bank we własnym zakresie i na własny koszt dostosuje pomieszczenia do własnych potrzeb i standardów. Ponadto Bank zapewni obsługę kasową jednostek organizacyjnych Powiatu na terenie : m.Krzyż Wlkp., m.Wieleń. 4. Bank umożliwi zaciąganie w ciągu roku, kredytu w rachunku bieżącym do wysokości wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach w danym roku budżetowym do kwoty nie wyższej niż 4.000.000 PLN na zasadzie kredytu krótkoterminowego tj. od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012, a następnie poprzez zawarte aneksy do umowy będzie udzielał nowy kredyt na każdy kolejny rok kalendarzowy. Zamawiający do końca każdego roku kalendarzowego będzie dokonywał spłaty zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia wysokości kredytu w rachunku bieżącym. 5. Bank do godziny 11.00 dnia następnego (dnia roboczego) przygotuje i dostarczy do siedziby zamawiającego, w formie papierowej wyciągi z rachunków z dnia poprzedniego. 6. Bank zapewni obsługę petentów w siedzibie zamawiającego oraz w Delegaturze Starostwa w Trzciance, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30. 7. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym jest zmienne w okresie kredytowania i ustalone jest na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M notowanej na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy kredytu w pierwszym okresie kredytowania oraz na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów kredytowania, powiększoną o marżę Banku (mz) w wysokości __ % stałą w okresie kredytowania. Oprocentowanie jest stałe w okresach kredytowania odpowiadających okresowi przyjętej stawki bazowej
 10. Udzielenie kredytu na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance
  Zamawiający: Gmina Trzcianka, Trzcianka
  Przedmiotem zamówienia są usługi udzielenia kredytu na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance.Kwota kredytu- 4.000.000 zł ( słownie : cztery miliony złotych).Rodzaj kredytu - długoterminowy.Okres kredytowania - od dnia uruchomienia do maja 2017 roku
 11. Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu na rok 2011
  Zamawiający: Gmina Trzcianka, Trzcianka
  Przedmiotem zamówienia są usługi udzielenia kredytu na finansowanie deficytu na rok 2011.Kwota kredytu : 3.949.800,00 zł, kredyt długoterminowy, okres kredytowania : od uruchomienia do grudnia 2015 r.
 12. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.600.000 zł
  Zamawiający: Gmina Czarnków, Czarnków
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.600.000 zł
 13. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rogoźno
  Zamawiający: Urząd Miejski w Rogoźnie, Rogoźno
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Rogoźno wraz
  z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w okresie 4 lat (02.01.2011 - 31.12.2014) obejmująca w szczególności:

  a) Otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych obejmujących budżet Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych

  Zamówieniem niniejszym objęte są podmioty:

  Gmina Rogoźno - rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze oraz rachunki następujących jednostek organizacyjnych i nadzorowanych
  - Urzędu Miejskiego w Rogoźnie,
  - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,
  - Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie,
  - Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie,
  - Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie,
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie,
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie,
  - Zespołu Szkół w Parkowie,
  - Zespołu Szkół w Gościejewie,
  - Szkoły Podstawowej w Budziszewku,
  - Szkoły Podstawowej w Pruścach,
  - Przedszkola Nr 1 w Rogoźnie,
  - Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie,
  - Przedszkola w Parkowie,
  - Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie.

  b) Objęcie systemem bankowości elektronicznej co najmniej 3 rachunków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ilości stanowisk objętych system elektronicznym w zależności od potrzeb organizacyjnych.
  Za zainstalowanie, wszelkie aktualizacje oraz przeszkolenie pracowników, bank nie pobierze opłat i prowizji.

  c) Realizacja wypłat zasiłków w kasie banku.

  d) Realizacja poleceń przelewów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

  e) Dokonywanie wpłat oraz wypłat gotówkowych.

  f) Możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, którego wysokość zostanie corocznie określona przez Radę Miejską w drodze uchwały budżetowej. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu. Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie stanowił weksel in blanco. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedstawienia bankowi opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o całości projektu budżetu, jako załącznika do wniosku kredytowego.

  g) Konieczność otwarcia filii lub punktu kasowego na terenie miasta Rogoźno, jeżeli wykonawca takiego punktu nie posiada.

  Dodatkowe wymagania stawiane wykonawcy:

  a) W przypadku dokonywania wpłat gotówkowych przez osoby fizyczne zobowiązań podatkowych, opłat skarbowych na rzecz Gminy, bank nie pobierze opłat i prowizji. W pozostałych przypadkach dotyczących wpłat z innych tytułów bank obciąży wpłacającego zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji.

  b) W przypadku dokonywania wpłat gotówkowych przez jednostki organizacyjne na własne rachunki, bank nie pobierze opłat i prowizji.

  c) Zamawiający na wniosek, bezpłatnie otrzyma czeki do rachunków objętych niniejszym postępowaniem.

  d) W przypadku konieczności otwarcia przez Zamawiającego dodatkowych rachunków pomocniczych, bank zastosuje stawki z niniejszego przetargu. W związku z tym, Zamawiający zastrzega sobie możliwość założenia rachunków funkcjonujących na zasadach bezkosztowych (dot. rachunków wymaganych przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych - UE).

  e) Z tytułu dokonywania przelewów pomiędzy Gminą i jej jednostkami organizacyjnymi, bank nie pobierze opłat i prowizji.

  f) Bank po upływie jednego dnia roboczego umożliwi obsługiwanym jednostkom odebranie wyciągów bankowych z operacji dnia poprzedniego.

  g) Automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec tygodnia na lokacie weekendowej po godzinie 15.00 ostatniego dnia roboczego.

  h) Automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec dnia roboczego na lokacie overnight po godzinie 15.00.

  i) Lokowanie środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie banku z możliwością ich automatycznej prolongaty.

  j) Możliwość negocjowania lokat.

  k) Możliwość korzystania z innych narzędzi inwestycyjnych będących w danym momencie w ofercie banku.

  l) Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Rogoźno.

  ł) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu złożył parafowany projekt umowy rachunku bankowego oraz projekt pozostałych umów z jednostkami organizacyjnymi uwzględniający wszystkie warunki określone w SIWZ.

  Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez wykonawcę projektem umowy rachunku bankowego i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy.

  m) Umowa zawarta z wybranym oferentem nie może być sprzeczna z warunkami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji.

Inne osoby dla Borowiak (160 osób):